Sunteți pe pagina 1din 127

INTELIGENȚA MULTIPLĂ A COPIILOR ÎN

ACTIVITĂȚILE LOGOPEDICE

Psiholog practicant: Anghel Elisabeta Elena


Partea 1
1. Cum a început?
2. Să ne cunoaștem!
3. Ce știm?
4. Howard Gardner
5. Ce este teoria inteligențelor multiple?
1. Să ne
cunoaștem!

Psiholog practicant:
Anghel Elisabeta Elena
2. Cum a început?
Totul a pornit de la cererea de realizare a unui sistem
de măsurare a inteligenței copiilor la înscrierea în școală,
din perioada anilor 1900 la Paris, tânărul psiholog fiind
Alfred Binet; pe scurt acesta a descoperit „testul de
inteligență” – Q.I.
2. Cum a început?
După Primul Război
Mondial Q.I. – și „testul de
scara metrica a
inteligență” – a cunoscut un real inteligentei
succes în Statele Unite; acum se
putea măsura inteligența, se putea
realiza o clasificare, se putea
ordona în raport cu intelgența, se
putea măsura potențialul unui
copil.
Ulterior s-au constatat
divergențe între capacitatea
intelectuală măsurată prin testele
de inteligență și capacitățile
copiilor.
Dacă putem să ne cântărim sau să ne stabilim înălțimea,
de ce nu am putea să ne măsurăm și inteligența - așa se poate
traduce testul de inteligență I.Q. în concepția lui Gardner.
2. Ce știm?
Convingerile asupra inteligenței
privită de specialiștii din America
și cei din Europa de vest.

Singura inteligență și
anume „g”
Este moștenită
Dacă ști cât de inteligenți - „smart”
sunt bunicii tăi, atat de „smart”
(deștept) ești și tu!
3. Ce știm?
Convingerile asupra inteligenței privită de specialiștii vestici.

Nu ai ce să faci, nu o poți
modifica - ești mărginit de aceasta.
Deci ești la fel ca și bunicii tăi!
Nu–i nimic, dar lumea
progresează, oare nu afectează și setul
tău de valori, nu afectează și
inteligența ta?
De câte ori nu a trebuit să
explicați folosirea unei tablete bunicii,
mamei, vecinei de peste 70 ani?
Cum a fost?
2. Ce știm?
Convingerile asupra inteligenței, privită de specialiștii din
America și cei din Europa de vest.

Putem măsura „g”-ul prin teste specifice cu creion și


hârtie.
Sau undele cerebrale ne pot spune despre cât de
deștept ești, sau poate chiar prin citirea ADN-ului din salivă
3. Ce știm?
Convingerile asupra inteligenței privită de specialiștii asiatici

Vei pica examenul cu 5, vei trece examenul cu 4

Munca este cea mai importantă; dacă


muncești ești inteligent.
4. Howard Gardner
Howard Earl Gardner (n. 11 iulie, 1943)
Dr. Howard Gardner s-a născut
în Scranton în 1943. Părinții săi au fost
refugiați din Germania nazistă.
În calitate de copil a fost un
cititor avid și a iubit muzica, a devenit
mai târziu un pianist talentat.
În calitate de tânăr, s-a înscris
la Universitatea Harvard și a găsit un
loc extraordinar pentru învățare.
El a început ca un istoric
major, dar a fost în cele din urmă dus
la psihologia dezvoltării cognitive.
4. Howard Gardner
În 1983 a dezvoltat teoria
inteligențelor multiple pentru care este
cunoscut.
El a fost implicat în reforma școlară
încă din anii 1980. În 1986 a început să
predea la Harvard Graduate School of
Education și și-a început rolul la proiectul
Zero, un grup de cercetare care se
concentrează asupra cunoașterii umane, cu
accent special pe arte.

Dr. Gardner este căsătorit cu Ellen Winner, psiholog în


dezvoltare și are patru fii și patru nepoti. Pasiunile lui sunt
familia și munca sa. El se bucură să călătorească și îi plac artele.
4. Howard Gardner
Cum definești mintea umană în contextul cercetărilor/ studiilor tale?
Printre multe aspecte ale funcționării minții umane, care vă atrage cel mai mult
interesul?
„Cred că mintea umană este foarte
largă - desigur, toată activitatea mentală
provine din creierul uman, dar mintea umană
se extinde dincolo de creier la tehnologiile pe
care le folosim, la alte persoane cu care
lucrăm și rezolvăm probleme, la istorie,
cultură și artele.
În cariera mea lungă, am avut ocazia
să studiez multe aspecte ale inteligenței
cognitiv - umane, ale creativității, conducerii
și eticii.”
4. Howard Gardner
Importanța studiilor
academice- interviu acordat ziaristului
din Coreea
„Dacă cheltuiți prea mult timp
pentru a stăpâni cunoștințele
existente, acestea pot fi
contraproductive.
Pe de altă parte, dacă nu știți ce
a fost învățat înainte și cum a fost
învățat, șansa este că veți re-inventa
roata, mai degrabă decât să veniți cu
ceva nou, util și interesant.
3. Howard Gardner
Așa cum o exprim într-o carte
numită „Cinci Minți pentru viitor”,
fiind creativ înseamnă a gândi în afara
cutiei.
Dar nu, vă puteți gândi afară
din cutie, dacă nu aveți o cutie! Și
această cutie conține cunoștințele
disciplinate pe care le-ați dobândit,
adesea pentru o perioadă
semnificativă de timp.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Howard Gardner: O inteligență este potențialul biologic și
psihologic de a analiza informații în moduri specifice, pentru
a rezolva probleme sau pentru a crea produse care sunt
evaluate într-o cultură.
4. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Un computer versus mai multe computere
Plasticitatea cerebrală
De asemenea, neuroplasticitatea este fenomenul
prin care omul se poate recupera în urma unor boli de
natură neurologică, cu efecte negative asupra simțurilor, al
aparatului locomotor sau al laturii cognitive a organismului.

