Sunteți pe pagina 1din 45

Seminar D26 - Abordarea prin cost (2014)

Ţi-ai deschis contul ca (17840) PARVULETU IULIA ADELINA (Închide contul)

You are here

• e-learning

• / ► D26 (2014)

• / ► Teste

• / ► Dați testul online

• / ► Recapitularea încercării 1

Dați testul online

Recapitularea încercării 1

Închide testul

Început la sâmbătă, 20 septembrie 2014, 02:35

Încheiat la sâmbătă, 20 septembrie 2014, 03:14

Timp luat 39 mins 3 secunde

Notă 27 dintr-un maxim posibil de 40 (68%)

Question1

Puncte: 1

O supradimensionare este definită ca:

Alege un răspuns.

a. Teren folosit mai eficient decât cea mai bună utilizare;

b. O caracteristică a clădirii ce nu este considerată de piaţă la adevărata


valoare;
c. O clădire a cărei durată de viaţă efectivă e mai mică decât vârsta reală;

d. O proprietate care generează o rată de fructificare anormală.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question2

Puncte: 1

În aplicarea metodei comparaţiei directe la evaluarea terenurilor, care dintre perechile de elemente de
comparaţie este mai importantă:

Alege un răspuns.

a. "Zonarea" faţă de "localizare";

b. "Aria" faţă de "localizare";

c. "Aria" faţă de "formă";

d. "Data tranzacţiei" faţă de "cea mai bună utilizare".

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question3

Puncte: 1

Care dintre metodele de estimare a deprecierii este mai puţin precisă?

Alege un răspuns.

a. Metoda vârstă-durată de viaţă;

b. Metoda preluării de pe piaţă;


c. Metoda segregării.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question4

Puncte: 1

Costul unui activ este:

Alege un răspuns.

a. Preţul plătit pentru bunuri şi servicii cumpărate;

b. Suma necesară pentru a crea sau produce un bun;

c. Expresia utilităţii unui bun;

d. Egal cu preţul plătit pentru bunuri şi servicii cumpărate sau suma


necesară pentru a crea sau produce un bun.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question5

Puncte: 1

Pentru a testa criteriul de fezabilitate financiară pentru fiecare utilizare evaluatorul estimează:

Alege un răspuns.

a. Nivelul de risc;

b. Cheltuielile de exploatare;

c. Venitul net din exploatare;


d. Venitul brut.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question6

Puncte: 1

În ce caz, lipsa instalaţiei de aer condiţionat ar putea fi considerată ca o deficienţă funcţională a unei
locuinţe:

Alege un răspuns.

a. Când costul de înlocuire este ridicat;

b. Dacă locuinţa nu a fost niciodată ocupată;

c. Dacă proprietăţi comparabile au instalaţii de aer condiţionat;

d. Dacă locuinţa are o vechime mică.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question7

Puncte: 1

Deteriorarea fizică recuperabilă se referă la:

Alege un răspuns.

a. Elementele cu vechime mai mică decât clădirea;

b. Elementele cu durată de serviciu mai mică decât viaţa economică a clădirii;

c. Elementele ce trebuie reparate/înlocuite la data evaluării;


d. Elementele cu vechime egală cu cea a clădirii.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question8

Puncte: 1

Costul de a construi o replică exactă a clădirii evaluate, se numeşte:

Alege un răspuns.

a. Cost direct;

b. Cost de replicare echivalentă;

c. Cost de înlocuire;

d. Cost de reconstrucţie/ reproducţie.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question9

Puncte: 1

Metoda comparaţiei prin bonitare:

Alege un răspuns.

a. Reprezintă o tehnică alternativă de obţinere a valorii de piaţă (definită în


IVS1), în lipsa unor tranzacţii comparabile;

b. Este conformă cu Standardele IVSC asimilată comparaţiei vânzărilor, fiind


elaborată în baza unor indici şi coeficienţi elaboraţi, după o temeinică analiză de
piaţă, efectuată pe toate subpieţele, luând în considerare toate aspectele ce
diferenţiază şi particularizează tranzacţiile cu terenuri;
c. Este un calcul administrativ ce foloseşte corecţii şi coeficienţi (care nu se ştie
cum sunt calculaţi), care nu reflectă percepţia pieţei şi deci nu conduc la
obţinerea unei valori de piaţă;

d. Nu este conformă cu Standardul GN1, dar oferă o alternativă credibilă de


obţinere a valorii de piaţă sau, după caz a unui alt tip de valoare (cuprinsă în
IVS2).

