Sunteți pe pagina 1din 9

Despre trezire, moarte și renaștere.

Cum foarte bine a observat G. I. Gurdjieff și a consemnat P. D. Uspensky în cartea sa


„Fragmente dintr-o Învățătură Necunoscută”, în Scripturi revin trei teme majore, însă acestea nu
sunt niciodată corelate între ele: trezirea, moarte și renașterea. Astfel Uspensky îl citează pe
Gurdjieff: “Omul poate să se nască, dar pentru a se naște trebuie mai întâi să moară, și pentru
a muri trebuie ca mai întâi să se trezească”. Această așezară în ordine firească a secvențelor
este crucială pentru a înțelege importanța și semnificația fiecărui moment.
Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, trebuie să trecem în revistă câteva idei
convergente din zona ezoterismului.
Conform teoriei lui Gurdjieff, umanitatea se află într-o stare de somn (hipnoză) indusă și duce
o viață mecanică. Astfel, oamenii confundă un vis artificial creat cu viața reală. Ideea a fost
exprimată foarte bine în seria de filme „Matrix”.
În film îi avem pe Neo, Trinity și Morpheus. Neo reprezintă Focul – trezirea, Trinity reprezintă
Apa – moartea iar Morpheus reprezintă Aerul – adică renașterea. Dar despre simbolistica
filmului vom vorbii mai pe larg cu o altă ocazie!
Creatorii filmului nu fac nicio referire la Gurdjieff, ci la ideile legate de post-modernism ale lui
Jean Baudrillard, dar și la unele din punctele de vedere exprimate de filozoful Immanuel Kant
legate de interacțiunea individ-societate în cadrul unei matrice, respectiv la modul sintetic (ne-
natural/nefiresc) prin care individul își cunoaște mediul și trage concluzii legate de ceea ce este
adevărat sau fals.
O altă sursă a acestei idei poate fi identificată în lucrarea „Republica” scrisă de Platon în jurul
anul 360 î.Hr. În ea găsim „Alegoria peșterii”. Platon își imaginează un grup de oameni care
trăiesc într-o peșteră, înlănțuiți pe un perete în subteran să nu vadă niciodată lumina zilei. În
spatele oamenilor arde constant un foc care luminează diferite statui care sunt mutate de alții
oameni, și care produc umbre ce se mișcă pe pereți. Ne având nici un alt reper în viețile lor,
oamenii legați de perete încep să dea o importanță deosebită umbrelor și să le atribuie diferite
calități. Într-un final aceștia ajung să confunde umbrele cu realitatea.
Gurdjieff s-a inspirat și din Upanișadele. Upanișadele sunt o parte din Vede și formează
Scripturile hinduse, care discută în principal despre filozofie, meditație și ființa divinității;
formând astfel fundamentul spiritual al hinduismului vedic. În Mandukya Upanishad se spune că
omul are trei ego-uri: primul este cel treaz, al doile este cel visător și cel de-al trilea este
adormitul.
Pentru a ieșii din această stare de adormire, Gurdjieff a identificat trei căi fundamentale de
cunoaștere și dezvoltare spirituală. Acestea sunt: calea fachirului, calea călugărului, respectiv
calea yoghinului.
Gurdjieff și Uspensky au lansat propria lor metodă – cale -, alternativă la cele trei pe care au
numit-o „A Patra Cale”. Însă, în opinia mea, cele trei căi foarte corect identificate și explicate de
Gurdjieff nu sunt alternative, ci se aplică succesiv în scopul de a evolua în diferitele etape de
evoluție în care ne aflăm. Prin această cale ei urmăreau să obțină trezirea omului din starea de
adormire/hipnoză indusă și la eliberarea lui datorată voinței proprii și independente.
O altă idee care consider că are legătură cu ideea omenirii adormite o regăsim în faimoasa
lucrare a ocultistului German Cornelius Aggripa „Magia naturală – Filosofia Ocultă sau Magia”
publicată pentru prima oară integral în 1533. Agrippa introduce teoria unei lumi împăturită în trei
și relevă existența a trei lumi diferite, lumea Elementară, lumea Cerească și lumea Intelectuală.
