Sunteți pe pagina 1din 52

http://users.utcluj.

ro/~denisad

Curs 8
Antene

Disciplina: COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ


Titular curs: S.l. Dr. Ing. Denisa ȘTEȚ
CURS pentru anul IV IE, Specializările: ET, I&AD, IM
AN UNIVERSITAR: 2014-2015
Obiectivul cursului 8:
Insusirea unor notiuni generale referitoare la antenele
utilizate in compatibilitatea electromagnetica.

Cuprinsul cursului:
8.1. Introducere
8.2. Mecanismul de radiatie al antenei
8.3. Distribuţia curentului într-o antenă filiformă
8.4. Antene utilizate in CEM
8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor
8.6. Teoria antenei
8.7. Concluzii

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 2/50


8.1. Introducere

ANTENA = dispozitiv metalic utilizat pentru transmisia sau recepţia undelor EM.

 REGIM DE EMISIE a semnalului EM

 REGIM DE RECEPTIE a semnalului EM

[http://wirelessu.org/uploads/units/2008/08/12/39/5Anten_theor_basics.pdf]

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 3/50


8.1. Introducere

http://www.antenna-theory.com/intro/history.php

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 4/50


8.1. Introducere

8.1.1. Antena din fire


- Se utilizează în aproape toate aplicaţiile private, cum ar fi: pe automobile, în
clădiri, pe vapoare, pe avioane, etc.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 5/50


8.1. Introducere

8.1.2. Antena tip horn (300 MHz - 20 GHz) - 1939

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 6/50


8.1. Introducere

8.1.3. Antena microstrip - 1970

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 7/50


8.1. Introducere

8.1.4. Antena de tip Yagi-Uda - 1920 (3 MHz - 3 GHz)

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 8/50


8.1. Introducere

8.1.5. Antena cu elemente multiple


Aranjamentul geometric cu mai multe elemente poate îmbunătăţi substanţial
caracteristicile de radiaţie a antenei multiple, faţă de antena cu un singur
element

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 9/50


8.1. Introducere

[Ryszard Struzak, Basic Antenna Theory]

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 10/50


8.1. Introducere

8.2.5. Antena reflector - 1940

Parabolic antenna / reflector


(FDTD simulation)

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 11/50


8.1. Introducere

[Ryszard Struzak, Basic Antenna Theory]

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 12/50


8.1. Introducere

[Ryszard Struzak, Basic Antenna Theory]

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 13/50


8.2. Mecanismul de radiatie al antenei

SURSA LINIE DE TRANSMISIE ANTENA RADIATIA PROPAGATA

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 14/50


8.2. Mecanismul de radiatie al antenei

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 15/50


8.2. Mecanismul de radiatie al antenei

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 16/50


8.3. Distribuţia curentului într-o antenă filiformă

Distribuţia de curent pe o linie de transmisie


bifilară, fără pierderi, răsfrântă şi dipol liniar

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 17/50


8.3. Distribuţia curentului într-o antenă filiformă

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 18/50


8.3. Distribuţia curentului într-o antenă filiformă

 2

Distribuţia de curent pe o antenă în diferite momente

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 19/50


8.4. Antene utilizate in CEM

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 20/50


8.4. Antene utilizate in CEM

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 21/50


8.4. Antene utilizate in CEM

Antena tip monopol este construită dintr-un fir metalic situat perpendicular pe un plan metalic (plan de
masă) conectat la un receptor printr-un cablu coaxial.

 Se utilizeaza pentru măsurători ale intensităţii câmpului electric în gama de frecvenţă


150KHz30 MHz.

l=1m
2d l=1m E Plan de masă
monopol

Adaptor de
impedanţă

D
2

La receptor

Cablu coaxial

Antenă monopol cu plan de masă Antenă monopol cu plan de masă simulat

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 22/50


8.4. Antene utilizate in CEM

Antena tip dipol este conectată la receptor Antena biconică este constituită din două conuri
printr-un simetrizor. simulate prin fire.

 Se utilizează pentru măsurători de


câmp electric în gama de frecvenţă de  Se utilizeaza pentru măsurători de câmp
30MHz1GHz. electric în gama de frecvenţe de 30 KHz300 MHz.

E simetrizor

0,2m
0,2m

receptor
0,7m

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 23/50


8.4. Antene utilizate in CEM

simetrizor
Antena log-periodic este constituită
din mai multe elemente dipolare din E
ţeavă de aluminiu, conectate în paralel
la un dispozitiv de simetrizare tot din
aluminiu. receptor
7,5cm
 Se utilizează pentru măsurători de
0,25m
câmp electric în gama 300Hz1GHz.

