Sunteți pe pagina 1din 2

Condiţii tehnice de izolare

Izolarea coloanelor din interiorul apartamentelor se poate realiza cu orice material termoizolant a
cărui conductivitate termică este mai mică de 0,045W/mK.

Din gama meterialelor termoizolante pot face parte:

 cochilii din poliuretan cu sau fără protecţie de aluminiu ;


 cochilii din vată bazaltică cu sau fără protecţie de aluminiu ;
 izolaţie din cauciuc sintetic, cu sistem celular compact .

În funcţie de diamentrul coloanei şi grosimea izolaţiei termice se aplică coeficienţi de corec ţie a
suprafeţei echivalent termic.
Coeficienţi corecţie S.E.T (suprafaţa echivalentă termic) după izolare:

Diametru Diametru SET SET Coeficient corecţie SET după izolare


exterior exterior OTEL PPR/PEXAL [mm]
[ţoli] [mm] [m²/m] [m²/m]
6 10 20 30 40 50
⅜” 17,2 0,061 0,455 0,383 0,377 0,269 0,238 0,228
½" 21,3 0,104 0,083 0,443 0,352 0,305 0,257 0,210 0,162
¾" 26,9 0,129 0,103 0,427 0,334 0,287 0,240 0,193 0,146
1" 33,7 0,158 0,122 0,419 0,324 0,276 0,229 0,181 0,133
1¼" 42,4 0,189 0,141 0,408 0,315 0,268 0,221 0,173 0,126
1½" 48,3 0,213 0,153 0,405 0,310 0,263 0,215 0,168 0,12
2" 60,3 0,255 0,172 0,402 0,307 0,259 0,211 0,162 0,114
2½" 76,1 0,305 0,176 0,402 0,308 0,259 0,209 0,160 0,11

Izolaţia termică poate fi acceptată numai dacă :


a. au fost respectate condiţiile tehnice de execuţie, este asigurată stabilitatea materialelor
izolatoare pe conducte astfel încât să poată asigura o etanşeitate bună şi să nu poată fi
demontata;
b. există fişă tehnică/certificat de conformitate pentru materialul folos it certificate (semnate si
stampilate) de producator/furnizor, din care să reiasă valorile c onductivităţii termice care
trebuie sa fie mai mica de 0,045W/mK prevăzute în reglementările tehnice în vigoare ;
c. sunt aplicate elementele de sigilare .

Stabilitatea materialelor izolante

 alegerea cochiliei pentru izolare ţinând seama ca diamnetrul interior al acestia să corespundă cu
diametrul exterior al coloanei ce se izolează ;
Atenţie : cochiliile cu diametrul interior mai mic sau mare decât cel al ţevii nu vor fi acceptate.
 alegerea grosimii izolaţiei se face în funcţie de spaţiul dintre cele două coloane şi spaţiul dintre
coloane şi perete astfel încăt aceasta să poată fi mont ată separat pe fiecare coloană;
 lipirea cochiliilor la îmbinările longitudinale şi radiale cu folie adezivă sau cu adeziv specific
pentru asigurarea etanşeităţii ;
 fixarea cochiliilor prin aplicarea clemelor de plastic din 20 în 20cm .
Fişa tehnică sau declaraţia de conformitate pentru materialul izolant

Fişa tehnică sau declaraţ ia de conformitate pentru materialul izolant certificate (semnate si
ştampilate) de către producator sau furniz or se va asigura de către solicitant, acestea procurându -se
odată cu achiziţia materialelor izolante şi trebuie să reiasă în mod ob ligatoriu următoarele:
- caracteristicile dimensionale (diamentru, grosime);
- materialul izolaţiei;
- conductivitatea termică a materialului care trebuie să fie mai mică de 0,045W/mK .

Elementele de sigilare

Elementele de sigilare se aplică numai de către:


a. firmele de repartitoare pentru apartamentele din cadrul asociaţiilor cu care au prestări servicii
pentru repartizarea cheltuielilor cu încăl zirea;
b. S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru apartamentele din cadrul asociaţiilor care au încheiat
convenţii de facturare individuală.

În mod obligatoriu, în procesul verbal de constatare se va trece nr. de sigili aplicate şi amprenta
sigiliului.

Tipuri de materiale termoizolante şi accesorii


Tipuri de materiale termoizolante şi accesorii se pot găsi pe site -urile firmelor producătoare şi
la firmele ce comercializează materiale din gama instalaţiilor s anitare şi de încălzire.

Prezentăm câteva modele din materiale izolante şi accesorii:

Izolaţie sub formă de tuburi

Bride din plastic Cochilii din vată bazaltică cu sau fără protecţie de aluminiu