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question10

Puncte: 1

Costul evaluării unei proprietăţi este:

Alege un răspuns.

a. Cost direct;

b. Cost indirect;

c. Cost al antreprenorului;

d. Cost excepţional.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question11

Puncte: 1

Industrializarea construcţiilor (în sensul utilizării prefabricatelor) este:

Alege un răspuns.

a. Un avantaj;
b. Un dezavantaj;

c. Nu influenţează caracteristicile şi costurile;

d. Generatoare de poluare.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question12

Puncte: 1

"Cataloagele de reevaluare 1964" nu reflectă standardele pieţei moderne pentru clădirile rezidenţiale,
cel puţin la următoarele aspecte:

Alege un răspuns.

a. Ponderea actuală a suprafeţelor bucătăriile şi băilor este mult mai mare,


finisajele mult mai luxoase, iar echiparea mult superioară;

b. Caracteristicile de economisire a energiei au condus la dotarea cu sisteme


moderne de încălzire şi izolare, care nu se regăsesc între caracteristicile
constructive din cataloage;

c. Structuri constructive şi materiale noi nu se regăsesc între posibilităţi de


selecţie/încadrare a unei fişe de bază sau corecţiile recomandate de cataloage;

d. Toate cele de mai sus;

e. Aceste cataloage sunt relevante, fără nici un fel de rezerve de genul celor de mai
sus.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question13

Puncte: 1

Un teren devine amplasament dacă:


Alege un răspuns.

a. Se fac studii de dezvoltare (rezonabile şi argumentate);

b. Se fac îmbunătăţiri exterioare şi interioare;

c. Se obţine aprobare de la urbanism;

d. Este înscris la oficiul de cadastru ca şi amplasament.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question14

Puncte: 1

Metoda parcelării este adecvată atunci când:

Alege un răspuns.

a. Evaluatorul nu are elemente comparabile, dar face previziuni rezonabile;

b. Parcelarea şi dezvoltarea sunt cele mai bune utilizări ale parcelei evaluate;

c. Se face o estimare precisă a numărului şi dimensiunilor parcelelor ce


rezultă;

d. Costurile directe şi indirecte şi profitul promotorului sunt ancorate în piaţă;

e. a)+c)+d), aplicate unor parcele foarte mari.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question15

Puncte: 1
Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false , atunci când la evaluarea unei construcţii rezidenţiale
edificate la standardele din anii 2000, se apelează la "Cataloagele de reevaluare 1964":

Alege un răspuns.

a. "Metodologia permite stabilirea unei valori apropiate de realitate, cataloagele


oglindind cu fidelitate caracteristicile tehnico-constructive si gradul de dotare a
diverselor categorii de clădiri";

b. "Posibilitatea aplicării acestei metode în cazul de faţă este susţinută de faptul


ca clădirile sunt edificate la standardele generale aferente perioadei în care s-au
elaborat aceste cataloage";

c. Standardele IVSC şi GN1 prevăd că, "în lipsa documentaţiei tehnico-economice


de execuţie, cea mai indicată metoda de evaluare este cea a valorii de înlocuire,
determinata pe baza <>"

d. Toate cele de mai sus sunt afirmaţii false, aplicând această metodologie;

e. Numai răspunsurile a) şi b) sunt false.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question16

Puncte: 1

Evoluţia indicilor de actualizare a costurilor:

Alege un răspuns.

a. Este utilă şi pentru estimarea costului curent al articolelor cu caracter de


unicat atunci când nu sunt disponibile costuri standard;

b. Are aplicabilitate practică limitată deoarece, pe măsură ce perioada de timp


se măreşte, credibilitatea indicaţiei de cost curent tinde să scadă;

c. Reprezintă un înlocuitor credibil al metodelor costurilor segregate, a


comparaţiilor unitare;
d. Toate cele de mai sus sunt adevărate;

e. Răspunsurile a) şi b) sunt adevărate.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question17

Puncte: 1

Tehnica reziduală se aplică la evaluarea terenurilor, dacă sunt cunoscute:

Alege un răspuns.

a. Preţurile din tranzacţii comparabile şi costurile nete ale construcţiilor;

b. Venitul net al clădirii, valoarea clădirii, ratele de capitalizare ale clădirii şi


terenului;

c. Valoarea proprietăţii, venitul net al proprietăţii, rata de capitalizare pentru


teren;

d. Venitul net al proprietăţii, ratele de capitalizare şi de actualizare pentru


proprietăţi.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question18

Puncte: 1

Perioada estimată în care construcţiile vor continua să contribuie pozitiv la valoarea proprietăţii se
numeşte:

Alege un răspuns.

a. Durată totală de viaţă fizică;


b. Durată de viaţă economică rămasă;

c. Durată de viaţă fizică rămasă;

d. Perioadă de diminuare a utilităţii.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question19

Puncte: 1

Zonele exterioare ale unei proprietăţi sunt:

Alege un răspuns.

a. Zona publică, vecinătăţile;

b. Zona publică, zona de servicii, zona intimă;

c. Cartierul, vecinătăţile, zona publică;

d. Zona utilităţilor şi curtea din spatele casei.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question20

Puncte: 1

La clădirile generatoare de venituri, cu utilizare mixtă care dintre tipurile de proprietăţi este
incompatibilă cu celelalte trei:

Alege un răspuns.

a. Spaţii comerciale;
b. Hotel /motel;

c. Spaţii pentru depozitare;

d. Spaţii birouri.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question21

Puncte: 1

Referitor la Costul de înlocuire net (CIN) care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?

