Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre


Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea
Acordului de Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-547)”
--------------------------------------------------------------
În temeiul art. 7 şi 81 din Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de proiectul Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și
Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
(ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-547)”.
2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul
Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de
Asociere RM-UE (ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-547)”.
3. Se aprobă semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și
Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
(ENI/2018/041-302, ENI/2018/041-547)”.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru MAIA SANDU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne Andrei NĂSTASE

Ministrul afacerilor externe


şi integrării europene Nicolae Popescu

Ministrul finanţelor Natalia Gavrilița

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Ala Nemerenco

Ministrul educației,
culturii și cercetării Liliana Nicolaescu-Onofrei

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\10211\10211-redactat-ro.docx

Evaluare