Sunteți pe pagina 1din 1

Pe baza caracterelor de cultură

În acest caz se studiază aspectul macroscopic al coloniilor bacteriene izolate:

a. colonii de tip S (smooth - netede):

- rotunde;

- bombate cu margini circulare, regulate;

- translucide cu suprafaţa netedă;

- uşor detaşabile de pe mediu;

- suspensionate în ser fiziologic produc suspensii omogene;

- produc tulburare în mediu lichid;

- germenii capsulaţi păstrează capsula;

- virulenţa este conservată.

Tipul de colonie S reprezintă forma normală pentru majoritatea bacteriilor patogene (S. aureus, S.
pyogenes, E. coli), fiind dotată cu calităţi optime de structură antigenică şi de patogenitate;