Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de activitate

Profesor Invatamant Prescolar: Gheorghe Carmen

Grupa Mica

Gradinita nr. 209

Domeniul de activitate: Educarea limbajului


Tema anuala: „Cum , cand si de ce se întampla?”
Tema saptamanii: ”Primavara in culori”
Tema activitatii: ”Scufita Rosie” de Ch. Perrault
Mijloc de realizare: povestirea educatoarei
Tipul activitatii: dobandire de noi cunostinte
Scopul activitatii: Formarea deprinderii de a asculta cu atenţie o poveste, de a reţine ideile acesteia şi de a demonstra că au înţeles-o;
Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.
Obiective de referinta:
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi
simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia.
Obiective operaţionale:La sfârşitul activitatii, copiii vor fi capabili:
O1 : să reţină titlul şi autorul;
O2 : să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor, în ordinea desfăşurării momentelor principale;
O3 : să găsească mesajul povestirii;
O4 : să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii necunoscute : “Scufita”, “patanie”.
Metode şi procedee:
 povestirea, explicaţia, conversaţia, jocul
Forme de organizare:
- Frontal; Individual
Materiale didactice:
 planşe reprezentând momentele principale din poveste
 păpuşă reprezentând personajul principal
 siluete ale personajelor
 cos cu diferite borcanele

Bibliografie:
1. M.E.C., Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii, Bucureşti, 2005;
2. Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar”, Ediţia a 2-a revizuită,
Editura Humanitas Educational, 2005.
3. „Poveşti, ilustrate”Editura Unicart,2007.
SCENARIUL ACTIVITATII

Ob. Continutul stiintific Descrierea situatiei de instruire Evaluarea


Op.

1. Momentul organizatoric (1`)

 Asigurarea unor conditii optime pentru


desfasurarea activitatii: clasa este
- - aerisita, materialul este pregatit. -
 Asezarea copiilor in semicerc.

Forma de organizare: frontal


Materiale folosite: -
Metode: -

2. Captarea atentiei (2`)

Buna ziua, copii! Mama m-a trimis la bunicuta cu un  Se va realiza prin introducerea
cos plin cu bunatati, iar eu m-am ratacit prin padure. elementului surpriza - păpusa ”Scufita
- Vreti sa aflati ce mi s-a intamplat? Rosie”care are un cosulet plin cu -
bunatati.

Forma de organizare: frontal


Materiale folosite: Papusa Scufita Rosie, cosulet
Metode: conversatia
3. Anuntarea temei si a obiectivelor (1`)

Copii, astăzi, vă voi povesti despre o fetiţă care avea o  Se precizează numele poveştii şi sarcinile
scufiţă roşie. care revin copiilor (de a asculta cu atenţie
- Poveste se numeşte „Scufiţa Roşie”. povestea Scufiţa Roşie ) -
Voi trebuie să fiţi atenţi pentru a afla ce s-a
întâmplat cu fetiţa din poveste.

Forma de organizare: frontal


Materiale folosite: -
Metode: conversatia, explicatia

4. Dirijarea invatarii (`) Curenta,


Orala
O1 Povestea este expusă după următorul plan:  Voi expune conţinutul poveştii, folosind
1.Plecarea scufiţei roşii spre casa bunicii inflexiunile vocii, mimica şi gestica
2.Întâlnirea Scufiţei Roşii cu lupul corespunzătoare (Folosesc suport
3.Dialogul dintre cei doi intuitiv – imagini reprezentând ideile
4.Plecarea lupului spre casa bunicii şi înghiţirea principale ale poveştii)
O2 acesteia;
5.Dialogul dintre Scufiţa Roşie şi lup în casa bunicii
,înghiţirea acesteia de către lup;
6.Salvarea bunicuţei şi a fetiţei de către vânător

Scufiţă- căciuliţa care o poartă pe cap  Explicarea cuvintelor necunoscute o voi


Păţanie -i s-a întâmplat ceva rău. face pe parcursul povestirii.
.
Forma de organizare: frontala
Materiale folosite: imagini cu momentele principale ale
povesti, marionete – personaje din poveste
Metode: povestirea, observarea, conversatia, explicatia

5. Obtinerea performantei (5`) Curenta,


O3 Individuala
O4  “Scufita Rosie” de Ch. Perrault  Verific dacă copiii au reţinut titlul şi numele
autorului .
 Voi cere copiilor să recunoască în ilustraţii
momentele principale şi să redea în câteva
propoziţii conţinutul acestora.
 Voi cere copiilor să precizeze mesajul poveştii (“să
 “Sa ne ascultam parintii!” asculte de părinţi”) şi de asemenea îi voi încuraja
să-şi exprime atitudinea faţă de comportamentul
personajelor.
Planul de întrebări:  Prezint imagini din poveste şi adresez întrebări
1.Cum se numeşte povestea în care întâlnim personajul pentru a evidenţia personajele principale, ideile
Scufiţa Roşie? principale ale poveşti, învăţătura desprinsă din
2.Pe cine vroia lupul să mănânce?
conţinutul acesteia etc.
3.Ce personaje apar în poveste?

Forma de organizare: individual, frontal


Materiale folosite: planse cu scene din poveste
Metode: conversatia, povestirea copiilor
6. Incheierea activitatii (1`)
- - -
 Se fac aprecieri globale si individuale.
 Se ofera recompense.

Forma de organizare: frontal


Materiale folosite: -
Metode: conversatia

S-ar putea să vă placă și