Pentru fiecare din acestea, Agrippa indică un anume tip de Magie specifică fiecăreia din aceste
lumi, Magia Naturală, Magia Cerească, respectiv Magia Ceremonială.
Acestea, în opinia mea, se suprapun perfect celor trei căi indicate de Gurdjieff, calea fachirului,
calea călugărului, respectiv calea yoghinului.
Tot Gurdjieff a împărțit omul în trei „povești”/compartimente: Povestea Superioară, Povestea de
Mijloc și Povestea de Jos. Povestea Superioară este numită și Centrul Intelectual, însă acest
centru este adormit și poate fi activat doar practicând lucrul (metoda de trezire a lui Gurdjieff)
asupra ei. Povestea de Mijloc reprezintă Centrul Emoțional iar Povestea de Jos Centrul Sexual și
Instinctiv. Asemănarea cu cele trei lumi descrise de Aggripa este evidentă.
O diviziune în 3 se regăsește și în Cabala. Astfel, cele 22 de litere ale alfabetului Evreiesc sunt
împărțite în 3 grupe. Cele 3 Litere Mamă, cele 7 Litere Duble, respectiv cele 12 Litere Simple.
Cele 3 Litere Mamă sunt Aleph, Mem și Shin. Fiecare din ele reprezintă câte un element: Aer,
Apă și Foc. Acestea fiind ușor de asociat cu cele trei lumi identificate de către Agrippa.
Cabaliștii au înțeles și au interpretat lucrurile anapoda.
Aceștia au atribuit primei litere, Aleph elementul Aer. Nu am găsit în nici un text nici
justificarea, nici explicția acestui fapt.
Din „Zohar” – una din cărțile de căpătâi ale Cabalei – știm că Aleph este prima literă și prin ea
strălucește Lumina venită de Sus (de la Creator). Acest fapt este în consonanță și cu „Să fie
lumină!” (Geneza 1:3), primul lucru creat de Dumnezeu în chiar prima zi a Creașiei fiind
Lumina. În general lumina este simbolizată prin foc, cu toate acestea, Cabaliștii au atribuit literei
Aleph elementul Aer, în loc să fi făcut atribuirea corectă, Foctul. Este o greșeală prostească sau
intenționat s-a creat confuzie, este greu de spus, însă este clar că plecând de la bun început de la
o premisă greșită, tot ceea ce urmează este irelevant și duce nicăieri.
Ca drept urmare, Cabaliștii atribuie litera Aleph cărții de Tarot Nebunul fără însă să înțeleagă
sensul și să cunoască poziția acestei cărți. Locul Nebunului este în casa a 1-a iar Astrologic este
atribuit planetei Marte, deci reprezintă elementul Foc.
Este bine de precizat însă faptul că între Cabalismul Evreiesc și Cabalismul Ezoteric Occidental
sunt diferențe fundamentale de abordare și interpretare. Cabalismul Ezoteric Occidental este
periculos de speculativ și ocultiștii au încercat să împace ideile Cabalistice cu credința Creștină,
dar ulterior și cu influențe mistice Asiatice cum este Yoga și Tantra. Rezultatul – în opinia mea –
este dezastruos.
Focul, străfulgerarea semnifică deșteptarea, trezirea – iluminarea.
“Omul poate să se nască, dar pentru a se naște trebuie mai întâi să moară, și pentru a muri
trebuie ca mai întâi să se trezească”.
Aerul este simbolul înțelepciunii, al inteligenței, este scopul, destinația acestei călătorii de
cunoaștere și trezire a conștiinței, nu premisa, punctul de pornire.
Am mai vorbit despre faptul că instituțiile religioase au deturnat sensul și au golit de conținut
ritualurile străvechi. Au ucis Magia păstrând forma fără conținut.