Alege un răspuns.

a. CIN reprezintă o aplicaţie a abordării prin cost, care poate fi utilizată, în


baza standardului GN8 (Revizuit în 2007) la estimarea valorii activelor
specializate pentru diferitele scopuri ale evaluării;

b. CIN este un tip de valoare definit în IVS2 "Baze de evaluare diferite de


valoarea de piaţă (Revizuit în 2007);

c. Fiind un activ este specializat, trebuie adoptată evaluarea prin costul de


înlocuire net., fiind exclus să se efectueze o evaluare prin abordarea prin
comparaţia vânzărilor şi/sau prin abordarea prin venit, metodologia
trebuind să încorporeze observaţiile de piaţă referitoare la costurile
curente şi la ratele de depreciere;

d. Chiar dacă un activ este specializat, ar putea fi posibil, în caz că există


suficiente evidenţe directe de piaţă, să se efectueze o evaluare prin
comparaţia vânzărilor şi/sau prin venit şi nu prin CIN;

e. a) şi c) sunt adevărate.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question22
Puncte: 1

Care dintre următoarele concepte NU este utilizat în estimarea valorii terenului prin metoda parcelării?

Alege un răspuns.

a. Rata de actualizare;

b. Previziunea vânzărilor;

c. Deprecierea cumulată;

d. Profitul antreprenorului.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question23

Puncte: 1

În ce caz un element al deprecierii poate fi considerat recuperabil?

Alege un răspuns.

a. Costul de rezolvare e mai mic decât costul de înlocuire;

b. Costul de rezolvare e mai mic decât costul de reproducţie;

c. Costul de rezolvare e mai mic decât creşterea în valoarea aşteptată;

d. Elementul poate fi înlocuit sau reparat.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question24

Puncte: 1
Care metodă pentru estimarea deprecierii ia în considerare efectele obiectelor recuperabile, dar nu ia în
considerare duratele de viaţă rămase diferite ale elementelor clădirii?

Alege un răspuns.

a. Metoda defalcării;

b. Metoda duratei de viaţă economică;

c. Metodă duratei de viaţa fizică;

d. Metoda duratei modificate de viaţă economică.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question25

Puncte: 1

Abordarea prin cost este adecvată pentru construcţiile noi, pentru că:

Alege un răspuns.

a. Valoarea de piaţă şi costul sunt, de obicei, apropiate;

b. Reprezintă, de regulă, cea mai precisă metodă;

c. Sunt disponibile preţurile de construcţie;

d. Există documentaţiile şi avizele de construcţie.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question26

Puncte: 1

Neajunsurile utilizării indicelui de actualizare a costurilor sunt:


Alege un răspuns.

a. Indicii de actualizare a costurilor pot fi înşelători când un evaluator nu cunoaşte


ce componente sunt folosite în fiecare indice;

b. Costurile istorice pot fi atipice (nereprezentative pentru perioada de timp


respectivă);

c. Metodele şi tehnologiile de construcţie sau materialele pot suferi schimbări


importante pe durata reflectată de indicele cronologic al costurilor;

d. Toate cele de mai sus;

e. Nici una dintre a), b) şi c).

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question27

Puncte: 1

Referitor la Evaluarea globală pentru impozitarea proprietăţii descrisă de GN13 care dintre următoarele
afirmaţii sunt false:

Alege un răspuns.

a. Este o practica evaluării unor proprietăţi în bloc, la o dată stabilită;

b. Este urmarea aplicării sistematice şi uniforme a tehnicilor de evaluare, care


permit analizarea şi verificarea statistică a rezultatelor;

c. Evaluarea globală intră sub incidenţa Standardelor de Contabilitate corelate


cu scopul raportărilor financiare ( cel puţin ca implicaţie la impozitarea
clădirilor şi construcţiilor);

d. Validarea procesului, a modelului, cuantificărilor sau a altor rezultate,


trebuie urmat de verificarea şi reconcilierea rezultatelor evaluării globale.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.


Question28

Puncte: 1

În estimarea deprecierii, utilizarea tehnicilor de comparaţie a vânzărilor nu depinde de:

Alege un răspuns.

a. Disponibilitatea datelor de comparaţie;

b. Capacitatea de susţinere a valorii amplasamentului;

c. Identificarea tipului de depreciere prezentă;

d. Precizia costului de înlocuire sau de reproducţie.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question29

Puncte: 1

Care din următoarele nu este un cost indirect?

