Sunteți pe pagina 1din 3

1 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu

2 Alegeţi afirmaţia care reprezintă profagul: Simplu


3 Alegeți elementul de structură characteristic micetelor: Simplu
4 Alegeți formele drepte de bacterii: Simplu
5 Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină: Simplu
6 Enumerați funcțiile specifice capsulei: Multiplu
7 Enumerați metodele directe de evidențiere a membranei citoplasmatice: Multiplu
8 Indicați funcția glicocalixului bacterian: Simplu
9 Indicaţi amplasarea sporului: Simplu
10 Indicaţi amplasarea sporului: Simplu
11 Indicaţi amplasarea sporului: Simplu
12 Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor: Multiplu
13 Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae: Multiplu
14 Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae: Multiplu
15 Indicați ce este spațiul periplasmic: Simplu
16 Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice: Multiplu
17 Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor: Multiplu
18 Indicaţi cocii care se divid după un singur plan: Multiplu
19 Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună: Multiplu
20 Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină: Simplu
21 Indicați compoziția chimică a citoplasmei: Multiplu
22 Indicați compoziția chimica a granulațiilor de volutină: Simplu
23 Indicați compoziția chimică care conferă rezistență sporilor: Simplu
24 Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie: Multiplu
25 Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie: Multiplu
26 Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: Multiplu
27 Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: Multiplu
28 Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: Multiplu
29 Indicați denumirea ADN-ului extracromozomial: Simplu
30 Indicaţi formele alungite de bacterii: Multiplu
31 Indicaţi formele incurbate de bacterii: Multiplu
32 Indicaţi formele incurbate de bacterii: Multiplu
33 Indicați funcția peretelui cellular: Simplu
34 Indicați funcția sporilor: Simplu
35 Indicati funcțiile glicocalixului: Multiplu
36 Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic: Simplu
37 Indicați localizarea cromosomului bacterian: Simplu
38 Indicați locul de amplasare a porinelor: Simplu
39 Indicaţi metodele microbiologice de diagnostic: Multiplu
40 Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine: Simplu
41 Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine: Simplu
42 Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine: Simplu
43 Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine: Simplu
44 Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine: Simplu
45 Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul I: Multiplu
46 Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul III: Multiplu
47 Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul IV: Multiplu
48 Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie este necesară camera obscură: Multiplu
Indicaţi structurile pe care se află receptorii specifici de care se fixează
49 Multiplu
bacteriofagii:
50 Indicaţi taxonii intraspecifici: Multiplu
51 Indicaţi taxonii intraspecifici: Multiplu
52 Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare: Simplu
53 Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare: Simplu
55 Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 3 şi 6: Multiplu
56 Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 1: Simplu
57 Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 4: Simplu
58 Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 5: Simplu
59 Numiţi elementul de structură cu numărul 11: Simplu
60 Numiţi elementul de structură cu numărul 1: Simplu
61 Numiţi elementul de structură cu numărul 1: Simplu
62 Numiţi elementul de structură cu numărul 2: Simplu
63 Numiţi elementul de structură cu numărul 5: Simplu
64 Numiţi elementul de structură cu numărul 6: Simplu
65 Numiţi elementul de structură cu numărul 8: Simplu
66 Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat: Simplu
67 Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat: Simplu
68 Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat: Simplu
69 Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat: Simplu
70 Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat: Simplu
71 Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat: Simplu
72 Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat: Simplu
73 Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor: Simplu
74 Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor: Simplu
75 Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor: Simplu
76 Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor: Simplu
77 Numiţi micropreparatul din imagine: Simplu
79 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
80 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
81 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
82 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
83 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
84 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
85 Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: Simplu
Precizați în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în
86 Simplu
microscopia optică:
88 Selectaţi agentii infectiosi compusi din proteine: Simplu
89 Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus: Multiplu
90 Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus: Multiplu
91 Selectați caracteristici specifice genului Mucor: Multiplu
92 Selectați caracteristici specifice genului Mucor: Multiplu
93 Selectați caracteristici specifice genului Penicillium: Multiplu
94 Selectați caracteristici specifice genului Penicillium: Multiplu
95 Selectați componentele de structură ale sporului: Multiplu
96 Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular: Multiplu
97 Selectati compoziția chimica a peretelui celular: Multiplu
100 Selectaţi disciplinile microbiologice: Multiplu
101 Selectați elemente de structură caracteristice fungilor: Multiplu
102 Selectați elemente de structură caracteristice fungilor: Multiplu
103 Selectați elemente de structură caracteristice fungilor: Multiplu
104 Selectați elemente facultative ale celulei bacteriene: Multiplu
105 Selectați elemente specifice celulelor eucariote: Multiplu
106 Selectați elemente specifice celulelor procariote: Multiplu
107 Selectaţi elementul de structură ce manifestă fenomenul de metacromazie: Simplu
108 Selectati elementul de structură ce NU este specific pentru celulele procariote: Simplu
109 Selectați elementul permanent al celulei procariote: Simplu
110 Selectați esența metodei simple de colorare: Multiplu
113 Selectaţi forma acelulara de microorganisme: Simplu
114 Selectați forma spiralata de bacterii: Simplu
115 Selectați forme sferice de bacterii: Multiplu
116 Selectați funcțiile flagelilor: Multiplu
117 Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici: Multiplu
118 Selectați microorganismele procariote: Simplu
119 Selectați microorganismele procariote: Simplu
120 Selectați particularitațile bacteriilor gramnpozitive: Multiplu
121 Selectați particularitațile bacteriilor grampozitive: Multiplu
122 Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen: Simplu
123 Selectați proteina specifică flagelilor: Simplu
124 Selectați reactivele utilizate in colorația Gram: Multiplu
125 Selectați reactivele utilizate în colorația Gram: Multiplu
126 Selectați reactivul care NU se utilizeză in colorația Aujeszky: Simplu
127 Selectați structura responsabilă de adeziunea bacteriilor: Simplu
128 Selectați structurile ce asigură fixarea flagelului la bacteriile Gram negative: Multiplu
129 Selectați structurile ce asigura fixarea flagelului la bacteriile Gram pozitive: Multiplu
130 Selectaţi tipul de bacterii cu peretele celular din imagine: Simplu
131 Selectaţi tipul de bacterii cu peretele celular din imagine: Simplu
132 Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în funcţie de destinația lor: Multiplu
133 Selectați tipurile de pili bacterieni: Multiplu
134 Selectați unitățile de masură utilizate pentru microorganisme: Multiplu
135 Selectați valorea practica a metodei simple de colorare: