Sunteți pe pagina 1din 2

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

P R O I E C T A R E , C O N S U L TA N T A , A S I S T E N T A T E H N I C A , C O N S T R U C T I I C I V I L E , I N D U S T R I A L E S I A G R I C O L E
S t r. B a r b u S T E F A N E S C U D E L A V R A N C E A n r. 1 , b l o c T 1 , s c . B , a p . 1 0 - 1 1 , P I T E S T I , J u d . A R G E S
J03/906/2006, CIF: RO 18722110
Te l / F a x : 0 2 4 8 . 2 8 2 . 1 3 1 , e - m a i l : o ffi c e @ m o d v e s t c o n s t r u c t . r o

FISA TEHNICA Nr. 11

SONDA DE TEMPERATURA MULTIPONT DIAMETRU 3 MM

NR. SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI CORESPONDENTA PRODUCATORUL


CRT PROPUNERII TEHNICE CU
SPECIFICATIILE TEHNICE
IMPUSE PRIN CAIETUL DE
SARCINI
0 1 2 3
1 Caracteristici:

Termometru digital pentru bucatarie, cu functie timer inclusa


Interval temperatura de la -50ºC pana la 250ºC
Unitate temperatura ºC sau ºF
Gradatie 1ºC
Mod blocare - pentru monitorizarea continua a temperaturii
Functie min/max pentru temperatura
Setare alerta temperatura
SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
P R O I E C T A R E , C O N S U L TA N T A , A S I S T E N T A T E H N I C A , C O N S T R U C T I I C I V I L E , I N D U S T R I A L E S I A G R I C O L E
S t r. B a r b u S T E F A N E S C U D E L A V R A N C E A n r. 1 , b l o c T 1 , s c . B , a p . 1 0 - 1 1 , P I T E S T I , J u d . A R G E S
J03/906/2006, CIF: RO 18722110
Te l / F a x : 0 2 4 8 . 2 8 2 . 1 3 1 , e - m a i l : o ffi c e @ m o d v e s t c o n s t r u c t . r o

Cu sonda din otel inoxidabil, 150 mm, ce poate fi lasata in cuptor


(rezistenta la temperaturi inalte)
Baterie inclusa, dimensiuni 65x70x(H)17 mm

2 SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND


CONDITII IN EXPLOATARE
3 CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE
-
4 CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE
- GARANTATE MINIM 3 ANI
5 ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC

PROIECTANT
ING. JUNE RADU