Alege un răspuns.

a. Manopera;

b. Costurile de finanţare;

c. Onorariile profesionale;

d. Taxele pe durata construcţiei.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question30

Puncte: 1
Care este ordinea prezentării celor trei abordări în evaluarea proprietăţii imobiliare din GN 1, ediţia a
opta, 2007:

Alege un răspuns.

a. Prin cost, prin comparaţia vânzărilor, prin capitalizarea venitului;

b. Prin capitalizarea venitului, prin cost, prin comparaţia vânzărilor;

c. Prin comparaţia vânzărilor, prin cost, prin capitalizarea venitului;

d. Prin comparaţia vânzărilor, prin capitalizarea venitului, prin cost.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question31

Puncte: 1

Ca să reprezinte cea mai bună utilizare a unui teren construit, utilizarea curentă trebuie:

Alege un răspuns.

a. Să se conformeze utilizării interimare;

b. Să fie aceeaşi cu utilizările viitoare;

c. Să fie conformă cu normativele de construcţie actuale;

d. Să nu aibă neadecvări funcţionale.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question32

Puncte: 1

Care dintre elementele următoare nu fac parte dintre tipurile de depreciere, care pot afecta o clădire?
Alege un răspuns.

a. Uzura fizică recuperabilă;

b. Uzura fizică nerecuperabilă;

c. Deprecierea funcţională recuperabilă;

d. Deprecierea internă nerecuperabilă (alta decât cea recuperabilă).

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question33

Puncte: 1

Metoda comparaţiei prin bonitare nu reprezintă o tehnică de evaluare a terenurilor conformă cu


Standardele IVSC, pentru că:

Alege un răspuns.

a. Este un calcul strict administrativ;

b. Rezultatul nu are nicio legătură cu piaţa;

c. Foloseşte corecţii şi coeficienţi care nu sunt fundamentaţi şi nu se bazează


pe date de piaţă;

d. Toate cele de mai sus sunt adevărate.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question34

Puncte: 1

Cum se consideră valoarea terenului în abordarea prin cost?

Alege un răspuns.
a. La utilizarea prezentă, dacă este construit;

b. La cea mai bună utilizare, ca fiind liber;

c. La cea mai bună utilizare, când costurile pentru demolare reprezintă


cel mult 30% din valoarea terenului considerat liber, la utilizarea
prezentă în rest;

d. La utilizarea prezentă, întrucât nu este economică demolarea clădirii.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question35

Puncte: 1

Pe termen lung costul construcţiilor urmăreşte:

Alege un răspuns.

a. Nivelul general al preţurilor;

b. Rata de schimb;

c. Costul finanţării;

d. Cerinţele reglementărilor publice.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question36

Puncte: 1

Costurile segregate înseamnă:

Alege un răspuns.
a. Costurile defalcate pe directe şi indirecte;

b. Costurile unitare pentru componentele clădirii;

c. Costurile separate ale terenului, clădirilor şi eventual a altor dotări;

d. Costuri de reparaţii a materialului granular ce s-a separat (segregat în


straturi de consistenţă diferită) din beton sau din mortar.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question37

Puncte: 1

Ce concept este utilizat în estimarea deteriorării fizice nerecuperabile prin metoda segregării?

Alege un răspuns.

a. Durata de amortizare;

b. Durata de viaţă economică;

c. Durata de viaţă fizică;

d. Durata modificată de viaţă economică.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question38

Puncte: 1

Referitor la CIN conform Standard GN8 care dintre următoarele afirmaţii sunt false:

Alege un răspuns.
a. Clasificarea unui activ ca fiind specializat nu trebuie să ducă, în mod
automat, la concluzia că trebuie să fie adoptată evaluarea prin costul de
înlocuire net;

b. Dacă nu există evidenţe directe de piaţă, costul de înlocuire net este privit
ca o metodă acceptabilă de determinare a valorii activelor specializate, însă
metodologia trebuie să încorporeze observaţiile de piaţă ale evaluatorului,
referitoare la costurile curente şi la ratele de depreciere;

c. Chiar dacă un activ este specializat, ar putea fi posibil, în caz că există


evidenţe directe de piaţă suficiente, să se efectueze o evaluare a proprietăţii
specializate prin abordarea prin comparaţia vânzărilor şi/sau prin abordarea
prin venit;

d. Utilizarea pentru garantarea împrumutului implică discuţia prealabilă cu


finanţatorul pentru utilizarea "surogatului" valorii de piaţă de la pct.b).

