Sunteți pe pagina 1din 20

PROGRAMA - SEMINARII

-LOGOPEDIE-

I. Logopedia – ştiinţă interdisciplinară


1.1.Constituirea logopediei ca ştiinţă
1.2. Obiectul, scopul şi sarcinile logopediei
1.3. Organizarea activităţii logopedice

Bibliografie:
Verza, E. – “Ce este logopedia?”, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982 – pag.11-38

II. Examinarea complexă


2.1.Obiectivele examinării complexe

1
2.2. Etapele examinării complexe
2.3. Diagnostic şi evaluare logopedică
2.4. Fişa logopedică
2.5. Metodologia studierii tulburărilor de limbaj

Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 – pag.32-41;
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 – pag.5-45;
C.Păunescu, N.Toncescu, M.Neagu, Fl.Ludu, C.Bîrzea – “Nedezvoltarea vorbirii copilului”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1972 – cap. “Examinare şi diagnostic diferenţial” – pag.135-165.

III. Elemente de anatomie şi fiziologie a limbajului


3.1. Centrii nervoşi implicaţi în limbaj
3.2. Organele vorbirii

Bibliografie:
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 – pag. 15-28;
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 – pag.20-24;
3 Păunescu, C. –“Introducere în logopedie”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, vol.I, 1976 – pag. 113-180.

IV. Cauze şi clasificări ale tulburărilor de limbaj


4.1. Etiologia tulburărilor de limbaj
4.2. Clasificarea tulburărilor de limbaj
4.3. Frecvenţa şi necesitatea corectării tulburărilor de limbaj

Bibliografie:
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 – pag.30-34, 73-88;
Păunescu, C. –“Introducere în logopedie”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, vol.I, 1976 – pag.
Verza, E. – “Ce este logopedia?”, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982 – pag.38-45;

Normal şi patologic în evoluţia limbajului


5.1.Etapele evoluţiei limbajului la copil

2
Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 – pag. 13-
20.

Tulburările de pronunţie

6.1.Dislalia
6.1.1.Terminologie şi definiţie
6.1.2. Formele dislaliei - dislalia periferică
- dislalia centrală sau de evoluţie
6.1.3. Simptomatologie
6.1.4.Terapia dislaliei - metode şi procedee de ordin general
- metode şi procedee specifice logopedice
6.1.5. Dislalia debilului mintal

Bibliografie:

Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 – pag.127-170;
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 – pag. 41-110;
Păunescu C. (sub redacţia)- “Tulburările de limbaj la copil”, Editura Medicală, Bucureşti, 1984 – pag.23-39; pag. 80-125.
Verza, E. – “Dislalia şi terapia ei”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977 – pag.53-95; pag.102-148.

6.2. Rinolalia
6.2.1. Terminologie şi terapie
6.2.2.Formele rinolaliei
6.2.3. Particularităţile comune şi specifice dislaliei şi rinolaliei
6.2.4. Terapia rinolaliei

Bibliografie:
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 – pag.110-111;
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 – pag. 131-147;

3
Păunescu, C.(sub redacţia) “Tulburările de limbaj la copil”, Editura Medicală, Bucureşti, 1984 – cap.”Dislalie de tip rinolalie”
(M.Tomescu)-pag. 39-61;
Verza, E. – “Dislalia şi terapia ei”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977 – pag.95-102.

6.3. Dizartria
6.3.1. Terminologie şi definiţie
6.3.2. Specificitatea şi implicaţiile dizartriei
6.3.3. Etiologia, formele şi tipurile de dizartrie
6.3.4. Diagnostic diferenţial dizartrie-dislalie-rinolalie
6.3.5. Indicaţii terapeutice

Bibliografie:
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 – pag.100-109;
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.117-131 ;
Mititiuc,I. – “Ghid terapeutic pentru identificarea şi diagnosticarea tulburărilor de limbaj”, Editura Cantes, Iaşi, 1999, pag. 55-73.

