Sunteți pe pagina 1din 2

Grupul psaltic

“Robii Domnului”

TERIREM



           
A ne________________ne na______ ne na na ne na ne________


           
ne na na ne__________ne na na ne _________ne na na____ ne

                
na ne na na ne____ Te___em Te___em Te________ ne na na ne na

  


Te________ne na na ne________________ne na___________________ne na

                          
ne ne na na ne______ ne na ne ne na na ne_____ Te ri re re

       


re_____________ Te_____ ri re__ Te_____________rin ri re rem

       


re ri re ri re re re_____ Te ri re___ru Te ri re___ru Te ri

 
re rem re rem re re___ ri ri re ri re rin ri re ri re______

             


ri re em Te ri re rin ri re rem Te ri re rin ri re rem

Grupul psaltic
“Robii Domnului”

                  


       
Te ri re re em ri ri rem ru te ru te______ ri re re re rem

                 


te________ re____ ri ri re ru te_____ri rem rin ri________ri re em

  


Te ri re______rem Te ri rem Te ri rem Te ri re re rem Te ri re re

   


rem Te ri re re rem Te ri re re re rem re______ re____ ri ri rem_

                                 
Te ri re______________em Te ri re______________em

                       
Te ri re________em re re rem re_____ru Te ri re re


          
re rem re e ru Te____ ri re rin ri re re Te_____ ri re rin ri re re

           


re em Te ri re em ri re____________ re___ rem.

S-ar putea să vă placă și