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question39

Puncte: 1

Deteriorarea fizică este:

Alege un răspuns.

a. Un element al deprecierii cumulate;

b. Perioada estimată în care construcţiile continuă să contribuie pozitiv, la valoarea


proprietăţii;

c. Un defect cauzat de o deteriorare fizică, ce nu poate fi corectată practic sau


economic;

d. O deteriorare cauzată de influenţele negative din afara amplasamentului.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.


Question40

Puncte: 1

Într-un cartier nou în care mai există terenuri libere, un evaluator estimează valoarea de piaţă a unei
proprietăţi imobiliare prin metoda costului de înlocuire net. Ce principiu a stat la baza opţiunii sale:

Alege un răspuns.

a. Principiul anticipării;

b. Principiul substituţiei;

c. Principiul contribuţiei;

d. Toate.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Închide testul

Ţi-ai deschis contul ca (17840) PARVULETU IULIA ADELINA (Închide contul)

D26 (2014)

• Home

• Despre noi

• Membri

• Pregătire profesională
• Căutare evaluator

• Hartă site

• Magazin on-line

• Contact

webdesign

SoftAdviser
Dați testul online

Recapitularea încercării 2

Închide testul

Început la duminică, 21 septembrie 2014, 04:12

Încheiat la duminică, 21 septembrie 2014, 04:52

Timp luat 39 mins 50 secunde

Notă 33 dintr-un maxim posibil de 40 (83%)

Question1

Puncte: 1

Costul unui activ este:

Alege un răspuns.

a. Preţul plătit pentru bunuri şi servicii cumpărate;

b. Suma necesară pentru a crea sau produce un bun;

c. Expresia utilităţii unui bun;

d. Egal cu preţul plătit pentru bunuri şi servicii cumpărate sau suma


necesară pentru a crea sau produce un bun.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question2

Puncte: 1

Industrializarea construcţiilor (în sensul utilizării prefabricatelor) este:

Alege un răspuns.
a. Un avantaj;

b. Un dezavantaj;

c. Nu influenţează caracteristicile şi costurile;

d. Generatoare de poluare.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question3

Puncte: 1

Referitor la CIN conform Standard GN8 care dintre următoarele afirmaţii sunt false:

Alege un răspuns.

a. Clasificarea unui activ ca fiind specializat nu trebuie să ducă, în mod


automat, la concluzia că trebuie să fie adoptată evaluarea prin costul de
înlocuire net;

b. Dacă nu există evidenţe directe de piaţă, costul de înlocuire net este privit
ca o metodă acceptabilă de determinare a valorii activelor specializate, însă
metodologia trebuie să încorporeze observaţiile de piaţă ale evaluatorului,
referitoare la costurile curente şi la ratele de depreciere;

c. Chiar dacă un activ este specializat, ar putea fi posibil, în caz că există


evidenţe directe de piaţă suficiente, să se efectueze o evaluare a proprietăţii
specializate prin abordarea prin comparaţia vânzărilor şi/sau prin abordarea
prin venit;

d. Utilizarea pentru garantarea împrumutului implică discuţia prealabilă cu


finanţatorul pentru utilizarea "surogatului" valorii de piaţă de la pct.b).

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question4
Puncte: 1

Deprecierea funcţională poate rezulta din:

Alege un răspuns.

a. Fluctuaţiile cererii şi ofertei pe piaţa locală;

b. Schimbările în standardele şi preferinţele de pe piaţă;

c. Deteriorarea normală curentă;

d. Toate variantele.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question5

Puncte: 1

Pe termen lung costul construcţiilor urmăreşte:

Alege un răspuns.

a. Nivelul general al preţurilor;

b. Rata de schimb;

c. Costul finanţării;

d. Cerinţele reglementărilor publice.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question6

Puncte: 1

Cum se consideră valoarea terenului în abordarea prin cost?


Alege un răspuns.

a. La utilizarea prezentă, dacă este construit;

b. La cea mai bună utilizare, ca fiind liber;

c. La cea mai bună utilizare, când costurile pentru demolare reprezintă


cel mult 30% din valoarea terenului considerat liber, la utilizarea
prezentă în rest;

d. La utilizarea prezentă, întrucât nu este economică demolarea clădirii.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question7

Puncte: 1

Costul de a construi o replică exactă a clădirii evaluate, se numeşte:

Alege un răspuns.

a. Cost direct;

b. Cost de replicare echivalentă;

c. Cost de înlocuire;

d. Cost de reconstrucţie/ reproducţie.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question8

Puncte: 1

În care dintre situaţii, abordarea prin cost ar putea da rezultate necorespunzătoare?