Plasticitatea cerebrală constă în formarea la nivelul


encefalului de „drumuri privilegiate”, pentru a permite
transmiterea informaţiilor corecte, modificarea
comportamentului senzorio-motor şi reorganizarea activităţii
sistemului neuronal.
Nico, diagnosticat cu epilepsie intrauterin – operat,
jumătate din creier extirpat - reușește să DESENEZE/
PICTEZE - inteligență vizuală
Inteligențele multiple
Activitate practică 1
Bilețelul magic:
- menționați primele două inteligențe majore ce vă
caracterizează
• 1. Inteligență lingvistică
• 2. Inteligență logico-matematică
• 3. Inteligență vizual spațială
• 4. Inteligență corporal kinestezică
• 5. Inteligență muzicală
• 6. Inteligență intrapersonală
• 7. Inteligență interpersonală
• 8. Inteligență naturalistă
• 9. Inteligență existențialistă
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
„Așa cum rezultă din definiție,
resping ideea că ființele umane au o
singură inteligență, (Howard Grdner) care
poate fi folosită pentru întreaga gamă de
rezolvare a problemelor.
Ceea ce se numește de obicei
„inteligență” se referă la capacitățile
lingvistice și logice care sunt evaluate în
anumite tipuri de școli și pentru anumite
sarcini de tip școalar și lasă prea puțin
spațiu pentru inteligența spațială,
inteligența personală, inteligența muzicală
etc.”
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite
tipuri de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de
rezolvare a unor probleme sau capacitate de a formula
opinii și a le comunica cu ușurință.
Inteligența logico-matematică: acest tip de
inteligență îl explică Barbara Mc. Clintock, câștigătoarea
Premiului Nobel; astfel Gardner egalează „gândirea
științifică” cu cea logico-matematică.
Aceasta reprezintă capacitatea de a detecta
tipare, de a raționa deductiv și de a gândi logic.
Persoanele cu inteligență logico-matematică au
înclinații pentru raționament, ordine, gândire în termeni
de cauză și efect, crearea ipotezelor, căutarea
regularităților specifice modelelor și au o viziune
esențialmente rațională asupra vieții.
Inteligența logico-matematică a fost cea mai asociată cu cortexul frontal.
Aceste regiuni au fost asociate cu planificarea comportamentului complex, a judecății, a
luării deciziilor și a procesării lingvistice.
Analiza primară a arătat, de asemenea, că cortexul parietal a fost foarte asociat cu
inteligența logică-matematică.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite
tipuri de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de
rezolvare a unor probleme sau capacitate de a formula
opinii și a le comunica cu ușurință.

Inteligența lingvistică: include


capacitatea de a manipula efectiv limba
pentru o exprimare retorică sau poetică,
de a utiliza limba ca mijloc de reamintire a
informațiilor (un exponent autohton al
acestei inteligențe este Mihai Eminescu,
poetul național).
Cortexul temporal este cel mai dominant pentru inteligența lingvistică.
În cadrul cortexului temporal, analiza secundară a evidențiat girusul temporal superior
s-a identificat Zona Wernicke drept cea mai proeminentă.
De asemenea, primarul a identificat cortexul frontal ca regiune dominantă. Analiza
secundară a evidențiat că girusul frontal inferior este dominant în cortexul frontal.
Analiza de la al treilea nivel a identificat Zona Broca în girusul frontal inferior ca
dominantă.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite
tipuri de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de
rezolvare a unor probleme sau capacitate de a formula
opinii și a le comunica cu ușurință.
Astfel conform lui Gardner se pot
distinge inteligența corporal-chinestezică:
exemplificarea acestui tip de inteligență o face
Gardner prin istoria sportului american.
Acesta demonstrează că individul pus
în situații total necunoscute, surprinde cu
acuratețea și corectitudinea executării fizice
realizate, dovedind o inteligență corporal-
chinestezică.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite
tipuri de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de
rezolvare a unor probleme sau capacitate de a formula
opinii și a le comunica cu ușurință.
Capacitatea de a-și utiliza
capacitățile mentale pentru a-și coordona
propriile mișcări corporale.

Aceștia înțeleg cel mai bine lumea


prin intermediul aspectelor concrete; le
plac mișcarea fizică și experiențele tactile,
sunt foarte îndemânatici.
Analiza regiunilor neuronale primare. Cortexul frontal, cel mai frecvent citat
pentru inteligența kinestezică.
O analiză secundară a relevat faptul că subregiunea dominantă a cortexului
frontal pentru inteligența kinestezică a fost cortexul motor.
Mai mult, analiza primară a identificat cortexul parietal drept regiunea primară
cea mai asociată în cadrul inteligenței kinestezice.
Aici se oprește testarea în
afara teoriei MI!

Aici se testează conform IQ!