Un astfel de ritual plin de substrat și simbolism este luarea de lumină în fiecare an la Biserica
Sfântului Mormânt din Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui Ortodox. Unii o
consideră cea mai veche minune anuală atestată a lumii creștine. Pe de altă parte în 1238, Papa
Grigore al IX-lea a denunțat Lumina Sfânta ca fiind o fraudă. Scepticii în general pun la îndoială
validitatea Luminii Sfinte.
Însă pe mine mă interesează simbolistica ritualului. Luarea de lumină simbolizează iluminarea,
deșteptarea, trezirea.
Este interesantă fraza din Cartea a treia a Regilor, 3:15 „Şi s-a trezit Solomon din somn Şi iată,
acesta fusese vis”. Sunt trei cuvinte cheie aici: somn, vis și trezire. Ca să înțelegem corect fraza,
contextul este un vis avut de Solomon în care îi cere lui Dumnezeu înțelepciune iar Dumnezeu
impresionat de această cerere îi promite lui Solomon în plus și „bogăţie şi slavă”.
Solomon se trezește din somn mai înțelept – iluminat.
Dar, în general, majoritatea oamenilor refuză realitatea și preferă să-și trăiască viața dormind, să
trăiască într-un vis, într-o minciună.
Omul adormit își duce traiul de zi cu zi retrăind de fapt aceași zi la infinit în diferite scenarii
care-l fac să creadă că viața sa are un sens și un scop. Religiile, mai ales cele Monoteiste, îi
întăresc acest crez și-l îndeamnă să se predea, să renunțe la propria sa conștiință și să se confunde
unei conștiințe colective, respectiv conștiinței divine superioare. O serie de legi reglementează și
mențin omul în starea sa de adormire și hipnoză profundă. Noțiuni abstracte cum este binele
și răul, morala și religia țin loc de conștiința și voința proprie a individului.
Trezirea este scânteia primară care îl trezește pe Nebun din această stare de adormire și îl face
să pună primele întrebări, să se îndoiască de vericitatea lumii care-l înconjoară.
Nebunul se trezește din acest vis aparent accidental și pleacă la drum pe calea cunoașterii
inconștient, nici nu bănuiește ce-l așteaptă sau unde-l va purta calea. Pornirea la drum este
instinctivă, nu cognitivă și planificată. Puțini oameni au curajul să aleagă această cale, poate și
din acest motiv ceilalți îi etichetează drept nebuni.
Majoritatea refuză trezirea și atunci, după mai multe vieți trezirea devine obligatorie și atunci
intervine lecția Turnul.
Turnul reprezintă cel de al doilea șoc, o lovitură de fulger care distruge tot și obligă individul să-
și reconsidere viața și reperele, valorile sale.
Turnul intervine în viețile noastre atunci când de-a lungul a mai multor vieți am evitat în repetate
rânduri oportunitățile de a progresa, am ocolit lecțiile, iar acum acestea devine obligatorie și
inevitabilă. În unele cazuri chiar se repetă de mai multe ori în decursul unei singure vieți atunci
când individul refuză în continuare să-și însușească lecția.
Turnul se află poziționat pe astrograma naturală în casa a 6-a, exact vis-a-vis de Nebun și
astrologic reprezintă Tiamat în Fecioară. Povestea lui Tiamat este una extrem de interesată și
merită cu ceritudine un studiu separat și detailat. Tiamat (Thamthe) este zeița haosului divin în
mitologia Babiloniană și este numită în Enuma Eliș „Maica Hubur cea care naște totul”. Este
zeița oceanelor și a apei sărate, cea care în urma înperecherii cu Abzû, zeul apei dulci, dă naștere
întregului univers. În mod interesant ea este personificată mai târziu într-un dragon monstruos
din al cărui trup omorât, zeul Marduk efectuează a doua cosmogonie, creând universul
postdiluvian. Se crede că Marduk a spintecat-o în două pe Tiamat și dinm jumătatea de sus s-a
format planeta Pământ, cea care în viziunea mea guvernează zodia Taur, iar din cealaltă jumătate
s-a format Centura de asteroizi aflată între planetele Marte și Jupiter. Această centură reprezintă
planeta Tiamat și „guvernează” zodia Fecioară. „Povestea” lui Tiamat și Marduk aruncă o
lumină diferită asupra simbolisticii cărții Turnul și relevă o poveste diferită față de cea cu care
cei mai mulți au fost obișnuiți.
