Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA:
GRUPA: Mijlocie
TEMA ANUALǍ: Când/cum şi de ce se întâmplă
TEMA PROIECTULUI: Bine ai venit vară!
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Limbă şi comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII:exprimare în propoziţii simple şi dezvoltate
MIJLOC DE REALIZARE: Lectură după imagini
SUBIECTUL:Jocurile copiilor vara
TIPUL ACTIVITǍȚII: predare-ȋnvățare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Educarea capacităţii de a comunica corect și coerent în propoziții simple şi dezvoltate; îmbogățirea sferei
de reprezentări despre jocurile copiilor în anotimpul de vară; exersarea capacităţii de observaţie, analiză şi sinteză; îmbogățirea
vocabularului activ cu noi cuvinte: binoclu, cabană, rucsac,pridvor, cort, tobogan, învârtitoare, scrânciob.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- să recunoască personajul întruchipat de educatoare, argumentând răspunsul dat;
O2- să numească caracteristicile anotimpului de vară;
O3- să analizeze imaginea prezentată, numind jocurile desfășurate de copii în acest anotimp;
O4- să se exprime în propoziții simple şi dezvoltate, descriind acţiuni ale copiilor în imaginile observate;
O5 – sa exprime opinii cu privire la felul în care îşi petrec timpul liber vara;
STRATEGIA DIDACTICǍ:
a) Metode și procedee: conversația euristică, observarea dirijată, explicația;jocul.
b) Elemente de joc: surpriza, mişcarea, întrecerea, premierea, aplauzele, audierea unor sunete din natură.
c) Mijloace de ȋnvățămȃnt: planșe ce reprezintă jocurile copiilor în anotimpul de vară, CD imprimat cu sunete din natură,
stimulente, costumaţia de zână a educatoarei, bagheta “magică”, material decupat în formă de soare.
d) Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe
RESURSE: ● umane: 30 copii
● temporale: 25 min.
T Strategia didactică
Nr. Secvențele Ob. i Metode și Mijloace Forme de
crt. activității Op. m Conținutul instructiv-educativ procedee de organizare Evaluare
p ȋnvățământ

1. Moment Se va aerisi clasa, scaunele vor fi așezate ȋn


organizatoric semicerc, materialul ilustrativ va fi dispus pe panou și
acoperit. Educatoarea se va costuma in zâna Vară.
Soarele (cel mai bun prieten al Verii) va fi aşezat în
apropierea panoului.
Intrarea organizată a copiilor în sala de grupă.
2. Introducerea O1 2’ Educatoarea va saluta copiii şi îi va încuraja să o Capacitatea
în activitate; recunoască ca fiind Zâna Vară, folosind întrebări Observarea Frontal copiilor de a
captarea ajutătoare şi dirijând observarea elementelor din dirijată recunoaște
atenţiei costumaţie (bagheta magică, florile şi fluturii de pe personajul
rochie, culoarea verde a acesteia). întruchipat de
- Bună ziua copii! Aceasta este grupa fluturaşilor? educatoare,
Euiubescfluturii! Suntatât de coloraţi si jucăuşi! asociind
Scuzaţi-mă, amuitatsămăprezint! Sunt o zînă!!! elemente din
Am şi o baghetă magică! Dar...vă las pe voi să vă costumaţie cu
uitaţi la rochiţa mea minunată şi să-mi spuneţi cum Conversația anotimpul de
mă cheamă. Sunt oare Zâna Măseluţă sau Zâna euristică vară.
Iarnă.....???
- Ce observaţi pe rochiţa mea?
- Ce am prins în păr? Capacitatea
Copiii o vor recunoaşte pe Zâna Vară. copiilor de a
- Acum ce anotimp este? Da, am sosit de ziua se exprima
voastră, 1 Iunie, pentru că îmi sunteţi foarte dragi, corect în
copii! Vă place vara? propoziţii
- De ce vă place acest anotimp? (Este cald, vine simple şi
vacanţa de vară, ne îmbrăcăm subţire, ne putem dezvoltate
juca afarăetc.)
3. Anunțarea 1’ Voi anunța tema activității
temei și - Să ştiţi că eu nu am venit singură la voi!!! L-am
precizarea adus pe cel mai bun prieten al meu: Soarele (va fi Material
obiectivelor descoperit materialul decupat în formă de soare). decupat în
Explicația formă de Frontal
soare

- Soarele este tare curios să afle care sunt jocurile


copiilor vara). Doriţi să-i spunem?
- Pentru a văajuta m-am gândit să vă aduc câteva
imagini pe care le vom observa împreună.
- Soarele a promis câte o surpriză pentru fiecare
copil careştie să vorbească frumos şi corect, în
propoziţii, spunându-ne ce vede în acele imagini.
4. Dirijarea 15’ Voi descopericâte o planșă cu jocurile copiilor vara,
învățării pe care îi voi sprijini să o observe sistematic.
După lecturarea fiecărui plan al imaginii, se va realiza
o sinteza parțială prin formularea unor propoziții
dezvoltate ce exprimă/descriu acțiunile sugerate de
imagini.
a) lecturarea primei ilustraţii
a) lecturarea
primei
ilustraţii