5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite
tipuri de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de
rezolvare a unor probleme sau capacitate de a formula
opinii și a le comunica cu ușurință.
Inteligenţa muzical – ritmică - exprimă gradul de sensibilitate
la sunet şi capacitatea de a răspunde emoţional la acest tip de
stimuli. Pe măsură ce elevii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi
dezvoltă şi fudamentele acestui tip de inteligenţă.
Elevii din această categorie apreciază structura muzicii
şi a ritmului; au „scheme” sau „cadre” pentru auzirea muzicii;
este sensibil la sunete şi tipare vibraţionale; recunoaşte,
creează şi reproduce sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi vibraţii;
apreciază calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor
Inteligența muzicală a fost cea mai asociată cu cortexul frontal. În cortexul
frontal, cortexul motor.
Următoarea regiune cea mai frecvent menționată a fost cortexul temporal. O analiză
secundară a relevat că cea mai notabilă subregiune a fost giroscopul temporal
superior incluzând cortexul auditiv primar
De altfel, au fost implicate și regiuni subcortice, reprezentate în principal de ganglionii
bazali.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite
tipuri de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de
rezolvare a unor probleme sau capacitate de a formula
opinii și a le comunica cu ușurință.
Inteligența spațială: navigația și capacitatea de rezolvare de
probleme la nivelul folosirii și utilizării unor sisteme de navigație.
O parabolă cu nevăzătorul explică diferența dintre inteligența
vizuală și cea spațială. Modalitatea de compensare a deficitului de
vedere prin înregistrarea, memorarea spațiului sau „simțirea” acestuia.
Capacitatea de a manipula și de a crea imagini mentale pentru
a rezolva probleme. Gardner menționază că inteligența spațială se
dezvoltă și la copiii care nu pot vedea.
Analiza primară a evidențiat cortexul frontal ca fiind cel mai asociat cu
inteligența vizual-spațială
În cortexul frontal, analizele secundare au identificat ca fiind cel mai important cortexul
motor.
În plus, analiza primară a identificat cortexul parietal ca a doua regiune neuronală
dominantă pentru inteligența vizuală-spațială.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite tipuri
de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de rezolvare a unor
probleme sau capacitate de a formula opinii și a le comunica
cu ușurință.
Inteligența interpersonală (relaționatea cu ceilalți):
experiența lui Ane Helliman - terapeut, în instruirea unui copil orb
demonstrează o inteligență emoțională – interpersonală.
Această inteligență se bazează pe capacitatea excepțională
de a observa contrastele comportamentale, temperamentale, dar
și ceea ce-i motivează pe cei observați în intențiile lor.
Gardner specifică faptul că această inteligență nu depinde de
limbaj. Mergând cu parabolele sau comparațiile făcute cu boala
Alzheimer în care sunt alterate capacitățile de procesare spațială,
logică și lingvistică, dar aceștia sunt adecvați din punct de vedere
social și jenați de erorile lor- poate relaționa, conștientizează propriile
erori în societete- microgrupul din care face parte.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite tipuri
de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de rezolvare a unor
probleme sau capacitate de a formula opinii și a le comunica
cu ușurință.
Persoanele cu inteligență intrapersonală au acces la
propria viață sentimentală, propriile emoții, capacitatea de a face
deosebiri între aceste emoții și în cele din urmă de a le califica și de a
le folosi ca mijloc pentru înțelegerea și orientarea propriului
comportament. Solilocviu
Persoanele înțeleg cel mai bine lumea din propriul lor punct
de vedere, care este și unicul punct de vedere luat în considerare.
Sunt extrem de conștienți de propriile convingeri, sentimente și
motivații.
Își pot evalua foarte corect aptitudinile și punctele slabe și le
plac provocările.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Inteligența intrapersonală: analiza
coportamentelor proprii în anumite situații trăite și impactul
avut asupra propriei persoane, se traduce prin inteligență
intrapersonală.
Alte exemple ale inteligenței intrapersonale o
reprezintă caracteristigvfcile de comportament ale copilului
autistic; astfel copilul autist este un exemplu în
descoperirea inteligenței intrapersonală – nu poate să se
refere la sine, în multe din cazuri sau cu greutate se poate
percepe pe sine.
De obicei în jocul copilului autistic intervine un „alter
ego” în care se investesc acțiuni, sentimente etc., de aici
acești copii nu au o inteligență intrapersonală.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Teoria inteligențelor multiple – oamenii au anumite tipuri
de inteligență, la nivel biologic, aptitudini de rezolvare a unor
probleme sau capacitate de a formula opinii și a le comunica
cu ușurință.