Antene captoare Pentru măsurători “punctuale” (Ex, Ey,


Ez) în gama 30MHz10GHz se utilizează în 3 coordonate, Antena de tip horn (1GHz10GHz)
conectate la receptor printr-un adaptor activ şi fibră optică adaptor

Adaptor activ
Ez receptor

Ex

Fibră optică E
10cm

receptor
Ey
15cm

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 24/50


8.4. Antene utilizate in CEM

Antene utilizate pentru măsurători de câmp electric

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 25/50


8.4. Antene utilizate in CEM

Antene utilizate pentru măsurători de câmp magnetic

Antena buclă (dipol magnetic) este constituită dintr-un cablu coaxial blindat semirigid sub formă de
buclă circulară plană cu diametrul de circa 30 cm.

 Se utilizează pentru măsurători de câmp magnetic în gama de frecvenţe 150 KHz30MHz

Blindaj

B X N spire

30cm

Simetrizor

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 26/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

Schema echivalentă Thevenin a antenei de transmisie

UNDA TRANSMISA

SURSA DE LINIA DE TRANSMISIE ANTENA


SEMNAL

- sursa = generator de tensiune


- linia de transmisie = impedanta caracteristică

- antena = sarcina

RL - rezistenţa echivalentă pierderilor în antenă


Rr - ”rezistenţa de radiaţie” al antenei
XA - partea imaginară a impedanţei de radiaţie a antenei

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 27/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.1. Modelul de radiaţie (“Radiation pattern”)


Este “o funcţie matematică sau un grafic care reprezintă proprietăţile de radiaţie a antenei în
funcţie de coordonatele spaţiale”. Modelul de radiaţie se poate referi la densitatea puterii de
radiaţie, intensitatea câmpului, directivitate, etc.

28/50
8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.2. Cele trei regiuni ale câmpului de radiaţie

 Câmpul apropiat reactiv


 Câmpul apropiat radiant
 Câmpul îndepărtat

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 29/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.3. Densitatea puterii de radiaţie


 Unda electromagnetică transmite informaţia prin mediu sau prin structuri de ghidare asociată
unei energii sau puteri a câmpului electromagnetic.

W  E x H, [W / m ] 2
Densitatea de putere

PS   E x H  ds, Puterea transmisă printr-o suprafaţă închisă S

S ds  n  da,

1
Prad   W rad  d s   Re ( E x H * )  d s
S
2S Puterea radiată de antenă, in regim sinusoidal

 Prad 
W 0  aˆ r  W0  aˆ r  , [W / m 2
] Densitatea de putere radiată de radiatorul izotropic
 4r 
2

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 30/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.4. Intensitatea de radiaţie

Intensitatea de radiaţie într-o direcţie dată este definită ca fiind “puterea radiată de
către antenă pe unitatea de unghi solid”

U  r 2  Wrad

În cazul unui radiator izotropic:

Prad Prad
W0  ; U 0  r  W0 
2

4r 2
4

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 31/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.5. Directivitatea

Directivitatea unei antene reprezintă raportul dintre intensitatea de radiaţie


într-o direcţie anume dată şi intensitatea de radiaţie totală a antenei.

U 4U
D 
U0 Prad

U max 4U max


D max  D0   ,
U0 Prad

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 32/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.6. Amplificarea şi eficienţa antenei

4U
G , Eficienţa totală a antenei
Pin

Eficienta de radiatie a antenei

Rr
Prad  Pin  e cd  Pin ,
Rr  RL

G  ecd  D

G 0  e cd  D 0 , Amplificarea maxima în funcţie de directivitatea maxima

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 33/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

Eficienţa totală a antenei e0 se obţine luând în consideraţie şi pierderile


prin reflexie care au loc la punctul de legătură între linia de transmisie şi
antenă.

-  coeficientul de reflexie a undei de tensiune la punctul de


Z in  Z 0
 , legătură între antenă şi linia de transmisie
Z in  Z 0 -Zin este impedanţa de intrare a antenei
-Z0 este impedanţa caracteristică a liniei

2
e0  ecd (1   )

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 34/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

8.5.7. Impedanţa de intrare


Puterea generatorului

1 Vg2
Pg  I g  Vg  ,
2 4(R L  R r )

Puterea radiată de antenă

g Rr
2
1 V
Pr  R r  I g 
2
,
2 8(R L  R r ) 2

Puterea datorită pierderilor în antenă

g  RL
2
1 V
PL  .
8 ( R L  Rr ) 2

[Ryszard Struzak, Basic Antenna Theory]

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 35/50


8.5. Parametrii fundamentali ai antenelor

Puterea capturata de antena

V A2 1
Pc  
4 RL  Rr

Puterea primita de receptor

V A2 1 V A2 1
PP     ,
8 RL  Rr 8 RT

V A2 Rr
Pr  
8 ( RL  Rr ) 2

V A2 RL
PL  
8 ( RL  Rr ) 2

RA Rr, PA  0,5 Pc


COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 36/50
8.6. Teoria antenei

În analiza problemelor de radiaţie, procedura uzuală constă în definirea


surselor de radiaţie iar apoi determinarea câmpului radiat de către aceste
surse.

