Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Oradea

Modul: Economia întreprinderii


Nume___________________________________
Data _________ 2018 Clasa a IX-a _____

TEST de EVALUARE
R1

I. Încercuiți răspunsul corect: 2x10p=20p

1. Care dintre următoarele elemente nu face parte din categoria operațiilor comune de
comercializare a mărfurilor.:
a. etihetarea și afișarea prețurilor;
b. sortarea și formarea sortimentului comercial;
c. încercarea funcționării mărfurilor electronice sau electrocasnice.

2. Potrivit trăsăturii organizatorico-administrativă a întreprinderii:


a. întreprinderile se deosebesc prin factorii de producție;
b. întreprinderile se manifestă după principiul rentabilității;
c. întreprinderile se organizează diferit, având o structură organizatorică;

II. Completați spațiile libere cu termenii potriviți: 4x5p=20p

1. Aprovizionarea este ....................... prin care întreprinderea își procură cele necesare
pentru producție, circulație și ................................
2. Rolul economic al întreprinderii este de a atrage ................ ..... ................. și realizarea de
.................................. la costuri minime.

III. Notați cu A pentru adevarat și F pentru fals următoarele afirmații: 3x5p=15p

1. Aprovizionarea reprezintă procesul economic prin care întreprinderile realizează


bunuri materiale.
2. Operația de stocare a produselor face parte din operațiile economice ale
întreprinderii producătoare de bunuri.
3. Oferirea de servicii post-vânzare face parte din procesul de vânzare a unui produs.

IV. Definiți noțiunea de ”Întreprindere”. 15p

V. Enumerați funcțiile aprovizionării: 10p

20 puncte din oficiu


Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Oradea
Modul: Economia întreprinderii
Nume___________________________________
Data _________ 2018 Clasa a IX-a _____

TEST de EVALUARE
R2

I. Încercuiți varianta corectă: 2x10p=20p

1. Care dintre următoarele elemente nu face parte din categoria operațiilor specifice unei grupe de
mărfuri:
a. preambalarea mărfurilor în vrac;
b. expunerea în sala de vânzare;
c. călcarea confecțiilor;

2. Potrivit trăsăturii economico-socială a întreprinderii:


a. întreprinderile se manifestă după principiul rentabilității;
b. întreprinderile se deosebesc prin factorii de producție;
c. întreprinderile se organizează diferit, având o structură organizatorică;

II. Completați spațiile libere cu termenii potriviți: 4x5p=20p

1. Comercializarea este ansamblul ....................... care asigură trecerea bunurilor din sfera
................................ în sfera consumului.
2. Rolul social al întreprinderii constă în faptul că întreprinderea nu urmărește
....................cu orice preț, ci manifestă un interes și pentru .................... consumatorilor.

III: Notați cu A pentru adevarat și F pentru fals următoarele afirmații: 3x5p=15p

1. Valoarea adăugată este diferența dintre valoare bunurilor pe care le vinde


întreprinderea și valoarea celor care ar trebui să le cumpere pentru a putea
produce.
2. Operația de achiziționare de materii prime face parte din procesul de vânzare a
unui produs.
3. Finalizarea vânzării unui produs face parte din procesul de producție al unei
întreprinderi.

VI. Definiți noțiunea de ”Întreprindere”: 15p

V. Enumerați operțiile corespunzătoare activității de depozitare: 10p

20 puncte din oficiu