Sunteți pe pagina 1din 296

LORRAINE HEATH

Ducelesi doamnain rosu


Traducere din limba engleză Liam/Graal Soft VAIH!
"rolog

Din #urnalul ducelui de


A$endale
%n &umbru &ecret a făcut din mine bărbatul care &unt
a&tăzi' (u ace&te cu$inte am &)u& totul'

(a)itolul *

Londra
*+,-
Aici )utea &ă dea lo$itura'
Ro&e nu lă&ă &ă &e $adă nici un &emn că ar fi fo&t .ncntată
de acea&tă de&co)erire0 de1i &e .ndoia că ar fi )utut cine$a
de&cifra ade$ăratul .n2ele& din &)atele zmbetului &trălucitor
&au al )ri$irilor &cli)ind de mul2umire' Toate doamnele
)rezente rămă&e&eră cu gurile că&cate la $ederea acelor
do$ezi de o)ulen2ă 1i a mărturiilor de )ăcat0 a$ari2ie 1i ră&fă2
ma&culin' Se3ului frumo& i &e .ngădui&e .n &fr1it acce&ul .ntr!
unul dintre cele mai faimoa&e 1i mai brfite &anctuare intime
ale bărba2ilor0 1i doamnele &e delectau acum cu de&co)erirea
tuturor acelor lucruri care le fu&e&eră a&cun&e &au refuzate
)nă atunci'
Sco)ul e$enimentului din acea &eară ! un mare bal0
intrarea doar cu in$ita2ie ! era &ă!i di&treze )e membrii actuali
1i &ă le )rezinte celor )oten2iali toate beneficiile )e care le
oferea fo&tul club )entru gentlemeni' 4e la &o&irea ei din
Londra0 cu două &ă)tămni .n urmă0 Ro&e afla&e că tot ora1ul
$orbea de&)re 4ragonii .ngemăna2i'
Nu era
ace&tuia cu de mirare0 de
o 5umătate )entru că de$reme0
oră mai .l zări&e trecnd
)e )ro)rietarul
)ragul
unei u1i care )ărea &ă ducă &)re .ncă)erile din &)ate' ergea
cu )a& 6otărt 1i .i atră&e&e aten2ia )entru că recuno&cu&e .n
el un &)irit .nrudit' Nici zece minute mai trziu0 lua .n bra2e o
femeie 1i o &ăruta de&tul de a)ă&at 1i cu totul necu$enit ! dre)t
.n mi5locul uneia dintre ringurile de dan&' 4u)ă fer$oarea 1i
entuzia&mul doamnei0 Ro&e .l 1ter&e de )e li&ta celor are ar fi
)utut &ă!i fie de folo& .n ac2iunile ei' Era e$ident luat0 iar
bărba2ii neanga5a2i afecti$ erau cu mult mai u1or de abordat'
Ignornd bărba2ii care o cercetau din )ri$iri0 )orni &ă &e
familiarizeze
o a doua ca&ăcu.n.m)re5urimile
&ă)tămnile care a$eau O
următoare' &ă!i &er$ea&că
)arte dre)t
din .ncă)ere
a$ea me&e de&tinate 5ocurilor de noroc' 4iminea2ă crezu&e că
1i re&tul .ncă)erii a$ea acelea1i &co)uri0 dar a&tă!&eară zona
.n care nu &e 5uca &er$ea dre)t loc unde oamenii &e )limbau
&au dan&au' (andelabre imen&e de &ticlă a&igurau iluminatul'
Ta)etul de )e )ere2i a$ea o nuan2ă neutră0 fără a fi .n mod
&)ecial ma&culină &au feminină'
Lui Ro&e i!ar fi )lăcut &ă aibă ocazia de a $edea clubul
.nainte de reno$ările care .ncerca&eră &ă &tabilea&că un
ec6ilibru .ntre ceea ce )utea rămne de intere& )entru bărba2i
1i ceea ce nu le!ar fi ofen&at )e femei' 7ără .ndoială că era
)u2in mai decadent 1i cu mult mai intere&ant' 4ar ea nu era
aici )entru decora2iuni' "e ea o atrăgeau mai degrabă inima 1i
&ufletul clădirii ! acelea de care de)indea .n&ă1i e3i&ten2a ei'
"limbndu!&e )rin mul2imea de oameni0 zmbindu!le unuia
1i altuia0 1tia că aceia )e care .i &aluta cu o .nclinare a ca)ului0
.n &emn de recunoa1tere0 &e $or fi .ntrebat0 .ncurca2i0 de unde
o cuno1teau0 &tră! duindu!&e &ă!1i amintea&că0 ba unii a$eau
&ă 5ure a doua
cuno1tin2e $ec6i'ziNimeni
diminea2ă că odi&)u&
nu era recuno&cu&er0
&ă admită că că nu
erauo
$ăzu&eră niciodată )nă atunci' Ro&e era mae&tră .n arta de a
)ărea că a)ar2ine locului unde &e afla8 era0 de fa)t0 mae&tră .n
multe )ri$in2e'
(nd intră .n &alonul )entru doamne0 care du)ă &eara
aceea a$ea &ă fie interzi&ă domnilor0 Ro&e 1tia că nu!1i $a
face un obicei din a frec$enta acea&tă .ncă)ere0 dar că
acea&ta i!ar )utea oferi )rile5ul de a cimenta rela2iile )otri$ite'
!9ună'
(nd &e .ntoar&e0 Ro&e dădu cu oc6ii de o femeie cu
c6i)ul mic0 )ărul ca abano&ul 1i oc6ii la fel de negri ca &ufletul
lui Satan ! 1i cum nu &e )oate mai bănuitori' %n alt &uflet
.nrudit0 )oate'
- 9ună &eara0 zi&e Ro&e autoritar0 ca 1i cum odaia era &ub
comanda ei'
(ontrolul0 im)erio& nece&ar dacă $rei &ă c1tigi 5ocul0
trebuia )ă&trat .n )ermanen2ă0 cu orice c6i)'
- Nu cred că am fo&t )rezentate cum &e cu$ine' Numele
meu e&te Ro&alind S6ar)e'
- Eu &unt iner$a 4odger'

.ng6i2indu!1i &ur)riza0 Ro&e abia dacă &c6i2ă o re$eren2ă'


- E1ti o raritate0 draga mea' O femeie cu bani 1i nemritată'
- (um ai a5un& la o a&tfel de concluzie:
!Am .n2ele& că doar nobilii 1i cei cu a$ere au fo&t in$ita2i la
acea&tă )etrecere e3clu&i$i&tă' ;i cum nu )ari &ă faci )arte din
nobilime0 nu mai rămne dect a$erea'
7emeia zmbi u1or'
- 4a0 in$ita2iile au fo&t de&tul de )u2ine0 dar tatăl meu e&te
cel cu banii' (a &ă nu mai &)unem că el e&te fo&tul )ro)rietar
al ace&tui loc0 de cnd era 4odger<& 4ra=ing Room'
A0 e3act0 Ro&e ar fi trebuit &ă recunoa&că numele' ai
trziu a$ea &ă &e do5enea&că )entru a&ta' O &că)are din
negli5en2ă o )utea co&ta &cum)0 )utea fi o )iedică .n )lanurile
ei'
- "re&u)un că e o )er&oană de&tul de intere&antă' A1te)t
cu nerăbdare &ă!l cuno&c'
4omni1oara 4odger )ri$i .m)re5ur ne)ă&ătoare0 de1i Ro&e
&im2ea la ea un &oi de $igilen2ă care nu )rea .i era )e )lac'
- So2ul dumitale e aici: .ntrebă femeia mai tnără'

!Sunt $ădu$ă'4odger .1i .ntoar&e )ri$irea0 cu o $ădită


4omni1oara
m6nire .n adncul oc6ilor ei negri0 acum fi3a2i din nou a&u)ra
lui Ro&e'
- .mi )are foarte rău>
- %n tigru l!a atacat0 .n tim)ul unei e3cur&ii )e care o
făceam )rin 5ungla indiană' 4ar a murit a1a cum a trăit'
A$enturo&' ă con&olează ace&t gnd' Nu i!ar fi )lăcut deloc
&ă moară de bătrne2e0 infirm0 .n )at'
- "re&u)un că e ce$a0 &ă mori a1a cum 2i!ai dorit 1i nu &ilit

de .m)re5urări' E1ti &ingură la Londra0 a1adar: Nu $reau &ă


)ar indi&cretă0 dar familia dumitale nu!mi )are cuno&cută'
!Nu e ne$oie &ă!2i ceri &cuze0 dragă' Nu &unt aici dect de
două &ă)tămni' E&te )rima dată cnd ie& .n ora1'
!A&te e neobi1nuit'
- .nainte de India am locuit .n nord0 .ntr!un oră1el )e care
nici nu merită &ă!l )omene&c0 de care )u2ină lume a auzit'
Nici unul dintre locurile unde trăi&e nu merita )omenit0 mai
ale& că era ri&cant &ă la&e firimituri de )ine )e drum0 .n cazul
cnd cine$a ar fi fo&t intere&at &ă!i recon&tituie tra&eul'
!(red că a$ocatul meu e&te cel care mi!a ob2inut o in$ita2ie
la balul de a&tă!&eară'
4e fa)t0 era &igură de ace&t lucru' 4aniel 9ec?=it6 &e
dădu&e )e&te ca) &ă!i facă )e )lac0 din cli)a cnd )ă1i&e .n
biroul lui' Vădu$ele care &ă mo1tenea&că .ntreaga a$ere a
&o2ilor lor erau foarte rare 1i deo&ebit de a)reciate' "e baza a
ceea ce ea .i )o$e&ti&e de&)re a$erea &o2ului0 a$ocatul era )e
de)lin con1tient de &uma frumu1ică )e care a$ea &ă o ob2ină
.n urma a&i&ten2ei )e care i!o acorda' Voia &ă fie mai mult
dect mul2umită'
- .i &unt )rofund recuno&cătoare'

!Vrei &ă!2i )rezint locul:


- N!a1 )utea &ă!2i cer att de mult' .n )lu&0 am 1i eu un
dram de &)irit de a$entură 1i )refer &ă cercetez de una
&ingură'
- Ei0 atunci te la& &!o faci' S)er &ă ai o &eară )lăcută'
- A0 cu &iguran2ă mă $oi &trădui &ă fie e3act a1a'
4omni1oara 4odger .1i luă a)oi la re$edere0 1i Ro&e .1i
notă .n
minte &ă!l .ntrebe )e 9ec?=it6 de&)re tatăl fetei' Era foarte
)o&ibil &ă $rea
c6iar dacă era de&ăneam
lege nobil'
o )rietenie cu domni1oara
S)re deo&ebire 4odger0
de ma5oritatea
oamenilor0 Ro&e era mai intere&ată de bani dect de rang'
(um noul )ro)rietar de&c6i&e&e locul )entru cei care nu erau
de $i2ă nobilă0 &e )are că 1i el )unea mai mult )re2 )e bani
dect )e srcini' %n )rinci)iu .n2ele)t0 .ntruct omul nu )oate
&ă!1i aleagă &ingur familia'
Ro&e 1tia foarte bine ace&t lucru'
"ă1i acum .ntr!unul dintre &aloanele )entru luat ma&a'
Ser$antele erau .ncărcate cu att de multă mncare0 că
)ăreau .n )ericol &ă &e frngă' Lumea &tătea la me&ele
aco)erite cu fe2e de in 1i &e bucura de )re)arate' Lumina era
di&cretă' .n mi5locul me&elor )l)iau lumnări' .ncă)erea ar fi
)utut &er$i )entru un rendez!$ou& romantic' Va cina aici0 cnd
$a $eni momentul0 $a face o mul2ime de lucruri aici'
O lă&a&eră &ă intre' Talentul 1i 1iretenia ei erau garan2ia că
a$ea &ă )rofite de ne&ocotin2a lor'
7emeia .n ro1u .i atră&e&e aten2ia de .ndată ce )ă1i&e )e
u1a de la intrare0 ca 1i cum ar fi fo&t regina Angliei .n&ă1i'
Răma&e &ur)rin& că o ob&er$a&e0 )entru că nimic din
.nfă2i1area ei nu &ur)rindea'
"ri$ea din locul lui a&cun&0 .n col2ul umbrit al balconului de
la 4odger<&'
A$endale &coa&e un mormăit' 4ragonii .ngemăna2i' 4e ce
mama naibii &c6imba&e 4ra?e numele de zeci de ani )e care
.l a$ea tri)oul: Nu doar numele0 ci a)roa)e totul: Lui
A$endale nu!i )lăcea' Nu!i )lăcea defel' Nu!i )lăcea mai ale&
că femeilor li &e )ermitea acum &ă intre0 fie că erau membre0
fie că $eneau &ă &e )limbe )e acolo0 a1a cum făcea c6iar
atunci femeia .n ro1u'
"rul blond 1i mătă&o& era &trn& 1i fi3at .n )ie)teni de
&idef' Nu era nici $ibrant0 nici inten&0 nid diferit .n $reun fel' Ar
fi trebuit &ă o facă &ă treacă neob&er$ată' 4ar nu era a1a'
.nfă2i1area ei era de $ină' (urbura elegantă a gtului0 felul
.n care .1i 2inea umerii delica2i0 care )ăreau &ă nu fi cuno&cut
niciodată )o$ara' 7elul .n care roc6ia .i cu)rindea rotun5imile0
ca .ntr!o .mbră2i1are0 .i făcea )e bărba2i &ă!1i dorea&că &ă facă
1i ei la fel' A$ea un bu&t frumo&0 de&tul de )lin0 )erfect )u& .n
$aloare 1i care atrăgea )ri$irile de la c6i)ul femeii0 &)re
delicatele rotun5imi' A$endale bănuia că o mul2ime dintre
domnii
de5un de)rezen2i
doamna.n .nacea
ro1u0&eară acolo
dar &e .1i $or
.ndoia aminti unul
că măcar la micul
dintre
ei $a mai fi .n &tare &ă!i de&crie cum trebuie tră&ăturile
c6i)ului0 .n&ă $or )utea &ă!i modeleze )erfect tru)ul0 &cul)tnd
aerul de dinaintea lor'
4ucele le cuno1tea )e cele mai multe dintre femeile din
ari&tocra2ie' "e ea .n&ă nu o 1tia0 ceea ce .n&emna a)roa)e
&igur că făcea )arte dintre boga2ii muritori de rnd )e care
4ra?e .i ademeni&e .n clubul lui' Sau o americancă' 4in cte
mai afla&e 1i el0 erau )utred de boga2i' Ea &igur lă&a im)re&ia
cui$a căruia nu!i erau &trăine a&)ectele rafinate ale $ie2ii'
.n &alonul )rinci)al0 ea nu &tătu&e de $orbă dect cu o
&ingură )er&oană ! un lac6eu' La &curt tim) a)oi0 di&)ăru&e
)entru )u2in tim) .n &aloanele )ri$ate )entru doamne' 7u&e&e
a)roa)e gata &ă &e ia du)ă ea0 dar .l deran5a curiozitatea fa2ă
de ea care nu!i dădea )ace' 7ără .ndoială că era doar
rezultatul fa)tului că .n ultima $reme de$eni&e al naibii de
)licti&it' "artenerul lui de rele0 ducele de Lo$ing! don0 o lua&e
recent de &o2ie )e Lad@ abr@ 1i .l lă&a&e )e A$endale &ă
c6efuia&că de unul &ingur' Nu că ar fi a$ut ne$oie de o
com)anie ma&culină0 cnd cele feminine erau din bel1ug'
%neori era măcar
o con$er&a2ie .n&ă )lăcut &ăinteligentă'
)ar2ial aibă )e cine$a cu care
"e cine$a &ă )oarte
.nze&trat cu
inteligen2ă' (ine$a care &ă!i a)recieze glumele deoc6eate'
7emeile care .l acom! )aniau de obicei a$eau tendin2a &ă &e
)i&icea&că0 &ă ofteze 1i &ă!i 1o)tea&că la urec6e obrăznicii'
Nu!i $orba că nu i!ar fi )lăcut' 4im)otri$ă' 4ar erau toate la fel'
Arareori erau diferite' A0 )ărul0 oc6ii'
formele le erau diferite0 dar .n e&en2ă erau toate la fel
a)eti&ante cnd era cu ele .n )at0 dar groza$ de )licticoa&e
cnd coborau din el'
4oamna .n ro1u nu )ărea .n&ă deloc )licticoa&ă'
A$endale 1tia că la ca)ătul 6olului &e de&fă1ura un 5oc de
căr2i )ri$at0 fără femei' Acolo ar trebui &ă fie 1i el' .ntr!acolo &e
.ndre)ta cnd &e deci&e &ă )ri$ea&că )e dea&u)ra mul2imii' ;i
atunci o $ăzu&e'
4in cli)a aceea femeia .l fa&cina&e' Se 5uca cu el c6iar 1i
atunci cnd nu o $edea' "entru el0 femeile e3i&tau .n general
doar ct le a$ea &ub oc6i'
Nu era foarte elegant0 din )artea lui0 e ade$ărat0 dar a$ea
tendin2a
a1te)tau &ă!1i
&ă fie)etreacă tim)ul
2inute minte ! 1i cu femei c6iar
)robabil u1oare0 care nu
)referau &e
a&tfel'
E$ita doamnele care &e .ng6e&uiau de obicei &ă fie .n centrul
aten2iei0 cu e3ce)2ia unor ocazii &)eciale0 )recum o că&ătorie
&au un e$eniment ca acela din acea &eară0 .n care erau
im)lica2i )rieteni de familie' 4e obicei )artici)a doar de dragul
de a!1i face a)ari2ia0 cnd a$ea c6ef &ă nu &e )oarte c6iar ca
un ne&uferit' .i făcea )lăcere mamei lui' Le dădea cte$a cli)e
.n care &ă mai afle unul de&)re celălalt'
"e mama lui o zări&e mai de$reme )limbndu!&e )rin
&aloane alături de cel de al doilea &o2 al ei0 Billiam Gra$e&'
Tatăl lui A$endale fu&e&e )rimul' Tri&tă )o$e&te>
A$endale alungă amintirile0 le .nde&ă .na)oi0 .ntr!un ung6er
al min2ii' Nu erau genul )e care .i )lăcea &ă le cerceteze' 4ar
doamna .n ro1u'''
"e ea i!ar fi )lăcut &ă o e3amineze0 centimetru cu
centimetru'
Ro&e 1tia că e&te )ri$ită' Sim2ea cum o fi3au )ri$irile0 .1i
dădea &eama de micile fri&oane care .i coborau .n ca&cadă )e
)iele' "erii fini de )e ceafă i &e zburli&eră' 4ar nu dădu nici un
&emn )rin e3)re&ia ei că ar fi deran5at!o felul .n care era
&crutată0 de1i )e care
tobe de regiment dinăuntru inima .i atacului
bate caden2a bubuia cu )uterea unei
la lu)tă'
Auzi&e )e cine$a $orbind de&)re un in&)ector de la
Scotland Card care &e .n$rtea )e acolo' 4ar &e )are că era
un in$itat0 nu $eni&e du)ă ea' Nu era .n Londra de de&tulă
$reme ca &ă &e declan1eze alarma0 ca &ă trezea&că
&u&)iciunile cui$a'''
!;am)anie: auzi o $oce gra$ă0 .n &)atele ei'
I!ar fi )lăcut foarte tare0 dar a$ea ne$oie &ă rămnă
$igilentă 1i concentrată' Se .ntoar&e &ă refuze oferta lac6eului
1i răma&e fără cu$inte'
9ărbatul care .ntin&e&e &)re ea un )a6ar cu )icior &igur nu
era un &er$itor' E3i&ten2a &ngelui alba&tru0 a rangului nobiliar
.i ie1ea )rin fiecare )or0 din fiecare cu&ătură elegantă0 fiecare
fir din 6aina care .n$e1mnta &ilueta lui magnifică' Oc6ii lui
negri o mă&urau fără ru1ine0 iar )ărul de )e ceafă i &e zbrli
din nou' A1adar0 el fu&e&e cel care o urmări&e' A$ea .n oc6i o
inten&itate care o nelini1tea u1or0 o făcea &ă &e teamă că ar
)utea &ă $adă dre)t )rin ea'
4acă ar fiacela
in&)ectorul )ututcare
.n&ă umbla
&ă facă)ea&tfel0
acolo0l!ar.nfi loc
c6emat
&ă!i )e
ofere
1am)anie' Oc6ii lui nu &!ar )limba )e tru)ul ei ca 1i cum ar fi
luat mă&ura fiecărei curburi0 adncituri 1i rotun5imi0
imaginndu!1i cum fiecare dintre ele i!ar um)le minile'
"u&ă &ă g6icea&că rangul bărbatului0 l!ar fi catalogat dre)t
duce' "uterea 1i )re&tan2a .i $eneau ca o mănu1ă' Ro&e &!ar fi
mul2umit cu un duce'
.i aruncă cel mai ademenitor 1i mai &enzual &ur& al ei'
!Sunt c6iar .n&etată 1i recuno&cătoare bărbatului care .mi
)oate .m)lini dorin2ele' ul2ume&c'
.1i incolăci degetele .nmănu1ate )e )iciorul )a6arului0
a&igurn! du&e că le $a atinge 1i $or zăbo$i o cli)ă )e ale lui'
Oc6ii bărbatului &e măriră )u2in 1i col2ul gurii &ale $olu)tuoa&e
&e ridică a)roa)e im)erce)tibil' Altcine$a )oate că nici n!ar fi
ob&er$at0 dar ea &e educa&e a&tfel .nct &ă di&cearnă )nă 1i
cele mai mici detalii' Oamenii comunică mult mai multe
ade$ăruri cu a5utorul cor)ului dect o fac )rin $orbe'
(iocni u1or )a6arul cu al lui'
! "entru o &eară intere&antă>
%itndu!&e )e dea&u)ra buzei )a6arului .n tim) ce &orbea
.ncet0
Ro&e nu .l )ri$i
fu&e&efăcnd la fel0
niciodată a1a.nde$reme ce odecerceta
fa&cinată din oc6i'
un bărbat' (ei
mai mul2i o co)le1eau imediat du)ă ce făceau )rima mi1care
1i ii atrăgeau aten2ia' Ace&ta era .n&ă mult mai )recaut0 mai
c6ibzuit' Va fi o )ro$ocare0 dar dacă nu &e .n1ela .n legătură
cu rangul lui' Ro&e era mai mult dect dornică &ă!i facă fa2ă'
.1i lin&e buzele0 &im2ind cum fiorul mul2umirii .i &trăbate cor)ul
cnd $ăzu că oc6ii lui a)roa)e negri de$eneau 1i mai .nc6i1i'
Nu era la fel de $er&at ca ea .n a!1i ma&ca reac2iile'
!Nu e de!a dre)tul &candalo& ! .ntrebă ea ! ca un
gentleman &ă abordeze o femeie )e care nu o cunoa1te0 fără
a a$ea alături )e cine$a care &ă facă )rezentările:
!Sunt renumit )entru fa)tul că &unt &candalo&'
- Trebuie &ă!mi fac gri5i: i!e re)uta2ia .n 5oc:
- 4e)inde de re)uta2ia dumnea$oa&tră' Dinnd cont că a2i
&o&it fără .n&o2itoare &au e&cortă0 )re&u)un că )u2in $ă )a&ă
de re)uta2ie'
A1adar0 o $ăzu&e $enind0 o ob&er$a&e de o bună bucată de
$reme' A)roa)e trei &ferturi de oră de5a' Era un &emn bun
fa)tul
!Suntcă reu1i&e
$ădu$ă'&ă!i
Nu ca)teze
am ne$oie intere&ul att de mult'
de .n&o2itor'
- (ondolean2ele mele )entru )ierderea &o2ului0 de1i &e )are
că a2i ie1it din )erioada de doliu'
Lui Ro&e nu .i &că)ă fa)tul că )ri$irea lui căzu )e
rotun5imile accentuate ale &nilor ei' Ele .i atrăgeau )e bărba2i
mult mai mult dect tră&ăturile fe2ei0 care nu erau tocmai
frumoa&e' 4ar ace&t lucru era .n a$anta5ul ei0 )entru că
)ri$irile coborte nu )rea mai ob&er$au 1iretenia din oc6ii ei'
!Au trecut de5a doi ani' E3)loram 5ungla indiană0 cnd a
fo&t atacat de un tigru' Teribil de .nfrico1ător'
Ro&e &e &cutură $izibil0 a&igurndu!&e că el $a fi atra& de
tremurul &nilor .nfiora2i' 9ărba2ii erau a1a de u1or de
mani)ulat' Ar fi trebuit &ă!i fie ru1ine0 dar .n$ă2a&e cu mult tim)
.n urmă că omul nu trebuie &ă regrete ceea ce era &ilit &ă facă
)entru a &u)ra$ie2ui'
- Nu $reau &ă!mi mai aminte&c'
ai &orbi o gură din 1am)ania e3celentă0 lă&ndu!1i mna
&ă tremure u1or'
!i!e teamă că am ne$oie de ce$a care &ă!mi di&tragă
aten2ia' i!a făcut )lăcere &ă di&cut cu dumnea$oa&tră0 dar ar
trebui &ă dauacea&ta
du)ă &eara o raită doamnele
)rin &alonulnu)entru
$or maidomni'
a$ea Am .n2ele&
acce& că
acolo'
Vreau &ă $ăd ce li &e $a refuza'
!Vă .n&o2e&c'
- (u &iguran2ă e3i&tă unde$a o &o2ie care nu ar a)recia
aten2ia )e care mi!o acorda2i'
- Nici &o2ie0 nici logodnică0 nici iubită' Nu mă intere&ează
legăturile de natură )ermanentă'
- Nu )ot &ă $ă condamn .n )ri$in2a a&ta' 4u)ă ce am a$ut
)arte de a1a ce$a0 acum am a5un& &ă &imt la fel'
!Atunci0 mergem: zi&e el0 oferindu!i bra2ul'
Ro&e .1i a1eză mna )e .nc6eietura cotului lui 1i dădu
acolo )e&te o mu&culatură fermă' %n bărbat care nu lncezea
fără un &co) anume' Abia dacă .i a5ungea )nă la umăr' Era
un bărbat .nalt0 zdra$ăn 1i lat .n umeri' (eea ce .l făcea .n&ă
&ă )ară )lin de for2ă era mai mult dect &im)lul a&)ect fizic'
Ro&e bănuia că 1i dacă i!ar fi $enit ei doar )nă la genunc6i0
tot ar fi dominat ceea ce .l .ncon5ura' "ărea &ă mic1oreze totul
.n 5ur' Ro&e nu 1tia &ă fi cuno&cut $reodată un alt bărbat care
&ă fi.na$ut
tim)atta
ce &eautoritate'
)limbau ! iar bărbatul ace&ta nu ar fi )utut &ă
facă altfel dect &ă )ă1ea&că )lin de .ncredere ! )rin &alon0
ducele băgă .n &eamă )u2ină lume0 dar cu to2ii .l &alutară cu
cel mai mare re&)ect'
- E3celen2ă'
!A$endale'
- 4uce'
Ro&e a$u&e&e dre)tate .n )ri$in2a rangului' Se .ntreba cte
alte titluri mai mici de2inea el0 cte )ro)rietă2i' (t $alora oare:
#udecnd du)ă croiala e3celentă a redingotei &ale de culoare
neagră0 a )antalonilor 1i a 5iletcii0 dim)reună cu acul cu )iatră
)rin& .n la$alieră0 )re2uia o &umă con&iderabilă'
A5un&eră .ntr!o .ncă)ere mult mai .ntunecoa&ă dect toate
cele )e care le $ăzu&eră )nă atunci' "ere2ii a$eau un ta)et .n
culori bogate0 ro1u de 9urgundia 1i $erde brad' obilierul era
a&ortat' %n 1emineu uria1 domina una dintre zonele )entru
con$er&a2ii' .n cte$a $itrine de &ticlă &e aflau di$er&e băuturi'
Lac6ei .n li$rea &er$eau o licoare de culoarea ambrei'
Ro&e termină 1am)ania 1i a1eză )a6arul )e ta$a unui
lac6eu care tocmai trecea' 9ărbatul de lngă ea ! A$endale !
făcu
acoloa1i5derea' Nu .i )lăcu
mai confortabil dect&ă
.n con&tate
oricare altcăloc'
)ărea &ă &e &imtă
(ă e&en2a din
care ! 1i )entru care ! )ărea făcut era dezmă2ul' Se &im2ea .n
largul lui .n mediul acela0 .nflorea aici la fel ca .n odaia de
dormit' Era a)roa)e &igură de a&ta' (6iar 1i in )enumbră0 el
ie1ea .n e$iden2ă0 dndu!i trcoale0 cucerind fiecare a&)ect al
no)2ii0 cucerind!o 1i )e ea' Ro&e n!ar fi &co& nici măcar un
&cncet de )rote&t'
!A2i $rea ce$a mai .ntunecat: .ntrebă el'
A$endale rn5i ca un lu)0 1i )entru o cli)ă ei ii fu teamă că .i
citi&e toate gndurile' 9ărbatul ace&ta .i di&trăgea aten2ia' .n
mod normal ea .1i 2inea firea .n )rea5ma bărba2ilor0 c6iar 1i a
celor arăto1i' Sau )oate că .i acorda )rea mult credit0 )oate că
bău&e 1am)ania mult )rea re)ede0 1i mintea .i amor2i&e )entru
o cli)ă'
- E&te .ngăduit: .ntrebă ea inocent'
- E&te' Ace&ta e&te 1i &co)ul lui 4arling aici ! &ă )ermită
acce&ul doamnelor la orice fel de $iciu 1i de decaden2ă' 4ar n!
ar fi cu mult mai )lăcut dacă n!ar fi )ermi&:
A$endale
di&cutau de&)re.i &u&2inu
băutură)ri$irea0
&au nu'1iLucrurile
Ro&e nu ne)ermi&e
mai fu &igură
eraudacă
.n
general mai di&tracti$e' 4e unde 1tia el că a&ta )refera: (ă ea
din a&ta &e 6rănea: (eea ce era interzi& era .ntotdeauna mai
tentant' Acum0 că )uteau &ă intre oricnd doreau )e u1a
clubului0 Ro&e )re&u)unea că multe dintre doamne &e $or
.ntreba nu )e&te multă $reme de ce &e făcu&e atta te$atură'
!i!am auzit cum$a numele luat .n de1ert: &e auzi
.ntrebnd o $oce )rofundă'
.ntorcndu!&e' Ro&e &e trezi fa2ă .n fa2ă cu bărbatul care
mai de$reme o &ăruta&e )e femeie .n zona de dan&' 7emeia
aceea0 &trălucind de fericire0 &e cuibărea acum0 necu$iincio&0
la )ie)tul lui' Ro&e &e gndi .n&ă că .ntr!un loc )recum ace&ta
nimic nu era cu de&ă$r1ire necu$iincio&' Tocmai ace&ta era
&co)ul0 de fa)t'
!Di!am tot luat numele .n de1ert de cnd ai $enit cu ideea
a&ta .ngrozitoare de a le )ermite femeilor acce&ul .n
&anctuarul no&tru0 zi&e A$endale0 e$ident nemul2umit'
!;i cu toate a&tea0 iată!te umblnd cu una dintre ace&te
doamne0 zi&e 4ra?e 4arling' Nu ai de gnd &ă faci
)rezentările:
!i!e teamă
A$endale0 că inu
1i )ri$irea am fo&t
&e )limbă )e nici
tru)ulnoi )rezenta2i0
lui Ro&e' Numelezi&e
mi
&e )ar li)&ite de im)ortan2ă'
A1adar0 nu a$ea dect un intere& tem)orar fa2ă de ea'
"oate doar )entru &eara aceea' %n rendez!$ou&0 ce$a .n
5oacă' Era de&tul de 5ignită )entru a!1i manife&ta ofen&a0 dar
nu att .nct &ă nu &e &imtă .n acela1i tim) flatată' Era in&ă
educată &ă!1i a&cundă ambele emo2ii' Era cu mult mai
&ati&făcător &ă!l facă &ă )lătea&că mai trziu )entru arogan2a
lui' A60 1i cum o &ă mai )lătea&că> Abia a1te)ta0 dar cu ct &e
grăbea mai )u2in0 cu att mai dulce .i $a fi răzbunarea'
- Scuzele mele0 domnule 4arling0 zi&e ea domol' ă
nume&c Ro&alind S6ar)e'
O )erec6e de &)rncene negre &e arcuir dea&u)ra unor
oc6i negri'
- ;ti2i cine &unt:
- i!a2i trimi& o in$ita2ie' 4u)ă ce am &o&it aici0 am .ntrebat
de dumnea$oa&tră0 1i cine$a mi!a arătat unde &unte2i' A$eam
de gnd &ă $ă cuno&c imediat0 dar )ărea2i de&tul de ocu)at'
mbi
)ri$ind 1i făcu toate eforturile cu )utin2ă ca &ă ro1ea&că
la femeie'
- 4a0 eram cam ocu)at0 recuno&cu 4ra?e'
!.2i dai &eama că acum $a trebui &ă te că&ătore1ti cu Lad@
O)6elia0 zi&e A$endale0 du)ă &)ectacolul )e care l!ai făcut
mai de$reme'
Ro&e făcu eforturi &ă nu!1i arate &ur)riza că un om de rnd
)u&e&e mna )e o nobilă'
!A1a $oi face0 cu mare )lăcere' ;i &unt ne)olitico&' Lad@
O)6elia L@ttleton0 )ermite!mi &ă 2i!o )rezint )e doamna
Ro&alind S6ar)e'
!.mi )are bine0 zi&e Lad@ O)6elia'
- "lăcerea e&te de )artea mea0 milad@' S)er &incer că $om
a$ea ocazia &ă ne cunoa1tem mai bine0 zi&e Ro&e' Sunt de!a
dre)tul fa&cinată de locul ace&ta' ă 1i $ăd )etrecnd de&tul
de mult tim) aici'
- Sunt &igură că 1i eu $oi trece din cnd .n cnd0 dar .n
$iitorul a)ro)iat $oi fi e3trem de ocu)ată &ă organizez
că&ătoria noa&tră'
.l )ri$i )e 4ra?e 4arling cu adora2ie0 1i Ro&e .1i .n$in&e cu
greu .m)un&ătura de in$idie' Iubirea nu era de ea0 1i 1tia
foarte bine ace&t lucru'
- 4acă nu $ă &u)ăra2i0 zi&e domnul 4arling0 trebuie &ă
terminăm de făcut turul'
(u bra2ele .m)letite0 cei doi &e de)ărtară'
- .ncă unul căzut0 zi&e A$endale gra$'
Ro&e &e uită la el'
- "ăre2i &ă fi2i )rieteni0 ceea ce mă miră' El nu face )arte din
nobilime 1i0 du)ă felul .n care $!a &alutat lumea0 &unte2i duce'
9ărbatul ridică din umeri0 laconic'
!7amiliile noa&tre au un trecut comun 1i .m)ărtă1e&c o
)rofundă )rietenie'
!A&ta face 1i mai ciudată &itua2ia'
!Suntem un ame&tec de oameni de rnd 1i nobili0 mult )rea
com)licat ca &ă e3)licăm .n doar cte$a cu$inte' Nu )rea am
c6ef &ă $orbe&c0 ci mai degrabă &ă beau'
.n1făc două )a6are cu lic6id c6i6limbariu de la un lac6eu
care trecea 1i .i oferi unul'
!(e$a mai .nc6i& la culoare dect 1am)ania'
Ro&e &orbi )u2in'
-
-
ul2ume&c' E3celent
O femeie căreia .i )lacbrand@>
lucrurile fine'
!A0 a&ta cu &iguran2ă' "ri$i .n 5ur' 4eci .n .ncă)erea a&ta
bărba2ii beau0 fumează0 cite&c 1i &tau la di&cu2ii' %nde &e
5oacă căr2i atunci cnd nu $or &ă rămnă bine educa2i:
A$endale făcu &emn &)re fundul .ncă)erii'
- %1a de acolo dă &)re o altă cameră unde 5oacă du)ă
)ofta inimii0 fără ca doamnele &ă $adă ct de afuri&it de &labi
&unt la 5oc 1i ct )ot )ierde .ntr!o cli)ă'
- Nu .mi )are că a2i fi genul care )ierde'
- Nu trebuie &ă mă flata2i0 doamnă S6ar)e' Vă bucura2i
oricum de aten2ia mea'
- 4ar ct mai )oate dura0 dacă nu $ă flatez:
A$endale c6icoti .nfundat'
- "nă ce mă )licti&e&c' ;i lingu1eala mă )licti&e1te'
-Ei0 atunci fără altă $orbărie0 a1 dori &ă!mi continui turul
localului' "ute2i &ă mă .n&o2i2i &au nu0 cum dori2i' "entru mine
e totuna'
"utea &ă fie orict de di&tantă 1i de rece dorea el' .i )lăcea
fa)tul că el nu era dornic de adula2ie0 dar a&ta o lă&ă oarecum
derutată0 )entru că nu a$u&e&e niciodată )nă atunci de!a
face.i cu un bărbat
arătă cameracaredenu 5ocuri
reac2iona
carela fa)tul că era curtat'
era de&tinată e3clu&i$
bărba2ilor' Semăna mult cu &alonul .ntunecoa&ă 1i
a)ă&ătoare' a&culină' E3)rima for2ă 1i bogă2ie' (e i!ar mai fi
)lăcut &ă fie o mu&că )e )erete .n odaia aceea'
7ără )rea multe $orbe0 A$endale o e&cortă .na)oi .n
&alonul )rinci)al' (u toate ace&tea0 bărbatul comunica' "rintr!
o atingere a cotului0 a mi5locului ei0 a umărului' ngieri
&curte 1i ra)ide0 dar care tot a$eau un aer de )o&e&i$itate' Nu
era total imun la farmecele ei' "ur 1i &im)lu &e &trăduia &ă nu
&e la&e )rea ab&orbit'
- 4an&a2i cu mine0 zi&e el'
(u$intele lui o făcură &ă tre&ară' Se ble&temă .n &inea ei că
.1i )ierdu&e )entru o cli)ă &tă)nirea de &ine0 că .l lă&a&e &ă
la&e garda 5o&'
!Nu &unt &igură de ce0 dar nu credeam că &unte2i amator de
dan&'
- .n mod normal nu &unt0 dar mama a c6eltuit o a$ere )e
lec2iile de dan&' Ar trebui &ă )rofit din cnd .n cnd' A2i )refera
&ă dan&ăm aici &au .n &ala de bal:
- E3i&tă o .ncă)ere &e)arată )entru dan&: Se )are că mi!a
&că)at'
- (e$a .mi &)une că nu $!au &că)at )rea multe'
Nici lui0 de altfel' Ro&e &e gndi &ă &e &cuze 1i &ă )lece
acum0 .nainte ca lucrurile &ă a5ungă )rea de)arte0 .nainte ca
ea &ă de$ină cea ab&orbită0 cea care nu mai gndea lim)ede0
dar trecu&e de&tul de multă $reme de cnd n!o mai intriga&e
cine$a att de mult' Era un bărbat mi&terio&' 4u)ă ct de
)u2ini oameni &e o)ri&eră &ă!i $orbea&că0 Ro&e bănuia ce era
cuno&cut ca unul )e care nu!l intere&au )roblemele lor 1i nici
)e ale lui nu le .m)ărtă1ea' Ro&e )utea &ă tragă foloa&e din
acea&tă .nclina2ie a lui'
!A1 $rea &ă $ăd &ala de bal0 zi&e'
!4acă trebuie &ă merg )nă acolo ca &ă dan&ez0 $a trebui
&ă!mi acorda2i două dan&uri'
!A&ta ar fi de!a dre)tul &candalo&0 nu!i a1a:
!A2i trecut de $r&ta la care &ă $ă mai .mbu5ora2i inocent'
Am bănuiala că &candalul $i &e )otri$e1te'
!(u toată &inceritatea0 &e &im2i ea obligată &ă &)ună0 .ncerc
&ă!l e$it0 dar nu am mai dan&at de &ecole0 de cnd &!a
)ră)ădit
Ro&e &o2ul meu'mna )e du)ă bra2ul lui0 adre&ndu!i un
.1i )u&e
zmbet menit &ă farmece0 &ă!l facă &ă &imtă că era &ingurul
bărbat din .ncă)ere care .i merita aten2ia'
!Să )ornim>
O .n&o2i )rin .ncă)eri 1i coridoare0 1i Ro&e &ur)rin&e )ri$irile
curioa&e0 &)rncene care &e ridicau mirate' Era .n a$anta5ul ei
&ă atragă aten2ia0 dar nu )rea mult' O femeie era .ntotdeauna
mai a$anta5ată dacă men2inea un aer de mi&ter .n 5urul ei'
Sala de bal era magnifică' (andelabre &trălucitoare' "ere2ii0
)lini de oglinzi' %n balcon unde cnta o orc6e&tră de cel )u2in
doi&)rezece muzican2i' (rinii .1i lă&au .n aer )arfumul dulce'
Ei bine0 da0 4ra?e oferea un loc unde cei boga2i 1i fără titluri
nobiliare &ă &ocializeze cu nobilimea' I&te2 om> Adu&e&e
laolaltă tot ceea ce căuta ea' Va trebui &!i trimită un bilet de
mul2umire cnd $a $eni $remea'
- "ăre2i im)re&ionată0 zi&e A$endale'
- .mi )lace elegan2a'
;i era im)ortant &ă!1i amintea&că fiecare detaliu' (nd &e
$a .ntoarce
!Va trebuiaca&ă a$ea
&ă fac &ă ce$a
1i eu fie crucificată
a&emănătordacăcunu&ala
le &)unea'
mea de
bal' Are ne$oie de ce$a mai mult &til'
!A$e2i o &ală de bal: o .ntrebă el0 1i Ro&e detectă &ur)riza
din $ocea lui'
!So2ul meu0 dragul de el0 mi!a lă&at o a$ere de&tul de mare'
Vă credeam &uficient de inteligent ca &ă $ă da2i &eama că &unt
o femeie inde)endentă financiar' Altfel cum a1 fi )utut ob2ine o
in$ita2ie:
!Ab&olut corect' i!a fo&t mintea aiurea' Am uitat că 4arling
are anumite cerin2e .n )ri$in2a membrilor &ăi' (el )u2in a1a .i
$a 2ine la di&tan2ă )e )lebei' 7ăcu a)oi &emn cu ca)ul &)re
centrul &ălii' 4an&ăm:
!4e&igur' Sunt ab&olut .ncntată>
(u o u1urin2ă care lui Ro&e .i făcu inima &ă tre&alte )e&te
mă&ură0 A$endale o condu&e .n 1irul de )erec6i care dan&au'
Ea .1i dădu &eama o idee )rea trziu că era o gre1eală &ă
$al&eze cu el' 9ărbatul o 2inea &trn& li)ită de el0 )o&e&i$' 4a0
acum .n2ele&e 1i ea )ericolul' Era un bărbat obi1nuit &ă
)o&ede ceea ce!1i dorea'
Oc6ii lui negri răma&eră )ermanent fi3a2i .ntr!ai ei' Ro&e
&im2ea cum el oa e$alua'
fiecare ro1ea2ă obra5ilor'7iecare
(eea cefir era
de )ăr0 fiecare
de altfel geană0
corect0 )entru
că 1i ea .l cerceta )e el' Nici măcar o 1u$i2ă a )ărului &ău
ca&taniu!.nc6i& nu era nelalocul ei' %neori0 cnd lumina cădea
.ntr!un anume fel0 i &e )ărea că zăre1te refle3e ro1cate0 dar .n
general0 nuan2a .nc6i&ă0 .ntunecată era dominantă' Ro&e
)re&u)unea că ea .i domina toate a&)ectele $ie2ii'
Nimic nu )ărea la el lumino& &au le5er' Totul era inten&' .n
tim) ce al2ii făceau con$er&a2ii 1i le zmbeau )artenerelor0 el .i
&tudia doar fiecare tră&ătură 1i rotun5ime' Ro&e .1i dădea
&eama că el )refera rotun5imile' Era obi1nuită cu ace&t lucru
cnd $enea $orba de bărba2i' Snii erau tră&ătura ei cea mai
frumoa&ă0 1i Ro&e &e &trăduia din ră&)uteri &ă .i arate'
Alunga&e de multă $reme mantia timidită2ii'
(6i)ul lui a$ea tră&ături dure0 col2uroa&e' Nu ar fi trecut
niciodată dre)t un bărbat frumo&0 dar cu toate ace&tea e3i&ta o
anume frumu&e2e .n duritatea tră&ăturilor lui' Erau c6i)e1e0
bărbăte1ti' Atrăgătoare' Se &im2ea atra&ă de el a1a cum nu
mai fu&e&e niciodată de un bărbat'
zid A&ta
.ntre.leafăcea cu ade$ărat
1i bărba2i' foarte
Trebuia &ă .i)ericulo&'
folo&ea&căRo&e )u&e&e
1i a)oi &ă &eun
de&cotoro&ea&că de ei' Nu credea că bărbatul ace&ta era u1or
de dat la o )arte' Trebuia &ă &ca)e de com)ania lui ct mai
re)ede0 ct .ncă mai era cu )utin2ă' Era mult )rea atra&ă de el0
1i a&ta nu a$ea cum &ă!i &er$ea&că &co)urilor0 c6iar deloc' Nu
era )otri$it'
%ltimele acorduri ale $al&ului &e &tin&eră'
!A fo&t minunat0 zi&e Ro&e' ul2ume&c' Acum $ă la& &ă $ă
bucura2i de re&tul &erii'
!(redeam că ne!am .n2ele& &ă fie două dan&uri0 zi&e el0
mi5ind
oc6ii'
- Nu $reau &ă $ă aca)arez tot tim)ul'
- Nu e3i&tă altcine$a care mi!a1 dori &ă mi!l aca)areze'
E&te cine$a care $ă a1tea)tă:
Ro&e ar fi trebuit &ă &)ună da' 4ar atunci nu .nca)e
.ndoială că el ar fi &tat cu oc6ii )e ea ca &ă $adă de cine era
intere&ată' Ro&e nu $oia ca el &ă!i urmărea&că mi1cările' (el
mai bine era &ă!i mai acorde )u2in tim) .n acea &eară 1i a)oi
&ă treacă mai de)arte'
!Nu'
!Atunci )are &ă nu fie nici o )roblemă dacă mai dan&ăm o
dată'
.nce)u muzica' .ncă un $al&' Oare orc6e&tra nu 1tia nimic
altce$a dect $al&uri: Oare )ielea ei trebuia &ă!i )rimea&că
att de bucuroa&ă atingerea minilor lui: Oare c6iar trebuia &ă
o &imtă tra$er&ndu!i .ntreaga fiin2ă: Era .n acela1i tim)
derutant 1i incitant &ă aibă a&tfel de reac2ii .n )rea5ma lui' (e
a$ea el0 de o afecta .n a&emenea mă&ură: Era $orba de mai
mult dect tră&ăturile lui0 ce$a din adncul lui care făcea a)el
la ce$a din ea0 care ce &tătu&e .n amor2ire 1i )e care el .l
trezea acum' Ro&e a$ea ne$oie &ă &e &u&tragă de la gndurile
ace&tea tulburătoare'
- %nde a$e2i mo1ia: .l .ntrebă'
- .n (orn=all'
4a0 era e$ident' (ă $enea de )e coa&ta abru)tă' "oate era
c6iar un de&cendent din )ira2i' .1i )utea u1or imagina 6o2ii 1i
5afuri .n genealogia lui'
- Nu )rea $ă )lace &ă con$er&a2i0 nu!i a1a: .l .ntrebă'

!Nue cu
cnd $orbe'
$orba "refer
de&)re alte mi5loace de comunicare0 mai ale&
o doamnă'
Ro&e .1i )ierdea a$anta5ul in fa2a lui' Nu 1tia cum &ă!l
dobndea&că la loc'
!(omunicarea de &oiul ace&ta &e o)re1te doar la &u)rafa2a
lucrurilor' Nu .nca)e )rofunzime .ntr!o rela2ie de ace&t fel'
!ie nu!mi )a&ă dect de un &ingur fel de profunzime,
ră&)un&e ducele0 cu )ri$irea mocnind de in&inuări0 .nct Ro&e
a)roa)e că &e .m)iedică'
Era lim)ede că nu &e )utea )une cu el' 9ărbatul nu &e lă&a
mani)ulat cu u1urin2ă' 4ar ce$a .năuntrul ei tn5ea &ă!i
acce)te )ro$ocarea' .n ultima $reme lucrurile de$eni&eră )rea
monotone' Ro&e era )licti&ită' "nă .n cli)a aceea nu!1i
dădu&e &eama' Nu mai a$ea )arte de nici un fel de ac2iune0 de
$ia2ă' Nu făcea dect &ă e3i&te' El .n&ă .i aducea o &cnteie'
9ărbatul o intere&a' Ro&e credea că 1i el a$ea &ecrete la fel
de .ntunecate ca ea' Să le &mulgă de la el ar re)rezenta o
)ro$ocare 1i &!ar )utea do$edi .n a$anta5ul ei'
- In&inuările dumnea$oa&tră mă 5igne&c0 zi&e ea'
!4acă ar fi a1a0 )nă acum m!a2i fi )le&nit de5a' Sunte2i
$ădu$ă0 nu o domni1oară inocentă' (elelalte doamne de aici
nu mă ointere&ează
)refer ctu1i de )u2in0 )entru că &unt nai$e' Eu
femeie cu e3)erien2ă'
!;i )e mine mă con&idera2i cu e3)erien2ă:
!Tu0 Ro&alind0 mă fa&cinezi'
!Sunte2i )rea .ndrăzne2 cu li)&a a&ta de formali&m'
- (red că )rote&tul tău nu e unul &incer' 4e fa)t0 $rei &ă fiu
.ndrăzne2' Ace&ta e&te 1i moti$ul )entru care nu ai )lecat
furioa&ă' A$en! dale .1i mi5i oc6ii' Nu0 nu e1ti genul care &ă &e
.nfurie' (red că m!ai face &ă )lăte&c .n alt mod'
O0 da0 aici o nimeri&e' 7ără .ndoială că l!ar face &ă
)lătea&că .n alt fel' S!ar )utea c6iar &ă o facă' 4eocamdată
.n&ă0 doar &e cntăreau reci)roc'
!;i eu $ă gă&e&c la fel de fa&cinant0 E3celen2ă0 dar mi!e
teamă că am li)&it )rea mult din arena &ocietă2ii' .mi li)&e1te0
din )ăcate0 de)rinderea de a mă )reface timidă'
- Nu trebuie &ă te )refaci cu mine' "refer one&titatea'
!Atunci afla2i că mă &imt atra&ă de dumnea$oa&tră0 de1i nu
1tiu
dacă e .n2ele)t )entru nici unul dintre noi'
-
4ar arnu)utea
Ro&e fi )lăcut'
&e .ndoia de ace&t lucru' 9ărbatul nu era deloc
li)&it de .ncredere .n &ine' Ar fi )utut &ă o di&treze0 dar 1tia
mult )rea )u2ine de&)re el' Sco)ul ei .n &eara aceea nu era &ă
&e fi3eze a&u)ra unui &ingur bărbat0 ci &ă adune ct mai mul2i
admiratori' El o di&trăgea de la )lanurile &ale'
Val&ul a5un&e la final0 dar el nu!i dădu imediat drumul din
bra2e' O 2inu )ur 1i &im)lu &candalo& de a)roa)e0 lă&nd
cli)ele &ă &e &curgă0 ca 1i cum nu era nimeni care &ă!i $adă
&au nu erau guri care &ă cle$etea&că' 4acă ar fi fo&t $reo
feti1cană de nouă&)rezece ani0 cu un frate &au un tată care &ă
o )rote5eze0 )nă la miezul no)2ii ar fi fo&t logodită'
- (e mai e de $ăzut )e aici: .ntrebă Ro&e'
!(red că ai $ăzut tot' "oate că nu mai a$em nici un moti$
&ă rămnem'
(t de tentată era &ă!i acce)te in$ita2ia0 &ă )lece cu el
oriunde ar fi $rut &ă o ducă' 4ar )lanifica&e totul de )rea multă
$reme ca &ă fie tocmai acum necugetată'
- Am ob&er$at un balcon .nc6i& cu dra)erii0 .n col2ul
.nde)ărtat al &alonului )rinci)al'
Ro&e bănuia că acolo era locul de unde el ob&er$a&e mai
de$reme'
- i!ar )lăcea foarte tare &ă!l $ăd' (um &e a5unge la el:
- E ne$oie de o c6eie'
Ro&e .1i .năl2ă bărbia'
!Să nu lua2i a&ta ca )e o lingu1eală0 E3celen2ă0 ci doar ca
)e un ade$ăr ro&tit' ie mi &e )are că &unte2i e3act genul de
bărbat care are c6eia'
A$endale a$ea .ntr!ade$ăr o c6eie' Era fără .ndoială
necugetat &ă o ducă acolo0 )entru că $oia &ă!i facă lucruri
care era mai bine &ă rămnă .n )enumbră0 iar balconul era
&uficient de .ntunecat 1i abia dacă .1i mai )utea 2ine .n fru
)a&iunea' Ro&e nu era o domni1oară inocentă0 de!abia ie1ită
.n lume' Era $ădu$ă' (uno&cu&e cu &iguran2ă bărba2i0 trebuia
&ă 1tie că era cu ea .n cli)a aceea )entru că $oia &ă o
cunoa&că .n &en& biblic' "utea &ă!1i dea fru liber dorin2elor
fără $reun &entiment de $ino$ă2ie'
4ar ea nu era c6iar ceea ce )ărea' A$endale era de&tul de
&igur de 'i&ta' .1i )etrecu&e o $ia2ă e$itnd com)lica2iile 1i
legăturile &erioa&e' Nu )ri$i&e niciodată o femeie dincolo de
ni$elul
cerceteze &u)erficial0
ce$a mai .n dar)rofunzime'
ce$a din firea ei .l .ndemna &ă
Nu era americancă0 a1a cum bănui&e ini2ial' A$ea $orbirea
alea&ă0 clar englezea&că0 atentă0 dar din cnd .n cnd )rindea
o infle3iune diferită0 ce$a0 ca 1i cum 5uca un rol 1i0 )re2 de o
cli)ă0 uita care era ace&ta'
4etaliul acela .l intriga cu att mai mult0 dar nu era un moti$
de alarmă' Nu $oia de la ea nici un fel de rela2ie )ermanentă'
Nu $oia dect &ă de&co)ere tot ce &e afla dede&ubtul roc6iei
ei ro1ii' inile lui i!ar cu)rinde mi5locul' Snii i &!ar re$ăr&a .n
cău1ul )almelor'
O condu&e )rin mul2imea care de$enea tot mai den&ă cu
fiecare oră' (te afuri&ite de in$ita2ii fu&e&eră oare .m)ăr2ite:
A$endale &e .ndoia că $a mai )une )iciorul )e acolo du)ă
acea &eară' (lubul nu $a mai fi la fel de e3clu&i$i&t cum fu&e&e
odinioară' 4ar el de mult .1i gă&i&e locuri 1i mai a&cun&e unde
&ă &e elibereze de furie 1i de ru1ine'
A5un&eră la u1a care dădea &)re coridoarele unde birouri 1i
odăi di&crete ofereau di&trac2ii foarte intime' 4ucele &coa&e
c6eia din buzunarul 5iletcii 1i i!o .ntin&e'
Ro&e .i aruncă un &ur& .ncntat 1i răutăcio&0 )ozna1 1i )lin
de .ndrăzneală'
)lăcea că ea era.i a&tfel'
)lăcea.nainte
&ă facăcalucruri necu$enite'
noa)tea Iar lui .i
&ă &e .nc6eie0
A$endale &e a1te)ta &ă facă .m)reună o grămadă de lucruri
necu$enite'
Ea $r. c6eia .n broa&că 1i de&cuie0 ră&uci clan2a 1i
de&c6i&e u1a' Nu ezită nici o cli)ă .nainte de a intra 1i a!i
.na)oia c6eia' 4u)ă ce .nc6i&e u1a0 el .i oferi din nou bra2ul'
!Aici totul )are mai $ec6i0 zi&e'
- 4arling nu &!a obo&it &ă redecoreze )artea a&ta0 ceea ce
mă bucură' E ce$a lini1titor .n lucrurile familiare' A1a arată de
zeci de ani'
- Nu )ăre2i de&tul de $r&tnic )entru a fi $izitat locul ace&ta
de zeci de ani0 zi&e Ro&e'
- Am .nce)ut de foarte tnăr'
Ro&e a$ea totu1i dre)tate' Nu $enea aici dect ce$a mai
mult de zece ani'
!.i 1tiu i&toria' E o ade$ărată legendă )rintre cuno1tin2ele
mele' Scările care duc la balcon &unt aici'
(u mna a1ezată .n )artea de 5o& a &)atelui ei0 o condu&e
.n
.n &u& )e &cări 1i a)oi de!a lungul micului culoar care &e o)rea
balcon'
- (tă $reme rămi .n &)atele dra)eriilor0 nu )o2i &ă fii
$ăzut0 zi&e el .n 1oa)tă' %mbrele te aco)eră'
Ro&e &e a)lecă u1or .n fa2ă 1i )ri$i )e dea&u)ra adunării de
in$ita2i'
!Aici era2i atunci cnd m!a2i zărit: .ntrebă 1i ea0 a)roa)e .n
1oa)tă'
4ucele &e a)ro)ie de ea )e la &)ate0 tru)urile lor fiind abia
la un fir de )r di&tan2ă'
!4a'
- E &traniu0 dar $!am &im2it )ri$irea a2intită a&u)ra mea'
- "oate că era altcine$a'
!Nu0 &unt &igură că era2i dumnea$oa&tră' A$e2i ce$a foarte
inten&' Sta2i de& aici0 &u&0 )ri$ind0 &)ionndu!i )e cei de
dede&ubt:
- 4arling o făcea' .i )lăcea &ă $adă cum .i intră banii'
4odger0 fo&tul )ro)rietar0 făcea la fel'
4ucele .1i &coa&e mănu1ile 1i le .nde&ă .n buzunarul
6ainei0 a)oi o mngie u1or0 .n treacăt0 )e ceafă cu un deget'
Ro&e &e .nfioră &ub mngierea lui'
!Eutim)ul
)ierd nu căutam dect
cobornd .n &ă măa&tă!&eară'
&alon lămure&c dacă merită &ă!mi
- (e a2i fi făcut dacă nu cobor2i:
!.ntr una dintre odăile de aici0 de &u&0 e un 5oc de noroc
)ri$at' izele &unt foarte mari0 dar 5ucătorii tri1ează' .1i li)i
buzele )e locul unde linia gtului &e .ntlnea cu aceea a
umerilor' Trebuie &ă 1tii că mă folo&e&c de toate mi5loacele ca
&ă ob2in ceea ce!mi dore&c'
"ăre2i nemilo&0 E3celen2ă'
!A&ta ca &ă mă e3)rim gentil' Ro&alind0 te dore&c' Te am
dorit din cli)a .n care ai trecut )ragul clubului' Sunt ni1te
camere aici' "utem &ă le folo&im' Sau )ot &ă te duc la
re1edin2a mea'
- Nu &unt c6iar att de u1or de c1tigat'
!Nu e1ti:
!Nu0 zi&e 1i &e ră&uci cu fa2a &)re el'
Sunt gata &ă te con$ing că te .n1eli'
.i cu)rin&e gura ca 1i cum era de5a a lui'
Ro&e n!ar fi trebui &ă fie &ur)rin&ă că ducele )rofita de
a$anta5ul intunericului'
mai .ndrăzne2 dect lă&a;tia&ăcă&e&e$adă
5oacă cu undebărbat
&tratul cude
)olite2e mult
la
&u)rafa2ă'
7u totu1i &ur)rin&ă de reac2ia ei cnd gura generoa&ă a
ducelui i!o aco)eri )e a ei' O )rimi bucuroa&ă'
Sim2i cu acuitate cum bra2ele lui &e .ncolăce&c .n 5urul ei 1i
o li)e&c &trn& de tru)ul lui 1i ar fi trebuit &ă )rote&teze' 4ar ea
cedă .n &c6imb curiozită2ii 1i )ro)riilor dorin2e arzătoare0 )e
care 1i le &tă$ili&e att de multă $reme' Nici nu!1i mai amintea
ultima dată cnd lua&e ce$a ce!1i dori&e0 cnd făcu&e ce$a
)entru &ine'
Acum &igur .1i &ati&făcea )lăcerea'
.1i trecu degetele )rin )ărul lui de&0 regretnd că )urta
mănu1i' Gu&tul bogat al coniacului de )e buzele lui o făcu &ă
regrete că nu bău&eră mai mult' .n tim) ce &im2ea cum
)lăcerea .i tra$er&ează tot tru)ul0 regretă că nu era liberă'
Gndul acela o făcu &ă &imtă cum &ăgeata $ino$ă2iei o
&tră)unge' Nu o deran5a fa)tul că era legată' Să fie liberă
re)rezenta un )re2 )e care nu era .ncă gata &ă!l )lătea&că'
.m)in&e toate acele gnduri .na)oi .n cotloanele min2ii 1i &e
con! centră a&u)ra momentului )rezent' ngierea limbii lui'
na
1old0 i lui
&e mare
curbă care .i dezmierdă
)e talie &)atele0
1i &e o)ri e3act maifundul0
5o& de alunecă )e
&ni' .i &im2i
degetul mare mn! gindu!i zona de &ub ei' Ar fi trebuit &ă fie
ori)ilată' Ar fi trebuit &ă!l )ocnea&că'
4ar o femeie nu a5ungea la anii ei fără &ă nu ducă dorul
acelor lucruri de care nu a$u&e&e )arte' Sigur că nu!i erau
&trăine &ăruturile0 dar bărbatul ace&ta făcea mai mult dect &ă!
1i li)ea&că buzele de ale ei' O lua .n &tă)nire0 .1i )unea
)ecetea )e ea' .1i $a aminti .n $eci gu&tul lui0 for2a lui0
)arfumul lui'
Santal 1i bergamote' Negru 1i bogat'
.1i $a aminti cum &e ridica )e $rfuri ca &!i )rimea&că
gura' Geamătul lui &urd0 ro&togolit )rin col2urile micului
a&cunzi1 care era balconul' Ame2eala' Senza2iile care &e
.ncolăceau .n 5urul ei'
A$endale .1i )limbă buzele )e la ale ei0 )e gt .n 5o&0 )nă
.n )unctul acela &en&ibil0 e3act .n do&ul urec6ii'
- Nu mai a5ungem )nă la re1edin2a mea0 zi&e el gfind' E
o odaie la doar c2i$a )a1i .n 5o&ul coridorului'
-
Nu0 zi&ecă
"robabil Ro&e0 )rea
nici nu .ncet' )entru că .nce)u &ă!i ron2ăie
o auzi&e0
lobul urec6ii .ntre din2i' Ro&e a)roa)e că &e )răbu1i la )odea0
cu totul co)le1ită de )lăcere' Ar fi )utut &ă o )o&ede c6iar
acolo'
- Nu0 re)etă ea0 de a&tă dată mai ferm'
(u re&)ira2ia .ntretăiată0 A$endale &e tra&e un )a& .na)oi0
2intu! ind!o cu oc6ii &ăi negri'
- E3act a1a cum nu ai ne$oie de .n&o2itor0 nu ai nici o
inocen2ă de a)ărat'
- Nu &unt o femeie li)&ită de moralitate' Nu mă arunc .n )at
cu un bărbat doar )entru că el $rea &ă fac a&ta'
- Tu $rei &ă faci a&ta' Gemetele 1i &u&)inele tale &unt
do$ada'
- 4in nefericire0 $ia2a e a&tfel făcută .nct dorin2ele nu ni &e
.nde)line&c .ntotdeauna' Am li)&it )rea mult din mi5locul
di&trac2iei' Trebuie &ă mă .ntorc &au $or .nce)e &ă brfea&că'
4ucele o cu)rin&e cu mna )e du)ă gt 1i o mngie )e
obraz'
- Nu!mi )ari a fi genul de femeie căreia &!i )e&e de brfe'
- .mi )a&ă de o)ortunită2ile )e care mi le oferă acea&tă

&eară'
Nu )utea &)une un ade$ăr mai mare'
- Am $enit aici &ă cuno&c lume0 &ă intru .n &ocietate' Să fiu
acce)tată 1i bine )rimită' Ar fi ne&ăbuit din )artea mea &ă ri&c
tot ceea ce a1 )utea c1tiga0 )entru o noa)te de )lăceri'
- .2i )romit că o &ă merite'
Ro&e nu a$ea nici o .ndoială .n )ri$in2a a&ta0 dar )re2ul era
)rea mare ! )entru )lanurile ei0 foarte )robabil 1i )entru
re&)ectul ei de &ine' Să!l $adă )lecnd du)ă aceea''' ea era
.ntotdeauna cea care )leca0 aceea care 6otăra că era
momentul &ă treacă mai de)arte' .ng6i2i cu greu 1i re&)in&e
i&)ita care o co)le1ea'
- Noa)te bună0 E3celen2ă'
Abia dacă făcu&e doi )a1i cnd ducele .i cu)rin&e bra2ul cu
mna lui mare0 o ră&uci &)re el 1i o &ărută din nou' Era
delicio&0 fierbinte 1i att de )rice)ut .n a o face &ă!1i uite
ră&)underile0 datoria' (e rău )utea &ă fie dacă o dată .n $ia2a
ei făcea ce$a )entru &ine: 4acă lua ce$a du)ă care tn5ea:
.1i &mul&e buzele de )e ale lui 1i .l .m)in&e0 &)ri5inită de
umerii
un )a&luiin ma&i$i0
&)ate' fru&trată că nu )utu&e &ă!l facă &ă dea măcar
!Nu'
Oc6ii lui erau la fel de .ncin1i ca 1i buzele'
- 4oamnă S6ar)e0 toată &eara m!ai .ntărtat' Nu &e )oate
&ă crezi că o &ă te la& &ă )leci fără &ă fac tot ce )ot0 afuri&it &ă
fiu0 ca &ă te con$ing &ă rămi'
.ncă un &ărut )robabil că ar fi fo&t &uficient0 ble&tematul>
- E multă $reme de cnd nu am mai fo&t cu un bărbat' Nu &unt
gata )entru ceea ce!mi )ro)une2i0 zi&e0 .ntinzănd minile 1i
trecndu!1i degetele )rin )ărul lui0 .ndre)tnd 1u$i2ele )e care
le ciufuli&e' Vă rog &ă mă lă&a2i &ă )lec'
.ncet0 agonizant de .ncet0 el o eliberă din &trn&oare'
- (el )u2in acordă!mi onoarea de a te conduce aca&ă'
!Amndoi 1tim ct de )ericulo& ar fi' Singuri0 .ntr!un &)a2iu
mic0
.n .ntuneric' Nu cred că a1 a5unge aca&ă teafră' .n )lu&0
am o tră&ură' A1adar0 .ncă o dată0 noa)te bună'
- Nu am de gnd &ă renun2'
Ro&e abia &e .ntor&e&e cu &)atele0 cnd $orbele lui o
făcură &ă .ng6e2e'
!Vei fi &ă
făcnd!o a mea0 zi&e el0decuantici)are0
&e .nfioare $oce 1o)tită0 ca oce)romi&iune0
in tim) tru)ul .i era
&trăbătut de o undă de )lăcere' "entru că 2i!o dore1ti la fel de
mult ca 1i mine'
Era gata &ă!l contrazică0 dar &e temu că0 dacă mai .ntrzia0
a$ea &ă a5ungă din nou .n bra2ele lui0 de a&tă dată fără
)uterea de a!l mai refuza0 de a refuza amndurora o noa)te
)e care 1i!o imagina &enza2ională' Voia &ă &ca)e0 &ă fugă0 dar
cnd )lecă de la balcon .1i )ă&tră )a&ul mă&urat0 lent0
&ur)rin&ă că )icioarele care .i tremurau mai )uteau &ă o ducă
)e &cări .n 5o&' Ră&uci clan2a0 de&c6i&e u1a 1i )ă1i .n &alonul
)rinci)al' A$u&e&e de gnd &ă!1i continue turul0 &ă fie $ăzută0
)oate c6iar &ă mai facă cuno1tin2ă cu cte$a )er&oane0 dar el
o tulbura&e )rea tare' Nu era obi1nuită &ă fie tulburată'
(t )utu mai calm0 )ă1i &)re ie1ire0 con1tientă că )ri$irea
lui o urmărea0 )a& cu )a&' .n acea &eară făcu&e o gre1eală0
5udeca&e gre1it' Va trebui &ă fie mai atentă )e $iitor' 4ucele de
A$endale a$ea )uterea &ă o di&trugă'

(a)itolul F

(nd Ro&e )ă1i )e u1a de la intrare a re1edin2ei &ale0 era


de5a &tă)nă )e &ine0 inima nu!i mai bătea &ălbatic0
amenin2nd &ă!i &)argă )ie)tul' O )arte din ea era
recuno&cătoare că reu1i&e &ă &ca)e' (ealaltă )arte0 cea )e
care arareori o lă&a &ă ia&ă la &u)rafa2ă0 .1i dorea &ă fi răma&
.n umbra balconului0 ca)ti$a unui &ărut'
erric? a)ăru din &alon0 tr1indu!1i )icioarele0 cu fruntea
.ncruntată'
!Nu te a1te)tam a1a de curnd .na)oi aca&ă'
Ro&e .1i &coa&e mantia 1i i!o .ntin&e'
!Vezi ce )o2i & afli de&)re ducele de A$endale'
.i acorda&e )rea multă )utere acelui bărbat' (a & e$ite &
&e mai re)ete a1a ce$a0 trebuia &ă afle tot ce )utea de&)re el'
- 4uce: A&ta e )u2in cam .ndrăzne20 c6iar 1i )entru tine'
"oate &ă fie de&tul de influent ca &ă te $adă atrnnd .n
1treang0 odată ce!1i $a da &eama ce )ui la cale'
!Atunci0 ideea e &ă mă a&igur că nu!1i $a da &eama ce )un
la cale'
!Nu0 Vreo
zi&e )roblemă .n &eara a&ta:
erric?0 .ncre2indu!1i fa2a care )urta &emnele
traiului greu' "are de&tul de mul2umit aici' Acum doarme'
"oate că de data a&ta o &ă )utem rămne'
!;tii că nu e )o&ibil0 .i ră&)un&e Ro&e0 .ndre)tndu!&e &)re
&cări0 con1tientă că erric? .1i tr1ia )icioarele .n &)atele ei'
- "oate că gă&im o altă cale'
Ro&e &e roti )e călcie' (alcula&e gre1it di&tan2a fa2ă de el0
a1a că erric? intră .n ea' .l )rin&e de umeri0 .m)iedicndu!l
&ă &e ro&togolea&că )e &)ate' 4u)ă ce!1i recă)ătă ec6ilibrul0
&e uită fi3 la ea 1i re)etă
- "oate că am )utea'
!;i ce ai )ro)une: (e a1 )utea oare &ă fac )entru a ne
a&igura traiul de lu3 )e care .l ducem acum:
- "oate că nu ne trebuie tot ace&t lu3'
- 4ar Harr@ trebuie &!l aibă' .i datorez a&ta'
- Nu e1ti tu de $ină )entru felul .n care &!a )urtat cu el tatăl
tău'
erric? nu fu&e&e martor la toate )e care le $ăzu&e ea' Nu!
1i
ale)utea
tatăluiimagina
ei' toate im)lica2iile ac2iunilor )line de cruzime
!Nu uita0 erric?0 că e1ti aici )rin bună$oin2a mea 1i nu ca
&ă!mi )ui la .ndoială deciziile' Acum du!te 1i &)une!i lui Sall@
că m!am .ntor&0 a1a că )oate & mă a5ute &ă mă )regăte&c de
culcare'
(ontinuă &ă urce &cările0 refuznd &ă &e &imtă $ino$ată
)entru $ia2a )e care o ducea &au &ă &e gndea&că la
con&ecin2ele care &!ar fi )utut abate a&u)ra ei' Via2a era )lină
de o)2iuni' Ea ale&e&e0 Era )rea trziu )entru regrete 1i nu ar
fi &er$it dect &ă .i di&tragă aten2ia'
A5un&ă .n odaia ei de dormit0 .1i &coa&e mănu1ile 1i le
aruncă )e mă&u2a de toaletă0 a)oi &e a)ro)ie de ferea&tră &ă
)ri$ea&că grădina .n$ăluiră de cea2ă' .n acea &eară nu reu1i&e
&ă facă tot ce!1i )ro)u&e&e' S)era&e &ă &e .m)rietenea&că cu
femei care &ă o i$ite la balurile 1i dineurile lor' (u ct era
$ăzută mai mult .n .nalta &ocietate0 cu ct $or a$ea mai multă
.ncredere .n ea0 cu att mai mul2i $or dori &ă!i ofere a5utor'
4ucele o di&tră&e&e .n&ă de la ace&te &co)uri'
4u)ă &ăruturile fierbin2i )e care i le dădu&e0 nu ar mai fi
)utut rămne la )etrecere' Abia du)ă ce făcu&e 5umătate din
drumul &)re&ă
(um )utea ca&ă0 Ro&e reu1i&e
uneltea&că0 dacă &ă gndea&că
mintea iar cum
.i era făcută trebuie'
)raf: A0
mai )rimi&e ea &ăruturi 1i .nainte0 dar nici una dintre ele nu
e3)rima&e )o&e&iunea0 nici unul nu o mi&tui&e' Era de!a
dre)tul mirată că nu izbucni&eră .ntr!o e3)lozie acolo0 )e
balcon'
Auzi u1a de&c6izndu!&e 1i &e .ntoar&e zmbind'
!Sall@'
!Te!ai di&trat a&t!&eară: o .ntrebă &o2ia lui erric?'
- Sco)ul &erii ă&teia era munca0 nu di&trac2ia'

