Sunteți pe pagina 1din 11

NOTIUNI PRIVIND TRANSPORTUL RUTIER DE

MARFURI SI DE PERSOANE
Transportul rutier este cea mai veche şi totodată şi cea mai folosită metodă
de transport de mărfuri. Autovehiculele se caracterizează printr-o mobilitate
deosebită, nefiind legate de instalaţii speciale fixe, cum este cazul transportului
feroviar.
Datorită acestui fapt, ele pot pătrunde în locuri unde alte mijloace de
transport nu au accesibilitate; din acest motiv ele constituie o componentă
indispensabilă a transporturilor multimodale. Avantajele şi
dezavantajele transportului rutier

Avantaje:
1. transportul rutier se efectuează din poartă în poartă şi elimină
încărcările/descărcările repetate în cazul în care pentru a-l înlocui ar trebui
utilizate mai multe moduri de transport;
2. marfa este sub supraveghere aproape permanentă iar şoferul asistă la
încărcarea/descărcarea mărfurilor la predare şi la destinaţie;
3. se poate reduce ambalarea în cazul unor transporturi de produse în
vrac, caroseria autovehiculului putând prelua acest rol;
4. mijloacele de transport auto asigură temperaturi optime pentru
conservarea mărfurilor pe parcursul transporturilor (între -20 grade C şi +20
grade C).

Dezavantaje:
1. capacitatea lor de transport este mai redusă în comparaţie cu cea a
trenurilor de mărfuri sau a navelor comerciale, generează costuri specifice pe
tonă/km de câteva ori mai ridicate decât în transportul naval şi feroviar;
2. eficienţa în transportul auto se realizează îndeosebi pe distanţe
scurte;

REGLEMENTARI GENERALE
Prin transport rutier se intelege:
 orice deplasare efectuată, în totalitate sau parţial, în gol sau cu sarcină, pe
drumurile deschise circulaţiei publice, de un vehicul utilizat pentru
transportul de persoane sau de marfă;
 transportul efectuat cu autovehicule ale căror caracteristici sunt specifice
atât în ceea ce priveşte forma caroseriei, cât şi puterea motorului.

1
Cadrul general pentru organizarea si efectuarea transporturilor rutiere
de marfuri si persoane pe teritoriul Romaniei il constituie OG nr. 27/2011.
privind ,,Transporurile rutiere”.
Prevederile ordonantei se aplica trasporturilor rutiere de:
 marfuri, cu autovehicule ce au m.m.a > 3,5 t, inclusiv remorca sau
semiremorca;
 persoane, cu autovehicule ce au o capacitatea > 8+1 locuri inclusiv locul
conducatorului auto.

A.Categorii de transport rutier :

a)clasificarea din punct de vedere al ariei de desfasurare :


1.transport rutier in trafic national ;
2.transport rutier in trafic international ;

b)clasificarea din punct de vedere al caracterului comercial al activitatii :


1.transport rutier contra cost
2.transport rutier in cont propriu

B.Tipuri de transport rutier :

a)transport rutier de marfuri :


1.transport rutier de marfuri generale inclusiv bunuri ;
2.transport rutier de marfuri perisabile ;
3.transport rutier de marfuri si deseuri periculoase ;
4.transport rutier de deseuri ;
5.transport rutier de animale vii ;
6.transport rutier agabaritic ;

b)transport rutier de persoane :


1.transport rutier prin servicii regulate ;
2.transport rutier prin servicii speciale ;
3.transport rutier prn servicii ocazionale
Autovehiculele utilizate la aceste tipuri de transport rutier trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii :
 sa fie dotate cu aparate tahograf si limitatoare de viteza ( 90km/h la
autocamioane si 100 km/h la microbuze, autobuze, autocare) ;

