Sunteți pe pagina 1din 3

Limba şi literatura română – „Comunicare politicoasă şi relaţiile cu ceilalţi”

Nume:_____________________ Data: _____________


Recapitulare

1. Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos:


„A fost odată un ştrengar. Să tot fi avut vreo paisprezece ani. Era înalt şi subţirel, cu părul bălai.
Toată ziua îi plăcea să doarmă ori să mănânce, după care să se apuce de tot felul de năzbâtii.
Într-o duminică dimineaţă, părinţii băiatului se pregăteau, ca de obicei, să se ducă la biserică.
Ştrengarul stătea cocoţat pe marginea mesei, tare bucuros că ai săi urmau să plece de acasă, lăsându-
l câteva ore de capul lui. Toate bune şi frumoase, numai că, tocmai când să iasă pe uşă, tatăl său se
întoarse în prag şi îi spuse:
- Ia aminte! Să citeşti cu atenţie un capitol întreg din cartea de la şcoală!Atunci când ne-om
întoarce, te voi asculta din tot ce ai citit, iar dacă văd că ai sărit fie şi o singură pagină, n-o să-ţi fie
bine cu mine!
Treaba asta îl încurca grozav pe micul nostru ştrengar, căci trebuia să citească douăsprezece
pagini. Ştrengarul observă că deschise cineva cufărul cel mare şi vechi. Dar cine? Să-l fi lăsat maică-
sa deschis? Cum era să-l lase deschis, când ştia că băiatul rămâne singur în toată casa?
La un moment dat i s-a făcut teamă, crezând că în casă s-a strecurat vreun hoţ. Nu făcea nicio
mişcare. Aştepta ca, dintr-o clipă în alta, să apară hoţul şi se întreba oare ce-o fi umbra aceea neagră
de pe marginea cufărului. Treptat, umbra a devenit tot mai desluşită. Băiatul nu avea acum nicio
îndoială: pe marginea cufărului era un elf. Auzise el, nu-i vorbă, despre elfi, dar nu-şi închipuise
nicicând că ar putea să fie chiar atât de mici.
Iar pentru că elful era atât de prins cu scotocitul că nu mai vedea şi
nu mai auzea nimic în jurul său, ştrengarul se gândi să râdă niţel de el.
Prima dată l-a împins în cufăr şi l-a acoperit cu capacul. Apoi a pus ochii
pe o plasă veche de prins fluturi, atârnată pe pervazul ferestrei. O înşfăcă
de la locul ei şi cât ai zice peşte o azvârli pe marginea cufărului, peste
capul elfului. Bietul pitic stătea ghemuit în fundul plasei de fluturi, cu
picioarele în sus şi cu capul în jos, fără să se poată ridica. În prima clipă,
băiatul nu ştiu ce să facă mai departe, aşa că legănă plasa înainte şi înapoi
ca să nu se poată căţăra elful pe ea. Atunci elful prinse grai şi-i spuse:
- Te rog, eliberează-mă! De atâţia ani aduc noroc acestei case! Nu merit să fiu tratat aşa!
Băiatul se gândea că ar putea să îi ceară ceva în schimbul eliberării. Putea să-i ceară elfului orice:
un fluieraş vechi, o lingură de argint sau un bănuţ de aur. Lui Nils însă i se păru o ofertă mai
atrăgătoare să-i bage în cap tot capitolul pe care trebuia să-l citească. Tocmai când scutură plasa ca
Limba şi literatura română – „Comunicare politicoasă şi relaţiile cu ceilalţi”
spiriduşul să cadă iarăşi în ea, Nils, băieţelul nostru, se trezi cu o palmă zdravănă peste faţă, încât avu
impresia că i se face capul ţăndări. Nemaiputând să se ţină pe picioare se rostogoli pe podea.
Când îşi reveni în fire, era singur. Nici urmă de elf. Băiatul se îndreptă spre masă, dar...ciudat
lucru! Masa era uriaşă! Ce s-a întâmplat însă şi cu scaunul? Şi el era uriaş! Deodată, Nils se privi în
oglindă şi înţelese: a fost transformat în elf. Disperat, începuse să alerge prin toată casa, sperând să-l
găsească din nou pe elf, implorând să-l ierte, că nu va mai face nimic rău nimănui, că se va face băiat
cuminte şi ascultător. Din păcate, nu-l mai auzea nimeni, iar rugăciunile lui erau în zadar.
Pe pervazul ferestrei apăru o vrăbiuţă. Cum dădu cu ochii de ştrengar, ea începu să strige:
- Cirip, cirip! Ia uite-l pe Nils care păzeşte gâştele! Uite c-a ajuns prichindel! Uite-l pe Nils
prichindel!
Gâştele şi găinile din ogradă îşi îndreptară pe dată
privirile spre el, după care se porniră într-o gălăgie
asurzitoare.
- Cucurigu! trâmbiţa cocoşul, încântat de păţania
băiatului. Aşa îi trebuie! Cucurigu! M-a tras de creastă
mereu!
- Cot-cot-cotcodac! Aşa îi trebuie! repetau găinile. Pe noi ne aleargă mereu cu bâta prin
ogradă. Să se-nveţe minte!”

(„Uimitoarele aventuri ale lui Nils Holgersson în Suedia”, după Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf)

2. Caută în text, citeşte, apoi formulează răspunsuri la întrebările de mai jos:


a) Cum s-a purtat Nils cu elful? Scrie două argumente care să susţină afirmaţia ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) De ce erau păsările din ogradă atât de supărate pe Nils? Scrie două argumente care să
susţină afirmaţia ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) De ce crezi că băiatul a fost transformat într-un elf?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Limba şi literatura română – „Comunicare politicoasă şi relaţiile cu ceilalţi”
3. Citeşte enunţurile de mai jos şi bifează-le conform cerinţelor:
a) solicitare de informaţii;
- De unde vii, elfule?
- Vreau să mă joc cu tine!
- Te-am prins! Acum nu-ţi mai dau drumul!
b) cerere;
- Nu vreau să citesc! Nu-mi place!
- Bagă-mi în cap tot capitolul pe care trebuie să-l citesc!
- Tu eşti un elf?
c) permisiunea;
- Unde stai tu, elfule?
- Ce cauţi în cufăr?
- Îmi dai voie, te rog, să ies din plasă?

4. Mai jos sunt prezentate trei situaţii. Citeşte cu atenţie şi scrie enunţurile potrivite acestora.
a) Nils vrea să ştie unde este elful. El le întreabă pe gâşte. Scrie un enunţ prin care să
soliciţi această informaţie.
________________________________________________________________________________

b) Găinile sunt supărate pe Nils. El trebuie să trecă printre ele ca să meargă la văcuţe. Scrie
un enunţ care să exprime permisiunea.
________________________________________________________________________________

c) Elful l-a transformat într-un spiriduş asemeni lui. Nils îi cere să îl facă om la loc. Scrie
un enunţ care să exprime o cerere.
________________________________________________________________________________

5. Nils merge cu mama sa pe câmp, ca să păzească gâştele. Scrie un dialog între cele două
personaje.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________