Alege un răspuns.
a. Când există date multe de tranzacţii;

b. Când există o depreciere importantă;

c. Când există o depreciere funcţională;

d. Când proprietatea generează venituri.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question9

Puncte: 1

Costurile segregate înseamnă:

Alege un răspuns.

a. Costurile defalcate pe directe şi indirecte;

b. Costurile unitare pentru componentele clădirii;

c. Costurile separate ale terenului, clădirilor şi eventual a altor dotări;

d. Costuri de reparaţii a materialului granular ce s-a separat (segregat în


straturi de consistenţă diferită) din beton sau din mortar.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question10

Puncte: 1

Care dintre elementele următoare nu fac parte dintre tipurile de depreciere, care pot afecta o clădire?

Alege un răspuns.
a. Uzura fizică recuperabilă;

b. Uzura fizică nerecuperabilă;

c. Deprecierea funcţională recuperabilă;

d. Deprecierea internă nerecuperabilă (alta decât cea recuperabilă).

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question11

Puncte: 1

În cadrul abordării prin cost, informaţiile comparabile se referă la:

Alege un răspuns.

a. Caracteristicile fizice;

b. Costurile de construcţie şi de dezvoltare;

c. Ratele de capitalizare;

d. Drepturile de proprietate transmise.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question12

Puncte: 1

Proprietatea evaluată este un bloc cu 10 apartamente. Există posibilitatea ca să nu fie eliberată


autorizaţia de funcţionare din cauza afectării structurii de cutremur. Care este cea mai importantă
condiţie a analizei pentru cea mai bună utilizare?

Alege un răspuns.
a. Permisibilă legal;

b. Posibilă fizic;

c. Maxim productivă;

d. Fezabilă financiar.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question13

Puncte: 1

Deprecierea funcţională nerecuperabilă se referă la:

Alege un răspuns.

a. Deficienţe ce necesită înlocuiri;

b. Supradimensionări;

c. Deteriorarea nerecuperabilă din exploatare;

d. Ieşirea din funcţiune a unor echipamente ale clădirii (ascensor, centrală termică etc.)

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question14

Puncte: 1

Care tip de depreciere NU este, în general, recuperabilă?

Alege un răspuns.

a. Fizică;
b. Funcţională;

c. Economică;

d. Deteriorarea.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question15

Puncte: 1

Deteriorarea fizică recuperabilă se referă la:

Alege un răspuns.

a. Elementele cu vechime mai mică decât clădirea;

b. Elementele cu durată de serviciu mai mică decât viaţa economică a clădirii;

c. Elementele ce trebuie reparate/înlocuite la data evaluării;

d. Elementele cu vechime egală cu cea a clădirii.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question16

Puncte: 1

Care dintre următoarele costuri este măsura deteriorării fizice recuperabile?

Alege un răspuns.

a. Costul înlocuirii elementului de nou sau de a fi adus la o condiţie ca şi nou;

b. Costul elementului de nou minus deprecierea funcţională;


c. Costul elementului de nou plus deprecierea funcţională;

d. Costul elementului de nou minus costul oricărei supradimensionări.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question17

Puncte: 1

Deprecierea economică (din cauze externe) nu este:

Alege un răspuns.

a. Recuperabilă de către proprietar sau chiriaş;

b. Bazată pe analiza vecinătăţilor;

c. Alocată între teren şi clădiri;

d. Cauzată de forţe din afara proprietăţii.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question18

Puncte: 1

Din cauza proiectării speciale a interiorului unei clădiri, există probabilitatea ca metrii pătraţi să nu
reprezinte o unitate adecvată de măsură pentru un (o):

Alege un răspuns.

a. Clădire mică de birouri;

b. Depozit de materiale;
c. Bloc de apartamente;

d. Clădire cu un singur etaj.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question19

Puncte: 1

Utilizarea pentru clădiri si construcţii speciale a unor costuri de înlocuire standardizate pe baza
"cataloagelor de costuri", limitează gradul de încredere al evaluatorului privind actualitatea costului
estimat, datorită:

Alege un răspuns.

a. Necunoaşterii modelului şi procedurilor de lucru utilizate la elaborarea


catalogului;

b. Lipsei unei detalieri suficiente a subsistemelor si elementelor constructive


prezentate în catalog;

c. Decalajului permanent dintre momentul elaborării catalogului şi cel al utilizării


acestuia şi consecinţele de decurg din asimilarea construcţiei subiect cu cea din
catalog şi relevanţa indicelui de actualizare;

d. Insuficientei cuprinderi a tipurilor reprezentative de clădiri si construcţii


speciale, existente de regulă în cataloage.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question20

Puncte: 1

Metoda comparaţiei prin bonitare:

Alege un răspuns.
a. Reprezintă o tehnică alternativă de obţinere a valorii de piaţă (definită în
IVS1), în lipsa unor tranzacţii comparabile;

b. Este conformă cu Standardele IVSC asimilată comparaţiei vânzărilor, fiind


elaborată în baza unor indici şi coeficienţi elaboraţi, după o temeinică analiză de
piaţă, efectuată pe toate subpieţele, luând în considerare toate aspectele ce
diferenţiază şi particularizează tranzacţiile cu terenuri;

c. Este un calcul administrativ ce foloseşte corecţii şi coeficienţi (care nu se ştie


cum sunt calculaţi), care nu reflectă percepţia pieţei şi deci nu conduc la
obţinerea unei valori de piaţă;

d. Nu este conformă cu Standardul GN1, dar oferă o alternativă credibilă de


obţinere a valorii de piaţă sau, după caz a unui alt tip de valoare (cuprinsă în
IVS2).