În momentul expunerii teoriilor multiple, Gardner a


fost abordat cum poate să-l explice pe Charles Darwin și
unde se situează în setul de inteligențe propus.
Astfel Gardner revine și adaugă inteligența naturalistă
și aici explică prin capacitatea de a recunoaște anumite
specimene ca făcând parte dintr-o specie, deosebirea unei
păsări de cealaltă, dar prin ascultarea ciripitului acesteia.
Alegerea instinctuală a ceea ce e bun pentru sine din punct de
vedere al elementului din natură
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Inteligența naturalistă
persoane inteligente naturalist
înțeleg cel mai bine lumea prin
intermediul mediului lor; le place să
grupeze obiectele ierarhic și au
expertiză în recunoașterea și
clasificarea plantelor și animalelor.
Le place să lucreze și să-și petreacă
timpul în aer liber. Aceste capacități de
observare, colectare și calificare pot fi
aplicate și mediului „uman”.
Analiza regiunilor primare neuronale.
Analiza regiunilor neuronale primare a relevat faptul că inteligența naturalistă este
cea mai asociată cu cortexul temporal.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Concluzionând, Gardner menționează că setul de
inteligență propus de el în cadrul teoriei inteligențelor
multiple, sunt cu precădere independente unele față de
altele, justificând că atunci când există o leziune
cerebrală nu se anihilează în totalitate capacitățile
individului.
Gardner consideră corelațiile realizate în cadrul
testării inteligenței prin teste ce măsoară Q.I. – provin din
modalitatea de testare și anume prin măsurarea capacității
de răspuns rapid la probleme logico-matematice sau
lingvistice.
Testarea presupune acoperirea, în evaluarea
tuturor inteligențelor umane.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Inteligențe candidate
• Inteligența existențială – al întrebărilor „mari”, al
filozofilor
• Inteligența spirituală – al oamenilor religioși
• Inteligența pedagogică - celor capabili să învețe
pe alții.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
În concluzie, Gardner preferă să atribuie părții
filozofice a existenței noastre o capacitate intelectuală,
o inteligență existențială, astfel el remarcă faptul că,
potrivit criteriilor personale de definire a inteligenței,
inteligența existențială satisface criteriile lui.
Inteligența existențialistă, referindu-se la
capacități extraordinare de a medita asupra întrebărilor
fundamentale: „De ce trăim? Cine suntem? Ce este
dragostea?”
Activitate practică 2
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Criterii de identificare a unei
inteligenţe:
- să existe de la începuturile omenirii
- să aibă o localizare cerebrală
- să aibă un cod, un limbaj specific
Ce presupunem
• Toți avem aceste inteligețe
• Dar nu la toți în același mod repartizate ca
forță și răspândire
• Studiu făcut pe gemeni
5. Ce este teoria inteligențelor
Miturile IM
multiple?
1. Acum că inteligențele au fost
identificate, cercetătorii ar trebui să dezvolte
teste pentru a măsura aceste inteligențe.
- Teoria MI este o formă critică a abordării
psihometrice standard în care cercetătorii
testează o construcție; ca atare există o
incompatibilitate cu unul dintre principiile
principale ale teoriei. Pe de altă parte,
evaluările în contexte bogate și reale pot fi
destul de utile.
- Individul este unic și posedă o multitudine
de inteligențe
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Miturile IM
2. O inteligență este aceeași ca un
domeniu sau o disciplină.
- O inteligență este un nou tip de construcție.
Aceasta denotă puterea sau puterea unui
computer mental.
- O inteligență nu ar trebui să fie confundată
cu domeniile (adică practica legii,
performanța muzicii etc.) sau disciplinele
(adică istoria, matematica etc.), care sunt
eforturi umane construite social.
- O inteligență se traduce prin mai multe
capacități;
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Miturile IM
3. O inteligență este aceeași ca un stil
de învățare, un stil de lucru sau un stil
cognitiv
- Un stil este o abordare pe care indivizii o
folosesc pentru o serie de activități.
- Persoanele fizice pot avea stiluri care sunt
planificate, jucăușe, obsesive etc.
- O inteligență nu este un stil. O
inteligență este un calculator cu o anumită
putere, o anumită putere de calcul.
4. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Miturile IM
4. Prin extinderea termenului de inteligență pentru a include
un spectru larg de construcții psihologice, teoria MI
transformă termenul și conotațiile sale tipice inutile
- După cum se subliniază în Capitolul 4 al Cadrelor minții,
există opt criterii pentru ca o facultate candidat să fie
considerată inteligență.
- Gardner este foarte conservator în privința adăugării
inteligențelor. În plus, el separă în mod explicit puterea
inteligenței de scopul (scopurile) la care este pusă.
Inteligența lingvistică poate fi folosită pentru a scrie o mare
poezie sau pentru a induce ura.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
Miturile IM
5. Există o singură abordare educațională „aprobată”, bazată pe
teoria MI.
- Există întotdeauna o discrepanță între revendicările
științifice și practicile din clasă. Ca atare, educatorii sunt în
cea mai bună poziție pentru a determina dacă și în ce
măsură teoria MI ar trebui să ghideze practica lor.
Howard Gardner's Theory of Multiple
Intelligence a fost publicată prima dată în cartea lui
Howard Gardner, Frames Of Mind (1983), și a devenit
rapid un model clasic prin care să se înțeleagă și să se
învețe multe aspecte ale inteligenței umane, stilului de
învățare, personalității și comportamentului.
Howard Gardner și-a dezvoltat inițial ideile și
teoria cu privire la multiplele inteligențe ca o
contribuție la psihologie, totuși teoria lui Gardner a fost
îmbrățișată în curând de comunitățile de educație,
predare și instruire, pentru care răspunsul a fost
imediat și irezistibil - un semn sigur că Gardner a creat o
referință clasică - Model de lucru și învățare.
5. Ce este teoria inteligențelor
multiple?
MI privită științific
1. Suntem inteligenți sau avem inteligențe deoarece
suntem umani- gândim-
2. Profilul inteligențelor umane este unic – ca o amprentă
Clasele Spectrum-
Lut, pasta
Obiecte din jurul casei modelatoare
de asamblat și
dezasamblat pentru Instrumente
copii muzicale pentru
Obiecte de oservat copii
cu ochiul liber sau Bord games- „Nu te
cu lupa supăra frate!”

Îmbunătățirea profilului inteligențlor multiple individuale


Evaluarea clasică
Testele pe bază de creion și hârtie evaluaeză inteligeanța
lingvistică și inteligența logico matematică

Evaluarea în MI
Realizarea unui mediu propice – Muzeu al copiilor-
evalarea presupune observarea în acel mediu

Clasele Spectrum - mediul ambiant, realizat în funcție de


inteligențe axate pe jocuri și jucării
DANEMARCA – UN „MUZEU AL
INTELIGENȚELOR”
De ce nu
intrebați cât de bine
vor face la teste să
vedeți cât de bine se
cunosc?-
intrapersonală
Cunoasterea
intrapersonală
Plus și minus în inteligențe
Pozitiv și negativ în inteligențe

Proiectul GOOD WORK – good worker – este execelența


(bine pregătit), angajat (motivat), etic(moral,
corespunzător)

Un profesor este bine informat, deci excelență


Este motivat – are grijă, sunt automotivați
Este etic- este moral.
ENA- triple helix execelent; engage,
ethical

întrepătrundere

ADN-ul uman
Wit and grit
Inteligența și (cât de mult
muncești) perseverență

Multiple wits
Good grits
Activitate practică 3
Desen - reprezentarea grafică a
unei inteligențe
Pauză – 10 minute
Partea 2
1. MI în deficiență
2. MI privită educațional.
3. MI în logopedie.
1. MI în deficiență
Luați în considerare Autismul.
Deși o tulburare extrem de complexă, caracterizată
prin simptome multiple, caracteristica definitorie a
autismului este deficitul de socializare și comunicare.

