Sunteți pe pagina 1din 1

Nume___________________ Data____________

Evaluare inițială, clasa a-V-a

I. Alege răspunsul corect (3 puncte)

1.Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui

a.Cain b.Adam c.Abel

2.Ioan Botezătorul s-a născut în familia lui:

a.Iosif și Maria b.Zaharia și Elisabeta c.Elcana și Ana

3. La Rusalii a avut loc:

a.pogorârea Duhului Sfânt b. Apariția Bisericii c.Botezul Domnului

II. Completați spațiile libere (3 puncte)

1. Iacov a primit numele_____________în urma luptei cu îngerul Domnului


2. Iov era un om__________________________________
3. La rugăciunea lui Ilie Dumnezeu a trimis____________peste jertfă
4. Elisei a fost slujitorul lui ________
5. Cei trei prieteni din cartea Daniel au fost aruncați ____________________
6. Iona a fost trimis de Dumnezeu la cetatea _________
III. Scrie o compunere de 10 rânduri despre viața Domnului Isus Hristos.
(3 puncte)Trebuie să cuprindă principalele evenimente din viața Domnului:
nașterea, botezul, patimile și înălțarea
Se acordă 1 punct din oficiu