Sunteți pe pagina 1din 1

INFRACTIUNI ECONOMICE

O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului prevede patru infractiuni
economice specifice:

− desfasurarea de activitati interzise potrivit art. 5 (angajarea intr-o activitate de atragere de


depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, intr-o activitate de emitere de moneda
electronica ori intr-o activitate de atragere si/sau gestionare de sume de bani provenite din
contributiile membrilor unor grupuri de persoane constituite in vederea acumularii de fonduri
colective si acordarii de credite/imprumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achizitionarea
de bunuri si/sau servicii de catre membrii acestora) de catre o persoana, pe cont propriu sau pe
contul unei entitati care nu este institutie de credit; pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea
de la 2 la 7 ani;

− utilizarea neautorizata de catre o persoana a unei denumiri specifice unei institutii de credit, cu
incalcarea dispozitiilor art. 6 (utilizarea denumirii de "banca" sau "organizatie cooperatista de
credit", "cooperativa de credit", "casa centrala a cooperativelor de credit", "banca cooperatista",
"banca centrala cooperatista", "banca ipotecara/banca de credit ipotecar", "banca de
economisire si creditare in domeniul locativ", "institutie emitenta de moneda electronica" sau
derivate ori traduceri ale acestor denumiri, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu,
cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege sau printr-un
acord international, sau cand, din contextul in care este utilizata denumirea respectiva rezulta
neindoielnic ca nu este vorba despre desfasurarea unei activitati bancare); pedeapsa este
inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda;

− fapta unui administrator, director sau angajat al unei institutii de credit care, cu rea credinta,
incalca dispozitiile art. 171 sau obstructioneaza in orice alt mod exercitarea supravegherii de
catre Banca Nationala a Romaniei, sau fapta oricarei persoane care asigura conducerea
operativa a unei societati financiare holding sau a unei societati holding cu activitate mixta de a
obstructiona, in orice mod, exercitarea de catre Banca Nationala a Romaniei a competentelor
sale de supraveghere a institutiilorde credit potrivit art. 166 si art. 176-203;

− deschiderea de conturi sub nume fictive.