Sunteți pe pagina 1din 4

Articolul 49

(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie


pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum
urmează:
a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de
cotizare în condiții deosebite de muncă;

Tabelul nr. 1

Vârsta standard de pensionare se


Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani reduce cu:
împliniți)
Ani Luni

1 - 3

2 - 6

3 - 9

4 1 -

5 1 3

6 1 6

7 1 9

8 2 -

9 2 3

10 2 6

11 2 9

12 3 -

13 3 3

14 3 6

15 3 9
16 4 -

17 4 3

18 4 6

19 4 9

20 5 -

21 5 3

22 5 6

23 5 9

24 6 -

25 6 3

26 6 6

27 6 9

28 7 -

29 7 3

30 7 6

31 7 9

32 8 -

33 8 3

34 8 6

35 8 9
b) conform tabelului nr. 2, în situația persoanelor care au realizat stagii de
cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie
2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile
de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 28 alin. (1);

Tabelul nr. 2

Vârsta standard de pensionare


Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă și/sau în se reduce cu:
condiții speciale (ani împliniți)
Ani Luni

1 - 6

2 1 -

3 1 6

4 2 -

5 2 6

6 3 -

7 3 6

8 4 -

9 4 6

10 5 -

11 5 6

12 6 -

13 6 6

14 7 -

15 7 6

16 8 -
17 8 6

18 9 -

19 9 6

20 10 -

21 10 6

22 11 -

23 11 6

24 de ani și peste 12 -

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în


străinătate, după data de 23 august 1944, și/sau de prizonierat, în situația
persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în
condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și la alin. (2) din Decretul-
lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de
pensii, cât și în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor
standard de pensionare, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), numai
pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.