Se .ndre)tă &)re mi5locul .ncă)erii0 unde era un &căunel


&cund 1i &e .ntoar&e cu &)atele' Sall@ &e urcă )e el 1i .nce)u
&ă de&facă na&turii 1i )anglicile'
- i &e )are că ai fi )utut &ă le .mbini'
!S!ar )utea &ă a5ung &ă mă concentrez )rea tare a&u)ra
uneia 1i &ă o &ca) din $edere )e cealaltă'
!N!ar fi c6iar a1a de rău dacă munca ar fi ceea ce mai
&ca)i din $edere' (nd te!ai di&trat 1i tu )u2in ultima dată:
(u roc6ia de&făcută0 Ro&e .nce)u &ă 1i!o &coată'
!Am
Sall@citit o carte
o ocoli .ntreagăcaa&eară0
.ncruntată &ă .i ia .nainte
roc6ia 1i&ăzi&e
mă culc'
- Eu $orbe&c de&)re di&trac2ie .m)reună cu al2i oameni'
- ă di&trez foarte bine cu tine0 zi&e Ro&e0 zmbind'
!Acum e1ti crcota1ă'
- 4a0 &unt0 )entru că nu $reau &ă di&cut de&)re a&ta'
4u)ă ce .1i &coa&e 1i re&tul len5eriei 1i .1i tra&e )e ea
căma1a de noa)te0 Ro&e &e a1eză )e banc6eta din dre)tul
mă&u2ei de toaletă' 4acă ar fi )utut0 1i!ar fi făcut o ca&ă fără
nici o oglindă0 dar trebuia &ă 1tie cum arată0 .nainte de a ie1i
afară' .nfă2i1area era crucială .n 5ocul ei'
Aici .n&ă0 .n dormitorul ei0 nu era ne$oie' (nd .1i )ri$i
refle3ia0 $ăzu o femeie de a)roa)e treizeci de ani0 una care nu
a$u&e&e niciodată un &o2 care &ă o iubea&că0 nici co)ii )e care
&ă!i adore' %na care era att de groaznic de &ingură0 că nu
)utea nid &ă )lngă' 4i&)re2uia momentele de &lăbiciune0
cnd $i&urile &)ulberate o .ndemnau &ă le regă&ea&că'
Nu a$ea nici un dre)t &ă &e )lngă0 cnd al2ii &ufereau mult
mai mult dect ea'
- "ari tri&tă0 zi&e Sall@0 a)ro)iindu!&e &ă!i )erie )rul'
- 4oar obo&ită' A fo&t o noa)te lungă'

-
erric?
!Am a )omenit că te intere&ează un anume duce'
dan&at'
Refle3ia .i &ur)rin&e zmbetul' "ărea a)roa)e un $i&0 de
)arcă era o feti1cană )lină de &)eran2ă du)ă )rimul ei $al&'
- Era c6iar fermecător'
4elicio& de fermecător' ;i tentant'
- Era c6i)e1: .ntrebă Sall@'
!;tii tu $reun duce care &ă nu fie a&tfel: ră&)un&e Ro&e'
- Eu nu 1tiu nici unul'
Ro&e r&e u1or'
!4a0 era c6i)e1' "ărul negru 1i oc6ii 1i mai negri' 9ntui2i'
Nu e un om $e&el'
!Ai fo&t .ntotdeauna talentată la a citi firea oamenilor'
Trebuia &ă fie ca &ă )oată face ceea ce făcea' 4e)rin&e&e
talentul de la tatăl ei0 nu că ar fi meritat $reo laudă ceea ce
)uteai .n$ă2a de la el' 
!Di!a )lăcut:
Oare .l )lăcu&e:
!Nu!l cuno&c &uficient de bine ca &ă 1tiu dacă &ă!l )lac &au
nu'- Era un ti) )lăcut:
- Era )rofund' 7oarte )rofund' Nu a &tat de $orbă cu )rea
multă lume0 de1i era e$ident că .l cuno1teau foarte mul2i' (red
că era acolo cu un &ingur &co) &ă &e delecteze cu orice
)urtare necu$iincioa&ă i!ar fi de$enit cea mai la .ndemnă'
- ;i &!a gndit &ă &e delecteze cu tine0 zi&e Sall@ aran5ndu!
i )e un umăr )ărul .m)letit' 4ar tu l!ai 2inut la di&tan2ă'
Vorbele lui Sall@ nu erau o .ntrebare0 ci o afirma2ie0 1i Ro&e
1tia că Sall@ ar fi fo&t dezamăgită dacă &!ar fi .ntm)lat ce$a
necu$iincio& ! cum ar fi un &ărut .n )enumbră'
- Nu &!ar fi )otri$it &co)ului meu &ă cedez tenta2iei'
!Ai fo&t tentată:
Ro&e &e ră&uci )e banc6etă0 a5ungnd &ă &e )ri$ea&că oc6i
.n oc6i cu Sall@'
!Nu'
Nu ar fi trebuit &ă!i fie att de u1or &ă mintă' 7a)tul că i!a
fo&t o deconcertată oarecum' 4acă .i era a1a de u1or &ă o
mintă )e )rietena ei dragă0 oare 1i )e &ine &e )utea min2i tot la
fel de u1or:
- ul2ume&c0 Sall@' "e mine!diminea2ă0 zi&e0 ridicndu!&e0

a)oi &e du&e


brand@0 la ofăcea
a1a cum mă&u2ă de col20&eară'
.n fiecare unde .1i turnă un &tro) de
- E1ti tulburată0 zi&e Sall@'
!Sunt obo&ită0 a1a cum 2i!am &)u& 1i mai de$reme' O )ri$i
)e Sall@ )e&te umăr 1i .i zmbi' Nu am nimic' Noa)te bună'
Ro&e a1te)tă )nă ce Sall@ )lecă0 a)oi &e du&e la o
cana)ea 1i &e cuibări .ntr!un col2' ai .nti in6ală aroma
ame2itoare' Luă o &orbitură mică0 &a$urnd miro&ul mai mult
dect o făcu&e $reodată )nă atunci' .i amintea de el' .1i
imagină din nou buzele lui li)ite de ale ei'
.ncercă &ă nu regrete că nu )leca&e cu el'
A$endale intră cu )a1i mari .n re1edin2a &a 1i &e o)ri
derutat cnd un cu)lu0 care &e cobora ne&igur )e &cări0 fu gata
&ă dea )e&te el'
- E3celen2ă0 zi&e tnărul )oticnit0 &alutnd &trmb 1i căznd
.m)leticit la )ămnt0 trăgnd!o 5o& 1i )e femeia de lngă el'
A$endale &e gndi că nu era nimic mai rău dect un bărbat
care nu 2ine la băutură'
Rznd .ncntată0 A)6rodite &e de&)rin&e de be2i$an 1i &e
ridică .n )icioare'
!A$endale0 Se a)ro)ie
&e )are de duce0
că mi!am )ierdutlegnndu!&e'
)artenerul' Oricum0 )e
tine te!a1 )refera'
Roc6ia ei delicată 1i &ub2ire .i dez$ăluia toate formele
$olu)tuoa! &e' Oc6ii ei alba1tri luceau de dorin2ă0 1i femeia .l
mngie )e )ie)t0 a)oi )e umăr'
!Sunt a ta0 zi&e0 cu o $oce răgu1ită'
4a0 a1a era0 )entru că el o )lătea ! nu cu bani0 dar din
bel1ug' Haine0 bi5uterii0 fleacuri0 )arfumuri'
- Nu .n &eara a&ta0 A)6rodite'

(e!1i dori&e el .n acea &eară nu reu1i&e &ă ob2ină0 ceea ce


.l făcea &ă o dorea&că 1i mai tare )e Ro&alind S6ar)e' Nu!1i
mai amintea cnd i &e refuza&e ultima oară ce$a0 ultima dată
cnd gndurile lui fu&e&eră att de ocu)ate de o &ingură
femeie'
7ără urmă de remu1cări &au de $ino$ă2ie0 trecu u1or )e
lngă A)6rodite ! ea o &ă!1i gă&ea&că de&tul de u1or un nou
)artener ! 1i o luă )e coridor0 &)re bibliotecă' %1a i!o de&c6i&e
un lac6eu ! care nu &tătea doar la di&)ozi2ia &a0 ci 1i de )ază0
)entru că0 .n afară de &er$itori0 nimeni nu a$ea $oie &ă intre .n
acea .ncă)ere' A$endale )ă1i .năuntru' (nd u1a &e .nc6i&e
.n &)atele
gă&eau &ău0 A$endale
băuturile' &e du&e
"e o ma&ă la o $itrinăaflată
de marmură de &ticlă0 unde
alături erau&e
)a6are 1i o carafă' 4u)ă ce .1i turnă un )a6ar cu &cotc60 tra&e
un &caun lngă 1emineu 1i dădu )e gt 5umătate din băutură0
.nainte de a lă&a ca)ul )e &)ate0 oftnd'
(um a5un&e&e oare &ă ducă o a&tfel de e3i&ten2ă
de&trăbălată: 7rumu&e2ile cu caracter .ndoielnic .i erau
.ntotdeauna la .ndemnă' Tineri filfizoni treceau mereu )e la
el0 )entru o di&trac2ie cu femei0 băutură &au 5ocuri de căr2i' Nu
.i 1tia du)ă nume nici )e 5umătate dintre ei0 dar ei 1tiau cu to2ii
că .ntre zidurile re1edin2ei lui a$eau loc orgii'
Totul .nce)u&e cnd era cu mult mai tnăr0 cnd .1i )ierdea
mai mult tim) cu femei 1i băutură' .n ultima $reme .n&ă0
a5un&e&e &ă &e )licti&ea&că de ele' Arareori mai acce)ta
femeile care i &e ofereau' Nici nu le mai deo&ebea .ntre ele'
"oate că niciodată nu le deo&ebi&e' 7u&e&eră doar un mi5loc
de a!1i mai calma ne$oile .ncin&e' .i dădeau cte$a cli)e de
)auză de la gndurile negre ! a1a cum o făcea 1i băutura' 4ar
.n ultima $reme &e )ărea că tot mai mult &e bizuia )e băutură'
de ai
)u2ineluălucruri'
o &orbitură0 &ilindu!&e
Se arunca &ă o &a$ureze'
.n bra2ele )lăcerilor0 Sa$ura att
ca 1i cum
acolo gă&ea ră&)un&ul'
(nd nici măcar nu 1tia care era afuri&ita de .ntrebare'
.ncă o &orbitură' %n c6icotit &umbru' Oare c6iar .1i
.nc6i)ui&e că o $a aduce aici )e Ro&alind S6ar)e: (a &ă fie
martoră la nebunia lui0 &ă $adă ct de adnc &e )răbu1i&e .n
de)ra$are:
Ar fi )utut &ă 5u&tifice )rezen2a mu&afirilor &ăi )retinznd că
a&tă!&eară era doar o )etrecere'''
4e ce &im2ea ne$oia &ă!1i 5u&tifice felul .n care trăia: Nu0
nu &im2ea că trebuie &ă &e 5u&tifice' Nu fa2ă de ea0 de nimeni'
7ăcea ceea ce!1i dorea0 cnd dorea0 a1a cum dorea'
Se ridică0 &e du&e la ma&a de lucru 1i tra&e de 1nurul
clo)o2elului0 aflat )e )eretele din &)atele ace&teia' A)oi mer&e
la ferea&tră' Lăm)ile cu gaz .i iluminau grădina 1i )e cei care
6oinăreau )rin ea0 unii dan&nd goi .n fntnă' Era o $reme
cnd 1i el li &!ar fi alăturat' A&tă!&eară .n&ă .i )ăreau doar
obo&itori'
Se de&c6i&e u1a'
!Vreau &ă )lece to2i0 .l anun2ă el )e ma5ordomul &ău0 mai
.nainte ca ace&ta
Tăcere' &ă fi făcut 1a&e )a1i .n odaie'
.n &fr1it
!To2i:
!Toată lumea a&ta' 7emeile0 gentilomii' Trimite femeile la
cel care .mi admini&trează afacerile0 dacă au ne$oie &ă &e
&tabilea&că altunde$a'
!4a0 E3celen2ă' ai dori2i altce$a:
A$endale continua &ă )ri$ea&că fi3 &)re grădină'
!Să &e .nlocuia&că toate &altelele' "ernele mari 1i mici'
.nlocui2i tot ce &e )oate .nlocui0 arunca2i ce nu &e )oate' Vreau
&ă di&)ară orice mobilă care miroa&e a &ordid' Re1edin2a a&ta
trebuie &ă arate ca 1i cum nu a trăit nimeni aici .n afară de
mine0 1i că am trăit la fel de ca&t ca un călugăr'
- ă $oi ocu)a ct de re)ede )o&ibil'
!;i ai gri5ă &ă e3i&te o &er$itoare la di&)ozi2ie0 care 1tie cum
&ă &lu5ea&că o doamnă'
- 4a0 domnule'
A$endale )utea &ă audă .ntrebarea mută din tonul lui
T6atc6er Oare ducele era )e cale &ă!1i ia o &o2ie:
!A&ta
!(um edori2i0
tot' domnule'
4u)ă )lecarea lui T6atc6er0 A$endale &e &)ri5ini de rama
fere&trei' "lănuia ca in $iitorul foarte a)ro)iat &ă o )rimea&că
)e doamna Ro&alind S6ar)e .n re1edin2a lui' Voia ca ea &ă &e
&imtă .n largul ei0 ca totul &ă!i fie )e )lac0 a1a că )regătirile
trebuiau &ă .ncea)ă cu ade$ărat c6iar atunci'
Ea nu &e $a lă&a cucerită cu u1urin2ă0 dar o $a cuceri cu
&iguran2ă'
.ntin&ă .n )at0 Ro&e )ri$ea 2intă .n ta$an' 4ormi&e .ngrozitor
de )ro&t0 agitat0 a2i)ind abia cte$a cli)e0 cel mult'
Era $ina ble&tematului de A$endale că i &e făcu&e a1a de
cald0 că la un moment dat &e gndi&e c6iar &ă!1i &coată
căma1a de noa)te' (6iar dacă 1tia că nu e&te cu )utin2ă0 ar fi
)utut 5ura că .i &.m2ea buzele 'i)&ndu!i!le )e ale ei' El nu
ezita&e defel cnd .1i )limba&e minile )e tru)ul ei' Era un
bărbat care 1tia e3act ce!1i dore1te' ;i ea era ceea ce!1i
dorea'
O mai făcu&eră 1i al2i bărba2i0 de!a lungul anilor' Ro&e
de$eni&e e3)erimentată .n a!i ademeni .n )rea5ma ei0 2inndu!i
totu1i la di&tan2ă' Nu era &igură că A$endale $a fi la fel de u1or
de mani)ulat')e
cu firimiturile Era )ericulo&0
care nu a$ea&ă
ea era di&)u&ă &ăle&eofere'
mul2umea&că doar
Nu ar fi fo&t rău &ă!1i caute un alt binefăcător0 dar A$endale
o fa&cina' Vei fi a mea0 zi&e&e' (um nu )ărea că $a reu1i &ă
&ca)e de el u1or0 era mai bine &ă acce)te )ro$ocarea de a!l
.n$inge' S!ar )utea &ă fie amuzant 1i &ă mai dea )rile5ul 1i
altor )lăceri' Să!l &ărute &igur nu era o cor$oadă' (tă $reme
reu1ea &ă!1i )ă&treze controlul 1i &ă!l facă )e el &ă 1i!l )iardă0
Ro&e credea că ar )utea &ă ob2ină tot ce!1i dorea'
O )ri$ire aruncată .n grabă &)re cea&ul de )e )oli2a
1emineului .i arătă că era a)roa)e ora zece diminea2a' Era
tentată &ă tragă cu$ertura )e&te ca) 1i &ă $adă dacă nu )utea
adormi mai u1or0 dar &e răzgndi0 )entru că 1tia că la ora
aceea Harr@ era la micul de5un' Seara trecută ar fi $rut &ă
$adă ce face0 dar a$u&e&e ideea )ro&tea&că !&ă creadă că0
dacă l!ar fi trezit 1i ar fi $ăzut!o0 Harr@ 1i!ar fi dat &eama ce fel
de lucruri făcu&e cu A$endale0 ba c6iar &e .ntreba&e dacă nu
cum$a ar fi &im2it miro&ul ducelui )e )ielea ei'
Sentimentul cul)abilită2ii o făcea cu &iguran2ă &ă fie
ira2ională'
Se dădu 5o& din )at 1i .nce)u &ă &e )regătea&că )entru
ziua aceea &e &)ălă0 .1i )erie )ărul 1i .l dădu )e &)ate0 legat
cu o )anglică0 a)oi .1i )u&e o roc6ie &im)lă0 alba&tră0 )entru
care nu a$ea ne$oie de a5utor ca &ă o .mbrace' Imediat ce fu
mul2umită de felul .n care arăta0 &e .ndre)tă &)re &alonul
)entru micul de5un'
! 9ună0 &cum)ule0 .i zi&e ea lui Harr@0 cnd intră'
9ărbatul era cu )atru ani mai mic dect ea0 de1i nu mul2i ar
fi g6icit ace&t lucru0 )entru că $ia2a nu fu&e&e )rea blndă cu
el0 iar greută2ile .1i lă&a&eră am)renta' A)lecndu!&e a&u)ra
lui0 .l &ărută )e cre1tet'
- (um te &im2i .n diminea2a a&ta:
- 9ine0 ră&)un&e el0 cu oc6ii &cli)ind de bucurie 1i
zmbindu!i .n felul acela care .i .ncălzea .ntotdeauna &ufletul'
9ărbatul 1edea .n ca)ul me&ei mici0 )ătrate' Ro&e &e a1eză
fa2ă .n fa2ă cu el0 ca &ă )oată )urta mai u1or o con$er&a2ie cu
el' Luă ceainicul 1i .1i turnă .n cea1că' "e ma&ă &e aflau
cte$a )latouri aco)erite' (um .n fiecare diminea2ă nu erau
dect ei doi0 ma&a era &im)lă 1i nu )rea bogată' 7ără &er$ante
)line cu mncăruri di$er&e' Nu!1i )uteau )ermite ri&i)a'
!Te!ai di&trat
Ro&e )u&e a&eară:
)atru cuburio de
.ntrebă
za6ărel'.n ceai 1i .l ame&tecă'
- (6iar a1a' 4e1i mi!a fo&t groza$ de dor de tine0 ca &ă nu
mai $orbim de&)re lectura noa&tră' Abia a1te)t &ă de&co)ăr
unde .l $or duce acum )e Gulli$er călătoriile lui'
A$eau un ritual .n fiecare &eară0 .n care ea .i citea'
!A&tă!&eară rămn aca&ă'
- "o$e&te1te!mi de&)re locul )e care l!ai $ăzut0 o .ndemnă
Harr@'
- (lădirea e&te incredibilă0 oamenii erau .mbrăca2i &u)erb'

O &ă .nce) cu cli)a cnd am )ă1it .năuntru'


Ro&e .1i aminti atunci fiecare detaliu )e care .l memora&e 1i
.nce)u &ă facă un )ortret colorat al &erii trecute0 &)ernd a&tfel
&ă!i ofere o amintire )e care &ingur nu ar fi )utut &ă o aibă'
- i!ar fi )lăcut &ă o $ăd 1i eu0 murmură Harr@0 cnd ea
i&)ră$i .n &fr1it'
!;i mie mi!ar fi )lăcut0 drago&te' 4acă $rei0 am &ă!2i
de&enez mai trziu'
Harr@ .nclină a)roa)e im)erce)tibil din ca)0 a)oi .1i
.ndre)tă
de&enele aten2ia
erau un &)re ce a$eadar
&lab &ub&titut0 .n nufarfurie' Ro&e
)utea &ă!l la&e1tia
&ă!ică
&trice )lanurile' Viitorul lor de)indea de ele'

(a)itolul J

!.nce)i &ă!mi &tn5ene1ti anga5a2ii cu )nditul ă&ta al tău


din balcon'
4e trei zile de acum0 A$endale 1edea acolo cea mai mare
)arte a &erii0 &crutnd mul2imea0 ob&er$nd cine intră 1i cine
)leacă'
Acum &e uită la 4ra?e 1i zi&e
!N!ar trebui &ă fi )lecat &ă!2i organizezi nunta:
!"6ee 1i mătu1a ei &e ocu)ă de a&ta' .n momentul de fa2ă
clubul re)rezintă o noutate 1i e&te .ncă &ub &emnul .ntrebării
dacă $a fi acce)tat &au nu' .n orice caz0 nu le!am in$itat )e
femei ca bărba2ii &ă &e ocu)e cu $oaieri&mul' 4acă ai &ă
continui .n felul ă&ta0 o &ă!mi &trici re)uta2ia localului0 a ceea
ce .ncerc &ă fac'
Ignornd do5ana 1i amenin2area0 A$endale .l .ntrebă
- (e 1tii de&)re doamna Ro&alind S6ar)e:
!(ine:
- Nu 1tii cine e0 dar ai in$itat!o cu toate a&tea la bal:
- Numele .mi e&te oarecum familiar'
- 4oamna .n ro1u0 zi&e A$endale0 nerăbdător' Di!am
)rezentat!o ! &au mai degrabă ea 2i &!a )rezentat &ingură ! .n
&alonul )entru domni'
!A0 da0 acum .mi aminte&c' i!e teamă că a$eam altele .n
minte .n &eara aceea'
!Atunci0 cum a a5un& .n aten2ia ta:
4ra?e .1i trecu degetele )rin )ărul lung 1i negru'
!A$ocatul ei mi!a trimi& o mi&i$ă0 con&idernd că &!ar )utea
&ă fie conformă cu &tandardele mele'
- (are anume:
!Glezna fină 1i a$ere'
Lui A$endale nu!i )lăcea că a$ocatul .i $ăzu&e )oate
glezna'
- 4e unde 1tia el cum arată glezna ei:

4ra?e oftă'
- Se referea la fa)tul că e femeie' Die ce!2i )a&ă:
!A mai fo&t aici de la bal .ncoace:
(u bra2ele .ncruci1ate la )ie)t0 4ra?e &e &)ri5ini de )erete'
!Te intere&ează:
A$endale nu $edea de ce &ă nu ră&)undă )e 1leau'
- Vreau &ă mă culc cu ea'
4ra?e mi5i oc6ii'
- 4oamnele )rimite .n clubul meu nu &unt aici cu ace&t
&co)'
!Nu am de gnd &ă o &ile&c0 dar &igur că inten2ionez &ă o
&educ' Nimic din ceea ce fac nu &e $a ră&frnge negati$
a&u)ra localului tău'
!S)er 1i eu că nu' Nu mi!ar )lăcea deloc &ă!2i anulez
&tatutul de membru'
!A mai fo&t )e aici: re)etă A$endale &ec'
!Nu0 din cte am $ăzut eu'
!;i!a ac6itat ta3a de membru:
!Trebuie &ă!mi $erific regi&trele'
!Atunci0 $erifică!le'
- Informa2ia nu e&te )ublică'

!Suntem
!Nu am )rieteni de att tim)'''
fo&t niciodată )rieteni' (uno1tin2e''' datorită
rela2iilor dintre familiile noa&tre 1i a )rieteniei noa&tre cu
Lo$ingdon' 4ar .n afară de a&ta0 cu greu m!a1 referi la noi ca
)rieteni'
A$endale &e .ncruntă' "entru un bărbat care &e )unea .n
&lu5ba $iciului0 4ra?e era mult )rea integru' ;i afuri&it de
ener$ant0 c6iar dacă era genero& .n )ri$in2a felului .n care
definea rela2ia dintre ei'
- "o2i &ă!mi &)ui ce$a de&)re ea:

!Nu )rea' Nu'


4ra?e ridică o mnă0 .nainte ca A$endale &ă!l do5enea&că
)entru că nu a$ea inten2ia &ă coo)ereze
!Nu o cuno&c cu ade$ărat' A1a cum 2i!am &)u&0 am in$itat!o
.n urma unei recomandări'
- 4ar trebuie &ă o fi cercetat )u2in' ;i )robabil i!ai ob2inut
adre&a0 ca &ă!i trimi2i in$ita2ia'
- (um &)uneam0 e o informa2ie )ri$ată'
!Să te ia to2i dracii>
nu A$endale
a$ea &ă mai.1i .ndre)tă din nou aten2ia
re$ină niciodată: 4acă nu&)re )arter'
fu&e&e 4acădeea
de&tul
intere&ată de ceea ce a$ea de oferit 4ragonii .ngemăna2i:
4acă nu fu&e&e intere&ată de el:
Săruturile )e care 1i le oferi&eră &)uneau cu totul altce$a'
4ar )oate că atrac2ia )e care o &im2i&e o &)eria&e' 4oar
)entru că era $ădu$ă nu .n&emna că a$u&e&e )arte de
)a&iune' So2ul ei )utea &ă fi fo&t de genul acelor e$la$io1i care
credeau că doar bărba2ii ob2ineau )lăcere din actul
.m)reunării' (eea ce &e )etrecu&e .ntre ea 1i A$endale fu&e&e
torid'''
;u$i2ele blonde 1i mătă&oa&e0 )rin&e .ntr!o coafură
)erfectă0 cu doar c2i$a crlion2i răzle2i &că)a2i )e ceafa
&ub2ire .i atra&eră aten2ia cnd o femeie trecu )ragul intrării'
Re&)ira2ia .i .ncremeni durero& in )lămni' 7emeia )urta o
roc6ie ro1u!.nc6i&0 care .i lă&a umerii goi0 ca el &!i )oată
&ăruta mai u1or' ănu1ile albe .i treceau mai &u& de coate' S!
ar fi bucurat cu u1urin2ă &ă i le &coată'
- (e 2i!a atra& aten2ia: .l .ntrebă 4ra?e'
- Ea e aici'
.n &fr1it0 du)ă atta a1te)tare' 4ădu drumul re&)ira2iei'
Era
rămnăinadmi&ibil felulnu.na$ea
.n a$anta50 care &ă
femeia aceea .l de
&e clintea&că afecta' (a)u2in
aici cel &ă o
5umătate de oră' A)oi o &ă coboare .ncet'''
La dracu< cu toate' Nu )utea &ă ri1te ca ea &ă fi )lecat mai
.nainte de a &e a&igura că li &e .ntlne&c )a1ii'
- "regăte1te o odaie )entru un 5oc de căr2i )ri$at0 zi&e 1i
)lecă de la balcon cu )a1i iu2i'
- Oare e$azi$ul duce de A$endale e .ndrăgo&tit: &trigă
4ra?e .n urma lui'
7ără &ă ia .n &eamă tonul bat5ocoritor0 A$endale .1i
continuă drumul' .ndrăgo&tit era un cu$nt )rea blnd )entru
ceea ce &im2ea' 4in )ăcate nu a$ea cu$inte care &ă de&crie
acea&tă nebunie care )u&e&e &tă)nire )e el0 )entru că nu
trăi&e niciodată a1a ce$a' "ur 1i &im)lu 1tia că ea trebuia &ă
fie a lui' Indiferent )rin ce mi5loace' (u orice )re2'
Ro&e a1te)ta&e trei &eri .nainte de a re$eni la club' Era mai
bine &ă nu )ară )rea nerăbdătoare' 4ar fu&e&eră )robabil cele
mai lungi &eri din $ia2a ei0 c6iar dacă 1i le )etrecu&e cu Harr@0
citind0 5ucnd =6i&t 1i )limbndu!&e )rin grădină' Harr@ )refera
grădina
)arfumul)elor.ntuneric' (6iar
mai )lutea .ncădacă florile .1i .nc6ideau corolele0
.n aer'
Aici erau .n&ă )arfumuri cu totul diferite' Re&)ira2ii cu tutun
1i alcool0 izuri de colonie ma&culine &e lu)tau &ă domine
)arfumurile mai le5ere0 feminine' Ro&e fu &ur)rin&ă că nu erau
mai multe femei la club0 dar0 )e de altă )arte0 fa)tul că un loc
era acce&ibil doamnelor nu .n&emna că ele .l $or 1i frec$enta0
mai ale& dacă in $ia2a lor e3i&tau ta2i0 &o2i &au fra2i autoritari'
Ea a$ea norocul &ă!1i conducă &ingură &oarta' Se .ntm)la
a1a .ncă de cnd .m)lini&e 1a)te&)rezece ani 1i fugi&e de
cruzimea tatălui ei'
Ro&e .i .ntin&e )elerina tinerei de la garderoba de lngă
u1ă 1i )rimi o bucă2ică de 6rtie cu un număr0 )e care o
.nde&ă .n &ăcule2ul mic'
Se .ntrebă dacă n!ar trebui &ă facă o $izită .n &alonul
)entru doamne 1i .n zona )entru 5ocurile de noroc0 dacă $oia
&ă!1i .ntărea&că legăturile aici' La ultima ei $izită cuno&cu&e
)rea )u2ine doamne 1i0 de1i )lanul ei )re&u)unea .n final
e3i&ten2a unui gentleman0 1tia că femeile erau acelea care
a$eau influen2ă a&u)ra bărba2ilor0 c6iar dacă bărba2ii aceia
erau autoritari'
"e de
)u2ine altăerau
femei )arte0 era Era
acolo' &igură că $a&ă
e&en2ial fi remarcată0 la ct de
fie remarcată'
.n tim) ce &e a)ro)ia de ma&a de ruletă0 atra&e aten2ia unui
domn' Ace&ta .i făcu cu oc6iul 1i &e a)lecă u1or .nainte0
fcndu!i loc &ă &e a)ro)ie de &)ectacol' Ro&e urmări rotirea
micu2ei bile .n drumul ei &)re unul dintre loca1urile
numerotate' (inci0 .1i zi&e .n gnd' 9ila &e o)ri la douăzeci 1i
unu' (a una0 $reo duzină de $oci &e auziră gemnd' 4e abia
&e adunară 5etoanele de lemn0 că altele fură )u&e iar 5o&'
O mnă i &e a1eză )e talie0 1i Ro&e de$eni con1tientă că .n
&)atele ei &e afla un )ie)t $n5o&' "oate că ar fi tre&ărit0 dacă
)rezen2a lui nu ar fi fo&t att de )uternică0 dacă nu i!ar fi &im2it
a)ro)ierea c6iar .nainte ca el &ă a5ungă la ea'
!Ai mai 5ucat $reodată: .i 1o)ti A$endale .ncet0 la urec6e0
iar Ro&e &e &trădui &ă nu!l la&e &ă!i &imtă tremurul u1or care o
tra$er&a cnd el era .n )rea5mă'
- Nu0 dar )are de&tul de u1or'
- (eea ce .n&eamnă că 1an&ele &ă )ierzi &unt mai mari'
A$endale )u&e cte$a monede )e ma&ă' 9ărbatul care
.n$rti&e
mic 5eton roata ii dădu
de metal' un fi1ic .ide.ntin&e
A$endale di&curiei$erzi 1i )u&e )e el un
5etoanele'
- "une!le oriunde dore1ti'
- Nu $reau &ă $ă )ierd banii'
- Nu &unt dect ni1te bani'
Ro&e .1i mu1că limba0 re2inndu!1i o re)lică tăioa&ă' "entru
el erau doar ni1te bani' "entru ea0 $ia2a .n&ă1i'
.l )ri$i )rintre genele )lecate0 aruncndu!i un &ur&
co)ilăre&c0 1i luă di&curile de lemn0 )e care le a1eză0 toate0 )e
numărul douăzeci 1i cinci' Vr&ta lui Harr@'
- 4acă $rei0 )o2i &ă le )ui in mai multe ca&ete0 zi&e
A$endale'
- (red .n )rinci)iul totul &au nimic'
Sim2i cum mna lui i &e &trnge u1or )e talie'
- ;i eu la fel0 zi&e el )e un ton ferm 1i att de 1o)tit0 că
Ro&e )re&u)u&e că nimeni altcine$a nu mai auzi&e'
(ru)ierul .1i flutură mna )e&te ma&ă0 .n$rti ruleta0 dădu
drumul bilei'''
Ro&e era cum nu &e )oate mai con1tientă de ct de
necu$enit de a)roa)e &tătea A$endale' Ar fi trebuit &ă!l
.m)ingă cu cotul0 &ă!l facă &ă &e dea la o )arte0 dar cu toate
ace&tea o .ncnta
flutura 1u$i2ele căldura
de )ăr' Nu $oialui0ca)arfumul0 re&)ira2ia
bila &ă mai care .i
intre $reodată
.ntr!un loca1' Voia &ă rămnă )e $ecie a1a cum era0 ceea ce
era deo&ebit de &tu)id 1i de )ro&te&c' Ea a$ea ni1te
ră&)underi' %n )lan'
!Treizeci 1i trei0 negru0 anun2ă cru)ierul'
Ro&e .nc6i&e bru&c oc6ii 1i cu un )ufnet dădu drumul
re&)ira2iei )e care 1i!o 2inu&e )nă atunci' A)oi de&c6i&e oc6ii
1i ridică )ri$irea &)re A$endale'
- .mi )are foarte rău'
- Ia cina cu mine 1i te iert'
!Să mă ierta2i: zi&e Ro&e0 rznd u1or' (nd n!am a$ut nici
un control a&u)ra rezultatului:
!Tu ai ale& numărul' .n )lu&0 tu 2i!ai cerut iertare0 a1a că
)robabil te &im2i .ntr!o oarecare mă&ură $ino$ată' Eu nu $reau
dect &ă te &ca) de ea' Ai luat ma&a a&tă!&ear:
- Nimic con&i&tent'
- Nici eu nu am .ncercat .ncă &alonul de luat ma&a de aici0
dar 1tiu că bucătarul e&te e3celent'
-
(red că mi!e )u2in foame'
!S)lendid>
4ucele .i oferi bra2ul0 )ri$ind!o cu aceea1i neobo&ită
inten&itate' 9ărbatul ace&ta i!ar fi )utut di&truge u1or toate
)lanurile' Sau )oate că &e $a do$edi &al$atorul ei'
Ro&e .l luă de bra2 )e duce' erric? de&co)eri&e că
A$endale a$ea o a$ere con&iderabilă' La re1edin2a &a era
mare agita2ie0 ca 1i cum ducele 1i!ar fi mutat de acolo o fo&tă
amantă0 .n &)eran2a de a aduce .n loc alta' 4acă &e gndea la
ea )entru ace&t rol0 urma &ă fie dezamăgit0 )entru că Ro&e nu
a$ea de gnd &ă!i de$ină amantă0 &ă treacă )rin )atul lui' 4ar
intere&ul lui arăta că .l )utea .ntărta0 că )utea &!l facă &ă o
dorea&că .ntr!att .nct &ă $rea &ă!i dea orice i!ar cere' "entru
că0 )rea trziu0 &ă de&co)ere că nu $a ob2ine tot ce!1i dorea
el'
A$ea 1i ea totu1i ni1te &tandarde0 orict de arbitrare 1i de
)u2in .nalte ar fi fo&t ace&tea'
Tra$er&ară coridoarele0 1i Ro&e &ur)rin&e )ri$irile uneori
curioa&e0 alteori &)eculati$e ale domnilor 1i ale doamnelor0 dar
! odată ce intrară .n &alon ! &e bucură &ă ob&er$e că a)roa)e
toate me&ele erau ocu)ate de cte un bărbat 1i de cte o
femeie'
cte unLagentleman
o &ingură &ingur'
ma&ă 1edeau
Locul doi bărba2i'
)ărea .n&ă Lamaialtedegrabă
două0
de&tinat cu)lurilor'
A$endale .i 1o)ti ce$a unui om .n li$rea ro1ie' A)oi fură
condu1i .ntr!un col2 izolat0 unde era mai degrabă &emi.ntuneric
dect lumină'
"e Ro&e o &cia ideea că ducele &e ru1ina &ă fie $ăzut .n
com)ania ei'
- N!ar fi mai bine &ă nu &tăm att de izola2i: .ntrebă ea0 fără
&ă &e &trăduia&că &ă!1i a&cundă ciuda că era ferită $ederii'
!Vreau &ă te )ot cunoa1te mai bine0 zi&e el' Să &tăm
de)arte de re&tul lumii &er$e1te &co)urilor mele'
- S!ar )utea crede că facem lucruri necu$enite'
- ă cuno&c )rea bine to2i0 ca &ă 1tie că .ntotdeauna fac
lucruri necu$enite'
- O &)une2i cu atta mndrie'
- 7iecare trebuie &ă e3celeze .ntr!o direc2ie0 iar eu &unt un
e3celent &ubiect de brfă'
Oare nu a$ea )ic de ru1ine: (e minunat trebuie &ă fie &ă te
afli
&emn .n )ozi2ia
cu ca)ulde&)re
a nu!2i )ă&a &au
lac6eu ce gnde&c ceilal2i'
ce!o fi fo&t omul4ucele
acela0făcu
iar
&er$itorul tra&e ra)id &caunul )entru ea'
Ezitantă0 Ro&e cercetă celelalte cu)luri' Sigur că nu toate
erau cu)luri că&ătorite0 &igur că &tnd cu A$endale acolo0 .n
col2ul .ntuneco&0 re)uta2ia ei0 2elul ei nu a$ea de &uferit' Totu1i0
fa)tul că &e afla alături de el0 .n umbră0 &!ar )utea &ă!i )ermită
&ă ob2ină cu mult mai re)ede ceea ce .1i dorea'
Ro&e &e lă&ă )e &)ătarul &caunului 1i .nce)u &ă!1i &coată
.ncet o mănu1ă' .ntr!o cli)ită A$endale fu .n genunc6i lngă ea
1i .i luă mna'
- 4ă!mi $oie>
Ro&e făcu efortul de a nu )ărea &ur)rin&ă'
- Ridica2i!$ă> Lumea ar )utea crede că mă cere2i .n
că&ătorie'
!A1a cum am &)u&0 &unt de&tul de bine cuno&cut aici0 a1a
că 1tiu că n!a1 )utea fi im)licat .n ce$a att de )ro&te&c' (6iar
dacă0 .nainte de .nc6eierea &erii0 am inten2ia &ă!2i cer ce$a
de&tul de neru1inat'
"ri$irea mocnită o .ntlni )e a ei' (u un &ur& diabolic ca al
lui0 cum )utea Ro&e &ă &e &imtă ofen&ată: Nu!l )utea .n$inui
că $orbea
cte$a &eri)e
.n 1leau0
urmă' cnd ea .n&ă1i
4e fa)t0 .i acce)ta&e
c6iar )refera &ă i &e&ăruturile
$orbea&căcu
a&tfel' #ocul )e care .l făcea el era mai cin&tit dect al ei'
- E3celen2ă0 cred că m!a2i confundat cu o femeie de o
moralitate .ndoielnică' Vă a&igur că nu &unt o u1uratică'
- (6iar mă bizui )e a&ta'
(e naiba $oia &ă &)ună cu a&ta: A)oi mintea i &e goli de
gnduri0 căci $rful degetului lui .i mngie interiorul bra2ului0
mai &u& de mănu1ă' .n 5o&0 a)oi iar .n &u&' Sim2ea cum
)lăcerea .i aluneca )e )iele0 cum o .ncălzea )nă .n
&trăfunduri'
(nd ducele a5un&e din nou cu mngierile la mănu1ă0
.nce)u &ă o ruleze .ncet .n 5o&0 buricele degetelor mngindu!i
)ielea0 abia o atingere0 mai degrabă o )romi&iune0 )nă ce
)ielea moale a mănu1ilor &e adună la .nc6eietura minii' Ro&e
&e .ntrebă dacă el .i )utea &im2i acolo )ul&ul accelerat'
.ncet0 ducele tra&e de fiecare deget al mănu1ii )nă cnd0
.n &fr1it0 i!o &coa&e de tot' .i )rin&e degetele cu o &trngere
)uternică 1i lini1titoare' Nu era infatuat' Ro&e nu &e gndi nici
măcar
A$endale căera
ar unfi bărbat
)utut &ă
carefie.n2elegea
catalogatcă dre)t arogant0
locul lui .n lumedar
era
unde$a .n $rf 1i că nu )utea fi ră&turnat de acolo' ;i!i imagină
)e &trămo1ii lui )e cm)ul de bătaie' "robabil că fu&e&eră .n
fruntea atacului8 c6iar dacă ar fi răma& ultimii .n $ia2ă0 nu &!ar
fi dat .nfrn2i' Ro&e .1i dădu &eama .nnebunită că ar fi trebuit
&ă rămnă la ruletă' "oate că 1an&ele erau de )artea băncii0
dar credea că ar fi a$ut mai multe 1an&e &ă .n$ingă acolo0
dect &!l .n$ingă )e el' .n&ă ei .i )lăceau a1a de tare
)ro$ocările0 .nct &ă &e do$edea&că mai 1ireată ca el i!ar
aduce o imen&ă &ati&fac2ie'
4ucele o )rin&e de mna cealaltă 1i o a5ută e3act .n acela1i
fel0 mngindu!i la fel )ielea dea&u)ra cotului0 cu aceea1i
blndă gri5ă0 .nainte de a!i &coate mănu1a' 4e a&tă dată .n&ă0
cnd .i )rin&e degetele0 .i .ntoar&e mna cu )alma .n &u& 1i o
&ărută .n cău1ul )almei' Ro&e răma&e cu re&)ira2ia tăiată'
7iecare fibră a fiin2ei ei .i &)unea &ă fugă0 dar nu fugi&e dect
o dată &au de două ori .n $ia2a ei' "rima dată e1ua&e 1i fu&e&e
.nfrntă' 4ar .1i .n$ă2a&e lec2ia' A doua oară nu mai reu1i&e
nimeni &ă o )rindă'
.n anii care trecu&eră de atunci0 e3)erien2a o .n$ă2a&e ct
de im)ortant
c1tiga dect era
dacă&ăeanu.i )ermitea'
dai bir cu fugi2ii' 4ucele nu )utea
!Vă lua2i libertă2i care nu $i &e cu$in'
A$endale ridică oc6ii &)re ea' Ro&e citi .n ei amuzamentul
1i o $agă notă de $ictorie' Se )ărea că 1i el era genul care nu
ceda'
!Locul ace&ta e&te unul al $iciului 1i al )ăcatului' 4oamnele
ar trebui &ă .n2eleagă ace&t lucru0 dacă $or &ă fie acce)tate
aici'
!Vă folo&i2i de mine ca &ă da2i un e3em)lu' A&ta )oate fi
cum nu &e )oate mai )ericulo&0 E3celen2ă0 zi&e Ro&e 1i &e
a)lecă .nainte0 &ă!l &ărute )e obraz' A)oi gura .i alunecă &)re
urec6ea ei 1o)tindu!i cu $oce 5oa&ă 1i arzătoare Să 1ti2i că
ace&ta e un 5oc .n doi'
Sărutul ei a)roa)e că .l făcu &ă &e )iardă cu firea'
(u$intele ei )orniră a$alan1a'
Lui A$endale .i trebui un moment &ă!1i re$ină0 ca &ă &e
)oată ridica &ă!1i reia locul )e &caun' (uno&cu&e femei care
&e )refăceau a fi timide' (uno&cu&e femei care nu )retindeau
&ă fie cecanu
directă erau'7emeia
Ro&e' 4ar nici una dintre
acea&ta ele nulafu&e&e
.l )ro$oca fiecareatt
)a&0dedar
lui .i )lăcea a&ta0 .l incita )er&)ecti$a' Trecu&e de&tul de mult
de cnd nu!l mai incita&e ce$a'
Lac6eul &e a)ro)ie 1i .i .ntin&e fiecăruia o foaie )e care
erau ti)ărite delicate&ele oferite .n &eara aceea'
! 4ori2i $in a&tă!&eară: .ntrebă ace&ta'
A$endale ridică o &)rnceană 1i oc6ii lui .i .ntlniră )e ai ei'
!Vin0 zi&e Ro&alind' Ro1u' Le )refer )e cele grele0 care .2i
zăbo$e&c )e limbă'
A$endale &e gndi la limba ei zăbo$ind a&u)ra lui0
lingndu!l )e gt0 )e )ie)t0 tot mai 5o&' 9le&temă .n &ine ct de
răgu1ită .i &ună $ocea cnd comandă $inul cel mai &cum) )e
care il a$eau'
(nd li &e turnă $inul0 ducele ridică )a6arul odată cu al ei'
-Să ne bucurăm ct )utem de acea&tă &eară'
9uzele ei &e arcuiră u1or .ntr!un &ur&'
!erită &ă bem )entru a&ta0 zi&e 1i ciocni )a6arul cu el0
&orbi )u2in 1i .nc6i&e oc6ii' E minunat>
4e&c6i&e oc6ii a)oi0 1i A$endale regretă că erau .n
)enumbră 1i nu )utea &ă!i $adă lim)ede adncimile lor de
&afir' (ndVoia
)uternică' $a face
&ă!idrago&te cudin
$adă focul ea )ri$ire0
o $a face .n lumina
)a&iunea 1i0 cea mai
.n final0
&ă o $adă atingnd culmile )lăcerii'
4ucele comandă cele mai bune feluri din meniu' Voia doar
ce era mai bun )entru ea' Ro&e nu era $reo trfă de doi bani'
Nu era a&emenea nici uneia dintre femeile )e care le .ntlni&e
$reodată'
- "o$e&ti2i!mi de&)re familia dumnea$oa&tră neobi1nuită0 .i
ceru ea' (u oameni de rnd 1i cu nobili'
A$endale roti )a6arul0 )ri$ind cum $inul face un $rte50 care
l!ar fi )utut ab&orbi dacă nu era atent'
- Oameni care &!au .ntlnit0 &!au .ndrăgo&tit fără &ă 2ină
&eama de rang &au a$ere0 &!au că&ătorit0 au făcut co)ii'
"lictico&' ai degrabă a1 $rea &ă $orbim de&)re tine'
- .n momentul de fa2ă0 &unt .ngrozitor de )licticoa&ă' 4e doi
ani mă aflu .ntr!un re&)ectabil doliu' Acum &unt gata &ă &imt
di) nou $ia2a' Vreau &ă )rofit ct &e )oate'
El .ntin&e mna )e&te ma&ă0 i!o )rin&e )e a ei 1i cu degetul
mare .i mngie .nc6eieturile degetelor'
!Te
Ro&e)ot a5uta &ă!2i
&coa&e atingi &co)ul'
iar 6o6otul acela le5er care .i tac6ina marginile
&ufletului'
!Nu &unte2i deloc .ncrezut0 nu:
- ;tiu ce $reau 1i &unt obi1nuit &ă ob2in ce $reau'
Ro&e .1i retra&e mna dintr!a lui'
!;i dacă de&co)eri2i că )re2ul e mult )rea mare:
!(red că meri2i orice )re2'
!Nu &unt o trfă0 E3celen2ă'
- 4ar nici inocentă nu e1ti' ;tii bine c ne!am antrenat .ntr!

un 5oc al &educ2iei'
Ro&e .nclină ca)ul )e o )arte 1i .l )ri$i )rintre genele
lă&ate'
- 4a0 1i mai 1tiu că toate căr2ile &unt la mine'
Ro&e fu recuno&cătoare cnd li &e adu&e &u)a de 2e&toa&ă'
4e1i &tomacul ei nu era de&tul de rela3at ca &ă &e bucure cu
ade$ărat de acea delicate&ă'
Nu a$u&e&e niciodată )arte de un bărbat att de .ndrăzne2
.n a in&inua ce dore1te' O &)eria 1i .n acela1i tim) o incita'
7elul In care &e uita la ea0 .n care )ri$irile lui 6oinăreau )e
tru)ul ei0 ca 1i cum 1i!o )utea .nc6i)ui lim)ede fără $e1minte
)e ea'el(el
arăta &ubmai ciudat
2inuta eradecăgentleman'
aceea &e trezea .ntrebndu!&e cum
Niciodată )nă atunci nu &e &im2i&e atra&ă de un bărbat .n
ace&t fel0 niciodată nu fu&e&e nerăbdătoare &ă de&facă ni1te
na&turi &au &ă &coată o la$alieră' Nu $oi&e niciodată &ă!i
comande unui bărbat &ă &tea com)let nemi1cat0 .n tim) ce ea
.l dezbrăca0 a1a cum de&faci un cadou' Nu a$ea nici o .ndoială
că A$endale era un dar ! de la Lucifer .n&u1i0 )robabil' Sigur
bărbatul nu era un .nger'
.n anumite momente Ro&e uita că nu erau com)let &inguri0
că gndurile ei erau ab&olut necu$iincioa&e0 că in&inuările lui
ar fi meritat o )almă'
.n acela1i tim) .n&ă0 femeia &ingură din ea era măgulită de
aten2ia )e care i!o arăta ducele0 c6iar dacă .n2elegea că
)entru el nu re)rezenta dect o noutate' Odată ce ob2inea
ceea ce dorea0 a$ea &!o la&e baltă' Era un bărbat )lin de
)a&iuni de&)re care ea )re&u)unea că &e &c6imbau du)ă cum
bate $ntul'
.n momentul de fa2ă0 $ntul bătea .n direc2ia ei0 1i Ro&e
trebuia &ă )rofite
a$ea &ă!1i &c6imbe la direc2ia
ma3imum de ace&t lucru' (ine 1tie cnd
aiurea:
- (are $ă e&te numele0 .ntrebă ea0 ob&er$nd că ducele
abia dacă &e atin&e&e de &u)ă 1i &orbea din nou $inul'
!A$endale'
- ama $!a dat un nume cnd $!a2i nă&cut' (are e acela:
- 4e fa)t0 cred că tata e cel care a $enit cu numele' 4in
cte am .n2ele&0 era foarte &trict .n )ri$in2a felului .n care
trebuiau făcute lucrurile'
- (2i ani a$ea2i cnd a murit:

!"atru0 cnd mi!au &)u& că muri&e .ntr!un incendiu'


(iudată e3)rimare0 &e gndi Ro&e' 9ănuind .n&ă că orice
in&i&ten2ă .n acea direc2ie ar fi re&)in&ă0 trecu mai de)arte'
!Vi!l aminti2i:
- 9en5amin "aul 9uc?land0 conte de B6it&on0 duce de
A$endale0 zi&e el bru&c0 e$ident fără inten2ia de a!i ră&)unde
la .ntrebarea de&)re tatăl &ău' 4in momentul .n care m!am
nă&cut am )urtat titlul de curtoazie de conte de B6it&on' "nă
.n ziua de azi mama .mi &)une mai de& B6it dect A$endale'
Nimeni0 dar ab&olut nimeni nu!mi &)une 9en5amin &au "aul'
(am att0 &cum)o0 e&te tot ce am &ă!2i .m)ărtă1e&c de&)re
familia
de acum' &au de&)re trecutul meu' Ele nu!1i au locul in $ia2a mea
!Trecutul rămne .ntotdeauna0 .i zi&e ea' "utem &ă nu!l
luăm .n &eamă0 dar ar fi o )ro&tie &ă nu!i recunoa1tem
influen2a0 1i dumnea$oa&tră nu!mi )ăre2i a fi )ro&t'
!ă intere&ează )er&oana ta0 nu: A&ta ar trebui &ă
demon&treze că nu &unt un )ro&t'
4im)otri$ă0 gndi Ro&e' 4o$edea e3act o)u&ul'
A fo&t adu& al doilea fel' Ra2ă gla&ată cu un fel de &o& de
)ortocale0 )e care 1i!ar fi dorit &ă i!l )oată duce aca&ă0 lui
Harr@' Sall@ gătea0 dar talentul ei .nclina mai degrabă &)re
felurile de mncare &ă2ioa&e0 care )un came )e om0 de1i n!ai
fi zi& a&tfel 5udecnd du)ă cum arăta Ro&e' Era de&tul de
gri5ulie cu &ilueta ei0 )e care o con&idera atuul ei cel mai
&educător0 cnd $enea $orba &ă atragă aten2ia bărba2ilor'
!A$e2i o lo5ă la teatru: .l .ntrebă'
A$endale luă o .ng6i2itură zdra$ănă de $in0 1i Ro&e .1i dori
ca el &ă!1i fi &co& la$aliera de la gt0 ca &ă )ri$ea&că felul .n
care i &e mi1ca mărul lui Adam atunci cnd &e delecta cu
buc6etul
cu &co&ulrubiniu'
6ainelorNu
de1tia
)e de ce a$ea
el' Nici un altafuri&ita
bărbat a&ta de ob&e&ie0
nu!i )ro$oca&e
$reodată gnduri de felul ace&ta0 care i &e .n$rteau aiurea
)rin ca)0 dar0 )e de altă )arte0 nici un alt bărbat .ntlnit )nă
atunci nu fu&e&e un &)ecimen att de frumo& ca ace&ta care
&tătea acum dinaintea ei'
!(red că e obligatoriu ca ducii &ă aibă o lo5ă la teatru0 zi&e
el intr!un trziu'
- Nu am fo&t niciodată la teatru .n Londra' Se află )e li&ta
mea cu lucruri )e care mi!a1 dori &ă le fac ct trăie&c'
- 4omnul S6ar)e nu te!a du& la teatru:
Ro&e fu &ur)rin&ă că .l )omeni&e )e &o2ul ei' Ea 1i!ar fi
.nc6i)uit că era de rău augur &ă aduci $orba de&)re un alt
bărbat cu o femeie )e care .ncerci &ă o &educi'
- Nu am $enit niciodată la Londra' Ne!am mutat .n India
a)roa)e .n cli)a .n care ne!am că&ătorit'
- 4e ce .n India:
!Vă a1te)ta2i0 zi&e Ro&e0 &c6i2nd un zmbet0 &ă $ă
dez$ălui trecutul meu0 .n tim) ce dumnea$oa&tră refuza2i &ă $i!
l dez$ălui2i:
!Sunt &igur că e cu mult mai intere&ant' %nde ai mai
călătorit:
!4oar .n India' So2ul meu a$ea afaceri acolo'
!%nde ai cre&cut:
- .n nord'
Gura lui $olu)tuoa&ă0 care acum a$ea negre1it gu&t de $in
negru0 &e de&c6i&e .ncet .ntr!un &ur&'
- Se )are că &unte2i tot att de $orbărea2ă ca 1i mine'
!ai degrabă .ncă)ă2nată0 zi&e Ro&e0 &orbind din $in' Nu
$ă $oi .m)ărtă1i trecutul meu0 dacă nu o face2i 1i
dumnea$oa&tră'
!Atunci trebuie &ă ne concentrăm a&u)ra )rezentului'
Ro&e nu dădu a)roa)e deloc aten2ie numărului de feluri
adu&e la ma&ă0 dar .n2ele&e că &e a)ro)ia &fr1itul cinei cnd i
&e )u&e dinainte o felie de tort .mbrăcat .n ciocolată' (nd luă
)rima .ng6i2itură0 lă&ă &ă!i &ca)e un mic geamăt'
!E delicio&>
A$endale .ntin&e mna 1i .i atin&e col2ul gurii cu degetul
mare' Ro&e ob&er$ă o fărmă de ciocolată )e el c6iar .nainte
ca A$endale &ă 1i!l ducă la buze'
!(6iar
O trecua1a e1ti'
o fierbin2eală )rin tot tru)ul' 4e ce a$ea a&tfel de
reac2ii cnd el abia o atingea &au o )ri$ea ori .i zmbea: Oare
&ă mai ri1te un &ărut .n acea &eară:
4u)ă ce &emnă .ntr!un carnet )e care i!l adu&e lac6eul0
A$endale &e ridică .n )icioare 1i o a5ută 1i )e ea &ă &e ridice'
(t tra$er&ară &alonul0 mna lui mare .i atin&e u1or 1alele0
non1alant0 dar )o&e&i$' Ro&e nu )utu &ă nu &imtă că el .1i
afirma a&tfel )reten2ia a&u)ra ei .n fa2a tuturor celor )rezen2i'
- "oate că o &ă $rei &ă mi te alături la un 5oc de căr2i )ri$at0

zi&e el .ncet0 .n tim) ce intrau .n zona centrală' Am aran5at o


odaie &e)arată .n ace&t &co)'
Ro&e &e o)ri 1i &e .ntoar&e u1or0 &ă!l )ri$ea&că dre)t0
&trduin! du!&e &ă )ară ct mai inocentă cu )utin2ă'
- (te )er&oane )artici)ă la 5oc:
- 4oar tu 1i cu mine0 zi&e el0 oc6ii .ntunecndu!i!&e de
)romi&iuni'
Ro&e &e gndi )u2in0 dar 1tia că era )rea de$reme' Era
.ntotdeauna .n a$anta5ul ei &ă!i la&e )lini de dorin2ă'
- E3celen2ă0 &unt tentată' ă tenta2i0 dar cred că 1tim
amndoi că &!ar )utea do$edi foarte )ericulo& 1i ar duce .n
direc2ii
!Am&)re
&ă măcare
)ortnuct
&unt
&e deocamdată gata &ă mă .ndre)t'
)oate de frumo&'
- "urtarea dumnea$oa&tră frumoa&ă &!ar )utea &ă &e
do$edea&că foarte urtă0 de fa)t' Vă mul2ume&c frumo& )entru
cină0 dar acum trebuie &ă )lec' "oate .n altă &eară'
Se ridică )e $rfuri0 )unndu!i o mnă )e umăr0 ca &ă!1i
2ină ec6ilibrul0 1i .i atin&e u1or obrazul cu buzele0 1o)tindu!i
a)oi la urec6e
- ine0 la ora )atru0 $oi face o )limbare călare )rin H@de
"ar?'
7ără &ă &e mai uite .n urmă0 )lecă 1i .l lă&ă acolo0 .n
)icioare'
.ncă o dată .i &im2i )ri$irea fi3ată a&u)ra ei0 con1tientă de
tot ceea ce .n&emna )rezen2a lui' De&ea un )ăien5eni1 1i 1tia
că0 .n cazul ducelui0 trebuia &ă fie atentă &ă nu &e )rindă c6iar
ea .n acea&tă ca)cană'
(a)itolul -

- 4uce&a a $enit &ă $ă $adă0 E3celen2ă0 .l anun2ă T6atc6er'


A doua zi du)ă!amiază0 a1ezat la biroul lui din bibliotecă0
A$en! dale ridică )ri$irea de la biletul )e care .l &cria )entru
mama &a' T6atc6er continua &ă .i &)ună duce&ă0 de1i de mul2i
ani nu mai )urta ace&t titlu0 de cnd &e mărita&e cu un om de
rnd' "entru T6atc6er .n&ă0 care fu&e&e .n &er$iciul ei mai mult
tim) dect cel )etrecut .n &lu5ba lui A$endale0 ea rămnea
duce&ă )entru totdeauna'
- S)une!i că nu &unt aca&ă'

T6atc6er nu făcu dect &ă &e uite la el'


!Acum e1ti &er$itorul meu0 T6atc6er0 nu al ei'
- E mama dumnea$oa&tră'
- O 1tiu foarte bine'
Rela2ia dintre ei era .n&ă una ten&ionată0 de ani .ntregi' .i
$enea greu &ă fie cu ea 1i &ă nu!i dez$ăluie ceea ce bănuia0
ce 1tia0 ce $ăzu&e cu oc6ii lui' Nici nu mai 1tia de cte ori
fu&e&e gata &ă!i mărturi&ea&că0 dar care ar fi fo&t rezultatul ! .n
afara fa)tului că ar fi mărit 1i mai mult răceala dintre ei:
T6atc6er nu &e clinti 1i nici nu!1i luă )ri$irile de la el'
!Ar trebui &ă te dau afară0 zi&e A$endale'
luiKT6atc6er ridicăalbă
Satan0 acum o &)rnceană0
ca o ari)ă deodinioară
.nger' neagră ca &ufletul
!A&ta .n&eamnă că &unte2i aca&ă:
- 4a0 zi&e0 dar numai )entru că0 gndindu!&e mai bine0 .1i
dădu &eama că &ă)tămna aceea &e $a folo&i de lo5a de la
teatru'
Era mai u1or &!i &)ună )er&onal0 dect &ă!i &crie un bilet'
A$endale o lă&a&e )e ea &ă o folo&ea&că0 )entru că el arareori
mergea la teatru' 4e fa)t0 nici nu!1i mai amintea cnd fu&e&e
ultima oară' (nd era mult mai tnăr 1i &e .ndrăgo&ti&e de o
actri2ă mai .n $r&tă' Ea .l .n$ă2a&e $aloarea femeilor
e3)erimentate'
ama ducelui intră .n bibliotecă0 radiind &iguran2ă de &ine
1i ec6ilibru' A$endale &e ridică .n )icioare0 ocoli ma&a 1i .1i
&ărută mama )e obraz'
- Nu trebuie &ă a1te)2i &ă fii anun2ată'
7emeia .i &ur&e ironic'
- ă tem &ă nu dau )e&te tine 1i )e&te una dintre amantele
tale'
-
4a0 cred
&er$antă că a&ta ar fi cam &tn5enitor' Se a)ro)ie de
1i o .ntrebă
- %n &tro) de $in de ere&:
!Abia dacă a trecut de amiază0 .l do5eni ea'
!Atunci &e )are că am .ntrziat'
.1i turnă ni1te &cotc6 1i făcu &emn &)re două fotolii de
lngă ferea&tra care dădea &)re grădină' ama lui &e a1eză
cu gra2ie .ntr!un &om)tuo& fotoliu de catifea brună0 iar el &e
.ntin&e negli5ent .n cel din fa2a ei'
!(a&a mi &e )are oarecum altfel0 zi&e ea'
- !am de&cotoro&it de com)ania )e care o a$eam 1i am
)u& &lugile &ă facă o cură2enie zdra$ănă'
(6i)ul femeii &e lumină'
!A&ta .n&eamnă că 2i!a căzut cu tronc o doamnă cuminte:
- O doamnă0 da' Rămne de $ăzut ct e de cuminte' Eu
&)er &ă nu fie e3agerat de cuminte'
!Vai0 B6it0 .l do5eni ea' Via2a .n&eamnă mai mult dect ni1te
dezmă2ate'
- Nu 1i )entru mine'
- E de5a $remea &ă te a1ezi la ca&a ta' Lo$ingdon &!a
că&ătorit 1i acum aflu că 1i 4ra?e 4arling &!a logodit cu lad@
O)6elia L@ttleton'
!Atunci trebuie Se )are că
&ă .nce) e ce$a&ă!mi
imediat .n aer2in.nre&)ira2ia
&ezonul ă&ta'
ct )ot
de de& 1i de mult0 ca &ă nu mă moli)&e&c 1i eu de c6e&tia a&ta
care o fi .n aer 1i care )ro$oacă a&tfel de decizii )roa&te0 o
a&igură el'
- 4e ce e1ti att de )otri$nic ideii de iubire:
!Sunt &igur că n!ai $enit aici ca &ă di&cutăm &tarea inimii
mele'
!Nu0 dar uneori mă .ntreb unde!o fi drăgăla1ul meu băie2el'
4răgăla1ul ei băie2el $ăzu&e ce$a care .l &c6imba&e
ire$ocabil' A$endale .1i dădea &eama că ea nu 1i!ar ierta!o
niciodată0 dacă ar afla'
!A cre&cut0 .i zi&e' A)ro)o0 &ă)tămna a&ta o &ă am ne$oie
de lo5a mea de la teatru'
- O0 4oamne0 .ncă o actri2ă>
- 4im)otri$ă0 rn5i el0 &!ar )utea &ă fie femeia cea mai )u2in
)refăcută din cte am cuno&cut'
!(inee:
- Nu ai de unde &ă o cuno1ti' Nu &e .n$rte .n cercul tău'

!Ai fi &ur)rin& ct de larg a de$enit cercul meu .n ultimul


tim)'
A&ta era ade$ărat' "rin intermediul &o2ului ei cuno&cu&e o
mul2ime de oameni de rnd'
- 4oamna Ro&alind S6ar)e'
- O femeie măritată:
A$endale .i &e&iză dezamăgirea din gla& 1i .l irită fa)tul că
ea )utea bănui ce era mai rău' Nu 1tia de ce0 )entru că &e mai
.ncurca&e 1i cu femei măritate0 a1a că bănuiala mamei &ale
era )erfect 5u&tificată'
- Vădu$ă'
- .n $r&tă:
!Tnără'
- 9runetă:
- 9londă' Abia a &o&it la Londra'
!inunat> #oia $iitoare dau un dineu' Am trecut acum )e la
tine ca &ă te in$it' Trebuie &ă o aduci 1i )e ea'
! Rela2ia mea cu ea''' &au ceea ce inten2ionez &ă fie rela2ia
mea cu ea''' nu e&te )otri$ită )entru a fi arătată celorlal2i co)ii
ai tăi'
ama &a .l )ri$i cte$a minute lungi0 cntărindu!l0 ceea ce!l
făcu!B6it0
&ă &e1tiu
foia&că
că tu.ncau2i
fotoliu'
ce$a' i!a1 dori &ă 1tiu e3act ce
naiba cau2i'
;i el .1i dorea la fel0 dar 6abar nu a$ea ce'

(a)itolul M

-%n cal: 4e ce ai ne$oie de un cal: o .ntrebă erric?'