Astfel, Turnul, în mod evident, este și un simbol al falusului și lovitura de fulger poate
semnifica atât ejacularea cât și faptul că am fost loviți în orgoliu. Revelația, pe ori care din căi
vine, este iminentă. Totuși, în cazul Turnului lecția rar este una blândă și plăcută, în general este
una dură și care năruiește nu doar convingerile noastre de până atunci, dar și toată lumea noastră.
Casa a 6-a este Casa vieții de zi cu zi și Casa Muncii. Astfel, distrugerea totală a tot ceea ce am
clădit până atunci semnifică un restart, luăm totul de la capăt și plecăm de la zero. Nu poți
reclădii ceva în viață dacă mai întâi nu distrugi tot ceea ce a fost înainte.
Al doilea moment crucial este moartea. Simbolic și ritualic, moartea este reprezentată prin
actul botezului.
În momentul în care ești scufundat sub apă „mori puțin” ca mai apoi când ești ridicat, scos
din nou la suprafață, te naști din nou – ieși din nou la lumină alt om.
Cartea de tarot aferentă, Moartea semnifică exact această transcedență.
Botezul propriuzis este un act extrem de important în evoluția idividului și în genral subestimat
sau greșit înțeles.
În general la naștere primim un nume. Nu avem posibilitatea să ni-l alegem, părinții – sau alții –
îl aleg pentru noi. Unii o fac conștient și în cunoștință de cauză, alții după propriul set de criterii
subiective.
Odată cu botezul avem șansa să îndreptăm eventualele erori și să ne alegem un nume conștient și
conform credinței, propriului nostru set de valori. Botezul este ca o renaștere, lași în urmă
vechiul tău eu și curățat pornești la un nou drum cu un nou eu. Din păcate și aici mai ales
Biserica Creștin Ortodoxă se grăbește cu botezul și fură startul. Mai mult decât atât, au introdus
în conștiința colectivă și ideea că schimbarea religiei – respectiv să-ți schimb numele printr-un
alt botez – este un păcat și astfel ei încearcă să te țină înlănțuit de un nume și o credință de care
dintr-un motiv sau altul te-ai înstrăinat.
Cred cu tărie că botezul este un act voluntar și intim și el trebuie să țină exclusiv de voința
individului, astfel nimeni nu ar trebuii să fie botezat premergător vârstei de 28 de ani (4 cicluri de
7 ani).
Se spune și se presupune că Iisus a fost botezat de către Ioan Botezătorul în apa Iordanului la 30
de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit.
Un lucru ce puțină lume știe sau uneori are informații total eronate, este importanța numelui,
respectiv cu ce litere este indicat să înceapă numele cuiva și – la fel de important – ce valoare
numerică să aibe aceasta.
În ceea ce privește valoarea numerică a numelui, calculul este unul simplu:
valoarea literelor ce formează numele (numărul activ) este bine să fie mai mare
decât suma adunată a cifrelor datei nașterii (numărul destinului).
În ceea ce privește litera cu care să înceapă numele, acesta este bine să fie alese în funcție de
zodie sau de ascendent. În general, după vârsta de 35 de ani (5 cicluri a câte 7 ani),
ascendentul devine mai important (influent) decât zodia. La alegerea numelui astfel avem
posibilitatea să alegem atât între literele aferente zodie cât și al ascendentului.
Aveți în cele ce urmează literele aferente fiecărui semn zodiacal:

Berbec – A, I, J
Taur – D
Gemeni – E, F, U, V, W, Y
Rac – Z, Q
Leu – H și R
Fecioară – O, L
Balanță – G, C, S
Scorpion – K
Săgetător – P, R
Capricorn – T
Vărsător – N
Pești – B, M
Să revenim la cartea de Tarot Moartea.
