Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNSCRIE-TE ÎN CORPUL

EXPERȚILOR ELECTORALI!

 Descarcă cererea de admitere


în Corpul experților electorali
de pe site-ul www.roaep.ro.
 Completează, datează și
semnează olograf cererea.
 Anexează o copie a actului
de identitate și o copie
a actului de studii.
 Transmite documentele prin e-mail,
la adresa expert@roaep.ro,
trimite-le prin poștă
sau depune-le personal la sediul
AEP (inclusiv la sediul structurii
teritoriale a AEP din zona ta)
sau la sediul Primăriei
ori al Instituției Prefectului.
 Odată admis în Corpul
experților electorali, participi
automat la tragerea la sorți
computerizată în vederea
desemnării președinților
birourilor electorale
ale secțiilor de votare
și a locțiitorilor acestora.
 Consultă cu regularitate site-ul
www.roaep.ro și pagina oficială
de Facebook a Autorității
Electorale Permanente
pentru a fi la curent cu noutățile
pe tema alegerilor.
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
ATRIBUȚIILE TALE În prezenţa membrilor biroului electoral,
declanşezi operaţiunile de numărare a buletinelor
PROGRAMUL TĂU
de vot şi de consemnare a rezultatelor votării.
ÎN TIMPUL VOTĂRII
ATRIBUȚIILE BESV
Înscrii în lista electorală suplimentară
ÎN PREZIUA VOTĂRII persoanele prevăzute de lege. – primesc de la primari, pe bază de proces-verbal,
un exemplar al listelor electorale permanente,
Te prezinți la ora 18.00 la sediul În baza rezultatelor generate în preziua votării;
secției de votare, împreună de SIMPV, a comunicărilor efectuate – primesc de la primari buletinele de vot, ştampila
cu membrii biroului electoral, prin intermediul acestuia şi de control şi ştampilele cu menţiunea „VOTAT”,
și dispui măsurile necesare a verificării actului de identitate:: formularele pentru încheierea proceselor-verbale
pentru asigurarea ordinii – permiți alegătorului care îndeplineşte și alte materiale necesare desfășurării
şi corectitudinii condiţiile prevăzute de lege să voteze; procesului electoral;
operaţiunilor de votare: – opreşti de la votare persoana – conduc operațiunile de votare, iau toate
– îndepărtarea materialelor care nu a împlinit vârsta de 18 ani măsurile de ordine în localul secţiei de votare
de propagandă electorală până în ziua votării şi persoana şi în jurul acestuia;
de orice tip din şi de pe clădirea care şi-a pierdut drepturile electorale; – numără voturile şi consemnează rezultatele
sediului secţiei de votare; – îndrumi alegătorul să voteze la secţia votării;
– fixarea posturilor de pază de votare la care este arondat, în cazul – rezolvă întâmpinările referitoare la propria
în jurul localului de vot. în care este arondat la o altă secţie de votare; activitate;
– radiezi din lista electorală permanentă – înaintează birourilor electorale de circumscripție
persoana care votează la o altă secţie de votare. sau oficiului electoral de sector procesele-verbale
ÎN ZIUA VOTĂRII cuprinzând rezultatele votării, prin mijloace
Te pronunți în privința cererilor pentru electronice și pe suport hârtie, buletinele de vot
Te prezinți la ora 6.00 la sediul urna specială formulate de alegătorii care întrebuințate și necontestate, buletinele
secției de votare, împreună nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare. de vot nule şi pe cele contestate, alături de
cu membrii biroului electoral.
Soliciți personalului care asigură paza contestaţiile depuse şi materialele la care acestea
În prezenţa acestora:: să îndepărteze din localul secției de votare se referă, precum şi listele utilizate în cadrul
– verifici urnele, cabinele, existenţa secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste;
orice persoană care face propagandă pentru
listelor electorale, a buletinelor de vot – predau prefectului, pe bază de proces-verbal,
sau împotriva unui competitor electoral
şi a ştampilelor necesare votării; buletinele de vot anulate şi neutilizate, ştampilele şi
– închizi şi sigilezi urnele sau persoana care încalcă în orice mod
celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării;
prin aplicarea ştampilei de control; actul de acreditare. – verifică, prin mijloace electronice,
– asiguri aplicarea ştampilei de control La ora 21.00 declari votarea încheiată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege
pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot. şi dispui închiderea localului secţiei de vot. pentru exercitarea dreptului de vot.