Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.

Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj-Napoca PROCES VERBAL DE VALIDARE Nr.12/30/03/2018

Aprobat:
Director General,

Produs/Proces: Turnare beton fundatii


Compartiment funcţional: tehnic
Responsabil lucrare: Pasca Claudia
Contract:88/02/03/2018
Client: Ionescu Mircea
CONSTATĂRI privind documentaţia şi îndeplinirea cerinţelor pentru validare:

a) nu se constata defecte de turnare sau compactare: goluri, segregari, intreruperi de betonare


etc.;

b) la ciocanire se inregistreaza un sunet corespunzator si uniform;

c) calitatea betonului livrat este corespunzatoare;

d) rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate in santier


sunt corespunzatoare;

e) rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate in santier arata ca betonul este


de calitate corespunzatoare.

RECOMANDĂRI:
Nu este cazul.

În urma analizării documentelor şi a înregistrărilor cuprinse în dosarul de validare, privind


procesul de turnare beton in fundatii

Comisia stabileşte următoarele:

SE VALIDEAZĂ procesul care corespunde cerinţelor specificate;

Preşedinte: Membri: Invitaţi:


Nume Semnătură Nume Semnătură Nume Semnătură
Crasuc Ana Muntean Adela Aschilean Ioan
Pasca Claudia
Raicu Daniela
F- -019R0

S-ar putea să vă placă și