Persoanele cu autism se luptă să dezvolte abilitățile


de comunicare care se dezvoltă instinctiv și ușor.
1. MI în deficiența

Recent am ascultat Temple Grandin vorbind despre autismul ei.


https://www.youtube.com/watch?v=fn_9f5x0f1Q
1. MI în deficiență
În mod obișnuit, școlile servesc două sau trei tipuri de elevi, ce
au o inteligență lingvistică (cei care învață bine din limbajul vorbit sau
scris), inteligență logico-matematică (cei care învață bine folosind
raționamente logice/ matematice) și interpersonali (cei care lucrează
bine cu ceilalți).
La ce categorie se încadrează copiii cu autism?
Ei se luptă cu limbajul, deci în general nu lingvistic. Poate logic-
matematic, dar numai în măsura în care înțeleg ce este necesar de la ei.
Se luptă cu orice situație socială, deci cu siguranță nu
interpersonală.
2. MI privită educațional
Howard Gardner menționează în „Inteligențe
multiple” („Noi orizonturi” traducere de Nicolae
Damaschin, ed. Sigma, pg. 12)
„Există o viziune alternativă pe care aș vrea să o
prezint – una bazată pe o viziune foarte diferită asupra
școlii. Este o viziune pluralistă asupra minții,
recunoscând multe fațete discrete ale cunoașterii, care
acceptă faptul că oamenii au puteri cognitive diferite ale
cunoașterii și stiluri cognitive deosebite.
Această elaborare „pluralistă” a transformat-o
Howard Gardner în „Teoria inteligențelor multiple”.
2. MI privită educațional
1. Individualizarea procesului educativ
2. Conceptul de „pluralize”

MI nu este o torie educațională.


MI poate ajuta în procesul de învățare din momentul stabilirii
obiectivelor.
MI nu este o teorie a pedagogiei.
MI nu exclude acumularea conceptelor de bază
MI ajută obținerea performanței pe scopurile sau obiectivele
propuse.
2. MI privită educațional
Ca oameni, avem capacitatea de “computare” (de
procesare) a limbajului, numerelor, relatiilor sociale,
relatiilor spatiale.

Nu putem vedea direct inteligențele, dar le observăm


în acțiune, urmărindu-i pe indivizi cum desfășoară diferite
tipuri de comportamente și sarcini.

Când o persoană cântă, presupunem că își folosește


cel puțin inteligența muzicală.

Când desenează, presupunem că își folosește


inteligențele corporal-chinestezică și cea spațială.
2. MI privită educațional
Delimitarea diferitelor forme care constituie înzestrarea,
experiența, creativitatea și altele asemenea, poate fi utilă
educatorilor/învățătorilor/terapeuților prin faptul că duce la
întrebarea: ce tip de performanțe sau realizări extraordinare
sunt dorite?

A urmări să promovezi dezvoltarea unui individ creativ


este o provocare extraordinară mult diferită de educarea unui
individ prodigios sau de instruire a unui individ care va deveni
un expert.
2. MI privită educațional
Este foarte important să stabilim,
cât mai clar posibil, care sunt obiectivele
noastre educaționale.
Astfel putem alege:
- gândire critică,
- gândire creativă,
- gândire corectă în cadrul disciplinelor,
- gândire interdisciplinară,
- cultivarea întrebărilor corecte,
- descoperirea calităților specifice fiecărui
individ.
2. MI privită educațional
Cel mai important dintre acestea este
obiectivul care urmărește formarea capacității
elevilor de a prezenta o înțelegere autentică
într-un număr de discipline cheie.

Pentru atingerea scopului și obiectivelor educaționale este


esențial ca educatorul/trapeutul/învățătorul să țină cont de ideea
de inteligență multiplă și de beneficiile pe care le poate aduce
accesarea TIM în procesul instructiv-educativ.

Pentru o bună înțelegere a materialelor prezentate, este


necesar să se recurgă la toate inteligențele care sunt relevante
pentru acel subiect, în cât mai multe moduri legitime posibile.
Unii copii vor învăța un subiect prin intermediul unui punct
de intrare și alt subiect prin alt punct de intrare.
2. MI privită educațional
Teoria ia în considerare posibilitatea ca oamenii să învețe
în moduri multiple și variate.

Adesea, se spune că veți învăța mai bine informațiile noi


dacă le veți primi în mai multe medii, adică.

Dacă citiți, auziți și scrieți informații noi, este mai


probabil să le procesați în mod eficient - aflați-le - decât dacă
citiți pur și simplu informațiile.
Evident, acest scenariu variază de la o persoană la alta.
Stabilirea obectivului
Nu am înțeles,
puteți să-mi
explicați încă o
dată?

Noțiunea
Capacitatea de a preda, de a învăța

Noțiunea
Puncte de intrare

Noțiunea

PLURIZAREA

Noțiunea

Noțiunea
Să urmărim!
Inteligența lingvistică:

Ion CREANGĂ
1837-1889
Mihai EMINESCU unul dintre
1850-1889 clasicii literaturii
“Luceafărul poeziei românești” române
George CĂLINESCU Ion Luca CARAGIALE
1899-1965 1852-1912
Mare critic literar Mare dramaturg român
Inteligența verbal-lingvistică

Ce abilităţi Ce preferă Cum învaţă


are copilul? copilul? copilul?
• Sensibilitate la limbaj • Cuvintele, • Spunând,
exprimare verbală, • să citescă, • auzind,
compunere, • să vorbească, • văzând cuvinte.
povestire, memorare,
reactualizare, analiză • să povestească,
metalingvistică, • să scrie,
înţelegerea ordinii şi • să asculte.
semnificaţiei
cuvintelor
Jocuri și activități în terapia logopedică
M.I.-Corporal M.I.-Inteligenţa
kinestezic Jocuri de interpersonală
emitere

M.I.-Inteligenţa M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică vizuală/spaţială

