Sunteți pe pagina 1din 19

LIMBA SPANIOLĂ

Lección eins

Vocabulario (vocabular)

casa = casă
mesa = masă
familia = familie
dormitoirio = dormitor
piso = etaj
amigo = amic, prieten

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:


-cu terminația a
-cu terminația e

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua


grupă cuprinde substantive de genul masculin. Să reținem deci, că în
general terminația –a este specifică substantivul, iar –o substantivelor
masculine.
Substantivele, așa cum se află în lista de mai sus (sau în dicționar),
sunt nearticulate. Pentru a le articula ne folosim ca și în limba română
– de un articol hotărât și nehnotărât care însotește substantivul.

1
În limba română, articolul hotărât se alipește la sfârșitul
substantivului:

etaj (nearticulat) etajul (articulat)


casă (nearticulat) casa (articulat)

În limba spaniolă, însă, articolul hotărât se pune înaintea


substantivului și este sepatat de acesta din urmă:

nearticulat articulat
piso el piso
casa la casa

Articolul hotărât este:

-el pentru masculin


-la pentru feminin

Articolul nehotărât se așează, ca în limba română, înaintea


substantivului:

nearticulat articulat
un lacăt un candado
o scară una escalera

Articolul nehotărât este:

-un pentru masculin

2
-una pentru masculin

Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă:


Articolul spaniol – hotărât sau nehotărât – se așează întotdeana
înaintea substantivului pe care –l însoțește.

Vocabulario

la ventana = fereastra
el cristal = geamul
la piedra = piatra
el urmbral = pragul
el picaporte = clanța
la puerta = ușa

Observăm că trei dintre aceste substantive se termină în vocală, e


sau în consoană. Aceste terminații nu sunt specifice unui singur gen,
deoarece în limba spaniolă substantivele terminate în e sau într – o
consoană pot fi feminine sau masculine. O regulă precisă, care să
stabulească genul lor, nu există, de aceea vom pune în dreptul acestor
substantive libera m (masculin) sau f (feminin).

el padre = tatăl (m)


la madre = mama (f)
la flor = florea (f)
el pan = pâinea
la serpiente = șarpele
3
Ejercicios (exerciții)

1.Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive:

scară escalera
scara la escalera
etaj piso
etajul el piso
geam cristal
geamul el cristal
amic amigo
amicul el amigo
familie familia
familie la familia
fereastră la ventana
mamă madre
pragul el urmbral
floare flor
floarea la flor
o clanță un picaporte
pâine pan
șarpe serpiente
lacătul el candado
o mamă una madre
tată padre
tatăl el padre
un tată un padre

2.Să se scrie articolul hnotărât la următoarele substantive:

Substantiv Articol + substantiv


carne f la carne
4
diente m el diente
mente f la mente
animal m el animal
sal f la sal
examen m el examen
metal m el metal
sangre f la sangre

Leccíon dos

Dacă cutim următoarele combinații de cuvinte:

-vino blanco (vin alb)


-camisa blanca (camașă albă)

Observăm că ele sunt formate din câte un substantiv și un


adjectiv.
Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv
masculin cere totdeauna un adjectiv masculin, iar un substantiv feminin
cere un substantiv feminin.

În limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale, mai


rar în consoane.
a)adjectivele terminate în e au aceiași formă atât pentru masculin, cât
și pentru feminin

masculin feminin
5
campo verde câmp verde puerta verde ușă verde

b)adjectivele terminate în o sunt totdeauna masculine. La feminin ele


schimbă terminația în a.

Masculin Feminin
negro negru negra neagră
nuevo nou nueva nouă
numeroso numeros numerosa numeroasă
bonito frumos, drăguț bonita frumoasă, drăguță

Masculin Feminin
un amigo alegre un prieten vesel una vida alegre o viață veselă

Note:

1)Aceste terminații, o pentru masculin și a pentru feminin sunt


caracteristice genurilor respective atât în cazul substantivelor, cât și în
cele al pronumelor și al adjnectivelor nehotărâte:

amigo = prieten
rumano = român
obrero = muncutot
campesino = țăran
todo = tot, întreg
poco = puțin
otro = alt
amiga = prietenă

6
rumana = româncă
obrera = muncitoare
campesina = țărancă
toda = toată
poca = puțină
otra = altă