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question21

Puncte: 1

Metoda comparaţiei directe se aplică în evaluarea:

Alege un răspuns.

a. Terenurilor libere;

b. Terenurilor construite, în lipsa posibilităţii aplicării metodei alocării;

c. Terenurilor concesionate;

d. Terenurilor scoase din circuitul agricol.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question22

Puncte: 1
Care metodă de estimare a deprecierii se bazează cel mai mult pe determinarea duratei totale de viaţă
economică?

Alege un răspuns.

a. Metoda segregării;

b. Metoda comparaţiei (preluării de pe piaţă);

c. Metoda duratei de viaţă economică;

d. Metoda modificată a duratei de viaţă economică.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question23

Puncte: 1

Valoarea contabilă a unei construcţii este reprezentată de:

Alege un răspuns.

a. Costul de achiziţie plus costurile necesare punerii în funcţiune;

b. Valoarea de intrare rezultată în urma reevaluărilor administrative;

c. Valoarea amortizabilă;

d. Valoarea la care construcţia este recunoscută ca activ după ce se scade


amortizarea cumulată şi orice pierdere cumulată din amortizare.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question24

Puncte: 1
Metoda comparaţiei prin bonitare nu reprezintă o tehnică de evaluare a terenurilor conformă cu
Standardele IVSC, pentru că:

Alege un răspuns.

a. Este un calcul strict administrativ;

b. Rezultatul nu are nicio legătură cu piaţa;

c. Foloseşte corecţii şi coeficienţi care nu sunt fundamentaţi şi nu se bazează


pe date de piaţă;

d. Toate cele de mai sus sunt adevărate.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question25

Puncte: 1

Un imobil somptuos construit într-o zonă de case mici cu două dormitoare reprezintă un exemplu de:

Alege un răspuns.

a. Supra-îmbunătăţire;

b. Sub-îmbunătăţire;

c. Depreciere din cauze externe;

d. Neadecvare funcţională.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question26

Puncte: 1

În ce caz un element al deprecierii poate fi considerat recuperabil?


Alege un răspuns.

a. Costul de rezolvare e mai mic decât costul de înlocuire;

b. Costul de rezolvare e mai mic decât costul de reproducţie;

c. Costul de rezolvare e mai mic decât creşterea în valoarea aşteptată;

d. Elementul poate fi înlocuit sau reparat.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question27

Puncte: 1

O proprietate rezidenţială este avantajată dacă:

Alege un răspuns.

a. Are orientate ferestrele camerei de zi spre sud;

b. Are amplasamentul în zona din spate a terenului;

c. Este amplasată la intersecţia a două străzi;

d. Este învecinată cu un bloc ce îi ţine umbră.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question28

Puncte: 1

Deteriorarea fizică rezultă din cauza:

Alege un răspuns.
a. Amortizarea clădirii;

b. Utilitatea funcţională;

c. Întreţinerii neefectuate la timp;

d. Lipsa dotărilor uzuale.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question29

Puncte: 1

Durata de viaţă economică totală este:

Alege un răspuns.

a. Vârsta efectivă plus durata de viaţă economică rămasă;

b. Durata în care clădirea va contribui la valoarea totală a proprietăţii;

c. Numitorul în raportul vârstă / durată de viaţă economică;

d. Toate variantele.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question30

Puncte: 1

Cea mai recomandată metodă de evaluare a terenurilor este:

Alege un răspuns.

a. Extracţia;
b. Proporţia;

c. Compararea vânzărilor;

d. Tehnica valorii reziduale.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question31

Puncte: 1

Care dintre următoarele concepte NU este utilizat în estimarea valorii terenului prin metoda parcelării?