VII. Tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii

4 7.1. Bâlbâiala
7.1.1. Definiţie
5 7.1.2. Formele bâlbâielii
6 7.1.3. Geneza şi evoluţia cercetărilor despre bâlbâială
7 7.1.4. Etiologia bâlbâielii
8 7.1.5. Simptomatologie- caracteristici specifice în bâlbâială
9 7.1.6. Metode de tratament
10 - Logoterapie – vorbirea prelungită
11 - vorbirea întârziată
12 - vorbirea ritmică
13 7.1.7. Menţinerea efectelor terapiei
14 7.1.8. Prevenirea recidivei bâlbâielii

4
Bibliografie:
Boşcaiu, E. – “Bâlbâiala – prevenire şi tratament”, Editura Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983 – pag.
60 –199;
Tobolcea, I. – “Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză”, Editura Axis, Iaşi, 2000 – pag. 27-50;
Tobolcea, I. – “Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei”, Editura Spanda, Iaşi, 2001 – pag.5-27.
15
16 7.2. Logonevroza
17 7.2.1. Definirea şi identificarea logonevrozei
18 7.2.2. Etiologia logonevrozei
19 7.2.3. Consideraţii privind evoluţia bâlbâielii spre logonevroză
20 7.2.4. Simptomatologia în logonevroză
21 7.2.5. Indicaţii terapeutice
22 7.2.6. Asistenţa psihosocială şi terapeutică a logonevroticilor
23 7.2.7.Atitudinea logonevroticilor privind bâlbâiala şi relaţiile interpersonale

Bibliografie:
Tobolcea, I. – “Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză”, Editura Axis, Iaşi, 2000, pag. 50-176;
Tobolcea, I. – “Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei”, Editura Spanda, Iaşi, 2001, pag. 27-80; pag.141-159.
24
25 7.3.Tahilalia
26
27 7.4. Bradilalia
28
7.5. Aftongia
29
30 7.6.Tulburări pe bază de coree

31 Bibliografie:

32 Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.166-169.

VIII. Tulburările limbajului scris-citit ( Disgrafia-Dislexia/ Agrafia-Alexia)


33
34 8.1.Terminologie şi definiţie

5
35 8.2. Vârsta optimă a însuşirii scris-cititului
36 8.3. Etapele învăţării scris-cititului
37 8.4. Etiologia tulburărilor limbajului scris-citit
38 8.5. Formele disgrafiei-dislexiei
39 8.6. Dezvoltare şi simptomatologie în disgrafie-dislexie
40 8.7. Metode şi procedee de corectare a disgrafiei-dislexiei
41 A. Metode şi procedee cu caracter general
42 B. Metode şi procedee cu caracter specific logopedic
43 8.8. Specificul disgrafiei-dislexiei în debilitatea mintală

Bibliografie:
Juan de Ajuriaguerra “Scrisul copilului”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980 – pag. 20-27, 60-66, 214-260
(vol.I); pag.208-240, 307-328 (vol.II);
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.169-197;
Păunescu, C. (sub redacţia) – “Tulburările limbajului scris”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1967 – cap.”Disgrafia
în cadrul tulburărilor limbajului scris” (C.Păunescu) pag.7-36; cap.”Metode şi procedee pentru corectarea disgrafiei şi
dislexiei”(C.Calavrezo) pag.190-255;
Păunescu, C.(sub redacţia) “Tulburările de limbaj la copil”, Editura Medicală, Bucureşti, 1984 – pag.125-228;
Verza, E.- “Disgrafia şi terapia ei”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983 – pag. 55-222;
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 – pag.178-301.

IX. Tulburările polimorfe de limbaj

44 9.1. Alalia
45
46 9.1.1.Definiţie şi terminologie
47 9.1.2. Etiologia şi simptomatologia alaliei
48 9.1.3. Clasificarea alaliei
49 - alalia motorie
50 - alalia senzorială
51 - alalia senzorio-motorie sau mixtă
52 9.1.4. Diagnostic diferenţial
53 9.1.5. Terapia alaliei
54 - obiective terapeutice generale şi operaţionale;

6
55 - formarea vorbirii la alalicii senzoriali;
56 - însuşirea vorbirii la alalicii motori;
57 - formarea deprinderilor de scris-citit la copilul alalic

Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.201-250;
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 – pag.73-101.