2)Todo urmat de un substantiv nearticulat se traduce cu orice:

todo amigo orice prieten


toda madre orice mamă

Todo urmat de un substantiv articulat se se traduce prin tot, întreg:

todo el pueblo tot poporul, întreg poporul


toda la familia toata familia, întreaga familie

3)Substantivele însoțite de adjectivul nehotărât otro nu primește articol


nehotărât

otro amigo (un) alt prieten


otra flor (o) altă floare

Acum, după ce cunoaștem în lunii mari singurarul substantivului


și al adjnectivului în limba spaniolă, putem trece la formarea pluralului
lor

uno, una unu, una


7
dos doi, două
tres trei
cuatro patru

Pluralul substantivelor și al adjectivelor terminate în vocală se


formează prin simpla adăugare a unui –s
casas grandes case mari
madres buenas mame bune
dientes blancos dinți albi
dos amigas două prietene
dos dientes doi dinți
tres rumanos trei români
cuatros mesas patru mese

Tot așa se formează și pluralul pronumelor nehnotătâte amintite


mai sus:

todos, todas toți, toate


otros, otras alți, alte
poco, pocas puțini, puține

Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează


adăugând es:

panes pâini
flores flori
cristales geamuri

Note:

În limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri:

8
-uneori cu litera i

-alteori cu litera y

a)cu litera i se notează:

1)Sunetul i silabic (care poate forma o silabă, fie singur, fie cu una
sau mai multe consoane):

-amigo
-cristal
-piso

2)Sunetul i semivocalic, adică un i foarte scurt care face parte dintr –


un diftong

-piedra

b)Cu litera y se notează:

1)Sunetul i semivocalic în diftongi:

a)la începutul cuvăntului înainte de o vocală

-yo

9
b)la sfârșitul cuvântului, după o vocală:

-muy
-ley

c)între două vocale

-mayo

2)Sunetul i silabic, în cazul unui singur cuvânt brandy

Sunetul y nefiind, după cum am arătat, o vocală propriu – zisă


(înafară de cazul conjuncției și), ci o semivocală sau o semiconsoană,
urmează din punct de vedere gramatical, soarta consoanelor.
F
con = cu
cuarto = cameră
en = în
frase = frază (f)
modelo = model
no = nu
pero = însă, dar
sin = fără
tengo = (eu) am
tiempo = timp

10
tiene = (el, ea) are
tienen = (ei, ele) au

FRASES MODELO

El obrero Popescu tiene una casa en Bucarest.


Muncitorul Popescu are o casă în București.
La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande.
Casa are patru ferestre și o ușă foarte mare.
La puerta tiene picaporte, pero no tiene candado.
Ușa are o clanță, dar nu are lacăt.
El campesino rumano tiene camisa blanca con flores.
Țăranul român are o cămașă albă cu flori.
Pedro tiene una famulia numerosa.
Pedro are o familie numeroasă.
Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos, pero grandes y muy
bonitas.
Doi muncitori au case noi fără etaj, dar mari și foarte frumoase.â
No tengo una casa, pero tengo un cuarto muy bonito.
Nu am o casă, dar am o cameră foarte frumoasă.
Tengo una amiga muy buena.
Am o prietenă foarte bună.
Tengo muy poco tiempo.

11
Am foarte puțin timp.

Ejercicios

3. Să se traducă în spaniolă următoarele propoziții:

O familie numeroasă are o casă mare.


Una familia numerosa tiene una casa grande.
Familia are numeroși prieteni buni.
La famulia tiene numerosos buenos amigos,
Toată familia are flori albe.
Toda la familia tiene flores blancos.
Eu am puține flori.
Yo tengo pocas flores.
Nu am timp.
No tengo tiempo.
În București am o cameră foarte frumoasă.
En Bucarest tengo una camera muy bonita.
Prietenul Petru are o casă cu uși, fătă lacăte.
El amigo Petruy tiene una casa con puertas, sin candados.
O țărancă are o cămașă nouă.
Una campesina tiene una camisa nueva.
Petru și Rodrigo au familii mari.
Petru y Rodrigo tienen grandes familias.

12
4.Să se completeze spațiile punctate cu cuvintele corespunzătoare:

La puerta tiene un picaporte.


La ventana tiene cuatro cristales.
Tengo amigos buenbos y alegres.
Tiene una casa en Bucarest.
La casa tiene dos dormitorios grandes y dos puertas negras.
Pedro no tiene tiempo.

