Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE-Legătura ionică

Clasa a IX-a
1oră/săptămână
I.Alege un singur răspuns corect:
1.Care din șirurile de mai jos conțin numai compuși formați prin legătură ionică:
a)H2,O2,N2,Cl2 b)NaCl,KI,CaS,MgO c)CO2,CCl4,NH3,SO2.
2.Substanțele ionice în stare solidă prezintă rețea :
a)metalică b)moleculară c)cristalină.
3.Substanțele ionice sunt solubile în :
a)apă b)CCl4 c)nu se dizolvă.
4.Ordinea crescătoare punctelor de topire este:
a)MgF2,NaF,AlF3 b)NaF,MgF2,AlF3 c)AlF3,MgF2,NaF.
5.Ordinea descrescătoare a punctelor de topire este:
a)NaF,NaCl,NaBr,NaI
b)NaI,NaCl,NaBr,NaF
c)NaI,NaBr,NaCl,NaF. 1,5p

II.Completați spațiul punctat astfel încât, afirmațiile să fie adevărate:


a.Legătura ionica se stabileste între atomii unui metal cu electronegativitate.................
(mică/mare) și atomii unui element cu electronegativitate ......................(mică/mare)
b.În procesul de realizare a legaturii ionice, atomul de metal........................(cedează/acceptă)
electroni.
c.Între ionii pozitivi formați de .................(metal/nemetal) și ionii negativi formați de atomi de
...............(metal/nemetal) se stabilesc forțe de atracție ..........................(electrostatică/nucleară).
d.Substanțele ionice sunt..............(solide/lichide) în condiții normale.
e.Soluțiile substanțelor ionice........................(nu conduc/conduc) curentul electric.
2p
III.Se dau elementele: Na (Z=11)si O(Z=8). Precizati:
a) configurația electronică a elementelor;
b) poziția elementelor în sistemul periodic;
c) configurația electronică a ionilor;
d) caracterul chimic și electrochimic;
e) modelați formare legăturii chimice dintre cele două elemente. 2,5p
.
IV Se consideră următoarele elemente: Mg, P, S, O, Al.;
a) stabileste formula corecta a urmatorilor compusi binari; MgS, MgO, PO, SO, AlS,
AlO, PO, SO

2p

V. Reprezentați formarea legaturilor ionice în următorii compuși; NaCl, NaOH 1p

oficiu 1p