Ro&e .l urmărea )e $izitiul ei0 #o&e)60 care e3amina
&u)erba ia)ă albă' 4omnul Slatter@0 care tocmai o adu&e&e0
&tătea .ntr!o )arte0 de&tul ct &ă nu audă0 &la$ă 4omnului0
)entru că erric? nu )rea 1tia &ă folo&ea&că $orbe )lăcute
auzului'
!(a &ă mă )limb .n )arc0 ră&)un&e Ro&e0 1o)tit'
!Ai două )icioare' i &e )are că &unt de&tul de bune )entru
a&ta'
Ro&e oftă0 e3a&)erată0 1i &e a)lecă &)re el0 )nă ce a5un&e
&ă!l- Serio&0
)ri$ea&că oc6i .n.mi
erric?0 oc6i'
)ui &erio& răbdarea la .ncercare' Am
de gnd ca a&ta &ă fie ultima noa&tră )radă0 )entru o bună
bucată de $reme0 1i am ne$oie &ă fie una zdra$ănă' (a &ă &e
.ntm)le a&ta0 .mi e&te nece&ar &ă!mi con&truie&c o anumită
imagine' 4acă in&i1ti &ă di&cutăm de&)re a&ta0 o $om face mai
trziu'
.1i .ndre)tă &)atele0 )entru că #o&e)6 )lecă de lngă cal 1i
.i făcu lui Ro&e cu oc6iul
!E bună'
mbind0 Ro&e tra$er&ă curtea din &)atele re1edin2ei ei0
unde e3i&ta un mic gra5d )entru cai' .i .ntin&e mna domnului
Slatter@'
- ul2ume&c0 domnule Slatter@' .l $oi informa )e domnul
9ec?=it6 &ă $ă trimită banii0 cu dobndă0 imediat ce $a
termina &ă )ună .n ordine a$erea &o2ului meu'
!ul2ume&c0 doamnă0 zi&e ace&ta0 &co2ndu!1i )ălăria .n
fa2a ei0 inainte de a )leca'
Ro&e nu $edea nici un moti$ )entru care &ă!l fi )u& .n gardă
că a$ocatul trecu&e )e la ea .n diminea2a aceea ca &ă o
informeze că .i era ingrozitor de greu &ă dea de )er&oanele
din
a$eriiIndia
1i acu&ecare trebuia
a&igura &ă di&cute
că Ro&e )entru
$a )rimi a lămuri
ceea &itua2ia
ce .i lă&a&e
mo1tenire &o2ul ei' La o cea1că de ceai0 ea .l lăuda&e )entru
eforturile &ale 6otărte 1i .l .ncura5a&e &ă nu renun2e' El era
ultima ei &)eran2ă de a ob2ine ceea ce era de dre)t al ei' ;tia
că era o mare bătaie de ca) &ă lucreze cu &trăinii0 dar a&ta era
&itua2ia'
A$ocatul reitera&e ideea că ea trebuia &ă!i trimită lui to2i
negu&torii0 ca el &ă le garanteze că ea e&te &ol$abilă 1i că
)lata &e $a face .n curnd' .l mai con$in&e&e 1i &!i .m)rumute
două mii de lire )entru )lă2ile care trebuiau făcute )e loc' .n
ultimă in&tan2ă0 nu &e )utea a1te)ta nimeni ca o femeie
&ingură )e lume &ă &e de&curce fără nici un ban numerar'
!#o&e)60 $rei &ă )ui 1aua )e ia)ă0 )entru mine: .ntrebă ea'
O &ă .nă &c6imb .n co&tumul de călărie 1i )e urmă )lec'
- ie nu!mi )lace a&ta0 bombăni erric? .n tim) ce &e
.ndre)tau &)re ca&ă'
!Nu te obligă nimeni'
!i &e )are doar că de a&tă dată .2i a&umi )rea multe
ri&curi'
- "entru o recom)en&ă mai mare0 zi&e0 a)oi &e o)ri 1i &e
.ntoar&e &)re el' El nu e la fel ca to2i ceilal2i0 erric?' Nu )oate
fi cucerit cu lingu1eli &au $orbe care &ă!i umfle orgoliul' Acum
2e& o )nză cu totul diferită' (ere meii multă fine2e0 o
.n1elătorie mult mai elaborată'
!Atunci renun2ă' Gă&e1te )e altcine$a de 5umulit'
Ro&e nu &e gndi&e nici o cli)ă că ar fi )utut &ă facă a&tfel'
!Nu' ă bucură )ro$ocarea )e care o re)rezintă el' .n )lu&0
acum e )rea intere&at de mine ca &ă la& totul baltă0 ca 1i cum
mi!am )ierdut intere&ul' ă dore1te )rea tare'
- i &e )are că mndria ta e aia care &!a umflat )rea tare'
Oare a$ea dre)tate erric?: Ro&e nu )utea &ă nege că
felul .n care A$endale o urmărea era ca un bal&am )entru
&ufletul ei rănit0 dar a&ta nu!i afecta deciziile' Ace&tea erau a1a
cum fu&e&eră .ntotdeauna calculate 1i luate fără )ic de
emo2ie'
!ndria mea nu are nici o legătură cu a&ta' A1a cum 2i!am
&)u&0 el nu are de gnd &ă renun2e la mine0 dar la momentul
)otri$it $a trebui &ă fim ca)abili &ă ne mutăm cu re)eziciune
.ntr!un loc de&tul de .nde)ărtat' ă gnde&c la Sco2ia0 mai
ale& dacă oo &ă
confortabil fiu .nfără
$reme &tare
&ă&ă
nec1tig
facemde&tul
gri5i cucacreditorii
&ă )utem &autrăicu
ob2inerea de fonduri &u)limentare' 4acă nu!2i )lace felul .n
care reu1e&c eu &ă!2i um)lu burdi6anul0 &ă!2i )un 6aine )e
&)inare 1i un aco)eri1 dea&u)ra ca)ului0 e1ti liber &ă )leci'
erric? &e .ncruntă'
!;tii bine că nu am cum &ă gă&e&c ce$a mai bun de!att'
4ar măcar &ă!mi ară2i )u2in re&)ect'
- ;i eu .2i cer doar &ă faci 1i tu la fel cu mine'
O oră mai trziu Ro&e o călărea )e Lil@ ! numele )e care .l
ale&e&e )entru ia)ă !0 la tra) )e Rotten Ro=' Era o du)ă!
amiază &u)erbă' 9ătea un $nt u1or 1i &oarele .i .ncălzea fa2a'
Era a1a de multă lume ie1ită la )limbare' Recuno&cu cte$a
)er&oane )e care le .ntlni&e la 4ragonii .ngemăna2i' Trei
gentlemeni .1i &coa&eră )ălăriile .n fa2a ei' (te$a doamne .i
zmbiră'
Ro&e a$ea .n&ă ne$oie de mai mult'
Ai răbdare0 .1i &)u&e' Răbdarea era &ecretul'
A)oi .l zări' Era acolo0 mergnd &)re ea la tra)0 )e un cal
mare 1i negru'
el .n&u1i agnific' A$endale0 nu calul' 4e1i animalul era
o frumu&e2e'
7ri&onul )rezen2ei ducelui0 emo2ia a)ro)ierii lui fură
a)roa)e &ă o dea 5o& din 1a' .n cazul lui0 cu ct $oia mai mult0
cu att mai im)o&ibil .i era &ă )rimea&că'
;i!ar fi dorit ca &itua2ia &ă fi fo&t alta0 ca ea &ă fie alta' 4ar
dacă ar fi fo&t alta0 n!ar mai fi fo&t aici0 nu l!ar fi .ntlnit
niciodată' El era duce0 iar ea nu merita cu nici un c6i) ca el
&ă!i acorde tim) 1i aten2ie' 4ar a&ta nu o .m)iedica &ă 1i!l
dorea&că'
.ncetini )a&ul calului0 fără &ă )retindă că ar face altce$a
dect ceea ce făcea de fa)t &ă!l a1te)te &ă o a5ungă din
urmă' (nd el &e a)ro)ie0 tra&e de 6ă2uri 1i &e o)ri'
A$endale .1i o)ri 1i el calul 1i .1i &coa&e )ălăria de )e ca)'
- Ro&e'
.i )lăcea felul cum &una .n gura lui numele ei )re&curtat' O
&ingură &ilabă0 dar o ro&ti&e .ntr!un fel care era .n acela1i tim)
)ro$ocator 1i &enzual' (e nu era .n regulă cu ea0 de &e &im2ea
att de im)re&ionată0 cnd al2ii .i &)u&e&eră a&tfel a)roa)e
toată $ia2a ei: 4ar nimeni altcine$a nu o făcu&e &ă!1i
dorea&că &ă &e la&e .n $oia lui' Nimenf nu .i făcu&e inima &ă
bată gata &ă!i
gndea&că &ară
&erio& &ă din )ie)t'la Nimeni
adauge nu ao )ăcatelor
lunga li&tă fă! u&e &ă
ei 1i&e
&e3ul .n afara că&ătoriei'
- 9en5amin'
!;tiam0 zi&e el mrind0 că n!ar fi trebuit &ă 2i!l
de&tăinuie&c'
- 4acă tot ai de gnd &ă fii familiar cu mine0 mi &e )are că 1i
eu ar trebui &ă fiu la fel de familiară cu tine'
- 4acă nu )o2i &ă!mi &)ui A$endale0 &)une!mi B6it'
- ama ta e cea care .2i &)une a&tfel' %ltimul lucru )e care

mi!l dore&c e&te &ă te gnde1ti la mine ca la mama ta'


!(6e&tiile )e care $reau &ă le fac cu tine''' crede!mă0
mama ar fi ultimul lucru la care &ă mă gnde&c0 indiferent de
cum .mi &)ui'
"ofta &enzuală ne&tă$ilită din oc6ii lui a)roa)e că o dobor.
la )ămnt0 .ntr!o mare de dorin2e fierbin2i' (um era )o&ibil ca
el &ă o afecteze intr!att0 doar cu o )ri$ire mai inten&ă:
Niciodată )nă atunci nu!1i dori&e &ă!1i )limbe minile )e
bra2ele unui bărbat0 )e&te umeri 1i )ie)t0 )e &)atele lui'
Niciodată
&ale0 cum nu $oi&e
.i era &ă $adă
&cul)tat e3act ce
1i cizelat &e află
tru)ul0 cum)emergeau
&ub 6ainele
1i &e
inter&ectau contururile lui'
4ădu u1or )inteni calului &ă )ornea&că .nainte' A$endale !
Ro&e nu era .n &tare &ă!i &)ună altfel .n minte0 B6it &au
9en5amin0 )entru că numele lui nobiliar i &e )otri$ea mult mai
bine ! .1i adu&e 1i el calul0 a&tfel .nct &ă )oată galo)a alături
de al ei'
!(t tim) rămi la Londra: o .ntrebă'
Ro&e .l )ri$i )iezi1'
- Am de gnd &ă mă &tabile&c aici' Am gă&it .n ora1ul
ace&ta multe lucruri care''' mă atrag'
(u orice alt bărbat ultima ei frază ar fi fo&t o minciună0
ro&tită doar ca &ă .i dea un moti$ de fală' 4ar A$endale nu era
genul care &ă &e umfle .n )ene 1i0 cin&tit $orbind0 atrac2ia )e
care o &im2ea fa2ă de el .i &er$ea &co)urilor'
!A1 )refera &ă nu mă mngi cu $orba0 ci cu minile tale0
zi&e ducele0 a)lecndu!&e att de tare &)re ea0 .nct Ro&e
răma&e uimită că nu &e r&turna&e din 1a' Sau cu buzele'
Ro&e era ab&olut &igură c de$eni&e la fel de ro1ie )recum
roc6ia ei de &eară )referată'
-
SeE1ti foartede
.ntreba .ndrăzne2 .n că
ce )ărea in&inuările tale' tăiată0 ca 1i cum
are ră&uflarea
ar fi galo)at )e&te )a5i1ti'
!Nu e1ti ne)ri6ănită' Nu $ăd nici un moti$ )entru care &ă ne
5ucăm cu $orbele &au &ă )retindem că a1 $rea altce$a dect
$reau de fa)t'
- 4oar )entru că nu mai &unt $irgină nu in&eamnă că nu
merit &ă fiu curtată' Am ne$oie de afec2iune'
!Te a&igur că nu $ei duce deloc li)&ă de afec2iune'
4in nou0 oc6ii aceia arznd0 )romi&iunea unei )a&iuni care0
&e temea Ro&e0 ar lă&a!o marcată )e $ia2ă'
- Hai &ă facem c2i$a )a1i )e 5o&0 $rei: .ntrebă el'
"e 5o&: Oare el c6iar credea că ar mai 2ine!o )icioarele
du)ă felul .n care o )ri$ea0 du)ă cu$intele )e care le ro&ti&e:
Ro&e nu $oia &ă fie a1a de im)re&ionată de el' .i .nce2o1a
gndirea' "e de altă )arte0 )oate că0 dacă &e a)ro)ia mai mult
de el0 a&ta .i $a .nce2o1a lui gndirea'
- 4a0 ar fi minunat>
(el )u2in .1i recă)ăta&e re&)ira2ia0 1i $ocea .i &una mai
fire&c'
A$endale .1i o)ri calul0 1i Ro&e făcu la fel0 )ri$ind a)oi
fa&cinată cum .1i aruncă )iciorul )e&te cru)ă 1i de&calecă' 4e
ce fiecare mi1care de!a lui0 indiferent ct de obi1nuită &au de
ne.n&emnată0 trebuia &ă o &ur)rindă: Ar fi )utut &ă!i men2ină
aten2ia ore .ntregi0 fără &ă facă nimic altce$a dect &ă re&)ire'
Era ab&olut ridicol că el )u&e&e &tă)nire )e &im2urile ei'
4ucele a5un&e fa2ă .n fa2ă cu ea 1i .i cu)rin&e talia cu
minile' A$ea mini a1a de mari0 att de )rice)ute' 4acă el i!
ar fi de&co)erit )lanurile0 dacă l!ar fi cu)rin& furia0 minile
acelea i!ar fi )utut cu)rinde com)let gtul0 o)rindu!i re&)ira2ia
definiti$0 a&tfel ca aerul &ă nu .i mai )ătrundă deloc .n tru)' Ar
fi trebuit &ă aleagă un bărbat mai )u2in &olid0 dar ade$ărul era
că nu )rea a$u&e&e .ncotro0 odată ce el o aborda&e0 odată ce
ea .l ademeni&e'
Acum el o dorea0 1i Ro&e 1tia că el nu era genul care &ă
renun2e .nainte de a ob2ine ceea ce!1i dorea'
4e aceea0 Ro&e cntări )entru o cli)ă )o&ibilitatea de a &e
confrunta cu furia lui0 )entru că nu a$ea de gnd &ă!i ofere
ceea ce!1i dorea el' 7ăcu&e multe .n $ia2ă0 o grămadă dintre
ele de care nu era mndră0 dar reu1i&e &ă facă tot ce trebuia
fără
la fel&ă!1i de&facăca)icioarele
de 6otărtă )entruceea
1i el &ă ob2ină a ob2ine ceea ce voia. Era
ce dorea'
(6iar dacă ea era cea care a$ea toate a$anta5ele' Ea 1tia
care era ade$ăratul 5oc )e care .l 5ucau0 1tia care &unt regulile'
.n $reme ce el era )rin& intr!un alt fel de &)ort' ;mec6eria era
&ă &e a&igure că el nu!1i $a da &eama că nu &unt )e acela1i
teren de 5oc dect du)ă ce ea $a fi c1tigat'
.1i lă&ă )ri$irea &ă coboare a&u)ra buzelor lui $olu)tuoa&e
1i &e gndi la &ăruturile lor anterioare0 1tiind că amintirea lor
era &uficientă ca &ă o facă &ă ro1ea&că0 &ă!i tran&forme
culoarea oc6ilor .ntr!un alba&tru to)it' A$u o cli)ită de
&ati&fac2ie cnd .l $ăzu că .ng6ite cu greutate0 cnd .i &im2i
minile &trngndu!i!&e )e tru)' .1i )u&e minile .nmănu1ate
)e umerii lui0 delectndu!&e cu for2a )e care o dega5au0 c6iar
dacă .i )ro$ocă un tremur ce o &tră)un&e ca un fulger'
.ncet0 ct &e )oate de .ncet0 el o ridică0 o luă de )e cal 1i o
cobor. cu )icioarele )e )ămnt0 aducnd!o att de a)roa)e0
că &nii i &e frecară u1or de!a lungul )ie)tului lui' Sfrcurile i
&e .ntăriră durero&0 inima i &e zbătea .n )ie)t0 &tomacul i &e
&trn&e'
)icioare' .1i .ntări genunc6ii0 a&igu! rndu!&e că rămne .n
4in cauza afuri&itei de )ălării0 cnd .1i cobor. )ri$irea
a&u)ra ei0 )artea de &u& a c6i)ului ducelui răma&e a&cun&ă'
Ro&e ar fi $rut &ă i!o az$rle ct colo cu o lo$itură ra)idă de
mnă0 ca &ă!i $adă bine oc6ii0 &ă!i citea&că gndurile0
&entimentele0 dorin2ele' El .i mngie talia cu degetele0 o dată0
de două0 de trei ori0 a)oi .i dădu drumul0 făcu un )a& .na)oi 1i
luă 6ă2urile ambilor cai0 2inndu!le cu o mnă0 .n tim) ce .i
oferi lui Ro&e bra2ul liber'
.n2ele)t ar fi fo&t &ă .l ignore0 dar nu!1i )utea refuza lu3ul de
a!i te&ta cu degetele fermitatea mu1c6ilor' (6iar dacă 1tia că
nu e bine0 .1i cuibări mna la bra2ul lui'
4e1i nu era c6iar mică de .năl2ime0 Ro&e era )erfect
con1tientă că el .1i mic1ora )a&ul ca ea &ă 2ină ritmul0 ct tim)
&e )limbară agale0 lă&nd .n urmă Rotten Ro=' La .nce)ut
ducele &alută c2i$a oameni cu o .nclinare &curtă din ca)0 cu
mna du&ă &curt la )ălărie0 dar a)oi )ăru &ă &e fi )licti&it'
Nimeni nu &e a)ro)ie &!i $orbea&că' A$endale reu1ea cum$a
&ă dega5e aura unui bărbat care nu $oia &ă fie deran5at'
Orice &)eran2ă ar fi a$ut Ro&e de a!1i )ă&tra re)uta2ia
ne)ătată zbură )recum
)erfect con1tientă fluturii
că el 1i!o care &e .n5ucau
re$endica $ăzul.nlumii0
5urul acolo'
lor' Era.n
lumina du)ă!amiezii0 .n )arcul aglomerat0 unde &e )limbau cei
care duceau o e3i&ten2ă li)&ită de gri5i0 care ob&er$au cine cu
cine .1i )etrecea tim)ul' (u acea&tă demon&tra2ie de
)o&e&i$itate a lui0 o)2iunile lui Ro&e de$eniră tot mai )u2ine'
4acă .n&ă era &ă fie cin&tită cu &ine0 ace&tea &e
diminua&eră )nă la una &ingură din cli)a .n care &e .ntor&e&e
1i dădu&e )e&te el0 cu )a6arul de 1am)anie .ntin& &)re ea'
A1a că era mai bine &ă &e bucure de com)ania lui0 att ct $a
a$ea )arte de ea0 )nă acolo unde .i $a )ermite &ă a5ungă'
(6iar dacă nu att de de)arte )e ct in&inua&e A$endale'
S)u&e&e ade$ărul cu o &eară mai .nainte' Toate căr2ile erau
la ea' ! (6iar dacă nu a$ea nimic )e care &ă!1i bizuie
afirma2ia0 .n afara e$aluării )e care i!o făcu&e ducelui0 Ro&e
1tia că el nu era bărbatul care &ă fi &ilit o femeie &ă facă ce$a
cu care nu ar fi fo&t de acord' "uteau &ă &e &ărute0 )uteau &ă
&e atingă0 dar .n final el $a rămne cu dorin2a' Ro&e &e mira
de regretul ce .i um)lea &ufletul la ace&t gnd'
-
(te domenii
A$endale ai:la.lea0
&e uită .ntrebă'
1i Ro&e ridică din umeri'
!Sunt curioa&ă &ă aflu de&)re tine0 1i tu )ari &ă ezi2i .n a
di&cuta orice de natură )rea )er&onală' A1 )utea .ntreba .n
drea)ta 1i!n &tnga0 &ă aflu de&)re a$erea ta' .ndrăzne&c &ă
&)un că a$ocatul care &e ocu)ă de a$erea &o2ului meu ar
)utea &ă!mi dea informa2ia' "are &ă cunoa&că de&tul de bine
ari&tocra2ia 1i )e cei boga2i'
!(ine e a$ocatul tău:
- 9ec?=it6'
- (are din ei:
- 4aniel'
- (el mai tnăr'
- (uno1ti firma 9ec?=it6 1i 7iii:
A$endale .ncu$iin2ă &curt din ca)'
!Tatăl lor &!a ocu)at de o bună )arte din a$erea mea0
.nainte de a i!o tran&mite fiului celui mare' (eilal2i doi fii au 1i
ei o re)uta2ie &olidă' Nu cred că te )uteai adre&a cui$a mai
com)etent de att'
!i!e teamă că i &e )are )u2in cam fru&trant &ă rezol$e
toate cele' So2ul meu nu 1i!a lă&at afacerile .n bună regulă'
9ec?=it6 are de
atunci trebuie &ă lucru nu glumă0
mă bizui &ă )ună ordine
)e amabilitatea .n ele'
&trăinilor' "nă
4e1i &unt
.ngri5orată că aceia cărora le &unt datoare .1i $or )ierde .n
curnd răbdarea'
- 4acă e cine$a care .i )oate 2ine la re&)ect0 atunci acela
e&te 9ec?=it6'
- "e a&ta mă bizui 1i eu' 4eci0 domeniile: zi&e Ro&e0
.ncercnd &ă!l di&tragă de la di&cu2ia de&)re 9ec?=it6'
Nu era )rea .ngri5orată că A$endale l!ar fi )utut aborda )e
a$ocat in legătură cu )roblemele ei0 fiind lim)ede că era mai
intere&at de ale lui'
- 4ouă0 )lu& re1edin2a mea din Londra' .ngrozitor de mare0
dar am mo1tenit!o de la tata' "re&u)un că $a fi mereu a mea'
!S)uneai că a murit cnd tu a$eai )atru ani' Ai multe
amintiri de&)re el:
- 7oarte )u2ine 1i nici una nu merită &ă!2i )ierzi tim)ul cu ea'
- Orice are legătură cu tine merită tim)ul meu'
A$endale r&e tri&t'
!Nu 1i acelea' 4e ce )ui attea .ntrebări0 Ro&e:
-
tine:Nu e1ti obi1nuit ca doamnele &ă!2i )ună .ntrebări de&)re
- Nu0 nu c6iar' 4oamnele de a căror com)anie mă bucur0 .n
general0 nu $or dect un &ingur lucru0 1i acela nu )re&u)une
)rea multă con$er&a2ie'
- ;i nu ai cercetat niciodată mintea unei doamne:
- Gă&e&c )licticoa&ă mintea unei doamne' "refer &ă
e3)lorez alte a&)ecte ale ei'
- i!e teamă că &unt de!a dre)tul in&ultată' Eu con&ider că
gndurile mele nu &unt deloc )licticoa&e'
- "oate că tu te $ei do$edi o e3ce)2ie'
A5un&e&eră la un )lc de co)aci' A$endale o condu&e dre)t
.n mi5locul lor0 iar Ro&e )ri$i .na)oi )e&te umăr' Re&tul
oamenilor erau )rea de)arte ca ea &ă!1i dea &eama dacă
ace1tia ob&er$a&eră .ncotro &e .ndre)ta&e ducele' 4ar a$ea
oare $reo im)ortan2ă: 7a)tul că era &ingură cu el .i făcea
&uficient de mult rău' 4e1i0 .n ultimă in&tan2ă0 nimic nu ar fi
.m)iedicat!o &ă ob2ină ceea ce dorea'
(rengile a$eau frunzi1ul de&0 1i razele &oarelui lă&au
)rintre ele &tro)i de lumină )e &ol' A$endale .nfă1ură friele .n
5urul unui tufi1 mai )u2in .nalt0 mai .nainte de a o cu)rinde .n
bra2e
urmeze 1i de
un a!1i a)ro)ia
&ărut' buzele lui
4ar im)actul de $eni
ale ei' Ro&e
totu1i ca1tia că a$ea
un 1oc0 &ă
)entru
că el nu fu deloc delicat0 ci mai degrabă flămnd0 ca unul care
fu&e&e li)&it multă $reme de 6rană'
Genunc6ii i &e .nmuiară in&tantaneu0 c6iar .n tim) ce .1i
)u&e bra2ele .n 5urul gtului lui' Se dădu un )a& .na)oi0 )e
urmă .ncă unul0 )nă ce a5un&e cu &)atele li)it de trunc6iul
unui arbore0 iar A$endale .i &tri$ea &nii cu )ie)tul lui )uternic'
Limba lui cucerea0 )o&eda0 .mbăta'
Senza2ia de catifelare mătă&oa&ă )e care i!o dădea o
ca)ti$ă0 o făcu &ă!i dea la o )arte afuri&ita de )ălărie care .i
a&cundea )rea mult din c6i)ul .n umbră0 o făcu &ă!1i treacă
degetele )rin )ărul lui0 a)ucnd 1u$i2ele a&)re 1i groa&e0 ca
&ă!l 2ină a)roa)e0 &ă!l .ncura5eze &ă rămnă acolo'
inile lui .i mngiau cor)ul0 1ezutul0 1oldurile' .n 5o& 1i
.m)re5ur0 .n &u& iar0 )nă cnd0 .n &fr1it0 una .i cu)rin&e &nul'
%nde$a0 ca din de)ărtare0 auzi un geamăt0 un &cncet ! ea
fu&e&e oare: urmat de un mrit ră&unător de triumf' El .1i
trecu degetul mare )e&te &frcul ei .ntărit0 făcndu!l &ă!1i
dorea&că durero&
tru)ului &ă!1i de tare
dorea&că 1i mai
1i mai mult0 făcndu!i fiecare )arte a
mult'
.1i )limbă buzele )e&te bărbia ei0 )e gt .n 5o&0 )nă ce .i
.ntlni gulerul roc6iei 1i &cobitura de la baza gtului'
- 4e ce dracu< 2inutele de călărie trebuie &ă te aco)ere )nă
.n gt0 de )arcă ai fi o afuri&ită de călugări2ă: zi&e el cu $ocea
&)artă'
Sla$ă (erului că era a1a0 &la$ă (erului0 &la$ă (erului>
4acă i!ar fi &im2it buzele fierbin2i )e 1i mai mult din )iele0 Ro&e
credea că &tă)nirea ei &!ar fi to)it 1i &!ar fi trezit că .i oferă
totul mai .nainte de a a$ea ocazia &ă cntărea&că toate
con&ecin2ele'
Afuri&it &ă fie )entru talentul lui de a o face &ă!1i )iardă
min2ile cu &ăruturile lui> Afuri&it &ă fie că o făcea &ă &e bucure
de el>
A$endale .i mu1că lobul urec6ii 1i iar &e auzi afuri&itul de
&cncet' .ntre coa)&e i &e aduna o fierbin2eală' 4egetele i &e
cri&)ară .n )ărul ducelui'
- Vino aca&ă cu mine0 acum0 zi&e el0 răgu1it'
"e Ro&e )ărea &ă o fi )ără&it gla&ul' A)roa)e că .ncu$iin2ă
din ca)' A$ea &ă!i ofere totul0 totul0 doar &ă facă &ă di&)ară
dorin2a
;tia0 fărăaceea
nici odureroa&ă0
.ndoială0 că&!i readucă
el a$ea &im2urile
)uterea la normal'
&ă &tingă 5arul )e
care tot el .l .nflăcăra&e'
- Nu0 zi&e Ro&e0 cu $ocea &)artă 1i .ncordată' Di!am &)u&'
Am ne$oie de afec2iune'
- .2i $oi da mai multă dect ai cuno&cut $reodată'
Scuturnd din ca)0 Ro&e gă&i nu &e 1tie cum )uterea &ă &e
&mulgă de lngă el0 .m)ingndu!l de umeri'
!Nu'
7ocul din )ri$irile lui o &)eria ! nu )entru că ar fi )re$e&tit
$reun )ericol0 d )entru că nu era nimic altce$a dect )a&iune
toro)itoare' Vedea .n ei di&)erarea cu care o dorea' Trăi un
moment de triumf0 inainte de a fi co)le1ită de o tri&te2e )e care
nu o .n2elegea' 9ărbatul ace&ta a$ea totul a$ere0 )utere0
)re&tigiu0 influen2ă' .i dădu&e monede )e care &ă le 5oace'
Sunt doar bani'
Tot ceea ce a$ea el0 con&idera că e de la &ine' Tot ceea ce
)o&eda in&emna a1a de )u2in )entru el'
;i $oia &ă o )o&ede )e ea' Iar odată cu actul )o&edării0 ea
$a .nceta &ămonedelor
a&emenea mai conteze0 .1i $a
)e care )ierde $aloarea'
le )ierdu&e0 Va de$eni
fără remu1cări0 fără
ca măcar &ă &e deran5eze &ă le numere'
- Nu0 re)etă Ro&e0 )ri$ind cum focul &e domole1te )nă la
mocnita acce)tare'
!Vino la teatru cu mine0 zi&e el' A&tă!&eară'
Ro&e di)i' Se a1te)ta&e ca el &ă o ble&teme0 &ă!1i declare
ne)lăcerea fa2ă de refuzul ei' Nu &e a1te)ta&e ca el &ă!i ofere
o in$ita2ie'
!4i&eară nu &unt liberă0 .i zi&e0 mirată 1i ea de unde gă&i&e
)uterea &ă nu &ară imediat la oferta lui'
Nu fu&e&e niciodată la teatru' O incita ideea de a merge' O
intita 1i mai tare ideea de a merge cu el'
- ine0 zi&e el0 bru&c0 .ntr!un fel care &emăna cu un ordin'
.l lă&ă &ă &e bucure de o mică $ictorie'
- 4a0 mi!ar face mare )lăcere'
- 4ă!mi adre&a unde locuie1ti' O &ă $in &ă te iau cu tră&ura
la 1a)te 1i 5umătate'
Ro&e ezită0 dar ce rău )utea &ă fie dacă el o afla: 4e1i &!ar
)utea ca lui &ă i &e fi )ărut altfel0 Ro&e era la fel de re2inută ca
1i el' 4u)ă ce .i dădu adre&a0 A$endale &e dezli)i de ea0
foarte0
rămă&e&efoarte .ncet' Era
im)rimată &ur)rin&ă
)e lna ro1ie că forma )e
a 2inutei tru)ului
care olui)urta
nu
Ro&e'
A$endale &e a)lecă &ă!1i ridice de 5o& )ălăria0 )e care 1i!o
a1eză )e ca)' A)oi .i zmbi gale10 .ntr!un fel care o făcu &ă
creadă că )oate .i 5udeca&e gre1it inten2iile 1i că0 de fa)t0
ob2inu&e e3act ceea ce dori&e'
!"e mine &eară0 atunci0 zi&e el' Vom face din ea o &eară
de neuitat'

(a)itolul P

(u afec2iune'
Ro&e citi din nou biletul0 a)oi &e uită la cele două duzini de
roze0 florile cu acela1i nume ca al ei0 care .i fu&e&eră li$rate
.ntr!o &u)erbă $ază de cri&tal0 )e care A$endale o cum)ăra&e
)robabil &e)arat' 7ără .ndoială că florile nu erau .n mod
normal li$rate că
.i &)u&e&e .ntr!un reci)ient
are ne$oie deatt de rafinat'
afec2iune0 dar cu toate ace&tea
nu )utea &ă nu creadă că ducele rdea de ea0 de1i de ce ar fi
ri&cat &ă o &u)ere0 cnd &e &trăduia att &ă o ademenea&că .n
)atul lui: .ntin&e mna 1i .1i trecu u1or degetele )e dea&u)ra
uneia dintre )etalele ro1ii'
- Nu am .ncredere .ntr!un bărbat care trimite flori0 zi&e Sall@'
!A&ta numai )entru că erric? nu 2i!a trimi& niciodată'
- 4e ce!a1 fi făcut!o: .ntrebă ace&ta' ;tie că o iube&c'
-
reamintea&că0
%neori unei zi&edoamne
Ro&e' .i )lace )ur 1i &im)lu &ă i &e
erric? .1i .ncruci1ă bra2ele la )ie)t'
- E3i&tă mi5loace mai bune de a!i reaminti'
- 4ucele ă&ta .ncearcă &ă te cucerea&că0 zi&e Sall@'
- Se )rea )oate0 de1i bănuie&c că e mai degrabă o
obi1nuin2ă dect altce$a0 un lucru )e care .l face un bărbat
cnd $rea &ă ob2ină fa$orurile unei femei'
- (e &crie .n bilet: .ntrebă erric?'
Ade&eori el &e ame&teca .n treburile lui Ro&e mult mai mult
dect o făcu&e Sall@ $reodată'
Ro&e .1i .nde&ă biletul .m)ăturit .n buzunarul 5u)ei'
-
;i!a trecut
Nu!1i doar
trecu&e numele0
deloc ca &ă
numele0 dar1tiu
eade
1tiala cine
cine le
&unt florile'
trimi&e&e'
Nu era
din )ricină că nici un alt gentleman n!ar fi a&)irat la
fa$orurile ei' Era )entru că )ur 1i &im)lu 1tia'
!4i&eară mergem la teatru0 .i anun2ă ea'
!Vai0 ce bine0 .ntotdeauna am $rut &ă merg la teatru0 zi&e
Sall@' (um ai reu1it &ă ne faci ro&t tuturor de in$ita2ie:
Ro&e &im2i o lo$itură dre)t .n mi5locul )ie)tului' Nu!i )lăcea
&ă dezamăgea&că'
- .mi )are ru0 &cum)o> Eu 1i A$endale0 $oiam &ă &)un'
Lui Sall@ .i căzu fa2a'
!4e&igur' (e carag6io& din )artea mea &ă cred altce$a> (u
ce te .mbraci:
!(ea ro1ie0 dar fără $olane' Vreau &ă arăt elegantă 1i
rafinată
a&tă!&eară'
!Ai de gnd &ă!i &)ui lui Harr@ unde te duci: o .ntrebă
erric?'
-
;iE$ident'
el $a fi N!am &ecrete
dezamăgit căfa2ă de el' cu ea' I!ar )lăcea &ă
nu merge
$adă un &)ectacol' Ro&e $a trebui &ă memoreze fiecare
detaliu'
4acă A$endale nu i!ar di&trage att aten2ia'
Tră&ura lui cu arcuri bine făcute &trăbătea &trăzile0 1i
A$endale &e gndea ct de ciudat era că a1te)ta cu
nerăbdare &ă!1i )etreacă &eara la teatru' Nici cnd fu&e&e
.ncurcat cu actri2a nu fu&e&e att de entuzia&mat 1i de
nerăbdător &ă &tea o &eară .n lo5ă'
Ro&e era )ricina' "ro$ocarea )e care i!o )unea'
(ele mai multe dintre doamnele )e care le cuno1tea i!ar fi
&ati&făcut orice toană0 cu &)eran2a de a de$eni duce&a lui0 iar
femeia acea&ta il )ro$oca .n toate felurile' "entru că nu a$ea
&nge alba&tru0 )entru că 1tia că el nu!i $a cere niciodată
mna: 7lirta cu el0 .l trata )e mă&ură' "entru că nu era o
domni1orică )ro&tu2ă' Era o femeie cu e3)erien2ă' 7u&e&e
măritată0 &u)ra$ie2ui&e )ierderii unui &o2 1i acum era &tă)nă
)e &oarta ei'
Auzi $izitiul &trignd cailor &ă &e o)rea&că 1i )ri$i )e geam
la re1edin2a .n fa2a căreia tocmai tră&e&e' Era )robabil ct
doar
com)u&ăun &fert din amulte
din mai lui0 dar de&tul"ărea
camere' de mare totu1i )entru
o con&truc2ie de adată
fi
recentă'
Lac6eul .i de&c6i&e )ortiera0 1i A$endale &ări afară e3act .n
cli)a .n care Ro&e0 .mbrăcată elegant0 ie1ea din locuin2a ei'
Era din nou .mbrăcată .n ro1u' Sincer0 ar fi trebuit &ă )oarte
numai acea&tă culoare' mbitoare0 cobor. grăbită tre)tele0
tra$er&ă aleea &curtă 1i ie1i )e )oartă'
!.n mod normal o doamnă a1tea)tă )nă ce gentlemanul o
ia c6iar dinăuntrul ca&ei0 o do5eni el u1or'
! Eram )rea entuzia&mată ca &ă mai a1te)t0 zi&e Ro&e0 1i
buzele i &e arcuiră intr!un &ur&0 .n tim) ce .l &trngea de bra2'
!Ar fi durat mai )u2in de un minut'
.i frecă bra2ul .n locul unde .l &trn&e&e0 ca 1i cum &!ar fi
temut că .l răni&e 1i acum a$ea ne$oie de mngiere'
!Nu mă certa> N!am fo&t niciodată la teatru' Nu $reau &ă
mai zăbo$e&c nici o &ecundă' "ornim:
A$endale )ri$i la re1edin2ă )e dea&u)ra ca)ului ei0
dezamăgit că nu i &e .ngădui&e &ă intre' Voia &ă $adă
mobilierul0 tablourile0Voia
că ea le adăuga&e' micile&ădetalii decorati$e
1tie mai )e ceea
multe din care era
ce o&igur
caracteriza 1i credea că ar fi aflat informa2ii &u)limentare dacă
$edea felul .n care trăia ea'
4e la fere&trele a1ezate de ambele )ăr2i ale u1ii lumina &e
re$ăr&a molcom .n noa)tea de afară' .n afară de acelea0 re&tul
fere&trelor erau .n$ăluite .n .ntuneric0 dar A$endale a$ea cu
toate ace&tea im)re&ia clară că era ob&er$at' Vreun &er$itor
băgăcio&0 )oate' (ine altcine$a ar fi )utut &ă fie:
!A$endale: .l mu&tră ea0 &co2ndu!l din gndurile lui'
- E1ti foarte 6otărtă0 zi&e ducele'
- 4a0 foarte' Toată ziua am a1te)tat nerăbdătoare &eara
a&ta'
;i te!ai )regătit )entru ea0 &e gndi A$endale' Roc6ia
ro1ie 1i &im)lă0 elegantă .n &til0 .i )unea .n e$iden2ă rotun5imile'
#u)a nu era .ntr!att de $oluminoa&ă .nct el &ă nu!1i )oată
face o idee de&tul de clară de&)re ct de late .i erau 1oldurile'
Gtul .i era )rin& .ntr!o bandă de catifea0 cu o camee mică'
A$ea ne$oie de rubine0 multe rubine0 care &ă i &e fi a1ezat )e
decolteul larg al roc6iei' A$endale &e gndi la ct de tare &e $a
bucura &ă!i &coată din nou mnu1ile0 care .i treceau mai &u&
de
&idefcot' Voia
care &ă!i elibereze
le 2ineau 1u$i2ele
)rizoniere' (6iarblonde dingă&ea
dacă nu )ie)tenii
nici de
un
cu&ur fa)tului că lă&au la $edere curbura molcomă a gtului'
9uzele lui 1i!ar gă&i culcu1 acolo'
4u)ă ce .i dădu mna ca &ă o a5ute &ă urce0 )ri$i iar &)re
re1edin2ă 1i i &e )ăru că zăre1te la o ferea&tră de la eta5
)erdeaua fluturnd' "oate că $a reu1i &ă arunce o )ri$ire
.năuntru cnd o $a aduce aca&ă'
Sări 1i el .n tră&ură 1i &e a1eză )e banc6etă0 $iza$i de
Ro&e' "u&e&e &ă &e a)rindă felinarul0 ca &ă &e )oată bucura
de $ederea ei fără $reo umbră care &ă!i &tn5enea&că' Era de!
a dre)tul uluit ct de mult .i )lăcea &ă o )ri$ea&că )ur 1i
&im)lu'
(u o u1oară &mucitur0 tră&ura )orni la drum' Ea &tătea
acolo0 dic6i&ită 1i cu$iincioa&ă0 1i )ri$ea )e geam la clădirile
care &e )erindau0 de )arcă nu le!ar mai fi $ăzut niciodată )nă
atunci'
- Re1edin2a ta )are de&tul de mică )entru a a$ea 1i o &ală de
bal0zi&e el'
-
N!ar trebui
ea0 )ri$ind &)re &ă 5udeci
el cu oc6iinimic doar du)ă
)e 5umătate fa2adă0 .i ră&)un&e
)leca2i'
!"re&u)un că ai dre)tate' 4ar zona e drăgu2ă' Se )are că
te!ai de&curcat de&tul de bine0 .n condi2iile .n care &itua2ia
a$erii nu e&te incă lămurită'
!9ec?=it6 a făcut totul' El a garantat )entru mine0 ca &ă )ot
)rimi credit de la comercian2i'
- 4oi ani mi &e )are o )erioadă cam lungă )entru ca
lucrurile &ă nu &e fi rezol$at'
!i!e teamă că eu &unt de $ină' Am răma& .n India mult
)rea mult0 &trăduindu!mă &ă )un .n ordine afacerile &o2ului
meu' "nă la urmă a trebuit &ă acce)t că eram de)ă1ită0 a1a
că am $enit la Londra' Am $orbit cu 9ec?=it6 ieri 1i el e foarte
o)timi&t0 &)une că e foarte a)roa)e de a )une totul .n bună
ordine'
- 7oarte bine'
4i&cu2ia de&)re a$erea &o2ului ei .l du&e cu gndul la omul
.n&u1i0 iar a&ta .l condu&e la'''
!Ai co)ii:
Ro&e &ur&e tri&t'
- Nu' Nu am fo&t că&ători2i c6iar a1a de mult0 1i uneori )ur 1i

&im)lu nu 2i!e dat'


- (t tim) a2i fo&t că&ători2i:
!A)roa)e un an'
A$endale făcu efortul de a nu &e arăta &ur)rin&' Nu era
&uficient de bădăran ct &ă o .ntrebe ce $r&tă are0 mai ale&
că0 .ntr!ade$ăr0 )entru el nu conta deloc0 dar i &e )ărea că e
a)roa)e de aceea1i $r&tă cu el0 ceea ce .n&emna că nu .1i
făcu&e .ncă debutul .n &ocietate atunci cnd &e că&ători&e'
!Ai fo&t că&ătorită doar o dată:
- 4oar o dată' "robabil doar o dată0 )e $eci'
- E1ti tnără' Nu te $ezi că&ătorită din nou:
Ro&e clătină din ca)'
- So2ul meu a fo&t un om bun0 un om blnd0 dar a$ea toată
)uterea de decizie' .mi li)&e1te .ngrozitor' i!a1 fi dorit &ă
nu moară0 .n&ă acum am ce$a mai multă libertate' .i adre&ă
un zmbet ame2itor' (a &ă merg la teatru0 de e3em)lu' El
con&idera că e&te o )licti&eală groza$ă'
- (ei mai mul2i dintre bărba2i cred a&ta'
!;i tu:
-
4e)inde de com)anie' .n &eara a&ta nu cred că $a fi deloc
)licti&itor'
4ucele ble&temă lumina )rea &labă0 din )ricina căreia nu
)utea &ă $adă dacă ea ro1i&e' "re&u)unea că da0 că o tentă
rozalie .i urca )e decolteu0 )e gt 1i .n obra5i0 ca un $al' Ro&e
.1i .ntoar&e iar )ri$irea )e geam'
- %neori mă .n&)ăimn2i0 zi&e ea 1o)tit'
A$endale &e .ncruntă'
- 4e ce: Nu &unt genul care &ă facă rău unei femei'
- 4ar .2i urmăre1ti &co)urile0 .i ră&)un&e ea0 ră&urindu!&e

.na)oi &)re el' 7ără .ncetare'


!4e obicei0 nu0 recuno&cu el' Nu cnd $ine $orba de femei'
.n general le fac &ă!mi cadă .n bra2e' Literalmente' Trebuie &ă
o iei ca )e un com)liment fa)tul că .ncă &unt .n urmărire'
- ;i dacă ai 1ti cu certitudine că nu $ei )rimi ceea ce!2i
dore1ti:
- .n $ia2ă nu e3i&tă nici o altă certitudine .n afară de moarte'
A1a că $a trebui )ur 1i &im)lu &ă mă &trăduie&c mai mult0 ca
&ă te fac &ă te răzgnde1ti'
- S!ar )utea &ă fii de&tul de dezamăgit0 E3celen2ă'
- ă cam .ndoie&c de a&ta0 cnd .mi face atta )lăcere &ă

mă aflu)arfumul
in&)ira .n com)ania ta0miro&
tău cu &ă!2i de
fiu roze'
de&tul de a)roa)e ca &ă )ot
!S!ar )utea &ă de&co)eri că am de&tul de mul2i &)ini'
- Nu mă deran5ează &ă mă .n2e) )u2in0 cnd ră&)lata e&te
&ă admir cum &e de&c6id )etalele unei a&tfel de frumu&e2i'
R&ul ei dulce um)lu cotloanele tră&urii0 .l .ncon5ură 1i i &e
cuibări unde$a0 .n adncul &ufletului' Alte femei mai r&e&er
.n )rezen2a lui0 dar nu!1i )utea aminti &unetul nici uneia dintre
ele' "e al ei nu!l $a uita niciodată' .n no)2ile &inguratice .l $a
&coate la lumină0 &ă!l &tudieze0 1i!l $a aminti cu atta claritate0
.nct $a )utea a)recia )e de)lin fiecare infle3iune a lui0 ca 1i
cum ea ar fi )rezentă'
.l trecu un gnd fugar0 că o &ingură noa)te cu ea nu ar fi de
a5un&0 că fiecare fa2etă a ei a$ea ne$oie &ă fie e3)lorată din
ung6iuri diferite' (ă ea a$ea )rofunzimi .ncă nee3)lorate0 că
un bărbat nu o )utea
6+ nicicnd cunoa1te )e de!a!ntregul' Sim2i un &curt imbold
de gelozie0 )entru că S6ar)e o cuno&cu&e0 o cuno&cu&e
)robabil cu mult mai bine dect o $a face A$endale $reodată'
-
L!ai limba0
mu1cat iubit: &e trezi că
)entru el .ntrebnd0 dorindu!1i
nu!1i dorea &ă a)arămai
cabine &!1i fi
un iubit
gelo&'
Ro&e făcu oc6ii mari de &ur)riză 1i .1i dădu ca)ul )e &)ate
a)roa)e im)erce)tibil'
- "e &o2ul meu:
!4a'
!Altfel nu m!a1 fi măritat cu el'
Nu )rea era ră&)un&ul )otri$it' El $oia &ă 1tie ct de
)rofundă era drago&tea ei' Oare )ln&e&e dezlăn2uit la
moartea lui0 &e gndi&e oare c $ia2a ei &e &fr1i&e0 dormi&e
oare cu căma1a lui de noa)te0 .1i trecu&e degetele )e&te )ărul
răma& )e )eria lui0 .i miro&i&e &ticla cu colonie0 trziu .n
noa)te: 7ăcu&e ea toate ace&te lucruri )e care nici o femeie
nu le!ar fi făcut $reodată )entru el:
(uno&cu&e multe femei .n cur&ul $ie2ii lui0 dar 1tia cu toată
certitudinea că nici una ! .n afară de mama lui ! nu!l iubi&e cu
ade$ărat0 .l )lăcu&eră0 da0 &e &im2i&eră bine cu el0 de&igur' La
moartea lui &!ar )utea &ă &imtă o u1oară tri&te2e0 dar nu l!ar
5eli0 n!ar )lnge 1i nu ar fi .ndurerate' .l in$idia )e S6ar)e că
femeia acea&ta )urta&e doliu du)ă el'
4e unde
alungă' naibane$oie
Nu a$ea .i $eni&eră gndurile
de drago&tea &auace&tea &umbre:
de afec2iunea ei'Le
Nu
$oia dect ca ea &ă fie dornică0 .1i dorea )a&iunea 1i dorin2a
ei'
Nu era ne$oie ca inima &ă fie im)licată' Era c6iar mai bine
&ă nu fie0 )entru că legătura lor nu a$ea &ă fie de )rea lungă
durată' Aidoma unui e3)lorator care cerceta o in&ulă0 a)oi
urca din nou la bordul corăbiei &ale 1i )ornea .n căutarea a
ce$a nou 1i diferit0 )e care &ă!l e3)loreze0 A$endale &e
)licti&ea u1or' A1a fu&e&e mereu'
(eea ce!l 2inea legat era refuzul ei de a!i ceda cu u1urin2ă'
Odată ce .i $a da acce& la comorile ei0 căutarea $a lua &fr1it
1i0 odată cu ea0 1i fiorul $nătorii' 7ără fior0 nimic nu!l mai
)utea 2ine'
(nd &e a)ro)iau de 4rur@ Lane A$endale ob&er$ă cum
oc6ii ei &e um)leau de entuzia&m' .ncntarea de care dădea
do$adă a)roa)e că $enea .n contradic2ie cu femeia )e care
a5un&e&e &ă o cunoa&că' "re2 de o cli)ă de nebunie0 A$endale
&e gndi ce )lăcut ar fi &ă călătorea&că .m)reună cu ea .n
5urulLalumii0 &ă!i aratemintea:
ce!i mergea o mie de4oar
de&co)eriri'
ea călători&e )rin India' (u
toate ace&tea nu fu&e&e niciodată la teatru' Intere&ant> (e
altce$a .i rămă&e&e ne.ncercat: A$endale era nerăbdător &ă
afle ! 1i &ă &e a&igure că $a .ncerca .m)reună cu el'
Tră&ura &e o)ri0 lac6eul le de&c6i&e re)ede )ortiera'
A$endale )ă1i 5o&0 a)oi .i .ntin&e mna &ă o a5ute &ă coboare'
O cli)ă0 ct felinarele de )e &tradă .i luminară c6i)ul0 el crezu
că )oate .i e&tima&e gre1it $r&ta' Ii amintea de un co)il care
.1i de&face darul )rimit .n diminea2a de (răciun 1i de&co)eră
)ă)u1a )e care 1i!o dorea cu ardoare' "ri$irile i &e )ierdură )e
rotun5imile blnde ale &nilor ei' Nu0 nimic din ea nu .i amintea
de un co)il0 .n&ă nu l!ar fi deran5at0 cu toate ace&tea0 ca ea &ă
fi a$ut aceea1i e3)re&ie de .ncntată re$ela2ie )e c6i) 1i cnd
a$ea &ă fie .n )atul lui'
Dinndu!l de bra20 Ro&e &e .ndre)tă &)re intrarea .n teatru'
O $edea cum .1i rotea ca)ul .n toate direc2iile0 ab&orbind totul0
ca 1i cum nici o frntură din locul acela nu trebuia &ă!i &ca)e
neob&er$ată'
- i &e )are de neimaginat că nu ai $ăzut niciodată o )ie&ă
de teatru0 zi&e el'
att!Am $ăzut &)ectacole
de grandio& ca ace&ta'itinerante0 dar remarcabil'
E&te cu totul niciodată .ntr!un loc
- Nu am nici un merit'
- 4ar tu m!ai adu& aici0 a1a că ai un merit .n )ri$in2a a&ta'
Lo5a lui era a)roa)e de &cenă' Văznd!o cum )ri$e1te
)e&te balu&tradă0 A$endale &e bucură că fu&e&e .n &tare &ă!i
ofere lui Ro&e o )er&)ecti$ă att de &)lendidă' mbind0 cu
oc6ii mari0 Ro&e .i .ntoar&e )ri$irile'
- "robabil că te co&tă o a$ere lo5a a&ta'
!Nu!mi mai aduc aminte0 ră&)un&e el0 ridicnd din umeri' O
am de ani .ntregi' Omul care &e ocu)ă de afacerile mele &e
a&igură că e ac6itată'
Sur&ul lui Ro&e )ăli )u2in 1i c6i)ul .i fu tra$er&at de ce$a
ce A$endale nu )utea defini clar'
!Trebuie &ă fie minunat &ă nu fii obligat &ă!2i faci gri5i cu
ce$a att de lume&c )recum banii c6eltui2i'
Oare .n $ocea ei &e &im2ea o)robriul: In$idia: Gelozia:
A$endale nu )utea identifica )rea clar0 dar era de&tul de &igur
că ea nu era mul2umită de u1urin2a cu care el dobndea
lucrurile'
co)le1itoare;i nici nu .n2elegea
ne$oie de ce &im2ea
de a &e a&igura c6iar el felul
că ea .n2elege acea&tă
.n care
el )utea ob2ine tot ce .1i dorea'
- E1ti bine!$enită &ă te folo&e1ti de lo5a mea oricnd dore1ti'
Ro&e .1i )lecă gnditoare ca)ul .ntr!o )arte'
- (6iar 1i du)ă ce $ei )leca 1i $ei fi intere&at de altcine$a:
A$endale a$ea &ă )lece0 1tia că a1a $a fi' .ntotdeauna
făcea a&tfel'
4ar cu toate ace&tea nu )rea reu1ea &ă!1i imagineze cum
o $a face'
!O &ă di&cutăm de&)re a&ta cnd $a $eni $remea' "nă
atunci0 6aide &ă ne bucurăm de &eara a&ta0 nu:
- 4a0 &igur'
Se in&talară .n fotolii e3act cnd luminile .nce)eau &ă
&cadă' A$endale uita&e ct de &educătoare era lo5a cnd
umbrele &e in&talau' Nu )utea &ă facă drago&te cu ea aici0
bine.n2ele&0 dar cine ar fi băgat de &eamă cte o atingere
obraznică0 din cnd .n cnd: "utea &ă!1i )limbe un deget .n
&u&ul bra2ului ei0 )e gt0 )e umerii dezgoli2i'
(ortina fu ridicată0 1i Ro&e &e .ndre)tă .n &caun0 c6iar
2ea)ănă0 ca 1i cum &cena ar fi 6i)notizat!o' ;i el era la fel de
6i)notizat de ea' Nucu
urmărit &)ectacolul mai $ăzu&e
atta niciodată
inten&itate0 )e cine$a
atta careca
mul2umire0 &ă 1ifi
cum i!ar fi fo&t teamă ca nu cum$a &ă &ca)e $reun cu$nt
ro&tit0 $reun ge&t al actorilor )e &cenă' Att de aca)arată0 de
)arcă ar fi fo&t o &tatuie0 a)roa)e' La 5umătatea )ie&ei0 cnd
drama atingea )unctul culminant0 Ro&e .ntin&e bra2ul 1i .l
)rin&e tare de mnă0 &trngndu!l0 ca 1i cum a$ea ne$oie &ă
&e a&igure că nu era &ingură'
"oate că &!ar fi a)lecat &)re ea0 &ă!i 1o)tea&că la urec6e
ce$a obraznic0 &ă!i mu1te u1or &coica delicată0 dar nu &e )utu
decide &ă!i di&tra! gă aten2ia' Nici nu )rice)ea de ce .i făcea
att de multă )lăcere &ă o urmărea&că )ri$ind &)ectacolul' Era
)ur 1i &im)lu $ră5it'
(nd cortina căzu )e&te ultimul act0 Ro&e &ări bru&c .n
)icioare 1i .nce)u &ă a)laude cu entuzia&m'
!9ra$o> 9ra$o>
Se ridică 1i el' Ro&e .l )ri$i atunci0 cu fa2a radiind'
!.2i mul2ume&c0 zi&e ea' .2i mul2ume&c foarte mult>
A$endale nu!1i amintea &ă fi fo&t $reodată co)le1it cu att
de
cummultă gratitudine
el era )entru
re&)on&abil de ce$a
actori0att
dede &im)lu'
)ie&ă0 de Se )urta ca 1i
con&truirea
teatrului' "ie)tul i &e umflă0 )lin de bucurie' .i oferi&e ei
acea&tă fericire 1i .l co&ta&e a1a de )u2in' Oare ar fi la fel de
recuno&cătoare )entru toate: 4in &enin0 $oia &ă!i ofere totul'
4in cauza aglomera2iei0 ie1irea din teatru &e făcu .ncet0 dar
el .1i )ă&tră bra2ul )e&te umerii ei0 făcndu!i loc &ă treacă'
Odată a5un1i afară0 .1i gă&i tră&ura0 o condu&e la ea 1i .i dădu
mna &ă urce' Se a1eză .n fa2a ei0 dar abia du)ă cte$a
minute reu1iră &ă )ornea&că &)re ca&ă'
!A fo&t cu ade$ărat minunat0 zi&e ea0 oftnd' ai mult dect
mi!a1 fi imaginat'
- ă bucur că 2i!a )lăcut' Nu cred &ă fi $ăzut $reodată )e
cine$a att de ca)ti$at de o re)rezenta2ie'
- "robabil că mă con&ideri de&tul de ne&ofi&ticată0 &ă mă
entuzia&mez att )entru ce$a ce tu0 fără .ndoială0 con&ideri un
lucru banal'
- 4im)otri$ă0 mă gndeam că e1ti e3traordinară'
Ro&e .1i mu1că buza de 5o&0 a)oi .1i trecu limba )e&te ea'
!;i eu te con&ider cu totul e3traordinar'
A$endale nu )utu &ă nu ob&er$e dorin2a care .i &trăbătea
din
mai$oce0
&cadăfelul &enzual
flacăra .n caredar
din lam)ă0 .1i $oia
)leca&e
&ă ogenele' Se gndi
$adă bine' Tra&e&ă
la
iu2eală )erdelele de la geamuri'
- (e fad: .l .ntrebă odată ce umbrele .i .n$ăluiau'
Nu de)i&tă nici urmă de teamă0 nici emo2ie0 d doar
curiozitate' Sau )oate că mima inocen2a0 )entru că fără doar
1i )oate 1tia ce $rea el' 7u&e&e foarte direct .n )ri$in2a acea&ta
1i a$ea de gnd &ă fie la fel 1i .n continuare' Nu o $a for2a0 dar
&igur inten2iona &ă )rofite de orice ocazie'
- Ne a&igur )u2ină intimitate'
- In ce &co):
!(a .n &fr1it &ă fac ce am $rut &ă fac toată &eara' Să te
&ărut'
.1i &coa&e mănu1ile0 &e mută )e banc6eta ei 1i o tra&e .n
bra2ele lui'
Ro&e $eni0 dornică0 nerăbdătoare0 buzele ei le .ntlniră )e
ale lui0 limba ei catifelată lo$indu!&e de a lui0 .ntărtnd focul
dorin2elor lui' A$u&e&e femei din bel1ug0 dar .ntotdeauna ele i
&e &u)u&e&eră' Nu 1i ea' Ea .i $enea .n .ntm)inare0 fără
)refăcătorie0 fără ezitare'
c6iar 1i ele fu&e&eră (uno1tea
rezer$ate' Ea &efemei e3)erimentate0
dăruia com)let' Eadar
e3)lora0 .i cerea 1i lui &ă facă la fel' Se )rea )oate &ă nu fie de
&nge nobil0 )oate că &ocietatea a$ea .ndrăzneala să o aşeze
mai jos ca el, dar când era vorba de pasiune, erau pe picior
de egalitate.
Lui A$endale .i )lăcea0 .i )lăcea foarte mult' "e ea o
)lăcea' Era o anume one&titate .n felul cum .1i mi1ca buzele
)e&te ale lui0 cum .1i trecea degetele )rin )ărul lui' Era o
dorin2ă $eritabilă' Nu căuta &ă mai c1tige ce$a mărun2i1 &au
cte$a lire .n )lu&' Ea $oia tot ceea ce ar fi )utut &ă fie .ntre ei'
Sim2ea a&ta .n tremurul ei u1or0 o auzea din oftaturile 1i
gemetele dulci0 o gu&ta din ardoarea buzelor ei0 o bănuia .n
ame2itorul ei )arfum0 .ncălzit acum de )ielea ei .ncin&ă' "ielea
ei0 fără .ndoială acum ro1ie'
Q1i )limbă buzele )e gt0 nelă&nd &ă!i &ca)e fa)tul că
Ro&e .1i dădu ca)ul )e &)ate0 &!i fie mai acce&ibil' .i aco)eri
cu &ăruturi mărunte cla$icula0 .1i afundă limba .n &cobitura de
la baza gtului 1i a)oi buzele 1ter&eră )artea de &u& a &nilor
ei )lini'
Tra&e 5o& măta&ea roc6iei0 )rin&e .ntre buze un &frc 1i
.nce)u &!l &ugă' 1iRo&e
umeri' A$endale &cnci'
)limbă mna4egetele ei i &e 1oldului0
de!a lungul .nfi)&eră al.n
coa)&ei0 tot mai 5o&0 )nă ce a5un&e la ti$ul roc6iei0 a)oi o
&trecură )e &ub măta&ea 1i &atinul ace&teia0 )e &ub 5u)oane0
lă&nd!o &ă alunece )e ciora)0 )nă a5un&e .n &fr1it la raiul
)ielii ei dezgolite' Netedă ca măta&ea' 7ierbinte0 umedă' .ncă
mai &u&0 degetele dnd deo)arte )nza0 )nă atin&e crlion2ii
1i miezul ei mocnit' %d0 att de ud0 att de .ncin&' iere
.nfierbntată'
Ro&e răma&e fără aer0 dar nu de indignare' 4e mirare'
Oc6ii ei de&c6i1i larg .i .ntlniră )e ai lui0 buzele .i de&cri&eră
un mic cerc' G! fia' Re&)ira2ii &curte' Se a)ucă &trn& de
umerii lui0 ca 1i cum dacă nu &e ancora ar fi )utut &ă!1i ia
zborul )rin ferea&tră'
O mngie0 .ncet 1i .ndelung0 a)ă&nd din ce .n ce mai
tare' 4egetele0 ciu)ind u1or0 a)ă&nd0 mici bucle0 re$enind la
miezul ei0 ferm'''
Ro&e &coa&e un 2i)ăt0 zguduită .n bra2ele lui'
O tra&e la el0 2innd!o &trn& .n bra2e0 &im2indu!i tremurul
care ii &trbătea
ble&temnd .n $aluri
la$aliera de latru)ul' .i ingro)ă
gt0 care fa2a .n &ă!i
.l .m)iedica umărul &ău0
&imtă
buzele 1i re&)ira2ia &acadată'
! 4umnezeule0 1o)ti ea0 cu o $oce răgu1ită 1i .ncordată'
4umnezeule0 6abar n!am a$ut'
A$endale .ncremeni com)let0 nici măcar nu mai re&)iră' Nu
&e )oate &ă fi auzit''' nu &e )oate &ă fi &)u&'''
!So2ul tău niciodată'''
!So2ul meu: re)etă ea0 ca 1i cum cu$ntul le era &trăin
buzelor ei'
- 4a0 &o2ul tău' El nu 2i!a oferit niciodată a&tfel de &enza2ii:
!Nu0 ră&)un&e ea0 &cuturnd din ca)' Se lă&ă )e &)ate0
)nă
ce .i .ntlni )ri$irile0 cu fa2a &trăbătută de uimire' (lătină iar
din ca)' Nu'
!Atunci .n&eamnă că a fo&t un ticălo& egoi&t0 .i )rin&e cu
mna bra2ul care era .ncă &ub fu&tele ei 1i i!o .m)in&e )u2in'
!Am ne$oie de o cli)ă' Te rog'
A$endale .1i &coa&e mna ct &e )oate mai .ncet0 .i aran5a
5u)a 1i a)oi cor&a5ul' O &ărută )e tm)lă 1i .i &)u&e0 tot .n
1oa)tă
!Vino aca&ă cu mine> "ot &ă!2i arăt cu mult mai mult'
- Nu0 nu' Nu )ot' Se retra&e .n col2ul banc6etei0 lingndu!1i
buzele $olu)tuoa&e' Nu )ot'
.n ciuda fa)tului că nu dorea deloc &ă o facă0 A$endale
re$eni )e banc6eta din fa2a ei 1i răma&e )ri$ind!o )ur 1i
&im)lu'
!4acă 1tiam'''
Ro&e ridică bra2ul0 &ă!i o)rea&că &cuzele'
- Te rog0 &ă nu &)ui că!2i )are rău' ie nu!mi )are' "ur 1i
&im)lu nu am 1tiut'
- i &e )are o crimă'
- "oate că nici &o2ul meu nu 1tia' Nu cred că a$ea
e3)erien2a ta'
Se uită &)re geamurile cu dra)eriile tra&e0 de )arcă ar fi
)utut &ă $adă )rin ele'
!ă &imt de&tul de carag6ioa&ă0 că m!arn agitat att0 că am
&trigat'
- (rede!mă0 mi!a făcut mare )lăcere reac2ia ta'
- "robabil că am mare .ncredere .n tine0 dacă te!am lă&at

&ă mă atingi .n locuri att de intime'


- E1ti &igură că nu $rei &ă te .ntorci aca&ă cu mine:
Ro&e rede$eni atentă la el'
- E1ti de&tul de con$ingător0 dar nu &unt gata )entru acel
mai mult )e care mi!l făgăduie1ti' Am ne$oie &ă &a$urez totul
o $reme' Nu 1tiu dacă )ot &ă mă .m)ac cu ideea' ;i trebuie &ă
o fac0 dacă e &ă fie mai mult de!att .ntre noi'
A$endale fu ct )e ce &ă o a&igure că $a fi mai mult' Nu
a$ea de gnd &ă renun2e la ea mai .nainte de a o cunoa1te
de)lin' Acum tru)ul .l durea de dorin2ă0 dar nu &ili&e niciodată
o femeie' Voia ca ea &ă fie di&)u&ă0 a1a cum fu&e&e .nainte de
a .n2elege care era de&tina2ia drumului )e care )orni&eră'
O $a )o&eda0 1i $a fi dulce0 att de dulce'
Tră&ura .ncetini 1i &e o)ri'
- S)une!mi cnd e1ti gata &ă cobori0 zi&e A$endale' Lac6eul
meu nu $a de&c6ide )ortiera ctă $reme )erdelele &unt tra&e'
!Te )or2i ade&eori necu$iincio& )rin tră&uri:
- ă )ort necu$iincio& )retutindeni' ai ale& cu tine $reau
&ă mă )ort a1a0 )entru că &e )are că nu mă )rea )ot controla
cnd &unt cu tine'
!Totu1i te!ai o)rit cnd 2i!am cerut!o'
-
$reau Nuca&unt
1i tuun
&ă&ălbatic' Te dore&c0 te dore&c cu totul' 4ar
fii dornică'
Ro&e &u&)ină .ncet0 )relung'
!Acum trebuie &ă )lec'
A$endale tra&e )erdelele0 )ortiera &e de&c6i&e 1i &ări 5o&'
A)oi .i .ntin&e mna0 o a5ută &ă coboare 1i o condu&e )nă la
intrare'
!A fo&t o &eară deo&ebită0 zi&e ea'
4ucele .i )rin&e bărbia .n cău1ul )almei 1i .i dădu ca)ul )e
&)ate'
!.ncă nu am terminat0 Ro&e' Nu te grăbi0 ai tot tim)ul la
di&)ozi2ie0 dar &ă 1tii că .ntr!o &eară0 foarte curnd0 $ei fi a
mea0 com)let0 .n totalitate'
.1i trecu buzele )e&te ale ei0 &curt0 a)oi &e dădu .n &)ate'
!Somn u1or0 E3celen2ă0 zi&e ea0 a)oi de&c6i&e u1a 1i &e
&trecură .năuntru'
A$endale o luă agale .na)oi &)re tră&ură0 .ndoindu!&e că $a
dormi $reun )ic .n noa)tea aceea' Niciodată .n $ia2ă nu!1i
dori&e &ă &e culce cu o femeie a1a de mult cum o dorea )e
Ro&alind S6ar)e'
(u tru)ul tot numai fri&oane0 Ro&e &e li)i cu &)atele de u1ă0
mirată că )icioarele mai a$eau atta )utere ct &ă o &u&2ină'
Nu!1i mai )ierdu&e niciodată controlul .n a1a 6al0 a&u)ra ei 1i
a&u)ra &itua2iei' Niciodată )nă atunci nu mai fu&e&e att de
&)eriată de for2a )e care o )utea re$ăr&a un bărbat a&u)ra ei'
"utea &ă o facă &ă )iardă totul'
Trebuia &ă $adă dincolo de )lăcere0 dar era a1a de al naibii
de greu0 cnd toate termina2iile ei ner$oa&e &e tran&forma&eră
.n ni1te &telu2e minu&cule care &cli)eau .n ceruri0 &trăbătute de
un &oi de electricitate' .i )lăcea la nebunie &ă!l &ărute )e
A$endale0 adora felul .n care &e 5ucau buzele lor0 iubea
căldura )e care el i!o )ro$oca' (nd .1i &trecura&e mna )e
&ub de&uurile ei0 Ro&e 1tiu&e că umbla .n locuri unde nu &!ar fi
cu$enit0 dar nu fu&e&e .n &tare &ă!l o)rea&că0 &ă )ună ca)ăt
&enza2iilor e3traordinare )e care le i&ca&e .n ea cu atta
u1urin2ă'
4acă ar fi .n2ele& ea care $a fi finalul'''
Nu l!ar fi o)rit' .ncă nu!1i re$enea din uimire0 ct de
e3traordinar fu&e&e totul' (ine 1i!ar fi .nc6i)uit: Oare ar fi
)utut &ă!i )ro$oace 1i ea lui acelea1i &enza2ii0 fără actul &e3ual
com)let:
acum mintea (t .ifu&e&e .n tră&urădenua&tfel
era co)le1ită &e gndi&e la a&ta0Să!i
de )o&ibilită2i' dar
de&c6eie )antalonii ar fi fo&t un )rim )a&0 e$ident0 1i a)oi'''
!Ai )ă2it ce$a: Ară2i oarecum 1ocată'
Tre&ărind0 &e &muci de lngă u1ă0 recuno&cătoare că
genunc6ii nu!i cedau' .i aruncă lui erric? o )ri$ire &e$eră'
- i!e foarte bine'
S)era că nimic de )e c6i)ul ei nu $a trăda ceea ce i &e
.ntm)la&e .n tră&ură' Era )rea )er&onal0 )rea intim0
e3traordinar'
!Te )regăte1ti de culcare acum: o .ntrebă erric?'
Ro&e nu era &igură dacă $a mai dormi $reodată'
- Nu0 mă duc &ă!l $ăd )e Harr@ )u2in0 dacă mai e treaz'
Era .n bibliotecă0 a1ezat .ntr!un fotoliu .n dre)tul
1emineului' Singura lumină din .ncă)ere era dată de 5ocul
)alid al flăcărilor ce dan&au .n cămin' Dinea .n mnă un )a6ar
cu licoare c6i6limbarie 1i o )ri$i &crutător cnd &e a)ro)ie de
el' Ro&e &)era &incer că ro1ea2a .i di&)ăru&e de )e )iele0
&)era &ă nu fi du& cu ea miro&ul )lăcerii'
Se a)lecă 1i .l &ărută u1or )e obraz'
- 9ună0 &cum)ule'
Ob&er$ă că 2ine o carte .n )oală'
!(e cite1ti:
- %ltimul mo6ican'
Ro&e .1i .ndre)tă &)atele0 &e a1eză .n fotoliul de lngă al lui
1i .ntrebă
- E ce$a de ca)ul ei:
!E intere&antă' El 2i!a )u& mna )e &)ate cnd te!a condu&
la tră&ură'
Era ct )e ce &ă!l tac6ineze 1i &ă .ntrebe dacă &e referea la
ultimul dintre mo6icani0 dar &e $edea că era &u)ărat'
!Te!ai uitat de la ferea&tră0 nu!i a1a:
Harr@ .nclină u1or din ca)0 dar oc6ii0 la fel de &fredelitori 1i
de alba1tri ca ai ei0 nu a$eau nici urmă de $ino$ă2ie &au
remu1care'
Ro&e oftă 1i zi&e
- Era doar amabil' A1a &e )oartă gentlemenii'
!"ărea'''0 .nce)u el0 &trngnd din din2i' "o&e&i$'
!Nu era' Nu &unt )o&e&iunea lui0 Harr@'
!E mare'
!Nu a1a de mare ca tine0 zi&e ea0 zmbindu!i $ag'
- L!a1 )utea &)eria: (rezi:
Nu!i era u1or0 dar reu1i &ă!i &u&2ină )ri$irea0 )entru că nu
$oia ca lui &ă!i fie teamă că A$endale i!ar )utea face rău'
- E duce' Nu cred că .i e teamă de ce$a'
Harr@ )ri$i &)re foc'
!O &!l cuno&c $reodată:
- Nu0 nu cred' Nu $om mai rămne )rea mult tim) aici'
4u)ă ce gu&ta&e din talentele lui A$endale0 nu )utea ri&ca
&ă )iardă din nou controlul'
"ri$irea lui Harr@ &e .ntoar&e iar &)re ea0 a)ă&ătoare'
- .l iube1ti:
(6iar dacă inima i &e &trn&e auzind .ntrebarea0 c6iar dacă
&e temea că următoarea $orbă )e care o $a &coate $a fi o
minciună0 r&e u1or
!Nu'
Nu de tot' 4ar $edea )ericolul de a &e .ntm)la a&tfel' %n
bărbat att de )uternic )recum era el0 odată ce ar fi aflat
ade$ărul0 ar fi lă&at!o fără tot ce a$ea mai &cum)'
-
4in &cum)ule0
!Nu0 cauza mea: din.ntrebă
cauza Harr@'
lui' Intere&ul lui e numai &ă'''
4oamne0 .n .ncă)ere &e făcu deodată )rea cald0 cnd .1i
aminti unde &e gă&ea intere&ul lui mai de$reme0 )e unde .i
umbla&eră minile0 degetele0 buzele'
- E un bărbat care nu e intere&at dect de $nătoare' E&te
ca atunci cnd noi doi am fo&t la )e&cuit 1i tu ai in&i&tat &ă
arunci )e1tii .na)oi du)ă ce!i )rindeam' 4i&trac2ia era &ă!i
)rindem0 nu &ă!i 2inem'
Harr@ &e .ncruntă'
!Ar fi )utut &ă!1i )ună minile .n 5urul tău .n &eara a&ta 1i &ă
te )rindă'
- Nu e la fel de u1or .ntre bărba2i 1i femei'
Ro&e trebuia &ă!l abată de la direc2ia aceea0 .nainte ca
lucrurile &ă de$ină 1i mai &tn5enitoare'
!Vrei &ă!2i de&criu teatrul:
- 4a0 te rog0 zi&e Harr@0 cu oc6ii &cli)ind de antici)are'
Ora1ele .n care trăi&eră )nă atunci nu a$eau teatru0 de1i0
c6iar dacă ar fi a$ut0 tot nu l!ar fi )utut duce )e Harr@' Londra
oferea cu mult mai mult dect oricare alt loc )e care .l
$izita&eră'  &ă!i li)&ea&că atunci cnd $or )leca'
-
totul'Locurile noa&tre
Am memorat erau detaliu'
fiecare la balcon0 a1a că am )utut &ă $ăd
.n tim) ce .nce)ea &ă )o$e&tea&că' Ro&e nu &e )utea
ab2ine &ă nu!1i amintea&că de ct de dificil .i fu&e&e &ă &e
concentreze a&u)ra )ie&ei0 cnd fu&e&e att de con1tientă de
felul .n care o &tudia A$en! dale' 7u&e&e a1a de con1tientă de
)rezen2a lui0 care um)lea lo5a0 de a)ro)ierea tru)ului &ău' Era
de&tul de &igură că )e el .l )licti&i&e )ie&a' Totu1i nu fu&e&e .n
&tare &ă nu!l )rindă de mnă .n momentul ei culminant'
Orict de mult a)recia&e fa)tul că A$endale o du&e&e la
teatru0 o .ntri&ta că el era a1a de &igur )e el' 4acă Harr@ ar fi
fo&t acolo0 ar fi fo&t fa&cinat' Ar fi făcut din )artici)area la
&)ectacol ce$a 1i mai delicio&'
Abia o oră mai trziu0 Ro&e .i &)u&e noa)te bună lui Harr@
1i &e retra&e .n odaia ei de dormit' Sall@ o a5ută &ă &e
)regătea&că de noa)te' (nd totul &e termină0 1i Ro&e
răma&e iar &ingură0 &e a1eză la ferea&tră0 )ri$ind afară' Trecu
iar )rin minte fiecare moment al &erii' 7iecare atingere &ubtilă0
fiecare )ri$ire flămndă0 fiecare mngiere 6otărtă0 fiecare
1oa)tă' Gfielile
7elul .n care 1i &u&)inele
o 2inu&e ei0 gemetele
.n bra2e du)ă aceea0 ca1i 1i
.ncura5ările lui'
cum ar fi 1tiut
ct de )rofund fu&e&e ea zguduită 1i ct de tare &e lu)ta&e ca
&ă!1i re$ină .n fire'
(nd &e lu)ta&e &ă!1i reca)ete controlul0 ca &ă nu!l im)lore
&ă o ducă de)arte de orice0 &ă facă tot ce dorea cu ea' .1i
trăi&e $ia2a .ntreagă )entru binele celorlal2i0 iar el o făcea &ă &e
&imtă ca 1i cum0 o dată măcar0 ea era cea care conta0 c6iar
dacă recuno1tea că el .n&u1i era mnat de )ro)riile ne$oi
egoi&te' O dorea' Ar fi 5ucat orice 5oc0 doar ca &ă o aibă0 a1a
cum 1i ea ar fi a)licat orice tactică0 doar ca &ă!l .n$ingă'
Ro&e nu )utea ri&ca &ă!l la&e din nou &ă de2ină
&u)erioritatea0 .n&ă c6iar .n tim) ce 1edea acolo0 .1i dădea
&eama ct de di&)erat .1i dorea ca el &ă fie .n a$anta5' .l afuri&i
.ndelung 1i zdra$ăn )entru ceea ce!i oferi&e .n &eara aceea'
(e femeie ar fi )utut &ă rezi&te: 4ar trebuia0 ea $a rezi&ta'
Vor )leca din Londra mai de$reme dect )lănui&e0 )entru
că 1tia cu certitudine că el a$ea )uterea &ă o ca)tureze cu
u1urin2ă 1i0 odată ce o făcea0 tot re&tul $a fi )ierdut'

