Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentare pastel

Pastelul este o specie a genului liric în care sunt creionate, prin intermediul descrierii,
aspecte semnificative din natură, anotimpuri sau momente ale zilei, poetul exprimându-și discret
sentimentele generate de acestea.
Ca specie lirică, transmite în mod direct idei, trăiri și sentimente, într-un limbaj artistic care
favorizează sensurile figurate ale cuvintelor. Poetul prezintă lumea (exterioară și interioară) într-o
viziune unică, personală, subiectivă filtrată prin prisma personalității sale originale.
În opinia mea, textul .......... scris de ............ aparține speciei genului liric numită pastel.
În primul rând, mărcile lexico-gramaticale ale eului liric nu se evidențiază explicit, dar
subiectivitatea discursului este conținută în imaginile artistice originale și în figurile de stil. De
exemplu, ........ (notăm câteva figuri de stil și imagini artistice, pe care le comentăm).
În același timp, prin descrierea artistică se prezintă impresiile și trăirile poetului, în ipostaza
unui eu contemplator. Descrierea este realizată, la nivel gramatical, cu ajutorul substantivelor și al
adjectivelor, astfel că apare cu precădere grupul nominal (exemple).
În al doilea rând, poezia are ca temă natura, în fond poetul surprinzând descrierea unui
tablou hibernal / de primăvară , unei dimineți / unui răsărit etc . Poezia este construită pe trei
planuri: terestru ( exemple din text ), cosmic ( exemple din text ) și uman ( exemple din text ).
Totodată, paleta cromatică este dominată de culoarea ....... , care sugerează ............ .
Așadar, pe baza argumentelor enunțate anterior, putem afirma că textul ..... scris de .........
aparține speciei genului liric numită pastel.