Sunteți pe pagina 1din 4

DATA: 11 MARTIE 2015

GRĂDINIŢA: „PEŞTIŞORUL DE AUR”, sector 3, Bucureşt

GRUPA: MARE „CURCUBEU”

EDUCATOARE: DINCĂ ALEXANDRA

PROIECT DIDACTIC

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi complementare

DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Jocuri şi activităţi la alegerea copiilor, recreativ-distractive

TEMA: „Bucheţele”

TIPUL ACTIVITĂŢII: Joc distractiv

SCOP: Consolidarea deprinderilor motrice de bază prin antrenarea copiilor în jocuri distractive.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 O1 – să participe cu interes la joc păstrând ordinea şi disciplina;

 O2– să coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului.


STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul.
 Material didactc: cretă,CD muzică.
LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: sala de sport.
DURATA: 25 - 30 de minute

BIBLIOGRAFIE:

* Silvia Dima, Daniela Pâclea,” Veniţi să ne jucăm copii!” -antologie de jocuri editată de Revista Învăţământul
Preşcolar, Bucureşti,1995;
* *Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2008;

* *Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005.


Ob. MOMENTELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
Op. ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Moment  Asigurarea condiţiilor optime şi a cadrului


organizatoric specific pentru buna desfăşurare a jocului.

Anunţarea Se prezintă copiilor cele necesare desfăşurării CONVERSAŢIA


temei jocului (CD-player, cretă) şi se trasează un cerc EXPLICAŢIA
pe covor cu aceasta.
Se va anunţa tema, se vor explica sarcinile şi
regulile jocurilor.

O1 Se anuntă jocul “Bucheţele” şi se explică JOCUL


regulile acestuia:
Desfăşurarea
activităţii MIŞCAREA Acţional-
Copiii se aşează pe cercul desenat şi merg,
O2 practică
pe muzică, pe circumferinţa acestuia
EXERCIŢIUL
executând diferite mişcări după comenzile date
(mers obişnuit, ca piticul, sărituri ca iepuraşul
etc). La un moment dat muzica se opreşte iar
educatoarea strigă un număr, de exemplu, 5.
La auzul acestei comenzi, copiii se strâng în
grupe formate din câte 5, sub formă de
bucheţele. Cei care nu au reuşit să se grupeze
în bucheţele conform numărului strigat sunt
penalizaţi şi ies din joc.

REGULI:

 nu este voie să se alerge;

 nu este voie să se ţipe.

Jocul se repetă, strigându-se alte numere,


până când rămân în cerc doar 3 copii.

Se intervine numai dacă copiii întâmpină


greutăţi sau încalcă regulile stabilite.

Încheierea Se fac aprecieri globale si individuale privind


activităţii
implicarea copiilor în activitate.