Planșa 1
ce
reprezintă
jocurile
copiilor
vara în
parc
- Unde se joacă copiii din această imagine? Capacitatea
- Ce vedem pe aleea parcului? copiilor de a
- Către cine aleargă băiatul şi fetiţa aceasta? recunoaşte
- Cum sunt ei, veseli sau trişti? De ce suntveseli?
elementele
- Cu cine a venit prietena lor?
Observarea ilustrate în
- De ce această fetiţă a venit cu mama ei?
dirijată fiecare plan şi
- Voi mergeţi în parc însoţiţi? (Soarelui nu-i plac copiii
de a se
mici care se rătăcesc, îşi pierde timpul să îi caute, şi
exprima
apoi se pot întâmpla şi accidente… )
- Dar cine mai este pe alee şi se uită la prietenii care s-au corect în

revăzut? (Pe alee mai este un băiat cu o bicicletă) Individual propoziţii


- Şi în spatele lui? Se uită el la prietenii care s-au simple şi
revăzut? (Nu, e ocupat să pedaleze şi probabil că nici Conversația Frontal dezvoltate
nu i-a văzut pe copii aceştia) euristică cele
- Dar în această parte a imaginii ce vedem? observate.
- Ceaparate de jocvedeţi?
- Ce fac ceidoicopii de aici?(Atenţia copiilor va fi
orientată spre balansoar, apoi spre învârtitoare,
scrânciob, tobogan.)
- Ce încearcă băiatul să facă? Procedează corect?
Cum procedăm atunci când dorim să ne urcăm
într-un carusel/învârtitoare şi acesta se învârte?
- Cum sunt toti copiii din parc? (suntveseli pt că le place
joaca)

-sinteza Sinteza parţială:Dragă soare, în parc copiii vin însoţiţi Capacitatea


dacă sunt mai mici, sau se joacă singuri pedalând pe
parţială copiilor de a
bicicletă, se trag în învârtitoare, pe tobogan, în scrânciob
Conversația Frontal realiza o
sau balansoar. Cu toti sunt veseli şi se bucură de razele tale
euristică sinteză a
de soare.
acțiunilor
În acest moment, educatoarea va numi un copil ,dacă
doreşte, să îi spună soarelui ce fac copiii în parc.(copilul va
prezentate în

fi sprijinit să repete) fiecare plan

- Copii, haideţi să ne imaginăm că suntem în parcul


de distracţii: alergăm (copiii vor efectua alergare
uşoară pe loc), se învârt roţile la bicicletă
(morişca), ne dăm în balansoar (cu picioarele lipite
de podea, ne balansăm în faţă şi în spate) şi ne Jocul

aşezăm acum pe bancă să ne odihnim (copiii iau


loc pe scăunele)

b) lectuarea celei de-a doua ilustraţii


b) lecturarea
celei de-a
doua
ilustraţii
Planșa 2
ce
reprezintă
jocurile
copiilor în Capacitatea
apă/la copiilor de a
mare. recunoaşte
- Unde se joacă copiii din această imagine? Observarea elementele
- Ce fac celedouă fetiţe? dirijată ilustrate în
- Cine este alături de ele în apă? fiecare plan şi
- Cum sunt cei trei prieteni, veseli sau trişti? De ce Individual de a se
sunt veseli? Conversația exprima
- Unde se uită cei trei copii? (către prietenul lor de pe euristică corect în
malul apei). Copiii par să-i spună ceva! Ce credeţi că-i propoziţii
spun cei trei prietenului lor? Tu cum ţi-ai chema Frontal simple şi
prietenul să ţi se alăture? dezvoltate.
- De ce băiatul nu se joacă în apă?
- Vouă vă este frică de apă?
- Ce trebuie să poarte copiii în apă, pentru a fi în
siguranţă?
- Cum este apa, adâncă sau mică? Caldăsaurece?
- De ce este apacaldă vara?
- Dar cine mai este în apă? Individual
- Cu ce se joacă cei doi? Observarea
- Cine mai este pe marginea apei? dirijată
- Cum este baiatul, vesel sau trist? De ce credeţiasta?
- Dar ce vedemîn partea de sus a imaginii?(câmpul cu
flori, cireşiisuntplini de
fructecoapteşiprietenulnostrusoarele) Frontal

