Sunteți pe pagina 1din 1

FISA ATRIBUTII

RESPONSABIL CU DATELE PERSONALE- DPO

(Nu există reglementări particulare privind sarcinile DPO, acesta trebuie să aibă
o implicare efectivă și la timp în toate aspectele privind protecția datelor din
cadrul organizației)
Principalele atributii ale unui DPO sunt următoarele:
a) Auditarea organizației cu privire la situația existenta și la
vulnerabilitățile de conformitate identificate;
- Colectează informații privind activitățile de prelucrare desfășurate;
- Colaboreaza cu personalul din departamentele relevante;
b) Consiliază conducerea societatii cu privire la obligațiile specifice și
vulnerabilitățile identificate;
c) Facilitează / coordonează planuri pentru implementarea în societate a
cerințelor Regulamentului;
d) Training pentru salariați privind obligațiile specifice domeniului.
e) Facilitează (redactează) documentație specifică:
f) Tine evidența activităților de prelucrare;
g) Evalueaza impactul asupra protecției datelor (DPIA);
h) Elaboreaza proceduri interne (securitatea datelor, monitorizare acces,
corespondență electronică, gestionare incidente de securitate);
i) Monitorizează activitățile organizației și facilitează conformarea a
dispozitiile Regulamentului;
j) Acorda asistență în cazul survenirii unui incident de securitate.
k) DPO este persoana de contact cu persoanele vizate și de cooperare cu
autoritatea de supraveghere.
l) DPO participă cu regularitate la ședințele managementului si
informeaza in legatura cu respectarea Regulamentului si cu eventuale
nereguli.
m) Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta
confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

Data: 23.05.2018
Semnatura

S-ar putea să vă placă și