Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGERI TRANSPORT MARFA- model 1 2016

Sunteti manager de transport la o intreprindere care urmeaza sa efectueze transport rutier contra cost de marfuri cu urmatoarele
vehicule:
-8 autocamioane fabricatie 2011 detinute in proprietate cu MTMA de 20 tone;
-9 autocisterne febricatie 2006 detinute in leasing cu MTMA de 16 tone;
-8 autocamioane fabricatie 2008 detinute cu conract de inchiriere cu MTMA de 7,49 tone;
-6 remorci detinute in proprietate cu MTMA de 3,9 tone care sunt tractate de autocamioanele cu MTMA de 7,49 tone;
-5 autoutilitare transport marfa, fabricatie 2009, detinute in proprietate cu MTMA de 4,6 tone, cu care efectueaza transport de
materiale radioactive.

1. Ce DOCUMENTE trebuie sa depuneţi si la care agenţie teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A RR în situatia in care dupa
obtinerea licentei comunitare doriti sa efectuati transport marfuri periculoase cu auto din dotare , daca întreprinderea este
înregistrata în judeţul Calarasi, iar sediul unde întreprinderea îşi păstrează documentele si în care aceasta desfă şoară activitatea
administrativa si operativa in legătură cu transportul rutier este la un punct de lucru din judeţul Giurgiu , începând cu 07.01.2014 ?
(Justificaţi răspunsul precizându-se care sunt aceste documente, inclusiv agenţia ARR la care se depun documentele ).
R. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite
prin poştă, cu confirmare de primire, la Agenţia A.R.R. Giurgiu, următoarele documente:
a) dovada angajarii, decizia de numire şi certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta clasele 3 şi 7;
b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Român", pentru cisterne
c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, (colete-cisterne şi radioactve);
d) autorizaţia eliberată de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta
marfuri periculoase din clasa 7;
e) certificatul de inspectie tehnica, in cazul autocisternelor

2. În ce condiţii cerinţa de competenţă profesională se consideră că este îndeplinită de către un operator de transport rutier?
R : cerinţa se considera îndeplinita daca întreprinderea desemnează o persoana fizica ca manager de transport , care :

- este titular al unui certificat de competenta profesionala ;


- îndeplineşte cerinţa de buna reputaţie ;
- conduce permanent si efectiv activităţile de transport ale întreprinderii ;
- este angajat director , proprietar sau acţionar al întreprinderii ori administrează întreprinderea ;
- este rezident in Uniunea Europeana

3. Care dintre autovehiculele din dotare trebiue să fie dotat cu tahograf şi ce tip de aparat tahograf se înlocuieşte un tahograf
defect ce nu se mai poate repara, aflat in dotarea unei autocisterne care are MTMA de 16 tone, in cazul in care se efectueaza
transport rutier de marfuri contra cost cu toate vehiculele detinute? (Justificati raspunsul prin indicarea tipurilor de aparate tahograf
cu care sunt echipate autovehiculele la care este obligatorie dotarea cu tahograf, in conditiile in care aparatele tahograf ce echipeaza
autovehiculele sunt cele originale cu care acestea au fost livrate de catre constructor).
R. – autocamioanele fabricatie 2011 aparat tahograf digital
- autocisternele febricatie 2006 aparat tahograf analog
- autocamioanele fabricatie 2008 aparat tahograf digital
- autoutilitarele transport marfa, fabricatie 2009, aparat tahograf digital
Un tahograf analog defect , ce nu se mai poate repara, aflat in dotarea unei autocisterne, se va înlocui cu un aparat tahograf
digital.

4. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), la care România a
aderat, care este termenul în care destinatarul mărfii poate consideră marfa pierdută, fără prezentarea unei dovezi în acest sens?

R - Destinatarul mărfii poate considera marfa pierdută, fără prezentarea unei dovezi în acest în acest sens, când aceasta nu a
fost eliberată în termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit un asemenea termen, în
termen de 60 de zile de la primirea marfii de catre transportator