(a)itolul ,

A$endale nu fu&e&e niciodată un bărbat ob&edat' Nu!i )ă&a


de nimic &uficient de tare ca &ă de$ină ob&edat' 4ar era
ob&edat de Ro&e'
.i flutura )rintre gnduri0 .n $i&uri0 .n fanteziile lui' intea .i
zbura la ea .n momentele cele mai ciudate cnd citea ziarul0
la micul de5un0 cnd bea un )a6ar de &cotc60 cnd &e
bărbierea0 cnd )ri$ea )e geamul tră&urii la agita2ia ora1ului'
O $edea .n ro1u0 .ntotdeauna .n ro1u' %neori .n &atin &au
măta&e0 uneori cu un $oal &tră$eziu0 care &e .nfă1ură .n 5urul
ei 1i .l .ntărta cu frnturi din ceea ce &!ar )utea afla &ub
2e&ătură'
.n du)!amiaza aceea nu o $izita&e0 &e gndea dacă &ă
meargă la club &eara0 )entru că nu $oia ca ea &ă 1tie ce
)utere a$ea a&u)ra lui' 4ar &tnd la biroul din bibliotecă0 cnd
.nc6idea oc6ii0 o &im2ea .ncă tremurnd .n bra2ele lui' Voia &ă
fie adnc .n ea .n momentul culminant0 $oia &ă cadă .n gol0 de
)e !A$endale:
aceea1i culme0 .n acela1i'''
7ăcu oc6ii mari 1i &e trezi că .l )ri$e1te fi3 )e ducele de
Lo$ing! don0 un bărbat care odinioară .m)ărtă1i&e aceea1i
a)lecare &)re $iciu0 dar care &e că&ători&e de curnd 1i
de$eni&e la fel de docil 1i de neintere&ant ca o oaie'
Lo$ingdon ridică din &)rncenele lui negre'
!Te deran5ez:
- Nu0 .mi odi6neam doar oc6ii'
7lutură cu mna )e&te 6rtiile .m)ră1tiate )e birou'
- i!am )etrecut du)ă!amiaza citind ra)oartele a&tea
)licticoa&e trimi&e de admini&tratorii diferitelor mele mo1ii'
.1i dădu &eama că du)ă!amiaza era )e &fr1ite 1i că
dincolo de fere&tre &e a1ternea .ntunericul' Sări din &caun'
- %n &cotc6:
!Nu &)un nu'
A$endale &e du&e la mă&u2a de marmură0 luă o &ticlă 1i
turnă din ea .n două )a6are'
!(e te aduce aid: 4e5a te!ai )licti&it de ne$a&tă:
!Grace n!o &ă mă )licti&ea&că nidodată'
A$endale detectă o con$ingere ab&olută .n $orbele lui' Nu!
1i )utea imagina
)er&oană0 &ă aibă
&ă o cunoa&că atta de.ncredere
.ntr!att .ntr!o odată
bine' A$u&e&e &ingură
o
a&tfel de credin2ă .n mama lui0 dar fu&e&e o co)ilărie'
"re&u)unea că Lo$ingdon &e $a trezi .n! tr!o zi că .i e&te )u&ă
la .ncercare .ncrederea .n Grace' El &)era &ă nu &e .ntm)le0
dar e3)erien2a .i &)unea că oamenii &unt făcu2i &ă
dezamăgea&că' Se .ntoar&e 1i .i .ntin&e lui Lo$ingdon )a6arul0
ciocnind cu el'
!Noroc' A)oi luă o .ng6i2itură zdra$ănă0 .nainte de a
.ntreba Atund0 ce te aduce aid:
!(uriozitatea' Te!am $ăzut &eara trecută la teatru'
(u un mormăit0 recuno&cător )entru lumina )alidă a
.n&erării0 A$endale &e lă&ă .ntr!un 5il2 de lngă ferea&tră'
Lo$ingdon i &e alătură' Amndoi bărba2ii .1i .ntin&eră
)idoarele0 lungi2i confortabil' Erau )rieteni de )rea multă
$reme ca &ă mai )retindă că bunele maniere ar fi a$ut $reo
im)ortan2ă )entru ei'
- Era c6iar drăgu2ă' Nu!mi aminte&c &ă te fi $ăzut $reodată
cu o femeie care &ă )ară re&)ectabilă de la )rima $edere0 zi&e
Lo$ingdon'
- E $ădu$ă0 &e &im2i A$endale obligat &ă!i e3)lice'
Inten2ionez &ă o .n$ă2 că re&)ectabilitatea e &u)rae$aluată'
!(ine a fo&t bărbatul ei:
!%n ti) )e nume S6ar)e' Nu e de $i2ă nobilă' Nu cred că l!
am cuno&cut'
!O femeie de rnd0 $ădu$ă 1i re&)ectabilă )entru moment'
Nu e genul tău obi1nuit'
- ă face &ă mă &imt de )arcă mi!am )etrecut toată $ia2a
mncnd doar budincă' Ea are un gu&t cu mult mai bogat0
mult mai delicat'
- 4e unde e:
- Nu mi!e foarte clar' 9ărbatul ei a murit In India' Se )are că
un tigru a )oftit la el )entru o ma&ă'
- 4e curnd:
!Acum doi ani' Nu!2i face gri5i' A ie1it din )erioada de doliu'
!Nu &unt con$in& că ie&e cine$a $reodată din doliu' "ur 1i
&im)lu &e obi1nuie1te doar &ă trăia&că fără cei )e care i!a iubit
1i i!a )ierdut'
Lo$ingdon 1tia a&ta' .1i )ierdu&e &o2ia 1i fiica' A)oi .n&ă o
.ntlni&e )e Grace 1i acum )ărea că &e bucură din nou de
$ia2ă'
)a6arul Se.ntre
a)lecă .n fa2ă0 .1i )ro)ti coatele de coa)&e 1i .n$rti
)alme'
- Nu &unt eu .n )ozi2ia de a &)une'''
- Atunci n!o &)une0 .i &ugeră A$endale'
Lo$ingdon ridică )ri$irea'
!;tiu că nu ar fi inten2ionat0 dar ai )utea &ă!i faci un rău
ire)arabil0 dacă ea nu e )regătită'
A$endale &e .ntreba dacă nu o 1i făcu&e de5a0 &eara
trecută0 .n tră&ură' Nu0 nu credea că o făcu&e' 7u&e&e luată
)rin &ur)rindere de ceea ce &e .ntm)la&e0 dar numai )entru
că nu mai trăi&e a1a ce$a .nainte' Nu )ln&e&e0 nu!l )ălmui&e
1i nici nu .l făcu&e bădăran'
- i &e )are că e de&tul de )uternică' N!o &ă!i fac nici un
rău'
- (um &)uneam0 nu ar fi cu inten2ie'
A$endale .n$rti 1i el )a6arul cu &cotc6 1i a)oi .l dădu )e
gt'
!Die ce!2i )a&ă:
- 4e cnd te cuno&c0 a&eară a fo&t )rima dată cnd ai lă&at

im)re&ia că e1ti e3act acolo unde $oiai &ă fii'


- La teatru: %ră&c teatrul'
- 4ar nu 1i )e femeia cu care erai'
A$endale &e &culă din 5il20 re$eni la ma&a de marmură 1i .1i
um)lu iar )a6arul'
!"entru că o $reau0 Lo$ingdon' O $reau la mine .n )at a1a
cum n!am dorit niciodată )e nimeni' Se .ntoar&e 1i .nfruntă
)ri$irea amicului &ău' ;i am de gnd &ă mi!o ofer'
Gra2ie $izitei lui Lo$ingdon0 A$endale era .ntr!o &tare
)roa&tă cnd trecu )ragul clubului 4ragonii .ngemăna2i' Voia
un 5oc )ri$at de căr2i unde miza &ă fie ridicată 1i bărba2ii din
5urul me&ei0 nemilo1i' Nu!i )ă&a dacă finan2ele lui a$eau de
&uferit0 de fa)t0 ar fi )referat c6iar' A)roa)e că $oi&e &ă &e
ducă .n cartierul B6itec6a)el0 &ă!1i caute o trfă' Sim2ea
ne$oia &ă lo$ea&că' Sim2ea'''
Să &e lo$ea&că de ea'
Ro&e a lui era aici' "re&im2i&e cum$a că $a fi' Ea nu a$ea
inocen2a )e care o in&inua&e Lo$ingdon0 nu a$ea &ă &e &imtă
rănită' Era o $ădu$ă care0 e$ident0 nu trăi&e $ia2a la ma3imum0
a1a că $eni&e aici0 la fel ca el0 .n căutarea a ce$a care &ă!i
um)le golul dinăuntru'
Lui i!ar
dintre fi )lăcut)ri$ate'
camerele foarte mult
"e &ă4ra?e
o um)le'
nu "utea &ă ob2ină4ar
l!ar deran5a' una
A$endale o $oia .n )atul lui' Voia ca miro&ul tru)ului ei &ă
rămnă acolo 1i du)ă ce ea ar fi )lecat'
"orni &)re ea' Ro&e &tătea lngă roata ruletei' 4e&tul de
a)roa)e ca &ă )oată )ri$i0 dar nu de&tul de a)roa)e ca &ă fi
)u& o miză' Nu .n2ele&e&e niciodată )lăcerea )e care o
gă&eau unii .n a )ri$i )ur 1i &im)lu' 4acă nu e3i&ta nici un ri&c0
unde mai era di&trac2ia0 fiorul: (6iar 1i &ă )ierzi era mai bine
dect &ă nu fi )artici)at deloc'
(nd &e a)ro)ie de ea0 Ro&e &e uită &)re el0 .i zmbi0 dar
era ce$a ciudat .n felul .n care i &e arcuiră buzele0 ce$a ce nu
)utea identifica e3act' Ar fi )u&!o )e &eama unei &tn5eneli fa2ă
de el du)ă &eara trecută0 dar &e gndi că0 dacă ar fi fo&t a1a0
ea n!ar mai fi $enit deloc la club0 1tiind că era foarte )robabil
ca el &ă fie )rezent' A)oi &e gndi iar că mndria ei nu ar fi
l&at!o &ă &tea a&cun&ă aca&ă' Nu0 ar fi $enit &!l .nfrunte0 dar
ar fi făcut!o cu bărbia .n $nt 1i )ro$ocarea .n oc6ii ei alba1tri'
Altce$a nu era .n ordine' "utea &ă )ună )ariu )e $ia2a lui'
A$endale
o)ri&e .1i dădu
.n &cobitura &eama
&)atelui ei0 căcăa5un&e&e
mna lui .nmănu1ată
acolo din )ro)riul&e
imbold0 de .ndată ce a5un&e&e lngă ea' Rezi&tă im)ul&ului de
a o lua re)ede de acolo0 ci o lă&ă &ă &e a1eze mai bine0 &ă o
ia .n &tă)nire' Ro&e nici măcar nu ridică din &)rncene la
.ndrăzneala lui' El &e .ntreba dacă Ro&e ar fi obiectat dacă el
&!ar fi a)lecat a&u)ra ei 1i ar fi luat ca)ti$e buzele acelea0 a1a
cum .1i dorea cu di&)erare'
"robabil'
4e1i ar fi )rimit bucuro& reac2ia ei' 4e la .nce)ut fu&e&e
atra& de $italitatea ei' A&tă!&ear )ărea &ă o fi )ierdut' ;i a&ta
.l deran5a' Nu att fa)tul că li)&ea0 ct moti$ul care &tătea .n
&)atele ace&tei di&)ari2ii' Nu!i )lăcea &ă 1tie că e3i&ta ce$a !
&au cine$a ! care o făcu&e &ă ofilea&că' Nu )entru că &!ar fi
gndit &ă )reia rolul de )rotector al ei' Nu )roceda&e niciodată
a&tfel' Ade$ărul era că de obicei el era cel care )ro$oca
ofilirea'
Nici nu era deo&ebit de mndru .n acel moment de ceea ce
realiza&e' ;tia .n&ă că &tarea ei actuală nu era )ro$ocată de
ac2iunile lui din &eara anterioară ! dacă nu cum$a .1i )etrecu&e
ziua lu)tndu!&e cu demonii bunei!cu$iin2e 1i ale )ietă2ii'
-
-
(e &!a zi&e
Nimic0 .ntm)lat: o .ntrebă'
ea0 &cuturnd din ca)'
O minciună' A$endale &e mndrea cu talentul lui de a citi
femeile0 nu că ar fi con&iderat!o )e ea )rea u1or de citit ! ceea
ce .n&emna că ea $oia ca el &ă o citea&că' Nu .i &tătea .n fire
&ă i&codea&că 1i &ă &a)e )nă ce de&co)erea moti$ul din
&)atele ciudatei &tări a unei femei' 4e obicei0 ele nu a$eau nici
o e3)lica2ie rezonabilă' "roa&ta di&)ozi2ie a unei femei nu!l
atră&e&e niciodată' 4e obicei o lă&a baltă 1i .1i gă&ea alta mai
amuzantă0 mai .ndatoritoare0 mai )u2in com)licată'
4ar )e ea nu o )utea lă&a'
(el )u2in nu deocamdată0 nu .nainte de a o )rimi .n )atul
lui' Ne$oia aceea ne.m)linită era ceea ce .l 2inea ancorat de
ea'
- 4e ce nu 5oci:
Ro&e ridică un umăr dezgolit'
- Nu cred că o $oi face a&tă!&eară' "ur 1i &im)lu a$eam
ne$oie &ă mă .ncon5or de oameni care &e di&trează cu
ade$ărat'
-
(e &!alui.ntm)lat0
in&tinctelor Ro&e: re)etă el0 .mboldit .n )ofida
mai ra2ionale'
(e$a ce )ărea &ă &emene cu o remu1care &cli)i .n oc6ii ei0
.nainte ca ea &ă!1i ferea&că fa2a0 ca 1i cum &!ar fi temut că el
ar )utea g6ici ră&)un&ul .n ei'
- Nu e nimic0 &erio&'
!4acă nu e nimic0 atunci de ce te &u)ără:
Ro&e )ăli u1or0 )ri$i .n 5ur0 ca 1i cum ar fi a1te)tat ca a&u)ra
ei &ă &e nă)u&tea&că ni1te mon1tri uria1i'
- Nu e&te aici locul &ă di&cutăm de&)re a&ta'

!Atunci 6ai &ă )lecăm> Tră&ura mea e aid'


(6i)ul ei fu &căldat de o e3)re&ie de u1urare' A$endale era
&igur că a$ea &ă acce)te' .n &c6imb0 o auzi &)unnd
!Nu e ce$a care &ă te )ri$ea&că )e tine' Ar trebui &ă te duci
&ă 5oci căr2i'
A$endale era con1tient de )ri$irile curioa&e care &e
.ndre)tau a&u)ra lor' A$eau &ă fie .ntreru)2i con&tant de curio1i
1i de bgădo1i'
- i!e teamă că trebuie &ă in&i&t'
.1i a)ă&ă )alma )e &cobitura &)atelui ei 1i reu1i &ă!i
tran&mită că era gata &ă facă o &cenă dacă ea ar fi in&i&tat' Nu
o făcu' "orni alături
!A$endale0 c6iar de
nu el0 cu )a1i
$reau &ă temici0 .nce2i'
deran5ez'
!Nu e nici un deran50 o a&igură el'
O condu&e afară din dădire 1i .i ordonă tnărului care
&tătea .n dre)tul u1ii &ă!i c6eme tră&ura' (t a1te)tară0 nici el0
nici ea nu ro&tiră $reun cu$nt' (u mna .ncă )e &)atele ei0 .i
&im2i tremurul care o tra$er&a' Era o noa)te răcoroa&ă0 dar nu
.ntr!att' .1i trecu bra2ul )e du)ă umerii ei0 ca &ă o )rote5eze
mai bine de $ntul u1or'
- Nu &e cade0 zi&e ea'

!Tocmai am ie1it dintr!o ca&ă de 5ocuri de noroc' i &e )are


)u2in cam trziu &ă!2i fad gri5i e3agerate de&)re ce &e cade 1i
ce nu'
- "re&u)un că ai dre)tate0 zi&e ea 1i &e a)ro)ie mai tare de
el'
A$endale nu era )rea cuno&cut )entru ca)acitatea de a
alina )e cine$a0 dar .n cli)a aceea .1i dorea &ă!1i fi dedicat
mai mult din energiile lui ca &ă fi dobndit acel 6ar' Indiferent
ce anume o &u)ăra0 trebuia &ă &e rezol$e'
So&ilngă
a1eze tră&ura0
ea0 1i1tia
el că
o a5ută &ă urce'
alegnd a&tfel4e1i
&!arera tentata5unge
fi )utut &ă &e la
ge&turi care &ă le di&! tragă aten2ia0 ce$a ce nici unul din ei nu!
1i )ermitea .n acel moment' Nu .nainte de a ob2ine ade$ărul
de la ea' A1a că &e a1eză cuminte )e banc6eta din fa2ă 1i .1i
.ntin&e )icioarele de o )arte 1i de alta a ei'
Tră&ura )orni zgl2indu!&e0 caii mergnd agale0 la )a&'
!%nde mergem: .ntrebă ea'
!"rin ora10 .ncolo 1i .ncoace0 )nă ce ne decidem a&u)ra
unei de&tina2ii'
"nă ce $a fi gata &ă meargă la re1edin2a lui0 .n )atul lui'
Nu!1i amintea &ă!1i fi .nfrnat $reodată )oftele .ntr!att' O
dorea0 dar $oia ca ea &ă fie a lui fără .ncrncenare 1i fără acea
e3)re&ie de .nfrngere din )ri$iri'
- "ot &ă a1te)t toată noa)tea'
Ro&e ridică oc6ii la el'
- 4e ce te intere&ează necazurile mele:
- E greu &ă .ncerc &ă te &educ0 dacă mintea ta e aiurea'
- ă &ur)rinzi0 E3celen2ă' (redeam că nu!2i )a&ă dect de
a&)ectele fizice ale unei femei'
.n mod normal0 a1a era' Ea .n&ă era altfel' A$endale nu 1tia
de ce' .l.nener$a0
im)licat .l fru&tra0 care
toate a&)ectele dar ade$ărul
o )ri$eau'era că $oia
7iecare fir &ă
de fie
)ăr al
ei0 fiecare gnd din mintea ei'
!"lăcerea )oate &ă fie mult mai inten&ă cnd re)rezintă
unicul a&)ect a&u)ra căreia &ă!2i concentrezi eforturile0 cnd
nu e3i&tă alte lucruri care &ă ne di&tragă aten2ia 1i &ă ne
deran5eze' A1adar0 de1i ar )utea &ă )ară că &unt amabil0 e&te
$orba de egoi&m )ur din )artea mea' (red că &e3ul cu tine $a
fi o e3)erien2ă cu totul remarcabilă0 dar nu 1i dacă nu $ei fi
)rezentă cu toată fiin2a ta .n )atul meu'
Ro&e .1i mi1că buzele0 de&c6i&e .ntr!un &ur&'
- (red că lucrul care .mi )lace la tine cel mai mult e
franc6e2ea'
- ;i mie .mi )lace ace&t a&)ect al tău' A1a că te rog &ă fii
directă'
Ro&e .1i .m)reună minile .nmănu1ate0 cu degetele
.m)letite &trn&'
!Vrei &ă &tingi flacăra din lam)ă: E&te mai bine &ă o &)un
)e .ntuneric'
A1a El0
auzi&e' eraunul0
cu cele
nu eramai multe
genul caredintre mărturi&iri0
&ă facă &au a1a
&au &ă a&culte
confe&iuni' Ea .i .ntorcea lumea cu &u&ul .n 5o&' "oate că $a
)etrece două no)2i cu ea' Suflă .n flacără0 &e a1eză la loc 1i
a1te)tă'
- E a1a de dificil0 e o )ro&tie0 zi&e ea .ncet0 cu $ocea )lină
de emo2ie .n .ntunericul a)roa)e com)let'
A$endale )utea &e&iza fiecare nuan2ă &ubtilă 1i &e .ntreba
de ce nu ob&er$a&e )nă atunci că ea )ărea &ă folo&ea&că un
mozaic de accente' "oate că ea călători&e mai mult dect
crezu&e el0 drumurile ei nefiind limitate la India0 a1a cum
lă&a&e &ă &e .n2eleagă' "oate că o $a .ntreba din nou0 cnd &e
$a termina cu a&ta0 .n&ă0 ce im)ortan2ă a$ea:
- Nu te con&ider )roa&tă0 zi&e el'
(u$intele lui erau &incere' "oate că Ro&e era .n multe
feluri0 dar el nu credea că )ro&tia &e număra )rintre ele'
- Nai$ă )oate că e&te un cu$nt mai )otri$it'
O auzi .ng6i2ind cu greu0 dar nu $edea mai mult de cte$a
umbre care dan&au .n 5urul &iluetei ei0 .n tim) ce luminile
lăm)ilor de )e &tradă intrau 1i a)oi di&)ăreau din tră&ură'
!Am calculat gre1it ct tim) $a dura )nă ce &e $or lămuri
lucrurile
a5ungă .ncuminile
a$ereamele'
&o2ului
Ammeu0 )entru
c6eltuit cu ca tot cele5eritate
de&tulă mi!a lă&at)e&ă
credit0 a1te)! tndu!mă &ă!mi aco)ăr datoriile din mo1tenire'
4ar ea .ncă nu mi!a )ar$enit0 1i creditorii .1i )ierd răbdarea'
!Te!au amenin2at:
0 &e )ăru că o zăre1te .ncu$iin2nd din ca)'
- 4a0 mi!e teamă că da0 zi&e ea'
- 9ec?=it6 ce &)une:
- (ă n!ar trebui &ă mai dureze mult0 1i m!a a5utat ct a 2inut
de el0 mi!a .m)rumutat c6iar o mică &umă0 dar nu e&te
&uficient' Nu $reau &ă fug0 nu $reau &ă fiu o la1ă' ;tiu că
trebuie &ă &u)ort con&ecin2ele0 dar gndul la .nc6i&oare'''
!A&tăzi nu mai face nimeni .nc6i&oare )entru datorii'
- (2i$a dintre creditori &!au raliat 1i mă acuză de furt' Am
doar o zi la di&)ozi2ie )entru a )lăti ceea ce datorez &au
amenin2ă că $or merge la Scotland Card'
A$endale nu!1i amintea &ă mai fi auzit de a1a ce$a0 dar
)re&u)unea că aceia care dădu&eră creditele a$eau ne$oie &ă
&e bazeze )e ce$a' (6iar .n cli)a aceea lumina &e &trecură .n
tră&ură 1i .i $ăzu
cu degetele mănu1ile albe0 )uternică imagine de contra&t0
.m)letite'
- (t e de mare datoria: .ntrebă el'
!Sunt )rea &tn5enită &ă!2i mărturi&e&c' Am $orbit cu o
bancă a&tăzi du)ă!amiază0 dar nu $or &ă!mi .m)rumute &uma
de care am ne$oie' Nu )ot &ă!i condamn0 dat fiind că a$erea
&o2ului meu nu e&te .ncă lămurită' 7ie binecu$ntat> Nu a fo&t
un bărbat )rea organizat' !a cam lă&at .n .ncurcătură' .ncerc
din greu &ă nu!i )ort ranc6iună0 dar de$ine tot mai dificil0
)entru că a făcut a1a un talme1!balme1 din toate'
Se )are că bărbatul fu&e&e un neg6iob ab&olut' A$endale
&e a)lecă .n&)re ea 1i .i de&făcu degetele din .ncle1tarea .n
care erau 2inute0 aco)erindu!i!le cu minile &ale'
- Ro&e0 dă!mi $oie &ă te a5ut>
- N!a1 face dect &ă &c6imb o datorie cu alta'
"rin .ntunericul a)roa)e total din interiorul tră&urii0
A$endale .i )utea &im2i )ri$irile )ătrunzătoare fi3ate a&u)ra lui'
- ;tiu ce fel de )lată .mi $ei cere'
(u$intele ei .l răniră' Era o )remieră )entru el' Nu!i )ă&a&e
niciodată ce credeau &au ce &)uneau oamenii de&)re el' Se
educa&e &ă nu &e la&e atin& de calomnii' 4ucea o $ia2ă
dezmă2ată0 nu de
naibii de dificil a$ea )reten2ii
a)ărat' Nu!ide moralitate0
)ă&a niciodată)entru
de cumcă .iera al
erau
)erce)ute ac2iunile0 dar credin2a ei0 că .n &c6imbul a5utorului
lui0 ea $a trebui &ă a5ungă .n )atul &ău'''
.i &tătea .n gt'
.i dădu drumul din mnă 1i &e lă&ă )e &)ătarul banc6etei'
- Nu &unt c6iar att de di&)erat0 .nct &ă fiu ne$oit &ă
)lăte&c o femeie ca &ă!mi intre .n )at' Ro&e0 dacă $ei $rea &ă
o faci0 $a fi )entru că $rei &ă fii acolo 1i doar )entru că $rei &ă
fii acolo' Am mi5loacele nece&are )entru a!2i .m)rumuta banii
de care ai ne$oie' O fac fără nici un fel de obliga2ii0 fără &ă
a1te)t nimic' 4acă te face &ă fii mai lini1tită' "utem &ă
a1te)tăm )nă cnd .mi $ei fi )lătit tot0 .nainte de a trece mai
de)arte'
- Nu crezi că ne $a afecta rela2ia: Am auzit că lucrul cel mai
rău )e care .l )oate face un om e&te &ă .m)rumute bani unui
)rieten'
- Nu &unt con$in& că te!a1 cataloga dre)t )rietenă0 dar &unt
ab&olut &igur că )ot &ă te .m)rumut cu bani 1i &ă nu te
1anta5ez
O auzicuoftnd
a&ta' adnc'
Nu &tau .n ei' .mi )lăte1ti cnd )o2i'
!Nu 1tiu ce &ă zic0 A$endale' Oare nu &ar din lac .n )u2: Te
)lac foarte mult' Nu $reau &ă )rofit de ceea ce &im2i )entru
mine'
- 4acă $rei0 )utem &ă )unem termenii )e 6rtie0 &ă
&emnăm un contract'
!Nu cred că e&te ne$oie0 zi&e ea0 rznd' 4acă nu cum$a
.2i trebuie 2ie'
!Nu0 Ro&e0 am .ncredere .n tine' .i zmbi 1mec6ere1te' ;i
1tiu unde &ă te gă&e&c'
Ro&e clătină din ca)'
- Tot nu )rea 1tiu' E o &umă uria1ă'
!(t:
- (inci mii de lire &terline'
!O nimica toată'
Ro&e r&e mai cu inimă de data a&ta 1i .1i aco)eri gura cu
mna .nmănu1ată'
!E1ti o mană cerea&că' Att de genero&' A)roa)e că nu!mi
$ine &ă cred' 4acă e1ti &igur că nu $a &c6imba lucrurile .ntre
noi0 $oi fi bucuroa&ă &ă!2i acce)t oferta'
A$endale
$izitiului bătu
&ă o ia re)ede
&)re .n aco)eri1ul
re1edin2a &a' tră&urii0 &emnalndu!i
!Vei )rimi banii .n cel mult o oră'

(a)itolul +

(u mna .ncle1tată )e &ăcule2ul de mnă0 Ro&e intră


grăbită .n ca&ă'
-
erric?>
A$endale o du&e&e .n biroul &ău imen& din re1edin2a
grandioa&ă' 4e&c6i&e&e un &eif )la&at .n &)atele unui )ei&a5
marin 1i .i .nmna&e cinci mii de lire &terline cu aceea1i
u1urin2ă cu care ea dădea un )enn@ )entru o acadea' 7ără &ă!
i ceară nimic altce$a .n &c6imb0 nici măcar un &ărut0 o
adu&e&e .na)oi la 4ragonii .ngemăna2i'
Ro&e &e &cuză la &curt tim) a)oi ! trebuia &ă ia legătura cu
cei cărora le datora bani0 ca &ă!1i )oată regla &ocotelile !0
)romi&e
una dintrecă camerele
a doua zi )ri$ate0
&eara $aordonă
face cuunui
el un 5oc de
tnăr &ă!icăr2i
c6eme.ntr
tră&ura 1i &e .ntoar&e re)ede aca&ă' Tră&ura elegantă0 cu
)atru cai0 )entru care )romi&e&e &ă )lătea&că o &umă enormă0
o a1te)ta la intrare'
- erric?>
(u o cană .n mnă0 $aletul ie1i .n &fr1it din 6olul care
dădea &)re &ufragerie 1i bucătăria din &)atele ei'
!Ai a5un& de$reme aca&ă'
!.m)ac6etează' "lecăm'
- .n &eara a&ta: &e miră el0 ridicnd din &)rncene'
- 4a0 a&tă!&eară' Imediat0 ct mai curnd cu )utin2ă'
- (e luăm:
- 4oar ce e al no&tru' La&ă tot re&tul'
erric? &e )reci)ită &)re ea'
!(t ai ob2inut:
- 4e&tul' Acum ocu)ă!te de treburi0 ct mai re)ede'
O luă grăbită )e 6olul de unde tocmai a)ăru&e el' .n fa2a
u1ii de la bibliotecă &e o)ri o cli)ă 1i tra&e adnc aer .n )ie)t0
ca &ă afi1eze o e3)re&ie naturală' A)oi in&)iră din nou' (u
greu )utea &ă .n2eleagă fa)tul că A$endale .i dădu&e cinci mii
de lire fără
a)roa)e că &eca&im2i
măcar &ă cli)ea&că'
$ino$ată0 dar 1tia că"re2
era de o &ecundă0
un &entiment )e
care nu!1i )utea )ermite lu3ul &ă!l nutrea&că' Trebuia &ă!1i
refuze cele mai multe dintre emo2ii0 )e toate cele care ar fi .m!
)iedicat!o .n &co)urile ei' In&)iră .ncă o dată' Era )e cale &ă
.nfrunte )artea cea mai dificilă a )lanului'
4e&c6i&e u1a 1i )ă1i .năuntru0 bucuroa&ă &ă $adă că Harr@
era treaz .ncă' Stătea la birou 1i &cria ce$a' Ridică )ri$irea'
Ro&e .i zmbi .ncrezătoare'
- 9ună0 &cum)ule'

Se a)ro)ie de el )e la &)ate0 .i cu)rin&e umerii .ntr!o


.mbră2i1are 1i .l &ărută )e cre1tet' A)oi $eni .n fa2a lui0 )entru
că era nea)ărat ne$oie ca el &ă .n2eleagă im)ortan2a celor ce
a$ea &ă!i &)ună'
!.mi cer iertare că trebuie &ă te .ntreru) din &cri&0 dar
trebuie &ă!2i &trngi lucrurile' "lecăm c6iar .n &eara a&ta'
- E din cauza ducelui: .ntrebă el' Te!a rănit:
Ro&e fu luată )rin &ur)rindere )entru o cli)ă0 mirată că el
tră&e&e o a&tfel de concluzie' A$endale nu i!ar fi făcut rău
niciodată'
!A0 nu' "ăcat că nu
Am deci& )utea
doar &ă $rea
că a1 .l trateze 1i ea la
&ă $izitez fel'
Sco2ia'
Acolo )uteau &ă!1i )iardă urma'
- Străzile Londrei &unt a1a de aglomerate .n tim)ul zilei0 a1a
că o &ă )lecăm c6iar acum0 cnd )utem &ă ne mi1căm mai
re)ede' Se .ntin&e )e&te ma&ă 1i .l &trn&e de mnă' Ia!2i
materialele de &cri& 1i căr2ile )referate' Nu a$em dect o
tră&ură0 a1a că nu )utem lua totul0 doar lucrurile la care 2ii
foarte mult' "o2i &ă le &trngi re)ede:
- 4a0 bine'

Ro&e .i auzi ezitarea0 tri&te2ea din $oce' Niciodată nu


locui&eră .ntr!un loc att de frumo&' ai 1tia 1i că felul lui ra)id
$a fi de&tul de lent0 de fa)t' 4e .ndată ce $a i&)ră$i &ă!1i
&trngă lucrurile ei0 o &ă!l a5ute'
- ul2ume&c0 dragule' (red că o &ă!2i )lacă .n Sco2ia'
Nu era $orbă0 nici ea nu fu&e&e $reodată acolo0 ca &ă )oată
a)recia0 dar auzi&e $orbindu!&e' .l lă&ă a)oi 1i &e grăbi .n
odaia ei de dormit' Se gndi &ă &e &c6imbe .n ce$a mai )ractic
)entru călătorie0 dar nu $oia &ă mai )iardă tim)ul'
Tra&e micul cufăr ce &tătea lngă )erete0 .i de&c6i&e
ca)acul 1i &e a)ucă &ă!1i .nde&e 6ainele .n el' S)re deo&ebire
de ceeacare
lucruri ce le )orunci&e
.ncă celorlal2i0
nu fu&e&eră ea;i!ar
)lătite' a$eafi&ă .m)ac6eteze
dorit 1i
&ă )oată lua
totul0 dar nu era cu )utin2ă0 a1a că ale&e doar roc6iile cele mai
frumoa&e0 )entru că &!ar )utea &ă!i fie de folo& .n $iitor'
O 5umătate de oră mai trziu0 $izitiul urcă &ă ia cufărul'
#o&e)6 a$ea a)roa)e doi metri .năl2ime 1i era &ub2ire ca o
tre&tie' Ro&e &e temu că o &ă!1i ru)ă &)atele cnd &ăltă
cufărul0 dar omul .l du&e fără nici o )roblemă' Ro&e .1i dorea
&ă fi a$ut bi5uterii' Nu ar fi fo&t a1a de $oluminoa&e 1i $nzarea
lor le!ar fi adu& mai mul2i bani dect orice altce$a ar fi )utut
$inde0 dar bi5utierii nu erau )rea grăbi2i &ă &e de&)artă de
comorile lor0 cnd nu li &e oferea dect o &cri&oare de credit'
ai aruncă o ultimă )ri$ire .n 5urul .ncă)erii'
Lă&a )rea multe lucruri .n urmă0 dar $oia &ă fie &igură că
Harr@ a$ea &uficient &)a2iu' (obor. a)oi ra)id &cările 1i ie1i din
ca&ă &ă $adă .n ce &tadiu erau lucrurile' #o&e)6 &ălta cufărul
dea&u)ra aco)eri1ului tră&urii' (te$a $alize 1i cutii erau de5a
urcate acolo' Se )ărea că &unt de&tul de a$an&a2i' Acum0 dacă
ar reu1i &ă!l grăbea&că )e Harr@'''
-
"leci unde$a
din &)ate o $oce )e furi10una
gra$ă0 doamnă S6ar)e:
)e care auzi că
o cuno1tea o .ntreabă
mult )rea
.ndea)roa)e'
Se ră&uci )e călcie 1i &e trezi na& .n na& cu A$endale'
4oamne fere1te> Ro&e &e miră că furia care .i ardea .n oc6ii
negri nu o tran&formă )e loc .n &crum'
A$endale era li$id'
Gndul nu!i dădu&e )ace ! că nu reu1i&e &ă o intuia&că a1a
cum era dect .n acea &eară' 9ru&c &e &im2i de )arcă ea i!ar fi
de&c6i& cartea &ufletului ei0 ca &ă $adă doar el cum era'
7u&e&e &uficient de $anito& &ă creadă că a$ea o )utere
e3traordinară de ob&er$a2ie0 că a5un&e&e &ă o cunoa&că0 &ă o
.n2eleagă'
.ndrăzni&e c6iar &ă con&idere că .ntre ei ar fi )utut &ă fie
ce$a mai mult dect atrac2ia fizică0 &ă creadă că ea &trni&e la
$ia2ă ce$a din el ce fu&e&e mort de )rea mult tim)'
A$endale 5uca&e un 5oc )ri$at de căr2i cu c2i$a lorzi0 cu
Lo$ing! don 1i cu &o2ia ace&tuia0 Grace' Grace0 care era att
de afuri&it de )rice)ută &ă tri1eze0 care te )utea face &ă crezi
că mergea la cacealma0 )nă te făcea &ă mizezi tot ce a$eai
mai de $aloare0 tu creznd ! 1tiind ! că totul &e $a .ntoarce la
tine0 )entru
căr2ile0 ca a)oi
zmbind &ă $ezi0 .n5urnd
$ictorioa&ă0 1i adună)rintre
totul0 din2i0
cu mnacum făcută
.1i arată
greblă0 .n grămă5oara ei cu c1tiguri ob2inute necin&tit'
9ănuiala .1i i2i&e ca)ul 6d' A$endale .nce)u &ă
&u&)ecteze că )oate el 5uca&e un cu totul alt 5oc0 .ncă de la
.nce)ut0 din cli)a cnd o ob&er$a&e )e doamna .n ro1u )ă1ind
.n club' 4acă o doamnă $oia &ă e&croc6eze )e cine$a0
.n2ele)t era &ă aleagă un bărbat care nu $a )une )rea multe
.ntrebări0 )entru că tot ce!l intere&ează e&te &ă!i ridice fu&tele0
un afemeiat0 un mizerabil cu re)uta2ia că are un &ingur &co) .n
$ia2ă )lăcerea'
Acum0 afuri&ita aceea )erfidă .1i &eme2i bărbia 1i zi&e
- (nd am a5un& aca&ă am gă&it o mi&i$ă de la mama
&o2ului meu' A căzut la )at'''
- Nu0 .i comandă el0 )e un ton gra$0 &ălbatic' Nu mă in&ulta
1i mai mult0 cu alte minciuni'
!Nu te!am min2it' Am datorii' 4oar că cinci mii nu &unt nici
)e de)arte &uficiente'
%ria1ul ! omul trebuie &ă fi a$ut cel )u2in doi metri .năl2ime !
care
uluit' .ncărca
E$ident )e
nu iaco)eri1ul
&e &)u&e&etră&urii
de&)recufere0 gen2i
ce &umă era1i$orba'
cutii cli)i
- 4ar care ar fi &uma: &e intere&ă A$endale'
A$endale .i )utea citi .n oc6i 1iretenia0 .n tim) ce calcula' Ar
fi )utut )aria tot ce a$ea că ea nu calcula cu ct era datoare0
ci care ar fi fo&t &uma )e care el era di&)u& &ă i!o cedeze 1i
care erau 1an&ele &ă!l con$ingă că era o femeie
.n&)ăimntată 1i nu o mani)ulatoare'
Ro&e .1i umezi buzele0 de&c6i&e gura'''
4e du)ă fu&tele ei a)ăru un omule2' %n )itic 1i un gigant'
A$endale era nebunul )e care ea .l adăuga&e la ciudatul &ău
ame&tec de curiozită2i'
- Ro&e0 dă!i banii .na)oi0 zi&e )iticul'
!erric?''''.nce)u ea'
- 9anii &unt ai tăi )re2 de o &ă)tămnă0 o .ntreru)&e
A$endale0 deci& &ă rec1tige 1i &ă!1i men2ină &u)erioritatea .n
&itua2ia re&)ecti$ă'
.ntorcndu!1i iar aten2ia a&u)ra lui0 Ro&e izbucni .n r&'
!La ce!mi folo&e1te dacă nu .i am dect )entru o
&ă)tămnă:
- ă refeream la o &ă)tămnă )e care &ă 2i!o )etreci cu

mine'- .n )atul tău0 )re&u)un'


- E de la &ine .n2ele&'
!Vrei &ă fiu trfa ta tim) de o &ă)tămnă:
!ai bine dect 6oa2ă' "entru o 6oa2ă m!a1 duce la
Scotland Card'
Se )ărea că A$endale 2inea cu tot dinadin&ul &ă facă
do$ada com)letă a idio2eniei lui' 4acă ea .i dădea .na)oi banii0
tot a$ea &ă )lece0 iar el 1i!ar )ierde mi5locul de )re&iune' A$ea
&entimentul că ti)ul acela0 erric?0 ar fi )utut &!o con$ingă &ă
.i .na)oieze banii0 la centimă' (e$a din $ocea omule2ului0 cnd
$orbea cu Ro&e0 .l )unea )e A$endale .n gardă că ei erau
)rieteni de foarte mul2i ani' Nu $oia &ă creadă că &!ar )utea &ă
fi fo&t mai mult de att'
Nu conta' Nu conta c2i bărba2i a$u&e&e' ;i el a$u&e&e
)arte de &uficient de multe femei' Nu era de&tul de i)ocrit ca
&ă .i )oarte )ică dacă mai )rimi&e 1i al2i bărba2i .n )atul ei' 4e
altfel0 cnd era $orba &ă!i &ati&facă )lăcerile0 el c1tiga&e de5a
concur&ul acela 1i nu &e afla&e dect la .nce)ut' Reac2ia ei din
tră&ură
&c6emacon2inu&e
ei' Nici un)rea multă nu
alt bărbat &ur)riză ca &ă
o făcu&e &ă &e
fi făcut
&imtă)arte din
a1a cum
o făcu&e el' .l ener$a că a)roa)e nu!1i mai .ncă)ea .n )iele la
gndul a ceea ce reu1i&e'
Ro&e .năl2ă iar bărbia 1i .l )ri$i fi3 .n oc6i'
- (u trei condi2ii'
- (tă $reme nu .m)iedică .n2elegerea făcută0 &ă le aud'
- Ro&e0 n!o face0 o .ndemnă iar micu2ul' 4ă!i .na)oi banii> O
&ă gă&im alt mi5loc'
Ea .l mngie )e umăr0 )arcă &ă aline durerea că ea nu
a$ea de gnd &ă!i acce)te &fatul' A$endale 1tia că n!o $a face'
ări&e 6otărrea din oc6ii ei0 )ri$irea de lu)tătoare0 )e care o
a$ea 1tiind că bătălia era )ierdută0 fără .n&ă a )ierde &)eran2a
.n rezultatul final al războiului' Ar fi )utut &ă!i &)ună ade$ărul
a$ea &ă )iardă 1i războiul' Era .n&ă )rea furio&0 a1a că 2inu
)entru el acea mică informa2ie' La&!o &ă &ufere>
.l lua&e de )ro&t0 1i A$endale a$ea de gnd &ă &e a&igure
că ea o &ă regrete ge&tul nebune&c ! .n fiece &ecundă &e $a
afla .n com)ania lui'
Ro&e .1i .m)reună minile dinainte 1i zi&e
- ai .nti0 cum am locuit aici doar )e baza )romi&iunii că

$om )lăti0 )nă


re1edin2ei o &ăla)lăte1ti
&fr1itultulunii0
ce )entru
datorăm )entru .nc6irierea
ca .n&o2itorii mei &ă
aibă un loc unde &ă &tea0 fără teama că $or fi da2i afară' A)oi
mai a$em c2i$a creditori care trebuie calma2i' "lăte1te tot ce li
&e datorează' ;i .n &fr1it0 .n fiecare du)ă!amiază0 tim) de o
oră0 $oi )utea &ă re$in aici de una &ingură'
!Ai )utea &ă!2i )lăte1ti tu creditorii cu cele cinci mii de lire'
- Nu' (ele cinci mii de lire .mi $or rămne intacte' Orice alte
c6eltuieli $or a)ărea &ă)tămna $iitoare le $ei aco)eri fără
.ntrebări &au obiec2ii legate de &umă'
- Nu e1ti .n )o&tura de a negocia'
!4acă am e&timat corect ct de cum)lit .2i dore1ti ceea ce!2i
dore1ti0 cred că &unt .n acea )o&tură' Nu mă dau )e nimic'
Oare nu!i &)u&e&e c6iar .n acea &eară că nu era att de
di&)erat du)ă nici o femeie0 .nct &ă fie ne$oit &ă )lătea&că
)entru a o a$ea: Ro&e a$ea &ă!i ia 1i ultimul bănu20 micu2a
$ră5itoare' 4acă a$ea măcar un dram de inteligen2ă0 A$endale
ar trebui &ă!i &)ună &ă &e ducă la dracu< 1i &ă!i .na)oieze
banii' 4acă ar fi a$ut ct de )u2ină inteligen2ă'''
Se )are .n&ă
!Vreunul căcuferele
dintre nu a$eaacelea
nici un e&tro)' 0
al tău:
- 4a0 .ncu$iin2ă ea0 dnd din ca)' (el ro1u'
!Tră&ura mea e la ca)ătul &trăzii'  &ă luăm cu noi cufărul
tău'
!Te a1te)2i &ă merg cu tine c6iar .n cli)a acea&ta:
- 4acă $rei &ă )ă&trezi banii'
- E1ti de acord cu condi2iile mele:
.l ener$a'
!4a0 &unt'
!Am ne$oie de cinci minute0 .năuntru'
!Nu' Am făcut toate conce&iile )e care eram di&)u& &ă le
fac' 7ăcu &emn $izitiului &ău &ă aducă tră&ura la &cară'
"lecăm c6iar acum &au .mi dai imediat banii .na)oi' ;i c6iar 1i
a1a0 )robabil că tot te $oi denun2a la Scotland Card' Trebuie
&ă 1tii că un $ec6i )rieten de familie e&te in&)ector acolo 1i o
&ă!l )un &ă te urmărea&că )recum un co)oi'
A1a cum )ot &ă ate&te o droaie de criminali0 e&te foarte
talentat la a&ta'
Ro&e &e a)lecă 1i .i 1o)ti ce$a )iticului' A$endale a)roa)e
că o a)ucă de bra2 cu &ila 1i o &mul&e de acolo' A$ea )rea
multe
(nd&ecrete fa2ă&edeo)ri0
tră&ura el' Ro&e &e .ndre)tă 1i )orni .nainte0
)nă a5un&e .n dre)tul )ortierei' Ridică din &)rncene'
!E3celen2ă: zi&e )iticul0 făcnd un )a& &)re el' 4acă .i
face2i $reun rău0 o &ă'''
- N!o &ă!i fac nici un rău0 .l .ntreru)&e A$endale' A)oi .1i
trecu )ri$irea a&u)ra ei 1i .i trimi&e un rn5et ab&olut dia$ole&c'
4e)arte de mine gndul de a!i )ro$oca durere'
A1ezată .n tră&ura bine con&truită0 Ro&e nu era foarte
&igură dacă &ă &e .ncreadă .n $orbele lui A$endale &au .n
&ur&ul lui'
- ;tiu că e1ti furio&'
- 7urio& nu .n&eamnă nimic )e lngă furia care mă .ncearcă
)entru că am fo&t tra& )e &foară' 4e1i nu )rea )ot &ă mă
)lng' Ini2ial 2i!am .m)rumutat bani ca &ă te 2in a)roa)e' (u
att mai a)roa)e o &ă!mi fii acum'
A$endale trecu )e banc6eta din fa2ă 1i o .ng6e&ui0 dar
Ro&e refuza &ă &e la&e amenin2ată' II )ri$i dre)t .n oc6i'
!Ar trebui &ă te a1ez )e genunc6i0 &ă!2i &alt fu&tele 1i &ă!2i
dau!(red
o bătaie
că ozdra$ănă la fundul
&ă 2i &e )ară multgol0
maimormăi el'
)lăcut tim)ul )etrecut
.m)reună0 dacă $oi face totul de bună$oie0 ceea ce n!o &ă &e
.ntm)le dacă ai de gnd &ă )roferezi amenin2ări cu )ede)&e
cor)orale' ;tiu că nu le $ei duce la .nde)linire 1i nu &e $a
.ntm)la dect &ă mă ener$ez la gndul că )o2i crede că mă
$oi lă&a intimidată de o a&tfel de abera2ie'
- Sunt mult mai )ericulo& dect .2i .nc6i)ui'
Ro&e &e .ntin&e 1i .i atin&e ma3ilarul 2e)o& cu )odul )almei'
- ;tiu e3act ct de )ericulo& e1ti'

O )arte din ra2ionamentul care &tătu&e .n &)atele deciziei


&ale de a )leca .n grabă nu fu&e&e nea)ărat teama că el $a
de&co)eri ce )unea la cale0 ci mai ale& teama că era foarte
a)roa)e de a ceda atrac2iei )e care el o e3ercita'
- (red că la &fr1itul &ă)tămnii $oi fi mai &)eriată0 mai
marcată 1i mai &tigmatizată dect 2i!ar fi cu )utin2ă &ă!2i
imaginezi' (6iar dacă &unt .ngrozită de ct de mult mă $a
durea la &fr1it0 cred că mă $oi bucura ne&)u& de fiecare cli)ă
)etrecută cu tine' Ai )uterea de a mă di&truge )nă la ultima
fibră 1i0 cu toate ace&tea0 iată!mă> 7ă tot ce )o2i mai rău>
!Afuri&ită &ă fii0 mri el' Afuri&ită>
9ra2ele
1i gura lui oluicotro)i
&e &trn&eră
)e a ei'.nRo&e
5urul credea
ei ca ni1te )anglici
că de5a )uternice
nu mai )utea
&ă fie &ur)rin&ă de )uterea )e care el o a$ea a&u)ra ei0 de
for2a cu care &e &im2ea atra&ă de el0 dar cu toate ace&tea tot
mai reu1ea &ă o ia )u2in )rin &ur)rindere' Sim2i cum o
co)le1e1te )lăcerea0 iar foamea )entru el ie1i $ertigino& la
&u)rafa2ă' Se trezi deodată cu minile lui .n )ăr 1i &im2i
greutatea ace&tuia0 de&)letit0 ro&togolit .n $aluri tot mai 5o&0
5o&0 5o&'
A$endale .1i .nfă1ură o 1u$i2ă .n )umn'
- inunat0 minunat0 murmură0 aco)erindu!i c6i)ul cu o
)loaie de &ărutări0 a)oi .ntorcndu!&e cu buzele )e&te ale ei'
A)rin&e&e .năuntrul ei o flamă care )ornea din $rful
degetelor de la )icioare 1i urca tot mai &u&'
.1i trecu minile )e&te umerii lui0 )e )ie)t0 delectndu!&e cu
&enza2ia mu1c6ilor lui0 z$cnind la fiecare mi1care' Se .ntrebă
dacă 1i ea .l făcea &ă &e &imtă la fel de fierbinte0 de tulburat0
de di&)erat &ă )rimea&că mai mult' 7u&e&e o neg6iobie că nu
.i .na)oia&e banii0 că &e trgui&e cu dia$olul ace&ta0 dar
a)uca&e
oferi el' Se&ăgndea
gu&te uncă)ic
ar din dulcea2a
fi fo&t a ceea ce i!ar
1i mai neg6ioabă dacăfi )utut
n!ar fi
)rofitat de ocazia &ă!i intre .n a1ternut' Oricum era terminată'
Nu mai a$ea nimic de )ierdut'
.1i &trecură minile )e &ub re$erul redingotei lui0 )limbndu!
i!le .n &u& 1i!n 5o&0 c6inuindu!&e &ă i!o dea 5o&' A$endale &e
dădu .na)oi0 .1i &coa&e ra)id 6aina &tn5enitoare 1i o az$rli
)e cealaltă banc6etă' (u degetele dibace .i de&făcu la$aliera0
i!o &coa&e de la gt 1i o aruncă deo)arte' 7ără &ă &e
gndea&că &au &ă ceară $oie0 .1i .ngro)ă fa2a .n &cobitura
gtului &ău0 in&)irnd )arfumul lui bogat' .l &ărută0 mu1cnd
u1or0 &ugndu!i )ielea fină'
A$endale gemu0 adnc 1i gra$' 4egetele i &e &trn&eră 1i
mai tare .n )ărul ei'
- 4e cnd $reau &ă fac a&ta0 1o)ti ea0 cu $ocea răgu1ită0
&im2indu!i )rezen2a inten&ă' Am fo&t c6iar geloa&ă )e la$aliera
ta'
(6icotul lui malefic ră&ună .ntre ei'
!Să nu .ndrăzne1ti &ă!2i refuzi $reo )ărticică din mine'
.i )rin&e din nou gura cu a lui 1i &enza2ii multi)le &e
.n$rte5i! ră .năuntrul ei' Ar fi trebuit &ă!i fie teamă de furtuna
)a&iunii
de altce$a care &e acumula
dect &ă &tea .ntre ei0 dareinu1i)ărea
.n mi5locul &ă fie&ă.n &e
&ă o la&e &tare
dezlăn2uie' (re&cu&e .ntre ei din cli)a .n care .i &im2i&e )ri$irile
a2intite a&u)ra ei0 .n )rima &eară0 de la )rimul cu$nt ro&tit0 de
)rima dată cnd &e mă&ura&eră din )ri$iri0 de la )rima
atingere' 4e atunci0 la fiecare .ntlnire de$eni&e tot mai mare0
)nă ce &e a5un&e&e la acea&tă călătorie .n tră&ura lui0 )e un
drum0 )e o cale către )lăcere'
Tră&ura &e o)ri cu o &mucitură' A$endale cobor. dintr!o
&ăritură' Ro&e dădu &ă .l urmeze 1i &e trezi bru&c .n bra2ele lui0
du&ă cu )a1ii lui mari &)re conacul im)ozant' ;i .nainte i &e
)ăru&e magnific0 dar &co)ul $izitei &ale nu o lă&a&e &ă acorde
)rea mare aten2ie detaliilor' Acum era din nou di&tra&ă de gura
lui li)ită de a ei'
.1i dădu $ag &eama că trecu&eră de u1a de la intrare0 de
ecoul cizmelor lui )e marmură0 )entru a urca a)oi &cările'
A$endale o )urta cu u1urin2ă0 ca 1i cum ar fi fo&t u1oară ca o
frunză de &alcie' .1i 2inea un bra2 )e du)ă umărul lui0 cu
degetele celeilalte .nfi)te .n )ărul lui bogat 1i 1tia că nu &e
&im2i&e niciodată
Era ciudat0 .n $ia2a
cnd ei att de )rote5ată0
era con1tientă .ncotro &ede.ndre)tau0
.n &iguran2ă'
cnd
1tia unde $a duce .ntlnirea acea&ta' Se gndea că ar fi trebuit
&ă fie zguduită de teamă8 .n &c6imb0 tremura de dorin2ă'
A$endale )ă1i .ntr!un dormitor ! fără .ndoială al lui ! 1i
.nc6i&e u1a .n urma lor0 cu o lo$itură de )icior' Se &mul&e din
.ngemănarea buzelor 1i o az$rli )e )atul imen&0 cu baldac6in'
Ro&e ateriză )e el0 &ltnd u1or .n &u&' El .i )rin&e cor&a5ul 1i .l
&f1ie0 de&făcndu!l .n două0 na&turii &ăriră ct colo0 unii
ro&togolindu!&e )e )ardo&eală0 cu un clinc6et' Ro&e .ncercă
&ă facă la fel cu 5iletca lui0 dar nu a$u )utere 1i trebui &ă
.ncerce &ă i!o de&c6eie0 .n tim) ce minile .i umblau zănatice
)e&te )ie)t0 )e&te abdomenul ferm'
(u un 6o6ot de r& răutăcio&0 el .1i &coa&e 5iletca 1i o
aruncă ct colo' %rmă căma1a lui 1i minile ei &e )limbau
)e&te )ie)tul lat0 minunat'
4e&făcu larg materialul cor&a5ului 1i .1i afundă fa2a .ntre
&nii ei'
- E1ti a1a de frumoa&ă0 zi&e el )ătima10 .n tim) ce o
frămnta cu degetele0 cu limba' Lă&ă o dră de mici mu1cături
)e gt .n &u&0 )nă a5un&e din nou &ă )ună &tă)nire )e
buzele
Era ei'
ce$a &ălbatic .n ge&turile lor0 o anume di&)erare' Ro&e
nu &e mai &ătura &ă!l atingă0 credea că nu &e $a &ătura
niciodată'
- 4ata $iitoare o $om lua mai .ncet0 gemu el0 .n tim) ce
buzele lui fierbin2i i &e )limbau )e gt'
4eodată fu&ta 1i de&uurile a5un&eră ră&ucite .n dre)tul
taliei0 iar degetele lui i &e &trecurau )rin de&c6izătura
)antalona1ilor'
.i &im2ea re&)ira2ia fierbinte lngă urec6e'
!4oamne0 e1ti udă0 al naibii de udă' A1a de &enza2ional de
fierbinte'
.1i .ndre)tă &)atele o frac2iune de &ecundă 1i .1i de&făcu
grăbit )antalonii' Ro&e abia dacă a)ucă &ă $adă ceea ce
elibera&e el de acolo0 a$u mai )u2in de o &ecundă ca &ă &e
.ntrebe dacă ar trebui &ă!i fie frică0 a)oi el &e .m)in&e cu for2ă
.năuntrul ei'
Ro&e .1i .năbu1i cu greu un &trigăt de durere0 dar tot .i
&că)ă un &cncet'
-
Să &)ate0
dat )e te ia naiba0
tru)ul&cr1ni el )rintre
.ncordat0 din2iiun.ncle1ta2i0
1i &coa&e cu ca)ul
geamăt &urd0 care
re$erberă din adncul )ie)tului &ău' Răma&e a)oi nemi1cat0
att de com)let imobil0 .ntre ei doi auzindu!&e doar ecoul
re&)ira2iei lui &acadate'
Ro&e &e uită .n oc6ii lui0 )lini de furie mocnită'
!Ai &)u& că e1ti $ădu$ă0 a)roa)e mri A$endale'
- Am min2it'

(a)itolul 

A$endale o )ără&i fără $reun cu$nt .n )lu&' Răma&e )e


)at0 cu bra2ele 1i )icioarele de&făcute0 .n maldărul de 5u)oane
li)icioa&e 1i )ătate de &nge0 .n odaia care mai ră&una .ncă de
zgomotul u1ii trntite .n urma lui' Ro&e &ă mira că mai era .ncă
)rin&ă .n 22ni'
Ar&ura lacrimilor de )e obraz o durea mai tare dect ar&ura
dintre coa)&e' Nu &e &im2i&e niciodată att de &ingură0 de
abandonată0 de deznădă5duită'
Se c6inui
.nc6eie &ă &e
cor&a5ul cu &alte .n ca)ul
cei c2i$a oa&elor0
na&turi .ncercnd
răma1i' &ă!1i
Oare termina&e
cu ea: ai trebuia &ă rămnă: Oare $irginitatea ei &trica&e
.n2elegerea:
.n mod &igur0 nu' Nu $a tolera ca el &ă .ncalce .n$oiala'
9anii erau ai ei0 c6iar dacă ducele nu mai $oia &ă o $adă
niciodată' 7u&e&e att de furio& )e ea0 de )arcă făcu&e ce$a
.ngrozitor' (rezu&e că el $a fi .ncntat &ă afle că nu mai
e3i&ta&e nici un bărbat .naintea lui' Nu a&ta .1i doreau
bărba2ii: (e a)reciau ei: Virtutea:
4e )artea cealaltă a u1ii de )e unul dintre )ere2i &e auzeau
zgomote' Era .ncă o odaie de dormit: Oare el era acolo &e
&)ăla de &ngele ei: Ea unde trebuia &ă &e &)ele:
Ro&e &e dădu 5o& din )at0 &trmbndu!&e )u2in din cauza
durerii0 .ncă .ncăl2ată0 mer&e )e $rfuri )nă la $a&ul )entru
&)ălat0 fără &ă 1tie )rea bine de ce nu $oia ca el &ă audă că &e
mi1că )rin .ncă)ere'
Nu era a)ă' 4oamne0 a$ea ne$oie de a)ă' Se &im2ea a1a
de murdară' Lacrimile amenin2au iar &ă a)ară0 1i Ro&e 1i le
re)rimă'
lua&e cuNu a$eabrutalitate0
atta &ă )lngă )entru
)entru ceea
)ierderea a ceea
ce ea ce eldin
dădu&e .i
)ro)rie dorin2ă'
La u1a care dădea .n odaia cealaltă &e auzi un u1or
ciocănit' %1a &e de&c6i&e .ncet 1i .n cadru ei a)ăru o tnără0
cu o bonetă de )nză care .i aco)erea )ărul ca&taniu0 care .i
zmbi timid'
- 4omni1oară0 $!am )regătit baia'
!A0 zi&e' Trebuia .n&ă &ă &)ună mai mult de att'
ul2ume&c'
.ncet0 intră .n &ala de baie0 cu )ere2ii .mbrăca2i .n faian2ă'
.năuntru era o cadă din cu)ru imen&ă0 att de mare că ar fi
)utut &ă 1i .noate .n ea'
- ă c6eamă Edit60 zi&e tnăra cameri&tă0 .ncercnd $izibil
&ă nu &e arate tulburată de $ederea cor&a5ului ru)t al lui Ro&e
&au de na&turii li)&ă' Vă doare:
!Nu' Nu m!a &ilit0 dacă la a&ta te gnde1ti'
7a2a lui Edit6 &e lumină0 u1urată'
!;tiu că nu e .n firea lui &ă o facă0 dar acum )ărea foarte
&u)ărat' Ne!a dat ordine răcnind''' Iertare' Am $orbit ce nu
trebuie' 7ata .1i dre&e gla&ul 1i .1i .ndre)tă umerii' O &ă o iau
de la .nce)ut'
aduce Va filucrurile'
c6iar acum )lăcereaOmea&ă $i&ăle$ă a&i&t' %n
aran5ez ct lac6eu $ă .n
tim) &ta2i
$ană &ă $ă rela3a2i'
Se )ărea deci că o &ă rămnă'
- ul2ume&c0 zi&e iar'
(u a5utorul lui Edit60 Ro&e reu1i &ă!1i &coată 6ainele fără
$reun incident 1i intră .n $ană0 bucuroa&ă de a)a caldă care o
cu)rindea .n tim) ce &e afunda' Edit6 .i )u&e o )emu2 &ub
ca)'
!A1a0 acum odi6ni2i!$ă )u2in0 1o)ti fata0 ca 1i cum Ro&e era
)e )atul de moarte' O &ă re$in &ă $ă &)ăl du)ă ce mă .ngri5e&c
de lucrurile dumnea$oa&tră'
Ro&e &e .ntreba ce!i &)u&e&e A$endale cameri&tei0 de o
făcu&e &ă fie a1a de gri5ulie' In&)iră adnc0 e3)iră 1i &e afundă
1i mai mult .n a)ă' "ri$i bateriile aurii cu care erau dotate cada
1i la$oarul de lngă ea' E3i&ta a)ă curentă acolo' "robabil că
.l co&ta&e o &umă frumu1ică'
.nc6i&e oc6ii 1i lă&ă a)a cli)ocitoare &ă o aline' Re1edin2a
era foarte tăcută0 a)roa)e nefire&c de lini1tită' Auzi mi1care .n
camera ei de dormit0
Edit6 .i &cotea lucrurilefără .ndoială
&ă le că .i adu&e&eră cufărul0 1i
aran5eze'
%nde era .n&ă A$endale:
Ro&e .l $oia' 4orea ca el &ă o ia .n bra2e0 &ă o 2ină &trn&0
&ă o aline'''
.1i .ngro) fa2a .n mini 1i gemu' Era o )ro&tie' 4in cli)a .n
care fugi&e de aca&ă nu &e bizui&e )e nimeni altcine$a .n
afară de &ine' I&te2imea ei0 mane$rele0 6otărrea de care
dădu&e do$adă' Era )uternică' Nu a$ea ne$oie de A$endale'
4ar .l dorea' .ntr!un fel a&ta )ărea &ă fie mai rău dect
dacă ar fi a$ut ne$oie de el' A&ta .n&emna că el de2inea
controlul'
%n ciocănit u1or' 0 
A$eau o .n2elegere' Nu era bazată )e drago&te &au
afec2iune' Era dorin2ă carnală )ură0 o atrac2ie animalică din
)ricina căreia &e agă2au cu di&)erare unul de celălalt de
fiecare dată cnd &e a)ro)iau' Era o nebunie' Ro&e trebuia &ă
acce)te cum &tăteau lucrurile 1i &ă aibă gri5ă &ă nu &e im)lice
afecti$'
Se auzi din nou un ciocănit &lab'
! 4a: &trigă ea de a&tă dată'
Se de&c6i&e
!Sunte2i gatau1a'
&ă $in0 domni1oară: o .ntrebă Edit6 .ncet0 ca
1i cum &!ar fi temut ca Ro&e &ă nu &e facă 2ăndări'
"e acea&ta o ener$a că A$endale crezu&e că $a a$ea
ne$oie &ă fie cocolo1ită0 doar )entru că el .i ră)i&e fecioria'
Afuri&itul> Ea nu era &labă'
!4a0 ră&)un&e Ro&e cu ce$a mai multă fermitate .n $oce'
Se ridică )u2in 1i )erna căzu in a)ă' Edit6 o &coa&e 1i a)oi
&e a)ucă &ă!i &)ele )ărul'
Nu mult du)ă aceea Ro&e era .n căma1a de noa)te0
a1ezată )e o &ofa0 .n dre)tul focului domol0 cu )ărul .m)letit'
Se gndi că n!ar fi trebuit &ă fie &ur)rin&ă de .ndemnarea cu
care o &lu5ea Edit6' Nu a$ea nici un dubiu că A$endale
găzdui&e multe femei acolo' Se gndi &ă .ntrebe0 dar nu a$ea
c6ef &ă i &e confirme că era doar una dintre multele' "oate că
$oia &ă &e &imtă &)ecială tocmai )entru că .n &eara aceea
renun2a&e la ce$a' (6iar dacă nu era &)ecială'
.ncă un ciocănit &lab .n u1ă'
erric? 1i Sall@ nu ciocăneau niciodată a1a de .ncet' 4e
)arcă .ntreaga
.m)reună cu ceica&ă era .i.niubea'
)e care doliu' .1i dori deodată &ă fie iar
"e mă&u2a 5oa&ă din fa2a ei0 Edit6 )u&e o ta$ă cu farfurii
aco)erite'
- (ina $oa&tră0 domni1oară'
- 4ucele unde e:
Edit6 .1i .ndre)tă &)atele 1i .1i .m)reună degetele'
!.n bibliotecă'
Ro&e &e ridică .n )icioare 1i zi&e
!A1 $rea &ă!l $ăd'
- Să!mi fie cu iertare0 domni1oară0 zi&e Edit6 )ălind0 dar
nimeni nu are $oie &ă!l deran5eze cnd &e .ncuie acolo'
(li)ind0 Ro&e &e uită la ea .ncremenită' Sigur nu auzi&e
bine'
- S!a .ncuiat acolo:
- 4a0 domni1oară' A1a face cnd .l a)ucă furiile'
Ro&e nu auzi&e niciodată a1a ce$a'
- 4u!mă la bibliotecă>
- Vai0 domni1oară0 nu' Am )rimit ordin &ă mă ocu) de
confortul dumnea$oa&tră' Să $ă aduc de mncare 1i &ă $ă
culc'
-
Să mă
culcare' O &ăculci:
mă r&e
culc Ro&e' Nu &unt
doar cnd o &ăco)il &ă fiufir!ar
am c6ef0 du&ăalla
dracului>
Oc6ii lui Edit6 erau gata &ă!i ia&ă din orbite' Ro&e &e gndi
că era din cauză că nu mai auzi&e o doamnă .n5urnd de cele
&finte'
- 4acă nu $rei &ă mă duci la bibliotecă0 o &!o gă&e&c 1i
&ingură'
Se du&e la u1ă' Edit6 i!o luă .nainte0 tro)ăind )rin odaie0 1i
.i de&c6i&e ea u1a'
- Vă conduc eu0 zi&e Edit60 dar E3celen2ei Sale n!o &ă!i
)lacă ab&olut deloc'
"e Ro&e nu o intere&a de nici un fel ce!i )lăcea lui'
(ătrănit0 A$endale 1edea .ntr!un fotoliu din fa2a focului care
abia )l)ia .n 1emineu 1i mai &orbi o dată0 lung0 din )a6arul
cu &cotc6' (u toate )ăcatele lui0 nu răni&e niciodată o femeie0
nu )ro$oca&e niciodată durere'
"nă .n &eara aceea' "nă la Ro&e'
4e ce mama naibii nu!l o)ri&e &au măcar &ă!i fi &)u& &ă o
ia mai
incet:
Nu .n2elegea acea&tă ob&e&ie a lui0 ne$oia a&ta de a o
)o&eda0 care ii cu)rin&e&e fiin2a' Niciodată )nă atunci nu &e
gndi&e O &ă mor dacă nu )ot &ă am femeia a&ta acum'
.n )rezen2a ei )ierdea orice urmă de ra2iune' (um altfel &ă!
1i e3)lice fa)tul că .i dădu&e cinci mii de lire .n loc &ă o
are&teze )entru că .l tră&e&e )e &foară: ;i .l .n1ela&e .n
continuare' Nu era $ădu$ă0 ci o femeie ne)ri6ănită'
Ho6oti )o&ac 1i r&ul ră&ună .n 5urul lui' Nu0 nu ne)ri6ănită'
"oate că nu 2inu&e ea nici un bărbat .ntre )icioare0 dar
ne)ri6ănită nu era' A$endale nu 1tia .n&ă ce era' (ine era
Ro&e S6ar)e: (e 1tia de fa)t de&)re ea: (ă )utea &ă!l facă
&ă &e e3cite cu o a&emenea $iteză0 că .l lua ame2eala' 4ar .n
afară de a&ta'''
Se auzi un ciocănit )uternic'
- A$endale0 de&c6ide u1a> ' 
7ir!ar afuri&ită0 ce căuta aici:
- 4u!te la culcare0 Ro&e>
!Am trimi& )e cine$a &ă o aducă )e mena5eră0 cu c6eia'
A1a că ai )utea la fel de bine &ă!mi de&c6izi c6iar tu'
El era&ă
trebuiau &tă)n aici0 nu ea'
&e ame&tece Iarera
cnd &er$itorii
.n toanelui rele'
.n2elegeau că nu
.l $ăzu&e )e
tatăl lui de de&tule ori .n a&tfel de di&)ozi2ie ca &ă 1tie că nu
era ce$a la care &ă aibă ne$oie de martori' "er&onalul lui 1tia
foarte bine că .n cazul cnd ar fi de&cuiat u1a aceea0
re&)ecti$ul ar fi răma& fără &er$i'''
(lic> drang> Scr2>
Ro&e trecu )ragul u1ii de&c6i&e 1i o .nc6i&e .n urma ei'
(e naiba: Toată lumea o lua&e razna &au doar lumea lui:
Se ridică .n )icioare 1i &e nă)u&ti la bufet'
- Nu $rei &ă te afli aici'
!Te contrazic0 zi&e ea calm' 4acă nu $oiam &ă fiu aici0 nu
eram'
A$endale .1i turnă &cotc6 .n )a6ar 1i &cr1ni
!Trebuie nea)ărat &ă )leci .nainte &ă comit ce$a ce $om
regreta amndoi'
- "o2i &ă!mi dai 1i mie unul: .l .ntrebă'
4ucele .1i &muci ca)ul .ntr!o )arte0 .ntrebndu!&e cnd
a)uca&e ea &ă &e a)ro)ie' Oare nu $edea cum urca .n el
furia: Se uită
!(6iar mi!ar.n)rinde
oc6ii eibine0
alba1tri 1i &im2i
continuă că furia .i )ăle1te'''
Ro&e'
''' &e ofile1te''' &e &tinge' A di&)ărut'
.i .ntin&e )a6arul lui 1i mai luă unul'
!(t tim) $ei rămne aici mă a1te)t &ă faci a1a cum .2i
)orunce&c'
- .ndrăzne&c &ă &)un că o &ă ai de furcă0 )entru că nu am
deloc inten2ia &ă!2i de$in &cla$ă'
(nd 1i )a6arul lui fu )lin0 Ro&e ciocni cu el'
- "entru o &eară )lină de &ur)rize'

Luă o .ng6i2itură 1i dădu a)robator din ca)'


!7oarte bun'
A)oi &e .ndre)tă către fotoliile din dre)tul 1emineului 1i &e
a1eză )e locul lui' A$endale $eni 1i el'
- Eu &tăteam acolo'
!4a0 1tiu0 .i zi&e ea zmbindu!i 1trengăre1te0 cu oc6ii ridica2i
la el' .ncă )ot &ă &imt căldura tru)ului tău' E c6iar )lăcut'
Ea .1i ridică )icioarele 1i le $r. &ub ea' Oricare altă femeie
&!ar fi grăbit &ă &e ducă in celălalt fotoliu' 4ar ea nu era
oricare femeie' El 1tiu&e din )rimul moment cnd o zări&e'
A$endale &e lă&ă &ă cadă .n celălalt fotoliu0 .1i .ntin&e
)icioarele 1i &orbi )e
.m)letit .i cobora dinun
&cotc60
umăr mă&urnd!o din )ri$ire'
1i era .mbrăcată "ărul
.ntr!o căma1ă
de noa)te &im)lă0 din mu&elină' ine o &ă!i cum)ere una de
&atin 1i măta&e' (e ro&t a$ea: .n două &ecunde du)ă ce o $a
.mbrăca el o &ă i!o &coată' .l &cia că o $oia din nou cu o
inten&itate care a)roa)e că .l ema&cula'
- A1adar0 .nce)u el0 cnd ai zi& că e1ti $ădu$ă0 era tot )arte
din 1iretlic:
!4a'
- Nu e3i&tă nici o a$ere de lămurit:

