Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr.

3
LISTA cuprinzând unitățile care au obținut hotărârea de menținere a avizului de
încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a
locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,cu modificările și
completările ulterioare

Poziția
actuală
Nr. crt.
C.U.I./Cod Nr. registrul din lista
anterio Societatea/Localitatea Aviz nr./dată
fiscal comerțului locurilo
r
r de
muncă
S.C. CENTRALA
ELECTRICĂ DE
RO1459366 59/06.07.2005
54. TERMOFICARE J02/336/19.04.2002 7
8 1/10.07.2012
ARAD - S.A.,
localitatea Arad
INSTITUTUL DE
URGENȚĂ PENTRU
BOLI
181/22.09.200
147. CARDIOVASCULARE 4203628 - 2
5 2/10.07.2012
PROF. DR. CC.
ILIESCU, localitatea
București
SPITALUL CLINIC
DE URGENȚĂ
146/21.09.200
125. PENTRU COPII 4548538 - 2
5 3/10.07.2012
LOUIS ȚURCANU,
localitatea Timișoara
SPITALUL CLINIC
JUDEȚEAN DE 157/21.09.200
133. 4240898 - 2
URGENȚĂ, localitatea 5 4/10.07.2012
Sibiu
SPITALUL CLINIC
164/22.09.200
JUDEȚEAN DE
5
137. URGENȚĂ SF. 3126853 - 2
165/22.09.200
APOSTOL ANDREI,
5 5/13.08.2012
localitatea Galați
S.C. OIL TERMINAL -
96/25.07.2005
83. S.A., localitatea 2410163 J13/512/1991 7
7/13.08.2012
Constanța
S.C. OMV PETROM - 50/01.07.2005
7, 9,
S.A. - Zona de 1590082 J40/8302/1997 71/11.07.2005 13
57.
Producție 1 Crișana 72/14.07.2005
Banat – Unitatea de 9/13.08.2012
afaceri „Reparații
capitale și intervenții la
sonde“
S.C. OMV PETROM -
65/08.07.2005
56. S.A. - Zona de 1590082 J40/8302/1997 13
10/13.08.2012
Producție 2 Oltenia
S.C. OMV PETROM -
S.A. - Zona de 61/07.07.2005
55. 1590082 J40/8302/1997 13
Producție III Muntenia 11/13.08.2012
Vest
S.C. OMV PETROM -
39/06.05.2005
S.A. - Zona de
5. 1590082 J40/8302/1997 68/08.07.2005 13
Producție IV Moesia
12/13.08.2012
Sud
S.C. OMV PETROM - 66/08.07.2005
S.A. – Zona de 67/08.07.2005
5. 1590082 J40/8302/1997 13
Producție V Moesia 68/08.08.2005
Nord 13/13.08.2012
S.C. OMV PETROM -
S.A. – Zona de 33/03.05.2005
4. 1590082 J40/8302/1997 13
Producție VI Muntenia 14/13.08.2012
Central
S.C. OMV PETROM -
S.A. - Zona de 77/15.07.2005
58. 1590082 J40/8302/1997 13
Producție VII Muntenia 15/13.08.2012
Est
S.C. OMV PETROM -
47/01.07.2005
S.A. - Zona de
6, 8. 1590082 J40/8302/1997 54/04.07.2005 13
Producție VIII Moldova
16/13.08.2012
Nord
S.C. OMV PETROM -
S.A. - Zona de
77/15.07.2005
58. Producție IX Moldova 1590082 J40/8302/1997 13
17/13.08.2012
Sud - Punct de lucru
Buzău
S.C. OMV PETROM -
S.A. - Zona de 2/12.11.2004
2. 1590082 J40/8302/1997 8,11
Producție X Petromar 18/13.08.2012
Constanța
119/13.09.200
S.C. ALRO - S.A.,
104. 1515374 J28/8/31.01.1991 5 28 (d)
localitatea Slatina
19/24.09.2012
S.C. ARIO - S.A., 14/22.12.2004
20. 2736489 J06/38/1991 24
localitatea Bistrița 20/24.09.2012
63. S.C. IUS - S.A.., 1109309 J08/30/1991 70/11.07.2005 26
localitatea Brașov 21/24.09.2012
S.C.
PETROSANTANDER 50/01.07.2005
7. 26889099 J02/825/19.11.2010 13
ROMÂNIA - S.R.L., 22/24.09.2012
localitatea Arad
109/09.09.200
S.C. STICLA TURDA -
94. 202190 J12/3/04.01.1991 5 15
S.A., localitatea Turda
23/16.05.2013
S.C.
HIDROCONSTRUCȚI J40/1762/12.04.199 42/06.05.2005
40. RO1556820 1 (a), 3
A - S.A., localitatea 1 24/24.09.2012
București
Compania Națională
ROMARM - S.A. - 101/27.06.200 1 (c, d,
44. filiala Uzina Mecanică R13741804 J29/162/2001 5 e, f, g,
Plopeni - S.A., 25/24.09.2012 h), 26
localitatea Plopeni
COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA - S.A. – 75/14.07.2005
65. 30292810 J16/904/08.06.2012 7
Sucursala 27/24.09.2012
Electrocentrale Craiova,
localitatea Craiova
Compania Națională
ROMARM - S.A. 173/22.09.200
1 (d, e,
46. București - filiala S.C. 13945863 J08/596/2001 5
f), 33
CARFIL - S.A., 28/24.09.2012
localitatea Brașov
S.C. UPETROM 1 MAI
69/08.07.2005 24, 26,
62. - S.A. Ploiești, 1350365 J29/1/1991
29/02.10.2012 27, 33
localitatea Ploiești
Compania Națională
ROMARM - S.A. -
1 (c, d,
filiala S.C. UZINA 45/10.05.2005
43. 14373832 J18/330/2001 g, h), 29
MECANICĂ - SADU - 30/08.10.2012
(b)
S.A., localitatea
Bumbești-Jiu
Compania Națională 1 (c, d,
ROMARM - S.A. - 131/15.09.200 e, f, g,
RO1365241
45. filiala S.C. TOHAN - J08/49/2001 5 h), 26,
3
S.A.., localitatea 31/08.10.2012 30 (b),
Zărnești 33
AGENȚIA ROMÂNĂ
PENTRU - 114/09.09.200
99. SALVAREA DE VIEȚI 16330145 - 5 9
OMENEȘTI, localitatea 32/15.10.2012
Constanța
132/15.09.200
S.C. STIROM - S.A.,
115. 335588 J40/10/1990 5 16 (a, c)
localitatea București
33/15.10.2012
SNTFM „C. F. R.
12/30.11.2004
18. Marfă“ - S.A., R11054537 J40/9775/1998 7
34/15.10.2012
localitatea București
SNTFC „C.F.R.