2
 ITP se efectueaza la intervale de 1 an la autocamioane si 6 luni la
microbuze, autobuze, autocare
 In cazul transportului de persoane, autobuzele, autocarele se clasifica
anual pe stele sau categorii ( in functie de confort, siguranta, caracteristici
tehnice si de protectie a mediului)
Conducatorii auto angajati ai intreprinderilor de transport trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
 Sa fie posesori permis de conducere valabil pentru categoriile
C,CE /C1,C1Epentru transportul de marfuri si D,DE/ D1,D1E pentru
transportul de persoane ;
 Sa fie posesori ai unui certificat de competenta profesionala
( atestat) eliberat de Ministerul Transporturilor ;
 Sa fie apti din punct de vedere medical ( 1an) si psihologic (3 ani)
Conducatorii auto au in principal urmatoarele obligatii:
a.sa nu plece in cursa cu aparatul tahograf defect,nesigilat,fara foi
(diagrame) suficiente de inregistrare pentru intregul transport ;
b.sa respecte perioadele de conducere,de repaus si de odihna ;
c.sa utilizeze corect aparatele tahograf si sa completeze corect foile
(diagrame) de inregistrare ;
d.sa nu utilizeze foi(diagrame) de inregistrare falsificate sau
deteriorate ;
e.sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs, foile
(diagrame) de inregistrare pentru ziua in curs si pentru ultimile 28 de zile ;
f. sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca in
circulatia rutiera.
TAHOGRAFUL
Vehiculele utilizate la transportul de marfuri sau de persoane (la
transport persoane cand au peste noua locuri pe scaune si la transport marfuri
cand au masa maxima autorizata de peste 3500 kg) trebuie sa fie dotate cu
aparat de control (tahograf) cate trebuie sa fie sigilat (dupa montaj si interventii
sevice) si verificat cel tarziu o data la 2 ani de catre o unitate autorizata.

3
Tahograf analogic – se folosesc diagrame tahograf

Tahograf digital- se foloseste cartela conducatorului auto

Aparatele tahograf inregistreaza timpul de conducere, pauzele si


perioadele de odihna zilnica ale conducatorului auto.
Inregistrarile se realizeaza automat pe foaia de inregistrare (diagrama
tahograf) / cartela conducatorului auto.
Foile de inregistrare cuprind urmatoarele zone de inregistrare ;
a.inregistrare automata :
- distanţa parcursă de vehicul şi viteza de deplasare a acestuia;
- durata orelor de conducere, pauzele şi perioadele zilnice de odihnă;
- timpii disponibili, precum şi alţi timpi de muncă.

b.inscrieri de mana (pe fata si verso) pentru conducatorul auto :


-numele si prenumele conducatorului auto ;
-data si locul cand incepe/termina folosirea foii ;
-numarul de inmatriculare al vehiculului ;
-contoarele kilometrice ale vehiculului :
-inainte de prima cursa inregistrata pe diagrama ;
-la sfarsitul ultimei curse inregistrata pe diagrama ;
-la schimbarea vehiculului ;
-ora schimbarii de vehicul ;

4
-introducerea manuala ,cu simboluri gafice adecvate, a
perioadelor de conducere si de repaus atunci cand aparatul tahograf se
defecteaza pe parcurs;
La introducerea diagramei in tahograf, conducatorul auto va competa cu
urmatoarele date: numele şi prenumele, localitatea, data, numărul de
înmatriculare, numărul de kilometri la plecare;
La scoaterea diagramei din tahograf se competeaza cu: localitatea, data,
numărul de kilometri la sosire, numărul de kilometri parcurşi (diferenţa între
numărul de kilometri la sosire şi numărul de kilometri parcurşi). Diagrama se
scoate din tahograf la sfarsitul zilei de lucru sau, pe orice perioada a zile, daca
acest lucru a fost autorizat (contol rutier, schimbare autovehicul, defectare
tahograf).
Atunci cand vehiculul este condus de un echipaj compus din doi
conducatori auto, fiecare va folosi o foaie de inregistrare, distincta.
O foaie de inregistrare(diagrama tahograf) se poate folosi de un singur
sofer cel mult 24 ore.
In cazul in care, pe durata programului de lucru, conducatorul auto
schimba autovehiculul, foloseste aceeasi foaie de inregistrare (diagrama)
tahograf, notand pe verso-ul acesteia kilometrii de la bordul noului vehicul si ora
introducerii in aparatul tahogaf
Inregistrarile privind viteza, de pe foile de inregistrare (diagrame
tahograf) pot da si informatii certe asupra modului respectarii vitezelor legale de
catre conducatorii auto,in localitati si in afara acestora la un momentdat( in caz
de accident rutier) si al manierei de conducere a autovehiculului.
Astfel,varfurile tesite si relativ indepartate intre ele indica o conducere
ecologica (economica) ,deplasarea fiind cu o viteza constanta, pe cand varfurile
ascutite si foarte apropiate intre ele indica o conducere neeconomica
(neecologica), soferul accelerand si franand in mod repetat si cu violenta.
Vehiculele inmatriculate dupa 01.01.2007 in Romania trebuiesc dotate
obligatoriu cu aparate tahograf digitale la care se utilizeaza cartelele
conducatorilor auto (valabile 5 ani).
Se considera contraventie:
 nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice
murdare sau deteriorate;
 nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unei cartele
tahografice defecte sau expirate;
 conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf /
cartela tahograf

5
 necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute de legislaţia în
vigoare;
 omisiunea de a introduce în tahograful digital datele prevăzute de legislaţia
în vigoare.
 nerespectarea prevederilor privind deţinerea, de către un conducător auto,
a mai mult de o cartelă tahografică validă;
 nerespectarea prevederilor privind scoaterea neautorizată a diagramei
tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital,
înaintea terminării zilei de lucru, sau utilizarea pentru o perioadă mai lungă
decât cea prevăzută;
 nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor tahograf sau a
cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj
format din mai mulţi conducători auto;
 nerespectarea obligaţiei privind neintroducerea datelor în tahograf;
 nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului şi
utilizarea comutatorului.