!Nu'
- 4ar )e 9ec?=it6 l!ai făcut &ă &ară )rin foc de )arcă ar fi un
cine de circ'
- .ntr!ade$ăr' Totu1i0 a de$enit &u&)icio&0 gata a)roa)e &ă!1i
dea &eama că l!am trimi& du)ă cai $erzi )e )ere2i' (ă nu am
a$ut nici un &o20 nici o mo1tenire0 că nu am fo&t niciodată in
India' Nici măcar .n Anglia nu am )u& )iciorul0 ca &ă fiu
cin&tită' Era a1adar momentul &ă merg mai de)arte0 )u2in mai
de$reme dect mi!ar fi )lăcut0 dar la 2anc'
cu !4e
calm'ceAinua$ut
mi!ai &)u& de&)re
&uficient )rile5ula$erea ine3i&tentă: .ntrebă el
.n tră&ură'
!Nu c6iar0 nu du)ă ce buzele tale &!au li)it de ale mele'
.ntreaga ra2iune )are &ă di&)ară cnd mă atingi' .n )lu&0 nu
credeam că are $reo im)ortan2ă'
!!am .nfi)t .n tine 1i te!am ru)t0 ca un berbec de a&alt
care .ncearcă &ă &)argă zidurile unui ca&tel'
!N!ai fo&t c6iar a1a de neci$ilizat 1i nici n!a fo&t c6iar a1a
de rău'
!Ai 2i)at'
!Nu m!am a1te)tat &ă fii &u)ărat )entru că m!ai făcut &ă mă
doară'
!#ocul ă&ta )e care l!am 5ucat''' Am crezut că ai mai multă
e3)erien2ă0 că .n2elegi'''
!Am .n2ele&' Li)&a de e3)erien2ă nu te face nea)ărat
ne)rice)ut'
- 4ar necunoa1terea m!a făcut &ă fiu a1a' 4acă 1tiam'''
- (e!ai fi făcut diferit: .ntrebă ea ridicnd din &)rncene'
!Am de gnd &ă!2i arăt0 atunci cnd n!o &ă mai fiu furio& )e
tine'
Ro&e .i &ur&e .ncet0 &enzual0 1i ultimele fărme de furie )e
care
.nainte le de
mairă&ăritul
a$ea &e&oarelui'
to)iră' Afuri&it &ă fie0 o &ă!i arate c6iar
!(ine e1ti tu0 Ro&alind S6ar)e:
!Sunt femeia care .2i $a 2ine de cald .n )at tim) de o
&ă)tămnă'
Sim2i cum i &e &trnge &tomacul la gndul că ea $a )leca'
!A1a de &im)lu:
- Nici unul din noi nu caută ce$a )ermanent'
A$ea dre)tate .n )ri$in2a a&ta' Se $a )licti&i de ea de&tul de
re)ede0 1i &igur nu era genul de femeie )e care ar lua!o de
&o2ie' A$ea ne$oie de o femeie re&)ectabilă0 una care &!l
.n$ăluie .n mantia $irtu2ii ei'
!Nu cred că am mai cuno&cut )e cine$a att de direct'''0
zi&e el0 a)oi &e o)ri 1i clătină din ca)' Vorbe1ti .ntr!un fel foarte
direct0 dar mi!e teamă că min2i cum re&)iri'
- 4orin2a )e care o &imt )entru tine nu e fal&ă'
4e a&tă dată &tomacul i &e .ncordă att de tare că a)roa)e
.l făcu &ă &e .nco$oieze'
!(um de ai răma& fecioară:
!"nă
dore&c &ăacum nude
fiu att amintimă'
cuno&cut
Ai fi )e cine$a
)utut cu ai
&ă mă care &ă!mi
1i )entru
5umătate din &umă'
!.mi )lace de tine0 Ro&e0 zi&e A$endale rznd' Al naibii &ă
fiu dacă nu te )lac'
!;i eu te )lac0 E3celen2ă'
- Nu c6iar att de mult0 dat fiind că n!ai a$ut nici o re2inere
ca &ă mă e&croc6ezi'
Ro&e ridică dintr!un umăr 1i .l )ri$i )e dea&u)ra buzei
)a6arului'
- 4u)ă cum 2i!am &)u&0 creditorii .mi &uflau .n ceafă' Eram
oarecum di&)erată 1i tu recuno&cu&e1i că banii nu contează
)entru tine'
!Am fo&t de&tul de )ro&t ca &ă!2i &)un a&ta0 nu:
Ro&e )ri$i .n 5ur'
!(nd ai att de mult0 e u1or &ă ui2i că e3i&tă al2ii care au
att de )u2in'
A$endale nu inten2iona &ă &e &imtă $ino$at )entru tot ceea
ce a$ea' .n ciuda $ie2ii lui nonconformi&te0 reu1i&e &ă!1i
admini&treze bine domeniile 1i &e a&igura&e că &unt )rofitabile'
- 7ac dona2ii filantro)ice .n&emnate'

-
Ro&e0.n zmbindu!i
numele $reunei trfe )e care o frec$entezi: .l .ntrebă
)ozna1'
A$endale r&e cu zgomot' Nu cuno&cu&e niciodată o
femeie att de de&c6i&ă cnd $enea $orba de&)re &ubiecte )e
care doamnele nu le di&cută niciodată'
- E1ti )lin de contradic2ii' "nă acum o oră erai $irgină 1i cu
toate a&tea nu ai nici o re2inere &ă $orbe1ti fără )erdea'
!Am du& o $ia2ă )u2in obi1nuită0 de&)re care nu $reau &ă
$orbe&c' Sunt &ingură de cnd a$eam 1a)te&)rezece ani0 fără
$reo doamnă de com)anie care &ă &e a&igure că .mi )ă&trez
gndirea )ură 1i ne1tiutoare .n tot ceea ce &e )etrece .ntre un
bărbat 1i o femeie'
4ucele cuno1tea multe fete care &e mărita&eră la
1a)te&)rezece ani' Atunci de ce i &e )ărea 1ocant cnd &e
gndea la ea0 &ingură0 la o $r&tă att de fragedă:
- (um ai reu1it &ă &u)ra$ie2uie1ti:
- (u talent0 1iretenie 1i )er&e$eren2ă'
!;i de&tul de multă .n1elătorie:
!Nu am .n1elat niciodată )e nimeni care nu 1i!ar fi )ermi&
&ă fie .n1elat'
- (rezi că a&ta te .nnobilează cum$a:
!Nu0 deloc' ;i 1tiu că o &ă )lăte&c &cum) )entru a&ta' 4ar
nu acum'
- 4im)otri$ă0 cred că e momentul &ă )lăte1ti )entru că m!ai
lă&at &ă cred că e1ti cu mult mai e3)erimentată dect e1ti'
"u&e )a6arul deo)arte 1i &e ridică .n )icioare' .n oc6ii ei nu
$edea teamă0 ci doar curiozitate 1i dorin2ă' ereu dorin2a' Nu
cuno&cu&e niciodată o femeie care &ă!l facă &ă &e &imtă a1a0
de )arcă ardea de dorin2a de a fi cu el' A0 &igur că femeile .i
căutau com)ania0 flirtau cu el0 .l a22au0 .l i&)iteau' 4ar
niciodată nu .l făcu&eră &ă &e &imtă ca 1i cum ce$a din
adncul lor a)ela la ce$a din &trăfundul lui'
Se a)ro)ie de ea0 .i luă )a6arul 1i .l )u&e )e ma&ă' Ro&e
nu )rote&tă0 abia dacă &e clinti0 cu oc6ii a2inti2i mereu .n oc6ii
lui' A$endale nu mai a$ea .ncredere că )utea &ă!i g6icea&că
&tarea0 &ă citea&că ceea ce ea i!ar fi )utut comunica' .l
)ro&ti&e o dată' Ar fi )utut &ă o facă din nou'
Veni&e totu1i aici0 .n brlogul lui0 &ă .ntărte fiara' Trebuia
&ă 1tie că el nu ar fi deran5at!o dacă rămnea .n camera ei 1i
&!ar fi culcat )ur 1i &im)lu' "oate că diminea2ă el &!ar fi &im2it
altfel'
Ea "nă atunci
ale&e&e )oate că
.n &c6imb &ăi!ar fi trecut
$ină furia'
du)ă el' Trebuie &ă fi 1tiut
unde a$eau &ă ducă ac2iunile ei' A$endale o .ncon5ură cu
bra2ele 1i o &ărută' Ro&e .i ră&)un&e ca 1i cum era &trnită 1i
el a)rin&e&e un c6ibrit' .n ciuda nerăbdării lui 1i a felului brutal
.n care o )o&eda&e mai de$reme0 acum ea .1i de&c6i&e gura
&ă!l )rimea&că0 limba ei .m)letită cu a lui' Nu era o
domni1oară timidă' Nici $orbă'
Ro&e nu c1tiga nimic dacă &!ar fi )refăcut doar că .l
dore1te' 9anii erau la ea' El re&)ecta&e condi2iile )e care i le
)u&e&e0 de1i regreta de5a că fu&e&e de acord &!i la&e o oră
de &ingurătate du)ă!amiaza' Voia &ă fie cu ea .n fiece cli)ă0 .n
fiece &ecundă0 )nă ce &!ar fi terminat tim)ul
)e care .l con$eni&eră .m)reună' .1i &trecură un bra2 )e &ub
)icioarele ei0 )e celălalt )e du)ă umeri0 o ridică 1i o cuibări la
)ie)tul lui' Nu $oi &ă analizeze ct de bine &e mula&e )e el0
ct de )erfect &e )otri$ea' Nimic nu era )erfect .n $ia2ă' Nimic
nu &e )otri$ea )erfect'
Ar fi )utut cu toate a&tea &ă 5ure că ea &e )otri$ea0 a1a
g6emuită .n bra2ele lui'
- ;tiu &ă merg 1i &ingură )nă &u&0 zi&e ea'
- 4ar )icioarele mele &unt mai lungi0 a5ungem mai re)ede
a1a'
Ro&e .1i lă&ă ca)ul .n &cobitura umărului lui'
- 4e ce te .ncui .n bibliotecă atunci cnd e1ti )ro&t di&)u&:
!Nu $reau &ă!mi $adă ceilal2i furia0 zi&e el 1i .nce)u &ă urce
&cările' Eu o con&ider o &lăbiciune'
- Nu cred că e3i&tă la tine $reo &lăbiciune'
Aici gre1ea' .n ceea ce o )ri$ea0 el nu era nici )e de)arte
att de )uternic )e ct ar fi fo&t ne$oie' 4e două ori de5a .n
&eara aceea ea .i &)ulbera&e furia cu mai )u2in de un &ur&'
4acă nu a$ea gri5ă0 &!ar )utea ca ea &ă!l &c6imbe ire$ocabil'
Nu )utea &ă ri1te a1a ce$a'
Ro&e &e gndi că ar fi )utut &ă &e obi1nuia&că &!i &imtă
bra2ele )uternice &u&2innd!o0 ca el &ă o )oarte oriunde ar fi
$rut el &ă fie' Gndul o .nfurie' Nu a$u&e&e niciodată ne$oie
de nimeni de cnd fugi&e de tatăl ei0 la 1a)te&)rezece ani' Nu
fu&e&e c6iar de ca)ul ei0 dar ea fu&e&e cea ră&)unzătoare de
al2ii' Oamenii aceia erau cu ea )entru că &e .ncrezu&eră .n ea0
)entru că ea fu&e&e gata &ă facă orice )entru a &e a&igura că
&untOare
cu to2ii
nu .n &iguran2ă'
ace&ta era moti$ul )entru care acum &e afla
dormitorul ducelui0 care o a1eza u1or cu )icioarele )e
)ardo&eala aco)erită cu co$oare:
Ace&ta trebuia &ă fie moti$ul0 &ingurul moti$' Ro&e nu!1i $a
)ermite &ă fie mai mult de att0 &ă creadă că0 )oate0 o
&ă)tămnă cu ea nu i!ar fi fo&t de a5un& ducelui' Să creadă că
ar )utea ie1i ce$a grandio& dintr!un lucru ce mu&tea a
răzbunare'
Ro&e $a )leca de aici doar cu amintirile' ;tia a&ta'
A$endale nu $a ceda nici o )ărticică din &ine0 ca &ă o ia cu ea'
Tot ceea ce .i $a da $a fi )lăcere' Nimic mai )rofund de att'
inile lui mari .i de&c6eiar .ncet na&turii cămă1ii de
noa)te' Era o căma1ă ieftină0 )e care nu i!ar fi fo&t greu &ă o
.nlocuia&că0dacă i!ar fi &f1iat!o' 4ar nu0 A$endale ale&e&e &!
i di&trugă o roc6ie care o co&ta&e ce$a bani' Ro&e zmbi' Nu0
)e el o &ă!l co&te0 )entru că roc6ia era indu&ă .n c6itan2ele )e
care ducele le $a )lăti' ;i a)oi $a mai )lăti o dată cnd ea o
&ă!1i comande alta0 .nainte ca &ă)tămna &ă &e termine'
to2iSe gndi că
creditorii ar fi trebuit
.nainte &ă a1te)te
de a $eni )năA$endale
la el0 dar ce ar fi fo&t
era )lăti2i
un
nonconformi&t cu anumite &tandarde' %n duce care .1i $a )lăti
datoriile0 c6iar dacă datoriile erau ale ei' (iudat cum de a$ea
.ncredere .n el0 .ncredere .n cu$ntul lui'
O $oce .i 1o)tea &ă &e .ncreadă .n duce .n toate )ri$in2ele0
dar nu )utea' Tim)ul )etrecut cu el era .n egală mă&ură 1i un
tim) )entru ea .n&ă1i' .n tim) ce căma1a de noa)te .i aluneca
la )odea0 Ro&e nu &e mai gndi la nimic0 .n afară de el0 .n
afară de A$endale'
Sati&fac2ia din )ri$irea lui0 admira2ia0 )a&iunea'
!4oamne0 c6iar e1ti frumoa&ă0 zi&e el0 cu gla&ul &ugrumat
de dorin2ă' A1 )utea &ă mă biciuie&c )entru că m!am grăbit
att mai de$reme 1i mi!am refuzat $ederea ta com)let
dezbrăcată'
! "oate că 1i eu o &ă te biciuie&c )entru că .mi refuzi
$ederea ta'
Nu 1tia de unde .i $enea .ndrăzneala )e care o afi1a' ;tia
doar că i &e )ărea fire&c0 i &e )ărea că .n )rezen2a lui nu
e3i&ta 5ena goliciunii0 nu e3i&ta ru1ine )entru ceea ce trăiau
.m)reună'
4e a&tăcadată
.mbrăcat mai A$endale nu eraa$u
.nainte' Ro&e nicide)ede&făcut
de)arte doar
la fel c2i$a
de
na&turi de la căma1ă0 nici măcar de la man1ete nu' A)oi el .1i
tra&e căma1a )e&te umeri0 )e&te ca)0 dez$ăluindu!1i .ncet
abdomenul 1i )ie)tul0 )erfect modelate' (a de bronz' Ro&e &e
.ntreba ce făcu&e el de &e bronza&e a&tfel'
Oc6ii lui &cli)eau de mul2umire' ;tia că e c6i)e1' Ro&e ar fi
$rut &ă!i mai taie )u2in din mndrie0 &ă!i &)ună că $ăzu&e 1i
bărba2i mai frumo1i0 dar ar fi fo&t o minciună 1i .ntre ei
fu&e&eră de&tule minciuni' (nd .i atin&e timid )ielea
.nfierbntată0 degetele ei tremurară u1or'
A$endale gemu &tin&0 1i ea &e &im2i )uternică )entru că
a$ea a&u)ra lui un a&tfel de efect' .1i li)i minile )e
abdomenul lui0 c6iar &ub coa&te 1i .nce)u &ă!l mngie u1or .n
&u&' A1a de ferm0 a1a de mătă&o&' (um &e )utea &ă fie .n
acela1i tim) 1i una0 1i cealaltă: .1i du&e minile tot mai &u&0 )e
)ie)t0 )e&te umeri 1i de!a lungul bra2elor )uternice' A$ea
mu1c6i tari ca )iatra'
!Di!a1 &)une că e1ti minunat0 zi&e ea0 )ri$indu!l .n oc6i0 dar
)re&u)un că 2i!au &)u&!o de&tul de multe doamne0 ca &ă 2i &e
urce la ca)'
- Nici una din ele nu a contat'
a3ilarele i &e .ncle1tară0 .i z$cni un mu1c6i acolo0 1i
Ro&e nu )utu &ă nu &e .ntrebe dacă nu cum$a ducele nu
.ncerca &ă &e ab2ină0 ca &ă nu &)ună că ea conta'
(e gnduri )ro&te1ti0 .nc6i)uite> Lui nu!i )ă&a nici de ea
mai mult dect att ct $or a$ea acum' Ar fi )utut &ă!i ceară
două &ă)tămni0 o lună0 1i ea i le!ar fi acordat' 4ar A$endale
nu dori&e dect o &ă)tămnă 1i )e urmă a$ea &ă termine cu
ea' Orict de mult 1i!ar )utea ea dori altce$a0 nu era dect una
dintre acelea. (ele care0 )nă la urmă0 nu contau'
4ar nu &e $a gndi la a&ta' Nu .n noa)tea acea&ta'
.1i trecu minile .n &u&ul bra2elor lui0 făcnd drumul in$er&0
)e&te )ie)t .n 5o&0 )nă acolo unde )ielea era aco)erită de
materialul )antalonilor' Vedea umflătura de acolo0 care .i
a)ă&a )antalonii' (uno1tea &enza2ia aceleia adncite
.năuntrul ei0 dar abia dacă o $ăzu&e'
.1i cobor. )ri$irile 1i de&făcu doar un na&ture' A)oi un altul'
;i .ncă unul' .l eliberă com)let' .1i a)ă&ă degetele
tremurătoare )e fierbin2eala lui 1i rma&e cu re&)ira2ia tăiată'
-
4acă a1 fi zărit!o mai .nainte0 &e )rea )oate &ă fi fo&t
.ngrozită'
- 4acă a1 fi 1tiut că e1ti $irgină0 2i!a1 fi alinat &)aimele'
Ro&e &e lă&ă u1or .n 5o& 1i .i tra&e )antalonii0 in&)irnd
)rofund miro&ul lui de mo&c0 ame2itor' (nd A$endale )ă1i .n
afara lor 1i .i .m)in&e .ntr!o )arte0 ea .1i lă&ă minile &ă!i
mngie coa)&ele mu&culoa&e'
El .1i $r. minile )e &ub bra2ele ei 1i o ridică .n &u&'
- O &ă )o2i e3)lora mai trziu' 4eocamdată am de gnd &ă!
2i .m)ărtă1e&c ceea ce nu 2i!am .m)ărtă1it mai de$reme0
)entru că eram )rea egoi&t 1i mi&tuit de )oftă'
O ridică .ncă o dată .n bra2e 1i o )u&e )e )at0 doar că de
a&tă dată o )u&e de!a lungul lui0 cu ca)ul a1ezat )e o )ernă'
Se .ntin&e lngă ea 1i o &ărută att de ginga10 că Ro&e
a)roa)e .nce)u &ă )lngă0 .ntre ei fu&e&e .ntotdeauna o
foame care .i aca)ara&e0 iar ea 1tia că acum A$endale .ncerca
&ă o domolea&că0 &trăduindu!&e &ă &e re$an1eze0 cnd de
fa)t nu e3i&ta nimic ce ar fi trebuit ră&)lătit' 4ar nici nu )utea
&ă nege că .i )lăcea lentoarea cu care limba lui o mngia )e
aa)ro)ierea
ei' .1i .ncolăci bra2ele
tru)ului lui' .n 5urul umerilor lui0 .ncntată de
A$endale o )rin&e de .nc6eieturi 1i .i tra&e minile
dea&u)ra ca)ului0 )rinzndu!i oa&ele fragile cu mna lui
)uternică'
- 7ără atingeri0 .i ordonă el' Totul doar )entru tine'
!4ar .mi )lace &ă te ating' .mi )ro$oacă bucurie'
(6i)ul lui &tătea dea&u)ra ei0 la doar c2i$a centimetri
de)ărtare0 cu )ri$irea adncită .n )ri$irea ei'
!E1ti nemai)omenită>
!Sunt &igură că au mai fo&t 1i alte femei care au $rut &ă te
atingă'
- ai mult din obliga2ie0 cred' "entru că a&ta &e a1te)ta de
la ele'
Ro&e .i zmbi &enzual'
- "oate că a&ta $oiau &ă te facă &ă crezi0 dar am bănuiala
că erau de!a dre)tul .ncntate &ă aibă )rile5ul de a!1i )limba
minile .n $oie )e&te tru)ul tău' E1ti )ur 1i &im)lu &)lendid'
4ucele o )ri$i cu oc6ii abia mi5i2i'
- Nu e lingu1eală0 cnd e ade$ărat0 adăugă ea'
!Acum bucură!te de ceea ce am &ă!2i ofer'
.i dădu
i&cnd micidrumul minilor
fiori de )lăcere1i .1i
care)limbă buzele
o făcură )e&te
&ă!1i bărbie0
.nco$rige
degetele de la )icioare' .nce)u &ă o lingă0 de la gt .n 5o&0
.ntre &ni0 li)ăindu!i )ielea ca 1i cum ar fi fo&t )udrată cu
za6ăr'
Ro&e .ncercă &ă!1i 2ină minile acolo unde i le )u&e&e el0
&ă!i acorde acel dram de )o&e&iune tem)orară0 dar cnd el .i
)rin&e &nii .n cău1ul minilor 1i .i .m)re&ură &frcul cu gura0
nu &e mai )utu ab2ine 1i .1i .ngro)ă degetele .n )ărul lui negru
1i de&' ;i nici nu &e )utu o)ri &ă nu &coată un geamăt &urd0 &ă
nu!1i arcuia&că &)atele' El &ugea0 .1i ră&ucea limba )e&te
$rful .ntărit0 &ugea iar0 .n tot tim)ul ace&ta frămntndu!i u1or
&nii'
Era minunat cum el o )utea atinge .ntr!un loc0 1i totu1i ei &ă
i &e )ară că .i &im2ea atingerea )retutindeni' Se gndi că o &!o
ia razna de attea &enza2ii0 dar )oate că tocmai a&ta era 1i
inten2ia lui &ă o &coată din min2i0 ca &ă!1i )iardă $igilen2a 1i &ă
fie &ilită &ă rămnă .n gri5a lui )entru tot re&tul $ie2ii'
(e idee carag6ioa&ă> El nu o $oia )entru totdeauna' O
&)u&e&e de&tul de clar' Nu o $oia dect )entru o &ă)tămnă0
1a)te no)2i'
"e urmă a$ea &ă o termine cu ea' Atunci ea $a trebui &ă
)lece de la re1edin2a lui0 .n $iteză0 o femeie &c6imbată )entru
$ecie'
4ar nu a$ea &ă regrete 1i nici &ă!i )oarte )ică )entru a&ta'
Nu atta $reme ct el a$ea )uterea &ă o ducă )e culmi
a&emenea celor din &eara aceea0 .n tră&ură0 a&emenea celor
)e care bănuia că inten2ionează &ă o ducă acum' (u el )utea
&ă zboare0 )utea &ă fie liberă cum nu fu&e&e $reodată .nainte'
El .i )u&e din nou minile )e )ernă' Ro&e a)roa)e că .l
ble&temă' 7ără .ndoială că a1a $a face cnd o &ă )lece' O $a
face ne)otri$ită )entru oricare altul0 1i o $oce .n mintea ei .i tot
re)eta că ace&ta era 1i )lanul lui' Să!i ofere ceea ce nici un
altul nu $a mai )utea &ă!i dea' Să ia de la ea ceea ce nici un
alt bărbat nu a$ea )uterea &ă ia'
A$endale .1i mi1că tru)ul acela incredibil0 1i Ro&e $ăzu
cum .i 5oacă mu1c6ii la fiecare mi1care' (um &e umflă0 &e
ră&uce&c0 &e de&! tind' Voia &ă!l $adă com)let dezbrăcat 1i
e3ecutnd toate acti$ită2ile imaginabile' Era .ntruc6i)area
)erfec2iunii0 )o&e&orul unui tru) care nu trăda' 4acă ar fi
crezut
oc6i 1i .n1tiazei0
căRo&e ar ficuno&cu&e
bărbatul zi& că e binecu$ntat0
trădarea0 că dar .l )ri$i&e
)urta adnc .n.n
el cicatricile lă&ate de ea' 4ar cu toată acea .ntunecare de
&u)rafa2ă0 el a$ea totu1i ca)acitatea de a!i dărui frumu&e2ea
)lăcerii'
.nfi)t .ntre coa)&ele ei0 .i cu)rin&e cu minile curbura
1oldurilor 1i .1i )limbă buzele )e&te abdomenul ei0 lingnd!o0
&ărutnd!o0 .n tim) ce &e a)ro)ia de buric' .l .ncon5ură cu
limba0 iar a)oi 1i!o afundă .n el'
! ai trziu o &ă beau brand@ de aici0 1o)ti el 1i imaginea
lui lin! gndu!i carnea o făcu &ă fie cu)rin&ă de fierbin2eală'
A$endale cobori o idee mai 5o&0 )nă ce re&)ira2ia lui .i
ciufuli crlion2ii dintre coa)&e'
I &e )ărea decadent &ă!i $adă cre1tetul .ntre )icioarele ei
de&făcute' .ntin&e minile 1i .1i trecu degetele )rin )ărul lui'
Rezi&ta&e ct de mult )utu&e fără &ă!l atingă'
Limba lui lă&ă o dră )ro$ocatoare .ntre )liurile feminită2ii0
ea .1i a)ă&ă coa)&ele de el0 &trngnd 1i mai tare 1u$i2ele de
)ăr' (rezu&e că el $a folo&i din nou degetele' Nu &e a1te)ta&e

u1or'o $enereze )ractic&ecuridică
(a)ul lui Ro&e guradin
lui')ernă
O ciuguli0 o ciu)i0
1i umerii ei &etrăgnd
arcuiră
.n fa2ă'
!A$endale0 ce faci:
El ridică )ri$irea' .n oc6ii negri 1i )ro$ocatori Ro&e $ăzu
)a&iune0 dorin2ă 1i )o&e&i$itate' .n cli)a aceea el o )o&eda
com)let 1i 1tia al naibii de bine a&ta'
!(e ar fi trebuit &ă fac mai de$reme' (e $reau acum &ă fac'
(e inten2ionez &ă fac de o &ută de ori .nainte &ă )leci'
!A&ta nu )oate &ă fie o )urtare cu$iincioa&ă'
! Vrei &ă mă o)re&c:
Era o )ro$ocare .n $orbele lui0 dar 1i o urmă de .ndoială' Ar
fi .ncetat ce făcea dacă ea i!ar fi cerut!o'
Ro&e nu i!ar fi .ncredin2at inima ei0 dar nu era cin&tit0 )entru
că el nu 1tia că făcea )arte din .n2elegere' 4ar .i .ncredin2a
fără nici o re2inere tru)ul ei'
!Nu'
A fo&t mai mult &unetul re&)ira2iei tăiate0 mai &urd dect o
1oa)tă0 dar cu toate ace&tea )ăru &ă ră&une .n .ncă)ere ca o
.m)u1cătură tra&ă'
!Atunci &a$urează0 zi&e A$endale0 cu un &ur& mali2io&'
Ro&e &e lă&ă
baldac6inul .na)oi de
de catifea )e dea&u)ra0
)erne0 cu oc6ii fi3a2i
.n tim) cela |
limba lui făcea cercuri 1i $rte5uri' Ro&e nu $oia &ă ia cu ea
amintirea catifelei' Voia amintiri cu el' .1i cobor. oc6ii 1i &e
delectă cu )ri$eli1tea lui .ntre )icioarele ei' 4in miezul fiin2ei ei
&e ră&)ndi o căldură care o .nfă1ură' "lăcerea de$enea tot
mai mare'
A$endale .1i &trecură minile .ntre fe&ele ei 1i a1ternut0 o
&ăltă )u2in0 ca 1i cum .1i oferea &ie1i un fe&tin delicio&0 1i
&e)za2iile o &trăbătură0 ca 1i cum el ar fi &trăfulgerat!o' .1i
.ncle1tă 1i mai tare degetele .n )ărul lui' Re&)ira2ia lui de$eni
&acadată' "lăcerea de$enea tot mai mare0 inunda totul0 de
)arcă el ar fi comandat $alurile 6edoni&mului'
Ro&e .i 1o)ti numele0 a)oi .l &trigă0 .n tim) ce un $al de
e3taz o .n$ăluia0 o ducea .n &trăfunduri 1i a)oi o ridica .na)oi'
7u zguduită cu o for2ă care amenin2a &ă!i de&facă oa&ele din
.nc6eieturi'
!A60 4oamne> A60 4oamne>
A$endale .i ridică tru)ul 1i o luă .n bra2e0 cuibărind!o la
)ie)t0 .ngro)ndu!i
de!a lungul &)atelui'fa2a .n tot
4u)ă &cobitura umărului
ceea ce!i oferi&e01icum
mngind!o
&e )oate
ca ea &ă fi gă&it 1i mai multă )lăcere .n ce$a att de &im)lu0
de lini1titor:
Era letargică 1i a$u&e&e )erfectă dre)tate de&)re oa&ele ei'
Se to)i&eră' Nu $a mai fi niciodată ca)abilă &ă )ără&ea&că
)atul lui' Reu1i0 nid ea nu 1tia cum0 &ă!1i )ună mna )e 1oldul
lui'
!Ar trebui &ă fii''' .n mine0 abia .ngăimă ea'
A$endale o &ărută )e frunte 1i zi&e
! ai trziu'
!4ar te $reau'
!Di!am &)u&0 de data a&ta a fo&t )entru tine' Nu $oi mai fi la
fel de altrui&t a doua oară0 a1a că )rofită ct )o2i' La&ă!te &ă
adormi a1a0 &ati&făcută )e de)lin' O &trn&e de fund 1i
continuă E cel mai bun &omn'
.n tră&ură crezu&e că a trăit )lăcerea ma3imă' Nu 1tia dacă
&ă fie mul2umită &au .ngrozită &ă de&co)ere că &e .n1ela&e'
.nainte ca el &ă &e o)rea&că0 &e gndi&e că ar fi )utut &ă 1i
moară de la attea &enza2ii cte &e )rice)ea el &ă ofere'
Tru)ul .l durea de dorin2a de a &e .m)lnta .năuntrul ei' Nu
.i)ri$ea0
&tătea&e.n)ărea
obiceică
&ă!1i refuze
toate ceea ce
obiceiurile lui dorea0 dar .n&ăceea
erau &ortite ce o
di&)ară'
.ntotdeauna &e bucura&e de )lăcere de dragul )lăcerii0 dar
cu ea mai era ce$a0 ce$a ce nu )utea defini e3act0 )e care nici
nu $oia &ă!l )ri$ea&că )rea .ndea)roa)e' Să o )ri$ea&că )e
ea era totu1i o altă )o$e&te'
0 2inea a)roa)e de &ine 1i .i $edea )erfect mu1c6ii $lăgui2i
care &e rela3au 1i mai mult0 .n tim) ce ea &e lă&a )radă i&)itei
&omnului' A$endale făcu atunci ceea ce ar fi trebuit &ă facă
mai de$reme 1i .i de&)leti blnd )ărul0 trecndu!1i degetele
)rintre 1u$i2ele lungi0 fără &ă o trezea&că' Abia dacă &e&iza .n
continuare că ea )ătrun&e&e .n &anctuarul lui ! că o
con$in&e&e )e mena5eră &ă!i de&cuie u1a0 ca &ă )oată intra !0
de )arcă locul .i a)ar2inea .n egală mă&ură 1i ei0 ca 1i lui' (u
nici o altă femeie nu &e &im2i&e att de mult )e )icior de
egalitate'
1 &e )ărea că ace&t a&)ect al ei era la fel de i&)ititor ca
)ielea ei de alaba&tru0 )e care 1i!o re$ela&e cnd el .1i lua&e
.n &fr1it răgazul de a o )ri$i .n toată goliciunea ei' Vor )etrece
.m)reună
fi mai multode&ă)tămnă
att' incredibilă0 de1i regreta de5a că nu $a
Re&)ira2ia ei molcomă .i &ufla firele &ub2iri de )e )ie)t'
na )e care 1i!o )u&e&e )e 1oldul lui de$eni moale0 degetele
.i tre&ăreau' Nu mai ob&er$a&e niciodată a1a de multe .nainte'
Ar fi )utut &ă o aibă 1i )entru 5umătate din &umă0 nu!i a1a:
A$endale a)roa)e mărturi&i&e că ea ar fi )utut &ă &)ună
orice &umă 1i el ar fi )lătit!o'
.ncet0 &ă nu o trezea&că0 &e .ntin&e0 )rin&e cu$ertura 1i o
aco)eri cu ea' A)oi0 ct )utu mai u1or &e ridică din )at0 .1i luă
6alatul de măta&e 1i .l .mbrăcă0 a)oi &e .ndre)tă &)re mă&u2a
de lngă cămin' 4u)ă ce .1i turnă un )a6ar cu &cotc60 &e
a1eză )e &ofa 1i )ri$i cum &e &tinge 5ăraticul din $atră'
(ine era femeia a&ta 1i de ce era a1a de ob&edat de ea:
A$ea un milion de .ntrebări la care dorea un ră&)un& 1i 1tia că
ea n!ar fi ră&)un& defel0 la nici una' Se gndi că ar fi )utut &ă
fie cu ea tot re&tul $ie2ii lui 1i tot n!ar afla totul de&)re ea'
4e ce un )itic: 4e ce un uria1: 4e ce Londra: 4e ce el:
(ine erau to2i cei )e care .i mai )ăcăli&e .nainte: 4e ce o
lua&e ea )e calea a&ta:
Se gndi &ă!i ceară lui #ame& S=indler de la Scotland Card
&ă in$e&tig6eze0
)rice)ut &ă afle totdu)ă
&ă &cormonea&că ce )utea de&)redarea'a&ta
informa2ii0 Omul
ar fiera
)utut
&ă o ducă )e ea la .nc6i&oare' .n )lu&0 nu $oia ca altcine$a &ă!
i ofere detalii de&)re $ia2a ei' Voia &ă fie ea cea care o face'
Se lă&ă .n fa2ă0 .1i )ro)ti coatele )e genunc6i 1i0 cu )a6arul
.ntre )alme0 &e uită 1i mai inten& la flăcări' (e conta cine era
ea:
(onta'
A1a cum nimic .n $ia2a lui nu conta&e )nă atunci'
Ea conta'
A$endale nu $oia ca ea &ă conteze' Nu $oia ca ea &ă!i
ofete altce$a dect o )auză 1i nimic mai mult' Voia ca ea &ă
fie ceea ce fu&e&e fiecare dintre femeile din $ia2a lui o
con&olare'
4ar0 la naiba0 cu &iguran2ă ea nu era a1a ce$a'
4ădu băutura )e&te ca)0 )u&e )a6arul deo)arte 1i &e ridică
.n )icioare' Nu era obi1nuit &ă de&cifreze rela2iile amoroa&e'
Acea&ta $a fi &curtă 1i delicioa&ă' Nu $or a$ea $reme &ă &a)e
dincolo de &u)rafa2ă' 4acă ar fi &ă o facă0 nu ar ie1i nimic din
a&ta' Ea era
A$ea 1i elode&tule
infractoare0 o e&croacă'''
&ecrete ale lui' o femeie cu &ecrete'
Ro&e &e trezi .ncon5urată de .ntuneric 1i de o căldură
&om)tuoa&ă' %n tru) ma&i$ era g6emuit lngă ea0 un )ie)t li)it
de &)atele ei0 bra2e )uternice o 2ineau &trn& 1i o mnă &tătea
li)ită de abdomenul ei'
El .i de&făcu&e )ărul' A doua zi diminea2ă a$ea &ă fie
.nclcit' Nu!i )ă&a' El o făcu&e &ă nu!i )e&e de nimic altce$a .n
afară de )lăcerea )e care era a1a de )rice)ut &ă i!o ofere'
Li)it de!a lungul do&ului ei0 &im2i cum mădularul lui0 lung0
tare 1i gro&0 &e mi1că'
.1i ră&uci ca)ul &)re &)ate att ct .i fu cu )utin2ă'
!E1ti treaz: .l .ntrebă .n 1oa)tă0 nedorind &ă!l deran5eze
dacă nu era'
! mm' Acum da'
Vocea lui gfită .i .nfioră tot tru)ul de )lăcere' Totul la el .i
)ro$oca )lăcere' A$endale .i dădu )rul deo)arte 1i .1i li)i
buzele fierbin2i de ceafa ei'
!Te mai doare:
!Nu'
Era o mică minciună0 dar merita ră&)lata0 căci el &e ridică 1i
o1i .ntoar&e
doar de .ncet &)re)alidă
o lumină el' Eracedoar o &iluetă0)rin
&e &trecura .n$ăluită .n umbră
fere&tre0 dar
Ro&e fu .n &tare &ă!i di&tingă conturul0 .n tim) ce el &e a)leca
&ă!i cu)rindă gura cu a lui'
iro&ea a &omn0 a $i&e0 1i Ro&e &e miră de gndurile ei
iluzorii' Sigur că era )rea )ragmatică )entru a&tfel de fantezii0
dar el o făcu&e &ă!1i dorea&că inocen2a' 7emeia )e care o $a
lua )nă la urmă de &o2ie a1a $a fi' Va fi de &nge alba&tru0
Lad@ (um$a!&au!Altcum$a' Ne&ărutată $reodată0 neatin&ă de
nimeni' Nu $a cunoa1te nimic din cruzimea lumii0 1i A$endale
$a a$ea gri5ă ca ea &ă rămnă la fel' O $a )rote5a0 1i ea .l $a
adora'
Ro&e era &igură că a1a $a face &o2ia lui0 )entru că 1i ea
&im2ea de5a &cnteia afec2iunii )entru el0 .n tim) ce A$endale
&e a1eza&e .ntre coa)&ele ei' O &ărută )e gt' "e .ntuneric i
&e )ărea a1a de necu$iincio&' 4ar0 )e de altă )arte0 totul la el
era de&tinat &ă fie necu$iincio&' 4e data a&ta nu!l $a lă&a &ă!i
refuze totul0 &ă!i refuze ce$a'
.1i &trecură mna .ntre ei doi 1i )i)ăi o2elul lui .n$elit .n
catifea' Ro&e de
fără &ă bage &u&)ină0
&eamă1idi&confortul0
el gemu' .1i1i&ăltă 1oldurile0
.l )rimi a)roa)e
&ă alunece )nă
.n adncul ei0 &ă o .ntindă0 făcnd!o att de con1tientă de
mărimea lui0 .n tim) ce el rămnea acolo' .1i li)i tăl)ile de
)ul)ele lui0 .n tim) ce el ie1ea .ncet0 intra .ncet .na)oi' Ridicat
)e coate0 cu)rinzndu!i ca)ul .n mini0 el .1i 2inea cea mai
mare )arte a greută2ii dea&u)ra ei 1i continua &ă!i )rade gura'
Ro&e .1i .nfi)&e degetele .n umerii lui0 .ntrebndu!&e dacă
&e $a )licti&i $reodată de aten2ia )e care i!o arăta el' 4e
fiecare dată era altfel0 de fiecare dată aducea .n aten2ia ei un
alt a&)ect al lui' Lentoa! rea mi1cărilor lor o făcu &ă &e .ntrebe
dacă nu cum$a )luteau amndoi .n )ragul &omnului0 acolo
unde )ndeau $i&ele'
Se temea ca nu cum$a &ă &e trezea&că 1i &ă de&co)ere că
el nu era dect un $i&0 că toate ace&tea fu&e&eră doar o
fantezie'
4oar că minunatele &enza2ii care o .ncercau .i garantau că
totul era ct &e )oate de real' A$endale .1i dezli)i gura de a ei
1i .n tăcerea care .i .ncon5ura i &e auzea re&)ira2ia &acadată'
Ea .1i .nfi)&e degetele .n umerii lui0 zgriindu!i &)atele cu
ung6iile' Geamătul lui gutural o fulgeră din ca) )nă .n
)icioare'
"lăcerea cre1tea0 tot mai mare'''
(nd catacli&mul o zgudui0 Ro&e &coa&e un 2i)ăt' (u un
geamăt de &ălbăticiune0 A$endale lă&ă ca)ul )e &)ate .n tim)
ce o &ăgeta cu &)atele arcuit 1i tru)ul răma& deodată
nemi1cat' Ro&e &im2ea fri&oanele care .l tra$er&au .n ca&cade'
7ără &ă &e de&)rindă din ea0 &e ro&togoli )e o )arte0 aducnd!
o 1i mai a)roa)e0 cu )iciorul ei a1ezat )e&te 1oldul lui'
Re&)ira2iile li &e calmară0 dar Ro&e &im2ea că inima ei o &ă
continue &ă bată nebune1te'
- O &ă mă omori0 zi&e el'
- 4ar ce mod minunat &ă )ieri>
- ult mai bine dect &ă a5ungi cină )entru un tigru0
)re&u)un'
Ea .i ciu)i )ielea cu din2ii' A$endale abia dacă &coa&e un
6o6ot
de r& $lăguit0 o tra&e 1i mai a)roa)e de el 1i o 2inu a1a0 .n
tim) ce ea adormea'

(a)itolul *

(nd Ro&e &e trezi din nou .l gă&i )e A$endale tot lngă
ea0 cu mna .ntin&ă )e 1oldul ei0 )arcă $oind &ă o 2ină acolo0
cu el0 .n a1ternuturi0 )nă cnd ar fi fo&t gata &ă o la&e &ă
)lece' Adormi&eră fără &ă tragă dra)eriile0 a1a că &oarele &e
re$ăr&a acum )rin multele fere&tre ale .ncă)erii0 a)roa)e la fel
de mare ca tot eta5ul din re1edin2a ei care găzduia toate
dormitoarele' A$endale era cu fa2a la ea0 genele lui lungi
odi6nindu!&e )e )ome2ii bine defini2i'
Se &trădui &ă nu!l tulbure 1i0 ct mai di&cret cu )utin2ă0 .1i
)u&e )alma )e )ie)tul lui0 zmbind cnd crlion2ii i &e
.ncolăciră )rintre degete0 tot a1a cum el &e .ncolăci&e )e lngă
ea a)roa)e toată noa)tea' Ro&e nu &e a1te)ta&e ca el &ă
rămnă cu ea0 dar erau multe lucruri la care nu &e a1te)ta&e
.n )ri$in2a lui' ulte lucruri 1i din )artea ei0 de altfel'
9ucuria )e care o &im2ea cre&cnd .n ea )entru că el era
.ncă acolo' Era o bucurie care o &)eria0 )entru că 1tia că0 la
&fr1itul tim)ului )etrecut cu el0 A$endale o $a .m)ac6eta 1i o
$a e3)edia
că ar )utea cu
&ă!itră&ura0 fără nici
ducă li)&a' o remu1care0
Ea 1tia fără.i $a
.n&ă de5a că $reun gnd
fi teribil
de dor de el0 că $a a$ea ne&fr1ite regrete0 că $a )urta .n
)ie)t o durere agonizantă'
El de&c6i&e oc6ii' .ntunericul adnc din )ri$irea lui )ărea
mai cald dect .l $ăzu&e $reodată' %n col2 al gurii i &e ridică
u1or'
!9ună'
Vocea0 neclară du)ă &omn0 o făcu iar &ă &e cutremure'
.ng6i2i .n &ec'
!9ună'
El .1i )limbă mna )e fundul ei 1i a)oi )e &)ate'
!.2i e foame:
4acă ar fi fo&t o u1uratică0 )robabil că el &e a1te)ta &ă!i
ră&)undă i!e foame de tine' A)roa)e că ro&ti oricum
cu$intele acelea0 )entru că .i era cu ade$ărat foame de el0 dar
ar fi &unat a1a de carag6io&0 de ne)otri$it cu firea ei'
!"u2in0 da'
!Atunci o &ă luăm micul de5un .n )at0 $rei:
!Sună
A$endaleminunat0 .ncu$iin2ă
.1i li)i )alma ea0
de dnd din ca)'
coloana ei 1i o tra&e mai
a)roa)e0 )nă cnd tru)urile lor &e li)iră unul de altul0 dar &e
)uteau .ncă )ri$i oc6i .n oc6i'
- .ncă te mai doare0 .n diminea2a a&ta:
- "u2in0 recuno&cu ea fără tragere de inimă'
- mm0 murmură el 1i .1i $r. na&ul .n curbura gtului ei'
Ro&e oftă'
!Nu cine 1tie ce'
(u re&)ira2ia &uflndu!i )e gt0 el &coa&e un 6o6ot zdra$ăn'
- Atunci0 du)ă micul de5un'
- 4e ce nu .nainte:
R&ul lui fu 1i mai )rofund de a&tă dată0 1i el &e lă&ă )e
&)ate'
- "entru că $reau &ă!2i re$ii un )ic mai mult0 ca &ă te )o2i
de&făta )e de)lin' Nu &unt un ticălo& ab&olut'
- !am de&fătat foarte mult noa)tea trecută'
- Eram .n )ragul &omnului cnd am .nce)ut 1i n!am a$ut
)uterea &ă!2i rezi&t'
!;i acum )o2i &ă!mi rezi1ti: Te!ai )licti&it de5a de mine:
Gura lui contură un zmbet )i1ic6er'
tu' !4eloc0 zi&e0mai
icul de5un &trngnd!o
trziu' 1i mai tare' O &ă facem cum $rei
7ăcură drago&te .ncet0 cu delicate2e' (6iar dacă &im2i o
oarecare 5enă0 nu era de&tul ca &ă o facă &ă renun2e' .i )lăcea
&ă &imtă greutatea tru)ului lui dea&u)ra ei0 felul .n care o
um)lea cu mărimea lui' .i )lăceau toate ace&te &enza2ii' .i
)lăcea &oarele0 )entru că .i dăruia )o&ibilitatea de a!l $edea
lim)ede .n tim) ce o călărea0 .n tim) ce o călărea )a&ional'
.ntin1i mai a)oi0 &ati&făcu2i 1i mul2umi2i0 Ro&e &e .ncolăci .n
5urul lui0 2inndu!l &trn&' 4a0 o &ă regrete cnd .l $a )ără&i0
dar $or fi genul de regrete care o $or face &ă zmbea&că
drăgă&to&0 .n anii care $or $eni' .l $a ur. )entru .n2elegerea )e
care in&i&ta&e &ă o facă amndoi' 4ar 1i el ar fi trebuit &ă o
ura&că )entru că )rofita&e de generozitatea lui'
7iecare din ei )rimea ceea ce dori&e' (iudat era )entru
Ro&e &ă!1i dea &eama că .1i dorea ce$a cu totul diferit'
!Vrei &ă!mi faci un tur al re1edin2ei tale: .ntrebă Ro&e0
.nfă1urată .n 6alatul lui de măta&e0 cu &)atele &)ri5init )e un
munte de )erne' .n )oală0 dea&u)ra0 a$ea o ta$ă cu tot felul
de O
mncăruri 1i delicate&e'
mică armată de &er$itori le adu&e&e o grămadă de
mncare0 a1ezată )e o ma&ă lungă0 li)ită de un )erete' El 1i
Ro&e ar fi )utut rămne o &ă)tămnă .n cameră fără &ă &ufere
de foame' Ro&e o&cila .ntre a!1i e3)rima uimirea )entru o
a&tfel de abunden2ă 1i furia )entru toate acele momente cnd
făcu&e foamea0 )e cnd cei cu bani lă&au &ă &e iro&ea&că att
de mult'
.ntin& de!a latul )atului0 .mbrăcat doar cu )antalonii 1i o
căma1ă largă0 A$endale termina de me&tecat cea mai mică
)lăcintă )e care o $ăzu&e ea $reodată'
!4acă $rei'''
!Are un nume:
(ei din lumea bună .1i botezau .ntotdeauna re1edin2ele'
- 9uc?land "alace0 du)ă numele familiei mele'
!A0 a1adar )e tine te c6eamă 9en5amin "alace:
- 9uc?land0 $ră5itoare mică0 du)ă cum )rea bine 1tii'
Lui Ro&e .i )lăcea &ă!l necă5ea&că0 .i )lăcea &cnteia din
oc6ii lui' A$endale nu zmbea de&tul0 a1a cum i!ar fi )lăcut ei !
nu a$ea un zmbet ade$ărat0 &incer' A$ea tot felul de &ur&uri
)i1ic6ere &au răutăcioa&e ori cau&tice' 4ar acelea care
iz$orau
!N!amdinmai
miezul &ufletului .ntr!un
fo&t niciodată &ău erau rare'
)alat0 zi&e ea0 az$rlindu!1i
.n gură o boabă de &trugure'
!Nu &unt &igur că ace&ta &e )oate numi .ntr!ade$ăr a1a'
Oamenii .1i nume&c re1edin2ele cum $or ei'
"entru ea era fără doar 1i )oate un )alat0 &e gndi Ro&e .n
tim) ce .l $izitau0 du)ă ce lua&eră micul de5un' Ea )urta .n
continuare 6alatul lui de ca&ă' "re&u)unea că $or mai trage o
tă$ăleală .n )at0 .nainte ca ea &ă )lece0 du)ă!amiază'
A$endale o du&e&e )rin toate dormitoarele din ari)a unde
erau' ai era o ari)ă0 .n e3tremitatea clădirii0 unde erau
găzdui2i mu&afirii' .i arăta&e &ufrageria de gală0 unde Ro&e era
de )ărere că ar fi intrat toată (amera Lorzilor0 o &ufragerie mai
mică0 una )entru micul de5un 1i o alta0 1i mai mică0 unde
a$eau loc dineurile intime' 9iblioteca lui o 1tia de5a' A$endale
o du&e 1i .n biblioteca duce&ei0 c6iar dacă deocamdată nu
e3i&ta nici o duce&ă' Attea căr2i' (t de multe> (6iar 1i .n
.ncă)erile care nu erau &)ecial de&tinate &ă fie bibliotecă
e3i&tau dula)uri cu căr2i' Lui Harr@ i!ar fi )lăcut acolo'
Acum &egndită
o .ncă)ere )limbau&)ecial
)rintr!o)entru
galeriee3)unerea
de )ortrete'
deEra o ca&ăI &e
)ortrete' cu
)ărea .n acela1i tim) un &emn de o)ulen2ă0 dar0 din nou0 1i de
iro&ire' Ici 1i colo erau mici zone )entru 1edere0 dar tablourile
erau )re)onderente' .n fiecare dintre bărba2ii de acolo $edea
umbra lui'
.n tot tim)ul turului0 A$endale o mngie u1or ! )e &)ate0 )e
umeri0 )e 1olduri !0 ca 1i cum nu &u)orta &ă &tea )rea mult fără
&ă aibă nici un contact fizic' Ro&e &e delecta cu ace&te
atingeri0 1tiind că &ă)tămna $iitoare0 )e $remea a&ta0 nu $a
mai a$ea )arte de ele'
Se o)ri .n dre)tul unui uria1 )ortret care atrna dea&u)ra
1emineului'
!Tatăl tău' "re&u)un'
- 4a0 zi&e el0 1i mna i &e o)ri )e &)ate'
!Te recuno&c .n tră&ăturile lui0 dar el are o duritate care 2ie
.2i li)&e1te'
- 4acă a1a crezi0 atunci nu mă cuno1ti deloc'
Ro&e .1i &muci ca)ul 1i &e tra&e ct el &ă nu o mai )oată
a5unge' !(red că e1ti furio& )e ce$a0 ce$a mai mult dect
.n1elătoriile
mele'deAm
dincolo ob&er$ati!a
&u)rafa2ă' a&tadat
dinde)rima &eară0
gndit' 4ar cum
mi &!aclocote1te
)ărut că
e1ti )rea frumo& ca &ă!2i rezi&t'
A$endale &coa&e un 6o6ot de r&'
- (6iar a1a: Eu cred că te!ai gndit %ite un bărbat cu
buzunarele doldora0 )e care mi!ar )lăcea &ă i le u1urez'
!A&ta a fo&t mai trziu0 du)ă ce am făcut ce$a cercetări'
4ucele de$eni &erio&'
!Ar trebui )robabil &ă!i trimi2i $orbă lui 9ec?=it6 &ă
o)rea&că ac2iunile .n numele tău'
- 4a0 oftă Ro&e' O &ă mă ocu) de a&ta azi du)ă!amiază0 .n
drum &)re locuin2a mea'
- O &ă mă .ngri5e&c eu' Se )oate &ă fie mai indulgent dacă
$e&tea $ine din )artea mea0 zi&e A$endale0 ridicnd o
&)rnceană neagră' .n )lu&0 trebuie oricum &ă!l )lăte&c )entru
&er$iciile de )nă acum'
mbind0 Ro&e &e .ndre)tă &)re următorul )ortret' 7emeia
a$ea oc6i că)rui0 e3)re&i$i 1i )ărul aca5u'
- ama ta:

!4a'
- "are nefericită'
- (red că a1a era'
- ;i acum: .ntrebă ea0 )ri$indu!l )e&te umăr'
- E dezamăgită de mine0 dar altfel0 cred că e .n delir0 ct
)ri$e1te celelalte a&)ecte ale $ie2ii &ale'
- "entru că tu e1ti un libertin:
El .nclină &curt din ca)'
- Nu e de acord cu felul .n care .mi duc $ia2a'
!;i a&ta te deran5ează'
!Nu0 c6iar nu'
in2ea0 dar Ro&e nu era &igură dacă el .1i dădea &eama'
Se ab2inu &ă in&i&te' Rela2ia lor era una de &u)rafa2ă0 una
carnală0 &enzuală0 de )lăcere' Era mai bine &ă nu de$ină )rea
)rofundă'
A$endale )ă1ea la uni&on cu ea'
- 4ar mama ta: o .ntrebă el'
!A murit cnd eu eram de&tul de mică'
- ;i tatăl tău:
!Nu 1tiu foarte &igur' L!am )ără&it cnd a$eam
1a)te&)rezece ani' Nu am mai )ri$it niciodată .na)oi'
-
(um te!ai de&curcat la .nce)ut: "robabil că a fo&t foarte
dificil'
Ro&e .1i trecu un deget )e muc6ia unei rame aurite' Nu era
nici
un fir de )raf'
- (2i &er$itori ai:
!Aici0 la Londra: Vreo treizeci' .mi ocole1ti .ntrebarea'
Ro&e &e &)ri5ini de &)ătarul .nalt al unui 5il2 )lu1at'
!Tata a$ea ce$a bani )u1i deo)arte' I!am furat .nainte &ă
)lec'
A fo&t de&tul ca &ă mă &u&2in c2i$a ani'
- "e urmă ai .nce)ut &ă &u)ra$ie2uie1ti )rin .n1elăciuni'
- "refer &ă o nume&c $iclenie' Lumea e )lină de nătărăi' Se
de&)rin&e de fotoliu 1i &e li)i de )ie)tul lui0 cu minile
.ncon5urndu!i mi5locul' %nii au buzunarele cu ade$ărat foarte
grele' 4e1i )nă la urmă &!a do$edit că nu ai fo&t c6iar
nătărău0 cum credeam'
A$endale o ridică .n bra2e 1i )orni cu ea afară din .ncă)ere'
!A0 cred că &unt de&tul de nătărău'
lui' Ro&e
Nu era.nce)u &ă!inătărău0
&ingurul ron2ăie &e
urec6ea0 .ncntată
)are' "entru de geamătul
că inima .nce)u
&ă!i bată mai re)ede0 tru)ul .i $ibra de nerăbdare 1i de5a .1i
dorea &ă fi fo&t mai mult de o &ă)tămnă'
!4e ce trebuie &ă te .ntorci aca&ă: o .ntrebă A$endale0
.ntin& )e )at0 gol )e &ub cu$ertură0 &ati&făcut 1i .n )arte
mul2umit'
Ar fi fo&t )e de)lin mul2umit dacă ea ar fi fo&t .ncă .n )at cu
el0 dar nu mult du)ă ce o )o&eda&e0 Ro&e &una&e du)ă Edit6'
"e A$endale .l irita că &e )utea li)&i de el a1a de u1or 1i de
re)ede' ;i mai iritat )entru că &e )ărea că el nu )utea face la
fel .n )ri$in2a ei' Ar trebui & o dorea&că mai )u2in acum0 cnd
a)uca&e &ă $adă cum e0 dar de&co)eri&e că0 de fa)t0 o dorea
tot mai mult'
"ri$i .n tim) ce Edit6 o .mbrăca0 ble&temnd fiecare )ie&ă
$e&timentară care .nce)ea &ă!i a&cundă )ielea de )ri$irea lui'
Acum cameri&ta .i ridica )rul .n &u&0 1i A$endale nu $oia
dect &ă!i &coată acele de )ăr 1i &ă $adă cum ace&ta .i cade
.na)oi )e &)ate'
!Vreau &ă mă a&igur că &unt cu to2ii bine du)ă )lecarea
mea intem)e&ti$ă de a&eară0 zi&e ea .ntr!un final'
!Vin
!Nu0 1i eu ea
zi&e cu re)ezit0
tine' lundu!1i .n &fr1it oc6ii de la imaginea
ei din oglindă0 ca &ă!l )ri$ea&că0 .mblnzindu!1i e3)re&ia 1i
tonul' (ondi2ia a fo&t & merg &ingură'
- 4e ce:
- "entru că )refer a1a'
.1i .ntoar&e iar aten2ia &)re oglindă'
!(e &unt oamenii aceia )entru tine:
Nu!i )ă&a că )ărea gelo&' Nu era0 dar .n cli)a de fa2ă ea .i
a)ar2inea' Nu a$ea de gnd &ă o .m)artă'
- "rieteni'
- 4e ce trebuie &ă te duci &ingură: .ntrebă el iar'
Oftnd adnc0 Ro&e &e ră&uci )e banc6eta din fa2a mă&u2ei
de toaletă )e care el i!o muta&e )ro$izoriu dintr!un alt
dormitor0 1i &e uită fi3 la el' O e3)edie )e Edit6 cu o fluturare
din mnă' Odată ce fata )lecă0 Ro&e zi&e
- Nu mă duc la o .ntlnire amoroa&ă0 dacă a&ta crezi'
A$endale nu 1tia ce & creadă'
- "ur 1i &im)lu mi &e )are ciudat'

-
(ă .micădore&c
con$in&ă o & te)u2in tim)1idoar
bucuri tu de)entru mine:
ab&en2a .n )lu&0
mea0 că iei&unt
o
)auză'
Nu &e bucura' Sigur că nu a$ea de gnd &ă o recunoa&că
1i &ă!i dea )utere ab&olută a&u)ra lui' A$endale .1i dădu
&eama că era 1i o c6e&tiune de .ncredere' Ea &e dărui&e a1a
de liber0 de u1or' El nu a$ea .ncredere .n a&ta0 nu a$ea
.ncredere ab&olută .n ea' (uno&cu&e cte$a femei cu
ade$ărat diabolice .n $ia2a lui' Ea nu &e )otri$ea acelui ti)ar0 1i
totu1i celelalte )ăreau mai demne de .ncredere'
- 4acă nu te .ntorci aici0 a1a cum ai )romi&0 o &ă te
urmăre&c'
Ro&e .1i )u&e amndouă minile cruce )e inimă'
!Vai0 )e cin&tea mea> (e cu$inte romantice> Ai gri5ă0 nu
cum$a &ă mă faci &ă le1in'
- Ro&e0 $orbe&c &erio&'
Ea &e ridică in )icioare 1i &e a)ro)ie de ca)ătul )atului'
!Noi doi am făcut un trg' Eu o &ă!mi re&)ect )artea mea
din .n$oială'
- 4e ce a1 crede e3act ace&te $orbe0 cnd attea altele au
fo&t doar minciuni:
Ro&e nu )ăru ctu1i de )u2in ofen&ată &au 5ignită'
- inciunile acelea a$eau un &co)' Acum0 dacă nu &unt
&inceră0 nu am nimic de c1tigat'
4e ce nu )utea &ă aibă .ncredere .n cu$intele ei 1i de ce
era afectat de fa)tul că nu )utea:
- O &ă!mi fie dor de tine ct o &ă li)&e&c0 zi&e ea0 .nclinnd
ca)ul 1i zmbindu!i di&cret'
!Nu &unt c6iar &igur că te cred'
!O &ă .ncerc &ă te con$ing0 cnd mă .ntorc' Acum nu am
$reme'
Tra$er&ă odaia 1i .n drum .1i a)ucă 1i &ăcule2ul'
- 4e ce e1ti a1a de &ecretoa&ă: .ntrebă el'
Ro&e &e o)ri lngă u1ă 1i )ri$i .na)oi &)re el'
!Tu de ce e1ti:
A$endale &im2i un nod .n &tomac'
- Nu &unt'
- 9a0 &igur că e1ti' 4i&cu2iile noa&tre &e limitează doar la
c6e&tiunile de &u)rafa2ă ale $ie2ii noa&tre' Nu mi &e )are nimic
gre1it .n a&ta0 de $reme ce nu &untem intere&a2i nici unul &ă
e3)lorăm maiatot1tiutor'
.i &ur&e mult de &u)rafa2ă'
O nimeri&e' El 1tia a&ta' Ea 1tia că el
1tia a&ta'
!Să!mi aduci o li&tă cu to2i creditorii tăi0 )e care &ă i!o )ot
trimite omului meu0 cel care .mi admini&trează afacerile' Va
a$ea el gri5ă &ă .i )lătea&că )e to2i'
- ;tiu că ai .ndoieli de&)re cin&tea mea0 dar gnde1te!te la
a&ta' Di!am dat ceea ce $oiai .nainte de a fi ac6itate datoriile'
"entru că eu am intr!ade$ăr .ncredere .n tine0 im)licit'
- Am făcut $reodată ce$a care &ă te facă &ă crezi că n!ar

trebui:
- "robabil că a&ta e' ;tiu că eu 2i!am dat multi)le moti$e &ă
nu te .ncrezi la mine0 dar iată că &untem im)lica2i .n ce$a ce0
cred eu0 nece&ită .ncredere ab&olută' (el )u2in )entru mine'
Ne $edem .n curnd'
"lecă a)oi0 .nc6iznd .ncet u1a du)ă ea' A$endale az$rli
cu$ertura de )e el0 &ări din )at 1i &ună du)ă $alet' (t urma
ea &ă fie )lecată0 el a$ea cte$a c6e&tiuni care .i cereau
aten2ia' .n )rimul rnd &ă rezol$e cu 9ec?=it6'
9ec?=it6 .1i afundă fa2a .n mini'
- O femeie!e&croc' (um am )utut &ă fiu a1a de nătărău:

A1ezat )e &caunul din fa2a biroului a$ocatului0 A$endale .i


mărturi&i
- 4acă te con&olează0 1i eu am căzut $ictimă ma1ina2iunilor'
9ec?=it6 .1i .năl2ă ca)ul cu )ărul brunet 1i oc6ii alba1tri0 mări2i
de lentilele oc6elarilor'
- 7ra2ii mei o &ă rdă )e cin&te de nai$itatea mea'
- Nu e ne$oie &ă afle' Sunt aici ca &ă )lăte&c orice c6eltuieli
ai &u)ortat 1i orice tarife care 2i &e datorează'
9ec?=it6 .1i .ncre2i fruntea tnără'
!Ar trebui &ă o denun2 la Scotland Card'
!A1 )refera &ă nu o faci' 4acă e&te ne$oie0 )o2i adăuga
ce$a la onorariul tău0 ca &ă te &im2i mai )u2in nătărău'
ndria lui 9ec?=it6 era e3agerat de )lină de &ine0 dar
A$endale )lăti &uma fără &ă crcnea&că' Se )are că e3i&tă un
mic e&croc .n oricine0 cnd i &e i$e1te ocazia'
A)oi A$endale &e .ngri5i de )roblema re1edin2ei unde &tătea
Ro&e' 4in moti$e )e care nu le e3amină )rea .ndea)roa)e0
)lăti ceea ce era datorat 1i .n )lu& )entru .ncă trei luni' ;tia că
du)ă toate )robabilită2ile0 Ro&e $a )leca din Londra la &fr1itul
&ă)tămnii0
A$endale $oiadar &ă dacă ar fi dorit
aibă ocazia &ă &tea
&ă o facă' Acumce$a maiel mult0
era cu gra2ie
.n2elegerii0 )entru că era obligată &ă fie0 dacă $oia &ă e$ite
con&ecin2e dintre cele mai dure'
.l &cia ideea' Voia ca ea &ă fie cu el )entru că $oia &ă fie'
(eea ce &e )etrecu&e .ntre ei era incredibil0 a)roa)e
cutremurător0 dacă era &ă recunoa&că cin&tit' 4ar con1tiin2a .l
&cia )entru că trebui&e &ă o bage cu &ila .n )atul lui' 4acă
era ct de ct gentleman0 ar trebui &ă o &cutea&că de datoria
fa2ă de el'
4e )rea multă $reme .n&ă era un ticălo&0 ca &ă renun2e la
ce$a ce!1i dorea a1a de tare'
;i )e ea 1i!o dorea'
Oricum0 era ble&temat' (el )u2in &ă fie &igur că o &ă ia cu el
.n iad amintirea celor mai )erfecte a$enturi' "nă acum0 ea &e
do$edi&e a fi cea mai bună dintre toate'
!Di!a făcut $reun rău: o .ntrebă erric? cnd Ro&e cobor.
din tră&ură0 a5utată de lac6eu'
Omule2ul o zbug6i&e afară )e u1ă de )arcă to2i dracii din
iad erau )e urmele lui' Vorbele )e care ea i le &)u&e&e cu o
&eară .nainte ! S)une!i lui Harr@ că a inter$enit o &c6imbare
.n
&ă!l)lanul no&trula1iora
$ăd mine $om mai!rămne
două la Londra
.l făcu&eră )u2in' O &ă $in
&ă o a1te)te'
!Nu fi ab&urd0 ră&)un&e ea0 trecnd )e lngă el 1i intrnd .n
ca&ă'
- Nu!mi )lace de el'
Ro&e &e a)lecă 1i .l mngie )e umăr'
!Nici nu trebuie0 de1i cred că0 dacă m!ai &coate )e mine din
ecua2ie0 l!ai )lăcea foarte tare'
!A )rofitat de tine'
- .ndrăzne&c &ă &)un că nu a fo&t &ingurul0 zi&e Ro&e0

ridicnd o &)rnceană' O &ă )lecăm cu cinci mii de lire 1i cu


orice altce$a dorim0 )entru că totul e&te acum )lătit'
- 4ar cu ce )re2:
!%nul )e care am fo&t mai mult dect di&)u&ă &ă!l )lăte&c'
Acum termină cu in&i&ten2ele tale' Vreau &ă &tau )u2in cu
Harr@' Nu )ot &ă li)&e&c mai mult de o oră0 altfel A$endale o &ă
mă caute' Nu am nici o .ndoială că a1a $a face0 )entru că nu
are .ncredere .n mine' Nu că l!a1 condamna )entru a&ta'
"re&u)un că Harr@ e .n bibliotecă'
-
mult4a' 4ar$oiai
dect e )ro&t di&)u&că
tu0 )entru totu1i' A trebuitcă
a amenin2at &ă!i e3)lic
$ine du)ăce$a
tine'mai
A&ta ar fi fo&t un deza&tru'
!Am .ncredere .n 5udecata ta0 erric?' S)une!i lui Sall@ &ă
ne aducă ni1te bi&cui2i 1i ceai'
(u )a&ul iute 1i tocurile ră&unnd )e 6ol' Ro&e &e grăbi
&)re bibliotecă' %1a era de&c6i&ă' Ace&ta era .ntotdeauna un
&emn bun' Harr@ nu era tulburat0 a1a cum &)u&e&e erric?0
de1i )oate că era0 dar 1tiind că ea nu are )rea mult tim)0 el
6otăr&e &ă nu!l )iardă &ilind!o &ă dărme u1a ca &ă intre'
Ro&e .1i aminti de u1a .nc6i&ă a bibliotecii0 din &eara
trecută' Se )are că to2i bărba2ii a$eau ce$a .n comun cnd
a$eau mndria rănită ne$oia de a!1i linge rănile' Era .ncă
uluită că )e A$endale .l deran5a&e &ă de&co)ere că era
$irgină' .l con&idera&e un om a cărui mndrie l!ar fi făcut &ă
ardă de mnie0 dar nu de remu1cri &au de $ino$ă2ie' Ar fi
crezut că el &e con&ideră dea&u)ra unor a&tfel de emo2ii'
Niciodată nu 5udeca&e a1a de gre1it o )er&oană'
4in nefericire0 5udeca&e )ro&t 1i ceea ce a$ea &ă o co&te
&ă)tămna )etrecută cu el' La &fr1it ea $a fi ire$ocabil
&c6imbată' 4ar a&ta era ce$a la care o &ă &e gndea&că
&ă)tămna $iitoare' Acum
"ă1i .n bibliotecă eralaHarr@'
1i .l gă&i birou0 cu creionul .n mnă'
- 9ună0 &cum)ule' (um merge cu )o$e&tirea: .l .ntrebă'
Harr@ &e lă&ă )e &)ătar 1i o cercetă cu oc6ii lui de un
alba&tru cri&talin0 care e3)rimau att de multă durere'
!Ai )lecat )ur 1i &im)lu''' fără o $orbă'
- Nu am a$ut .ncotro0 dar acum &unt aici0 zi&e Ro&e0
&co2ndu!1i mănu1ile0 )e care le .nde&ă .n &ăcule2' 4e1i nu
am dect mai )u2in de o oră la di&)ozi2ie' Hai &ă nu ne!o
)etrecem ciondănindu!ne'
!Vino 1i a1ază!te lngă mine0 la ferea&tră> E o zi &u)erbă'
- O &ă )louă'
Ro&e &e uită la cerul fără nici un nor 1i zi&e
!(6iar crezi:
- 4a' 4i&eară' Trziu'
Harr@ era remarcabil de )rice)ut la )rezicerea $remii' Ro&e
&e gndi ce minunat ar fi &ă &tea .n )at lngă A$endale0 .n
tim) ce )loaia ră)ăia )e aco)eri1 1i .n fere&tre' Scutură din
ca)' Nu &e )utea gndi acum la A$endale'
$ineSe1i a1eză .n ca)ătul
&e a1ază &ofalei0
la ca)ătul fericită
celălalt' Sall@ cnd $ăzu)ecă
le adu&e Harr@
o ta$ă
ceai 1i bi&cui2i 1i o )u&e )e mă&u2a din fa2a lor' Se uită inten&
la Ro&e0 ca 1i cum a&ta i!ar fi fo&t de a5un& ca &ă )oată
de&cifra tot ceea ce &e )etrecu&e de la )lecarea ei' Ro&e .i
.ntoar&e o )ri$ire ine3)re&i$ă0 .ncercnd &ă o facă )e ct
)o&ibil inocentă' .nainte de a ie1i0 Sall@ .1i mi5i oc6ii 1i )ufni'
Ro&e )regăti ceaiul 1i )u&e o cea1că .n dre)tul lui Harr@0
de1i 1tia că el nu &e $a atinge )robabil de el'
!4ucele ăla a fo&t0 nu: o .ntrebă el .ntr!un final' El te!a &ilit
&ă )leci'
Ro&e &orbi din ceai 1i )u&e cea1ca la o )arte'
- Nu0 &cum)ule0 nu m!a &ilit' Eu am $rut &ă )lec' Să mă
ierte 4umnezeu0 Harr@0 dar .l )lac'
- 4e ce:
!4e ce? .l .ngnă ea' Trebuia &ă .ntrebi0 nu!i a1a:
Harr@ a$ea o curiozitate neobo&ită0 $oia &ă 1tie totul'
Ro&e ridică de )e ma&ă cea1ca de ceai0 a)oi o )u&e la loc'
(um &ă!i )oată e3)lica lui ceea ce nici ea .n&ă1i nu .n2elegea:
-
nici .mi )lace .naintea
o femeie felul cummea'
mă )ri$e1te
4e1i 1tiu! de
că)arcă nu)robabil
au fo&t a mai e3i&tat
cu
&utele'
- (um arată: N!am )utut &ă!l $ăd clar &eara trecută'
Ro&e &im2i cum o &trăbate fiorul )lăcerii cnd .n minte .i
ră&ări imaginea lui'
- E .nalt0 nu att de .nalt ca tine' E lat .n umeri' .i )lace &ă
mă ducă .n bra2e 1i a&ta mă face &ă mă &imt )rote5ată' Are
)ărul ca&taniu!.n! c6i&0 foarte .nc6i&' (a &amurul0 ca 6aina de
iarnă a lui Sall@' %neori0 cnd lumina cade .ntr!un anume fel0
&e zăre1te c6iar o urmă de ro1cat' Oc6ii &unt a)roa)e aceea1i
nuan2ă cu )ărul' 4e1i fără refle3e ro1cate' E foarte &erio&' .1i
)etrece o bună )arte a tim)ului .n căutarea )lăcerii0 dar nu
&unt &igură că &e bucură cu ade$ărat de ea' "are &ă fie )u2in
)ierdut' Solitar0 cred' E foarte ciudat &ă!l $ezi a1a0 .ntr!o
.ncă)ere )lină de lume' Oamenii .l &alută cu o .nclinare din
ca) &au un zmbet fugar0 dar nu!i $orbe&c0 nu!l .ntreabă ce
face' Nici el nu )une a&tfel de .ntrebări' (a 1i cum nu &!ar
)reocu)a de nimic altce$a dect de )ro)riile ne$oi0 dar eu
cred
nu &ecă)oate
e&temai
doar)recaut'
o a)aren2ă' (red că a fo&t rănit' E&te cum
Ro&e era uluită de ct de mult &e de&tinui&e'
- .l iube1ti0 zi&e Harr@'
(nd .l auzi0 Ro&e fu ct )e ce &ă cadă 5o& de )e &ofa'
!Nu0 nici $orbă0 zi&e ea0 rznd'
Harr@ o )ri$i inten&0 de )arcă nu!i )rea $enea &ă o creadă'
!Ar fi un ade$ărat deza&tru'
!Să cuno1ti care &unt )ericolele nu .n&eamnă .ntotdeauna
că le 1i )o2i .m)iedica &ă aibă loc'
- E dre)t0 zi&e ea 1i &e a)lecă &)re el0 &ă!l &trngă de

mnă'
fiecare Harr@0 ar e&te
.ncă)ere trebuicel&ă!i $ezio ca&a'
)u2in carte' Sunt attea
ă rog0 căr2i'
nu 1i .n .n
&ufragerii' 4ar ai fi ca .n rai' Să $ăd dacă nu )ot &ă .m)rumut
cte$a )entru tine0 &ă le cite1ti' Ai )utea dti cte$a .ntr!o
&ă)tămnă'
.i )ăru rău că nu &e gndi&e la a&ta mai de$reme'
! (um arată ca&a lui:
!Se nume1te 9uc?land "alace' El &)une că nu e&te c6iar
un )alat0 dar a1a e' 4oar că el e a1a de obi1nuit cu o)ulen2a0
că nu o mai bagă de &eamă' 4ar re1edin2a e cu ade$ărat
grandioa&ă' Ta$anele &unt )ictate0 lambriurile au muc6ii aurite'
.ncă)erile &unt mon&truo& de mari' Numai dormitorul lui
&ingur'''
Ro&e ezită0 dorindu!1i &ă nu fi )omenit de&)re dormitor0
&)ernd &ă nu!i fi dat )rile5ul de a 1i!o .nc6i)ui .n )atul ducelui'
Harr@ era de&tul de inocent .n )ri$in2a rela2iilor dintre femei 1i
bărba2i0 a1a că $orbele ei nu .i dădu&eră )robabil idei
nă&tru1nice'
!''' e a)roa)e la fel de mare ca toate dormitoarele noa&tre
)u&e laolaltă'
A)oi $orbirăi!a făcutct
de&)re un de
tur mult
al ca&ei'
&!ar A)utea
fo&t fa&cinant'
&ă mai rămnă
la Londra' Nu a$eau nici un moti$ &ă )lece imediat0 odată ce
datoriile le erau )lătite' 4e1i bănuia că nu $a mai $rea &ă &tea
e3agerat de mult du)ă ce $a fi )lecat de la duce' .i &)u&e lui
Harr@ ce 1tia de&)re Sco2ia 1i de ce credea că ar fi ferici2i
acolo'
La )lecare .l .mbră2i1ă cu )utere0 .i )romi&e că o &ă $ină iar0
a doua zi du)ă!amiază0 la ora două' Nu a$ea de ce &ă &e
&imtă $ino$ată că .l lă&a acolo' El oricum a$ea &ă!1i &crie
)o$e&tirea' Se $a bucura că era lini1te'
Tot a1a cum &e bucura 1i ea că $a a$ea )arte de )u2ină
lini1te0 ca &ă!1i )ună ordine .n gnduri0 .n tim) ce tră&ura &e
6urduca )e &trăzile ora1ului' Nu!i )lăcea fa)tul că era att de
bucuroa&ă &ă re$ină la 9uc?land "alace0 că tn5ea att &ă fie
din nou cu A$endale' Nu era doar din )ricina fa)tului că el 1tia
a1a de bine &ă!i facă tru)ul &ă cnte 1i &ă zboare la ceruri0 era
mai mult dect att' .i )lăcea &ă fie .n com)ania lui0 felul .n
care el o 2inea .n bra2e0 du)ă' .i )lăcea timbrul $ocii lui0 c6iar
dacă nu $orbeau de&)re nimic im)ortant' .i )lăcea c6iar 1i
fa)tul că era )u2in gelo&' Nu că i!ar fi )lăcut &ă!1i )etreacă fie
1i doar o cli)ăla din
Re$enită tim)ul lor
re1edin2a lui0 fiind certa2i' &ă afle că el nu era
fu dezamăgită
acolo 1i că $aletul lui0 T6atc6er0 nu a$ea nici o idee cnd &e $a
.ntoarce E3celen2a Sa' Ne1tiind dacă &eara lor $a mai include
1i altce$a .n afară de tă$ăleala din )at0 nu 1tia &igur cum &ă &e
)regătea&că'
O)rită .n 6ol0 clătină din ca) 1i a)roa)e că izbucni &ingură
.n r&' Era aici dintr!un &ingur moti$0 doar unul ! )entru că el
1i!o dorea .n a1ternut' (u &iguran2ă că acolo .1i $or )etrece
&eara' Se gndi că ar )utea &ă facă o baie0 &ă &e facă )e ct
mai i&)ititoare cu )utin2ă' 4ar mai .nti0 ct era .ncă &ingură0
$oia &ă cerceteze rafturile din diferitele odăi0 &ă $adă dacă
)utea gă&i căr2i care &ă!i )lacă lui Harr@' Odată ce A$endale
re$enea0 a$ea &ă!i ocu)e tot tim)ul 1i toate gndurile !
tl6arul>
Nu că ar fi deran5at!o' 4eloc'
S)era .n&ă ca el &ă nu .ntrzie )rea mult0 doar att ct ea
&ă )oată gă&i cte ce$a de citit )entru Harr@0 ce$a
ne.n&emnat0 căr2i cărora A$endale &ă nu le ob&er$e li)&a' Să
&e
ea &trecoare cu ele afarăfu&e&e
mi5locul' .ntotdeauna $a fi oingenioa&ă0
)ro$ocare0 dar
dacăo nu
&ă mai
gă&ea&că
mult'
Se o)ri .n dre)tul unei me&e .ngu&te )e care era un bol de
argint cu zeci de )licuri din )ergament' Nu erau treaba ei0 dar
1tiind că erau )robabil in$ita2ii la baluri nu &e )utu ab2ine &ă nu
ia unul din teanc 1i &ă!l de&c6idă' 4u)ă ce &coa&e din el
in$ita2ia )oleită0 .1i )limbă degetele )e&te te3tul )rotocolar'
(nd )ă1i&e )entru )rima dată .năuntru0 la 4ragonii
.ngemăna2i0 )lanul ei fu&e&e &ă cunoa&că acele )er&oane care
&ă .i trimită in$ita2ii de felul ace&teia' A$ea in$ita2ia frumoa&ă
)e care i!o trimi&e&e 4ra?e 4arling0 dar $oi&e &ă )artici)e la
baluri date .n re1edin2ele celor a$u2i0 &ă fie acce)tată0 &ă aibă
tim) &ă!1i aleagă )rada'
.i )lăcu&e &ă )artici)e la )etrecerile cu dan& organizate de
boierii de 2ară0 de banc6erii 1i de brutarii )ro$inciali' Ora1ele
)e care le $izita&e nu fu&e&eră li)&ite de ocazii0 dar nimic a1a
de grandio& )recum ceea ce e&tima&e că $a gă&i la Londra'
"e )arcur&ul anilor .1i rafina&e talentele )rin &ate izolate0
)rintre oameni care nu a$eau de!a face cu nobilii' "entru
Londra 2intea a1a de &u& &ă zăbo$ea&că0 &ă &e bucure0 &ă &e
mi1te .n rndul unor cercuri cu mult dea&u)ra umilelor ei
rădăcini'
ma&cate0 Să )artici)e la tot felul de baluri imaginabile baluri
(enu1ărea&a'
4ar acum nu $a mai a$ea )arte de nici un bal ari&tocratic0
)entru că .i )ermi&e&e lui A$endale &ă )rofite de ea' Totu1i0 nu
)ărea &ă regrete'
Se afla .n biblioteca mai mică ! biblioteca duce&ei ! 1i căuta
)rintre căr2ile de acolo0 cnd deodată a$u certa &enza2ie că e
)ri$ită' La fel ca .n noa)tea aceea0 la 4ragonii .ngemăna2i' Se
.ntoar&e .ncet 1i .l zări )e A$endale &)ri5init de cadrul u1ii0 cu
bra2ele .ncruci1ate )e&te )ie)t'
- !am .ntor& re)ede0 e3act cum am )romi&0 ca &ă
de&co)ăr că tu nu e1ti aid0 zi&e ea'
- "ari dezamăgită'
- 4acă 1tiam că nu mă a1te)2i0 zi&e ea0 ridicnd din umeri0
)oate că a1 mai fi zăbo$it'
!A trebuit &ă aran5ez lucrurile cu 9ec?=it6'
Ro&e &im2i cum i &e &trnge &tomacul'
!Di!a făcut $reo )roblemă:
- Nimic )e care &ă nu!l )ot rezol$a'

