Sunteți pe pagina 1din 1

STATELE UNITE ALE MEXICULUI

CADRUL NATURAL
Poziţia geografică : stat situat în sudul Americii de Nord , cu deschidere la Oc. Pacific în vest şi Oc. Atlantic în est
( Golful Mexic , Marea Caraibilor) .
Vecinii : N –S.U.A
S- Guatemala şi Belize
Relieful :
Munţii (sierre): Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Volcanica Transversal
Podişul Mexican
Clima: - tropicală in sud
- Subtropicala in centru
- temperată in nord
- montană in munti
Hidrografia: Rio Bravo (Rio Grande)-face granita cu Canada
Vegetaţia: stepă, păduri tropicale umede, păduri de foioase .
CADRUL UMAN SI ECONOMIC
Populaţia: 92 mil locuitori,
Oraşe: Ciudad de Mexico-capitala (20 mil. loc.), Guadalajara, Monterrey, Puebla, Leon.
Resurse : petrol, gaze naturale, metele preţioase (argint),minereuri neferoase.
Industria: industria constructoare de locomotive electrice,siderurgia, prelucrarea metalelor, petrochimia,
construcţiile de maşini, pielăriei, încălţămintei, textilă şi alimentară .
Agricultura: -este una din principalele ramuri ale economiei .
Se cultivă: cafea, arahide, porumb, sorg, fructe tropicale.
Se cresc: porcine, bovine, cabaline.
Transporturile: diversificate , bine dezvoltate toate ramurile.
Obiective turistice: staţiunile litorale (Acapulco, Manzanillo), oraşele, vestigiile şi monumentele istorice (
civilizaţiile aztecă şi mayaşă) , parcurile naţionale