5 . Aveti de efectuat o cursă Giurgiu Roma cu unul dintre autocamioane, distanta intre aceste localitati fiind de 2745km . In ce zi si la
ce ora se poate ajunge în cel mai scurt timp la Roma respectand prevederile Regulamentului (CE) nr.561/2006 dacă utilizati un singur
conducator auto, plecarea din Giurgiu este luni la ora 05:30, iar viteza medie de deplasare este de 60 km/h.
Exemplu de calcul: 2745 : 60 = 46 ore
Luni: ora 5,30 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = ora 16:15. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. odihnă 9 ore până marţi la ora 1:15.
Marţi: ora 1:15 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = ora 11:00. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. Parcurs total 1080 km. Odihnă 9 ore până la
ora 20.
Marţi; ora 20 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = miercuri ora 5:45. Parcurs 9 ore x 60 km/oră = 540 km. Parcurs total 1620 km. Odihnă 9 ore
până la ora14:45.
Miercuri ora 14:45 + 4:30 + 0:45 + 4:30 = joi ora 0:30. Parcurs 9 ore x 50 km/oră = 540 km. Parcurs total 2160 km. Odihnă 11 ore
până vineri la ora 11.30 Distanţa rămasă 600 km, pentru 10 ore de conducere.
Vineri : ora 11.30 + 4:30 conducere + 0:45 pauză + 4:30 conducere + 0 45 min pauza + 1 oră conducere
Sosire la destinaţie VINERI la ora 23.
................................................................................................................................................................
6. Conform prevederilor Manualului de utilizare a contigentului de autorizaţii multilaterale CEMT, autorizaţia CEMT este considerată
ca nefiind valabilă dacă pe aceasta nu figurează unele menţiuni obligatorii sau nu este însoţită de unele documente. În ce situaţii o
autorizaţie CEMT nu este valabilă? ( Pentru un răspuns corect menţionaţi minim CINCI de astfel de situaţii.)
R : O autorizatie CEMT nu este valabila daca pe ea nu figureaza urmatoarele :
- Numele sau firma si adresa complete a intreprinderii de transport ;
- Semnatura si stampila organului care a eliberat autorizatia ;
- Data de inceput si sfarsit a valabilitatii ;
- Data eliberarrii ;
- Autorizatiile neinsotite de carnete de drum ;
- Autorizatiile neinsotie de certificate pt camioane “ verde “ , camioane “ mai verde si sigur “ sau pt camion “ EURO 3
sigur”, asa cum este incadrat vehiculul in normele de poluare si siguranta

7. Ce tipuri de card tahografic nu poate detine un angajat al unui operator de transport rutier ?
R - card de control sau card de agent economic

8. Lista celor mai grave încălcări cuprinse în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 detaliază acele situaţii în care o
întreprindere de transport sau un manager de transport dacă au fost sancţionaţi, poate conduce, datorita circumstanţelor specifice, la
pierderea bunei reputaţii a managerului de transport. Menţionaţi cinci abateri grave care fac referire la timpii de conducere şi odihnă ,
aparatele tahograf, limitatoarele de viteză şi utilizarea cartelelor tahograf de către conducătorii auto, aşa cum sunt prezentate în
această anexă.
R. - Depă șirea cu 25 % sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere pe șase zile
- Depă șirea cu 25 % sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de două săptămâni.
- Depă șirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50 % sau mai mult, fără o pauză
- Lipsa tahografului
- instalaţie sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare tahograf
- instalaţie sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să falsifice înregistrările
- Conducerea, de către un conducător auto care foloseşte o cartelă de conducător auto falsificată sau a altui posesor.
9. Ce reprezinta CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI al unui operator de transport rutier ?
R Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate si a cheltuielilor efectuate in cursul unui exerciţiu
financiar, rezultând profit daca veniturile sunt mai mari decât cheltuielilem, sau pierdere daca cheltuielile sunt mai
mari decât veniturile.

10. Efectuati cursa retur pe traseul Wiesbaden ( Germania ) – Linz(Austria) cu încarcatura. Când va aflati în Austria primiti o oferta
de a efectua un transport pe ruta Salzburg – Graz, iar de acolo alta oferta pe traseul Graz - Viena . Aveti dreptul sa efectuati cele
doua transporturi ? Daca ati face numai transportul pe traseul Salzburg – Graz în ce perioada maxima de timp, trebuie efectuat
acesta ?
R. Da. Dacă se efectuează numai transportul pe traseul Salzburg – Graz, acesta trebuie executat în maxim 7 zile din
momentul în care autovehiculul sau ansamblul de vehicule a descarcat marfa pe teritoriul Austriei, ca urmare a transportului
rutier international efectuat anterior.

11. Cum se înregistreaza perioada de timp necesara conducatorului auto ce conduce un vehicul care nu intra in domeniul de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, pentru a se deplasa la locul de îmbarcare într-un vehicul care intra in domeniul de aplicare a
acestui regulament sau pentru a se intoarce din acel loc, atunci cind acesta nu se afla nici la locul de resedinta al conducatorului
auto, nici la sediul angajatorului unde se afla locul normal de staţionare al conducătorului auto ? ( justificaţi raspunsul precizindu-se
tipul de activitate al conducatorului auto si modul in care se face aceasta inregistrare).
R. Conducătorul auto înregistrata aceasta activitate ca alta munca, de la ultima perioada repaus zilnic sau saptaminal.
Aceasta înregistrare se face manual pe o foaie de înregistrare, sau cu ajutorul funcţiei de introducere manuala de date
oferita de aparatul de înregistrare.

12. Ce sisteme de tranzit al marfurilor se pot folosi in cadrul Uniunii Vamale Europene la care Romania a aderat in anul
2006 si pentru ce transporturi de marfuri sunt stabilite de a se utiliza acestea? Pentru un raspuns corect precizati doua
sisteme de tranzit ce se pot utiliza.
R. Tranzitul comunitar : extern şi intern.
Tranzitul extern permite circulaţia dintr-un punct într-altul pe teritoriul vamal al Comunităţii:
(a) a mărfurilor necomunitare, fără ca aceste mărfuri să fie supuse drepturilor de import şi altor taxe sau
măsuri de politică comercială;
(b) a mărfurilor comunitare, în anumite cazuri, pentru a evita ca produsele care fac obiectul sau beneficiază
de măsuri de export să poată fi sustrase acestor măsuri sau să beneficieze nejustificat de acestea.
Tranzitul intern permite, în anumite condiţii, circulaţia mărfurilor comunitare dintr-un punct într-altul pe
teritoriul vamal al Comunităţii trecând pe teritoriul unei terţe ţări fără vreo modificare a statutului lor vamal.

