Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Carol I Bicaz Avizat,

Profilul: SERVICII Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională
ECONOMIC/ Tehnician în activităţi economice
Modulul: M III – CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
Clasa: a IX-a E
Profesor: Rugina Delia
An şcolar: 2017-2018
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4457/05.07.2016 Avizat,
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4457/05.07.2016 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: Cadrul legislativ privind calitatea produselor și serviciilor NR. ORE ALOCATE:10 din care 10T

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
 Reglementări Prezentarea Diferențierea Asum - exerciţii de identificare a Manual pentru clasa Evaluare Sem.II
legislative privind reglementăr tipurilor de area principalelor legi si a IX-a- Modulul III orală
– Calitatea Evaluare
calitatea produselor ilor standarde responsabi standarde. produselor si scrisă
și serviciilor legislative după criterii lității - exercitii de identificare a serviciilor Tănţica
 Standardizarea privind date pentru principalelor riscuri Petre.etc.
produselor și calitatea Aplica analiza Computer
produselor rea riscurilor Conexiune la
serviciilor internet Portofoliu
 HACCP și principiilor și ținerea Videoproiector
 Certificarea și serviciilor- HACCP la sub -discutii de grup Studii de caz
garantarea standarde și nivel de control a
produselor și metode de agent întregii Fise de lucru
lucru economic activități Proiect
serviciilor Observare
la locul de sistematica
muncă Fise de
evaluare

Întocmit,

1
Notă:Detalierea conţinuturilor se va face la nivel de lecţie.