Siguran2a
.ncnte0 lui0toate
dar cu arogan2a' Nidamndouă
ace&tea una din ele nu ar fi trebuit &ă o
o atrăgeau'
- !am .ngri5it 1i de contractul de .nc6iriere )entru re1edin2a
ta0 continuă el'
O nă)ădi o &enza2ie de u1urare0 i &e ridică o greutate care
)nă .n cli)a aceea o a)ă&a&e incredibil de tare0 fără ca ea
&ă!1i fi dat &eama' A$eau o locuin2ă )e care nimeni nu )utea
&ă le!o ia0 cel )u2in )entru o $reme'
- Se )are că ai fo&t de&tul de ocu)at'
!Am gă&it tim) c6iar 1i )entru ce$a mai )lăcut'
(u )a1i mari 1i egali0 tra$er&ă .ncă)erea )nă la ea' Ro&e
&e lă&ă )radă )lăcerii 1i in&)iră miro&ul lui0 minunat de
ma&culin0 a)roa)e că mai făcu un )a& ca &ă &e la&e la )ie)tul
lui' Voia &ă!1i )ună ca)ul )e )ie)tul lui lat0 &ă &e la&e cu)rin&ă
de bra2ele lui )uternice' Era ridicol &ă $rea att de tare ce$a ce
nu $a fi al ei dect )entru )u2in tim)' "oate c tocmai de
aceea era att de &educător' 4acă ar fi 1tiut că .l $a a$ea )e
A$endale )entru tot re&tul zilelor ei0 cu &iguran2ă ar fi a5un& &ă
fie la fel de )licti&ită de el0 )e ct ar fi fo&t 1i el de ea' Situa2ia
acea&ta &)ecială0 tim)ul limitat0 orele care treceau mult )rea
re)ede' Oricum0 ce căutau .ncă acolo0 la )arter: 4e ce nu o
)urta
)e ei0 de5a
cnd)eeabra2e0
tn5ea)nă &u&: tru)ul
&ă &imtă 4e ce mătă&o&
mai a$eau .ncă)ielea
)e&te 6ainele
netedă:
(a 1i cum ar fi a$ut )uterea &ă o)rea&că cea&urile 1i &ă
2ină )e loc minutele0 căci altfel ele nu ar mai fi )utut niciodată
&ă fie recu)erate0 lent0 A$endale .1i &trecură mna .n 6aină 1i0
a&emenea unui magician )e care .l $ăzu&e ea odată0 &coa&e
de acolo o ca&etă .n$elită
.n catifea neagră0 )rea mare )arcă )entru a fi fo&t att de
bine a&cun&ă .n buzunarul unei 6aine' O .ntin&e &)re ea'
- "entru tine'
Acum fu rndul ei &ă &e mi1te ca 1i cum tim)ul &!ar fi o)rit0
ca 1i cum nu era nimic de c1tigat dacă &e grăbea' .ncet0
de&c6i&e cutia 1i rma&e .ncremenită de uimire0 )ri$ind cel
mai frumo& &et de rubine combinate cu mici diamante )e care
.l $ăzu&e .n $ia2a ei' .1i imagină colierul la gtul ei0 .ntin& )e&te
cla$iculă' (lătină din ca)0 .nc6i&e ca)acul cutiei 1i .i .ntin&e
.na)oi cutia'
!Nu )ot'
-
(umcă
de mult0 adică nu )o2i:
)robabil .ntrebădurero&'
de$eni&e el0 1i fruntea i &e .ncruntă att
!Ar fi ca 1i cum m!ai ră&)lăti )entru că &unt .n )atul tău'
4acă acce)t m!a1 &im2i ca o )ro&tituată'
- .2i aminte1ti că .2i dau cinci mii de lire' (a &ă nu mai
$orbim că!2i )lăte&c afuri&itele de datorii'
.l .nfuria&e0 nu era c6iar di&)ozi2ia )e care 1i!o dorea Ro&e
)entru &eara aceea' Nu $oia ceartă' Voia )ur 1i &im)lu''' )ace'
Voia ceea ce &e )etrecu&e .ntre ei .n .ntunericul no)2ii'
- Nu am uitat0 dar a&ta e altce$a' Nu )ot &ă!2i e3)lic'

A$endale &e lă&ă &ă cadă .ntr!un fotoliu de lngă el 1i o


)ri$i
inten&'
- E1ti )er&oana cea mai contradictorie )e care am
cuno&cut!o' Am oferit bi5uterii la nenumărate femei' Nu
.n&eamnă nimic'
Vorbele lui răneau0 mid &)ini care i &e .nfigeau .n inimă'
(rezu&e că e &)ecială0 atribui&e o anume &emnifica2ie
&u)erbei bi5uterii0 .i dădu&e o $aloare mai mare )entru că
$enea de la el'
- "re&u)un că a&ta e' (o)le1e1ti cu bi5uterii femeile care 2i!

au -trecut )rin )at'


(rede!mă0 ă face
Ro&e0 &ă fiuab&olut
nu e1ti la fel )recum
deloc celelalte'
la fel )recum
celelalte'
- 4e ce: .ntrebă ea0 lă&ndu!&e .ncet )e un &caun'
- (um de ce: zi&e el0 cu ma3ilarul .ncle1tat'
!.n ce fel &unt diferită:
A$endale mi5i oc6ii0 bătnd darabana cu degetele )e bra2ul
fotoliului0 cte unul0 )e rnd0 lund!o de la ca)ăt0 iar 1i iar'
- "e de o )arte0 nu te dai )e&te ca)0 &trăduindu!te &ă!mi fii
)e )lac tot tim)ul' .mi a22i tem)eramentul' E1ti certărea2ă' ă
)ro! ' $oci' ă'''
!Vrei &ă!2i fie u1or: .ntrebă ea' Via2a0 E3celen2ă0 nu e
u1oară )entru toată lumea'
- (rezi că $ia2a mea e u1oară:
!(um &ă cred altfel0 cnd nu!mi .m)ărtă1e1ti nimic
im)ortant din ea:
!(e ar trebui &ă crezi e&te că ar trebui &ă fii afuri&it de
recuno&cătoare că nu te .m)o$ărez cu )roblemele din $ia2a
mea' Se ridică deodată 1i .i aruncă .na)oi .n )oală ca&eta de
catifea'
aici' Nu trebuie &ă o acce)2i0 dar o &!o )or2i ct tim) &tai
Ro&e &ări ra)id .n )icioare0 fără &ă &e .ntindă ca &ă )rindă
cutia de catifea0 care căzu )e )odea'
!Termenii .n2elegerii noa&tre nu mă li)&e&c de )uterea de
decizie' Am fo&t de acord &ă fiu cu tine tim) de o &ă)tămnă0
dar nu mă $oi lă&a condu&ă' (e )ort .n )erioada ct &untem
.m)reună e&te decizia mea'
- "erfect0 fă cum dore1ti' .n &eara a&ta mergem la club'
Voiam &ă te rog &ă )or2i roc6ia ro1ie )e care o )urtai .n
noa)tea cnd neam cuno&cut' 4ar n!ai dect &ă )or2i ce $rei0
că mie nu!mi mai )a&ă'
Ie1i )e u1ă $al$rte50 1i oc6ii ei &e um)lură de lacrimi' (e
naiba &e )etrecu&e:
(a)itolul **

A5un& .n biblioteca lui0 A$endale .1i turnă negli5ent &cotc6


.ntr!un )a6ar 1i .l dădu )e gt dintr!o .ng6i2itură )relungă'
.ntm)ină
care bucuro&.năuntrul
&e zbuciuma ar&ura0 lui'
căldura0 orice)ei!ar
Era furio& fi domolit
el .n&u1i0 furia
)entru
că fu&e&e dezamăgit cnd ea .i re&)in&e&e darul' O &im2i&e ca
)e o re&)ingere a lui .n&u1i' ai ale& că )etrecu&e a)roa)e o
oră .ncercnd &ă gă&ea&că )entru ea colierul )erfect' Ro1ul
trebuia &ă fie nuan2a )erfectă0 diamantele0 nu )rea multe'
9i5uteria .n &ine nu trebuia &ă fie e3tra$agantă0 dar trebuia &ă
fie totu1i $izibilă' Abia'
.1i mai turnă &cotc6 1i .l dădu )e&te ca)' .n general0 cnd
alegea o bi5uterie )entru o femeie0 cum)ăra )rima )ie&ă )e
care o $edea' Nu!i )ă&a dacă era 2i)ătoare &au )rea mică' Nu!
i )ă&a cum i &e a1eza doamnei0 c6iar la baza gtului' Nu &e
gndea deloc dacă o &ă!i )lacă &au dacă i &e )otri$ea'
A&tăzi agoniza&e )ur 1i &im)lu )nă &ă ia o decizie' Se
agita&e0 )entru că $oi&e a1a de mult &ă!i facă )lăcere' Acum
era al naibii de iritat că acorda&e atta greutate deciziei'
Ea era cu el din cauza celor cinci mii de lire 1i nu acce)ta
ni1te giu! $aieruri: Nu o .n2ele&e&e niciodată 1i al naibii &ă fie
totul0 dar nu!1i dori&e niciodată nimic cu di&)erarea cu care .1i
dorea că0
fa)tul a&ta' Să afle
atunci cndceera
gnde1te ea0Ro&e
cu el0 era &ă nu &e cea
a lui0 .ndoia&că de
ade$ărată0
1i nu e&croaca'
Voia ce$a ade$ărat .ntre ei0 1i a&ta .l făcea &ă fie un
nătărău ab&olut'
O & &e folo&ea&că de tru)ul ei ct de de&0 ct de tare0 ct
de re)ede )utea0 ct tim) ea era acolo0 cu el' O &ă )rimea&că
att ct trebuie din banii )e care .i )lătea' 4acă n!ar fi aran5at
de5a un 5oc )ri$at de căr2i la club0 .n &eara aceea0 nici n!ar fi
&co&!o din ca&ă' Ar fi trt!o )ur 1i &im)lu direct in )at' 4ar .l
a1te)tau )rietenii0 1i o & )ară 1i mai carag6io& dacă anula'
4u)ă &eara acea&ta0 .n )u2inul tim) ct mai a$ea de &tat0
nu &e $or mai &cula din )at0 cu e3ce)2ia $izitelor ei de du)ă!
amiaz' O $a face de cte ori $a fi )o&ibil0 fizic $orbind' Ea
crezu&e că un colier oferit .n dar o &!o facă &ă &e &imtă ca o
trfă: Al naibii &ă fie dacă nu &e $a a&igura'''
- Iartă!mă>
La auzul $ocii ei delicate0 A$endale a)roa)e că &e g6emui
1i &e ră&uci0 &ă &e a)ere' Era att de )ierdut .n )ro)ria furie0
că nu auzi&e cnd &e de&c6i&e&e u1a0 nu o auzi&e cnd
intra&e' Nu &e uită la ea' 4oar .1i turnă iar &cotc6 1i .l dădu )e
gt'!Nu mi &!a oferit niciodată un dar att de frumo& )nă
acum0 continuă ea' Se )oate &ă!i fi acordat o &emnifica2ie mai
mare dect &e cu$enea'
A$endale luă un )a6ar0 .l um)lu cu &cotc6 1i0 .ntorcndu!&e
.ncet0 i!l oferi'
- Eu nu te con&ider o trfă'
- .ntre noi nu e nimic altce$a dect rela2ia fizică0 zi&e ea0
lund )a6arul'
- Ro&e0 imi )lace com)ania ta' (u e3ce)2ia cazului cnd

&untem certa2i' R&e gro&olan0 autoironie' La dracu0 c6iar 1i


atunci te )lac'
Ai talentul de a mă .nfuria' Nici o altă femeie nu a mai făcut
a&ta'
E &traniu' Lucrurile )e care le ob&er$ cnd &unt cu tine'
Lucrurile la care mă gnde&c' E1ti mai mult dect ni1te &ni
dezgoli2i 1i coa)&e dulci'
9uzele )e care inten2iona & le &ărute imediat du)ă ce .i
dărui&e colierul &e arcuiră acum .ntr!un &ur&'
-
"oftim0 iar mă faci & ro1e&c din cauza $orbelor tale
frumoa&e'
A$endale .i zmbi ironic'
- Nu am fo&t niciodată ne$oit &ă declam aiureli ca &ă bag o
femeie la mine .n a1ternut' Titlul nobiliar0 a$erea0 )uterea0
)re&tigiul0 influen2a ! cnd ace&tea &unt mantia .n care .2i e
.nfă1urat caracterul0 nu ai ne$oie de nimic altce$a' Tot ce
trebuie &ă faci e&te &ă le c6emi cu un &emn din deget' (6iar
dacă tu e1ti aici )entru bani0 nu cred că celelalte tră&ături te
im)re&ionează'
!Sunt foarte im)re&ionată0 E3celen2ă0 dar0 a1a cum &)ui0
ele &unt mantia ta' "e mine mă intere&ează mult mai mult ce
&e află )e &ub ea'
mbetul lui fu de a&tă dată acela )i1ic6er0 )e care .l
e3er&a&e )nă la )erfec2iune .n tinere2ea lui'
- (red că azi!noa)te ai făcut cuno1tin2ă cu ea'
O ro1ea2ă u1oară .i cu)rin&e obra5ii lui Ro&e'
!Tu e1ti mai mult de!att'
- Nu mult mai mult0 mi!e teamă'
"u&e )a6arul deo)arte 1i &e a)ro)ie de ferea&tră0 )ri$ind
afară0 la grădina )erfect .ngri5ită'
!(um a decur& $izita aca&ă:
- ult )rea &curtă0 zi&e ea0 $enind la geam0 lngă el'
A$endale .1i .ntoar&e )ri$irea &)re ea'
!Nici &ă nu te gnde1ti că $om renegocia )artea a&ta din
.n2elegerea noa&tră' (6iar 1i a1a0 tim)ul no&tru .m)reună nu e
nici )e de)arte de&tul de lung'
- i!am imaginat că o &ă te )licti&e1ti re)ede de mine'
!(a &ă fiu cin&tit0 a1a credeam 1i eu' (e noroc )e tine0 că
ne!am .n1elat amndoi'
Ro&e r&e0 un &unet care .l &trăfulgeră 1i .l făcu &ă
freamăte )nă .n călcie' Ro&e de$eni &erioa&ă'
- O &ă )ort colierul0 dar nu cred că )ot &ă!l iau cu mine'
4u)ă toate cte am făcut0 nu merit un dar'
!A fo&t o bi5uterie &cum)ă' Ai )utea &ă o $inzi )e o &umă
frumu1ică'
! (red că l!a1 )re2ui )rea mult ca &ă!l $nd $reodată'
Vorbele ei i!ar fi e&tom)at dezamăgirea0 dacă ar fi crezut că
ea .i ata1a&e bi5uteriei ni1te &entimente0 dar Ro&e era )rea
)ragmatică )entru a&ta' A$ea &ă o )re2uia&că datorită $alorii ei
)ecuniare0 )oate 1i )entru frumu&e2ea ei'
S)u&e totu1i
!Atunci ia!o ca )e o amintire a tim)ului )etrecut .m)reună'
!Nu $oi a$ea ne$oie de amintiri'
Se ridică )e $rfuri 1i .1i li)i buzele de ale lui0 a)oi .i )rin&e
ceafa cu mna 1i .l tra&e &)re ea0 ca gura lui &ă o cu)rindă 1i
mai )o&e&i$ )e a ei0 limba .ndemnndu!i buzele &ă &e
de&c6idă'
Era )rima dată cnd ea ini2ia un &ărut0 1i a&ta .i )rodu&e lui
o durere &urdă .n )ie)t0 care crezu că o &ă!l termine' Nici o
femeie nu fu&e&e att de agre&i$ă cu el0 lundu!l ca 1i cum era
dre)tul ei &ă o facă' El fu&e&e .ntotdeauna cel care conducea0
care dădea tonul0 care alegea )a1ii de dan&' .i )lăcu fa)tul că
ea nu a$ea re2ineri0 că .l făcea &ă .n2eleagă ce $oia0 cnd $oia'
O .ncon5ură cu bra2ele0 o a)ă&ă )e el0 )limbndu!1i bra2ele
)e &)atele ei &u)lu0 .n &u& 1i!n 5o&' Ea reu1ea &ă!i a22e
flacăra dorin2ei cu atta u1urin2ă' .l ducea la nebunie cu cel
mai mic efort de $oin2ă0 .l termina' Nu $a mai fi niciodată
mul2umit cu altcine$a'
4e1i0 dacă recuno1tea cin&tit0 nu era &igur că fu&e&e
$reodată' Nu a1a cum era cu ea'
(u ea
minute totulceera
du)ă diferit' Senza2iile0
o de$ora0 )a&iunea0din
$oia &ă o de$oreze foamea' ece
nou' 7ără
&ă!1i de&)rindă buzele de ale ei ! nici nu credea că ar fi fo&t
)o&ibil0 la felul .n care &e agă2a&e de el0 la in&i&ten2a cu care
buzele ei erau li)ite de ale lui !0 o ridică .n bra2e 1i o du&e &)re
birou' (nd a5un&e acolo0 &trăduindu!&e &ă nu o &ca)e0
mătură cu o mi1care a bra2ului tot ce era )e el0 trimi! 2ndu!le
zăngănind )e )odea'
Ro&e r&e 1i &e de&)rin&e de el'
!Aici:
!Aici'
Oc6ii .i &cli)iră cnd Ro&e .nce)u &ă!i deznoade la$aliera' .i
&ăltă fu&tele' Ea .i de&c6eie re)ede na&turii de la 5iletcă 1i de
la căma1ă' A)oi minile ei i &e )limbară )e )iele0 mngindu!l0
urmndu!i conturul tru)ului' El .1i de&făcu )antalonii 1i a)oi .1i
&trecură o mnă .n &u&ul coa)&ei ei0 )nă ce degetele &e
)ierdură .n căldura care era gata &ă!l )rimea&că'
Ro&e .1i )u&e minile du)ă ceafa lui 1i .l tra&e .na)oi &)re
ea0 cu gura ei minunată0 $olu)tuoa&ă0 .ntoar&ă iar &)re a lui'
A$endale o a1eză
a)oi &e afundă maiin bine0
adnc .i adu&e&urd
ea0 gemnd tru)ul
cndmai
ea a)roa)e 1i
&e &trn&e
bine .n 5urul lui'
.l co)le1i cu &ărutări )e gt 1i )e )ie)t0 .n tim) ce el &e
mi1ca .năuntrul ei' ai tare0 mai re)ede' Re&)ira2iile lor
&acadate re$erberau .m)re5ur'
Agă2ată de el cu )utere0 .i &trigă numele0 ca o
binecu$ntare &au un ble&tem ! A$endale nu!1i )utea da
&eama' "e buzele lui numele ei &una &igur ca un ble&tem0 .n
tim) ce )lăcerea .l cotro)ea tre)tat0 neiertătoare 1i furioa&ă' O
2inu &trn& .n tim) ce &)a&mele &e declan1a&eră dezlăn2uite 1i
ea &e &trn&e .n 5urul lui0 unduindu!&e .ncă du)ă ce atin&e&e
a)ogeul'
4e ce &e3ul cu ea era mereu att de inten&: 4e ce &e
&im2ea a1a de &lăbit du)ă aceea0 dar a1a de incredibil de
)uternic: (u un &u&)in lung 1i &acadat0 .1i li)i fruntea de a ei'
!O &ă .ntrziem la .ntlnire'
- (6iar trebuie &ă mergem:
Nu cuno&cu&e nici o femeie care &ă fi trăit att de inten&
momentul orga&mului comun'
!Suntem a1te)ta2i'
)ri$i!4e cine: .ntrebă ea0 lă&ndu!&e )e &)ate0 ca &ă!l )oată
.n oc6i'
!4e c2i$a )rieteni' Am organizat un 5oc )ri$at de căr2i' iza
e&te foarte mare0 ceea ce face 5ocul 1i mai )al)itant'
!Atunci o &ă &tau &ă mă uit'
- O &ă 5oci'
- Nu am de gnd &ă ri&c nici una din cele cinci mii de lire'
A$endale .i dădu una din 1u$i2ele răzle2e du)ă urec6e' .i
)lăcea
tenul ei .mbu5orat 1i .nfă2i1area dezordonată'
!Toate c6eltuielile &unt .n &eama mea &ă)tămna a&ta0 .2i
aminte1ti:
!;i dacă o &ă c1tig:
!"ă&trezi tot ce de)ă1e1te &uma )e care 2i!o a$an&ez'
- Nu $ăd cum a1 )utea &ă &)un nu'
Nu )utea0 )entru că altfel ar fi .n&emnat &ă .ncalce .n$oiala'
Era a lui .n &eara aceea0 indiferent ce ar fi $rut el &ă facă'
A$endale a$ea de gnd &ă )rofite la ma3imum'
!"e mine m!ai .n1elat0 zi&e A$endale0 a1ezat .n tră&ură )e
banc6eta
&ă!1i dea din fa2a ei'
&eama "o2iai&!i
cnd tra&.n1eli 1i )ebună
o carte ei' Nu!i
! 1i lă&a
nici niciodată
una
)roa&tă0 de fa)t' "ă&trează!2i o e3)re&ie neutră0 ne)ă&ătoare'
O &ă te de&curci ca un tl6ar la drumul mare'
Ro&e ale&e&e ro1ul )entru că a1a $oi&e el &ă &e .mbrace'
(olierul .i atrna greu .n 5urul gtului0 1i el tot ce$a ce
A$endale dori&e ca ea &ă )oarte' (6iar dacă ea dori&e
altce$a0 ade$ărul era că $oia &ă!i facă lui )e $oie'
- Nu mă a1te)tam &ă dai do$adă de necin&te0 E3celen2ă'
!#ocul din &eara a&ta .n&eamnă mai mult dect ni1te căr2i
de 5oc'
Ar trebui &ă!2i fie )e )lac'
!E im)ortant ca lumea &ă nu cunoa&că ade$ărul de&)re
mine' Nu!mi )ermit &ă &e facă in$e&tiga2ii )e &eama mea0 a1a
că &unt curioa&ă cum ai &ă e3)lici )rezen2a mea'
- Nu $a fi ne$oie de nici o e3)lica2ie' .n )lu&0 nu dore&c
defel ca ei &ă 1tie că am căzut )radă 1iretlicurilor tale'
- Nu c6iar de tot' Altfel0 nu a1 mai fi aici'
A$endale )ri$i )e geamul tră&urii'
- ndria mea &uferă cnd mă gnde&c la fa)tul că )uteai
a1a de u1or &ă fi )lecat 1i &ă la1i att de multe lucruri
nerezol$ate .ntre noi'
- Nu c6iar a1a de u1or0 1i &igur ar fi fo&t regrete'
"ri$irea lui &e fi3ă a&u)ra ei grea0 ca 1i cum ar fi )utut &ă
$adă )rin &emi.ntunericul tră&urii0 &ă treacă dincolo de
$e1mintele ei 1i &ă!i )ri$ea&că dre)t .n &uflet'
- "e ceilal2i 2i!a fo&t u1or &ă!i )ără&e1ti:
!4a'
!"robabil că a&ta trebuie &ă mă con&oleze oarecum' (2i
al2ii au fo&t:
!Di!am &)u& a&eară că nu am de gnd &ă di&cut de&)re
trecutul meu'
- ă fa&cinează totu1i ce ar )utea &ă im)lice'
(u un oftat0 Ro&e &e .ntoar&e &ă )ri$ea&că )e geam0
refuznd &ă &e la&e )ro$ocată' El 1tia 1i a1a )rea mult0
&uficient ca &ă o bage la .nc6i&oare0 dacă ar P dorit' Trebuia
&ă fie &igură că0 atunci cnd tim)ul lor .m)reună &e $a fi
terminat0 el nu $a căuta &ă &e răzbune t! rnd!o )rin
tribunale0 că .1i $a 2ine )romi&iunea 1i o $a lă&a &ă )lece'
Tră&ura &e o)ri' A$endale &ări 5o& 1i .i .ntin&e mna &ă o
a5ute &ăclubului
&)atele coboare0 iargonii
4ra! Ro&e.ngemăna2i'
de&co)eri că erau )e aleea din
!Di!e ru1ine &ă fii $ăzut .n com)ania mea: .ntrebă ea0 iritată
&ă realizeze că trecutul ei o $a .m)iedica &ă aibă )arte de mai
mult dect o .ntlnire amoroa&ă cu un bărbat a$nd )ozi2ia lui
&ocială'
- 4im)otri$ă0 dar a1a )rocedăm noi .n &eri ca acea&ta !
cnd $rem ca 5ocul &ă fie foarte e3clu&i$i&t'
A5un1i .năuntru0 urcară &cările 1i tra$er&ară cte$a
coridoare .ntunecate0 )nă cnd A$endale &e o)ri .n dre)tul
unei u1i 1i ciocăni de cte$a ori0 .ntr!un fel care .i aminti de un
cntec de leagăn'
.n u1ă a)ăru o mică de&c6izătură'
- "arola: .ntrebă o $oce a&)ră'
- 7eagan0 ră&)un&e A$endale'
%1a &e de&c6i&e 1i el o condu&e .năuntru' .ncă)erea era .n
)enumbră0 dar Ro&e di&tin&e totu1i cte$a cana)ele 1i cte$a
me&e )e care &e aflau &ticle cu băutură'
- (ine e 7eagan: .l .ntrebă ea'
- %n ti) bătrn0 care i!a .n$ă2at )e )ărin2ii celor )e care .i $ei
cunoa1te cum &ă &u)ra$ie2uia&că )e &tradă'
-
-
"are o )o$e&te
Sunt mai multe0foarte intere&antă0 zi&e ea'
de fa)t'
(u mna )e talie0 o condu&e &)re ni1te dra)erii0 dădu una
la o )arte 1i Ro&e )ă1i deodată .ntr!o odaie )uternic luminată0
unde erau aduna2i ceilal2i'
- Iat!te0 .n &fr1it0 zi&e un bărbat cu )ărul negru'
Lngă el &e afla o femeie cu )ărul uluitor de ro1cat'
- (redeam că )oate te!ai răzgndit'
!Nu atunci cnd am 1an&a &ă $ă iau banii0 ră&)un&e
A$endale' 4a2i!mi $oie &ă $!o )rezint )e doamna Ro&alind
S6ar)e' Ro&e0 ei &unt ducele 1i duce&a de Lo$ingdon'
Ro&e făcu o re$eren2ă'
- .mi )are bine'
- Să $edem cum o &ă te &im2i la .nc6eierea &erii0 du)ă ce o
&ă $ă iau to2i banii0 zi&e duce&a0 zmbind )ozna1'
- Grace0 ia!o u1or>
O adu&e mai a)roa)e de el0 ca 1i cum ar fi con&iderat că
a$ea ne$oie &ă fie )rote5ată0 1i zi&e
- "e 4ra?e .l 1tii0 de&igur'

Ro&e ar fi trebuit &ă!1i dea &eama că 4ra?e 4arling $a fi


acolo'
- !am &im2it bine la clubul dumnea$oa&tră'
- ă bucur &ă aud a&ta0 zi&e el0 aruncndu!i o )ri$ire fugară
1i $icleană0 de )arcă )utea &ă $adă mult mai mult dect ar fi
$rut ea'
A$endale .i arătă lui Ro&e un gentleman .nalt'
- arc6izul de Re3ton'
.nainte ca ea &ă facă o re$eren2ă0 marc6izul .i ducea de5a
mna la buze0 dar .n oc6ii lui alba1tri dăn2uia un dia$ol0 1i
Ro&e a$u bănuiala că bărbatul &e di&tra )e &eama lui
A$endale0 )entru că &im2i degetele lui z$cnindu!i )e 1ale'
- E .ntotdeauna o )lăcere cnd o femeie frumoa&ă ni &e
alătură'
!Sunte2i foarte amabil0 milord0 dar am 1i eu oglindă 1i 1tiu
că nu
&unt o frumu&e2e'
- (red că oglinda e &)artă' "oate o &ă $ă cum)ăr eu una
nouă'
Ro&e .1i dădu &eama du)ă felul .n care flirta cu ea că
marc6izul
.n2ele&e&e
"robabil fără dubiu
o făcu&eră cu to2ii'ce rol 5uca .n $ia2a lui A$endale'
- Nu are ne$oie de o oglindă0 .i &)u&e A$endale marc6izului'
!Toate doamnele au ne$oie de oglinzi'
Re3ton .i dădu drumul minii' "ărea de&tul de )lăcut0 dar
nu o atrăgea a1a cum &e .ntm)la&e cu A$endale'
!.n &fr1it0 $icontele Langdon0 zi&e ducele'
Langdon0 cu oc6ii ca )lumbul0 .i zmbi'
!Nu credeam că am &ă cuno&c $reodată o femeie care
)oate &ă!l di&ci)lineze )e A$endale'
- (u greu &!ar )utea &)une că l!am di&ci)linat'
- "re&u)un că a&ta rămne de $ăzut'
- Eu $oiam un 5oc de căr2i0 &e ră&ti A$endale0 a)roa)e
făcnd!o & tre&ară' "utem & mergem .n altă )arte0 dacă $oi0
aici0 a$e2i de gnd &ă continua2i &ă c6icoti2i ca ni1te fete
bătrne brfitoare'
!Ab&olut0 6ai &ă 5ucăm0 zi&e Re3ton'
(u A$endale lngă ea0 Ro&e &e a1eză fa2ă .n fa2ă cu
duce&a0 ceilal2i gentlemeni de o )arte 1i de alta' Era uluită de
&uma
fi&e deob&cenă
5oc' de bani care fu&e&e &coa&ă 1i &c6imbată )e
- 7ără &ă tri1ezi0 Grace0 zi&e A$endale'
!(u &iguran2ă nu0 cnd a$em un oa&)ete0 zi&e duce&a0
)refăcn! du!&e teribil de ofen&ată că el a )utut gndi altfel'
!Tri1a2i: nu &e )utu Ro&e ab2ine &ă nu .ntrebe'
- 9ine.n2ele&0 zi&e duce&a0 zmbind'
!Am de&co)erit de curnd că &ora mea e&te c6iar foarte
talentată la a&ta0 zi&e Re3ton0 1i abia atunci Ro&e remarcă
a&emănările .n tră&ăturile lor'
.nce)eau &ă o la&e de)rinderile ei de bun ob&er$ator' .n
mod normal ar fi ob&er$at imediat a&ta' "utea &ă o )ună )e
&eama lui A$endale0 care .i di&trăgea aten2ia' 4oar o )arte din
ea era atentă la ce o .ncon5ura' .n cea mai mare )arte era
atentă la el' (um ar fi )utut &ă!i e3)lice toate ace&tea lui
Harr@0 dacă nu era numai oc6i 1i urec6i:
- Nu!mi $ine &ă cred c nu 2i!ai dat &eama0 zi&e 4arling0
ame&tecnd căr2ile'
A)arent0 &ingurul lui rol era &ă .m)artă căr2ile0 )entru că el
nu lua&e nici o fi&ă'
- Nu mă a1te)tam la o a&tfel de du)licitate din )artea cui$a

att- 4u)licitatea
de drăgăla10mea
mormăi Re3ton'
mi l!a adu& )e Lo$ingdon0 zi&e duce&a0
)unn! du!1i mna )e&te a &o2ului ei'
Ace&ta .i zmbi 1i0 .ntorcnd mna cu )alma .n &u&0 .1i
.m)leti degetele cu ale ei'
A$endale &e a)lecă mai a)roa)e de Ro&e 1i .i 1o)ti
!Sunt dezgu&tător de .ndrăgo&ti2i' Am ne$oie de un &cotc6'
Tu ce $rei:
!Acela1i lucru'
4u)ă ce el făcu &emn unui lac6eu0 Ro&e murmură
- ie mi &e )ar fermecători'
A$endale &e .ncruntă0 dar fără )atimă' Ro&e era de&tul de
flatată c el $oi&e &ă!1i )etreacă o &eară cu )rietenii 1i
.m)reună cu ea' 7latată 1i tulburată0 .ncon5urată de nobili0 1i
cu toate ace&tea0 nu )ăreau &ă fie )rea diferi2i de ea'
!#uca2i )o?er0 doamnă S6ar)e: o .ntrebă 4arling'
!Vă rog0 &)une2i!mi Ro&e' (u to2ii' ;i nu0 nu 5oc' 4e fa)t0 nu
mă intere&ează 5ocurile de noroc' .mi c1tig )rea greu banii'
A$endale &coa&e un &unet &ugrumat0 de om care &e
.neacă' .1i dre&e a)oi gla&ul 1i zi&e
- 4e aceea a&tă!&eară o &ă 5oace cu fi&ele mele'
- Tu nu ai de gnd &ă 5od: .l .ntrebă ea0 .n tim) ce lac6eul
.nce)u&e &ă a1eze )a6arele cu lic6idul c6i6limbariu .n dre)tul
fiecăruia'
- Nu .nainte &ă fiu &igur că ai .n2ele& 5ocul ! cel mai &igur
mi5loc de a c1tiga'
4uce&a ridică )a6arul'
- %n toa&t .n dn&tea celui mai nou membru al no&tru' Ro&e0
fie ca norocul &ă!2i &urdă a&tă!&eară'
!Noroc> zi&eră ceilal2i .n cor0 ridicnd )a6arele 1i dnd )e
gt con2inutul dintr!o .ng6i2itură'
Ro&e făcu 1i ea la fel0 &a$urnd dogoarea'
In mi5locul me&ei fură aruncate fi&ele' 4arling .nce)u &ă
.m)artă căr2ile' Ro&e a1te)tă )nă ce el termină' .1i ridică a)oi
căr2ile 1i le de&făcu .n e$antai' A$endale &e a)lecă &)re ea0 cu
bra2ul &)ri5init de &)ătarul &caunului ei0 degetele mngindu!i
bra2ul' Ro&e nu era &igură că el .1i dădea &eama de ge&turile
&ale0 dar ea le )erce)ea cu mare acuitate' (um oare &e
a1te)ta el ca ea &ă &e concentreze0 ct el era att de a)roa)e0
miro&ul lui de &antal 1i bergamote .ntăr! tndu!i nările:
.i urmărea
a1eza degetele
.ntr!o altă ordine 1ilungi cum &coteau
&e gndea cte o acelea
cum degetele carte0 ole
ciu)eau0 .i &trngeau &nii0 o trăgeau de &frc' A$ea mini a1a
de abile' A1a de ma&culine' 7elul .n care o atrăgeau era
ab&olut ridicol'
(u buzele a)roa)e de urec6ea ei0 cu $ocea 1o)tită0 ca
alintul unui .ndrăgo&tit0 A$endale .i e3)lica diferitele combina2ii0
cum erau e$aluate0 care a$ea $aloarea cea mai mare ! lucruri
)e care i le e3)lica&e .n tră&ură0 )e drum' Ro&e .1i amintea
fiecare $orbă &)u&ă de el 1i credea că $a fi .n &tare &ă!1i
amintea&că fiecare $orbă ro&tită de buzele lui0 c6iar 1i )e )atul
de moarte' ;i!ar fi dorit ca el &ă nu aibă un a&emenea efect
&u)ra ei0 de1i &e bucura că .l are'
O lă&ă )e ea &ă aleagă căr2ile )e care &ă le dea 5o& 1i nu
)ăru deloc dezamăgit cnd )ierdură mna0 c1tigată de
duce&ă'
- Noi o &!o c1tigăm )e următoarea0 .i &)u&e el'
Noi. Inima .i bubuia .n )ie)t cu o for2ă teribilă0 att de tare0
.nct Ro&e fu &igură că toată lumea din .ncă)ere .1i dădu&e
&eama' Se &im2ea
cnd ridica&e oarecum
)a6arul mndră
1i .ng6i2i&e că mna
o bună )artenudin
.i tremura&e
con2inutul
lui'
Ro&e nu mai fu&e&e niciodată )arte dintr!un noi. 4e1i nu
era &ingură )e lume ! .i a$ea )e Harr@0 erric?0 Sall@0 #o&e)6!
ina era cea care .1i a&uma toate ri&curile0 care )lănuia totul0
ea lucra &ingură 1i &e confrunta &ingură cu cei ale1i )entru a!i
e&croca' Nu!i im)lica niciodată )e ceilal2i' Harr@ 6abar nu a$ea
cum reu1ea ea &ă le a&igure o locuin2ă &au 6rana 1i
.mbrăcămintea' El nu 1tia că Ro&e e o e&croacă' .n acel
a&)ect din $ia2a ei era com)let &ingură'
4acă ar fi fo&t )rin&ă0 era &igură că ar fi fo&t .nc6i&ă0 era
cea care ar fi )lătit' Nu ar fi ri&cat &iguran2a celorlal2i' "urta
&ingură )o$ara )ăcatelor ei'
Se făcură căr2ile )entru a doua mnă' Ro&e ridică .n mnă
căr2ile 1i &e uită la cei trei decari' Abia dacă &e .ncruntă u1or0
.ncurcată0 1i A$endale i le roti .n mnă0 de )arcă nu reu1ea &ă
le gă&ea&că o combina2ie care &ă!i fie )e )lac' .ncet0 ea .1i
)limbă )ri$irea a&u)ra celorlal2i 5ucători'
Erau cu to2ii incredibil de ine3)re&i$i' Nici un &ur&
&c6imbat .ntre ei0 nici un indiciu dacă erau mul2umi2i &au
dezamăgi2i de căr2ile.i )lăcea
Ro&e0 lui A$endale )e care&ăle 5oace
a$eau'cu4e
ei'aceea0
Nu era&e gndi
$orba de
bani &au de fa)tul că ar fi c1tigat o mnă0 era $orba că era
mai abil dect ei' Oare )e ea o adu&e&e )entru că 1i ea era
mai abilă ca el:
Numai că ea nu fu&e&e0 nu )nă la ca)ăt0 nu atunci cnd
conta&e' Nu mai fu&e&e niciodată .nainte dată .n $ileag' 4u)ă
aceea0 lumea a5ungea &ă .n2eleagă ce )u&e&e la cale0 dar
niciodată .n tim)ul e&croc6eriei' 4e ce dădu&e gre1 cu el: Nu
$oia &ă &e gndea&că la fa)tul că )oate o făcu&e inten2ionat0
că $oi&e ca el &ă o )rindă' A&ta nu a$ea nici un &en&' La
momentul acela nu .l cuno1tea de&tul de bine ca &ă 1tie că nu
o $a denun2a autorită2ilor'
(ei trei decari ai ei c1tigară mna' Ro&e adună fi&ele' S!ar
)utea &ă facă un )rofit frumu1el .n &eara a&ta' Se .ntrebă de
ce oare nu era la fel de )lină de &ati&fac2ie a1a cum &e &im2ea
cnd lua ce$a de la cei care .1i )ermiteau &ă )iardă' Nici una
dintre )er&oanele de la acea&tă ma&ă nu a$ea &ă &ufere
)entru că ea le lua&e c2i$a bănu2i'
(u că
ideea toate ace&tea0
le ia nu &e
banii' Era un &im2ea deo&ebit
5oc cin&tit de triumfătoare
de noroc' A$eau to2i la
1an&e egale0 norocul le era determinat de toana unei căr2i0 dar
Ro&e nu $oia &ă!i bată'
.ntotdeauna .i con&idera&e )e ari&tocra2i ni1te oameni
di&tan2i0 a1eza2i )e ni1te )iede&tale care urcau )nă la nori' .n
)auzele dintre mini &e uita cum .1i coborau mă1tile din tim)ul
5ocului 1i )entru o cli)ă glumeau0 rdeau 1i &e tac6inau' .n
ciuda fa)tului că erau )rietenii lui A$endale0 arareori .l
includeau 1i )e el .n zeflemeaua lor' Ro&e .n2ele&e că nu era
din )ricină că n!ar fi $rut0 ci că el &e 2inea oarecum deo)arte0
)arcă nu &e &im2ea tocmai confortabil .n cercul lor'
(u toate ace&tea0 )e ea o fa&cinau' Erau amabili0 amuzan2i
! 1i genero1i0 a1a cum de&co)eri du)ă ce c1tiga&e trei mini
la rnd'
-Se )are că orfelinatele nu $or a$ea nici un beneficiu a&tă!
&eară0 Grace0 anun2ă Re3ton'
!Grace .1i donează .ntotdeauna c1tigurile orfelinatelor )e
care le!au .nfiin2at )ărin2ii no1tri0 e3)lică 4arling'
Ro&e făcu efortul de a nu &e arăta &ur)rin&ă' ;i el făcea
)arte din familia lor:
-
.nNu5urul
$oi mai facecte$a
me&ei0 a&ta0 zi&e duce&a' &e ridicară0 &ur)rin&e'
&)rncene
4e1i Lo! $ington nu făcu dect &ă!1i )ună mna )e&te cea a
&o2iei &ale0 a1ezată )e ma&ă' Ea .i zmbi blnd 1i a)oi li &e
adre&ă celorlal2i
!Am de gnd &ă ridic un cămin )e terenul care mi!a fo&t dat
ca ze&tre'
- .n ce &co): .ntrebă Langdon'
- (a &ă le ofer un adă)o&t femeilor care au &uferit inter$en2ii
c6irurgicale de$a&tatoare' %n loc unde &ă &e recu)ereze 1i
unde &ă nu &e mai &imtă att de &ingure'
- 9ra$o0 e3clamă Langdon0 ridicnd )a6arul' .nce)nd de
a&tă!&eară0 c1tigurile mele $or merge 1i ele tot )entru
ac2iunea ta'
Grace .i mul2umi cu un zmbet radio&0 1i Ro&e &e .ntrebă
dacă toate c1tigurile lor erau donate unde$a' Oare 1i de la ea
&e a1te)ta &ă 1i le doneze: Oare de aceea A$endale fu&e&e
a1a de di&)u& &ă o la&e &ă le )ă&treze: Nu )utea &ă le ia cu
ea: Nu &!ar &im2i $ino$ată0 )entru că nu!1i dărui&e niciodată
$reunul dintre
de cei din c1tigurile
cercul ob2inute
ei re&trn&' Ea nufraudulo& altcui$a
a$ea att .n ca
de mult afară
oamenii ace1tia' Ei )uteau dona fără &ă &ufere' (u toate
ace&tea0 re&)ectul fa2ă de ei nu era cu nimic diminuat0 )entru
că &e )ărea că donau frec$ent ce c1tigau' Nu erau egoi1ti0
a1a cum crezu&e ea ini2ial0 &au mna2i doar de )lăcere'
7a)tul ace&ta o făcu 1i mai curioa&ă .n legătură cu
A$endale' El cum &e integra: (t de mult le &emăna lor: .n
multe )ri$in2e )ărea &ă fie foarte diferit'
A$endale .ncetă &ă!i mai aran5eze căr2ile0 de1i răma&e
lngă ea' (nd )ierdea o mnă0 el .i e3)lica .n ce fel 1an&a ar
fi )utut &ă fie de )artea ei dacă 5uca altfel0 dacă ar fi )ă&trat
ceea ce dădu&e 5o& 1i renun2a la căr2ile )e care le )ă&tra&e'
%neori0 c6iar 1i cnd c1tiga0 el ii arăta cum ar fi )utut &ă!1i
&)orea&că 1an&ele'
- E foarte u1or de de&cifrat0 odată ce ai $ăzut tot ce &!a
5ucat0 zi&e ea acru'
A$endale zmbi 1i .i )limbă un deget )e ceafă0 a)oi )e
umeri'
- .ntr!o bună zi o &ă!mi mul2ume1ti )entru ceea ce te!am
.n$ă2at a&tă!&eară'
Ro&e &e .ntrebă dacă &e referea la mai mult dect 5ocul de
căr2i'
- ă .ndoie&c' Nu $oi 5uca niciodată )e banii mei'
El zmbi 1i mai larg'
!ai $edem cum te &im2i la &fr1itul &erii0 mai ale& dacă o
&ă c1tigi un )ot foarte mare' Odată ce ai trăit fiorul $ictoriei0 o
&!l cau2i mereu'
!Atunci &)er &ă nu!l trăie&c0 )entru că .ndrăzne&c &ă &)un
că mi!ar fi foarte greu &ă mi!l )ermit'
!Am &)u& .ntotdeauna0 .nce)u 4arling0 că lucrul cel mai rău
care &e )oate .ntm)la e&te &ă c1tige cine$a de )rima dată
cnd 5oacă'
!Am ob&er$at că dumneata nu )ariezi0 zi&e Ro&e'
4arling ridică doar din umeri'
- Nu!l lă&ăm noi &ă 5oace0 zi&e A$endale' E&te cel mai
)rice)ut tri1or dintre noi to2i'
Ro&e 6o6oti de r&'
!Ai mai )omenit 1i .nainte de tri1at' Vorbe1ti &erio&: To2i
tri1a2i cnd 5uca2i:
-
%neori0
)iezi1ă 1i un zi&e duce&a0
zmbet' aruncndu!i
4ar dacă e1ti )rin&0 &o2ului
trebuie ei o )ri$ire
&ă cedezi tot
ce ai c1tigat'
- Eu nu tri1ez niciodată0 zi&e Re3ton'
- 4ar nici de c1tigat nu c1tigi dect rar0 zi&e 4arling' Te
.n$ă2 bucuro&0 dacă $rei'
- ama ar fi ori)ilată ! e1ti liber mine!&eară0 )entru o
lec2ie:
Ro&e r&e' Nu $oia &ă!i )lacă )e &nobii ace1tia0 dar o
făcea' Nu $oia
&ă!1i amintea&că de felul cum intra&e .n club0 in căutarea
unei )răzi u1oare' Sigur era că 5udeca&e com)let aiurea'
ai 5ucară cte$a mini0 a)oi 4arling .1i tro&ni degetele 1i
zi&e
!(e!ar fi &ă luăm o )auză mică: Trebuie &ă controlez
cte$a lucruri'
!"er&onalul tiu o &ă te anun2e dacă e ce$a .n neregulă0 zi&e
Lo$ingdon'
!Vreau &ă $erific &ingur' Nu li)&e&c mai mult de zece
minute'
Scaunele &e dădură cu &cr1net &)re &)ate0 .n tim) ce &e
ridicară cu to2ii'
uită la )a6ar' EraRo&e &e &im2i
a)roa)e )lin' u1or
4e1i ame2ită cte$a
mai &orbi&e dincli)e'
&cotc6Se.n
tim) ce 5ucau0 nu bău&e c6iar att'
!Te &im2i bine: o .ntrebă A$endale0 )rinznd!o de cot'
Ea .i &ur&e'
- 4a0 mă &imt minunat0 de fa)t' .mi )lac )rietenii tăi'
- ;i ei te )lac )e tine'
- 4e unde 1tii:
- "entru că nu tri1ează'
- "oate că o fac0 dar mă la&ă &ă c1tig' "re&u)un că

oamenii tri1ează din tot felul de moti$e'


- 4acă $rei &ă cau2i un moti$ nobil0 nu!l gă&e1ti aici'
Ro&e bănuia că &!ar )utea ca el &ă &e .n1ele' Ea &e
)rice)ea &ă d! tea&că oamenii' Ace1tia )ăreau''' &inceri' Le
)ă&a 1i a$eau gri5ă unii de al2ii' Era bucuroa&ă că A$endale
era cu ei0 de1i nu era &igură că el a)recia cum trebuia ceea ce
a$ea'
!A$endale0 )o2i &ă $ii o di)ă: .i ceru Lo$ingdon'
- 4a0 de&igur0 ră&)un&e0 a)oi o )ri$i )e Ro&e' Te &u)eri:

-
Nu0doi
(ei deloc'
&e .nde)ărtară c2i$a metri' Ro&e 1i!ar fi dorit &ă
aibă 6arul de a citi )e buze0 .ntrebndu!&e ce era a1a de
urgent0 .nct Lo$ingdon'''
- "entru mine a făcut!o0 zi&e duce&a'
Ro&e &e .ntoar&e 1i &e trezi uitndu!&e dre)t .n ni1te oc6i
alba1tri0 cu )ri$irea amabilă0 dar curioa&ă'
!Voiam &ă fiu o cli)ă &ingură cu tine0 .i e3)lică duce&a' A
de$enit de&tul de re)ede e$ident că A$endale ne!ar fi dat
trcoale' Nu l!am $ăzut niciodată .ndrăgo&tit'
- 4acă $rei &ă &)ui că a&tă!&eară e .ndrăgo&tit0 mi!e teamă
că ai 5udecat gre1it lucrurile'
!(um $!a2i cuno&cut: .ntrebă ea'
- La balul de aici0 .n &eara de&c6iderii'
- E1ti membră0 deci:
!4a'
Voia &ă )areze alte .ntrebări legate de ea .n&ă1i'
!Am fo&t &ur)rin&ă &ă aflu că dumneata 1i domnul 4arling
&e )are că a$e2i aceea1i )ărin2i'
4uce&a zmbi cald'
- "ărin2ii mei l!au luat la ei cnd era un )u1tan' Am cre&cut

1tiind că e fratele
!"ărin2ii meu'
dumitale &unt''':
Se certă .n &inea ei din cauza obiceiului care o făcea &ă
caute detalii care ar fi a5utat!o &ă afle cum )oate ob2ine
a$anta5ul cel mai mare'
- 4ucele 1i duce&a de Gre@&tone'
- (u at2ia duci care &e )limbă )e aici0 cred că nu am fo&t
niciodată .ntr!o com)anie mai alea&ă'
- 4e fa)t0 &untem de&tul de obi1nui2i0 .ntr!un fel mai
neobi1nuit0 )oate' ama mea 1i tatăl lui Langdon 1i!au
.nce)ut $ia2a )e &tradă 1i au reu1it &ă &u)ra$ie2uia&că'
Suntem foarte con1tien2i că nu toată lumea e la fel de
norocoa&ă ca noi'
- 4e aceea $rei &ă con&truie1ti &anctuarul:
!E ce$a )u2in mai )er&onal de att0 zi&e ea0 1i zmbi0 cu
oc6ii mari' Iată că ni &e .ntorc gentlemenii'
Lo$ingdon .1i )u&e bra2ul .n 5urul taliei &o2iei &ale 1i o tra&e
lngă el' A$endale )u&e mna )e &)atele lui Ro&e' Nu mai
dorea nimic altce$a' Era o )ro&tie &ă!1i dorea&că mai mult'
!!am )licti&it de căr2i0 zi&e A$endale' Hai &ă )lecăm la
(remorne>
- Grădina )lăcerilor: .ntrebă Ro&e'
Auzi&e de&)re ea' Era decadentă din toate )unctele de
$edere' %nii cereau c6iar &ă fie .nc6i&ă'
- N!am fo&t niciodată'
- E locul unde )ro&)eră cei $icia2i''' 1i cu mine''' Vrei &ă
mergi cu noi: .ntrebă0 uitndu!&e la Lo$ingdon'
Ace&ta clătină din ca)'
!Nu'
A$endale &e .ntoar&e &)re duce&ă'
!L!ai făcut &ă fie groaznic de )lictico&'
- !a făcut groaznic de fericit0 zi&e Lo$ingdon'
- "lecăm0 .nainte &ă!mi $ină &ă $omit'
(e$a nu era .n regulă' Ro&e nu era foarte &igură ce anume'
!i!a făcut )lăcere &ă $ă cuno&c0 zi&e ea'
!Trebuie &ă ne .ntlnim o dată &ă luăm ceaiul0 zi&e duce&a'
!Ar fi minunat>
A$endale o .m)in&e u1or de)arte de ei'
!Di!ai uitat banii0 .i zi&e ea0 .n tim) ce )lecau de lngă
ma&ă'
-
4arling
!Ai o &ă!mi
.ncredere .nca&eze fi&ele 1i .mi $a trimite banii'
.n el:
- Nu c1tigă nimic dacă mă .n1ală' ;tiu e3act c2i bani &unt
acolo' Ai cu cinci &ute de lire mai mult' O &ă 2i!i dau mai trziu'
- Să!i dai duce&ei'
!(are duce&ă: zi&e el0 )ri$ind!o fi3' Grace0 $rei &ă &)ui:
Ro&e .ncu$iin2ă din ca)0 1i &tomacul i &e &trn&e' Ar fi )utut
&ă!i cum)ere căr2i lui Harr@ de banii aceia' La ce i!a &tat
mintea0 de renun2a&e la ei: "oate că $oia &ă &e re$an1eze0
)oate căuta &ă!1i &al$eze &ufletul' (a 1i cum fa)tele ei
nelegiuite nu meritau cu mult mai mult'
- "entru cămin'
- O &ă $orbim mine de&)re a&ta0 zi&e el0 cnd o &ă )o2i
gndi mai lim)ede'
!;i acum gnde&c lim)ede'
A$endale r&e'
- 4oar 2i &e )are' ă miră că mai )o2i &ă mergi .ncă'
- Nu am băut c6iar a1a de mult' "a6arul meu e a)roa)e
)lin'
2ină!Lac6eii
)a6arele&unt )lăti2i )line'
a)roa)e ca &ă (rede!mă0
fie di&cre2i'''ai 1ibăut
&untmult
)lăti2i
maicamult

dect .2i dai &eama' ;i o &ă mai bem .nainte ca &eara &ă &e
.nc6eie'
.n tim) ce tră&ura trecea )e &trăzile .n$ăluite .n noa)te0
A$endale trebui &ă admită că .i )lăcu&e &ă o )ri$ea&că )e
Ro&e 5ucnd căr2i mai mult dect .i )lăcu&e $reodată &ă 5oace
el .n&u1i' .i )lăcea felul .n care i &e lumina fa2a de fiecare dată
cnd c1tiga o mnă0 era im)re&ionat de felul .n care .1i
a&cundea dezamăgirea cnd )ierdea' Se gndi&e că ar fi
)utut &ă!1i c1tige e3i&ten2a )e &cenă'
- E1ti &igur că ar trebui &ă mergem: .ntrebă ea'
Stătea fa2ă .n fa2ă cu el' 4acă el i!ar fi &tat alături0 ar fi a$ut!
o .nainte de a a5unge la de&tina2ie' Ar fi du&!o direct aca&ă' Nu
1tia de ce $oia &ă )etreacă un tim) cu ea la (remorne0 cnd
ar fi fo&t mult mai )lăcut &ă o aibă .n )atul lui'
!;tiu din &ur&e &igure că o &ă )louă .nainte ca noa)tea &ă
&e termine'
"ufnind0 A$endale &e uită re)ede )e geam' .ncă nu &e
lă&a&e cea2a'
!Nu $a )loua'
!"un a&tă!&eară'
c1tigat rămă1ag )e4acăcele nu cinci)louă
&ute.nainte
de lire ca
)e&oarele
care le!am
&ă &e
i$ea&că dea&u)ra orizontului0 &unt ale tale' 4acă )louă0
)ă&trez eu cele cinci &ute 1i tu .i dai duce&ei aceea1i &umă0
din buzunarul tău0 1i .i &)ui că &unt din )artea mea'
!4uce&a ar a)recia 1iretenia din &)atele ace&tui rămă1ag0
zi&e A$endale' 4ar nu!mi trebuie banii' 4acă nu )louă0 mai
)rime&c o noa)te cu tine .n )atul meu'
!S!a făcut'
A$endale fu &ur)rin& că ea ceda&e att de u1or' Oare o
făcu&e )entru că &e bucura &ă mai )etreacă .ncă o noa)te cu
el &au era att de arogantă .nct credea că nu )oate )ierde0
du)ă ce dădu&e de gu&tul $ictoriei: Nu a$ea im)ortan2ă' El
a$ea )ariul a&igurat' Nici măcar nu miro&ea a )loaie'
!.mi )lac amicii tăi0 dar am im)re&ia că nu $ă leagă o
)rietenie )rea )rofundă'
7emeia a&ta era )rea )er&)icace' Ar fi trebuit &ă 1tie că nu
$a fi atentă doar la căr2i' U 0
- (el mai a)ro)iat &unt de Lo$ingdon' El e&te cel cu care

făceam
el' toate nebuniile0 .nainte ca Grace &ă )ună g6eara )e
- Nu e1ti de acord cu duce&a:
!Nu &unt de acord cu nici o femeie care duce bărbatul de
na& aiurea0 )nă la altar'
!"nă la urmă 1i tu o &ă te că&ătore1ti'
!ă .ndoie&c'
- 4ar e1ti duce' Ai ne$oie de un mo1tenitor' 9a&tarzii tăi nu
)ot mo1teni titlul'
!Nu am nici unul'''0 zi&e0 a)oi &e o)ri 1i .i zmbi' I&tea2ă
fată> 4acă $oiai &ă afli dacă am co)ii0 de ce nu m!ai .ntrebat0
)ur 1i &im)lu:
!Nu e1ti )rea dornic &ă!mi ră&)unzi0 cnd .2i )un .ntrebări'
!.ntotdeauna am fo&t )recaut0 ca &ă mă a&igur că nu &e
i$e1te nici un $lă&tar din mădularul meu'
4oar că nu o făcu&e 1i cu ea0 1i abia acum .1i dădea
&eama de a&ta' Iar ea &igur nu a$ea cuno1tin2e de&)re cum &ă
)re$ină o &arcină' "e to2i dracii> 7u&e&e att de ob&edat de ea0
o dori&e att de tare0 .nct nu &e gndi&e defel &ă o )rote5eze'
!4acă o &ă de&co)eri că e1ti .n&ărcinată0 &ă mă anun2i'
!(6iar a1a mă $ezi tu0 genul care $ine &ă &e milogea&că:
Lumina
)rin&e unui felinar
.n colierul )e lngă
de la gtul care
ei0 un dartocmai treceau
)e care nu!l $a)arcă
lua cu&e
ea' Nu0 nu ar $eni &ă &e milogea&că' 4u)ă ce &e $a termina
tim)ul )etrecut .m)reună0 nu o $a mai re$edea niciodată'
Gndul .i )ro$ocă un fulger de furie care .i &trăbătu tru)ul 1i
trebui &ă 1i!l .nfrngă' Nu a$ea ne$oie de ea' Nu a$ea ne$oie
de nimeni' .l irita &ă recunoa&că fa)tul că &!ar )utea de fa)t ca
ea &ă!i li)&ea&că odată ce $a )leca'
!Totu1i0 a1 $rea &ă 1tiu'
!(um dore1ti' 4eci $ii de& la (remorne: .ntrebă ea0 1i
A$endale fu recuno&cător că ducea di&cu2ia .n altă direc2ie0
de)arte de )o&ibilitatea unor co)ii' Nu $oia &ă analizeze de ce
anume gndul de a a$ea co)ii cu ea nu i &e )ărea odio&'
!A)roa)e .n fiecare &eară0 zi&e'
A$endale nu!1i .n2elegea ne$oia a&ta nebunea&că de a!i
arăta ce fel de $ia2ă duce'
!;i ce!o &ă facem acolo:
- 9em0 dan&ăm' Ne &ărutăm )rin locurile .ntunecoa&e'
- "uteam &ă fi făcut a1a 1i la 4ragonii .ngemăna2i'