1
Potential magnetic vector: A B  rot A (sau H   rot A)

Potential electric vector: F 1
D  rot F (sau E   rot F).

  
 i j  k)
x y z
1
HA  x A;

1
E F   x F.
→ Câmpul electric radiat de antene sunt câmpuri

solenoidale (au rotorul diferit de zero)
COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 37/50
8.6. Teoria antenei

8.6.1. Potenţialul magnetic vector produs de sursa de curent

.
. Demonstratie la tabla
.

 A  k A  J
2 2

Această ecuaţie permite determinarea potenţialului magnetic vector A


când se cunoaşte sursa de curent J (amperi pe metru pătrat).

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 38/50


8.6. Teoria antenei

 e  jkr '  e  jkR '


A  J dv A( x, y, z )  v J ( x , y , z ) R dv
' ' '

4 V
r 4

 jkR
 ' ' ' e '
A I
 e ( x , y , z ) dl
4 C R
COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 39/50
8.6. Teoria antenei

8.6.2. Dipolul infinitezimal

a) Câmpul radiat

 jkR
 ' ' ' e '
A I
 e ( x , y , z ) dl
4 C R

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 40/50


8.6. Teoria antenei

In coordonate sferice:

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 41/50


8.6. Teoria antenei

1  Ar 
H  aˆ   (r  A )  H r  H  0
r  r  
kI0 l  sin   1   jkr
H  j  1  jkr   e
4r  
1
E  EA   H
j   

I 0 l cos   1   jkr 
Er   1  jkr   e 
2r 2   

kI0 l sin   1 1   jkr


E  j 1   2 
e
4r  jkr (kr) 

E  0
COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 42/50
8.6. Teoria antenei

b) Densitatea de putere şi rezistenţa de radiaţie

1 1

W  ( E  H )  (aˆ r  E r  aˆ  E )  (aˆ   H   ) 
2 2
1  
=  (ar  E  H   a  Er  H  )
ˆ ˆ
2
2
 I 0 l sin 2   1 
Wr  1  j 3
8  r2  ( kr) 

2
k I 0 l cos  sin   1 
W  j 1  2 
16 2 r 3  ( kr) 

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 43/50


8.6. Teoria antenei

2 
P   W  ds    r r   r sin   d  d
( ˆ
a W  ˆ
a W ) ˆ
a r 2

S 0 0

2  2
 I0  l  1 
P  0 Wr r sin   d  d   3  1  j (kr) 3 
2

1 2  2  l 
2
l
2

Prad  I o Rr Rr       80 2  
2  3    

( = 120 impedanţa de undă a spaţiului liber)

Exemplu: Pentru l   50 se obţine o rezistenţă de radiaţie de circa 0,3.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 44/50


8.6. Teoria antenei

8.6.3. Dipolul jumatate de unda 2 


k l kl  
 2

  
cos  cos  
I 0e  jkr   2 
E  j 
2r  sin  
 

  
 jkr  cos  cos  
I 0e  2 
H  j 
2r  sin  
 

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 45/50


8.6. Teoria antenei

 Densitatea de putere:
2
  
2 cos  cos   2
I0  2  I0
Wav   2 2     2 2 sin 3 
8 r  sin   8 r
 

 Intensitatea de radiaţie:
2
  
2 cos
 cos    2
I 2 I
U  r 2Wav   0 2       0 sin 3 
8  sin   8  2

 

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 46/50


8.6. Teoria antenei

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 47/50


8.6. Teoria antenei

 Puterea radiată:

 
2  cos 
2
cos  
I0 2 d
4 0
Prad 
sin 

2 2 2
I0  1  cos y  I0
Prad 
8 0  y dy  8 Cin 2 
(unde: Cin(2)  2,435 )

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 48/50


8.6. Teoria antenei

 Rezistenţa de radiaţie:

2 Prad 
Rr   Cin 2   302.435  73
I0
2
4

!!! Rezistenţa de radiaţie este egală cu rezistenţa de intrare în antenă Rin,


deoarece la antena jumătate de undă curentul de intrare Iin este egal cu
curentul maxim I0

Z in  73  j 42

l = (0,470,48)

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 49/50


8.7. CONCLUZII

 …
 …
.
.
.
 …
 …

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 50/50


Bibliografie

1. E. Simion, “Antene in compatibilitatea electromegnetica”, Cluj Napoca;


2. A.J. Schwab și W.W. Kȕrner, “Compatibilitate electromagnetică”, Editura Agir,
București, 2013.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8 51/50


1. Ce se intelege prin antena si care este rolul acestui dispozitiv?
2. Tipuri de antene intalnite in practica.
3. Distribuţia curentului într-o antenă filiformă.
4. Tipuri de antene utilizate in CEM.
5. ParametrIi fundamentali ai antenelor (modelul de radiaţie,cele trei
regiuni ale câmpului de radiaţie, densitatea puterii de radiaţie,
intensitatea de radiaţie, directivitatea, amplificarea şi eficienţa
antenei, impedanţa de intrare)

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA – Curs 8