9.2. Afazia
58 9.2.1. Definiţie şi terminologie
59 9.2.2. Etiologia afaziei
60 9.2.3. Clasificare şi simptomatologie în afazie
61 - afazia motorie
62 - afazia senzorială
63 9.2.4. Caracteristicile afaziei la copil
64 9.2.5. Indicaţii metodice pentru restabilirea vorbirii la afazici

Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.250-258
Păunescu, C. –“Introducere în logopedie”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, vol.I, 1976 – pag. 262-269.

X. Tulburările de dezvoltare a limbajului

10.1.Întârziere în apariţia şi dezvoltarea generală a vorbirii


3
4 10.1.1. Definiţie şi terminologie
65 10.1.2. Etiologie şi simptomatologie
66 10.1.3. Formele clinice

7
67 10.1.4. Diagnostic diferenţial
68 10.1.5. Activitatea terapeutică
69 - obiectivele activităţii terapeutice;
70 - cerinţele activităţii terapeutice

Bibliografie:

Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.259-260;
Păunescu, C.(sub redacţia) “Tulburările de limbaj la copil”, Editura Medicală, Bucureşti, 1984 – pag. 9-23;
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 – pag.102-109.

10.2. Mutismul psihogen – electiv sau voluntar


71
72 10.2.1. Definiţie
73 10.2.2. Formele clinice
74 10.2.3. Diagnostic diferenţial
75 10.2.4. Simptomatologie
76 10.2.5. Terapie
77 - obiective terapeutice;
78 - principii generale de organizare terapeutică;
79 - aspectele activităţii terapeutice.

Bibliografie:

Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.278-289;
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 – pag.321-325.

XI. Tulburările de voce

8
80
81 11.1. Definiţie
82 11.2. Etiologie
83 11.3. Formele clinice
11.4. Terapia tulburărilor de voce
- principii terapeutice;
- terapii speciale.

Bibliografie:

Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996 pag.197-201;
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 – pag. 301- 306.

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
INTRODUCERE IN LOGOPEDIE
Seminarii –Programarea activitatilor

Tema-bibliografie evaluare
1 Organizare,intercunoastere
2 Logopedia – ştiinţă interdisciplinară
1.Constituirea logopediei ca ştiinţă
2-Obiectul, scopul şi sarcinile logopediei
3.Organizarea activităţii logopedice

Bibliografie:
Verza, E. – “Ce este logopedia?”, Editura ştiinţifică şi

9
enciclopedică, Bucureşti, 1982

Examinarea complexă
1.Obiectivele examinării complexe
2. Etapele examinării complexe
3. Diagnostic şi evaluare logopedică
4. Fişa logopedică
5. Metodologia studierii tulburărilor de limbaj

Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de
limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997
C.Păunescu, N.Toncescu, M.Neagu, Fl.Ludu, C.Bîrzea – “Nedezvoltarea
vorbirii copilului”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1972 – cap.
“Examinare şi diagnostic diferenţial”

3 Examinarea complexa-aplicatie
4 Elemente de anatomie şi fiziologie a limbajului BEŞLIU BIANCA
1. Centrii nervoşi implicaţi în limbaj DAMIAN RAMONA
2. Organele vorbirii MAFTEI DIANA
GRUPA 2
Bibliografie: CIOBANU MONICA
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, GENES ADRIANA
Cluj-Napoca, 1989 GRUPA 3
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de
limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Păunescu, C. –“Introducere în logopedie”, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, vol.I, 1976
5 Cauze şi clasificări ale tulburărilor de limbaj
1. Etiologia tulburărilor de limbaj CIURCANU CĂTĂLINA
2. Clasificarea tulburărilor de limbaj HUŢU FLORINA ADINA

10
3. Frecvenţa şi necesitatea corectării tulburărilor de limbaj GRUPA 7

Bibliografie:
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1989
Păunescu, C. –“Introducere în logopedie”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, vol.I, 1976
Verza, E. – “Ce este logopedia?”, Editura ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1982
Normal şi patologic în evoluţia limbajului
1.Etapele evoluţiei limbajului la copil BĂLAN ROXANA
PLĂMADĂ ANA EVELIN
Bibliografie: GRUPA 5
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări
de limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996