Moartea este asociată elementului Apă (emoții/sentimente) și zodiei Scorpion, guvernată de
Pluton și Marte și cu domiciliul în casa a 8-a. Această carte se situează în oglindă pe verticală cu
Puterea (Leul). Au în comun apetitul sexual, însă în timp ce Puterea reprezintă partea feminină,
tandră a sexualității, Moartea reprezintă partea masculină, brută, strict fizică a sexului. Și asta în
ciuda faptului că Leul este semnul masculin și Scorpionul semnul feminin, Leul este impulsionat
de elementul Foc și Scorpionul de elementul Apă. Din nou, cele două cărți formează un cuplu
antagonic perfect.
Moartea în general sperie cititorul neavizat fiindcă este percepută mot-a-mot și uneori chiar
confundat cu călărețul palid de pe calul alb, al patrulea călăreț al Apocalipsei. În realitate este
vorba despre ceva mult mai subtil: “la petite mort” (respectiv „mori puțin” creându-se o
conexiune [spirituală] între orgasm și botez), adică un mod ascuns de a spune orgasm.
Pentru conformanță, în Tarot cartea despre care se crede că semnifică explicit moartea fizică este
10 de Spade. Aceasta este interpretarea dată cărții de A.E. Waite. Una nefirească, spun eu, atâta
timp cât Astrologic cartea s-a crezut că reprezintă Soare în Gemeni, eu tind să cred că este Saturn
în Gemeni. Totodată și grafica cărții din setul conceput de Waite este modificată față de sursa de
inspirație, setul Sola-Busca. Dar asta este o altă poveste pentru un alt moment!
Este oarecum amuzant, dar tot odată și foarte pervers faptul că sexul este cheia – mai precis,
una din cheile – spiritualității și iluminării. Sexul pare să fie unul din cele mai comune
lucruri și ca atare la îndemâna tuturor, cu toate acestea cei mai mulți oameni nici măcar nu
bănuiesc semnificația și profunzimea sexului, ca atare mor fără să fi făcut măcar o dată-n
viață sex cu adevărat.
Sexul este cea mai subtilă și sublimă formă de comunicare. Odată este comunicare între doi –
sau mai mulți – oameni, mai apoi este o formă de comunicare cu Dumnezeu. (Numind aici
Dumnezeu, ființa superioară ori enrgia creatoare care guvernează Universul).
În general învățăturile spirituale recomandă și încurajează abstinența. Abstinența însă este
sursă pentru frustrări și acestea într-un final vor otrăvii sufletul și mintea oricărui om,
indiferent cât de devotat unei credințe ar fi el.
Pe de altă parte „mica moarte” – orgasmul – este una din cele mai facile căi spre revelație.
Botezul reprezintă etapa emoțională a procesului de trezire.
Fiindcă îmi place să lucrez cu materialul clientului, mi-am amintit de discuția consemnată în
Scripturi dintre Isus și Nicodim.
„Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor.
Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că
nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.
Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea
să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua
oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va
putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus.” (Sfânta Evanghelie după Ioan 3:1-7)
Duhul este Focul, șocul trezirii, Apa este botezul, șocul revelației și cel de-al treilea pas este
renaștera sau „nașterea din nou”. În Greaca veche frazele “se va naşte cineva de sus” și “se va
naşte cineva din nou” sunt exprimate la fel și este imposibil de stabilit care formulă de traducere
este corectă. Această ambiguitate – posibil intenționată – nu face nimic altceva decât adâncește
misterul și mai mult lasând loc speculațiilor. Însă dacă analizăm contextul întregii discuții, ce
spune Nicodim, respectiv „Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua
oară în pântecele mamei sale şi să se nască?” – devine evident că formula corectă este cea de
renaștere, respectiv născut din nou și nici decum „născut de sus” așa cum se încăpățânează
Biserica Ortodoxă, dar și alte secte.
Renașterea este a treia etapă și este o renaștere simbolică, spirituală.
Aici avem o altă carte de Tarot greșit interpretată: Judecata.