El c6icoti .nfundat'
- 4a0 am fi )utut0 dar acolo totul )are a1a de cu$iincio&' La
Grădina (remorne nimic nu e&te cu$iincio&'
A$u&e&e dre)tate .n )ri$in2a a&ta0 &e gndi Ro&e0 .n tim) ce
mergea alături de el0 cu mna cuibărită la bra2ul lui' Nu era
&igură de ce o făcea &ă fie melancolică imaginndu!l acolo0
noa)te de noa)te0 căutnd ce$a ce ea bănuia că nu era de
gă&it .n grădina aceea'
(nta muzica' Oamenii dan&au ! .n )a$ilion 1i )e lngă el'
(urgeau $aluri de $in 1i de tării' 7emeile ! fără .ndoială genul
de cazuri caritabile cărora el le făcea dona2ii ! &e )limbau de
colo!co! lo0 zburdnd de la un bărbat la altul0 unii dintre ei0 mai
.ndrăzne2i0 bucurndu!&e de )lăcerile oferite c6iar acolo0 .n
$ăzul tuturor' Ro&e nu $oia &ă &e gndea&că la felul cum 1i el
.1i gă&i&e )oate u1urarea cu unele dintre ace&te femei0 că le
a$u&e&e la $reun )erete &au co)ac'
Nimeni nu .l &alută0 de1i cu &iguran2ă erau acolo oameni
care .l cuno1teau' "re&u)u&e că era o regulă ne&cri&ă
indiferent ce &e )etrecea .ntre zidurile ace&tea0 nu &e di&cuta
.n afara lor0 1i identită2ile rămneau &ecrete'
4in cnd .n cnd A$endale &e o)rea0 .i )rindea fa2a .n
mini 1i o1i&ăruta'
la fel era &e3ul0Aici0
du)ă&ărutatul .n )ublic era
toate a)aren2ele' acce)tabil'
Ro&e nu a$ea 4e1i0
de
gnd &ă meargă att de de)arte' (eea ce .m)ărtă1ea cu el
era numai )entru ei doi' Era )er&onal0 intim'
4ar un bărbat )utea &ă!1i aducă amanta aici fără &ă fie
&u)u& o)robriului' .i trecu re)ede )rin minte &ă &e .ntrebe de
cte no)2i a$ea ne$oie o femeie cu un bărbat )entru a fi
con&iderată amanta lui' A$endale )utea &ă!i .m)ărtă1ea&că
toate locurile rău famate0 )entru că ea nu era re&)ectabilă &au
)udică' Se )utea di&tra cu ea .ntr!un fel .n care nu ar fi )utut
cu o &o2ie' Gndul acela o .ntri&tă 1i o făcu &ă!1i dorea&că &ă
)lece'
4ar $oia totu1i &ă rămnă0 mi1cată de fa)tul că el .m)ăr2ea
cu ea o )arte a $ie2ii lui0 c6iar dacă nu .l )unea .ntr!o lumină
deo&ebit de bună' Ro&e &e .ntreba de ce &e &trăduia el att de
mult &ă o con$ingă c totul la el era doar răutate 1i $iciu' 4in
nefericire0 mintea ei nu era &uficient de lim)ede ca &ă
di&cearnă ra2ionamentul lui' A doua zi diminea2ă0 )oate'
9ău&eră .ncontinuu de cnd &o&i&eră0 1i alcoolul .1i făcea
efectul a&u)ra
9ra2ul lui ei' ergea
o cu)rin&e .m)leticindu!&e
1i o 2inu a)roa)e' Ro&e1i .nce)u
lo$indu!&e de el'
&ă rdă'
!Nu e1ti tu'
A$endale &e uită la ea0 1i Ro&e &e .ntrebă cnd oare
de$eni&e .nce2o1ată fa2a lui' i5i oc6ii 1i reu1i &ă!i di&tingă
fruntea .ncre2ită'
!9a0 cred că &unt eu0 zi&e A$endale' Nu m!am
metamorfozat .n altcine$a'
Ro&e clătină din ca)' Totul .n 5ur )omi &ă &e .n$rtea&că'
7lutură din mnă'
! Nu0 locul ă&ta' Nu e1ti tu'
!Gre1e1ti aici' E&te locul unde mă &imt bine'
- Nu0 e&te locul unde $ii cnd $rei &ă te )ierzi' Se ridică )e
$rfuri 1i .l &ărută )e gură' 4e ce $rei &ă te )ierzi: 4e ce
anume te &trăduie1ti &ă &ca)i:
!Nu 1tii ce $orbe1ti' 4ar 1tia foarte bine' %ite0 zi&e el0
termină a&ta de băut>
"entru că bătea un $nt u1or0 ea .ntm)ină bucuroa&ă
căldura )e care a$ea &ă i!o aducă &cotc6!ul' .l bău dintr!o
.ng6i2itură' "a6arul .i &că)ă din mnă 1i &e făcu 2ăndări'
A$endale r&e doar 1i o tr. de acolo'
de 9ru&c0
a5un&e&e a)ăru un alt )a6ar .n mna ei' Nu!1i amintea cum
acolo'
- 4ă!l )e gt0 .i ordonă el'
- Sunt a)roa)e beată'
!Vreau &ă fii com)let beată'
- 4e ce:
- "entru că locul ă&ta o cere'
Ro&e dădu )a6arul )e&te ca)0 gndindu!&e că nimic nu
a$u&e&e $reodată un gu&t att de groza$' Aruncă )a6arul la o
)arte 1i $eni .n fa2a lui A$endale0 .nlăn2uindu!1i bra2ele .n 5urul
gtului lui'
!O &ă c1tig )ariul'
- Nu cred'''
9ubuitul unui tunet o .m)iedică &ă audă re&tul $orbelor
&)u&e de el' (erul &e ru)&e .n două 1i dădu drumul unui
)oto)' Ro&e &e de)ăr! tă de el0 ridică bra2ele .n aer 1i &e
.n$rti )e loc'
!Am c1tigat> Am c1tigat> Di!am zi& că o &ă )louă>
A$endale .i .ncolăci talia cu un bra2 1i o tra&e .na)oi la el'
-
Nu am &ărută!mă0
!Atunci &ărutat niciodată
ca &ă oaifemeie .n )loaie'
o amintire0 ca &ă nu mă ui2i
niciodată'
A)roa)e bru&c i &e )ărea im)erati$ ca el &ă nu o uite
niciodată0 ca &ă e3i&te ce$a la ea diferit de celelalte0 de
nenumăratele femei care .i .ncălzi&eră a1ternutul'
- Nu te $oi uita niciodată>
li cu)rin&e gura .ntr!un &ărut att de &ălbatic0 .nct o luă
)rin &ur)rindere' Oare din cauza locului unde erau:
4ecaden2a lui0 nebunia oamenilor .n căutarea oricărei )lăceri
)e care o )uteau gă&i:
Nu a$ea im)ortan2ă' Era $ag con1tientă de 2i)etele0 de
tro)ăitul )icioarelor0 .n tim) ce lumea trecea .n fugă )e lngă
ei0 căutnd &ă &e adă)o&tea&că0 dar cu toate ace&tea0 ea 1i
A$endale răma&eră unde erau0 fără &ă le )e&e că erau gata &ă
&e ude )nă la )iele' Ro&e &e gndea ce minunat $a fi cnd
$or re$eni la el aca&ă0 1i A$endale o $a .ncălzi'
4eocamdată .n&ă0 nu $oia nimic mai mult de att buzele
lui de! $orndu!i!le )e ale ei0 ca 1i cum nu &e )utea &ătura0 ca
1i cum nimic )e lume nu era mai im)ortant dect &ă o 2ină .n
bra2e .n cli)a aceea'
Ro&e )erfect
li)ea&că &e g6emui &ub a1ternut
)e A$endale0 )nă ce
ab&orbindu!i a5un&e
căldura &ă &eEl
tru)ului'
.nce)u &ă o mngie .ncet )e &)ate0 lucru )e care l!ar fi gă&it
lini1titor0 doar că &im2ea cum ca)ul .i e3)loda&e la un moment
dat0 .n tim)ul no)2ii0 1i abia acum .nce)ea &ă &e refacă din
bucă2ele0 fiecare intrnd la locul ei cu un )ocnet care .i
)ro$oca durere .n fundul oc6ilor' Nu!1i amintea &ă fi băut
$reodată att de mult' 4e ce A$endale 1i!ar face a1a ce$a
&eară de &eară: (6iar dacă trebuia &ă recunoa&că fa)tul că .n
cea mai mare )arte a no)2ii i &e )ăru&e că &!a di&trat )e
cin&te0 nu era &igură că a&ta merita agonia )rin care trecea
acum' Ar fi )utut &ă &e di&treze la fel de bine 1i cu mai )u2in
alcool' Ar fi )utut c6iar &ă!1i amintea&că noa)tea trecută' .n
cli)a aceea0 nu era mai mult dect fragmente di&)arate'
So&irea aici0 A$endale care o dezbrăca' O baie delicio& de
caldă' (um &e cuibări&e li)ită de el' (um &e .n$rtea totul
cnd .nc6idea oc6ii0 cum o trăgea un $rte5 .n 5o&0 acolo unde
trecutul &e rotea .n 5urul ei0 ca o mie de corbi care .i ciuguleau
con1tiin2a0 .n tim) ce ea &ngera' A$endale care .i murmura
dulce la urec6e0
Voi&e )romi2n!
&ă!i &)ună du!i un
totul0 dar că in&tinct
totul $a de
fi bine'
&u)ra$ie2uire mai
)uternic dect i&)ita unei con1tiin2e curate fu&e&e mai )uternic
dect alcoolul &citor' Acum &uferea din cauza e3ce&ului'
Nici măcar nu &e )utea bucura de )loaie0 a1a cum făcea de
obicei0 )entru că fiecare )icătură )arcă &e lo$ea zăngănind
c6iar de creierul ei 1i nu de geam' %n amalgam con&tant de
zgomote iritante' (el )u2in .n&ă c1tiga&e )ariul cu A$endale'
"loua&e0 .ncă mai )loua'
A$endale .i )rin&e fe&ele .n mini 1i o li)i de el' Era fierbinte
1i .ntărit' 4eodată0 tot di&confortul &e e&tom)ă'
!(redeam că nu te mai treze1ti0 zi&e el0 cu $ocea răgu1ită
de &omn'
!Nici tu nu )ari &ă te fi trezit de )rea mult tim)0 .i ră&)un&e
ea0 mu1cndu!l u1or de cla$iculă'
A$endale r&e0 un 6o6ot bogat0 )rofund0 care .i alungă
)ăien5eni1ul din minte'
!A60 dar &unt treaz de de&tulă $reme 1i ard de dorin2ă'
Se ro&togoliră .m)reună 1i o a1eză &ub el0 .nce)u &ă!1i
)limbe gura )e gtul ei0 )e umerii goi' Nu &e mai obo&i&eră &ă!
1i )ună 6aine0 cnd &e băga&er .n )at'
Ro&e auzi
E orologiul dindangătul di&tant
6ol0 &e gndi ea0alcaunui
)rincea&ornic' 4e )atru
$i&' Se .ntrebă &curtori'
de
ce &er$itorii nu!l o)ri&eră )e&te noa)te0 &ă nu bată ora'
- (redeam că e mai trziu0 murmură ea0 .n tim) ce
A$endale aluneca mai 5o& 1i .nce)ea &ă acorde aten2ie &nilor
ei'
- mmm:
- i &!a )ărut că am dormit mai mult'
!Nu &unt &igur ct de mult am fi )utut &ă dormim' E du)ă!
amiază'
Ro&e &e .ncruntă' 4ra)eriile erau tra&e0 odaia era .n
.ntuneric0 dar cu &iguran2ă dincolo de fere&tre era diminea2ă'
Nu du)ă!amiază' Nu era ora )atru du)ă!amiază'
- Nu &e )oate'
A$endale &e lă&ă 1i mai 5o&0 1i limba lui .nce)u &!i
.ncercuia&că ombilicul'
!Sunt a)roa)e &igur că a1a e0 iubito' Am dormit toată ziua'
Ro&e &ări .n ca)ul oa&elor0 ignornd durerea atroce de ca)0
.l .m)in&e de umeri la o )arte 1i &e tra&e cu greu de &ub el'
-
4e ce)e
.ntin& nu mi!ai &)u&:o )rin&e de bra20 .m)iedicnd!o &ă
o )arte0
coboare din )at'
- (e dracu< Ro&e: A$em 1i noi )arte de o lene$eală )lăcută'
!Trebuia &ă fiu aca&ă la ora două'
- (e im)ortan2ă au cte$a ore diferen2ă:
- (ontează' i!am dat cu$ntul'
Se &mul&e din )rin&oarea lui0 cobor. din )at 1i &e grăbi &)re
garderobă' Ale&e o roc6ie &im)lă0 )entru care nu a$ea ne$oie
de a5utor ca &ă o .mbrace' Nu a$ea cor&et 1i doar o &ingură
5u)ă'
- "o2i te rog &ă &trigi 5o& &ă!mi )regătea&că o tră&ură:
A$endale )ără&i agale )atul0 ca 1i cum ea a$ea tot tim)ul
din
lume'
-4e ce e1ti a1a de ob&edată &ă!2i $ezi &er$itorii .n fiecare
du! )!amiază:
!Di!am mai &)u&' Nu &unt &er$itorii mei' Sunt )rietenii mei'
4u)ă ce i1i .nc6i&e 1i ultimul na&ture0 luă o )erie 1i .nce)u
&ă!1i de&curce )ărul' .i )rin&e .n oglindă )ri$irile nemul2umite'
!Te rog0 A$endale>
El .1i)atului'
ca)ătul luă cu o &mucitură 6alatul de ca&ă0 căzut )e )odea0 la
- Nu!mi )lace )artea a&ta din .n2elegerea noa&tră'
Ro&e )u&e mna )e o )anglică0 .1i netezi )ărul &)re &)ate0
.l )rin&e cu )anglica 1i a)oi &e .ntoar&e &)re A$endale'
!Indiferent dacă .2i )lace &au nu0 face )arte din
aran5amentul no&tru' 4acă $rei &ă re$in de bună$oie a&tă!
&eară0 o &ă!l re&)ec2i'
.i $ăzu furia familiară 1i &e miră că nu o &)eria'
- 4umnezeu mi!e martor0 izbucni el0 )nă acum ar fi trebuit

&ă mă &atur de tine0 dar nu &!a .ntm)lat'


S)unnd ace&tea0 )lecă &ă c6eme tră&ura' 4u)ă ce .1i luă
o ca)ă bordată cu blană0 &ă o )rote5eze de )loaie0 1i &ăcule2ul0
ie1i .n urma lui'
A5un&e la re1edin2a ei ca &ă afle că temerile ei cele mai rele
&e .m)lini&eră Harr@ di&)ăru&e'

(a)itolul *F

A$endale &tătea .n bibliotecă0 &a$urndu!1i .ncet =6i&?@!ul0


)ri$ind cea&ul de )e )oli2a 1emineului 1i a&cultnd bătăile
orologiului din 6ol in tim) ce minutele &e &curgeau cu greu' O
&ută 1i douăzeci de minute' 4e două ori ct .i aloca&e )entru
$izita de du)ă!amiază' Singurul moti$ )entru care .ncă mai
&tătea )e loc era că &e gndi&e că )loaia &ilea tră&ura &ă
meargă mai .ncet'
.l ener$a la culme că Ro&e nu era cu el .n fiecare oră a
fiecărei zile .n care &e )re&u)unea că trebuie &ă fie .n
com)ania lui' .i &)u&e&e că trebuie & &tea cu el o &ă)tămnă'
O &ă!i &cadă ace&te ore ct era )lecată din totalul orelor unei
&ă)tămni 1i $a in&i&ta &ă nu )lece dect atunci cnd el $a fi
adunat numărul re&)ecti$ de ore .n com)ania ei' "oate că o
&ă!i &cadă 1i tim)ul ct dormea'
(u un mrit0 &ări bru&c de )e fotoliu0 &e du&e lngă
1emineu 1i0 cu fruntea li)ită de )oli2ă0 &e uită la flăcări' (e nu
era .n ordine cu el: 4e ce .l &u)ăra att de tare că ea )leca&e
o $reme: O &ă re$ină 1i $or continua ce .nce)u&eră' O &ă ia
cina 1i )e urmă &e $or tă$ăli .n a1ternuturi ! du)ă ce el o &ă!i
mngie
adu&e din fiecare centimetru
Orient' "oate al letru)ului'
că o &ă A$eaOni1te
folo&ea&că' uleiuri
&!o &coată
din min2i mai .nti'
A1a era cin&tit0 )entru că 1i ea .i făcea lui la fel'
4e ce nu &e .ntor&e&e: Vizitiul lui a$ea ordine clare &ă nu
&e abată din drum' 4ar dacă &e &trecura&e )rin grădina din
&)ate: 7u&e&e e3ce&i$ de &u)ărată )e el )entru că nu o
trezi&e la tim) ca &ă a5ungă la .ntlnire' 4e unde era &ă 1tie el
că ora aceea anume era att de im)ortantă: 4e ce era: 4e
ce le!ar fi )ă&at )iticului &au uria1ului:
.ntreg cor)ul .i .ncremeni' "re&u)u&e&e că )iticul 1i uria1ul
erau &ingurii care &e aflau acum .n re1edin2ă' Stu)idă
)re&u)unere din )artea lui0 doar )entru că aceia fu&e&eră
&ingurii )e care .i $ăzu&e el' 4acă mai era 1i altcine$a: (ine$a
)e care ea .l iubea:
4oar )entru că .n )rima noa)te ea fu&e&e ne)ri6ănită nu
.n&emna că nu mai e3i&ta nici un alt bărbat .n $ia2a ei' .1i ridică
oc6ii &)re cea&' ai trecu&eră .ncă zece minute' 9ănuiala .1i
i2i ca)ul 6ido&' Voia &ă aibă .ncredere .n ea0 dar nu )utea' Era
oa1ae&croacă' .l mai min2i&e
de &ecretoa&ă 1i .lafuri&itei
.n )ri$in2a .n1ela&ede1i ore0
.nainte'
care4e ce era
acum &e
tran&forma&e .n mai mult de două:
Auzi un ciocănit u1or .n u1ă 1i0 cnd &e ră&uci )e călcie0
dădu cu oc6ii de $izitiul lui .n )rag0 care a$ea aerul că &e
)regăte1te &ă!1i )ună ca)ul )e butuc'
! E3celen2ă0 am a1te)tat mult mai mult dect ar fi trebuit 1i
.mi cer iertare )entru a&ta' .ntr!un final0 cnd am $ăzut că lad@
nu mai ie&e0 am bătut la u1ă 1i a1a am aflat de la omule2 că
lad@ nu mai e acolo' Am deci& că e cel mai bine &ă $in &ă $ă
anun2' "loaia mi!a .ncetinit $enirea'
!O &ă ie1im iar .n )loaie'
!A1a mă gndeam 1i eu0 domnule'
Ea .ncălca&e termenii .n2elegerii lor' A$endale nu ar fi
trebuit &ă fie &ur)rin&0 dar nu a$ea de gnd &ă o la&e
ne)ede)&ită )entru o a&tfel de trădare' Era ab&olut .ndre)tă2it
&ă o caute0 &ă!i ceară o e3)lica2ie 1i retumarea banilor'
(6iar dacă de fa)t nu!i )ă&a ctu1i de )u2in de bani' Voia
&ă o )ede)&ea&că )entru .ncă o .n1elătorie' Va trebui &ă!i
ofere o lună de data a&ta0 o lună fără nici o incur&iune de
du)ă!amiază la re1edin2a ei'
Tra$er&au
tră&ură0 &trăzile0
1i A$endale .1i .n tim) ce
alimenta )loaia
furia0 &e re$ăr&a
refuznd )e&te
&ă admită că
era dezamăgit că Ro&e nu era demnă de .ncredere0 că .l
)ără&i&e cu atta u1urin2ă' Se di&)re2uia )e &ine )entru că &e
&im2ea att de bine .n com)ania ei0 )entru că era att de
.ngri5orat de )o&ibilitatea unui accident' 4e cte ori o &ă &e
mai la&e )ăcălit de minciunile ei:
Tră&ura lui abia o)ri .n fa2a re1edin2ei ei0 că ducele 1i &ări
5o&' %rcă .n &alturi &cările0 dădu u1a de )erete 1i intră'
Omule2ul ! erric?0 .1i aminti el numele ! a)ăru din &alon'
- Nu )ute2i $eni aici a1a0 netam!ne&am0 zi&e el'
!Eu )lăte&c c6iria )entru afuri&itul ă&ta de loc' "ot &ă fac tot
ce $reau0 inclu&i$ &ă te dau afară .n &tradă' %nde e:
erric? .1i .nfi)&e bărbia .nainte 1i zi&e
!S!a du& &ă &e )limbe'
- "e $remea a&ta:
- .i )lace )loaia'
Lui A$endale .i trecu )rin minte că0 indiferent )e cine
trebuia &ă $adă Ro&e .n acea du)ă!amiază0 nu locuia de fa)t
.n
&e ca&a
ducăei' (ă $oia
unde fu&e&e
&ă adu&ă
meargă' aiciO1i)omi
a)oi )e
&e un
furi1a&e afară ca &ă
coridor'
!%ita2i ce e0 nu a$e2i nici un dre)t &ă ne ră&coli2i ca&a> &trigă
erric?'
A$ea dre)tul 1i urma &ă o facă' .1i dădu &eama că era
)entru )rima dată cnd &e afla .n interiorul re1edin2ei ei' Nu
era bogat mobilată' Nu e3i&tau )ortrete0 nici tablouri' Nimic .n
6ol' Se o)ri .n dre)tul &ufrageriei' Nu erau &er$ante0 nici
bufete0 nimic .n afară de o ma&ă )ătrată0 aco)erită cu o fa2ă
de ma&ă albă' Era )entru )atru )er&oane'
(ontinuă &ă meargă de!a lungul 6olului0 )nă ce zări o altă
u1ă' Strn&e degetele )e clan2ă'
!Nu )ute2i intra acolo'
A$endale &e uită in&i&tent la erric?'
- i!ar face o ne&fr1ită )lăcere &ă .ncerci &ă mă o)re1ti'
Nu 1tia de ce trebuia nea)ărat &ă $adă fiecare ung6er al
locuin2ei' 4e&c6i&e u1a cu o &mucitură 1i intră .n .ncă)erea
care era biblioteca0
du)ă toate a)aren2ele' "e rafturi erau $reo duzină de căr2i'
%n birou 1i un &caun ocu)au &)a2iul de lngă ferea&tră' O &ofa
era a1ezată .n dre)tul geamului0 1i A$endale 1i!o imagină )e
Ro&e
zonă dea1ezată acolo0
rela3are cu c6i)ulera
confortabilă luminat de razele
aran5ată intr!un &oarelui' O
col20 lngă
1emineu' .n )artea o)u&ă a .ncă)erii era un )at imen&0 aran5at
cu gri5ă' Oare acolo dormea uria1ul: Nu0 nu era de&tul de lung
)entru el' Era mai nimerit )entru un om de talia lui A$endale'
L!ar fi .ntrebat )e erric?0 dar omul indignat nu!l urma&e' Se
.ndoia oricum că omul ei i!ar fi &)u&'
"ă1i .ncet )rin cameră0 .ncercnd &ă!i )rindă &)iritul' "e
birou ob&er$ă un teanc .nalt de 6rtii' Se a)ro)ie 1i $ăzu
cerneala ce trecu&e )e )artea cealaltă0 dar cum foaia era
.ntoar&ă0 nu )utu citi cu$intele' 4ea&u)ra era )u&ă o )iatră0 de
felul acelora )e care le gă&e1ti )rin grădină0 ca 1i cum a&ta ar
fi .m)iedicat )e oricine &ă!1i bage na&ul'
A$endale era )rea furio& )e Ro&e ca &ă re&)ecte
intimitatea celui care locuia acolo0 oricine ar fi fo&t acela' 4ădu
)iatra la o )arte 1i .ntoar&e )rima )agină'
emoriile lui Harr@ Longmore
(ine dracu< era Harr@ Longmore: 4e ce trăia acolo: (e
legătură a$ea cu Ro&e:
Lă&ă )agina deo)arte 1i .nce)u &ă o citea&că )e
următoarea'
"o$e&tea mea e .n egală mă&ură de&)re Ro&e ca 1i de&)re
mine'
Eram nede&)ăr2i2i'''
a3ilarul i &e .ncle1tă la gndul că un alt bărbat era att de
im)ortant .n $ia2a lui Ro&e0 1i $oi &ă mototolea&că foaia0 &!i
dea foc' .n loc de a&ta0 o )u&e cu gri5ă la loc 1i a)oi )ără&i
.ncă)erea' Nu &im2ea nici o &ati&fac2ie 1tiind că o de&)ăr2i&e
de Harr@ Longmore' Era e$ident că 2inea la el0 altfel nu ar $eni
aici .n fiecare zi' (nd tim)ul ei cu A$endale &e $a termina0 $a
continua &ă fie cu bărbatul ace&ta ble&temat0 $a )leca din ora1
cu cinci mii de lire 1i $or 6o6oti amndoi de r&' (e )ro&t era
că ceda&e ace&tei afuri&ite de dorin2e )e care o nutrea fa2ă de
ea>
!Sunte2i mul2umit acum: .ntrebă erric?0 .n tim) ce
A$endale o lua&e .na)oi )e coridor'
!Nici $orbă'
Auzi la intrare agita2ie0 u1a care &e .nc6idea0 $oci0 1i a&ta .l
făcu &ă &e grăbea&că0 mrindu!1i )a&ul )nă ce erric? nu
mai )utu &ă &e 2ină de el'
!Nu!i nimic0 &cum)ule0 auzi el $ocea lui Ro&e0 dulce0
.ncura5atoare'
Nu reu1i &ă .n2eleagă cu$intele ce urmară0 dar $ocea era
mai gra$ă0 e$ident o $oce de bărbat0 1i furia lui A$endale &e
.ncin&e din nou la gndul că ea era cu un alt bărbat' Se )rea
)oate &ă fi fo&t $irgină0 dar era clar că a$ea un iubit' Era mai
mult dect )regătit )entru o confruntare .ncin&ă0 care ar fi
)utut &ă im)lice c6iar 1i o bătaie cu )umnii' Se re)ezi ca o
furtună &)re intrare'''
Se o)ri .n&ă bru&c0 dtinndu!&e ezitant0 ca 1i cum &!ar fi
izbit de un zid de )iatră'
4acă nu 1i!ar fi )etrecut toată $ia2a educndu!&e &ă nu
arate niciodată ce gnde1te0 ce &imte0 )robabil că ar fi răma&
cu gura că&cată 1i &!ar fi nă)u&tit .na)oi0 &)eriat' A$endale nu
a$u .n&ă nici o reac2ie' "ri$i doar &cena ca )e ce$a ce $edea
.n fiecare zi'
Erau acolo Ro&e 1i uria1ul0 1i &u&2ineau .ntre ei ! nu era
&igur ce anume' %n bărbat0 )oate' A)roa)e &igur' 4ar grote&c
de diform' (a)ul era mult )rea mare )entru tru)ul lui0 unul
care era.n$ădit
col2uro& feluricăcare
il trăda&e0 )entru
ar fi trebuit căim)o&ibile'
&ă fie era .ndoit0 curbat0
Suferi&e $reun accident: Sngele .i curgea dintr!o rană .n
)artea care ar fi trebuit &ă!i fie 2ea&tă0 )icurnd )e 6aine'
#uliturr 1i zone de)igmentate .i marcau )ielea fe2ei0
contor&ionată 6ido&'
4intr!un moti$ &au altul0 mna 1i bra2ul dre)t ! de care &e
2inea Ro&e ! )ăreau &ă fie normale' (elălalt era mai degrabă
de forma unor labe de focă0 degetele abia dacă )uteau &ă fie
recuno&cute ca atare'
Ro&e nu )ărea .ngrozită &ă $adă că A$endale era acolo0
dar0 )e de altă )arte0 era e$ident )reocu)ată de omul )e care
.ncerca &ă!l a5ute &ă tra$er&eze 6olul' A$endale )re&u)unea
că furia ei $a a)ărea de&tul de re)ede' 7ără &ă &tea )e
gnduri0 &e du&e &)re ea'
- .2i u1urez eu )o$ara de a!l &u&2ine'
- Nu e o )o$ară> &e ră&ti Ro&e0 1i A$endale .1i dădu &eama
că 5udeca&e gre1it' Era furioa&ă'
;i reticentă .n a a$ea .ncredere .n el' Se &im2i rănit' .l durea
1i &ă $adă cum )e obrazul ei lua contur o $nătaie0 &ă $adă
mneca roc6iei ru)tă la man1etă' A$ea )ărul de&făcut0
)anglica &e )ierdu&e' (ine$a o răni&e0 1i el nu fu&e&e acolo &ă
o )rote5eze'
- O &ă!i fie mai u1or dacă .l &u&2ine cine$a mai a)ro)iat de
.năl2imea lui'
Ro&e ezită doar o cli)ă0 .nainte de a &)une
- 4a0 bine' 4oar &ă ai gri5ă &ă nu!l răne1ti'
4e )arcă ar fi fo&t )o&ibil .n $reun fel &ă nu!i )ro$oci
durere' A$en! dale .1i )ro)ti umărul &ub bra2ul acelei'''
)er&oane' Omul gemu'
!lartă!mă0 bătrne0 zi&e A$endale0 .n tim) ce Ro&e &e
dădea la o )arte'
- "e aici0 zi&e ea 1i )orni &ă!i conducă )e coridorul
cuno&cut'
- (e a )ă2it: .ntrebă erric?0 $enit .n .ntm)inarea lor'
!A fo&t atacat de ni1te nemernici0 zi&e Ro&e'
A$endale .n2elegea acum &tarea dezordonată .n care era'
"robabil că &e băga&e .n .ncăierare' Sim2ea ne$oia &ă!1i
)ro)tea&că )umnul .n ce$a &au .n cine$a'
- I!am &)u& &ă nu ia&ă0 dar &!a furi1at cnd nu eram atent0

bombăni )iticul' erric?0 zi&e ea' Adu ni1te )ro&oa)e 1i a)ă


!Nu!i nimic0
caldă' Trebuie &!l &c6imbăm de 6ainele ude'
.i condu&e &)re bibliotecă' (u cea mai mare blnde2e
)o&ibilă0 A$endale 1i uria1ul .l a1ezară )e bărbat )e )at' 4e
tăblia )atului0 uria1ul &)ri5ini un ba&ton0 )e care .l 2inu&e cu
mna &a &c6eletică'
!Trebuie &ă &tea &)ri5init )e )erne0 le &)u&e Ro&e' Nu )oate
&ă re&)ire bine dacă &tă .ntin&'
(nd bărbatul fu a1ezat0 Roze &e )u&e )e marginea )atului
1i )rin&e .n cău1ul )almei ce$a ce fu&e&e odată0 )oate0
obrazul omului'
!Totul o &ă fie bine0 &cum)ule'
9ărbatul nu &)u&e nimic0 dar )ri$irile oc6ilor &ăi alba1tri0 la
fel ca ai lui Ro&e0 &e o)riră a&u)ra lui A$endale' A$eau o
inten&itate tulburătoare .n felul cum .l &crutau'
!O &ă!mi trimit $izitiul &ă!l aducă )e doctorul meu' E&te unul
dintre cei mai buni din Londra'
Ro&e ridică oc6ii &)re el'
- Nu!mi )ot )ermite &ă!l )lăte&c'
- Ro&e0 tim)ul no&tru .m)reună nu &!a terminat .ncă' E

treaba
!Nu mea &ă aco)ăr
a1a ne!a ace&te c6eltuieli'
fo&t .n2elegerea'
!Ne!am .n2ele& )entru orice te )oate 2ine cu mine tim) de o
&ă)tămnă' Nu .nce)e acum &ă de&)ici firul .n )atru'
Sim2ea o ne$oie ira2ională de a 1i!o face a lui0 de a &e
a&igura că .n2elege că .ntre ei nu &e termina&e .ncă' (ă
bărbatul din )at .n2elegea că ea era a lui'
- 9ine0 atunci0 da0 mul2ume&c' (red că trebuie &ă $ă fac
cuno1tin2ă' Ro&e .i cu)rin&e cu amndouă minile mna
zdra$ănă a
bărbatului'
!E3celen2ă0 .ngăduie!mi onoarea de a 2i!l )rezenta )e
domnul Harr@ Longmore'
9ărbatul de care &e )re&u)unea că era nede&)ăr2ită'
- 7ratele meu'

(a)itolul *J

Ro&e &tătea )e o &ofa0 .n &alon0 cu una din minile mari ale


lui A$endale aco)erindu!i!le )e ale ei0 a1ezate .n )oală' (e n!
ar fi dat &ă &tea )e banc6eta din 6ol0 din fa2a odăii lui Harr@'
Acum era la el doctorul' %n anume Sir Billiam Gra$e&'
A)arent0 nu era doar cel mai bun0 ci era c6iar medicul reginei'
A$ea 1i o .nfă2i1are foarte lini1tită0 dar foarte )lină de
.ncredere' 4e obicei Harr@ nu &e &im2ea .n largul lui .n
)rezen2a &trăinilor0 dar cu Sir Billiam0 da'
- ;i )e tine tot Longmore te c6eamă: o .ntrebă A$endale0 .n

1oa)tă'
Ro&e 1tia că $a )une .ntrebări' O luă .n&ă )rin &ur)rindere
că )rima era legată de numele ei'
!4a0 Ro&alind Longmore' Numele de familie mi!l &c6imb0
dar niciodată )e cel de botez' E mai u1or'
!Vreau ca Sir Billiam &ă te con&ulte 1i )e tine cnd termină
cu fratele tău'
- Nu am nimic'
!Ai o $nătaie care 2i &e .ntinde )e obraz' .ndrăzne&c &ă
&)un că )nă mine o &ă ai oc6iul .n$ine2it' Ai zgrieturi0
6ainele .2i &unt ru)te'
!Nu am nimic0 in&i&tă ea'
- ine mai )o2i &ă dai de ei:
Ro&e &e uită ine3)re&i$ă la el'
!Să dau de cine:
- 4e nemernicii care $!au aco&tat )e tine 1i )e fratele tău'
!(e ai de gnd &ă faci:
!Să )un &ă fie are&ta2i0 du)ă ce .i bat eu bine'
Nu0 nu era deloc &oiul de di&cu2ie la care &e a1te)ta&e'
!Au fo&t
aten2ie ni1telor'
figurilor idio2i neomeno1i'
Harr@ 1tie care Nu
&untam)ericolele
dat )readacă
mareie&e
din ca&ă' (6iar 1i atunci cnd )oartă o )elerină cu glugă
lumea tot nu!i dă )ace' A ie1it &ă mă caute0 )entru că am
.ntrziat' Era .ngri5orat că am intrat .n $reun necaz' Nu 1tiu
cum &!a gndit că o &ă mă gă&ea&că'
!4e ce nu mi!ai &)u& de&)re el0 de&)re moti$ul )entru care
trebuia &ă $ii aici:
Ro&e &cutură din ca)' (um &ă!i e3)lice:
- Nu 1tiam cum ai reac2iona'

A$endale era un om influent' S!ar fi )utut .ntm)la &ă


.ncerce &ă i!l ia )e Harr@0 &ă!l folo&ea&că )entru )ro)riul lui
intere&' Al2ii o făcu&eră' (nd era $orba de Harr@0 nu a$ea
.ncredere dect .n erric?0 Sall@ 1i #o&e)6'
- .ncercam &ă!l )rote5ez'
!A fo&t dintotdeauna a1a: o .ntrebă A$endale'
"e Ro&e o im)re&iona&e blnde2ea cu care .l a5uta&e )e
Harr@ &ă &e a1eze .n )at0 1i fu&e&e c6iar 1i mai &ur)rin&ă de
li)&a lui de reac2ie cnd .l $ăzu&e )rima dată )e fratele ei' (ei
mai mul2i erau ori)ila2i0 &)eria2i' 4e&tul de mul2i dintre ei c6iar .l
lo$eau'
- Nu0 ră&)un&e Ro&e0 .ncet' Era )erfect cnd &!a nă&cut' Eu
a$eam )atru ani0 dar .mi aminte&c bine ce minunat era' Tata
lucra la cm)0 mama a$ea treburile ei0 a1a că mă lă&au )e
mine &ă am gri5ă de el' A$ea .n 5ur de doi ani cnd mama a
ob&er$at )rima''' glm a)ărută la ca)' "ărin2ii mei au crezut
că eu am fo&t neatentă 1i l!am &că)at' Tata m!a bătut la fundul
gol 1i la )icioare )nă cnd a dat &ngele0 )nă ce n!am mai
)utut &ă &tau 5o&'
na lui A$endale z$cni )e&te a ei0 1i Ro&e .1i imagină
cum furia &e a)rinde .n el )entru că ea fu&e&e maltratată'
!Tata era a1a de mndru că are un fiu' (red că a&ta .l făcea
&ă &e &imtă mai bărbat'
- Nu 1tii unde e acum: .ntrebă A$endale0 im)a&ibil'
Ro&e .l )ri$i fi3'
!Tata:
A$endale .ncu$iin2ă bru&c din ca)'
!Nu' 4in )artea mea0 )oate &ă )utrezea&că )e unde$a0 nu!
mi )a&ă deloc'
- i!ar )lăcea &ă!i trag c2i$a )umni'

-
ElNu.1iam auzit
trecu cu.ndelicate2e
$ia2a meadegetul
cu$inte)e&te
mai dulci'
obrazul ei umflat 1i
.n$ine2it'
!;tii ce i!a )ro$ocat fratelui tău &tarea .n care e:
- Nu' "e urmă i!au a)ărut 1i alte umflături' "ăr2i din el au
.nce)ută &ă crea&că ciudat' a3ilarul i &!a &trmbat0 tru)ul i!a
de$enit diform' "ărin2ii l!au du& la un doctor' Nu a 1tiut ce &ă le
&)ună' Tata a 6otărt că mama &e .n&o2i&e cu dia$olul0 )entru
că nu &e )utea cu nici un c6i) ca din el &ă ia&ă o creatură ca
fratele meu' A băgat!o )e mama .ntr!un azil de nebuni' Acolo a
murit'
!;i tu crezi că &!a .n&o2it cu dia$olul:
Ro&e clătină din ca)'
- Sigur că nu' (red doar că natura e&te )ur 1i &im)lu crudă'
Alege la .ntm)lare oameni 1i $ar&ă a&u)ra lor orori )e care
nu le merită' Nu cred .ntr!un dumnezeu care )ede)&e1te
oamenii' Harr@ era un co)ila1' (e ar fi )utut &ă facă )entru a
.nfuria o zeitate: 4e ce a fo&t el ale& &ă &ufere 1i nu eu: Nu
are nici o noimă'
!Sunt multe
"re&u)un groză$ii
că furia tatălui)e
tăulume
nu acare
&lăbitnuodată
au nici
ce ao Inc6i&!o
noimă' )e
mama ta' 0
- 4im)otri$ă0 a )ărut &ă de$ină 1i mai $ie' O $reme l!a 2inut
)e Harr@ a&cun&0 dar lumea tot a auzit de el' 9ăteau drumul
)nă la fermă 1i &e ofereau &ă dea cte un )enn@ doar ca &ă!l
)ri$ea&că0 .n final0 tata a deci& că )oate &ă facă a$ere de )e
urma ciudă2eniilor lui Harr@' A .nce)ut &ă!l arate' Lumea )lătea
cte doi )enn@ ca &ă!l $adă )e 9ăiatul!9olo$an' Stătea doar
cu o )nză .n 5urul 1oldurilor0 ca &ă i &e $adă ct mai bine
diformită2ile' Harr@ &tătea acolo0 ct )utea mai demn0 iar
lumea că&ca gura' ie mi &e ru)ea inima' Lumea $ede o
ciudă2enie0 ce$a 6ido&' Eu $ăd un &uflet blnd care merită cu
mult mai mult' "nă la urmă am a5un& .ntr!un blci al
ciudă2eniilor 1i acolo i!am cuno&cut )e erric? 1i )e &o2ia lui0
Sall@ ! (ei ai ici Oameni din Lume ire 1i irea&ă0 a1a li
&e &)unea' ;i )e #o&e)60 Omul!9ă2' (nd am .m)linit
1a)te&)rezece ani i!am &)u& lui Harr@
că o &ă!l iau .ntr!o a$entură mărea2ă 1i am fugit amndoi'
(eilal2i ne!au urmat'
!;i de atunci tu le )or2i de gri5ă'
undăLuide
Ro&e i &e )ăru că &ur)rinde .n $ocea lui admira2ia0 cu o
tri&te2e'
- "entru mine e&te mai u1or' Eu &unt cea mai )u2in ciudată
dintre ei'
A$endale &e .ncruntă'
!(ea mai )u2in ciudată: Nu e1ti deloc ciudată'
Ro&e zmbi autoironie'
!Am un c6i) banal' Nu atrage aten2ia unui bărbat0 dar &nii
mei0 de&tul de mari0 da' Am .n$ă2at de la bun .nce)ut &ă!i
folo&e&c .n a$anta5ul meu' E&te )rimul lucru )e care .l ob&er$ă
bărba2ii la mine' "ri$irile le zăbo$e&c a&u)ra lor' Nu bagă de
&eamă oc6ii mei0 a1a că le &ca)ă calculele 1irete )e care mi le
fac .n minte0 .n tim) ce le cntăre&c $aloarea .n bani 1i
credulitatea' "e a ta am a)reciat!o )ro&t' .mi zgndre1te
mndria'
A$endale o &trn&e de mnă 1i a)oi .nce)u &ă i!o mngie'
Lui Ro&e .i $eni &ă )lngă la ge&tul lui atent'
- Eu nu &nii 2i i!am ob&er$at mai .nti0 zi&e el0 1o)tit' (eea
ce mi!a atra& aten2ia a fo&t felul .n care ai intrat .n .ncă)ere0 ca
1i cum erai li&tă)na
"ri$irile locului'
&e .ntlniră0 1i Ro&e $ăzu .n oc6ii lui că &)unea
ade$ărul0 fără .ndoială' Tot tim)ul .1i imagina&e că 1i el era la
fel ca re&tul0 fa&cinat de o tră&ătură a tru)ului ei0 a&u)ra căreia
nu a$ea nici un fel de control' 4ar cu ct &e gndea mai mult0
cu ct &e gndea cu ade$ărat la a&ta0 .1i dădea &eama că el
nu!1i o)ri&e niciodată )rea mult oc6ii a&u)ra )ie)tului ei'
Aten2ia lui era di&tribuită a&u)ra .ntregii ei )er&oane' Nici c6iar
degetele de la )icioare nu trecu&eră neob&er$ate'
!Nu am crezut că e1ti de $i2ă nobilă0 continuă el0 dar a$eai
o )urtare regală' Am fo&t de!a dre)tul fa&cinat 1i a&ta nu mi &e
mai .ntm)la&e de o bună )erioadă de $reme' Era o &enza2ie
)lăcută0 fa)tul că eram curio&0 că eram intrigat' (a 1i mine0 1i
tu )ăreai &ă a&cunzi ce$a' A&ta m!a intrigat 1i mai tare'
!Tu ce a&cunzi: .l .ntrebă Ro&e'
A$endale clătină doar din ca)'
!A1adar0 fratele tău nu ie&e niciodată de aici:
Ro&e .n2ele&e că el nu a$ea de gnd &ă!i &)ună0 cel )u2in
nu acum' "robabil că era mai bine' Acum trebuia &ă &e
concentreze a&u)ra lui Harr@'
!Nu0 nid măcar .n grădină nu ie&e .n tim)ul zilei0 )entru că
$ecinii
$rem &ă no1tri ar )uteacurio1ii'
atragem &ă!l zărea&că )e fere&trele
El călătore1te )rindeintermediul
la eta5' Nu
căr2ilor' (ite1te cu ne&a20 atunci cnd nu &crie' .i )lace 1i &ă
&crie0 dar nu!mi arată 1i mie eforturile lui' E a1a de &ecreto&'
Se auziră )a1i0 1i Ro&e &e ridică .n )icioare cnd Sir
Billiam intră .n .ncă)ere' A$endale &e ridică 1i el0 &ă!i &tea
alături0 1i .i )u&e mna )e )artea de 5o& a &)atelui0 ca 1i cum
era ne$oie &ă o &u&2ină )entru ce a$ea &ă urmeze' Ro&e &e
.ntrebă .n treacăt dacă el .1i dădea &eama măcar de cte ori o
atingea'
- Să ne a1ezăm0 $re2i: zi&e Sir Billiam'
7elul .n care .nce)u&e nu )re$e&tea nimic bun' Ro&e &e
.ntoar&e totu1i la locul ei de )e &ofa0 cu A$endale alături' Sir
Billiam &e a1eză .n fa2a lor0 .ntr!un fotoliu de )lu1' "entru o
frac2iune de &ecundă )ăru că .l )ri$e1te inten& )e A$endale0
ca 1i cum ducele .i de$eni&e bru&c un necuno&cut0 ceea ce
)ăru ciudat0 a$nd .n $edere că era doctorul lui' A)oi .1i dre&e
gla&ul 1i .1i mută aten2ia a&u)ra lui Ro&e'
!Rănile )e care le!a &uferit fratele dumitale .n .ncăierare
&unt de&tul
$nătăi' Nimicdecene.n&emnate' (te$a de
nu &e )oate $indeca tăieturi0 zgrieturi
la &ine0 du)ă o 1i
$reme'
Ro&e &e &im2i u1urată'
- 9un' Eram de&tul de .ngri5orată' i &e )ărea că re&)iră
meii greu dect de obicei'
Sir Billiam .nclină din ca)0 .ncet'
!i!a )omenit că &unt cte$a lucruri care i &e )ar mai dificil
de făcut'
Ro&e zmbi'
!A2i .n2ele& ce &)une: a5oritatea oamenilor nu reu1e&c0
)entru că forma gurii .l face &ă mormăie 1i &ă bolboro&ea&că'
!Are e3cre&cen2e 1i )e interiorul gurii0 cum are 1i )e cor)'
S!ar )utea &ă aibă tot att de multe )e dinăuntru0 ca 1i )e
dinafară'
- 4ar i le )o2i e3tir)a0 zi&e A$endale'
.n oc6ii alba1tri ai lui Sir Billiam0 Ro&e citi o tri&te2e adncă'
!Sunt att de multe' Ri&curile )e care le im)lică''' Nici n!a1
1ti de unde &ă .nce)' (a &ă fiu foarte cin&tit0 am dubii că ar
rezi&ta $reunei inter$en2ii c6irurgicale''' c6iar 1i făcută de cel
mai )rice)ut medic'
!(e anume i!a )ro$ocat boala: .ntrebă A$endale'
- Nu am nici cea mai mică idee0 zi&e doctorul0 clătinnd din
ca)' Nu am $ăzut niciodată a1a ce$a' i!ar )lăcea &ă!l
e3aminez mai amănun2it la &)ital0 &ă mă con&ult cu c2i$a
dintre colegii mei'
- "entru că e o curiozitate: .l .ntrebă Ro&e' "entru că nu!l
)ute2i $indeca0 nu!i a1a:
!Nu0 nu )ot &ă!l $indec0 zi&e0 a)lecndu!&e .n fa2ă' 4ar
)oate că am .n$ă2a cte ce$a'
Oc6ii lui Ro&e &e um)lură de lacrimi'
- Nu' A fo&t de&tul ct &!au 6olbat la el0 l!au .m)un& 1i l!au
cercetat' Nu!l $oi mai &u)une la a1a ce$a din nou' Nici măcar
)entru medicină'
- Nu )ot &ă &)un că te .n$inuie&c0 zi&e0 oftnd lung 1i
domol' "robabil că ar trebui &ă .nce)i &ă te )regăte1ti totu1i0
)entru că nu cred că $a mai zăbo$i )rea mult .n lumea a&ta'
"entru Ro&e $orbele doctorului au fo&t ca o lo$itură dre)t .n
)ie)t' Era uluită că mai )utea &ă re&)ire .ncă 1i că inima .i mai
bătea' Lacrimile )e care le 2inu&e .n fru &e dezlăn2uiră 1i i &e
ro&togoliră )e obraz'
- i!am dat &eama că .i e mai ru' Se tot măre&c0 nu!i a1a:
(6e&tiile acelea'
- (red că da0 lundu!mă du)ă ce mi!a zi&' "e unele le!am
&im2it la )al)are0 dar ca &ă 1tiu &igur ct de mari &unt0 ar trebui
&ă!l o)erez' 4ar nu cred că am c1tiga nimic cu a&ta0 lund .n
calcul ce &e $ede la &u)rafa2ă'
!;ti2i ct mai e&te )nă'''
Nu )utea &ă &e con$ingă &ă ro&tea&că acele cu$inte' S!ar
)utea &ă fi fo&t un mon&tru )entru to2i ceilal2i0 dar )entru ea0
era fratele &ău'
- .mi )are rău0 zi&e Sir Billiam0 dar nu de)inde de mine' "ot
&ă $ă la& ni1te laudanum0 care &ă a5ute la u1urarea
di&confortului' "ot &ă $in &!l $ăd la cte$a zile' (u ct $oi
ob&er$a mai mult &tarea lui0 cu att a1 )utea &ă aduc mai
multă lumină a&u)ra c6e&tiunii' Vreau &ă di&cut boala lui cu
al2i medici )e care .i cuno&c'
Ro&e dădu &ă )rote&teze'
- Am &ă fiu foarte di&cret0 o a&igură el re)ede' Voi fi
rezer$at 1i nu $oi men2iona că eu .l con&ult' Voi face cercetări
di&crete 1i )oate că o &ă aflu ce$a care &ă!i mai u1ureze
&uferin2ele'
- 4a0 bine'
Sir Billiam &e ridică .n )icioare' Ro&e 1i A$endale făcură la
fel'
- .2i mul2ume&c )entru că ai $enit0 .i &)u&e A$endale'
!.2i &unt recuno&cător că ai trimi& du)ă mine' A .n&emnat
foarte mult )entru mama ta'
!Ai gri5ă &ă!mi trimi2i nota )entru &er$iciile tale'
- Acum m!ai in&ultat0 zi&e Sir Billiam0 a)oi &e .ntoar&e către
Ro&e' .mi )are rău că nu ne!am cuno&cut .n circum&tan2e mai
fericite'
- Nu )ot &ă $ă mul2ume&c de&tul )entru tot ceea ce a2i
făcut'
Sir Billiam făcu &emn cu ca)ul &)re A$endale 1i zi&e
- Să!l 2ii de)arte de belele e&te un bun .nce)ut'
(u A$endale alături0 Ro&e .l condu&e )e Sir Billiam la u1ă
1i .l urmări .n tim) ce ace&ta )arcur&e aleea 1i &e urcă .ntr!o
1aretă tra&ă de un cal0 )e care o )utea conduce &ingur'
!4e ce ar conta )entru mama ta fa)tul că ai trimi& du)ă el:
.lA$endale'
.ntrebă Ro&e0 .nc6iznd u1a 1i .ntorcndu!&e către
- "entru că e &o2ul ei'
Ro&e lă&ă ca)ul .ntr!o )arte 1i .l )ri$i lung' Se&iza&e o
oarecare ten&iune .ntre cei doi'
!;i a&ta are de!a face cu &ecretul tău:
!Totul are de!a face0 1i a&ta e&te tot ce am de gnd &ă &)un
)e acea&tă temă' "re&u)un că $rei &ă rămi aici )e&te
noa)te'0 
!4a0 $reau'
Ro&e $oia &ă fie furioa&ă )e el )entru că $eni&e ne)oftit0
)entru că &e $r&e cu &ila .n $ia2a ei0 .n $ia2a lui Harr@0 dar nu
a$ea nimic .n ea care &!i alimenteze furia' 7ăcu un )a& &)re
el0 .1i trecu bra2ele .n 5urul taliei lui 1i0 .n$ăluită .n .mbră2i1area
lui0 &im2i o mare alinare'
A$endale o &ărută )e frunte'
- Nu &unt genul care &ă 1tie cum &ă aline0 a1a că nu )rea
1tiu0 Ro&e' S)une!mi tu ce )ot face ca &ă fie mai bine'
Ro&e .l &trn&e doar 1i mai tare0 )entru că .n cli)a aceea
)rezen2a lui era &uficientă'
4acă A$endale a$u&e&e $reo .ndoială că Harr@ era cu
ade$ărat bărbat0
.n bibliotecă acea&ta)ei &e
1i .l gă&iră &)ulberă
Harr@ &tnd cnd
.ntr!unelfotoliu
1i Ro&edeintrară
lngă
1emineu' Se ridică .n )icioare' "robabil 1tiu&e că Ro&e $a $eni
&ă!l $adă .nainte &ă )lece0 c A$endale &!ar )utea &ă fie cu
ea' ndria .l făcu&e &ă &e ridice din )at' "urta tot ce$a
a&emănător cu $e1mintele ca un &ac )e care le a$u&e&e 1i
.nainte0 doar că nu erau ude0 ru)te 1i )line de &nge' Stăteau
de&tul de le5er )e el0 dar cum &!ar fi )utut gă&i 6aine )e
mă&ură )entru cine$a att de diform: S)ri5init .ntr!un ba&ton0
mormăi ce$a' A$endale nu )rea )utu &ă di&tingă cu$intele'
!Harr@ &e .ntreba dacă nu $rei &ă bei ni1te =6i&?@ cu el0 .i
e3)lică Ro&e0 ca 1i cum .i .n2ele&e&e inca)acitatea de a
di&tinge $orbele celuilalt'
- Sunt un libertin0 zi&e A$endale' Niciodată nu refuz o
băutură'
I &e )ăru c buzele omului &e contor&ionară 1i .1i dădu
&eama că fratele lui Ro&e nu )utea &ă &c6i2eze un zmbet real
din cauza formei gurii0 dar oc6ii .i &cli)eau amuza2i'
!Tom eu0 zi&e Ro&e' A$endale0 $rei te rog &ă aduci fotoliul
din4ucele
&)atelefăcu
biroului0
a1a ca cum&ăi )ot &ta 1i eu:
&e ceru&e0 dar nu a$ea inten2ia &!o
la&e &ă &tea acolo0 .ntruct celălalt fotoliu )ărea mai
confortabil 1i )lu1at' Adu&e băuturile )e o t$i2' A$endale luă
un )a6ar0 a)oi &e uită cum Harr@ face la fel cu o mnă
frumoa&ă 1i elegantă 1i &e .ntrebă dacă nu ar fi fo&t mai bine
)entru el &ă nu fi a$ut ab&olut nici o )arte a tru)ului care &ă
aibă o formă )erfectă'
Ro&e ridică )a6arul ei'
- "entru cel mai bun medic din Londra'

(iocniră )a6arele 1i fiecare luă cte o gură' A$endale .i


arătă lui Ro&e unde &ă &e a1eze 1i0 odată ce ea o făcu0 &e
in&talară .n fotoliile lor 1i el cu Harr@'
- .mi )are rău că nu am fo&t aici du)ă!amiază0 a1a cum am
)romi&0 zi&e Ro&e' Eu 1i ducele am fo&t la Grădina (remorne
&eara trecută 1i am băut )u2in mai mult dect ar fi trebuit' i!e
teamă că am dormit mai mult dect trebuia' Se tra&e )e
marginea fotoliului' Nu arată deloc ca grădina noa&tră' E un
loc unde &ă te bucuri de tot felul de )lăceri' Vrei &ă 2i!l de&criu:
Harr@ făcu un &emn din ca)0 mult e3agerat0 1i A$endale .1i
dădu &eama că a$ea ca)ul )rea mare ca &ă )oată face ge&turi
di&crete' O a&cultă
atta minu2ie0 .nct )e Ro&e$edea
o )utea de&criindu!i
cu oc6iigrădina (remorne
min2ii a)roa)e la cu
fel
de lim)ede cum o $ăzu&e cu o noa)te .nainte' Nu0 mai clar'
Văzu toate lucrurile care lui .i &că)a&eră0 )e care le
con&idera&e de la &ine .n2ele&e' (ulorile0 &unetele0 miro&urile0
gu&turile ! c6iar 1i ceea ce atin&e&e ea' 9alu&tradele0 băncile0
)a$ilionul'
A$endale &e gndi ct de ab&orbită fu&e&e le teatru' Acum
.n2elegea care era moti$ul' Se &trăduia &ă!i aducă fratelui ei
lumea )e care el nu o )utea $izita fără &ă &u)orte
con&ecin2ele'
Harr@ )unea .ntrebări a)roa)e de ne.n2ele&0 dar ea .i dădea
totu1i ră&)un&uri care )ăreau &ă!l mul2umea&că' A$endale &e
concen! tră a&u)ra &unetelor0 cu băgare de &eamă0 )nă ce
reu1i &ă de&cifreze cu$intele0 &ă .n2eleagă din ră&)un&urile ei
către Harr@ că reu1i&e intr!ade$ăr &ă de&cifreze murmurul
acela gutural' (el mai mult .n&ă o urmări )e Ro&e lumina care
.i &trălucea .n )ri$iri .n tim) ce .i )o$e&tea de&)re locurile )e
care le $ăzu&e0 euforia din $ocea ei' 9ucuria de )e c6i)0 care
do$edea
fratele ei0 că
că .l.ntr!ade$ăr
adora' .i )lăcea &ă!1i )etreacă tim)ul cu
A$endale &e &im2i mărunt 1i me&c6in0 )entru că .l deran5a&e
tim)ul ct nu era cu el0 du)ă!amiaza0 )entru că $oi&e &ă .i
interzică &ă mai )lece' 4acă i!ar fi &)u&'''
4ar &igur că nu i!a &)u&0 de ce ar fi făcut!o: 4in cli)a cnd
&e cuno&cu&eră0 )rin $orbe 1i )rin fa)te0 el o lă&a&e &ă creadă
că nu $oia de la ea nimic mai mult dect o tă$ăleală .n )atul
lui' "entru că0 ticălo& cum era0 a&ta fu&e&e tot ce!1i dori&e'
4ori&e &ă &e )iardă .n fierbin2eala ei0 .n focul 1i )a&iunea ei'
Le ob2inu&e0 dar de&co)eri&e că nu era de&tul' Niciodată .n
$ia2a lui nu fu&e&e att de ne&igur de&)re ce .1i dorea mai
e3act' Se concentra&e mereu a&u)ra )lăcerii ab&olute0 cu
orice )re2' Acum &e .ntreba dacă )re2ul nu fu&e&e )rea mare'
"entru că oare cui i!ar fi )ă&at dacă el ar fi de$enit deodată
neatrăgător0 fără bani0 fără )utere:
Erau .n $izită de mai )u2in de o oră0 1i lui Harr@ )ăru la un
moment dat că .i di&)are $italitatea 1i .nce)e &ă 1o$ăie' Ro&e
&e ridică .n )icioare0 $eni lngă el 1i .l &ărută )e frunte'
!Acum te lă&ăm &ă dormi'
4u)ă ce ea &e dădu la o )arte0 A$endale &e a)ro)ie 1i .i
.ntin&e
!i!amna'
făcut )lăcere &ă $ă cuno&c0 domnule Longmore'
- Harr@0 re)lică el0 tot bolboro&it0 dar urec6ile lui A$endale
)robabil că &e obi1nui&eră cu &unetele c6inuite0 )entru că era
clar că a .n2ele& clar ce &e &)unea'
- Harr@0 atunci'
na bărbatului0 caldă 1i )uternică0 o &trn&e )e a lui
A$endale0 1i ace&ta &e gndi că era cu att mai nedre)t că
re&tul tru)ului lui Harr@ .l trăda&e att de mult' Natura )utea &ă
fie .n acela1i tim) minunată 1i crudă0 &ă creeze o frumu&e2e
nemărginită0 iar a)oi &ă o anuleze )rin ur2enie' "oate că face
a&tfel )entru ca oamenii &ă nu ia niciodată frumu&e2ea dre)t
un dar de la &ine .n2ele&'
A$endale o urmă )e Ro&e afară din .ncă)ere 1i .nc6i&e u1a
.n urma lor' "e coridor0 &e .ntoar&e &)re el0 1i A$endale o
cu)rin&e cu bra2ele'
- ine $ii aici: .ntrebă ea'
- Ro&e0 nu )lec'
Ea .1i dădu ca)ul )e &)ate ca &ă!l )oată )ri$i .n oc6i0 de
)arcă nu )rea
.n2elegea a$ea
ce $rea &ă.ncredere .n $orbele
&)ună' A$endale .1i lui0 de )arcă
)limbă nu mare
degetul )rea
)e marginea $nătăii de )e obraz0 care de$enea tot mai
.n$ine2ită'
!Sunt oarecum in&ultat că tu crezi că a1 )utea )leca'
Ea &cutură .ncet din ca)0 )ri$indu!l 2intă0 de )arcă nu!1i
gă&ea cu$intele' A$endale .i in$idia u1urin2a cu care )etrecu&e
o oră $orbind cu fratele ei0 .n tim) ce cu el .1i cntărea
cu$intele ca 1i cum ar fi crezut că el i!ar 5udeca fiecare $orbă'
- Eu nu am aici ceea ce!2i trebuie 2ie'

!Tu e1ti aici'


.n loc &ă &imtă u1urare &au măcar căldură la auzul
cu$intelor lui0 care &una&eră mult mai &entimental 1i mai
carag6io& dect inten2iona&e el0 Ro&e )ăru cu att mai
.ngri5orată'
- Eu nu am &lugi0 )e nimeni care &ă te &er$ea&că'
- "re&u)un că )ot &ă mă de&curc' N!o &ă mă con$ingi &ă
)lec' A1a că mai bine nu te obo&i'
- Nu trebuie &ă te .ngri5orezi că am &ă )lec din Londra'
Harr@ e mult )rea &lăbit ca &ă )oată călători' Acum .mi dau
&eama de a&ta' ă gnde&c la fa)tul că .ncercarea mea de a!l
duce .n Sco2ia
A1adar0 acolol!ar)lănui&e
fi uci&' &ă fugă .n &eara cnd o )rin&e&e
.ncărcn! du!1i baga5ele .n tră&ură' Era acolo cine$a care &ă!i
)oarte de gri5ă: Nu0 dacă ar fi e3i&tat0 ar fi )lecat de mult'
9anii lui ar fi 2inut!o )e loc o $reme0 dar )nă la urmă ar fi
trebuit &ă recurgă la o altă e&croc6erie0 )entru a &u)ra$ie2ui'
Sau )oate că ar fi gă&it o modalitate legală'
Ro&e .i )rin&e bra2ele 1i .l &cutură )u2in0 )arcă .n2elegnd
că el cntăre1te lucrurile0 iar ea a$ea ne$oie de aten2ia lui
com)letă'
!E )e moarte' 4octorul a &)u&!o de&tul de clar' Nu mai are
mult de &tat )e lumea a&ta' A5ută!mă0 A$endale0 a5ută!mă &ă!i
fac tim)ul )e care .l mai are ct mai )lăcut cu )utin2ă' 4u)ă
aceea0 )o2i &ă!mi ceri tot ce $rei 1i am &ă mă &u)un' O &ă
rămn cu tine ct dore1ti'  &ă &emnez 1i documente care &ă
ate&te a&ta' O &ă le &emnez cu &nge' Via2a a fo&t a1a de
nedrea)tă cu el' Nu $reau &ă mai fie ne$oit &ă!1i facă gri5i'
!Ab&olut tot ce $reau: re)etă el'
!Tot ce $rei'
-
-
"entru
"entru att
att tim)
ct oct o &ă $reau:
&ă $rei'
Nu!1i )utea imagina cum )utea cine$a &ă iubea&că .ntr!att
de )rofund0 .nct &ă fie dornic &ă renun2e la &)eran2ele lui0 la
)lanurile 1i $i&urile lui0 )entru fericirea altcui$a' Era ab&olut de
neconce)ut0 era dincolo de )uterea lui de .n2elegere' (eea ce
nu era totu1i de ne.n2ele& )entru el era ct de tare 1i!o dorea
.ncă )e Ro&e' Acum ea .i oferea ocazia de a o 2ine lngă el
)nă ce a$ea &ă &e )licti&ea&că de ea' %n bărbat mai onorabil
ca el &!ar fi &im2it $ino$at că )rofita de &itua2ie' "robabil că &e
)utea &)une 1i ce$a )oziti$ de&)re caracterul lui0 dat fiind că
recuno&cu&e cel )u2in că ar fi trebuit &ă&imtă oarecare
remu1cări' 4ar Ro&e .i oferea ceea ce el dorea0 iar el nu
trebuia &ă renun2e la nimic din ceea ce .l intere&a )entru a!l
ob2ine' 4oar un nebun ar fi refuzat oferta ei' Iar el nu era
nebun'
!Se )are că am făcut un nou trg0 zi&e el'
mbetul ei recuno&cător &trălucea ca o mie de &tele
&cli)ind .n ceruri'
!Nu $ei regreta0 .2i )romit0 zi&e ea0 iar lui A$endale i &e )ăru
rele$ant că Ro&e credea că era ne$oie de o nouă )romi&iune
care &ă o aici
&ă rămn .ntărea&că )e )rima'
la noa)te0 ca &ă!l Totu1i0 continuă
)ot controla ea0 tot
)eriodic )e$reau
Harr@'
!A1a cum am &)u&0 rămn cu tine' i!am trimi& $izitiul
.na)oi la 9uc?land0 du)ă ce l!a c6emat )e doctor' O &ă $ină
.na)oi du)ă mine mine!diminea2ă'
!Ai 1tiut că o &ă $reau &ă rămn0 zi&e ea &ur)rin&ă'
A$endale nu o condamna0 )entru că 1i el fu&e&e luat )rin
&ur)rindere' ;tiu&e0 .ntr!ade$ăr' Nu &e gndi&e )rea mult 1i
acum era tulburat cnd .1i dădea &eama că nu a$u&e&e nid o
.ndoială legată de ceea ce $a $rea ea &ă facă' Nu a$u&e&e
ne$oie &ă .ntrebe' "ur 1i &im)lu 1tiu&e'
- Era logic'
Ro&e .i aruncă o )ri$ire &ce)tică 1i zi&e
!Vrei &ă!2i fac un tur al ca&ei:
- "oate la eta5' Aici0 5o&0 am $ăzut de5a totul'
Ro&e .1i .ndre)tă umerii 1i de$eni femeia &igură 1i
.ndrăznea2ă cu care &e obi1nui&e A$endale'
!Ar trebui &ă fiu &u)ărată că ai .ncălcat termenii .n2elegerii
noa&tre' Nu trebuia &ă mă deran5ezi cnd &unt aici'
-
Eram4im)otri$ă0 tu ai li)&it&ămai
cu totul .ndre)tă2it te mult
caut' dect tim)ul
Se )oate &ă rezer$at'
fiu un
nemernic0 dar .mi re&)ect .n2elegerile făcute 1i mă a1te)t ca 1i
ceilal2i &ă facă la fel'
Ro&e &e .ndre)tă către 6olul de la intrare 1i A$endale o
urmă la un )a& .n &)ate'
!A&eară m!ai .mbătat inten2ionat: .ntrebă ea' (a &ă fii &igur
că o &ă dorm toată ziua:
Lui A$endale .i era ru1ine &ă recunoa&că ade$ărul'
- Se )oate &ă!mi fi trecut )rin ca) că dacă bei de&tul nu te

$ei mai trezi azi la tim) ca &ă )led'


Ro&e &e .ntoar&e &ă!l )ri$ea&că 1i .i &ur&e ironic'
!(6iar dacă acea&ta era una din condi2iile .n2elegerii
noa&tre ini2iale:
- Sunt un ticălo& egoi&t0 Ro&e' Vreau &ă am ce $reau0 atunci
cnd $reau'
A5un&eră .n dre)tul &cărilor' Ea urcă două tre)te0 a)oi &e
.ntoar&e cu fa2a &)re el0 o)rindu!l )e loc' (u )ri$irea la ni$elul
lui0 .l cntări fără rezer$e' 7ăcu&e la fel 1i .n )rima &eară 1i0
e3act ca atunci0 A$endale $oia 1i acum &ă &e umfle .n )ene'
!.2i dai &eama că0 odată cu noua noa&tră .n2elegere0 o &ă!
mi
bună )etrec
)artemai
dinmult
&eri de o oră )e zi cu Harr@' O &ă!mi )etrec 1i o
cu el'
- .n2eleg condi2iile 1i fa)tul că o &ă mă aleg cu firimiturile'
.n&ă .n final &e $a bucura de tot fe&tinul' Se .ntreba de ce
a&ta .l um)lea de tri&te2e0 nu )entru el0 ci )entru ea' Nu $oia
ca Ro&e &ă fie .ndurerată0 dar a1a a$ea &ă fie0 1i $oia ca el &ă!
i fie a)roa)e0 &ă o con&oleze ! ceea ce .l irita de a&emenea0
)entru că el &e ferea de com)lica2iile emo2ionale ca de ciumă'
!4ar inten2ionez &ă &tau )e a)roa)e' E&te $orba de o
in$e&ti2ie )e care o fac aici0 1i am obiceiul &ă!mi &u)ra$eg6ez
.ndea)roa)e in$e&ti2iile'
9uzele ei &e arcuiră .ntr!un zmbet0 1i a&ta .i dădu lui
A$endale un &entiment de u1urare' Se temu&e că $or trece
zile0 &ă)tămni )nă &ă rdă din nou' Era irele$ant că a$ea &ă
o facă )e c6eltuiala lui' Ro&e .1i du&e o mnă )e du)ă gtul lui
1i &e a)lecă &)re el'
- 7elul .n care 1tii &ă folo&e1ti $orbele dulci continuă &ă mă
uimea&că' ă miră că femeile nu!2i cad la )icioare din doi .n
doi )a1i'
.1i li)i
cu$inte buzele
1i mai de&ăale
dulci0 lui0 1i A$endale
fi &tă)nit .1i arta
cu ade$ărat doricurtoaziei'
&ă fi a$ut
O ridică .n bra2e'
- Nu aici0 zi&e Ro&e 1o)tit'
- Nu0 nu aici'
;tia a&ta0 dar fu&e&e cu toate ace&tea inca)abil &ă rezi&te
tenta2iei de a o &im2i a)roa)e' (ontinuă &ă o 2ină .n bra2e 1i
urcă &cările' (nd a5un&e &u&0 o .ntrebă
- (are e camera:
- "rima din drea)ta'

Ar fi trebuit &ă 1tie că Ro&e )refera &ă aibă $edere &)re


grădină 1i nu &)re &tradă' Ar fi trebuit &ă remarce o mul2ime de
lucruri' Ar fi trebuit &ă remarce tri&te2ea din )ri$irile ei0 micile
riduri care .i .ncre2eau fruntea' Ar fi trebuit &ă recunoa&că
fa)tul că zidurile cu care &e .ncon5ura erau mai groa&e 1i mai
rezi&tente 1i că .i cu)rindeau 1i )e al2ii'
Intră .ntr!o .ncă)ere care .l ului )rin &im)litate0 mai ale& )rin
com)ara2ie cu biblioteca' (t &e )oate de .ncet0 o lă&ă 5o& )e
)odeaua de lemn0 goală0 &e de)ărtă de ea 1i )ă1i )rin odaie'
obilier ieftin' %n )at0 un garderob0 o mă&u2ă de toaletă0 o
banc6etă0 un &căunel )entru )icioare0 o &ofa' O mă&u2ă )e
care
Nimic&e maiafla o &ticlă
mult0 nimic de brand@de1ilu3o&0
e3agerat un )a6ar )entru
nici un obiectconiac'
de
ră&fă2' (nd &e .ntoar&e0 Ro&e 2inea o mnă )rin&ă de &tl)ul
)atului 1i )iciorul )e )at'
!Di!am &)u& că nu e tocmai la &tandardele tale0 zi&e ea'
- O &ă &u)ra$ie2uie&c o noa)te'
Se du&e la ferea&tră 1i )ri$i afară' Se lă&a&e .ntunericul' Nu
)utea &ă $adă )rea bine grădina0 dar di&tingea zidul de
cărămidă' 4e1i &e afla .ntr!un cartier &cum)0 )ro)rietatea era
mică' Vecinii )uteau cu ade$ărat &ă!i &)ioneze' ăcar la att
2inea 1i el' Intimitatea .nainte de toate'
!(nd m!am )limbat la )arter0 nu am dat )e&te nici o &ală
de bal0 zi&e el'
!;i de&)re a&ta am min2it' Am $rut &ă crezi că a$eam mai
mult dect de2ineam de fa)t'
A$endale .nc6i&e oc6ii 1i &e .ntrebă dacă $a $eni $reodată
o $reme cnd ea &ă nu!l mai mintă de&)re nimic' (a &ă
dobndea&că ceea ce $oia0 2e&ea minciuni la fel de u1or
)recum re&)ira' A$endale nu )utea &ă uite ace&t lucru0 dar cu
toate
)uteaa&tea
e3i&ta$oia
ce$a&ăade$ărat
aibă .ncredere
.ntre ei'.n"a1ii
ea0 &ă ri1te creznd
ei ră&unau că ar
)e lemnul
)odelei' Se uită .n &)ate 1i o $ăzu .ngenunc6ind .n dre)tul
1emineului'
- ă ocu) eu de foc0 zi&e A$endale0 tra$er&nd odaia &)re
ea'
- ă de&curc'
.i luă c6ibriturile din mnă'
- .l fac eu'
!Di!e foame: "ot &ă!i cer lui Sall@ &ă )regătea&că cina'
- (redeam că nu ai &er$itori0 zi&e A$endale0 &că)ărnd un
c6ibrit 1i a)rinznd &urcelele'
- Ea nu e &er$itoare0 de fa)t0 dar a5ută cnd e ne$oie'
Găte1te mult mai bine dect mine'
Se a)rin&e focul0 ră&)ndind o căldură bine!$enită'
- "oate mai trziu'
!Atunci un brand@: .ntrebă Ro&e0 ridicndu!&e .n )icioare'
!A&ta c6iar că mi!ar )rinde bine'
Se ridică .n )icioare 1i o )ri$i .n tim) ce turna licoarea .n
)a6ar' A$ea .n ge&turi ce$a familiar0 o &ingurătate' (te no)2i
.1i turna&e ea oare de una &ingură o băutură: .n cte no)2i o
&orbi&e oareca&ingură0
.n&ingurată 1i el: El.n.1iodaia a&ta:
um)lea Oarecu
no)2ile 1i femei0
ea erabăutură
la fel de1i
5ocuri de noroc ! dar numai a1a )utea e$ita abi&ul &ingurătă2ii'
.i .ntin&e băutura0 a)oi &e a1eză la unul din ca)etele
&ofalei' A$endale i &e alătură 1i &e a1eză la celălalt ca)ăt0
lă&nd ce$a loc .ntre ei0 cnd de fa)t tot ce!1i dorea cu
ade$ărat era &ă fie ct mai a)roa)e de ea cu )utin2ă' Acum nu
era momentul' Nu era ceea ce!1i dorea a &au ceea ce!i
trebuia' 4acă &e a)ro)ia )rea tare a$ea &ă o ducă .n )atul
acela0 unde ar fi fo&t .ng6e&uit 1i inconfortabil8 o &ă!i u1ureze
&u)ărarea aducndu!i )lăcere' Se )oate &ă!i fi &)u& că nu $oia
&ă o facă aici0 dar el 1tia că &e3ul )utea fi un e3celent mod de
a te di&trage de la gndurile negre0 de la temeri 1i .ndoieli' ;i
el &e bizui&e )e &e3 de&tul de de& de!a lungul anilor'
Luă o &orbitură din brand@!ul e3celent .nainte de a!i .ntinde
)a6arul .na)oi' %ra .ngri5orarea0 tri&te2ea din oc6ii ei' Ele
a$eau &!o .n&o2ea&că la re1edin2a lui' A$endale nici nu )utea
&ă &e gndea&că la numărul de zmbete )e care nu le $a
$edea0 cte r&ete nu $a mai auzi .n zilele următoare' Nu
)utea
trebui &ă
&ă!i.i dea
re&tric2ioneze 1ederea
att tim) ct aici la oVa
a$ea ne$oie' oră.n&emna
.n fiecareunzi'tim)
Va
.n care $a fi de)arte de el' A$endale ar fi trebuit &ă!i )oarte
)ică' .n &c6imb0 era gata &ă renun2e la tot ceea ce de2inea0 ca
&ă o &cutea&că de tri&te2ea care o )ndea'
Ro&e .i .ntin&e brand@!ul' El luă )a6arul 1i bău mai mult'
- "atul n!o &ă fie )rea confortabil0 zi&e ea'
- O &ă mă mul2ume&c cu el'
Ro&e &e .ntoar&e )u2in0 de&tul ct &ă!l )ri$ea&că dre)t'
- (6iar nu e3i&tă nici un moti$ &ă rămi aici0 &ă te deran5ezi'