11/30.11.2004
17. Călători“ - S.A., R11054545 J40/9764/1998 7
35/15.10.2012
localitatea București
SPITALUL CLINIC
139/20.09.200
CĂI FERATE
121. 4332169 - 5 2
CRAIOVA, localitatea
36/15.10.2012
Craiova
SPITALUL CLINIC
168/22.09.200
JUDEȚEAN
139. 4301103 J70/380/1992 5 2
CONSTANȚA,
37/15.10.2012
localitatea Constanța
S.C. NUCLEAR & 141/20.09.200
122. VACUUM - S.A., R481419 J23/1216/2002 5 2
localitatea Măgurele 38/15.10.2012
REGIA AUTONOMĂ
PENTRU ACTIVITĂȚI
NUCLEARE -
16/22.12.2004
22. Sucursala Cercetări 11057002 J03/515/1998 2
39/15.10.2012
Nucleare Pitești,
localitatea Pitești -
Mioveni
REGIA AUTONOMĂ
PENTRU ACTIVITĂȚI 172/22.09.200
24. NUCLEARE 10882752 J25/282/1998 5 2
DROBETA-TURNU 40/15.10.2012
SEVERIN
S.C. ALS ROMÂNIA -
S.R.L. Gura Roșiei, 30/15.02.2005 21 (c),
34. 17540382 J01/541/28.04.2005
localitatea Roșia 41/18.10.2012 29 (a)
Montană
133/15.09.200
S.C. FORAJ SONDE -
116. 3730778 J16/2746/1992 5 13
S.A., localitatea Craiova
43/18.10.2012
S.C. SOMETRA - S.A. 126/14.09.200
29 (a, b,
111. Copșa Mică, localitatea 813526 J32/124/1991 5
d)
Copșa Mică 44/18.10.2012
REGIA AUTONOMĂ
PENTRU ACTIVITĂȚI 55/04.07.2005
23. 12611350 J25/300/1998 36
NUCLEARE - 45/18.10.2012
Sucursala ROMAG-
PROD., localitatea
Drobeta-Turnu Severin
SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL DE 148/21.09.200
126. URGENȚĂ 4483447 - 5 2
TIMIȘOARA, 46/16.11.2012
localitatea Timișoara
SPITALUL CLINIC DE 179/22.09.200
146. PEDIATRIE SIBIU, 11411672 - 5 2
localitatea Sibiu 47/16.11.2012
64/07.07.2005
SCTM METROREX -
225/08.09.200 5 (a, b),
61. S.A., localitatea 13863739 J40/6880/1999
5 6
București
48/12.12.2012
S.C.
7, 25
ARCELORMITTAL 123/13.09.200
(a), 27
108. TUBULAR 2057240 J27/88/1991 5
(a), 30
PRODUCTS ROMAN - 49/12.12.2012
(c)
S.A., localitatea Roman
S.C. AUTOMOBILE
56/06.07.2005
53. DACIA - S.A., RO160796 J03/81/1991 24
50/12.12.2012
localitatea Mioveni
130/14.09.200
S.C. HIDROJET - S.A., 24, 26,
114. RO1318860 J29/17/29.01.1991 5
localitatea Breaza 27 (a)
51/12.12.2012
1 (b), 7,
10, 18
(a, b),
19 (c),
S.C.
117/12.09.200 21 (a),
ARCELORMITTAL
102. RO1639739 J17/21/1991 5 22, 23,
GALAȚI - S.A.,
52/18.01.2013 24, 25
localitatea Galați
(a), 26,
27, 30
(c, d),
39
S.C. TMK - REȘIȚA - 51/01.07.2005 7, 23,
50. RO1064207 J11/59/1991
S.A., localitatea Reșița 53/18.01.2013 27
S.C.
ARCELORMITTAL 18/22.12.2004 7, 23,
25. RO2126855 J20/41/1991
HUNEDOARA, 55/18.01.2013 25 (a)
localitatea Hunedoara
SOCIETATEA
NAȚIONALĂ 149/21.09.200
127. NUCLEAR R22554619 J/13/3442/2007 5 2
ELECTRICA - S.A. - 56/21.01.2013
Sucursala CNE
Cernavodă, localitatea
Cernavodă
INSTITUTUL
ONCOLOGIC PROF. 169/22.09.200
140. DR. ALEXANDRU 4203709 - 5 2
TRESTIOREANU, 57/16.05.2013
localitatea București
SOCIETATEA
NAȚIONALĂ DE
GAZE NATURALE
ROMGAZ - S.A. - 115/12.09.200
100. Sucursala de Intervenții, 14056826 J32/1190/2003 5 13
Reparații Capitale și 58/31.01.2013
Operații Speciale la
Sonde Mediaș,
localitatea Mediaș
INSTITUTUL
NAȚIONAL DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE
22/15.02.2005
26. PENTRU FIZICĂ ȘI 3321234 J23/1945/2002 2
60/04.02.2013
INGINERIE
NUCLEARĂ „HORIA
HULUBEI“ - IFIN-HH,
localitatea Măgurele
SPITALUL
175/22.09.200
MUNICIPAL DE
143. 2613940 - 5 2
URGENȚĂ ROMAN,
61/04.02.2013
localitatea Roman
134/15.09.200
S.C. LAMINORUL - 7, 25
117. 2266948 J09/42/1991 5
S.A., localitatea Brăila (a), 26
62/04.02.2013
S.C. GRUP PETROL
7/12.11.2004
14. MARIN - S.A., R7471838 J13/1755/1995 11
63/04.02.2013
localitatea Constanța
S.C. RIG SERVICE -
RO1432066 5/12.11.2004
12. S.A., localitatea J13/2053/2001 11
8 64/04.02.2013
Constanța
S.C. PROMEX - S.A.