6 .Dislalia
.1.Terminologie şi definiţie UNGUREANU Dana Alina
.2. Formele dislaliei - dislalia periferică MOCANU Andrei Bogdan
- dislalia centrală sau de evoluţie BUDĂU Ioana
.3. Simptomatologie ARGEANU Ştefania
. 4 . Dislalia debilului mintal Grupa 1

Bibliografie: BÂZU LORENA


BOSTAN MIHAELA
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj- GHERASIM ALEXANDRA
Napoca, 1989 GRUPA 4
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,
Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Păunescu C. (sub redacţia)- “Tulburările de limbaj la copil”, Editura
Medicală, Bucureşti, 1984
Verza, E. – “Dislalia şi terapia ei”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1977

11
Rinolalia
1. Terminologie şi definiţie
2.Formele rinolaliei COCUŢ RALUCA
.3. Particularităţile comune şi specifice dislaliei şi rinolaliei BĂNICĂ SIMONA
SPĂLĂŢELU CRISTINA
Bibliografie: GRUPA 1
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1989
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,
Editura Ankarom, Iaşi, 1996 BADICI Ionela
Păunescu, C.(sub redacţia) “Tulburările de limbaj la copil”, Editura Medicală, URSZ Roxana
Bucureşti, 1984 – cap.”Dislalie de tip rinolalie” (M.Tomescu) Grupa 4
Verza, E. – “Dislalia şi terapia ei”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,
1977

7 DizartrDia PETRESCU MIHAI


.1. Terminologie şi definiţie STATE MĂDĂLINA
2. Specificitatea şi implicaţiile dizartriei Grupa 1- 7
.n
3. Etiologia, formele şi tipurile de dizartrie Evaluare
.4. Diagnostic diferenţial dizartrie-dislalie-rinolalie
Bibliografie:
Jurcău, E., Jurcău, N. – “Cum vorbesc copiii noştri?”, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1989 –
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,
Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Mititiuc,I. – “Ghid terapeutic pentru identificarea şi diagnosticarea tulburărilor de limbaj”,
Editura Cantes, Iaşi, 1999,
8 84 Bâlbâiala MÂNDRILĂ Gabriela
.1. Definiţie DIMIROV Raluca
85 .2. Formele bâlbâielii POPA Costinela
86 .3. Geneza şi evoluţia cercetărilor despre bâlbâială Grupa 6

12
87 4. Etiologia bâlbâielii
88 .5. Simptomatologie- caracteristici specifice în bâlbâială
ROMAN ALEXANDRA
Bibliografie: COSTIUC ALEXANDRA
Boşcaiu, E. – “Bâlbâiala – prevenire şi tratament”, Editura Editura Didactică GRIGORE ANA
şi Pedagogică, Bucureşti,1983 GHEUCĂ ANA-MARIA
Tobolcea, I. – “Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză”, Editura GRUPA 1
Axis, Iaşi, 2000
Tobolcea, I. – “Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei”,
Editura Spanda, Iaşi, 2001 CHIŞCĂ CRISTINA GR. 1
89 COTIUGĂ OANA GR 2
90 Logonevroza
91 .1. Definirea şi identificarea logonevrozei
92 2. Etiologia logonevrozei
93 3. Consideraţii privind evoluţia bâlbâielii spre logonevroză
94 .4. Simptomatologia în logonevroză
95 5.Atitudinea logonevroticilor privind bâlbâiala şi relaţiile
interpersonale

Bibliografie:
Tobolcea, I. – “Orientări psihologice şi logopedice în logonevroză”, Editura
Axis, Iaşi, 2000,
Tobolcea, I. – “Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei”,
Editura Spanda, Iaşi, 2001,
96
97 Tahilalia
98
99 Bradilalia
100
Aftongia
101
102 Tulburări pe bază de coree

103 Bibliografie:

13
104 Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de
limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996

