Sunteți pe pagina 1din 1

Planul managerial al comisiei metodice:

al comisiei metodice a învăţătorilor/institutorilor claselor I-IV


pentru anul şcolar 2009-2010
Denumirea proiectului anual: ....................................................................................... .................................................................................

Nr. Termen de
Obiective specifice Conţinuturi Tipul activităţii Responsabili
crt. realizare

Director, Responsabil comisia metodică: