Sunteți pe pagina 1din 20
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 1262/43 din 6.06.2007 în urma evaluãrii calitative ºi este realizat în conformitate cu programa analiticã aprobatã prin Ordin al ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 5959 din 22.12.2006.

FIZICÃ – Manual pentru clasa a 12-a: F1+F2 Constantin MANTEA, Mihaela GARABET

Copyright © 2007, 2012

ALL EDUCATIONAL

Toate drepturile asupra prezentei ediþii aparþin Editurii ALL EDUCATIONAL. Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatã fãrã permisiunea scrisã a editurii. Drepturile de distribuþie în strãinãtate aparþin în exclusivitate editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale MANTEA, CONSTANTIN Fizicã F1+F2: manual pentru clasa a 12-a: / Constantin Mantea, Mihaela Garabet. – Bucureºti:

 

ALL Educational, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-684-665-6

 

I. Garabet, Mihaela

53(075.35)

Referenþi:

prof. gr. I Liviu Blanariu prof. gr. I Daniela Beuran

Redactor:

Mihaela Garabet Alexandru Novac Niculina Stoica

Coperta colecþiei:

Tehnoredactare:

Editura ALL

Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3, sector 6, cod 060512 – Bucureºti

Tel.:

021 402 26 00 021 402 26 10

 

Fax :

Distribuþie:

Tel. :

021 402 26 30; 021 402 26 33

Comenzi:

comenzi@all.ro

 

URL:

http://www.all.ro

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

 

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

= Δ http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

=

Δ

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ Δ Δ

θ

Δ Δ Δ θ θ = ω ω = ⋅ ⋅ ω θ http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ Δ Δ θ θ = ω ω = ⋅ ⋅ ω θ http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

θ

=

ω

ω

=

ω

θ

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

(

)

=

=

=

=

+

= ′ +

( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅
( ≈ ⋅ ) ′ = = = ⋅ = + ′ = ′ + ⋅

⎧ ⎪ = ′ + ⋅ ⎨ = ′ + ⋅ ⎪ ⎩ = ′
=
′ +
=
′ +
=
′ +

= ′ +

=

′ +

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ Δ

Δ

= Δ

= ′
= ′

= ′
= ′

Δ Δ Δ = Δ ′ = ′ = ′ = + ⇒ = + =

Δ Δ Δ = Δ ′ = ′ = ′ = + ⇒ = + =

=

+

=

+

=

=

=

=

= Δ ′ = ′ = ′ = + ⇒ = + = = − ⇒

α

=

+

= − α ⇒ = = α = − ⇒ = −
=
α ⇒
=
=
α
=
=

α

α =

=

α =

°

= = α = − ⇒ = − ≈ α α = = α = ≅

= = α = − ⇒ = − ≈ α α = = α = ≅

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

≈ =     + = ⋅ − +   − − = = ⋅ −

=

 

 

+

=

+

 

−

=

= ⋅ − −
=

+

− ≈ + ⎞ + ⎟ ⎟ ⎠
+
+

⎜ ⎛ ⎜

=

⎜ ⎜

+

<<

⎟ ⎟

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ

Δ

=

⋅ Δ

 

=

 

λ

λ

λ

λ

  ≡ ⋅ = ⋅   λ λ λ λ

  ≡ ⋅ = ⋅   λ λ λ λ
  ≡ ⋅ = ⋅   λ λ λ λ

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html
http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ

Δ ′ =

=

Δ +
Δ
+

Δ

Δ

=

=

Δ +
Δ
+

Δ Δ

Δ ′ Δ =
Δ ′
Δ
=
Δ ′ = = Δ + Δ Δ = = Δ + Δ Δ Δ ′

Δ ′ = = Δ + Δ Δ = = Δ + Δ Δ Δ ′

Δ ′ = = Δ + Δ Δ = = Δ + Δ Δ Δ ′

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ Δ Δ

Δ = Δ

μ Δ μ Δ Δ Δ Δ μ

μ Δ Δ Δ Δ μ τ = ⋅ τ′ = ⋅ ⋅ = ⋅ τ′

τ

= ⋅ τ′ =

=

τ′

=

=

= τ

+ τ′

=

+

=

τ

=

−

τ =

−

=

= ⋅ τ =

=

τ′ =

=

τ τ

http://www.all.ro/fizica-f1-f2-manual-pentru-clasa-a-xii-a-1.html

Δ ′ =