63/07.07.2005
60. BRĂILA, localitatea RO2265683 J09/112/1991 24
65/20.02.2013
Brăila
S.C. FOSERCO - S.A. 121/13.09.200
106. PLOIEȘTI, localitatea RO969453 J29/201/2011 5 13
Ploiești 66/20.02.2013
S.C. RULMENȚI - S.A. 7, 24,
32/03.05.2005
35. BÂRLAD, localitatea RO2808089 J37/8/1991 26, 27
68/20.02.2013
Bârlad (a)
3, 14,
S.C. CUPRUMIN - 78/15.07.2005
67. R11551757 J01/64/15.02.1999 20, 26,
S.A., localitatea Abrud 69/20.02.2013
32
7, 23 (a,
S.C. MECHEL 135/16.09.200
b), 25
118. TÂRGOVIȘTE - S.A., 913720 J15/284/1991 5
(a), 27
localitatea Târgoviște 70/20.02.2013
(a, b)
S.C. HIDROSERV
PORȚILE DE FIER - 76/14.07.2005
66. 14936693 J25/250/08.10.2002 10
S.A., localitatea 71/21.02.2013
Drobeta-Turnu Severin
S.C. ROMINSERV 125/14.09.200
110. VALVES IAIFO - S.A., 29319521 J31/480/2011 5 24, 26
localitatea Zalău 72/21.02.2013
S.C. SATURN - S.A., 15/22.12.2004
21. 1750957 J01/186/1991 24
localitatea Alba Iulia 73/21.02.2013
S.C. FABRICA DE 124/14.09.200
109. STICLĂ AVRIG - S.A., 2460706 J32/69/1991 5 15
localitatea Avrig 74/16.05.2013
100/25.07.200
S.C. WEATHERFORD 5
1 (a, c),
87. ATLAS G.I.P. - S.A., RO1360687 J29/79/2001 147/21.09.200
2
localitatea Ploiești 5
75/16.05.2013
S.C. OLTCHIM - S.A., 46/01.07.2005
7, 42,
47. localitatea Râmnicu 1475261 J38/219/18.04.1991 28/15.02.2005
43, 44
Vâlcea 76/16.05.2013
136/16.09.200
S.C. SILCOTUB - S.A.,
119. 15117182 J31/363/2006 5 25 (a)
localitatea Zalău
78/16.05.2013
S.C. DAFORA - S.A.
99/25.07.2005
86. Sucursala Foraj - S.A., 15513764 J32/768/13.06.2003 13
81/08.08.2013
localitatea Mediaș
S.C. ARMĂTURA -
38/05.05.2005
39. S.A., localitatea Cluj- RO199001 J12/13/1991 24
82/08.08.2013
Napoca
SPITALUL CLINIC 161/22.09.200
135. NR. 1 CF WITTING, 4267257 - 5 2
localitatea București 93/27.09.2013
116/12.09.200
S.C. FORAJ SONDE -
101. 4727746 J26/349/1995 5 13
S.A., localitatea Ernei
94/20.04.2015
S.C. ROMAN - S.A., 1/25.05.2004
1. RO1104079 J08/175/1991 24, 26
localitatea Brașov 95/25.03.2016