5. Să se formeze femininul următoarelor adjective și substantive:

triste triste
blanco blanca
nuevo nueva
bonito bonita
bueno buena
obrero obrera
campesino campesina
Rumano rumana

Lección tres

Formele adjectuvului posesiv la singular și la plural sunt:

13
formă Traducere Formă Traducere
mi amigo prietenul meu mi ventana fereastra mea
tu amigo prietenul tău tu ventana fereastra ta
su amigo prietenul lui, ei, su ventana fereastra sa, lui,
său ei
mis amigos prietenii meu mis ventanas ferestrele mele
tus amigos prietenii tăi tus ventanas ferestrele tale
sus amigos prietenii săi, sus ventanas ferestrele sale,
lui, eu lui, eu

Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor


adjnectivul posesiv este același pentru masculin și feminin.
Pentrui mai mulți posesori singular și plural:

Formă Traducere Formă Traducere


nuestros prietenul nostru nuestra ventana ferestra noastră
amigos
vuestro amigo prietenul vostru vuestra ventana fereastra
voastră
su amigo prietenul lor su ventana fereastra lor
nuestros prietenii noștrii nuestras ferestrele
amigos ventanas noastre
vuestros prietenii voștrii vuestras ferestrele
amigos ventanas voastre
sus amigos prietenii lor sus ventanas ferestrele
lor

Note:

1)Adjnectivul posesiv se acordă cu substantivul pe care îl determină:

su amigo su amiga sus amigos sus amigos

14
prietenul lui prietena lor prietenii lui prietenii lor

2)La persoana a III – a singular și plural (su), se pot crea confuzii,


deoarece la prima vedere nu putem ști dacă este vorba de obiectul lui,
al ei sau al lor.

3)Între adjectivul posesiv și substantiv se poate introduce un alt


adjectiv, care se acordă la rândul său cu substantivul:

mi alegre amigo mi numerosa familia


prietenul meu vesel familia mea numerosă

PALABRAS NUEVAS (cuvinte noi)

aparte = separat, aparte


armario = dulap
bibloteca = bublotecă
butaca = fotoliu
cama = pat
caro = scump
cuadro = tablou
escrutorio = masă de scris
estudio = birou
estufa = sobă
interesante = interesant
moderno = modern
15
mueble = mobilă (m)
padres = părinți (tați)
piano = pian
retondo = totund
texto = text

NUESTRA CASA

Mis padres tienen una casa grande, nueva y bonita. La casa tiene
un dormitorio, un estudio y dos cuartos. Todo los cuartos tienen
muebles modernos y cuadros interesantes. Yo tengo un cuarto aparte.
En mi cuarto tengo una cama blanca, un armario, una mesa redonda,
unas butacas, un piano nuevo y una estufa. Mi padre tiene en sus
estudio un escritorio y una biblioteca. Su biblioteca tiene libros
interesantes.

Traducere text:î

Casa noastră

Părinții mei au o casă mare, nouă și frumoasă. Casa are un


dormitor, un birou și două camere. Toate camerele au mobile moderne
și tablouri interesante. Eu am o cameră separată. În camera mea eu am
un pat alb, un dulap, o masă rotundă, niște fotolii, un piannou și o sobă.
Tatăl meu are în biroul lui o masă de scris și o biblotecă. Biblioteca lui
are cărți interesante.

16
EJERCUCIOS

6. Să se traducă în limba spaniolă:

Prietenul meu are o casa bună.

Casa lui nu are etaj.

Muncitorul Popescu are o familie numeroasă.

Prietenii noștrii au cărți interesante.


Nuestros amigos tienen libros interesantes.
Noul lui prieten nu are cărți.
Su nuevo amigo no tiene libros.
Am niște prieteni veseli.
Tengo unos amigos alegres.
Animalele și florile au viața lor aparte.
Los animales y las flores tienen su vida aparte.
Textul are puține cuvinte noi.
El texto tiene pocas palabras nuevas.
Cartea are texte interesante.
El libro tiene textos interesantes.

17
7. Să sre completeze rombul alăturat punând câte o literă în fiecare
pătrățel, astfel încât să rezulte:

1.Articolul feminun la plural.


2.Câmp.
3.Foarte puțin (două cuvinte).
4.Republică din America Centrală în care se vorbește limba spaniolă.
5.Geam.
6.Amic.
7.Articolul nehnotărât feminin singular o.
De la A la B: țăran

18
Lección cuatro

Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparține unei alte


persoane sau a unui alt lucru, ne servim de cazul genitiv, care răspunde
la întrebările a, al, ale, ale cui?
Trebuie să menționăm că substantivele din limba spaniolă nu – și
schimbă forma în declinare, diferite cazuri deosebindu – se doar prin
prepoziția utiluzată. În cursul declunării,

19