Sunteți pe pagina 1din 5

ro.m.wikisource.

org

Pe tine te fericim - Wikisource

3-4 minutes

Fecioară Maică Maria


Stăpână-mpărăteasă
Pe tine te fericim.

Curată fiică din Adam


Parfum de floare aleasă
Pe tine te fericim.

Aleasă fiică de-mpărat


Fecioară nenuntită
Pe tine te fericim.

Smerenia te-a ridicat


Și te-a făcut slăvită
Pe tine te fericim.

Mai sus de ceruri te-ai suit


Prin nașterea-ți străină
Pe tine te fericim.

Pe heruvimi i-ai covârșit


În cinste și-n lumină
Pe tine te fericim.

Și serafimii-n zborul lor


La slava ta cu dor privesc
Pe tine te fericim

Arhanghelii și ceata lor


De frumusețea ta doresc
Pe tine te fericim.

Cântarea heruvimilor
Spre tine se îndreaptă
Pe tine te fericim.

Iar ceata serafimilor


În ode se desfată
Pe tine te fericim

Arhanghelii neîncetat
Cu toate oștile cerești
Pe tine te fericim.

În dorul lor nesăturat


Din laudă nu se opresc
Pe tine te fericim.

Ești bucuria cetelor


De îngeri lăudată
Pe tine te fericim.

Ești pacea și sfințitul dor


Al sfinților curată
Pe tine te fericim.

Ești mângâierea tuturor


Ce ție se închină
Pe tine te fericim.

Ești maica ortodocșilor


Și-alor nădejde bună
Pe tine te fericim.

A rânduielilor cerești
Stăpână mult cântată
Pe tine te fericim.

Ești și a celor pământești


Scăpare-ntemeiată
Pe tine te fericim.

Din aurorile cerești


Făclie luminată
Pe tine te fericim.

Și nouă ne împărtășești
Lumina cea curată
Pe tine te fericim.

Potir sfințit ce dăruiești


Izvor de nemurire
Pe tine te fericim.

Adapă-ne pe noi cei reci


Cu veșnica-ți iubire
Pe tine te fericim.

Și ne hrănește ne-ncetat
Cu pâinea de viață
Pe tine te fericim.

Ce dintru tine s-a luat


Fecioară Preacurată
Pe tine te fericim.

O Maică fără de păcat


Balsam de mângâiere
Pe tine te fericim.

Ne fii celor ce-am apucat


Cărarea spre-nviere
Pe tine te fericim.
Fecioară Maică te avem
Liman de mântuire
Pe tine te fericim

Și bucurie și îndemn.
Și cale de suire
Pe tine te fericim

Bucură-te roză de mai


Și floarea curăției
Pe tine te fericim.

Bucură-te sfințite rai


Sălașul fecioriei
Pe tine te fericim.

Mireasă sfântă al tău dor


Ne umple de iubire
Pe tine te fericim.

Si ni se face tuturor
Urcuș spre-mpărăție
Pe tine te fericim.

Fecioară acoperământ
A lumii-ntregi stăpână
Pe tine te fericim.

Păzește al nostru sfânt pământ


Și vatra și grădina
Pe tine te fericim.

Și călăuză te rugăm
Stăpână preasfințită
Pe tine te fericim

Păzește-ne te implorăm
De-a celui rău ispită
Pe tine te fericim.

Ne apără și te fă zid
Și turn de apărare
Pe tine te fericim.

Și călăuză celora
Ce-n tine-și au scăpare
Pe tine te fericim.

Și împărăția lui Hristos


Ne-o dă ca moștenire
Pe tine te fericim.

Ca să-ți aducem ca prinos


A noastră mulțumire
Pe tine te fericim.

Și să-ți cântăm neîncetat


Cântarea ta-n vecie
Pe tine te fericim.

Cuvine-se cu adevărat
Să te slăvim Marie
Pe tine te fericim.