9 Tulburările limbajului scris-citit ( Disgrafia-Dislexia/ Agrafia-Alexia) BEJINARIU Alexandru


105 PALAGHIŢĂ Denisa –Elena
106 1.Terminologie şi definiţie GHERGHEL Andreea
107 2. Vârsta optimă a însuşirii scris-cititului RĂDEANU Daniela
108 3. Etapele învăţării scris-cititului TUDORACHE Elena
109 4. Etiologia tulburărilor limbajului scris-citit Grupa 6
110 5. Formele disgrafiei-dislexiei
111 6. Dezvoltare şi simptomatologie în disgrafie-dislexie AGACHE Alexandra
112 7. Specificul disgrafiei-dislexiei în debilitatea mintală PANŢIRU Nicoleta
VROTI Loredana
Bibliografie: GAIŢĂ RAMONA
Juan de Ajuriaguerra “Scrisul copilului”, Editura didactică şi pedagogică, DRĂGAN MĂDĂLINA
Bucureşti, 1980 – pag. 20-27, 60-66, 214-260 (vol.I); pag.208-240, 307-328 Grupa 1
(vol.II);
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de
limbaj”, Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Păunescu, C. (sub redacţia) – “Tulburările limbajului scris”, Editura
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1967 – cap.”Disgrafia în cadrul tulburărilor
limbajului scris” (C.Păunescu) cap.”Metode şi procedee pentru corectarea
disgrafiei şi dislexiei”(C.Calavrezo)
Păunescu, C.(sub redacţia) “Tulburările de limbaj la copil”, Editura
Medicală, Bucureşti, 1984 –
Verza, E.- “Disgrafia şi terapia ei”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1983 –
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică
şi pedagogică, Bucureşti, 1997

14
10 113 . Alalia DANIELA ZAHARIA GR.2
114 ŞTEFĂNESCU SIMONA GR.3
115 1.Definiţie şi terminologie
116 2. Etiologia şi simptomatologia alaliei
117 3. Clasificarea alaliei
118 - alalia motorie
119 - alalia senzorială
120 - alalia senzorio-motorie sau mixtă
121 4. Diagnostic diferenţial

Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,
Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică
şi pedagogică, Bucureşti, 1997

11 Afazia BELIBOU FLORINA


122 1. Definiţie şi terminologie GRUPA 7
123 2. Etiologia afaziei
124 3. Clasificare şi simptomatologie în afazie
125 - afazia motorie
126 - afazia senzorială
127 4. Caracteristicile afaziei la copil

Bibliografie:
Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,
Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Păunescu, C. –“Introducere în logopedie”, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, vol.I, 1976

12 Activitati demonstrative

15
Întârziere în apariţia şi dezvoltarea generală a vorbirii
5 TĂTĂRUŞANU ŞTEFANIA
6 1. Definiţie şi terminologie OBADĂ LAVINIA
128 2. Etiologie şi simptomatologie GRUPA 1
129 3. Formele clinice
130 4. Diagnostic diferenţial

Bibliografie:

Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,


Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Păunescu, C.(sub redacţia) “Tulburările de limbaj la copil”, Editura Medicală,
Bucureşti, 1984
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1997

. Mutismul psihogen – electiv sau voluntar


131
132 1. Definiţie
133 2. Formele clinice UNGUREANU Mădălina
134 3. Diagnostic diferenţial GIURGILĂ Marta Antonia
135 4. Simptomatologie Grupa 2
Bibliografie:

Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,


Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1997

Tulburările de voce
136

16
1. Definiţie
2. Etiologie
137 3. Formele clinice

Bibliografie:

Mititiuc, I. – “Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj”,


Editura Ankarom, Iaşi, 1996
Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1997

13 Predarea portofoliului Evaluare-


Activitati demonstrative

Psihopedagogie speciala
Anul II
Grupa 2

Prezenţă seminarii

nr Numele şi prenumele
1
2

17
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

18
Psihopedagogie speciala
Anul II
Grupa 2
Notare

nr Numele şi prenumele Coord Intervenţii seminar Evaluari Nota Nota


activ 1 2 3 Media 1 2 Media portof finala
1
2
3

19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

20