Judecata a fost asociată cu Judecata de Apoi și de aici mulți au tras concluzia că este vorba
despre pedeapsă. Realitatea este că avem de-a face cu renaștera, nu cu pedeapsa și fiindcă este
vorba despre Venus în Balanță și în casa a 7-a, este vorba despre Aer (intelect).
De la străfulgerare, șocul inițial, lumina trece prin etapa emoțională și ajunge la nivelul
intelectual. Acest proces poate fi numit iluminare.
Nu întâmplător, ideea de iluminare a fost pusă-n legătură cu teoriile de conspirație, satanismul și
în general cu lucruri negative. Cum, tot așa, deloc întâmplător, scripturile și multe alte
documente și lucrurări vechi au fost prost sau intenționat tendențios traduse, de multe ori nu doar
alterând sensul lucrurilor, dar direct denaturând sensul lor.
Isus a fost un iluminat iar adepții săi iluminați. Biserica a preluat aceast ritual, dar golit de
conținut și schimbând sensul lucrurilor.
La fel au făcut și ocultiștii, pretins ezotericii când au spus că Aleph reprezintă elementul Aerul și
nu Focul, ba, mergând mai departe, au adăugat asocieri scoase din mânecă la textele Cabalistice
pe care le-au tradus.
În „Sepher Yetzirah”, Capitolul 3, paragraful 4 lucrurile sunt clare: cele trei Litere Mamă, Aleph,
Mem și Shin reprezintă Foc, Apă și Aer. Punct. Asocierea literelor cu planete, zodii, organe, etc
sunt pure speculații și nu fac, nu au făcut niciodată parte din textul original.
Combinația de Tarot și Astrologie ne conferă indicii suplimentare legate de condițiile și
circumstanțele acestui proces.
Trezirea este posibilă pe două căi: cea interioară, de multe ori accidentală și/sau inconștientă,
respectiv cea externă, mai brutală și impusă.
În prima variantă premizele sunt Marte în Berbec, Soare în Berbec sau Venus în Berbec (2, 3 și 4
de Bâte) urmate de decizii și acțiuni impulsive reprezentate de același Marte în Berbec și în cazul
Cavalerului de Bâte, a Nebunului, dar și al Împăratului.
2 de Bâte (Marte în Berbec) semnifică ambiție, respectiv apatie (indecizie). Suntem în situația în
care sau vrem prea mult, sau prea puțin.
3 de Bâte (Soare în Berbec) semnifică evadare, respectiv epuizare. Ambele implică un consum
considerabil de energie, în una din ipostaze cu succes, în timp ce în cealaltă cu rezultat negativ.
4 de Bâte (Venus în Berbec) semnifică dragoste sau război. Aici avem de-a face cu o implicare
emoțională supradimensionată care are ca rezultat sau o dragoste totală, sau ură încrâncenată.
Lecțiile de viață sunt reprezentate de Cavalerul de Bâte, Nebunul și Împăratul.
Cavalerul de Bâte (Marte în Berbec) semnifică tânărul, adolescentul cu toate schimbările prin
care trece fizic și psihic.
Nebunul simbolizează ruperea de familie și de casa părintească și pornirea pe propriul drum în
viață.
Împăratul reprezintă bărbatul matur care datorită puterii sale și influenței pe care o are poate să ia
decizii unilaterale, să-și impună voința și să determine astfel și viața celorlalți.
În a doua variantă de trezire, cea impusă din exterior, premizele sunt bune, ne arată o stare
materială bună și o viață – aparent – fără griji. Aici avem Soare în Fecioară, Venus în Fecioară
sau Mercur în Fecioară (8, 9 și 10 de Monede).
8 de Monede semnifică muncă și devotament. Reprezintă puterea de muncă și migala, atenția
pentru detalii, dar și dăruirea profesională. Este situația în care pentru individ munca (meseria)
înseamnă tot.