M.I.-Inteligenţa
logico-matematică

M.I.- Inteligenţa M.I.- Inteligenţa


naturalistă intrapersonală

Inteligență
lingvistică
ridicată
M.I.-Corporal
kinestezic

M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.-Inteligenţa
interpersonală

M.I.- Inteligenţa
naturalistă

M.I.-Inteligenţa logico-
matematică

M.I.- Inteligenţa
Inteligență
intrapersonală
lingvistică
ridicată
M.I.-Inteligenţa
vizuală/spaţială
M.I.- Inteligenţa Inteligență M.I.-Corporal kinestezic
lingvistică
naturalistă
ridicată
Povestea Anotimpurilor

M.I.-Inteligenţa logico-
matematică
M.I.-Inteligenţa muzicală/ritmică

M.I.-Inteligenţa
vizuală/spaţială
Alfabetul – cântat
M.I.- Inteligenţa
intrapersonală

M.I.-Inteligenţa interpersonală
M.I.- Inteligenţa M.I.-Corporal kinestezic
naturalistă M.I.-Inteligenţa
vizuală/spaţială

M.I.-Inteligenţa logico-
matematică M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.-Inteligenţa
interpersonală

M.I.- Inteligenţa Joc de imitare


intrapersonală impreuna cu
terapeutul sau cu
un coleg
Inteligență
lingvistică
ridicată
Activitate practică 4
Inteligența logico-matematică

Valeriu ALACI
1884-1955
A publicat peste 110
Nicolae ABRAMESCU memorii din ARHIMEDE
1884-1947 domeniul matematicii 287 î.h.- 212 î.h
membru titular al Mare matematician
Academiei de Euclid al Greciei
Științe din România 323 î.h.-283 î.h
pune bazele aritmeticii și
ale geometriei plane și spațiale
Inteligența logico-matematică
Inteligenţa logico-matematică

Ce abilităţi are Ce preferă Cum învaţă


copilul? copilul? copilul?
• Operare cu • Numerele, • Prin conexiuni,
concepte • formulele • gândire critică,
matematice, • structurile, metodic,
realizare de
raţionamente • raţionamentele. • calculând,
logice deductive şi • experimentând.
inductive,
rezolvare de
probleme, gândire
abstractă,
identificarea
relaţiilor și
conexiunilor
M.I.-Corporal kinestezic M.I.-Inteligenţa interpersonală
Jocuri cu
cifre/
numere

M.I.- Inteligenţa intrapersonală


M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.-Inteligenţa
verbal/ lingvistică Eu am 10 degețele
M.I.-Inteligenţa
M.I.- Inteligenţa naturalistă vizual/spaţială

Inteligență
logico-
matematică
ridicată
M.I.-Inteligenţa interpersonală
M.I.-Corporal Realizarea
kinestezic de serieri

M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.- Inteligenţa intrapersonală

M.I.-Inteligenţa
M.I.-Inteligenţa verbal/ lingvistică
vizuală/spaţială
M.I.- Inteligenţa naturalistă
Inteligență
logico-
matematică
ridicată
M.I.-Inteligenţa interpersonală
M.I.-Corporal
kinestezic Grupări

M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.- Inteligenţa intrapersonală

M.I.-Inteligenţa verbal/ lingvistică

M.I.-Inteligenţa vizual/spaţială
M.I.- Inteligenţa naturalistă

Inteligență
logico-
matematică
ridicată
M.I.-Inteligenţa interpersonală
M.I.-Corporal
kinestezic Asocieri

M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.- Inteligenţa intrapersonală

M.I.-Inteligenţa verbal/ lingvistică

M.I.- Inteligenţa naturalistă


M.I.-Inteligenţa vizual/spaţială
Inteligență
logico-
matematică
ridicată
Inteligența muzicală

Wolfgang Amadeus
MOZART
Maria TĂNASE
1756-1791
1913-1963 unul din cei mai
Supranumită prodigioși și
“pasărea măiastră” talentați creatori în
a muzicii românești George ENESCU
domeniul muzicii
clasice
1881-1955
Este considerat cel mai important muzician român
Inteligența muzicală

Ce abilităţi are
Ce preferă copilul? Cum învaţă copilul?
copilul?

• Producere de sunete, • Sunetele,melodiile • Asociind sunete,


reacţii la ritmuri, ritmuri şi melodii cu
• vocile, cântecele ajutorul muzicii
sunete, melodii, • muzica
evaluarea structurilor
muzicale,
discriminarea
trăsăturilor
caracteristice
tonurilor, scheme
mentale pentru
ascultarea muzicii.
M.I.- Inteligenţa M.I.-Corporal kinestezic
naturalistă M.I.-Inteligenţa
Emitere de vizuală/spaţială
onomatopee

M.I.-Inteligenţa
logico-matematică

M.I.-Inteligenţa
interpersonală
Joc muzical cu 2 copii M.I.-Inteligenţa
M.I.- Inteligenţa „Un elefant se legana” verbal-lingvistică
intrapersonală Auz fonematic-
cântecel- alfabeul
Recitare/cântat
Dimineata
Dintisorii eu mi-i spal;
Inteligență
Dimineata cand ma scol!
muzicală
Mainile le sapunesc
ridicată
Si cu apa ma trezesc
M.I.- Inteligenţa M.I.-Inteligenţa M.I.-Corporal kinestezic
naturalistă vizuală/spaţială

Broscarimea - cantec

M.I.-Inteligenţa
M.I.-Inteligenţa
verbal-lingvistică
logico-matematică

M.I.- Inteligenţa intrapersonală COPILUL


Inteligență NEASTÂMPĂRAT
FAMILIA MEA
muzicală M.I.-Inteligenţa interpersonală
Acesta e tata bun şi serios( degetul mare)
Aceasta e mama exemplu frumos ( arătătorul) ridicată PODUL DE PIATRĂ
Fratele cel mare merge la şcoală( mijlociul) Podul de piatră s-a dărâmat,
Sora cea mare cu păpuşa-n poală( inelarul) A venit apa şi l-a luat.
Sora cea mică la mama aleargă (degetul mic) Vom face altul pe râu în jos,
Aceasta formează familia întreagă
Altul mai trainic şi mai frumos.
Inteligența spațială

