Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-135/19 (02-7170-04072019)
HOTĂRÂRE
În numele Legii
(DISPOZITIV)
24 iulie 2019 mun.
Chişinău
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău

Instanța compusă din:


Preşedintele completului Angela Bostan
Judecătorii Anatol Pahopol și Veronica Negru
Grefier Marina Samatiuc

Cu participarea:
Reprezentantului reclamanților, avocatul Nicolae Buzu

În lipsa:
Reclamanților Ion Druță și Radu Țurcanu
Pîrîtului Consiliul Superior al Magistraturii

Examinînd în şedinţă de judecată publică, în ordinea contenciosului administrativ,


cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Ion Druță și Radu Țurcanu
către Consiliul Superior al Magistraturii privind anularea punctelor 3 și 4 din hotărîrea
Consiliului Superior al Magistraturii nr.211/13 din 25 iunie 2019 cu privire la nota
informativă a unui judecător,

În conformitate cu prevederile art. 224 alin.(1) lit.a), art.244, art.245, art.251 al.2 din
Codul administrativ, instanța de judecată,
HOTĂRĂȘTE:
Se admite cererea de chemare în judecată a lui Ion Druță și Radu Țurcanu către
Consiliul Superior al Magistraturii privind anularea punctelor 3 și 4 din hotărîrea
Consiliului Superior al Magistraturii nr.211/13 din 25 iunie 2019 cu privire la nota
informativă a unui judecător.
Se anulează, ca fiind ilegal punctul 3 din hotărîrea Consiliului Superior al
Magistraturii nr.211/13 din 25 iunie 2019 privind înlăturarea de la exercitarea funcției
administrative în cadrul Curții Supreme de Justiție, a președintelui Ion Druță pînă la
rămînerea definitivă a hotărîrii emise în baza informației prezentate de un judecător, și
punctul 4 din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.211/13 din 25 iunie
2019 privind înlăturarea președintelui Judecătoriei Chișinău - Radu Țurcanu de la
exercitarea funcției administrative în cadrul Judecătoriei Chișinău pînă la rămînerea
definitivă a hotărîrii emise în baza informației prezentate de un judecător.
Hotărîrea este executorie, dar cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție
în termen de 30 de zile de la pronunțare, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Preşedintele completului, Angela Bostan

Judecătorii Anatol
Pahopol

Veronica Negru