9 de Monede semnifică înțelegerea prin intermediul senzațiilor. Reprezintă faza în care individul
încearcă să înțeleagă prin intermediul senzațiilor – atingere, miros, auz, văz – probleme și situații
emoționale. Este totodată o poziție foarte critică ce în viață se soldează – de cele mai multe ori –
prin starea de singurătate.
10 de Monede semnifică o minte analitică și aplicată. Reprezintă inteligența, potențial
intelectual, soluții raționale, pragmatism. Aici avem autodidacți, profesori și în general persoane
care prin propriile lor calități pot să-și depășească condiția.
Lecțiile aici țin de Venus în Fecioară – reprezentat prin Valetul de Monede – care încearcă să
raționalizeze emoțiile și frumosul prin intermediul senzațiilor. Nu poți percepe frumusețea unui
trandafir, descompunându-l petală cu petală, disecând tulpina. Totodată, datorită unor criterii
raționale și pragmatice, dar și a unei poziții foarte critice, acești indivizi tind să fie izolați și
singuratici.
În acest context lecția impusă cu brutalitate de Turnul răstoarnă toată viziune și viața noastră de
până atunci și ne așează pe o poziție nouă, ne obligă să reconsiderăm modul nostru de gândire,
abordările și stilșul de viață dus până atunci și să pornim din nou de la zero cu o abordare și
filozofie diferită. Este o lecție dură și necesară.
Pustnicul (Ermitul) indică faptul că răspunsurile – și resursele – se află în interior și orice s-ar
întâmpla, ori cât de mari sau grave sunt problemele cu care ne confruntăm, avem capacitatea și
calitățile să le rezolvăm.
Trecem la următoarea etapă, Moartea.
Aici premizele sunt reprezentate de Marte în Scorpion, Soare în Scorpion sau Venus în Scorpion
(5, 6 și 7 de Cupe).
5 de Cupe semnifică puternice trăiri emoționale. Aici avem în spectrul vibrațiilor superioare
dragostea trăită la intensitate maximă – chiar și atunci când ea nu este reciprocă sau este pur
platonică, și avem în spectrul inferior porniri sexuale necontrolate sau de o perversitate greu de
imaginat. Este oarecum o combinație inedită de durere și plăcere.
6 de Cupe semnifică dominarea dorințelor prin impunerea voinței. Reprezintă chintesența
Scorpionului și dă dovadă de multă determinare pentru a-și impune voința și ideile. Este situația
în care cineva calcă și peste cadavre să-și atingă scopul iar pe drumul său nu ține cont de nimeni
și nimic.
7 de Cupe semnifică pasiune și dorințe sexuale însă fără conținut emoțional. Este o goană nebună
după plăcerile carnale și această obsesie devine principalul – dacă nu singurul – mobil
existențial. Avem aici gelozie, secrete și tot felul de experimente inedite, explorarea dincolo de
limitele convenționale. Lipsa sentimentelor sau idealizarea excesivă a acestora conduce la
depresie și suferință, dar și la disperare și depravare.
Lecțiile aici sunt reprezentate de Luna în Scorpion (Regina de Cupe) și Soarele în Scorpion
(Rege de Cupe).
Valetul de Cupe semnifică o stare emotivă de excitare maximă. Exprimă o nevoie nejustificată
de dominare a celorlalți alimentată atât de posesivitate, cât și de gelozie. Uneori avem de-a face
cu inversarea rolurilor și agresor devine victimă. Lecția ține de exteriorizarea sentimentelor și de
a face diferența dintre iluzii și realitate.
Următorul pas este reprezentat de Soare în Scorpion (Rege de Cupe), o interpretare la nivel
superior al cărții 6 de Cupe, respectiv Soare în Scorpion. Este vorba despre controlul dorințelor
prin voință, dar și despre relaționarea corectă cu cei din jur.
Cartea Moartea semnifică transcedența. Este procesul de transformarea prin care individul trece
de la un nivel al conștiinței inferior la unul superior. Se desprinde de vechiul său eu și își asumă
noul eu. Ca să știi cine ești, trebuie să știi cine ai fost. Nu există un eu nou, fără să fi fost vechiul
eu.
