Sunteți pe pagina 1din 1

CONSIMTAMANT

PRELUCRARE DATE CU CARACTER SENSIBIL

Subsemnatul/a__________________, in calitate de colaborator al


_______________________________ SRL, consimt, in mod expres, ca
____________________________SRL, cu sediul social
in__________________________________________, J____________, CUI
____________________, telefon __________________,
email___________________________, sa colecteze si sa prelucreze datele mele
cu caracter personal ___________________(poze, filme, carte de identitate,
analize medicale, cazier judiciar, etc.) in scopul desfasurarii activitatii de
_______________, precum si comunicarea acestora catre client sau folosirea lor
in scop publicitar sau informativ pe retelele de socializare sau pe site-ul
companiei.

De asemenea, consimt in mod expres ca ______________SRL sa


colecteze, sa prelucreze si sa arhiveze si urmatoarele date personale: copie carte
de identitate, cazier judiciar, fisa medicala, ______________________.

Mentionez ca sunt de acord in mod expres ca cu stocarea acestor date in


arhiva ______________________SRL.

Data

Semnatura

S-ar putea să vă placă și