Le CORBUSIER
Antoni GAUDI
Constantin BRÂNCUȘI (1887–1965)
1852 – 1926
1876-1957 arhitect
Arhitect:
Sculptor român Nicolae GRIGORESCU Lucrări de referinţă:
Lucrări de
opere:Sărutul, 1838-1907 Muzeu Naţional de
referinţă:
Coloana Infinitului, Mare pictor român: Artă Occidentală din
Sagrada
Cumințenia Pământului Opere: Tokyo,
Familia, Casa
Car cu boi Capela Notre Dame
Millà din
Țărancă din Muscel du Haut din
Barcelona
Ronchamp
Inteligența spațială
Inteligenţa vizuală/spaţială

Ce abilităţi are
Ce preferă copilul? Cum învaţă copilul?
copilul?
• Observarea de • Imaginile, culorile, • vizualizând,
detalii vizuale, • să deseneze, să • văzând şi
orientarea în spaţiu, modeleze, să observând
crearea de modele, proiecteze reprezentări grafice,
desen, proiectare, folosind „ochiul
formarea minţii”
reprezentărilor,
manipularea
imaginilor,
acurateţea
percepţiei din
unghiuri diferite,
recunoaşterea
relaţiilor.
M.I.-Inteligenţa interpersonală
M.I.-Corporal kinestezic Jocuri de
orientare
JOC: LA CIRC - MERSUL PE SÂRMĂ spațială
Desfășurare: se trasează pe parchet
o linie, folosind o sfoară sau M.I.-Inteligenţa
panglică. Terapeutul face exerciții de muzicală/ritmică
echilibru, exemplificând mersul pe
sârmă: întinde mâinile în lateral și se
balansează ușor într-o parte și în alta M.I.- Inteligenţa intrapersonală
până ajunge la capătul „sârmei de la
circ”. După ce acesta finalizează
exemplificarea, copilul va face la fel.

M.I.-Inteligenţa verbal/ lingvistică


M.I.- Inteligenţa naturalistă

Inteligență
vizual
spațială
ridicată
M.I.-Inteligenţa logico-matematică
M.I.-Corporal kinestezic M.I.-Inteligenţa interpersonală
Creare
JOC: BALERINA modele
Desfășurare: jocul se va vizuale
desfășura față în față. La
început terapeutul exemplifică
M.I.-Inteligenţa muzicală/ritmică
pentru copil, rostind cuvintele
jocului și imitând mișcările
necesare:
„Mâinile sus le ridic
Degetele prind un pic
Fac un pas și încă un pas M.I.- Inteligenţa intrapersonală
Mă uit unde am rămas
Mă întorc, mă răsucesc
Și în față eu pornesc!” Inteligență
Dacă vesel se trăiește!
vizual
M.I.-Inteligenţa verbal/ lingvistică spațială
M.I.- Inteligenţa naturalistăridicată

M.I.-Inteligenţa logico-matematică
M.I.-Inteligenţa interpersonală
M.I.-Corporal kinestezic Modelaj/
desen/
pictură

M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

M.I.- Inteligenţa intrapersonală


Inteligență
vizual
spațială
ridicată
M.I.-Inteligenţa verbal/
M.I.- Inteligenţa naturalistă
lingvistică Dactilopictură

M.I.-Inteligenţa logico-matematică
Inteligența corporalo-kinestezică

Nadia COMĂNECI
Usain BOLT PELE
1961- prezent 1940-prezent
Prima gimnastă 1986-prezent jucatorul de fotbal
din lume care a Recorman mondial al secolului Mihai PETRE
primit 10 la olimpiadă la 100m sprint la nivel mondial
1979-prezent
Dansator român
Inteligența corporalo-kinestezică
Inteligenţa corporal-kinestezică

Ce abilităţi are Ce preferă Cum învaţă


copilul? copilul? copilul?
• Coordonarea • Să danseze, • manevrând,
mişcărilor să atingă participând
corpului, obiectele • implicându-se
• extinderea • să direct.
conştientizării interacţioneze
corporale, cu acestea
conexiune
minte-corp,
controlul
mişcărilor
voluntare
M.I.-Corporal kinestezic M.I.-Inteligenţa
M.I.- Inteligenţa muzicală/ritmică
naturalistă Boroboață
- corpul

Inteligență
corporal
kinestezică M.I.-Inteligenţa
M.I.-Inteligenţa logico- ridicată
Conștientizar verbal-lingvistică
matematică
e corpului
uman

M.I.- Inteligenţa
intrapersonală M.I.-Inteligenţa
interpersonală
M.I.- Inteligenţa M.I.-Corporal kinestezic
naturalistă
M.I.-Inteligenţa
muzicală/ritmică

Joc de ritm
M.I.-Inteligenţa logico- O trompetă!Ta! Ta! Ta!
M.I.-Inteligenţa
matematică Cântă bine! Ta! Ta! Ta!
verbal-lingvistică
Soldățelul cântă: Ta!
Cu trompeta: Ta! Ta! Ta!

Coordonarea
mișcărilor
M.I.-Inteligenţa
interpersonală
Inteligență
corporal
M.I.- Inteligenţa kinestezică
intrapersonală ridicată
Inteligența intrapersonală

Ion CANTACUZINO
1863-1934 Henri Marie COANDĂ ARISTOTEL
Cercetător român 1886-1972 384 î.Hr-322 î.Hr
a inventat vaccinul Invetatorul motorului cu reacție Cel mai mare filozof
antiholeric al lumii antice
Inteligența intrapersonală

Ce abilităţi are Ce preferă Cum învaţă


copilul? copilul? copilul?
• Introspecţie, • Reflecţia • Prin sarcini
înţelegerea de personală, individualizate,
sine, etică, morală • prin muncă
analizarea şi independentă.
exprimarea
sentimentelor
şi gândurilor
proprii,
autoevaluare,
metacogniţie
Cum?

