Sunteți pe pagina 1din 1

app Abzice de la postul de paroh & - bugetul comunei pe 1900

acfa Admanuarea cererilor din fundația Andronic # (plures)


xafș Administrarea fondului școlar $ - parohia a devenit vacantă; notificare la fondul de pensii
xap Administrarea parohiei ^ - parohia s-a întregit; notificare la fondul de pensii
ass Ajutor de stat la salariul învățătoresc ssî - sistematizarea salariului învățătoresc
afb Ajutor din fondul bisericilor xzb - zidirea bisericii
afa Ajutor din fundația Andronic xcos - cauza obligațiilor de stat
afș Ajutor din fundațiunea Șaguna acds Anticipație în contul dotațiunii de la stat
asî Ajutor la salariul învățătoresc Dșt Defecte la școlile din tract.
xapp Arondarea protopresbiteratului xxdș Defecte la școală
bct Bugetele comunelor din tract.
xxpp Primire la pedagogie
xce Catehizarea elevilor greco-orientali
xcap Cauza administrării parohiei
csr Cauza salariului restant
caf Cauza ajutorului din fundațiunea xxpc Primire la clerică
cavș Cauza ajutorului votat din fundația Șaguna xaî Aplicare ca învățător
caî Cauza alegerii de învățător dfș Datorie la fondul școlar
cdș Cauza defectelor la școală ecp Examen de calificare preoțească
cdî Cauza disciplinară a învățătorului cîds Cauza întregirii dotațiunii de la stat a lui
cdp Cauza disciplinară a parohului ciaab Cauza iregularităților în administrarea averii bisericii
cdc Cauza dotațiunii clerului ”” Stipendiu
cds Cauza dotațiunii de la stat csî Cauza salariului învățătoresc
cdpp Cauza dotațiunii protopresbiterale
xlob Cauza esarândării Lobodasului din Turda
ciî Cauza instituirii de învățător
crob Cauza reconstituirii organelor bisericești
crsî Cauza repartiției pentru salariul învățătoresc
ctdc Cauza tabelelor despre dotațiunea clerului
czb Cauza zidirii bisericii
czș Cauza zidirii școlii
xajs Cere o anticipație în contul ajutorului de stat
cafr Cere un ajutor din fondul Rudolfin
cmș Colectă pentru monumentul lui Șaguna
xcî Concurs învățătoresc
cbt Contribuiri pentru bisericile din tract
xcr Cumpărare de realități
xda Date statistice
xdsb Date statistice bisericești
xdse Date statistice epitropești
xdsș Date statistice școlare
xdfa Datorie la fondurile arhidiecezane
xdos Devincularea obligațiunii de stat
dfp Disc la fondul de pensii
dfm Disc pentru fondul mitropolitan
xdp Disciplinarea parohului
eafa Estradarea ajutorului din fundația Andronic
eavș Estradarea ajutorului votat din fundația Șaguna
exî Examen de calificare învățătorească
hîp Hirotonit întru presbiter
xiî Introducere de învățător
iaab Iregularități în administrarea averii bisericești
xîp întregirea parohiei
lss Legitimează sporul în studiu
xnp Notă prezidială
xnc Noucununați pe anul 1899
xpp Plan și preliminarii
xps Protocoalele sinodului
pcp Protocolul conferinței profesorale
xraț Raț. pe anul 1899
xrob Reconstituirea organelor bisericești
rsî Repartiția salariului învățătoresc
rsî Repartiția salariului învățătoresc
src Salariu restant la comuna
tdc Tabele despre dotațiunea clerului
texî Taxa examenului de calificare învățătorească
tfp Taxe la fondul de pensii
xtgo Trecere la greco-orientali
țsp Ținerea sinoadelor parohiale
vpt Veniturile parohiilor din tract.
xzb Zidirea bisericii
xzș Zidirea școlii