Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 199900957040

Data (Z, L, A) 28-05-2018

Factura
5 2 0 4 3 5 7 4

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 constantin ciobanu
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul str. 1 decembrie, Judecatoria Deva Deva
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Hunedoara
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Coasa cu acumulator pentru gazon/iarba Einhell buc 1 294,11 19 294,11 55,88


Power X-Change GC-CT 18/24 Li P (1x1,5Ah), 18 V,
240 mm [3411102]

2 Discount conform promotie: 3411102 buc 1 -59,66 19 -59,66 -11,34


[DPRO1VAT19TYPE11]

3 Discount punctual pentru Coasa cu acumulator buc 1 -41,18 19 -41,18 -7,82


pentru gazon/iarba Einhell Power X-Change GC-
CT 18/24 Li P (1x1,5Ah), 18 V, 240 mm
[DCDTYPE16]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar cu bon fiscal/chitanta.....................

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 193,27 36,72
stampila care accize: Total 193,27 36,72
Numele delegatului constantin ciobanu
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
229,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)