13. În ce condiţii se poate efectua transportul de mărfuri cu autovehiculele din dotare pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei ?
R : numai daca autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune ori au montate pe
aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate .
- autovehiculele până în 3,5 t pe toate roţile
- autovehiculele peste 3,5 t numai pe roţile motrice

14. Un operator de transport rutier de mărfuri trebuie să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care urmează să se efectueze
un transport respectă anumite condiţii pentru a desfăşura cursa în condiţii de siguranţă. (Pentru un răspuns corect precizaţi minim
trei condiţii).
R. să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii :
(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă,
prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

15.În conformitate cu prevederile HGR nr. 38/2008, timpul de muncă al lucrătorului mobil este definit ca perioada de la începutul
până la sfârşitul timpului de lucru, în cursul căreia lucrătorul mobil se află la postul său de lucru, la dispoziţia angajatorului şi în
exerciţiul funcţiilor sau activităţilor sale. Precizaţi minim trei componente ale perioadei dedicate activităţilor de transport rutier ?
R: - conducerea autovehiculului
- Incarcarea si descarcarea autovehiculului
- Ajutorul acordat pasagerilor la urcarea si coborarea din vehicul
- Curatenia si intretinerea vehiculului
- Toate celelalte activitati vizand siguranta vehiculului , a incarcaturii sale , a pasagerilor , supravegherea incarcarii
si descarcarii , formalitatile administrative legate de politie , vama , serviciul de imigrare .

16. Ce obligaţie are un manager de transport dacă în ultimi cinci ani nu a mai condus o întreprindere de transport rutier de marfă, în
conformitate OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare ?
R. Deţinătorii de certificate de competenţă profesională care nu au mai condus o întreprindere de transport rutier de marfă
sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii 5 ani au obligaţia de a urma cursuri de pregătire profesională
periodică, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea
competentă prin norme.
- În vederea actualizării cunoştinţelor pe care le deţin, managerii de transport au obligaţia să urmeze cursuri pentru
pregătirea profesională continuă, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite
de către autoritatea competentă prin norme.
(art. 16 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare)

17. In conformitate cu prevederile legale in vigoare precizati pe ce sectoare de drum circulatia autovehiculelor cu mase si/sau
gabarite depasite nu este permisa?
- pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor
maxime admise (Prin excepţie se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită AST)
- în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. (Prin excepţie, administratorul
drumului poate autoriza asemenea transporturi)
- pe drumurile acoperite cu gheaţă sau polei

18. Câte tipuri de cartelele tahografice sunt în functie de utilizatorul acestora? Dintre toate tipurile de cartele tahografice precizate
anterior, mentionati tipurile de cartele tahografice care pot fi detinute de un conducator auto ?
R. Cartelele tahografice, în functie de utilizator sunt:
- cartela conducatorului auto;
- cartela intreprinderi;
- cartela de control;
- cartela agentului economic autorizat
Titularul uni card de conducator auto poate fi si titularul unui card de întreprindere.

19 .Ce obligatii au operatorii de transport in ce priveste conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de fixare a marfii ?
n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:
(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite; (ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite; (iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau
internaţionale în vigoare în domeniu;

20. Aveti de efectuat un transport de marfuri cu un ansamblu format din autotractor şi semiremorcă cu şa între Giurgiu și Călăraşi. Pe
acest sector de drum masele maxime admise sunt următoarele: axa simplă nemotoare = 10 tone; axă simplă motoare = 11,5 tone;
axă triplă semiremorcă = 24 tone, masă totală maximă ansamblu de vehicule = 40 tone.
Cu ocazia unui control de către inspectorii ISCTR și la cântărire rezultă următoarele mase: pe axa fa ță a autotractorului = 8 tone; pe
axa spate a autotractorului = 13 tone; pe axa triplă a semiremorcii = 26 tone.
Câte depă șiri ale maselor maxime admise s-au înregistrat și care sunt acestea ? Cum se sanc ționează abaterile constatate și în
ce condi ții se poate relua deplasarea ?
R : sunt 3 depăşiri de mase - pe axa spate a autotractorului 13 tone în loc de 11,5 tone (plus 1,5 t)
- pe axa triplă a semiremorcii 26 tone în loc de 24 tone (plus 2 t)
- depășirea masei totale maxime admise pentru ansamblu de vehicule 46 tone în loc de
40 tone (în plus 6 to)
-Se sancţionează cu amendă contravenţională si imobilizarea ansamblului ;
- cond auto poate continua deplasarea dupa descarcarea incarcaturii suplimentare , reaşezarea mărfii astfel
încât să se respecte masele maxime admise pe axe, masa totală maxima admisă, precum și arimarea
corespunzătoare a mărfii

S-ar putea să vă placă și