Sunteți pe pagina 1din 5

Dreapta, punctele și cercul lui EULER

Rezumat. Lecția conține aspecte teoretice cu privire la Dreapta lui Euler, Punctele lui
Euler și Cercul celor nouă puncte (Cercul lui Euler), cât și o serie de teoreme și probleme
reprezentative pentru această temă.

Lecţia se adresează elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a.

Autor: Alexandru Mihalcu, elev cl. a VIII-a, Sc.97 București

Leonhard Euler (1707-1783) este cel mai prolific şi unul dintre cei mai mari matematicieni ai
tuturor timpurilor. A contribuit la dezvoltarea diferitelor ramuri ale matematicii precum: teoria
numerelor; analiza matematică; teoria grafurilor; geometrie (inclusiv trigonometrie). În
geometria elementară numele său este legat printe altele de cercul celor nouă puncte, dreapta
pe care se află centrul de greutate, ortocentrul și centrul cercului circumscris unui triunghi
(dreapta lui Euler).

Dreapta lui Euler: Dreapta determinată de ortocentrul triunghiului și de centrul cercului


circumscris, se numește dreapta lui Euler.

Teoremă: Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ABC, G centrul de greutate și H


ortocentrul triunghiului. Punctele H, G și O se găsesc pe o aceeași dreaptă (Dreapta lui Euler) și
HG=2GO.

1/5
Demonstraţie. Cum , această proprietate a centrului de greutate ne sugerează ideea
utilizării omotetiei , prin care punctul A se transformă în punctul .

Deoarece prin omotetie, o dreaptă care nu trece prin centrul omotetiei se transformă într-o
dreaptă paralelă cu ea, înseamnă că înălţimea AH se transformă în mediatoarea segmentului
BC. Analog, înălţimea BH se transformă în mediatoarea laturii AC. Prin urmare, punctul H,
intersecţia înălţimilor, se transformă în punctul O, intersecţia mediatoarelor.

De aici se deduc:

a) Punctele H, G şi sunt coliniare (definiţia omotetiei)

b) | |

Punctele lui Euler: Mijloacele segmentelor determinate de ortocentrul unui triunghi și


vârfurile triunghiului se numesc punctele lui Euler(E1, E2, E3).

Cercul celor 9 puncte (Cercul lui Euler): Cercul care trece prin picioarele înălțimilor (H1,
H2, H3), prin mijloacele laturilor(A′,B′,C′) și prin punctele lui Euler (E1, E2, E3), se numește cercul
celor nouă puncte sau cercul lui Euler.

2/5
Raza cercului lui Euler este egală cu jumătatea razei cercului circumscris triunghiului, iar centrul
său se găsește pe dreapta lui Euler și coincide cu mijlocul segmentului determinat de ortocentru
și de centrul cercului circumscris triunghiului.

Demonstraţie. Punctele A , B , C , H3 sunt conciclice (A B C H3 trapez isoscel; ).

Similar demonstrăm că H1, H2, H3, A ,B ,C sunt conciclice. (1)

conciclice

Analog, punctele E1, E2, E3, A ,B ,C conciclice (2)

⇒ H1, H2, H3, A ,B ,C , E1, E2, E3 conciclice (cum , atunci si sunt diametral
opuse)

Fie O1 mijlocul lui OH și R raza cercului circumscris.

Cum O1E1 linie mijlocie in

Analog, O1E1= O1E2= O1E3= O1 este centrul cercului circumscris O1 este centrul

cercului lui Euler, cu


3/5
Observatie. Triunghiul ABC si triunghiul median al acestuia au aceeasi dreapta al
lui Euler.

Observatie Simetricul lui H fata de BC se afla pe cercul circumscris al triunghiului


ABC.

Observatie Simetricul lui H, ortocentrul triunghiului ABC, față de mijlocul A al lui


[BC] se afla pe cercul circumscris al triunghiului ABC, este chiar punctul diametral
opus al lui A in acest cerc.

Teorema lui Feuerbach: Cercul lui Euler este tangent interior la cercul înscris și exterior la
cercurile exînscrise.

Probleme propuse:

1. ★ Daca H este ortocentrul triunghiului ABC, atunci triunghiurile ABC, AHB, BHC și CHA
au același cerc a lui Euler (Teorema lui Hamilton).
2. ★★★ Dacă P este un punct pe cercul circumscris triunghiului ABC si H este
ortocentrul, atunci mijlocul segmentului HP se află pe cercul celor nouă puncte si pe
dreapta lui Simson corespunzătoare punctului P.
3. ★★★ Fie D mijlocul laturii [BC] a triunghiului ABC neisoscel și E proiecția lui A pe BC.
Dacă P este punctul de intersecție a mediatoarei segmentului [DE] cu perpendiculara din
D pe bisectoarea unghiului BAC, demonstrați că P aparține cercului lui Euler al
triunghiului ABC. (Baraj 4-pentru OBMJ 2013)
4. ★★★★ Dreptele lui Simson, corespunzătoare capetelor unui diametru al cercului
circumscris unui triunghi, sunt perpendiculare între ele și punctul lor de intersecție se
găsește pe cercul lui Euler.
5. ★★★★★ Să se arate că dreptele care unesc vârfurile triunghiului ortic A B C al unui
triunghi ABC cu punctele în care medianele lui ABC intersectează a doua oară cercul lui
Euler sunt concurente în izogonalul punctului lui Gergonne al triunghiului ortic. (Punctul
lui Gergonne este punctul de intersecție al dreptelor XD, YE și ZF, unde D, E, F sunt
punctele de contact ale cercului înscris în triunghiul XYZ cu laturile YZ, ZX și XY).

Nota: Sistemul de notare a problemelor cu stele este folosit dupa S.I.M.N.S. (Sistemul
International Mihalcu de Notare a Stelelor).

4/5
Bibliografie:

1. Liviu Nicolescu; Vladimir Boskoff -Probleme practice de geometrie (Ed. Tehnică, 1990)

2. Gheorghe Țițeica -Probleme de geometrie (Ed. Tehnică, 1981)

3. D. Efremov - Noua geometrie a triunghiului (Ed. Gil, 2010)

4. A.E. Beju; I. Beju –Compendiu de matematică (Ed. Stiințifică și enciclopedică, 1983)

5/5