Sinteza parţială: Dragă soare, cea mai mare bucurie a Conversația


- sinteza copiilor vara este să se joace în apă. Datorită ţie, ei pot să euristică
parţială înoate şi să se joace cu mingea în apă, pentru că tu ai grijă Priceperea de
să le încălzeşti apa cu razele tale! Întotdeauna trebuie să
a realiza
avem grijă să înotăm în ape mici şi să folosim echipamente
enumera
pentru înot pentru a fi în siguranţă.
jocurile
copiilor
În acest moment, educatoarea va numi un copil , dacă
doreşte, să îi spună soarelui cum se pot juca copiii în
prezentate în

apă.(repetarea sintezei partiale) fiecare plan


Audiţia
Copiii vor închide ochii şi vor asculta o ȋnregistrare
audio a unor sunete din natură, specifice muntelui. Ei CD audio
vor fi încurajați să spună unde cred că se aud aceste cu sunete
sunete. Când vor deschide ochii va fi pregătită ultima din natură
plansă.

c) lecturarea celei de-a treia ilustraţii

c) lecturarea
celei de-a
treia Planșa 3
ilustraţii ce
reprezintă
jocurile
copiilor la
munte,
vara.

Observarea
- Unde se află copiii din această imagine?
dirijată
- Ce vedem pe alee?
- Ce are fetiţa în mână?
- De unde are fetiţa acel buchet de flori? Capacitatea
- Voi aţi cules vreodatăflori? Ce aţi făcut cu ele? Cui copiilor de a
le-aţi dăruit? Conversația recunoaşte
- Mai vedeţi pe cineva pe alee? euristică elementele
- Ce are băiatul în spate? Individual ilustrate în
- Dar în această parte a imaginii ce vedem? Explicaţia fiecare plan şi
- Cine stă în pridvorul casei? de a se
- Ce ţine băiatul la ochi? (Le voiexplica, pescurt, ce exprima
este un binocluşi la ce foloseşte; vomrepetaîn cor corect în
acestcuvânt) propoziţii
- Ce am putea observa cu acel binoclu la munte? Frontal simple şi
- Cine se aflălangă el? dezvoltate.
- Cine se află lângă casă? Ce face băiatul?
- Cine stă lângă apă?
- În spatele ei ce vedeţi?
- Ce poartă în spate cei doi băieţi? Ce putem pune
într-un rucsac, atunci când mergem la munte?
- Ce vedem în partea de sus a imaginii?
- Ce duce băiatulîn braţe? La ce ar putea să-i
folosească acele lemne? Avem voie să facem focul în
pădure? De ce nu avem voie să facem foc în pădure?
Copiii au voie să aprindă focul?
- Dar băiatul din faţa cortului, ce face? Cum este Capacitatea
acesta, harnic sau leneş?Voi vă ajutaţi părinţii la copiilor de a
treburile casei? Cum îi ajutaţi? realiza o
sinteză a
- sinteza - Dar pe mine mă puteţi ajuta? Cine este harnic şi acțiunilor
finală doreşte să o ajute pe zâna Vară să îi spună Soarelui prezentate în
care sunt jocurile copiilor vara? fiecare plan
Sinteza finală:mai întâi faci tu sinteza finala
..................................................... rezumi coerent
enumerarea jocurilor copiilor vara (extras din sintezele
parţiale)
Dacă există solicitări, un copil, ajutat de educatoare, va
relua enumerarea jocurilor copiilor în anotimpul de vară,
după modelul educatoarei
5. 3’ Evaluarea
Obținerea Se va purta o scurtă discuţie cu preşcolarii cu privire la Frontal iniţiativei în
performanței cum se joacă ei vara, care le sunt jocurile preferate, cu Conversaţia Individual comunicare si
cine merg la joacă etc. Educatoarea va corecta a
eventualele exprimări greşite, şi va stimula preşcolarii corectitudinii
să se exprime în propoziţii dezvoltate. exprimării
copiilor
- Rog toţi copiii să facă linişte! Soarele doreşte să-
mi spună ceva la ureche! Pentru că aţi răspuns atât Puzzle Pe grupe
Asigurarea de frumos, să ştiţi că Soarele are o surpriză pentru de câte 10
6. retenției și 3’ voi toţi! copii
transferului Copiii vor fi grupaţi în trei grupe de câte 10. Vor fi
Evaluarea
aşezaţi pe jos, în trei locaţii distincte ale sălii de ritmului de
lucru şi a
clasă. Fiecare grupă va primi câte un puzzle cu Jocul
deprinderii de
imaginile observate deja. a coopera în
grup
Pentru păstrarea liniştii pe parcursul jocului,
educatoarea va anunţa copiii că soarele a aţipit.
După ce vor termina puzzle-ul, copiii vor lua loc
pe scăunele şi îi vor trezi Soarele.
Ȋncheierea a) Despre ce am discutat astazi?
activității b) Voi face aprecieri colective asupra modului de Conversţia Frontal Stimulente
7. a)fixarea 1’ participare a copiilor la activitate şi distribui
temei stimulente copiilor care au răspuns pe parcursul
b)aprecieri activității.(Fiecare copil va primi în dar de la
generale și Soare o pereche de cercei din cireşe)
individuale