Sunteți pe pagina 1din 2

CIRCULARA I

Stimată Doamnă/Stimate Domn,


Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării din Republica Moldova organizează ediţia a VIII-a a Congresului Mondial al
Eminescologilor, cu genericul Cosmosul eminescian, în data de 3-4 septembrie 2019.
Parteneri:
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”
Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, București
Centrul Academic Internațional „Mihai Eminescu”
Fundația pentru Știință și Artă a Academiei Române, București
Universitatea de Stat ,,Ion Creangă”, Chişinău
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Chișinău

Ediția a VIII-a a Congresului Mondial al Eminescologilor este consacrată tematicii Cosmosului


eminescian. Va fi pusă în discuţie viziunea lui Mihai Eminescu asupra genezei universului (procesele
cosmogonice; infinitul, relaţia mitologică om-stea, cer-pământ; extincţie; motivul depărtării).
Vor fi lansate noi cărţi ale eminescologilor, care propun cercetări ale poeziei şi cercetări ale prozei
eminesciene sub semnul noilor viziuni cosmologice. Vor fi abordate şi alte aspecte ale problematicii
şi previziunile ştiinţifice ale poetului.
Vă invităm să ne onoraţi cu participarea Dumneavoastră la lucrările congresului.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită Formularul de participare (Anexa 1) până la 20 AUGUST 2019, pe
adresa: acad.cimpoi@gmail.com
Cu alte detalii vom reveni în circulara numărul II.

Comitetul de organizare
Preşedinte:
acad. Mihai CIMPOI, director al proiectului Congresul mondial al eminescologilor
Membri:
Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română
„B. P.-Hasdeu”
Dr. Olesea GÎRLEA, șef interimar al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului
Conf. univ., dr. hab. Eugenia MINCU, director adjunct interimar al Institutului
Conf. cerc., dr. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific interimar al Institutului
Liliana BOTNARU, șef interimar al Centrului de Lingvistică al Institutului
Dr. Dorina MACOVEI, șef interimar al Centrului de Terminologie al Institutului
Comitetul ştiinţific
Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Acad. Valeriu MATEI, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”
Acad. Gheorghe PĂUN, Academia Română, București
Dr. Florian COPCEA, Drobeta Turnu Severin, România
Dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, România
Acad. Eugen SIMION, Academia Română, București
Prof. Theodor CODREANU, Huși, România
Anexa 1
FORMULAR DE PARTICIPARE

Nume, Prenume

Titlul ştiinţific/didactic

Afiliere

Denumirea secțiunii

Titlul comunicării

Rezumat în limba română (până la 100


de cuvinte)

Cuvinte-cheie (5-7 cuvinte)

E-mail

Anexa 2

CERINŢE PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

Textele comunicărilor prezentate la ediţia a VIII-a a Congresului Mondial al Eminescologilor cu


genericul Eminescu și cosmosul, vor fi trimise până la 31 OCTOMBRIE 2019, prin e-mail, pe
adresa: acad.cimpoi@gmail.com.
Dimensiunea paginii: A4, margini: sus, jos – 2,5 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 1 cm.
Titlul lucrării: corp de litere – 12, aldin, centrat.
Autorul/Autorii: prenumele, numele autorului – font Times New Roman, corp de litere – 12,
aldin, centrat.
Instituţia: font Times New Roman, corp de litere – 10, cursiv, centrat.
Rezumatele: font Times New Roman, corp de litere – 10, cursiv.
Textul lucrării: font Times New Roman, corp de litere – 12, spaţiu interlinie – 1,5; volum – 5- 6
pagini.
Numerotarea paginilor – jos, dreapta.
Trimiterile la sursele bibliografice vor fi făcute în text după modelul (Cimpoi, 2018, p. 9).
Referinţele bibliografice (corp de litere – 10, interval – 1) vor fi anexate in extenso la sfârşit, în
ordine alfabetică, conform modelului:

1. Mihai Cimpoi, Cartea vieții lui Mihai Eminescu, Târgoviște, 2018.


2. Anatol Gavrilov, Delimitări și precizări terminologice (4). Polifonie, eteromundaneitate,
cuvânt-voce, în: Philologia, 2017, nr. 1-2 (289-290), p. 10-28.
Notă. Responsabilitatea vizând conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Materialele care nu vor respecta prezentele norme nu vor fi publicate.

Comitetul de organizare

S-ar putea să vă placă și