PERIOADELE DE CONDUCERE, PAUZA SI


ODIHNA

In conformitate cu pevederele acordurilor si directivelor UE privind


tansporturile rutiere de marfuri si de persoane, asa cum sunt stipulate in
Regulamentul CE nr. 561/2006, conducatorii auto trebuie sa respecte ,pe
parcursul derularii unui transport rutier de marfuri sau de persoane , timpii de
lucru, de pauza si repaus, necesari pentru evitarea suprasolicitarii fizice si
psihice si diminuarea numarului de evenimente rutiere in trafic.
Prin ,,timp de conducere" se intelege perioada de timp in care
conducatorul auto conduce efectiv vehiculul.
Perioada de odihna este perioada de cel putin 1 ora in care
conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau, chiar sa paraseasca
vehiculul,sa doarma etc. dar nu participa la activitati in legatura cu autovehiculul
,, Pauza" = orice perioadă în timpul căreia conducătorul nu are dreptul să
conducă sau să efectueze alte sarcini, al cărei scop unic este odihna;
Saptamana de lucru este cuprinsa intre luni ora 0,00 si duminica ora 24,00.
Va prezentam mai jos,in sinteza timpii de conducere, pauzele si timpii de
odihna (repaus) obligatoriu de respectat:

6
Regulamentul CE nr.561/2006

Timpul de conducere

PERIOADA PERIOADA DE CONDUCERE


Zilnic Maxim 9 ore ;poate fi si 10 ore de 2 ori/saptamana ;
(intre 2 repausuri zilnice sau unu zilnic si unul saptamanal) ;
Saptamanal Cel mult 6 perioade zilnice/saptamana;
Maxim 56 de ore;
(4X9 ore + 2x10 ore);
2 saptamani Cel mult 90 de ore;
consecutive
Conducere Cel mult 4 ore si 30 minute;
neantrerupta

Pauza si timpii de odihna

PAUZA/ ODIHNA DURATA


Pauza Minim 45 de minute (dupa 4 ore si 30 minute de
conducere);
Cele 45 de minute pot fi fractionate in 2 perioade
(15 minute + 30 minute);
Odihna Minim 11 ore (in 24 de ore ale zilei);
zilnica
Daca este fractionat devine 12 ore (3 ore + 9 ore);
normala
Odihna
zilnica Minim 9 ore, de maxim 3 ori/saptamana ;
redusa
Odihna
saptamanala Minim 45 de ore consecutive ;
normala
Odihna Pana la 24 de ore, cu compensare in cel mult 3 saptamani
saptamanala (diferenta de ore
fata de cat era normal) ;
redusa
Conducere in Fiecare trebuie sa aiba cel putin 9 ore consecutive de odihna
echipaj (in 30 de ore) ;
Pauza poate fi luata in mers( cand celalalt conduce) dar

7
odihna(repausul) numai cu vehiculul stationat (daca este
dotat cu pat) ;

De retinut!!!
 Specific categoria C,CE:
o nu se circula cu autovehiculul in baza autorizatiei pentru probe;
o ,, arimarea" marfurilor = aranjarea şi fixarea încărcăturilor pentru
menţinerea unei centrări favorabile stabilităţii;
o arimarea este obligatia conducatorului auto;
o limitarea deplasărilor mărfurilor care pot determina instabilitatea
autocamionului se poate realiza prin folosirea: chingilor, lanţurilor,
calelor şi a cablurilor;
o Încărcătura unui autocamion trebuie să fie aşezată astfel încât:
- să nu provoace zgomote care să jeneze conducătorul şi pe
participanţii la trafic, să nu sperie animalele, să nu producă praf sau
mirosuri pestilenţiale;
- să nu pună în pericol persoane ori să cauzeze daune
proprietăţii publice sau private;
- să nu fie târâtă, să nu curgă şi să nu cadă pe drumul public;
- să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului auto şi să nu
pericliteze stabilitatea sau conducerea vehiculului.