Frica!
Te iubesc.......
Exprimarea
prpriilor
sentimente
Individualizarea
sarcinilor

Furia ! Corpul meu când


sunt furios!
Inteligența interpersonală

Ivan Petrovich
PAVLOV
Abraham LINCOLN
1809- 1865
1849-1936
Cel mai faimos avocat
Mare psiholog
din lume
Premiul Nobel Sigmund FREUD
Al 16-a președinte al SUA
pentru 1856-1939
medicină fondator al școlii psihologice de psihanaliză
Inteligența interpersonală

Ce abilităţi are Ce preferă Cum învaţă


copilul? copilul? copilul?
• Comunicare • Relaţii sociale, • Comunicând cu
verbala şi interacţiune, altii, relaţionând
nonverbală colaborare, • observându-i pe
eficientă, empatia faţă de ceilalţi, în grup,
negociere, alţii. prin activităţi
mediere, interdependente.
înţelegerea
celorlalţi,
transpunerea în
perspectiva
altora
Cum?

Partenerul
Munca pe de sprijin
echipe/
concursuri/
expoziții
Colegul
Terapeutul
Inteligența naturalistă

Nicolae Constantin PĂULESCU


1869-1931
a contribuit la descoperirea
hormonului antidiabetic
George Emil PALADE Grigore ANTIPA
eliberat
1912-2008 1867-1944
de pancreas, numit mai tarziu
Laureat al premiunul nobel Biolog român
insulina.
pentru fiziologie și medicină Întemeietor al școlii românești
de hidrobiologie și ihtiologie
Inteligența naturalistă

Ce abilităţi Ce preferă Cum învaţă


are copilul? copilul? copilul?
• Observarea • Natura, • Prin
fină a fenomenele informaţii
detaliilor naturale, senzoriale
senzoriale, animalele • culegând şi
observarea • plantele, comparând
relaţiilor, a plimbările date.
mediului
înconjurător,
realizare de
clasificări.
Inteligența naturalistă
Evoluția umană nu ne mai permite să ne raportăm
la această inteligență la fel ca atunci când ea s-a format în
ontologia dezvoltării umane.
Să-l luăm drept exemplu pe Darwin, nu putem fi
acum noi mici darwini.
Dar putem deosebi diferențe ale mediului nostru
actual.
Activitate practică 5
Loterie
PREZINTĂ O INTELIGENȚĂ!
Inteligența existențialistă

Lucian Blaga Søren Kierkegaard


1813-1855
1895-1961 a exercitat o influență
Filozof, poet, hotărâtoare
academician româ PITAGORA asupra teologiei și filozofiei
moderne, în special asupra
580. Î.H- 495 Î.H filozofiei existențiale.
Filozof antic și matematician
Inteligența pedagogică

MARIA MONTESSORI
(31.08.1870- 06.06.1952) ERIK ERIKSON (1902-
Pedagogia M.Montessori 1994)
promovează ideea grupelor Născut la Frankfurt,
cu copii de varste diferite
Activitate practică 6

Rezultate
bilețelul magic
Plan de lecție bazat pe M.I.
Plan de lecție bazat pe M.I.
Plan terapeutic bazat pe I. M.
Logico-matematică

Plan de activități bazat pe I. M. Vizual- Spațială


1. perceperea
1. Numărarea
literelor s/S de tipar
dintr-un text dat
Verbalo-lingvistică
1. Recunoașterea
elementelor literei în silabe
pregrafice a literei S 2. Continuarea unui 2. Recunoașterea
șir s/S scris de mână literei în cuvinte
2. Trasarea în aer a
literei S de mână și poziție inițial
tipar median final

Corporalo-kinestezică Muzicală

1. Mișcari ale mâinilor 1. Audiție muzicală-


pe un ritm dat cu cântecul sunetelor
emitere de cuvinte cu
sunetul S
inițial/median/final-joc

Interpersonală
Intrapersonală
1. Citirea în cor a
Muncă independentă cuvintelor ce conțin
Scrierea grafemului sunetul S.

Citirea cuvintelor din 2.Joc de imitare/mimă


manual a unu coleg

Transcrierea unui
text/enunț de pe
tablă Existențialistă
Naturistă
În excursie
Inteligența filosofilor
Adunăm pentru litera S
O creangă/o frunză...
Activitate practică 7
Chestionar
Cercetarea
Test - inteligență lingvistică a fost realizat cu scopul
depistării urmelor inteligenței lingvistice și importanța pe care
acesta o are în diminuarea decalajului dintre vârsta cronologică și
vârsta limbajului la deficientul mintal, acest decalaj se diminuează
totodată cu amelioarea nedezvoltării inteligenței lingvistice.

Astfel cum prezentăm și în graficul de mai jos, la evaluarea


inițială se observă cote mari la absența inteligenței lingvistice și
comparativ, cote mici la prezența inteligenței lingvistice.

După aplicarea programului de dezvoltare, implicit a


ghidului metodic, se observă o îmbunătățire pe cele două
segmente, astfel scade absența inteligenței lingvistice și crește
prezența acesteia.
Test inteligență lingvistică
Test inteligență lingvistică

60
54

50

40 43

30 evaluare inițial
31
evaluare final

20
20

10

0
inteligenta lingvistica absentă inteligenta lingvistica prezentă
Tombolă!
Mulțumim pentru participare!

http://www.pz.harvard.edu/projects/project-spectrum
http://www.spectrum-project.org/intro.html

S-ar putea să vă placă și