Sunteți pe pagina 1din 2

CALCUL STRUCTURI DIN METAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
COD: EN 1993-1:2005/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TIP ANALIZĂ: Verificare element
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
FAMILIE:
ELEMENT: 1 Simple bar_1 PUNCT: 3 COORDONATĂ: x = 1.00
L = 5.50 m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
ÎNCĂRCĂRI:
Caz încărcare decisiv: 8 ULS 1*1.35+6*1.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
MATERIAL:
S355 ( S355 ) fy = 355.00 MPa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

PARAMETRI SECŢIUNE: 200x150x5


h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=15.0 cm Ay=14.00 cm2 Az=19.00 cm2 Ax=34.00 cm2
tw=0.5 cm Iy=1997.83 cm4 Iz=1280.33 cm4 Ix=2351.40 cm4
tf=0.5 cm Wely=199.78 cm3 Welz=170.71 cm3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
FORŢE INTERNE ŞI REZISTENŢE ULTIME:
N,Ed = 0.86 kN My,Ed = 0.14 kN*m Mz,Ed = 0.43 kN*m Vy,Ed = 0.05 kN
Nc,Rd = 1207.00 kN My,Ed,max = -58.24 kN*m Mz,Ed,max = -3.72 kN*m Vy,T,Rd = 284.79 kN
Nb,Rd = 660.56 kN My,c,Rd = 70.92 kN*m Mz,c,Rd = 60.60 kN*m Vz,Ed = 3.60 kN
Vz,T,Rd = 386.50 kN
Tt,Ed = 0.43 kN*m
Clasă secţiune = 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

PARAMETRI FLAMBAJ LATERAL:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
PARAMETRI FLAMBAJ:
După axa y: După axa z:

Ly = 5.50 m Lam_y = 0.94 Lz = 5.50 m Lam_z = 1.17


Lcr,y = 5.50 m Xy = 0.71 Lcr,z = 5.50 m Xz = 0.55
Lamy = 71.75 kzy = 1.00 Lamz = 89.63 kzz = 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
FORMULE DE VERIFICARE:
Verificare rezistenţă secţiune:
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed*^2 + 3*(Tau,z,Ed+Tau,tz,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.02 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00 (6.2.6)
Verificarea stabilităţii globale a elementului:
Lambda,y = 71.75 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 89.63 < Lambda,max = 210.00 STABIL
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.88 <
1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.88 <
1.00 (6.3.3.(4))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Secţiune OK !!!