8
o Cele mai sensibile la fenomenele de balans şi de răsturnare sunt
vehiculele destinate transportului:lichidelor;
o Pentru a limita riscul de răsturnare, coletele grele trebuie încărcate şi
aşezate: în partea inferioară a caroseriei.
o Incărcătură compusă din mărfuri de acelaşi fel trebuie să fie aşezată:
simetric în raport cu axa longitudinală a autocamionului;
o Materialele sau produsele transportate, care se pot împrăştia în timpul
mersului, trebuie să fie: acoperite cu o prelată
o Dacă masa autocamionului încărcat depăşeşte valoarea admisă nu
efectuaţi transportul !!!
o Inspectorii de trafic dispun imobilizarea unui vehicul
atunci când sunt constatate abateri privind transportul mărfurilor periculoase,
urmând ca imediat să fie anunţaţi reprezentanţii poliţiei rutiere cu competenţe în
zona în care s-a efectuat controlul;
o La bordul vehiculelor ce efectueaza transport conta cost de marfuri trebuie
sa se gaseasca o copie conforma a licentei comunitare, documentul de
transport si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat;
o Daca autovehiculul este in leasing/ inchiriat, la bord trebuie sa existe
contractul de leasing/ inchiriere in original sau copie conforma cu originalul;
o Pe autostrăzi, autovehiculul care, cu sau fără încărcătură, depăşeşte
lăţimea de 3,2 m, trebuie să fie urmat de un autovehicul de insotire;
o Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără încărcătură, are
o lăţime între 3,2 m şi 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m,
poate circula pe drumul public: numai însoţit de un autovehicul
antemergător;
o Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcţie sau datorită
încărcăturii transportate, depăşeşte masa totală de 80 t şi/sau lungimea de
40 m, sau în situaţia în care lăţimea sau înălţimea acestuia depăşesc 5 m,
poate circula pe drumul public numai în baza autorizaţiei speciale emise
de administratorul drumului şi cu avizul poliţiei rutiere;Înălţimea maximă
admisă pentru toate vehiculele este de 4m;

9
o Lăţimea maximă admisă pentru toate vehiculele, cu excepţia celor
frigorifice având caroserie izotermă, este de2,55 m.
o Masa totală maximă admisă pentru un tren rutier cu patru osii, compus
dintr-un vehicul motor cu două osii şi o remorcă cu două osii, pe drumuri
asfaltate, este de 36 t ;
o Masa totală maximă admisă a remorcii cu două osii, pe un drum european,
este de 17 ;
o Masa totală maximă admisă a remorcii cu trei osii, pe un drum european,
este de 22 t ;
o Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare, pe un drum european,
este de 10 t ;

 Specific categoria D:
o Conducătorii de tramvaie sau de vehicule, care efectuează transport
public de persoane, trebuie să aibă vârsta minimă de: 21 ani;
o Pentru a efectua transport public de persoane, trebuie să posedaţi:
permis de conducere valabil pentru categoriile D, DE, subcategoriile D1,
D1Eşi certificatul de atestare profesională, eliberat de Ministerul
Transporturilor.
o Conducătorul unui autobuz este obligat: să aibă asupra sa actul de
identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau
înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte
documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
o nu se circula cu autobuzul in baza autorizatiei pentru probe;
o Microbuzele şi autobuzele sunt supuse inspecţiei tehnice la cel mult: 6
luni.
o Transportul rutier public ( conta cost) de persoane se realizeaza prin –
servicii regulate ( bilete, abonamente, legitimatii speciale)
o - servicii regulate speciale;
o - servicii ocazionale.
o Licenta de traseu este documentul de transport in cazul serviciilor
regulate/ regulate speciale, se elibereaza in trafic judetean pentru fiecare
traseu, iar in trafic interjudetean pentru fiecare cursa.
o Când conduceţi un autobuz, troleibuz sau tramvai, vă este interzis:

10
- să transportaţi mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul
de înmatriculare sau de înregistrare;
- să deschideţi uşile în timpul mersului sau să porniţi de pe loc cu uşile deschise;
- să aveţi în timpul mersului preocupări de natură a vă distrage în mod periculos
atenţia.
o Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de
călători, cu excepţia celor în regim „taxi”, se stabilesc de către: autorităţile
administraţiei publice locale;
o Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane se face:
numai în staţiile semnalizate ca atare, stabilite de catre autorităţile
administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere.
o Nu este permisa plecarea de pe loc sau circulatia cu usile deschise, si nici
persoanelor să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei
autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului.
o La plecarea din statie conducatorul auto este obligat sa nu pornească din
staţie înainte de urcarea şi de coborârea călătorilor şi înainte de a lua
măsurile de precauţie necesare pentru evitarea oricărei situaţii periculoase
previzibile, să semnalizeze intenţia de a se pune în mişcare.

11