Sunteți pe pagina 1din 6

Test admitere la Academia de Poliţie 4

1. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Ideologia fascistă a fost fundamentată de
a. Adolf Hitler;
b. V.I. Lenin;
c. Benito Mussolini;
d. Karl Marx.

2. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată de O.N.U. în anul:
a. 1947;
b. 1948;
c. 1948;
d. 1950.

3. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regele care a condiţionat calitatea de nobil de apartenenţa la catolicism a fost:
a. Matia Corvin;
b. Andrei III;
c. Sigismund de Luxemburg;
d. Ludovic d’Anjou.

4. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Statul învins în Primul Război Mondial în care este impus un regim comunist:
a. Ungaria;
b. Italia;
c. Spania;
d. Bulgaria.

5. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Instituţia legislativă comună pentru Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei:
a. Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie;
b. Camera Deputaţilor;
c. Comisia Centrală;
d. Adunarea ad-hoc.

6. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Regim politic care presupune libertatea deplină în interior fără amestec extern:
a. Independenţă;
b. Suzeranitate;
c. Autonomie;
d. Vasalitate.

7. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Factorul extern care a favorizat unificarea formaţiunilor politice de la sud de Carpaţi a
fost:
a. Criza dinastică din Ungaria;
b. Expansiunea catolicismului;
c. Decăderea Ţaratului Bulgar;
d. Pericolul otoman.

8. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Sistem de decizie al autorităţii centrale în economie:
a. Naţionalizare;
b. Centralism economic;
c. Descentralizare;
d. Industrializare.

9. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Independenţa Ţării Româneşti este obţinută în anul:
a. 1277,
b. 1330;
c. 1359;
d. 1365.

10. Marcaţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:


Formă de organizare politico-statală specifică Occidentului:
a. Principat;
b. Voievodat;
c. Cnezat;
d. Ţarat.

11. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Începutul intervenţiei militare a U.R.S.S. în Afghanistan;
B. Sfârşitul războiului din Vietnam;
C. Căderea Zidului Berlinului.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CAB

12. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Adolf Hitler devine cancelar al celui de-al Treilea Reich;
B. V.I. Lenin instaurează comunismul în Rusia;
C. Benito Mussolini organizează „Marşul asupra Romei”.
a. ABC
b. ACB
c. BCA
d. CBA

13. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Petru I Muşat depune omagiul de vasalitate regelui Poloniei Vladislav Iagello;
B. Vladislav Vlaicu întemeiază Mitropolia de la Severin;
C. „Descălecatul” lui Dragoş.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CBA
14. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:
A. Constituirea Consiliului de Stat ca instituţie executivă în Republica Socialistă
România;
B. Constituirea Consiliului de Coroană ca organ permanent consultativ;
C. Înfiinţarea funcţiei de preşedinte al Republicii Socialiste România;
a. ABC
b. ACB
c. BAC
d. CAB

15. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Atestarea documentară a conducătorului local Satza;
B. Atestarea documentară a voievodului Litovoi;
C. Atestarea documentară a principelui Mercurius.
a. ABC
b. ACB
c. BCA
d. CBA

16. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Adoptarea Legii rurale;
B. Activitatea guvernului condus de Barbu Catargiu;
C. Formarea „monstruoasei coaliţii”.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CBA

17. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Criza Canalului Suez;
B. Criza rachetelor din Cuba;
C. Războiului din Coreea.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CAB

18. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Congresul Marilor Puteri de la Berlin;
B. Aderarea româniei la Tripla Alianţă;
C. Instaurarea regimului austro-ungar în Transilvania.
a. ABC
b. BCA
c. CBA
d. CAB

19. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Campania lui Mihai Viteazul în Moldova;
B. Victoria de la Şelimbăr prin care Mihai Viteazul obţine Transilvania;
C. Mihai Viteazul este înfrânt în bătălia de la Mirăslău.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CBA

20. Marcaţi litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o consideraţi corectă:


A. Cetăţenii români îşi dau acordul prin plebiscit ca prinţul străin să devină domnitorul
României;
B. Conferinţa Puterilor garante hotărăşte obligativitatea alegerii unui domn autohton;
C. La cererea Puterilor garante, sultanul trimite firmanul de învestitură pentru Carol I.
a. ABC
b. BAC
c. BCA
d. CAB

21. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Constituţia din 1991 a fost adoptată şi de cetăţeni printr-un referendum; după revoluţie,
pluripartitismul a fost consfinţit prin Decretul-Lege nr. 8 din 31 decembrie 1989.

22. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

După încheierea Primului Război Mondial, în Germania este instituită Republica de la


Weimar; aceasta este condusă de un preşedinte, ales prin vot universal, şi de o Adunare
reprezentativă.

23. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Şerban Cantacuzino, domnitorul Moldovei, a iniţiat legături diplomatice secrete cu


Imperiul Habsburgic şi Rusia ; pentru a nu trezi suspiciuni, Şerban Cantacuzino a
întreţinut relaţii foarte bune cu Poarta.

24. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.
În contextul nerecunoaşterii guvernului Petru Groza de către U.R.S.S. şi Marea Britanie,
regele Mihai I a intrat, în august 1945, în „grevă regală”; el a refuzat să mai semneze
actele emise de guvern.

25. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

În 1453 sultanul Mehmed II cucereşte Constantinopolul şi vizează extinderea Imperiului


Otoman spre Europa Centrală; în 1456 Iancu de Hunedoara îl opreşte pe Mahomed II sub
zidurile Belgradului.

26. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

După intrarea României în Primul Război Mondial, Antanta şi-a respectat cu stricteţe angajamentele;
conform convenţiilor din august 1916 trupele ruseşti au sosit rapid în ajutorul României;

27. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Gheorghe Gheorghiu-Dej anunţa oficial încheierea procesului de naţionalizare la 27


aprilie 1962 ; în prima etapă a naţionalizării au fost confiscate peste 1.000 de întreprinderi
industriale şi miniere, cu capital românesc sau străin.

28. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

Constituţia din 1923 introduce dreptul de vot pentru toţi cetăţenii, dar sunt exceptaţi
magistraţii, militarii şi femeile; prin Constituţia din 1938 se acordă pentru prima dată în
România dreptul de vot pentru femei, ele nefiind însă eligibile.

29. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.
„Teoria imigraţionistă” este elaborată de F. J. Sulzer în secolul al XVIII-lea ; Teoria va fi
denumită roesleriană, după preluarea ideilor sale de către Robert Röesler.

30. Analizaţi conţinuturile enunţurilor şi marcaţi cu:


a. dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b. dacă ambele enunţuri sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele;
c. dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea fals;
d. dacă primul enunţ este fals şi al doilea adevărat.

La Liga Sfântă au aderat Mihai Viteazul, Sigismund Báthory şi Ieremia Movilă; în 1597,
Mihai Viteazul a încheiat pace cu imperiul Otoman de la care obţine recunoaşterea
domniei.

Notă:
Fiecare item are o singură variantă de răspuns corectă.
Fiecare item are câte 10 puncte.