Alege un răspuns.

a. Rata de actualizare;

b. Previziunea vânzărilor;

c. Deprecierea cumulată;

d. Profitul antreprenorului.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question32

Puncte: 1

Tehnica indexării costului:

Alege un răspuns.

a. Se aplică numai în cazul abordării prin costul de înlocuire net al


construcţiilor;
b. Se aplică numai ca excepţie şi numai asupra costului istoric de la data
punerii în funcţiune a unei construcţii;

c. Se aplică asupra valorii contabile a construcţiei, de la data evaluării;

d. Rezultatul aplicării ei este costul de înlocuire.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question33

Puncte: 1

Metoda de evaluare a terenului care ia în considerare preţul de vânzare al proprietăţilor comparabile,


din care se scade costul de înlocuire net al construcţiilor, se numeşte metoda:

Alege un răspuns.

a. Proporţiei;

b. Comparaţiei directe;

c. Parcelării;

d. Extracţiei.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question34

Puncte: 1

Ce tip de depreciere apare la o clădire de locuit, nouă, afectată considerabil la ultima inundaţie:

Alege un răspuns.

a. Depreciere din cauze externe;


b. Deteriorare fizică recuperabilă;

c. Deteriorare fizică nerecuperabilă;

d. Depreciere funcţională nerecuperabilă.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question35

Puncte: 1

Pentru ce situaţie abordarea prin cost este cea mai puţin recomandată:

Alege un răspuns.

a. Proprietatea specializată;

b. Construcţie industrială;

c. Casă de locuit cu vechime mai mare de 20 ani;

d. Casă memorială.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question36

Puncte: 1

Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false , atunci când la evaluarea unei construcţii rezidenţiale
edificate la standardele din anii 2000, se apelează la "Cataloagele de reevaluare 1964":

Alege un răspuns.

a. "Metodologia permite stabilirea unei valori apropiate de realitate, cataloagele


oglindind cu fidelitate caracteristicile tehnico-constructive si gradul de dotare a
diverselor categorii de clădiri";
b. "Posibilitatea aplicării acestei metode în cazul de faţă este susţinută de faptul
ca clădirile sunt edificate la standardele generale aferente perioadei în care s-au
elaborat aceste cataloage";

c. Standardele IVSC şi GN1 prevăd că, "în lipsa documentaţiei tehnico-economice


de execuţie, cea mai indicată metoda de evaluare este cea a valorii de înlocuire,
determinata pe baza <>"

d. Toate cele de mai sus sunt afirmaţii false, aplicând această metodologie;

e. Numai răspunsurile a) şi b) sunt false.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question37

Puncte: 1

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber ţine cont de:

Alege un răspuns.

a. Utilizarea actuală;

b. Utilizările potenţiale;

c. Costurile de demolare;

d. Costurile de transformare a proprietăţii.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question38

Puncte: 1

Costul de înlocuire al unei clădiri reprezintă:

Alege un răspuns.
a. Costul de construire al unei clădiri noi, identice cu subiectul evaluării şi
având utilitate similară cu acesta;

b. Costul de construire al unei clădiri moderne echivalente, cu utilitate


comparabilă, folosind proiectul, tehnologia şi materialele utilizate in mod
curent pe piaţă;

c. Suma de bani pe care o persoană se aşteaptă să o plătească pentru o


clădire cu aceeaşi vechime, mărime şi condiţie;

d. Costul înlocuirii potenţialului de servicii rămas, prin construirea unei


clădiri noi care ar putea genera o utilitate echivalentă.

Incorect

Nota pentru acest răspuns: 0/1.

Question39

Puncte: 1

"Cataloagele de reevaluare 1964" nu reflectă standardele pieţei moderne pentru clădirile rezidenţiale,
cel puţin la următoarele aspecte:

Alege un răspuns.

a. Ponderea actuală a suprafeţelor bucătăriile şi băilor este mult mai mare,


finisajele mult mai luxoase, iar echiparea mult superioară;

b. Caracteristicile de economisire a energiei au condus la dotarea cu sisteme


moderne de încălzire şi izolare, care nu se regăsesc între caracteristicile
constructive din cataloage;

c. Structuri constructive şi materiale noi nu se regăsesc între posibilităţi de


selecţie/încadrare a unei fişe de bază sau corecţiile recomandate de cataloage;

d. Toate cele de mai sus;

e. Aceste cataloage sunt relevante, fără nici un fel de rezerve de genul celor de mai
sus.

Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Question40

Puncte: 1

Perioada estimată în care construcţiile vor continua să contribuie pozitiv la valoarea proprietăţii se
numeşte:

Alege un răspuns.

a. Durată totală de viaţă fizică;

b. Durată de viaţă economică rămasă;

c. Durată de viaţă fizică rămasă;

d. Perioadă de diminuare a utilităţii.

Corect

Nota pentru acest răspuns: 1/1.

Închide testul

Ţi-ai deschis contul ca (17840) PARVULETU IULIA ADELINA (Închide contul)

D26 (2014)

• Home

• Despre noi

• Membri

• Pregătire profesională
• Căutare evaluator

• Hartă site

• Magazin on-line

• Contact

webdesign

SoftAdviser