Sunteți pe pagina 1din 1

Buna Vestire

Buna Vestire este o sărbătoare creștină celebrată în data de 25 martie a fiecărui an în


amintirea momentului anunțării Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel că va
concepe și va deveni mama lui Iisus din Nazaret.
Cei mai mulți creștini țin această sărbătoare a Bunei Vestiri pe data de 25 martie, nouă
luni înainte de Crăciun, când este sărbatoritănașterea lui Iisus (Crăciunul,
din latină incarnatione). Conform evangheliei după Luca 1:26:9, Buna Vestire a avut loc
„în a șasea lună” a sarcinii Elizabetei, mama lui Ioan Botezătorul.[1]
Atât tradiția catolică cât și cea ortodoxă suțin că Buna Vestire a avut loc în Nazaret, dar
locațiile exacte diferă. În tradiția catolică locul este marcat de Bazilica Bunei Vestiri , iar
în tradiția ortodoxă de biserica ortodoxă grecească a Bunei Vestiri.
Buna Vestire reprezintă o temă fundamentală în arta creștină în general, mai ales
în arta marianică a bisericii catolice, în mod special în timpul Evului Mediu și
al Renașterii.
Buna Vestire făcută Mariei inaugurează „plinirea timpului” (Gal 4, 4), adică împlinirea
făgăduințelor și pregătirilor venirii lui Hristos. Maria este chemată să-l zămislească pe
Fiul lui Dumnezeu. Încuviințând, a devenit Născătoare de Dumnezeu.
Uimindu-se de cele petrecute cu Maria, Sfântul Augustin își imaginează că se
adresează îngerului, întrebând: „Spune-mi, îngere, de ce s-a petrecut aceasta cu
Maria?”. Îngerul îi arată că răspunsul este cuprins chiar în cuvintele salutului: „Bucură-
te, cea plină de har!” (cf. Sermo 291, 6). Origen observă că niciodată un asemenea titlu
nu a fost dat unei ființe omenești și nu mai apare în niciun alt loc din Sfânta
Scriptură (cf. In Lucam 6, 7).
Maria primește cu disponibilitate „valul de iubire” a lui Dumnezeu care se revarsă în ea.
Și prin aceasta este o ucenică desăvârșită a Fiului ei, care, în ascultare față de Tatăl, își
împlinește libertatea și tocmai astfel își exercită libertatea, ascultând.