Etapa finală, renașterea consfințește sfârșitul ciclului de iluminare.
Aici premisele sunt reprezentate de 2, 3 și 4 de Spade, respectiv Luna în Balanță, Saturn în
Balanță și Mercur în Balanță.
2 de Spade semnifică oscilație. Este situația în care individul este incapabil să ia o decizie, este
dezechilibrat mai ales în plan emoțional și mintea sa este populată de himere.
3 de Spade semnifică necesitatea de colaborare și – în anumite cazuri – de inversare a rolurilor
într-o relație sau un parteneriat. Cu toate că Saturn reprezintă o evoluție, o creștere lentă, totuși
reușita vine într-un final chiar și după un parcurs lung și anevoios.
4 de Spade semnifică meditație. Este situația în care dintr-un motiv sau altul nu putem acționa,
nu putem face nimic și astfel avem prilejul să ne gândim, să analizăm, să despicăm firul în patru
și să întoarcem problema, problemele pe toate părțile.
Lecțiile aici vin prin intermediul Cavalerului de Spade (Marte în Balanță) urmat direct de
Judecata, cartea renașterii și a descătușării.
Cadrul general este reprezentat de Cumpătarea, cartea care reprezintă zodia Balanță și în ciuda
numelui său semnifică dezechilibru și oscilațiile de la o extremă la alta. Astfel, lecția este de a
păstra echilibrul și de a evita extremele, să privim lucrurile detașați, făcând un pas înapoi și să nu
devenim captivi sau partizani al unor opinii sau poziții radicale.
Cavalerul de Spade într-un context pozitiv întărește alianțe, într-un context negativ dezbină
alianțele. Agresivitatea caracteristică a planetei Marte în Balanță este estompat și șlefuit, primesc
o oarecare aură grațioasă și acțiunile devin mai rafinate, își pierd din brutalitate, dar nu și din
eficacitate. Cu toate acestea pot apărea situații tensionate și răbufniri furioase. lecția este tocmai
de a tempera agresivitatea și de a găsii metode și mujloace mai subtile pentru atingerea
scopurilor.
Venus în Balanță (Judecata) semnifică armonizarea relațiilor prin mijloace diplomatice și o
abilitate excepțională de a găsi și a face compromisuri. Este sitauația în care individul face orice
pentru a păstra o relație. Fiind vorba despre un semn de Aer, sunt importante și aspectele
intelectuale (uneori speculative), dar și cele materiale însă balanța înclină predominant spre
aspectele emoționale. Cuvântul cheie aici este armonie și consens. Este o carte interesantă
fiindcă îmbină cele trei elemente (Aer, Apă, Pământ), respectiv aspectele intelectuale,
emoționale și materiale.
Judecata semnifică eliberarea de orice fel de povară și un nou început. Dacă Nebunul și Turnul
reprezintă nașterea, Moartea are legătură cu botezul, Judecata poate fi asociată căsătoriei și astfel
avem un ciclu complet. Este un ciclu complet atât simbolic (teoretic), cât și ritualic (practic).
Cum funcționează această trezire?
Evoluția se petrece pe parcursul a mai multor vieți, dar pot fi și cazuri excepționale în care o
persoană trece prim mai multe sau chiar toate etapele trezirii într-o singură viață.
Cei născuți în zodiile Berbec (Foc), Fecioară (Pământ/Tiamat), Scorpion (Apă) și Balanță (Aer)
se vor confrunta cu aceste lecții predominant până la vârsta de 35 de ani.
Cei cu ascendentul în una din aceste 4 Zodii se pot confrunta cu aceste lecții după vârsta de 35 de
ani.
Însă în viața oricui pot apărea una sau mai multe din aceste lecții de-a lungul vieții.
Trezirea este posibilă în cele două situații: Marte în Berbec (Nebunul) sau Tiamat în Fecioară
(Turnul).
Moartea este posibilă când avem Pluton și Marte în Scorpion (Moartea).
Renașterea este posibilă când avem Venus în Balanță (Judecata).

S-ar putea să vă placă și