Sunteți pe pagina 1din 4

Scheme de corupţie în mişcarea olimpică: fraudă de 1 mln.

euro la CNOS!
A devenit cunoscută suma tranzacţiei de vânzare a lotului de
pământ care a fost destinat pentru construcţia sediului
Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv al Moldovei (CNOS).
Acest teren, aflat pe strada Mateevici 109/2, în anul 2002 a fost
alocat gratuit asociaţiei CNOS de către Consiliul municipal din
Chişinău, dar ulterior, în anul 2018, a fost vândut companiei de
construcţii Exfactor-Grup cu doar ...9 mln. de lei (anexă -
Contract), deşi preţul de piaţă depăşeşte cifra 1,5 mln. euro!
Unde s-a pierdut cea mai mare parte a sumei acestei tranzacţii,
nu e greu de ghicit...
Evident, profitul substanţial nu a revenit instituţiei sportive
CNOS şi nici sportului moldovenesc. Acest caz, dar şi schemele
de corupţie care predomină în ultimii ani la CNOS, au servit
drept pretext pentru o Scrisoare Deschisă a Asociaţiei
Sportivilor şi Antrenorilor din Moldova către conducerea ţării.
Comunitatea sportivă speră că organele abilitate vor face ordine
în această organizaţie cu finanţare de la stat, conducerea căreia
se ascunde sub masca sloganelor olimpice şi sportive, având în
acelasi timp imunitate politică, dar care a câştigat în ultimii ani
avere de milioane!
SCRISOARE DESCHISĂ
D-lui IGOR DODON, Preşedinte al R. Moldova
D-nei MAIA SANDU, Prim-ministru al R. Moldova
D-nei ZINAIDA GRECEANÎI, Preşedinte al Parlamentului
R. Molodva
Noi, un mare grup de sportivi de performanţă şi antrenori
emeriţi ai Moldovei, cei, care zi de zi duc faima ţării noastre
peste hotare şi înbunătăţesc imaginea ei sportivă, CEREM în
mod convingător SĂ SISTAŢI nelegiuirile şi fraudele financiare
la Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv al Moldovei.
Comisioanele ilegale la primirea burselor olimpice, cumpărarea
echipamentului sportiv la preţuri ridicate, soluţionarea
problemelor sportive prin scheme de mită, sustragerea
fondurilor publice, vânzarea acreditărilor la competiţiile
internaţionale, inclusiv la Jocurile Olimpice, afaceri de familie,
standarde duble la utilizarea bugetului de stat şi a fondurilor
Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), - sunt doar unele din
toate „performanţele” care formează cartea de vizită a CNOS.
Din păcate, trebuie să recunoaştem, că în această organizaţie se
gândesc mai mult la înbogăţirea personală, decât la nevoile
sportivilor şi antrenorilor, majoritatea dintre care trăiesc în
sărăcie şi în cămine modeste (cazul campionului european la
lupte Victor Ciobanu).
Cazul de vânzare ilegală a terenului care a fost destinat pentru
construcţia sediului CNOS, este în general o mare batjocură de
sportul naţional. Acest lot de pământ a fost alocat gratuit de
către Consiliul municipal din Chişinău (anexă - Procese), deci
CNOS nu a avut nici un drept de a pune această proprietate în uz
comercial. Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv al Moldovei
este o organizaţie publică, care, conform Statutului, nu are
asemenea împuterniciri. De ce această întrebare nu a fost
discutată în prealabil şi aprobată la Adunarea Generală a CNOS?
De ce contractul de vânzare-cumpărare a terenului nu a fost
semnat de preşedintele CNOS, Nicolae Juravschi, ci de
vicepreşedintele Nicolae Piatac, la care sunt multe întrebări
legate de alte proiecte dubioase? De ce în contract este indicată
suma 9 mln. de lei, atunci când este cunoscut din surse sigure, că
cumpărători au fost mai mulţi, iar unii dintre ei erau gata să
acorde şi suma 2 mln. euro? De ce CNOS tăinuieşte profitul de
peste 1 mln. euro? Întrebări sunt mai multe, decât răspunsuri...
Interesant că după decizia Comitetului executiv al CNOS,
imediat s-a alocat suma 200.000 de lei pentru crearea Muzeului
Olimpic, care, de fapt, există deja de câţiva ani. Cu astfel de
abordări, suntem siguri, că pentru promovarea sportului
autohton puţin ce va rămâne din urma acestui proiect dubios...
În lupta pentru combaterea corupţiei trebuie să contribuie toţi: şi
libertatea cuvântului, şi concurenţa politică, dar şi obligaţiunile
reale ale autorităţilor faţă de alegătorii săi. Privitor la activitatea
CNOS sunt disponibile multe documente, care ar prezenta
interes pentru organele de drept, dar se crează impresia, că
societatea din anumite motive nu doreşte ca unele fraude
financiare să fie discutate. În general, este uimitor că sustragerea
fondurilor bugetare cu implicarea CNOS se întâmplă regulat, dar
statul, cu părere de rău, se pare că nu are instituţii pentru lupta
cu corupţia.
Comunitatea sportivă a Moldovei pentru Nicolae Juravschi nu
este o autoritate. El reuşeşte să închidă gura oricui. „Eu sunt
dublu campion olimpic! Tu cine eşti?”. Nimeni nu pune la
îndoială meritele lui sportive pentru ţară, dar calităţile lui
manageriale de a conduce mişcarea olimpică lasă de dorit. Unica
lui „performanţă” este îmbogăţirea ilicită pe seama sportului
moldovenesc.
Actualmente este în plină desfăşurare colectarea semnăturilor
reprezentanţilor comunităţii sportive contra corupţiei olimpice,
dar deja mulţi dintre noi au fost avertizaţi de posibilele
consecinţe negative. Anume din acest motiv noi încă nu ataşăm
originalul scrisorii cu toate semnăturile, cu atât mai mult că toată
lumea cunoaşte relaţiile conducerii CNOS cu structurile
criminale.
Vă rugăm să ajutaţi sportul autohton, în caz contrar, mulţi dintre
noi vor fi nevoiţi să părăsească ţara şi să-şi caute norocul în
străinătate, de altfel, cum procedează compatrioţii noştri. Acum
principalul factor trebuie să fie transparenţa. Numai astfel
sportul naţional va putea supraveţui fenomenului corupţiei...
Asociaţia Sportivilor şi Antrenorilor din Moldova