Sofaua nu era )rea largă0 a1a că atunci cnd .1i .ntin&e


bra2ul )e
&)ătarul ei reu1i &ă!i atingă obrazul cu degetele'
!Nu)lec0 Ro&e'
Ea .1i )u&e mna )e&te a lui 1i .i &ărută )odul )almei0 c6iar
.n mi5loc ! A$endale ar fi )utut &ă 5ure că o &im2i&e dre)t .n
)ie)t' 
!Nu te!am crezut genul de bărbat care &ă &tea cu mine' Te
credeam egoi&t'
!A1a 1i &unt' Incredibil de egoi&t' Acum &unt aici )entru că
aici e locul unde $reau &ă fiu' 4acă n!a1 fi $rut0 nimic nu m!ar
fi )utut face &ă rămn'
- 4eci fa)tul că &tai nu are nici o legătură cu mine:
!Ab&olut nici una0 ră&)un&e el0 dndu!i du)ă urec6e
1u$i2ele rebele de )ăr' 4u)ă cum 1tii foarte bine0 mie nu!mi
)a&ă dect de )ro)riile mele )lăceri 1i ne$oi'
Ro&e &c6i2ă un zmbet'
!Am ob&er$at că a1a e1ti' E ciudat totu1i cum ne$oile 1i
)lăcerile tale )ar &ă le oglindea&că )e ale mele'
A$endale mai luă o &orbitură lungă din brand@ 1i &e gndi
că ar trebui &ă!i &)ună că 2inea la ea' Nu era &igur cnd &e
.ntm)la&e'
Ea de$eni&e cum$a o )arte din $ia2a lui0 la care nu $oia
defel &ă renun2e' .i .ntin&e 1i ei )a6arul 1i .i )ri$i gtul delicat0
.n tim) ce Ro&e &orbi )u2in brand@' Era tentat &ă &e a)lece
&)re ea 1i &ă o &ărute' 4ar &e temea că nu ar face mai mult
dect &ă!i &)orea&că melancolia'
- ă .ntrebam0 zi&e ea0 1o)tit0 lo$ind u1or )a6arul cu un
deget0 dacă mi!ai )ermite &ă aduc aici cte$a dintre căr2ile
tale0 &ă le citea&că Harr@' .i )lace att de mult &ă citea&că 1i
aici- aN!ar
cititfitot
maicebine
a$em'
&ă!l ducem )e el la căr2i:
Ro&e &e uită la el ca 1i cum i &e )ro)u&e&e &ă!l a1eze )e
fratele ei )e un co$or zburător'
A$endale continuă totu1i
- ine0 cnd ne .ntoarcem la re1edin2a mea0 )oate că ar
trebui &ă $ină 1i el cu noi' Ar )utea &ă &tea .n ari)a )entru
oa&)e2i' Ar a$ea un dormitor0 o mică bibliotecă0 &er$itori care
&ă!l a5ute'''
- Nu0 n!o &!i la& )e &er$itorii tăi &ă &e 6olbeze la el' Se

ridică 1i &e .ndre)tă &)re 1emineu0 )ri$ind fi3 .n foc0 2innd


)a6arul de brand@ cu amndouă minile' Aici &e &imte
confortabil'
!.ndrăzne&c &ă &)un că i!ar fi 1i mai confortabil acolo' Ar
a$ea mai mult &)a2iu .n care &ă &e mi1te 1i o mie de căr2i la
di&)ozi2ie' Ser$itorii &!ar .ngri5i de tot ce!i trebuie'
Ro&e .nce)u &ă clatine din ca)' A$endale &e ridică la rndul
lui 1i &e du&e lngă ea0 la 1emineu'
- i!ai cerut &ă te a5ut &ă!i faci fericite ultimele zile de $ia2ă'
9ucătărea&a mea i!ar )utea )regăti o&)e2e cum nu a mai a$ut
niciodată' Grădina mea e lu3uriantă' Ar )utea &ă &e )limbe
)rin
de laea0 &ă &e bucure
geamuri' Die 2i!ardefi ea0
u1orfără
&ă teama
fii lngăcăel0$ecinii &e 6olbează
oricnd0 ziua &au
noa)tea' Ai fi mai )u2in .ngri5orată' Ai )utea &ă $erifici cum .i e
.n orice moment dore1ti'
- 4e ce faci a&ta:
"entru că mi &e ru)e inima &ă te $ăd att de rănită0 att de
tri&tă'
- i &e )are cel mai bun mod de a nu )erturba .n2elegerile
noa&tre actuale'
Voia cu di&)erare &ă o atingă0 dar &e temea ca nu cum$a
ea &ă!i arunce .n fa2ă re&tul de brand@ din )a6ar' Nu a$ea de
gnd &ă de$ină $ulnerabil0 nici măcar .n fa2a ei'
- Eu cred că 2ii la mine0 zi&e ea .ncet0 ca 1i cum ideea
tocmai .i trecu&e )rin minte'
- Emo2ii0 &entimente0 &en&ibilită2i''' nu intră .n zona mea de
intere&' "lăcerea0 da' Toate )lăcerile' "lăcerea gu&tului0 cnd
&imt )e limbă o mncare bine )regătită0 )lăcerea miro&ului0
cnd in6alez buc6etul unui $in minunat 1i $ec6i0 )lăcerea
$ăzului cnd )ri$e&c un tablou )ictat cu măie&trie0 )lăcerea
&unetului0 cnd tactilă'''
corzi0 )lăcerea o inter)retă la 6ar)ă
.1i trecu .2i )limbă
degetul degeteleurec6ii
)e&te conturul )e&te
ei' !ai lă&at &ă .n2eleg că fratele tău a $ăzut foarte )u2in din
lumea e3terioară' .2i .n2eleg teama de a nu fi de&co)erit0
ne$oia de a!l )rote5a de cei care l!ar 5udeca 1i ar dori &!i facă
rău' "entru mine re1edin2a mea e mai mult un muzeu dect o
ca&ă' Ar )utea )etrece ore )limbndu!&e )rin ea' Am acolo tot
felul de fleacuri adu&e din toate col2urile lumii0 )e care le!ar
)utea atinge0 le!ar )utea e3amina du)ă )ofta inimii'
- Nu $reau &ă )ar nemiloa&ă0 dar Harr@ e oarecum

&tngaci' 4acă ar &)arge'''


!Sunt doar ni1te fleacuri' Valoarea lor &tă .n bucuria )e care
o aduc 1i nu .n ct m!a co&tat &ă le ob2in' 4acă &e &)arg0 a&ta
e'
- A$endale0 le!am $ăzut 1i eu' %nele &unt ni1te comori
ne)re2uite'
- Ro&e0 ele nu .n&eamnă nimic )entru mine'
Tu .n&emni' 4e ce $orbele acelea erau im)o&ibil de ro&tit:
!Nu o &ă mă &u)ăr dacă &e &)arg' "oate c6iar o &ă!l )utem
&trecura )e Harr@ la 4ragonii .ngemăna2i0 &ă facem un )o?er'
"ri$irea lui Ro&e .i cercetă c6i)ul 1i .n oc6ii ei $ăzu o mare
de )o&ibilită2i0 tot ceea ce ar fi )utut face ei doi 1i fratele ei
.m)reună'
- Vreau cu toată tăria ca Harr@ &ă nu aibă de &uferit'
!.2i dau cu$ntul meu de onoare c nu $a a$ea'
!Nu!i )o2i controla )e ceilal2i'
- (red că ai fi &ur)rin&ă cte )oate realiza un duce 1i cte e
.n &tare &ă facă lumea ca &ă!i fie )e )lac' (6iar 1i unul att de
de)ra$at ca mine'
Ro&e )u&e )a6arul )e ma&ă 1i &e .ntoar&e cu fa2a la el'
- (um am )utea &ă!l ducem )e Harr@ la tine aca&ă:

!Ai o tră&ură' "lecăm .nainte &ă &e cra)e de ziuă' Nimeni n!


o &ă!l $adă )lecnd de aici' !a1 mira &ă!l $adă cine$a &o&ind
la re1edin2a mea'
Ro&e .1i .nde1tă minile &ub2iri0 .1i .ncruntă fruntea delicată'
- 4acă dorin2a mea cea mai &cum)ă &e .m)line1te0 1i
medicul tău &e .n1ală0 dacă moartea nu &tă la )ndă )rin
col2uri0 gata &!l ia )e Harr@''' &ă nu limităm la o &ă)tămnă
1ederea la tine:
- 7ără limitări0 zi&e0 )limbndu!1i degetul )e&te obrazul ei'

(t!;i
o fidacă
att te
&ă)licti&e1ti
fie' de noi:
- N!o &ă mă )licti&e&c'
;tia ace&t lucru fără urmă de dubiu'
- 4ar erric?0 Sall@ 1i #o&e)6:
- Ei $or rămne aici'
Ro&e .ncu$iin2ă din ca)'
!A1a $or fi mai )u2ine di&en&iuni'
!Sentimentul e&te reci)roc'
- 4ar )oate că $or )utea &ă!i facă $izite'

!4in cnd .n cnd0 )oate' .i cu)rin&e obrazul cu o mnă' Ai


du& )o$ara gri5ii fratelui tău at2ia ani' La&ă!mă &ă te a5ut>
Oc6ii ei &e um)lură de lacrimi0 zmbetul .i era tremurător'
!i!e teamă' Nu &unt obi1nuită &ă nu fiu eu cea care )oartă
ră&)underea'
.i 1ter&e cu un deget o lacrimă ce i &e ro&togolea )e obraz'
- .n &eara cnd am făcut )rimul no&tru trg ai a$ut
.ncredere .n mine' Să ai 1i acum'
Ro&e .ncu$iin2ă cu o .nclinare a ca)ului0 in&)iră adnc 1i
cli)i de&0 ca &ă!1i o)rea&că lacrimile' A$endale &im2i .n )ie)t o
.m)un&ătură a&cu2ită 1i dureroa&ă' 4acă n!ar fi 1tiut că nu
e&te
buzele)o&ibil0
de alearei0fi &im2ind
zi& că &e năruie
&area un zid'răma&e'
lacrimilor Se a)lecă 1i .1i li)i
-  &ă!2i .m)rumut tră&ura0 o &ă mă .ntorc la re1edin2ă0 ca &ă
mă a&igur că totul $a fi )regătit )entru &o&irea fratelui tău' ă
.ntorc .n noa)tea a&ta0 dar nu trebuie &ă &tai trează 1i &ă mă
a1te)2i'
!Voi fi trează cnd re$ii'
!Atunci am &ă mă .ntorc .n grabă'
O &ărută din nou0 .ntrebndu!&e de ce era a1a de al naibii
de greu &ă o )ără&ea&că' "ără&i&e nenumărate femei fără ca
măcar &ă arunce o )ri$ire .na)oi' 4ar ea era altfel' ;tiu&e a&ta
de la .nce)ut'
Se dădu un )a& .na)oi 1i .i )u&e arătătorul &ub bărbie'
- %nde .l gă&e&c )e uria1:
!.n bucătărie0 cu &iguran2ă'
- Nu!2i face gri5i0 totul $a P bine'
- 4acă nu''' .ng6i2i greu 1i .1i umezi buzele' "romit &ă!mi
re&)ect )artea mea din .n2elegere' Orice dore1ti0 att tim) ct
o &ă dore1ti'
A$endale
acce)te $ăzuEldeodată
colierul' nu a$ea lim)ede
ne$oie de degratitudinea
ce Ro&e nuei'$oi&e &ă
Nu era
.ntocmai &igur ce naiba $oia'
- Nici nu mă a1te)t la altce$a0 zi&e el &curt0 .nainte de a
)omi &)re ie1ire0 dorindu!1i &ă fi 1tiut $orbe 1i mai gentile'
- ie nu!mi )lace0 zi&e erric?'
4u)ă ce A$endale )lecă0 Ro&e &e .ntoar&e .n odaia lui
Harr@0 recuno&cătoare că .l gă&e1te .ncă treaz' A$ea bănuiala
că dormea tot mai )u2in .n no)2ile din urmă0 .n re)rize cel mai
de&' Re&)ira cu greutate 1i din cnd .n cnd &cotea cte un
1uierat0 a1a cum face aerul ce trece re)ede )rin &trmtorile
unei )e1teri' .i c6ema&e )e erric? 1i )e Sall@ &ă $ină 1i ei
acolo' Tocmai le e3)lica&e cum o &!l ia )e Harr@ .ntr!o
a$entură0 la re1edin2a ducelui'
7a2a lui Harr@ e3)rima uluirea unui co)il care tocmai a
)rimit )entru )rima dată .n $ia2a lui o acadea de un )enn@' Nu
era de mirare că fa2a lui erric? arăta ca un nor de furtună'
Acum &e )limba .n &u& 1i!n 5o& .n dre)tul 1emineului'
!(e 1tii tu de&)re ducele ă&ta: A )rofitat de ocazie0 atunci0
.n noa)tea cnd )lecam' Ar )utea &ă facă 1i acum Ia fel'
"oate că are de gnd &ă!l e3)ună )e Harr@ dinaintea tuturor
amicilor
&)ecial culuicare
ari&tocra2i'
&ă &e deaNobililor le )lace &ă aibă cte ce$a
.n &)ectacol'
!Nu are nici o inten2ie &ă!l arate )e Harr@0 in&i&tă Ro&e' 4ar
e mult mai .n mă&ură dect noi &ă &e .ngri5ea&că de ceea ce
Harr@ are ne$oie' Are &er$itori0 )er&onal' .ndrăzne&c &ă &)un
că ar anga5a c6iar 1i o a&i&tentă medicală0 dacă e ne$oie'
4e1i nu &)u&e&e c6iar a1a ce$a0 Ro&e era gata &ă )arieze
cele cinci mii de lire ale ei că el ar fi gata &ă o facă' Se
&trăduia a1a de tare &ă la&e im)re&ia că nu!i )a&ă0 dar cu
toate a&tea nu făcu&e altce$a dect &!i arate bunătate' Iar
acum o re$ăr&a 1i a&u)ra lui Harr@'
!Nici noi nu ne de&curcăm c6iar rău &ă!l .ngri5im0 in&i&tă
erric?0 o)rindu!&e )e loc 1i .nfigndu!1i minile .n 1old'
Ro&e .1i dădu &eama că erric? era rănit .n mndria
)ro)rie' Nu &e gndi&e la a&ta'
!Vă ocu)a2i minunat de el0 dar a&ta e&te o ocazie )entru ca
el &ă .ncerce ce$a mai mult din $ia2ă' 4ucele are o &ală de
biliard' Harr@ nu a 5ucat niciodată biliard'
- E o )ro&tie &ă!l iei de aici )entru un a&emenea moti$'

!"ute2i
Ro&e0 &ă $eni2i &ă!l&ă$ede2i
c6inuindu!&e .n fiecare
nu facă zi0 dacă)entru
o grima&ă0 $re2i0 continuă
că lui
A$endale cu certitudine nu a$ea &ă!i )lacă a&ta'
!Ar trebui &ă fie decizia lui Harr@0 zi&e erric?'
- 4a0 de&igur0 e&te .n e3clu&i$itate decizia lui Harr@' 4oar n!
o &ă!l luăm de aici cu for2a0 .m)otri$a $oin2ei lui' "ri$i a)oi la
fratele ei 1i .l .ntrebă Vrei &ă $ii cu noi:
- .l iube1ti:
(e im)ortan2ă a$ea a&ta:
- .l )lac foarte mult'

!;i eu .l )lac0 zi&e Harr@ 1i &e ră&uci )u2in0 ca &ă!l $adă mai
bine )e erric?' .mi )are rău0 erric?0 dar $reau &ă merg'
- Nu trebuie &ă te &cuzi0 ră&)un&e erric? bombănind'
4acă eram .n locul tău0 )robabil că 1i eu a1 fi $rut &ă merg'
- Eu cred că e minunat0 zi&e Sall@'
erric? &e uită la ea .ncruntat0 1i Ro&e 1tia că .n gnd
&)une Trădătoareo>
- Gnde1te!te la toate lucrurile )e care le $a .ncerca' ic
de5unuri minunate care $or .n&emna mai mult dect ouăle
mele fierte'
- ie .mi )lac ouăle tale fierte0 zi&e Harr@'

Sall@ .i zmbi'
- E1ti un flăcău a1a de bun' 4ar0 măiculi2ă0 &ă )etreci tim)
.n )rezen2a unui duce''' )entru unii0 1tii0 e un $i&'
- "entru tine: o re)ezi erric?'
- Nu0 &igur că nu0 zi&e Sall@0 .ncruntndu!&e0 dar cnd
erric? &e uită .n altă )arte0 .i făcu cu oc6iul 1i dădu din ca)
către Ro&e'
Acea&ta fu a)roa)e &ă izbucnea&că .n r&0 dar a)oi
gndurile .i de! $eniră &erioa&e' ;i ea .l 5udeca&e odată )e
A$endale du)ă rang0 fără &ă &e gndea&că deloc la omul din
&)atele titlului' Acum abia dacă mai $edea la el rangul' Nu mai
$edea dect omul'

(a)itolul *-

Harr@ &e &im2ea )recum că2elu1ul )e care .l a$u&e&e


odinioară0 cnd era co)il' 7u&e&e o fiin2ă agitată0 mereu &ărea
1i .1i alerga
de$ină coada'.nainte
un mon&tru0 Tatăl lui
&ă i!l
fie dădu&e .nainte ca(nd
9ăiatul!9olo$an' Harr@ &ă
tatăl
Ini .1i dădu&e &eama că Harr@ nu era fiul &ău0 ci al dia$olului0
de furie .neca&e cinele'
Ro&e .l 2inu&e )e Harr@ .n bra2e ct )ln&e&e' .i )romi&e&e
atunci că nu $a mai lă&a )e nimeni0 niciodată0 &ă!i facă rău'
Abia la 1a)te&)rezece ani )utu&e &ă!1i 2ină )romi&iunea' Harr@
.1i dori&e ade&eori &ă!i )oată face 1i el aceea1i )romi&iune0 &ă
fi fo&t 1i el )rotectorul &urorii lui'
Acum .n&ă bănuia că ducele a$ea &ă o facă .n locul lui' Nu
e $orbă0 nu credea că ducele .1i dădea .ncă &eama de a&ta0 .n
tim) ce &tătea in tră&ura care .i )urta )e &trăzile Londrei' Harr@
.n&ă o 1tia' A$ea ca)acitatea de a &im2i a&tfel de lucruri' E3act
a1a cum 1tia că $a )loua iar'
(ufărul )e care .l )regăti&e cu a5utorul lui erric? &tătea
dea&u)ra tră&urii' Ro&e era a1ezată lngă el' Harr@ bănuia că
ducele ar fi )referat ca ea &ă!i &tea lui alături0 dar Ro&e era
.ngri5orată că lui Harr@ .i e teamă că .l $a răni cine$a' Lui nu!i
era teamă0 cel )u2in nu )entru &ine0 dar era cu ade$ărat
.ngri5orat )entru ea' ;tia că Ro&e făcu&e ade&eori lucruri )e
care nu ar fi trebuit &ă le facă0 1tia că ar fi )utut a5unge la
.nc6i&oare0
el 1tie toatedacă eralucruri'
ace&te )rin&ă"entru
$reodată' Ro&e 6abar
că $orbea nu a$ea 1ică
cu dificultate
trebuia &ă comunice doar cu a5utorul unor cu$inte &im)le !
gura lui deformată le formula greu )e cele mai dificile !0 lumea
credea de& că 1i creierul lui e .ncet' 4oar că0 de fa)t0 a$ea o
minte mai a&cu2ită 1i mai con1tientă dect credea lumea'
A1a &e face că .1i dădea foarte bine &eama că $a muri
curnd'
4e$enea tot mai obo&it0 cu fiecare zi' %neori abia dacă .1i
)utea &ălta ca)ul0 din )ricina tuturor e3cre&cen2elor care .i
cre&cu&eră din el' (re1teau 1i )e dinlăuntrul lui8 o 1tia de ce$a
tim)' 4octorul .i confirma&e a&ta cnd .i )al)a&e &tomacul'
Harr@ era &igur că medicul le &im2i&e' Nu &)u&e&e nimic0 dar
)ri$irea .i era )lină de m6nire'
Harr@ $oi&e &ă rămnă cu erric?0 dar era mai im)ortant ca
Ro&e &ă fie cu ducele ei' Harr@ 1tia totul de&)re duci 1i de&)re
)uterea )e care o e3ercitau' El o )utea )rote5a )e Ro&e a1a
cum Harr@ nu )utu&e $reodată'
Harr@ a$ea )elerina lui cu glugă' "ă&tra&e gluga )e ca)
c6iar 1i du)ă
mai u1or &ă!l ce &e in&tala&e
ob&er$e )e duce0.n tră&ură'
fără ca .n felul ace&ta
ace&ta .i era
&ă!1i dea
&eama că era &tudiat' Oc6ii ducelui rar &e dezli)eau de Ro&e'
!Trebuie &ă 1tii0 .nce)u A$endale0 că i!am dat ordin
ma5ordomului meu &ă!2i aleagă un lac6eu care $a fi la
di&)ozi2ia ta .n orice moment' 4acă $ei a$ea ne$oie de ce$a0
orice0 trebuie doar &ă!i ceri lui'
!E foarte amabil0 zi&e Ro&e'
4ucele &e .ncruntă'
- Ro&e0 eu .i )lăte&c' ăcar &ă!1i c1tige &alariul'

4ucelui nu!i )lăcea ca ea &ă &e &imtă .ndatorată fa2ă de el'


Lui Harr@ a&ta i &e )ăru foarte intere&ant'
!E1ti bine!$enit &ă!2i )etreci tim)ul .n oricare dintre .ncă)eri0
ct tim) dore1ti0 zi&e ducele' (u e3ce)2ia odăii mele de dormit'
- Harr@ folo&e1te greu &cările0 zi&e Ro&e'
-i!am dat &eama0 du)ă felul .n care a2i aran5at lucrurile .n
re1edin2a $oa&tră' Am )u& &ă &e tran&forme una dintre odăile
de la )arter .n dormitor' O &ă gă&e1ti acolo tot ce!2i dore1ti0 dar
nu te &fii &ă ceri orice altce$a $ei a$ea ne$oie' Nu $reau &ă
&une $ulgar0 dar banii nu &unt o )roblemă'
Harr@ &im2i cum Ro&e0 lngă el0 de$ine 2ea)ănă' Ei nu!i
)lăcea cnd lumea lua banii ca )e ce$a de la &ine .n2ele&'
- "rofită0 Harr@> S!ar )utea &ă fie &ingura dată .n $ia2a
noa&tră cnd banii nu &unt o )roblemă'
4ar a&ta a$ea un )re20 1i el 1tia ace&t lucru' ai 1tia 1i că
Ro&e n!o &ă!i &)ună niciodată care a fo&t acela'
Tră&ura ie1i de )e &tradă 1i tra&e )e o alee )a$ată' .n fa2a
lor a)ăru 9uc?land "alace' Harr@ 1tia că 6olba&e oc6ii 1i gura
.i rămă&e&e că&cată0 )entru că Ro&e a$u&e&e dre)tate'
Era un )alat' %n tim)0 el a$ea &ă locuia&că aici'
Ro&e &e agă2ă de bra2ul lui Harr@0 care &e folo&i de ba&ton
ca &ă &e de)la&eze de la tră&ură .n interiorul re1edin2ei'
A$endale era lngă ea0 )ri$ind atent0 ca 1i cum &e temea ca
fratele ei &ă nu o ră&toarne' 4ar cnd trecură de u1ă 1i )ă1iră
.n 6ol0 Ro&e &im2i cum Harr@ $ibra de entuzia&m 1i de mirare0
.n tim) ce )ri$ea cu ne&a2 ta$anul .nalt0 &cările maie&tuoa&e0
tablourile0 &trălucirea locului'
4oi lac6ei &e grăbeau de5a &ă tra$er&eze 6olul0 cărnd
cufărul lui Harr@' 4acă .l zări&eră )e &ub gluga )elerinei0 nu
dădură nici un &emn' 4ar diminea2a era abia la .nce)ut0 cea2a
nu
)reală&a &ă &e $adă lumina &oarelui' "oate că nu &e uita&eră
bine'
T6atc6er făcu un )a& .nainte8 un lac6eu tnăr ! )e care nu!l
mai $ăzu&e ! &tătea .n )ozi2ie de dre)2i )u2in mai .n &)atele lui'
Ro&e )re&u)unea că A$endale a$ea o mul2ime de al2i &er$itori
cu care nu mai dădu&e oc6ii )nă atunci'
- E3celen2ă0 totul e&te )regătit a1a cum a2i cerut0 zi&e
T6atc6er0 .nainte de a &e .ntoarce &)re Ro&e' 9un $enit .na)oi0
domni1oară0 zi&e0 a)oi .1i mută u1or )ri$irea' 9un $enit la
9uc?land "alace0 domnule Longmore'
!ă bucur &ă fiu aici0 zi&e Harr@0 .m)ingndu!1i &)re &)ate
gluga'
Nici T6atc6er0 nici tnărul lac6eu nu arătară că ar fi ce$a .n
neregulă' Nid o e3clama2ie0 nici oc6i 6olba2i0 nici un )a&
.na)oi' Nici unul din ei nu reac2ionă .n nici un fel'
T6atc6er &e ră&uci )u2in 1i zi&e
- El e Gerald' El $ă $a a5uta cu tot ce a$e2i ne$oie )e tim)ul
1ederii dumnea$oa&tră aici'
!ul2ume&c'
Ro&e era uluită de fa)tul că nu e3i&ta nici un fel de
&tn5eneală' Se .ntreba ce anume le &)u&e&e A$endale
&er$itorilor lui' Se .ndoia că i!ar fi mărturi&it0 dacă .l .ntreba'
- Harr@0 ai $rea &ă facem un tur al )alatului .nainte de a ne
a1eza la micul de5un: .ntrebă A$endale'
Harr@ .nclină )u2in din ca)0 1i Ro&e &e &trădui &ă nu!1i arate
ner$ozitatea' Totul mergea minunat0 dar e3)erien2a o .n$ă2a&e
că &ub )o5g6i2a de la &u)rafa2ă &tătea .ntotdeauna necazul'
- Să $ă iau )elerina0 domnule Longmore: .l .ntrebă Gerald0
făcnd un )a& .nainte0 cu mna .ntin&ă'
Harr@ .1i mută ba&tonul .n mna mutilată 1i reu1i &ă
de&facă legătura )elerinei cu mna bună' Ro&e $oi&e &ă!l
a5ute0 dar .i .n2elegea mndria0 a1a că a1te)tă răbdătoare .n
tim) ce el .1i &coa&e )elerina 1i i!o .ntin&e lac6eului'
Gerald o luă 1i 1i!o a1eză )e bra2'
- (t tim) $e2i face turul0 $oi a$ea gri5ă &ă $ă aran5ez
lucrurile0 dacă nu a$e2i nimic .m)otri$ă'
- ul2ume&c'
Gerald &c6imbă un ge&t din ca) cu A$endale .nainte de a o
lua &)re coridorul care ducea &)re ari)a unde a$ea &ă
locuia&că Harr@'
-
anun2ăEu T6atc6er
mă $oi a&igura
1i a)oi că totul 1i
di&)ăru e el'
gata )entru micul de5un0
!Hai &ă .nce)em &ă te familiarizăm cu locul ace&ta0 $rei:
zi&e A$endale' 4e1i 2i!a1 &ugera &ă!l 2ii )e Gerald )e a)roa)e0
dacă $ei alege &ă 6oinăre1ti de unul &ingur' E de&tul de u1or
&ă te rătăce1ti )rin labirintul de coridoare'
A$endale .l condu&e cu un )a& le5er0 ca &ă nu!l la&e )e
Harr@ .n urmă' .i e3)lica di$er&e lucruri .n tim) ce mergeau0
cam a1a cum făcu&e 1i cu Ro&e' (um Harr@ mergea lngă ea0
Ro&e .1i dădu u1or &eama de uluiala 1i de mirarea lui' ;i!ar fi
dorit &ă .l )oată duce .ntr!un circuit .n 5urul lumii'
Intrară a)oi .n biblioteca lui A$endale0 1i Harr@ răma&e cu
gura că&cată' Ro&e .1i dădu &eama că .ntre )aginile tuturor
căr2ilor de aici el $a călători mai de)arte dect ar fi )utut ea &ă
.l ducă $reodată' Harr@ &e a)ro)ie de rafturi0 .1i )u&e mna
&ănătoa&ă )e cotoarele de )iele ale mai multor căr2i'
!%ită!te la ele0 Ro&e>
- "o2i &ă le cite1ti ct &tai aici0 .l a&igură ea'
!Să!i &)ui lui Gerald &ă 2i le coboare )e acelea la care nu
a5ungi0 zi&e A$endale'
!Nu $oi a5unge niciodată &ă le cite&c )e toate'
-
O &ă mai
A$endale0 dargă&e1ti o bibliotecă
mi!e teamă mai mică
că ma5oritatea .n ari)a
căr2ilor de ta0 e3)lică
acolo &unt
de drago&te 1i &!ar )utea &ă nu fie )e )lacul tău'
Harr@ &e .ntoar&e .ncet 1i .i trimi&e un zmbet a1a cum
)utea el'
!.mi )lac )o$e1tile romantice' Nu mă la&ă niciodată tri&t la
&fr1it'
- ama mea )referă acela1i gen de )o$e1ti' O &ă gă&e1ti o
grămadă din ele acolo'
Ro&e nu &e a1te)ta&e la camaraderia )e care o $edea
cre&cnd .ntre A$endale 1i Harr@' Toate .ndoielile ei legate de
$enirea lui aici &e domoleau )e mă&ură ce $edea că A$endale
.l )rimea cu ade$ărat bucuro& )e Harr@ .n căminul lui'
(nd a5un&eră .n &ufrageria )entru micul de5un0 oc6ii lui
Harr@ de$eniră 1i mai mari la $ederea di$er&ită2ii de mncăruri
etalate )e un bufet'
- E de&tul de lu3oa&ă0 nu!i a1a0 Harr@: .l .ntrebă Ro&e'
Harr@ clătină din ca)0 &e uită la A$endale0 a)oi &e uită la
ea'
-
-
N!a1 )utea
Nici nu .n $eci
trebuie0 zi&e&ăA$endale'
mănnc tot
Totce!i
ceaici'
rămne e&te .m)ăr2it
celor ne$oia1i'
Ro&e &e uită la el' A$endale ridică dintr!o &)rnceană'
- (redeai că )ur 1i &im)lu aruncăm ce rămne:
- 4e ce a1 crede altce$a: 4uci o $ia2ă )lină de e3ce&e'
- %n umăr de&tul de mare de oameni trăie&c bini1or de )e
urma e3ce&elor mele0 zi&e el'
Ro&e nu &e gndi&e niciodată la a&ta' Erau attea lucruri la
el )e care nu le lua&e .n calcul niciodată' .i &)u&e&e că rela2ia
dintre ei nu era dect una de &u)rafa2ă0 )entru că el refuza &ă!
i dea detalii de&)re $ia2a lui' "oate că de $ină era doar fa)tul
că ea nu a$ea un &)irit de ob&er$a2ie att de a&cu2it )e ct
crezu&e mereu'
(u o farfurie .n mnă0 Gerald făcu un )a& .nainte 1i Ro&e
&e .ntrebă cnd $eni&e'
- (e )ofti2i0 domnule: .l .ntrebă el )e Harr@'
!Tot'
- (um dori2i'
Se du&e lngă bufet 1i )u&e )e farfurie tot felul de
mncăruri0 urmat de Harr@' A$endale &e a)ro)ie mai a)roa)e
de -Ro&e'
Se )are că!i )lace locul' S)er că e1ti mai rela3ată acum .n
legătură cu )rezen2a lui aici'
Ro&e .ncu$iin2ă din ca) 1i .i atin&e bra2ul'
- Nu $oi )utea &ă te ră&)lăte&c niciodată )entru toate a&tea'
Indiferent ct de mult ar fi răma& cu el0 indiferent ce .i $a
cere'
- Nu!2i face gri5i din )ricina a&ta0 acum'
(e nu &e &)u&e&e era că Ro&e ar trebui &ă &e bucure de
tim)ul )etrecut cu Harr@0 att ct mai rămă&e&e' Se citea .n&ă
.n )ri$irea lui m6nită 1i .ntunecată' (nd &e a1ezară to2i la
ma&ă0 Ro&e .l urmări )e Harr@ gu&tnd )entru )rima dată ouă
um)lute' Ace&ta &u&)ină 1i .nc6i&e oc6ii' Ro&e &e gndi că $a
fi 1i mai .ncntat la cină'
Gerald tăie di&cret o felie de 1uncă )e farfuria lui Harr@0 .i
)regăti ceaiul 1i0 re)ede0 .i um)lu din nou )a6arul cu a)ă'
Ro&e &)era &incer că A$endale .l )lăte1te bine )e $alet' Se
uită )e&te ma&ă la duce' A$endale era concentrat &ă ia
mncarea .n furculi2ă0 a5utndu!&e de cu2it' Tră&ăturile fratelui
ei tăiau ade&eori
erric?0 Sall@ 1i )ofta
#o&e)6de nu
mncare a celorlal2i'
)rea &tăteau cu el Nicila c6iar
ma&ă'
A$endale .n&ă nu )ărea ctu1i de )u2in deran5at'
Ei i &e &trn&e inima .n )ie)t' .1i $a )lăti bine &er$itorii'
A$endale era un om bogat0 dar nu era zgrcit cu a$erea lui' .1i
)u&e&e ca&a 1i căr2ile la di&)ozi2ia lui Harr@' 7ăcea ca lumea
fratelui ei &ă de$ină mai largă' "oate că $or 5uca 1i o )artidă
de 1a6' "oate că $or &ta de $orbă'
A$endale nu era genul de bărbat care &ă!i 5udece )e al2ii'
(6iar 1tiind că Ro&e &u)ra$ie2uia e&crocndu!i )e al2ii0
niciodată nu!i re)ro1a&e a&ta0 nu o făcu&e niciodată &ă &e
&imtă o infractoare0 a1a cum ea &ingură &e 1tia' "utea c6iar
&ă!l 1i ierte )entru noa)tea deliberată de dezmă2 care o făcu&e
&ă rateze .ntlnirea cu Harr@' 4acă era du)ă ea0 nu i!ar fi &)u&
niciodată lui A$endale de&)re fratele ei0 nu )entru că i!ar fi fo&t
ru1ine cu Harr@ ! )entru că nu!i era dar .l 5udeca&e gre1it )e
duce0 ca fiind un om li)&it de com)a&iune' Se .ntreba ce
altce$a &e )oate &ă mai fi 5udecat gre1it'
(nd Harr@ &)u&e că era )e )unctul de a!i )ocni na&turii de
la 6aină0 .l condu&eră .n ari)a oa&)e2ilor 1i0 .ncă o dată0 Harr@
de$eni iar un co)il .ncon5urat de minună2ii' Intrară .ntr!un birou
1i acolo0 a1ezate
manu&cri&ului &ău' )e o ma&ă de lucru0 erau )aginile
Harr@ &e a)ro)ie .ncet0 ca 1i cum .ntre ace&te ziduri
manu&cri&ul era oarecum diferit0 nu tocmai u1or de identificat'
(u ca)ul )lecat0 .1i )u&e mna &ănătoa&ă )e teancul de
)agini aran5ate cu gri5ă'
!Aici o &ă )o2i lucra la )o$e&tirea ta0 .i &)u&e Ro&e' "oate
că o &!o termini'
.ncu$iin2nd0 ridică fruntea 1i .1i fi3ă )ri$irea a&u)ra lui
A$endale'
!A2i $rea &!o citi2i:
Ro&e făcu un )a& .nainte'
!Ai terminat!o: inunat>
Harr@ clătină din ca)'
! Nu0 dar m!am gndit că ducele ar )utea &!o gă&ea&că'''
intere&antă' 4ar &ă nu o lă&a2i )e Ro&e &!o citea&că' Nu
.nainte de a fi gata'
Sora lui )ufni 1i .1i )u&e minile .n 1olduri'
!Abia l!ai cuno&cut 1i .l 1i la1i &!o citea&că: ;i )e mine nu:
Sora ta care
!(red te trebuie
că el iube1te&!o
maicitea&că0
mult dect
zi&e$ia2a:
Harr@0 nedezli)indu!1i
)ri$irea de A$endale'
!Voi fi deo&ebit de .ncntat &!o fac'
Harr@ .m)in&e manu&cri&ul &)re marginea me&ei0 1i
A$endale .l luă'
- .2i mul2ume&c )entru c mi!l .ncredin2ezi'
- Să n!o la1i &ă citea&că'
- Serio&0 acum0 zi&e Ro&e indignată0 dacă .mi ceri &ă nu!l
cite&c0 n!o $oi face'
- inte0 zi&e Harr@'
!Am aflat 1i eu0 &)u&e A$endale 1i c6icoti .ncet'
- Harr@0 mă in&ul2i> "e tine nu te!am min2it niciodată'
7ratele ei .1i .ntoar&e ca)ul către Ro&e0 )ri$ind!o inten& cu
oc6ii lui alba1tri0 1i ea .n2ele&e că nu reu1i&e &ă!l )rote5eze
c6iar att de bine )e ct inten2iona&e' Harr@ 1tia că ea făcea
fărădelegi0 că nu fu&e&e .ntotdeauna cin&tită cu el'
- Simte!te ca aca&ă0 zi&e A$endale' ă $oi .ngri5i ca &ora ta
&ă &e .ntindă )u2in' N!a dormit bine azi!noa)te'
4e unde 1tia el a&ta: .1i dădea &eama că era e)uizată0 că
&e gndea că )oate &ă )ice din )icioare .n orice cli)ă: Gri5ile
.1i &)uneau cu$ntul')e Harr@0 .i zi&e &ă!l trimită )e Gerald &ă o
Ro&e .l .mbră2i1ă
c6eme0 dacă a$ea ne$oie de ea0 a)oi ie1i din birou0 cu
A$endale lngă ea' 4ucele dădu manu&cri&ul unui lac6eu
.ntlnit )e coridor0 cu ordinul &ă fie du& .n biblioteca lui' A)oi0
cu mna )e talia ei0 o condu&e )e Ro&e .n dormitor'
Ea &e a1te)ta ca ducele &ă ru)ă 6ainele de )e ea0 &ă o
aibă c6iar .nainte de a a5unge .n )at' .n &c6imb0 el zi&e doar
- O trimit )e Edit6 &ă te a5ute cu 6ainele' Odi6ne1te!te )u2in>
Ro&e &e a1eză )e marginea )atului'
- 4e unde 1tii că n!am dormit:
- "entru că te!am 2inut .n bra2e 1i mi!am dat &eama foarte
bine ct de ten&ionată erai' Nu 2i &!a rela3at nici un mu1c6i'
- (redeam că $enirea aici ar )utea fi un deza&tru'
A$endale &e a)ro)ie de ea 1i .i luă obra5ii .n )alme'
!(6iar dacă 2i!am &)u& că nu $a fi:
!Am fo&t atta $reme cea care de2ine controlul' i &e )are
dificil &ă la& friele0 cnd e $orba de Harr@'
- Nu le!ai lă&at' 4oar ai lă&at )e altcine$a &ă te a5ute &ă le

2ii' Ro&e .ntin&e mna 1i .l mngie0 trecndu!1i degetele


)e&te ma3ilarul lui 2e)o&'
- 4e fiecare dată cnd cred c te cuno&c0 de&co)ăr că nu e
a1a' 4e ce nu &tai cu mine0 acum:
- "entru că &unt cte$a c6e&tiuni )e care trebuie &ă le
rezol$' 4e1i &!ar )utea &ă )ară că duc o $ia2ă de 6uzur0 mi &e
.ngăduie &ă o fac )entru că mă .ngri5e&c de treburile mele
atunci cnd ar trebui'
- "led0 a1adar:
- Nu0 $oi fi .n bibliotecă0 &ă &tudiez ra)oartele0 &ă iau cte$a
decizii' E )lictico& 1i obo&itor0 dar trebuie &ă o fac' (nd
termin0 $in aici0 la tine'
!;tiu că am &)u&!o mai de$reme0 dar nu )ot &ă cred ct de
bun e1ti cu Harr@'
- O &)ui ca 1i cum e1ti )e cale &ă mă recomanzi )entru
&anctificare' Sunt de)arte de a fi un &fnt' Nu fac dect &ă
re&)ect )artea mea din .n2elegere'
.i fură un &ărut &curt 1i ie1i din .ncă)ere' Inima ei a$ea &ă
rămnă mai lini1tită dacă .l credea'
"roblema era''' că nu!l credea'
din(6iar
a&ta:dacă
El erai!ar fi declarat
duce' Ea era iubire fără &fr1it0
o infractoare0 cu uncetrecut
&!ar ficare
ale&o
umbrea 1i care0 .ntr!o bună zi0 $a a&cunde com)let lumina'
"nă atunci0 )utea &ă!i fie amantă atta tim) ct el o $a dori !
&au )nă cnd .1i $a lua o &o2ie' "ăcatele ei erau multe0 dar
)rintre ele nu &e $a număra 1i acela de a băga .n )atul ei un
bărbat .n&urat'

(a)itolul *M

.ntotdeauna m!a durut &ă 1tiu că ea &uferă0 &ă!i $ăd


m6nirea 1i lacrimile care ii um)leau oc6ii' %neori .mi
imaginam că )ot c6iar &ă!i aud inima cum i &e frnge0 cum &e
ră&firă mici cră)ături fine'
"entru ea m!am lu)tat &ă &tau mndru0 .n tim) ce lumea &e
aduna .n 5urul meu0 mă arăta cu degetul0 1o)tea0 că&ca gura'
Odată0 unei femei i &!a făcut rău0 a dat afară tot ce mnca&e la
micul
&ă &e de5un' 4u)ă
.m)ră1tie fnaceea tata
.n 5urul a deci&
meu0 ca 1icăcum
eraeram
mai bine &ă )ună
un animal
care nu!1i )oate controla func2iunile fiziologice' (nd0 de fa)t0
gurilor!ca&că le era nece&ar fnul acela'
Nu am $orbit niciodată0 n!am lă&at niciodată &ă &e $adă ct
de umilit eram că tru)ul meu a)roa)e gol era e3)u& ca o
ciudă2enie'
"entru că am .ncetat &ă mai $orbe&c0 tatăl meu a crezut că
am de$enit mut' 4ar Ro&e 1tia ade$ărul' .n orele cele mai
negre ale no)2ii0 &e furi1a 1i .ngenunc6ea lngă )atul meu'
.ntr!o zi o &ă fugim0 imi )romitea ea cu atta &inceritate0
că )nă 1i bolo$anii du)ă care fu&e&em )oreclit ar fi lăcrimat'
4e .ndată ce o &ă!mi dau &eama cum )utem &u)ra$ie2ui'
A)oi .mi &)unea o )o$e&te de&)re un loc minunat cu
oameni minuna2i0 unde eram iubit0 1i eu adormeam &im2ind că
nu &unt c6iar att de urt'
- E3celen2ă:
A$endale .1i .năl2ă ca)ul 1i .1i ridică )ri$irea de la cu$intele
)e care le citea0 &ur)rin& &ă de&co)ere că trecu&e a)roa)e o
oră' Nu inten2iona&e &ă citea&că mai mult de o )agină' (iti&e
cte$a zeci' Era derutant &ă fie att de ab&orbit de )o$e&tire0
.nct &ă nu!l audă )e ma5ordom intrnd .n bibliotecă'
- 4a0 T6atc6er0 ce e:
- 4omnul Bat?in& e aici0 domnule'
- E3celent' Trimite!l la mine>
A$endale &e &culă .n )icioare 1i turnă cte un &tro) de
=6i&?@ .n două )a6are' Se .ntoar&e &)re u1ă e3act cnd )e ea
)ă1ea un bărbat de talie 1i .năl2ime medii0 .mbrăcat im)ecabil'
- Bat?in&0 zi&e ducele0 .ntinzndu!i un )a6ar'
Omul &e o)ri0 &ur)rin&' 
- E3celen2ă0 nu e nici măcar miezul zilei .ncă'
- (rede!mă0 Bat?in&0 o &ă ai ne$oie de el'
(roitorul ducelui luă )a6arul oferit 1i bău )u2in0 )recaut0 .n
tim) ce A$endale &e &)ri5ini cu un 1old de birou' 4ădu băutura
)e gt 1i oftă'
!Stă la mine un gentleman0 domnul Harr@ Longmore' Are
ne$oie de 6aine' (e$a &im)lu0 .n care &ă &e mi1te ziua0 dar 1i
o 2inută de &eară'
- S)ecialitatea mea0 E3celen2ă'
- 4e aceea am 1i trimi& du)ă tine' Am ne$oie de un om cu

a)titudinile tale0 dar (a


ade$ărată )ro$ocare' mi!e&ăteamă
o &)uncă fără&arcina a&taomul
ocoli1uri0 $a e&te
fi o
diform0 .ntr!un mod 6ido&'
Bat?in& .1i termină băutura 1i .1i umezi buzele'
- .n2eleg'
- ă .ndoie&c că $ei reu1i &ă i le faci &ă &e )otri$ea&că
)erfect0 dar dacă $ei fi )e a)roa)e0 te $oi ră&)lăti cum &e
cu$ine' Iar dacă te grăbe1ti0 cu dublul &umei' A$em ne$oie de
6aine &ă)tămna a&ta'
!Voi face tot ce!mi &tă .n )utin2ă' "ot .nce)e imediat0 dacă
dori2i'
- E3celent' Atunci0 6ai cu mine> O &ă te )rezint eu'
Harr@ &cria )reocu)at la biroul lui cnd ducele intră
.m)reună cu un bărbat care a$ea o claie dea&ă de )ăr
grizonant 1i crlion2at0 ni1te fa$ori2i boga2i 1i o mu&ta2ă groa&ă
care .i a&cundea gura a)roa)e total' O cli)ă0 Harr@ &im2i o
&cnteie de di&)erare' Oare ducele .l adu&e&e aici ca &ă!l
arate )rietenilor lui ca )e o curiozitate0 a1a cum crezu&e
erric?: 4acă a1a era0 o făcea fără 1tiin2a lui Ro&e8 de a&ta
era &igur' Va fi furioa&ă cnd $a de&co)eri )erfidia' O &ă!l ia
de acolo 1i el $a trebui &ă la&e .n urmă necitite toate acele
minunate căr2i'
4ar oc6ii bărbatului nici măcar nu cli)iră cnd .l )ri$i )e
Harr@'
!Harr@0 .nce)u ducele0 dă!mi $oie &ă 2i!l )rezint )e domnul
Bat?in&0 croitorul meu' E&te unul dintre cei mai de&ă$r1i2i din
c2i are Londra' A1 $rea &!i )ermi2i &ă!2i ia mă&urile0 )entru
cte$a 6aine noi'
(6i)ul lui Harr@ &e ro1i de ru1ine )entru că &e grăbi&e &ă
tragă o concluzie )ri)ită .n )ri$in2a inten2iilor ducelui' Nu era
nici el cu nimic diferit de cei care &e uitau la el 1i .l catalogau
du)ă cum arăta' Trebuia &ă 1tie că ducele .ncerca doar &ă!l
facă &ă &e &imtă mai confortabil .n ace&t mediu elegant' Harr@
1tia că umblă .n ni1te $e1minte care atrnau0 mai degrabă ca
un &ac )entru cartofi0 )e tru)ul lui &traniu' Sall@ era o
croitorea&ă )rice)ută0 dar nu era una dintre cele de&ă$r1ite0
de la Londra' .ncu$iin2ă din ca)0 dornic0 la )er&)ecti$a unor
6aine ade$ărate'
- S)lendid0 zi&e ducele' A)oi ridică un deget 1i adăugă 4ar
trebuie &ă 2inem totul &ecret0 doar .ntre noi0 bărba2ii' Am
)lănuit
de&)re oa&ta
&ur)riză )entru &ora ta 1i nu $reau ca ea &ă 1tie
deocamdată'
Lui Harr@ .i )lăcea &ă!i facă &ur)rize lui Ro&e' (nd era
co)il0 .i culegea flori0 .i gă&ea )ietre frumoa&e' 4ar de cnd
.nce)u&e &ă )etreacă att de mult tim) .n ca&ă0 nu mai
reu1i&e &ă gă&ea&că nimic' (e &cria era )entru ea0 $a fi un
dar0 atunci cnd $a $eni $remea' %m)lea )aginile cu toată
drago&tea )e care i!o )urta0 ca &!i rămnă ei du)ă ce el nu
$a mai fi'
.n&ă fa)tul că acum )utea &ă!i facă o &ur)riză ! era
a)roa)e &igur i '* $a fi o &ur)riză care o &ă!i facă )lăcere0
)entru că oc6ii ducelui ardeau )ozna1 1i &cli)eau de
antici)are' Era nerăbdător &ă o &ur)rindă )e Ro&e' Harr@ .1i
du&e degetul la buze'
!;11t>
-E3act' Acum $ă la&'
(nd ducele ie1i din biroul lui0 Harr@ &e .ntrebă dacă el
a$ea idee că o iube1te )e Ro&e'
4u)ă un &omn minunat0 Ro&e dori &ă &e )limbe mai mult
cu Harr@ )rin grădină0 dar nu a5un&eră dect )nă la fntna
unde o &tatuie din )iatră .nfă2i1a un cu)lu nud0 .mbră2i1at .n
a1a- Efel0de!a
.nctdre)tul
nu mai rămnea
&candalo&0mare
&e lucru
&im2i deRo&e
imaginat'
obligată &ă
comenteze' 4etaliile ! fe&ele ferme ale bărbatului0 &nii .n$oi2i
ai femeii ! &unt făcute &!i 1oc6eze )e cei cu &en&ibilită2i .n
fa2a indecen2ei'
- Eu cred că &unt &u)erbi'
- Sunt ab&olut de acord0 &e auzi tunnd o $oce din &)atele
ei0 1i Ro&e fu gata &ă &ară .n fntnă de &)aimă'
A$endale a)ăru lngă ea0 1i Ro&e trebui &ă &e &trăduia&că
&ă nu!l ia .n bra2e0 &ă nu $ină lngă el 1i &ă i &e cuibărea&că la
)ie)t' (nd era $orba de el0 nu a$ea )ic de rezi&ten2ă' "ur 1i
&im)lu nu 1tia dacă &!ar fi mul2umit &ă!i fie amantă )entru tot
re&tul $ie2ii ei' A$nd .n $edere trecutul ei0 că&ătoria nu era
)o&ibilă'
- E3i&tă frumu&e2e0 ade$ăr0 one&titate .n forma nudă0 zi&e
A$endale' (on&ider o crimă fa)tul că &ocietatea e&te a1a de
deran5ată de ea0 .nct crede că trebuie aco)erită cu un maldăr
de 6aine'
mbind0 .i &cutură fu&ta lui Ro&e0 )arcă )entru a
demon&tra
dat &eama' de&)re ce 6aine era $orba0 .n cazul cnd nu 1i!ar fi
- Oare nu 1i!ar )ierde farmecul0 dacă ar fi mereu la $edere:
.ntrebă ea0 de1i 1tia că nu &!ar )licti&i niciodată &ă!l $adă fără
6aine' "oate că am .nce)e &ă o luăm dre)t de la &ine
.n2elea&ă'
- Eu continui &ă con&ider e3citant ace&t cu)lu0 de1i &unt aici
de ani buni'
- 4ar tu e1ti un de&trăbălat' Sunt &igură că &o2ia ta o &ă
)ună &ă fie lua2i de aici'
- 7ără doar 1i )oate0 a1a că trebuie &ă mă bucur de ei ct
mai am $oie .ncă' Tu ce crezi0 Harr@: Ar fi trebuit &ă aleg o
fntnă cu )e1ti care &e 6r5one&c:
- Nu!l băga )e el .n c6e&tia a&ta0 .l certă Ro&e'
- 4e ce: Are 1i el o )ărere0 nu: A1 $rea &ă o aud'
Harr@ r&e0 fa2a .i de$eni ro1ie 1i lă&ă ca )ri$irea lui &ă i!o
.ntlnea&că )e a lui Ro&e'
!A&ta .mi )lace foarte mult'
!Tuturor bărba2ilor le )lace' (red că 1i femeilor0 dar ele au
fo&t .n$ă2ate &ă o nege' Ro&e0 nu!i a1a că!2i )lace:
Ei nu!i $enea &ă creadă că &tă acolo 1i di&cută de&)re
goliciunea tru)ului de fa2ă cu fratele ei mai mic'
- Recuno&c0 e&te )ro$ocatoare0 dar decadentă'
!;tii0 Harr@0 eu am a$ut aici )etreceri unde femeile au
dan&at goale .n fntna a&ta'
Harr@ răma&e cu gura că&cată doar cu )u2in mai mult dect
Ro&e'
- 9ănuiam eu că e1ti un libertin0 zi&e ea'
- Nu am negat!o niciodată0 zi&e A$endale0 mngind!o )e
obraz' Vrei &ă di&)ară fntna: 4acă te &tn5ene1te0 o &ă )un
&ă fie luată'
Nu o &tn5enea dect atunci cnd &tătea acolo 1i di&cuta
de&)re ea cu fratele ei' Altfel0 o con&idera cea mai frumoa&ă
o)eră de artă )e care o $ăzu&e' A$endale făcu&e o ofertă
ridicolă0 .n condi2iile .n care ea nu a$ea &ă fie )rezentă .n $ia2a
lui )rea mult tim)'
- .mi )lace de&tul de mult0 dar trandafirii .mi )lac 1i mai
mult' Harr@0 nu $rei &ă mergem &ă $edem florile:
!4a0 .nainte &ă .ncea)ă &ă )louă'
!4eci crezi că $a )loua:
!4a'
!Ia &tai a1a0 zi&e A$endale0 mi5indu!1i oc6ii negri' El e&te
moti$ul )entru care alaltă&eară ai 1tiut că o &ă )louă:
Ro&e nu!1i )utu ab2ine u1oara .ngmfare'
!Harr@ are ciudatul dar de a )rezice $remea' 4ar a&ta nu
anulează )ariul no&tru0 )entru că eu am recuno&cut că am
informa2ia din &ur&e &igure'
4ucele c6icoti &curt'
!A1a e&te' Atunci $ă la& &ă $ă bucura2i de grădină0 ct o &ă
mai )ute2i'
Se .nde)ărtă0 de1i Ro&e &)era&e totu1i că $a rămne cu ei'
A)recia fa)tul că nu o &u)ra$eg6ea )ermanent0 că .i lă&a )u2in
tim) ca &ă fie &ingură cu Harr@' Era carag6io& că .i &im2ea
li)&a' Trebuia &ă!1i .ntărea&că inima &au $a )leca de aici ca o
femeie di&tru&ă'
.1i &trecură mna la bra2ul lui Harr@'
- ergem &ă e3)lorăm:
S)ri5init .n ba&ton0 Harr@ trecu tr1indu!1i )icioarele0 .ncet0
admirnd fiecare floare' Ro&e era de )ărere că .n grădina
aceea &e gă&eau )robabil toate &oiurile imaginabile' 7ratele ei
&e a)leca &ă )i)ăie )etalele0 &ă le miroa&ă )arfumul0 &ă le
admire culorile'
)entru ca nimeni(elelalte ca&e din
&ă nu!l )oată zonăclar'
$edea erau;ide&tul defide)arte
dacă ar făcut!o0
Ro&e a$ea bănuiala că A$endale ar fi rezol$at )roblema
admirabil'
Harr@ &tudia un trandafir roz cnd o .ntrebă .n 1oa)tă
- Tu o &ă dan&ezi )entru el .n fntnă:
!(um: Nu> (u &iguran2ă că nu'
Harr@ .i aruncă o )ri$ire $icleană0 fratele ei0 care nu fu&e&e
.n $ia2a lui $iclean0 din cte 1tia ea'
- 4ar .n afara fntnii0 dan&ezi )entru el:

Ro&e .l con&idera&e .ntotdeauna inocent )e fratele ei0


)re&u)u&e! &e că nu 1tie ce &e .ntm)lă .ntre un bărbat 1i o
femeie0 dar e$ident 1tia' La urma urmelor era bărbat' O .ntri&ta
gndul că nu $a trăi niciodată a)ro)ierea de o femeie &au
genul de iubire care )oate e3i&ta .ntre doi oameni care nu
a$eau o legătură de &nge' 4ar ea de ce era a1a
)o&omortă: Nici ea nu a$ea &ă trăia&că o a&tfel de iubire'
- Eu 1i A$endale a$em o .n2elegere0 zi&e ea0 ab&olut &igură
că obra5ii .i că)ăta&eră aceea1i nuan2ă ca trandafirul'
-
-
(e
(ă $!a2i
$om .n2ele&:
fi .m)reună doar )entru o &curtă $reme'
- 4in cauza mea'
4a'
!Nu' Ne &im2im bine unul .n com)ania celuilalt0 dar nici unul
dintre noi nu $rea ce$a )ermanent'
- 4ucele face foarte multe )entru noi' Ro&e'
- 4a0 mă rog0 &igur e&te că .1i )oate )ermite'
- Eu nu cred că ace&ta e&te moti$ul'
Ro&e nu $oia &ă creadă că fratele ei a$ea dre)tate0 că
)oate ea .n&emna ce$a )entru A$endale'
- Nu ar trebui &ă cercetăm )rea .n amănunt tim)ul )etrecut
aici' Ar trebui )ur 1i &im)lu &ă ne &im2im bine'
.nainte ca iama &ă!1i intre in dre)turi0 re$eni&em la fermă'
Ro&e a fo&t cea mai fericită atunci' (red că )ar2ial era )entru
că eu nu a$eam &ă fiu e3)u& a1a de mult0 dar mai mult )entru
că )utea &ă &e $adă cu "6illi)' 7amilia lui a$ea o fermă
in$ecinată cu a noa&tră 1i el $enea ade&ea &ă o $iziteze )e
Ro&e'
.ntr!o &eară0 cnd eu o căutam0 am auzit $oci din &)atele
unui 1o)ron'
&ă !O &ă )lec
te mări2i culamine'
anc6e&ter0
Să $ii cu&ă munce&c
mine' O &!ointr!o
ducemfabrică' Vreau
bine0 Ro&e0
zi&e "6illi)'
Am auzit!o cum &trigă fericită0 mi!am imaginat cum ti &are
de gt0 a1a cum o mai $ăzu&em făcnd 1i altă dată' "oate
c6iar il &ăruta'
- 4a> 4a> "6illi)0 te iube&c ' (red că lui Harr@ o &ă!i )lacă la
anc6e&ter'
!4e ce i!ar)ă&a lui:
- "entru că $ine cu noi'

!Nu'
- "6illi)0 nu )ot &ă )lec fără el'
!Nueun co)il0 Harr@ nu e re&)on&abilitatea ta'
!E fratele meu' Tata &e )oartă .ngrozitor cu el' ;i e din ce .n
ce mai rău' I!am )romi& că o &ă!l iau cu mine0 dacă $a fi &ă
)lec'
!El nu $ine cu noi' .mi .ntoarce &tomacul )e do&' O zi
.ntreagă nu )ot &ă mănnc du)ă ce mă uit la el'
- (redeam că mă iube1ti'

-
Te iube&c0
Ro&e dar )ecuel el'
nu a )lecat nu!lă
iube&c'
gnde&c ade&ea la $ia2a )e
care ar fi a$ut!o dacă )leca' Ar fi fo&t mult mai u1or' %neori
mă &imt $ino$at )entru că i!am fo&t o )o$ară0 dar &unt de&tul
de egoi&t ca &ă mă bucur că nu m!a )ără&it' 4acă rolurile
noa&tre ar fi fo&t in$er&ate0 nu 1tiu dacă a1 fi a$ut )uterea &ă
rămn'
4u)ă ce$a mai mult de 1a&e luni0 am fugit'
- E3celen2ă:
(nd $ocea ma5ordomului .l .ntreru)&e0 A$endale a$u
ne$oie de o cli)ă ca &ă ia&ă din atmo&fera cu$intelor 1i a
imaginilor' Nu era
de mirare că Ro&e nu!i &)u&e&e de&)re fratele ei' I!ar fi
)lăcut &ă!l gă&ea&că )e "6illi) 1i &ă!i tragă un )umn .n fa2ă
)entru durerea )e care i!o )ro$oca&e ei 1i )entru durerea )e
care i!o )ro$oca&e0 fără .ndoială0 1i lui Harr@ )rin cu$intele lui'
!(e e&te0 T6atc6er:
Oare $a trebui &ă .ncuie u1a doar ca &ă )oată citi .n )ace:
- .n 6ol e un ti) micu2 care in&i&tă &ă fie lă&at &ă!l $adă )e
domnul l'ongmore' E c6iar uimitor0 )entru cine$a de
dimen&iunea lui' (um ne!a2i dat in&truc2iuni ca )er&onalul &ă!l
)rote5eze
răul0 n!am)efo&tdomnul
tocmaiLong! more
&igur ce &ă de
fac oricine
cu omul0ar )entru
)utea &ă!i $rea
că nu mi
&e )are că ar intra .n acea categorie0 dar nici nu )are a fi
genul amabil'
Oftnd0 A$endale .m)in&e fotoliul &)re &)ate 1i &e ridică .n
)icioare' (um .n &eara trecută .i dădu&e drumul $izitiului &ău0
trebui&e &ă a)eleze la cel al lui Ro&e ca &ă!l ducă a)oi aca&ă
1i .i dădu&e uria1ului adre&a lui' A1a că acum erric? 1tia
unde &ă!l gă&ea&că'
- ă ocu) eu0 zi&e'

T6atc6er omi&e&e &ă!i &)ună că .n 6ol mai era 1i o femeie'


7ără .ndoială cealaltă 5umătate din (ei ai ici Oameni din
Lume ire 1i irea&ă' Ea era doar cu )u2in mai &cundă dect
bărbatul care &)umega lngă ea0 a$ea )ărul negru 1i oc6ii
că)rui' E3)re&ia )lină de &)eran2ă de )e c6i) era cu totul
o)u&ă celei belicoa&e a &o2ului &ău'
!(er &ă!l $ăd )e Harr@0 zi&e erric?0 a)roa)e cu &)ume la
gură0 .n tim) ce ne$a&ta lui .1i dădea oc6ii )e&te ca)'
A$endale o )lăcu in&tantaneu0 foarte tare' 0 
!.n ca&a$!a
că uria1ul mea
adu&nu1ie1ti
că .n )ozi2ia
e .ncă aici'de a cere nimic' "re&u)un
erric? a$ea aerul că era .n )ragul unei crize de a)o)le3ie'
- 4a0 #o&e)6 ne!a adu&0 ră&)un&e femeia 1i făcu un )a&
micu2 .nainte' Trebuie &ă .n2elege2i că noi a$em gri5ă de Harr@
de atta $reme 1i acum nu $rem dect &ă $edem că e fericit .n
mediul ace&ta nou'
(6iar 1i fără e3)lica2iile ei0 A$endale a$ea de gnd ca
următoarea frază )e care o ro&te1te &ă fie
- N!a2i $rea &ă lua2i cina cu noi:

"e &caune au fo&t a1ezate căr2i0 )entru ca )erec6ea de


)itici &ă fie &uficient de &u& )entru a a5unge confortabil la
ni$elul me&ei' Stăteau amndoi )e o latură a me&ei0 cu Harr@
1i uria1ul de cealaltă' A$endale .1i lua&e locul .n ca)ul me&ei0
iar Ro&e &tătea in fa2a lui' "ărea &ă fie de&tul de amuzată de
oa&)e2ii lor la cină0 &au )oate că el era cel care o amuza'
"entru că fu&e&e blnd0 )entru că nu!l arunca&e )e )itic afară
.n 1uturi'
"e de altă )arte0 antura5ul acela i &e )ărea c6iar no&tim'
4acă Ro&e nu $oia &ă!1i de&tăinuia&că trecutul0 era a)roa)e
&igur că ar )utea aduna informa2ii de la ei' Ace&ta .i fu&e&e
ini2ial
in$adeze)lanul0 dar cu toate
intimitatea a&tea
la care Ro&enu 2inea
reu1ea
cu&ă &e con$ingă
atta &!i
tenacitate'
"oate că nici nu ar trebui &ă citea&că )o$e&tirea &cri&ă de
fratele ei'
- iculi2ă0 a1 $rea &ă )ot găti 1i eu a1a0 zi&e Sall@0
&a$urnd )re)eli2a gla&ată'
A$endale &orbi din )a6arul &ău cu $in' Se delecta mai mult
cu $in dect cu mncare'
- Sunt &igur că bucătărea&a mea .2i $a .m)ărtă1i bucuroa&ă
re2etele ei'
!Ar fi minunat>
A$endale lo$i u1or cu degetul .n )a6ar 1i zi&e
- "re&u)un că nu regre2i $ia2a )e care ai du&!o .nainte'
- N!a fo&t c6iar a1a de rău0 zi&e Sall@0 a)arent mai
$orbărea2ă dect re&tul' Eu 1i erric? nu făceam dect &ă
&tăm acolo0 .n tim) ce lumea &e zgia )nă nu mai )utea'
"entru bietul Harr@ era mult mai greu0 )entru că el era a1a de
diferit'
A1a de diferit' Era un fel delicat de a!l de&crie'
Se uităcă
&ur)rin&ă la Ro&e0 la boarea
el .i in$ita&e de ro1ea2ă
)e to2i ceilal2i ladincină0
obra5i'
dar7u&e&e
.i 1i
mul2umi&e' A$endale nu a$ea ne$oie de gratitudinea ei' Voia
&ă 1tie totul de&)re $ia2a ei' 9ănuia că $a de&co)eri mult mai
mult dect $oia &ă 1tie din )aginile )e care le &cri&e&e Harr@0
dar $oia ca Ro&e &ă!i &)ună mai multe de&)re ea' ;i nu era
dre)t0 )entru că el .n&u1i nu a$ea de gnd &ă!i de&tăinuia&că
nimic de&)re el'
!Tu ai fo&t $reodată e3)u&ă:
(u$intele .i &că)ară .nainte ca el &ă le )oată o)ri' Se gndi
că era )o&ibil &ă di&trugă ce$a dacă ră&)un&ul ei era afirmati$'
Ro&e .1i tam)on delicat buzele cu 1er$etul 1i a)oi .l )u&e
.n )oală'
- Nu c6iar' Tata a .mbuteliat un eli3ir de&)re care &u&2inea că
.m)iedică orice fel de diformită2i dacă o femeie .l lua .nainte de
a rămne .n&ărcinată' S)unea că .l in$enta&e du)ă ce &e
nă&cu&e Harr@ 1i că &o2ia lui .l lua&e .nainte de a mă conce)e
)e mine' Atunci eu tra$er&am &cena &ărind 1i .n$rtindu!mă'
Nu conta că Harr@ &e nă&cu&e cu )atru ani du)ă mine' 4in
cauza maladiei lui era dificil &ă!2i dai &eama ce $r&tă are' A1a
că0 doi )enn@ ca &ă!l $adă )e Harr@ 1i un 1iling )entru eli3irul
magic'
!;i eli3irul din ce era făcut0 mai e3act:
- A)ă de ru cu un &tro) de gin'
- 4intr!un ru anume:
Ro&e clătină din ca)'
- 4in care &e nimerea &ă ne ia&ă .n cale'
- (am 1arlatan0 tatăl tău'
- (redea că 4umnezeu e &tă)nul lui 1i că era total
.ndre)tă2it &ă facă tot ce )oate )entru a!1i face $ia2a mai bună'
Nu conta )e dne răne1te .ntre tim)'
La fel ca tatăl ei0 1i Ro&e ale&e&e calea de a!i e&croca )e
ceilal2i0 dar lui .i $enea foarte greu &ă &e gndea&că la ea ca la
o e&croacă' Egoi&mul &igur nu fu&e&e factorul care o
determina&e' Nu ar fi )utut &)une acela1i lucru de&)re &ine'
4in cli)a cnd o .ntlni&e0 nu &e gndi&e dect la ne$oia de a
face &e3 cu ea'
- El i!a in$itat )e cei de fa2ă &ă $i &e alăture:
!Nu0 a&ta ar fi cerut )rea multă muncă ! &ă fii ră&)unzător
de .ntreaga mena5erie' A fo&t un mic bazar de curiozită2i' %n
elefant0 o cămilă0
!O girafă0 ăă'''uria1ul0 1i A$endale &e uită la el0 fi3'
&e ră&ti
Vocea omului )ărea că .i urcă din călcie' Era )rima dată
cnd .l auzea $orbind' .nce)u&e &ă creadă că e mut'
- Lui #o&e)6 i!a )lăcut girafa0 zi&e Ro&e0 &cuturnd din ca)'
Lumea e )lină de ciudă2enii' A1 &)une c6iar că &untem cu to2ii
ciuda2i0 .ntr!un fel &au altul'
Se )utea &ă aibă dre)tate0 de1i el nu gă&ea nimic ciudat la
ea' .n &c6imb0 o gă&ea ab&olut remarcabilă'
4u)ă cină0 A$endale renun2ă la obiceiul ca domnii &ă &e
retragă )entru un )a6ar de )orto 1i le in$ită 1i )e doamne &ă
meargă cu to2ii la el .n bibliotecă' Stăteau .n 5urul focului0 cu
cte o băutură0 cnd A$endale .1i dădu &eama că )loaia
ră)ăia )e geamuri' .i gă&i )ri$irea lui Ro&e' .i &ur&e drăgăla10
un moment )e care ceilal2i ! care $orbeau 1i rdeau ! nu .l
remarcară'
A$endale nu fu&e&e niciodată ade)tul lini1tii dome&tice0 al
&erilor lini1tite 1i nici nu!1i amintea de momentele de )ace'
.ntotdeauna fu&e&e .n fa$oarea dezmă2ului0 a $ulgarită2ii
zgomotoa&e' Nu $oi&e niciodată &ă cerceteze acele a&)ecte al
$ie2ii &ale )e care le abandona&e'
Era &traniu
mul2umire0 cum0 uitndu!&e
.ncon5urat acumneobi1nuită
de acea&tă la ea0 &im2i$arietate
un fior dede
)er&oane'
Se )rea )oate &ă!l fi $ăzut )e Tin&dale )ndind )e &trăzi'
Ie1ită )e balconul dormitorului0 &im2ind aroma )loii de mai
de$reme0 ce )lutea odată cu boarea u1oară de $nt' Ro&e &e
2inea &trn& cu minile de balu&trada de fier 1i .1i re)eta .n
gnd cu$intele )e care erric? i le 1o)ti&e la de&)ăr2ire0 .n
tim) ce re&tul .1i luau la re$edere0 lă&nd!o cu nedoritul refren0
care i &e ro&togolea .n minte0 &ur)rin&ă că0 du)ă mai bine de
zece re)etări0 tot mai a$ea )uterea de a!i )ro$oca o &)aimă
rece0 care .i &trngea &tomacul'
7o&tul )oli2i&t0 care acum .1i $indea talentele in$e&tigati$e
celui care era dornic &ă )lătea&că )entru ele0 era )e urmele ei
de cte$a luni de5a0 de cnd .l )ăcăli&e )e un a$ocat din
anc6e&ter0 cam .n acela1i mod .n care .l )ro&ti&e 1i )e
9ec?=it6' Nu era de mare a5utor nici fa)tul că .n nordul 2ării
fu&e&eră emi&e două mandate de are&tare )e numele ei' (a
&ă nu mai $orbim de )romi&iunea unei mici recom)en&e
oferite
ce el .i de un mo1ier
oferi&e $ădu$ tim)
o re1edin2ă care de
obiecta&e
trei luni'la(nd
)lecarea
Ro&eei.1i
du)ă
.nce)u&e afacerea era )rea tnără 1i nai$ă ca &ă!1i dea
&eama că eforturile ei erau cel mai bine ră&)lătite dacă alegea
bărba2i care erau )rea mndri ca &ă di$ulge fa)tul că fu&e&eră
.n1ela2i'
.n cur&ul anilor0 felul .n care reu1ea &ă &ca)e de Tin&dale
de$eni&e o )ro$ocare la fel de mare ca e&croc6eriile .n &ine'
Omul nu a$ea .n&ă &ă o caute )rintre nobili' Nu o $a crede
de&tul de .ndrăznea2ă )entru o a&tfel de tactică' Va &cotoci
du)ă ea )rintre cei fără titluri de noble2e0 dar boga2i0 negu&tori0
in$e&titori .n căile ferate' Se .ntrebă .n treacăt dacă n!ar fi
trebuit &ă aran5eze ca 1i ceilal2i &ă &e mute .n altă )arte' Nu0 ei
nu erau $ino$a2i de nimic' Tin&dale nu $a ri&ca inten2ionat &ă!i
alerteze 1i &ă le &emnaleze )rezen2a lui0 abordndu!i' #o&e)6
nu i!ar fi adu& aici dacă nu era &igur că nu fu&e&eră urmări2i'
(u toate ace&tea0 dacă n!ar fi Harr@0 ar .nce)e imediat &ă
facă )lanuri )entru )lecare' 4acă n!ar fi .n2elegerea cu
A$endale'''
.nc6i&e oc6ii &trn&' 4acă n!ar fi e3i&tat trgul cu
A$endale''' .n2elegerea nu a$ea )rea mare legătură cu dorin2a
ei de a 1irămne0
adnc inten&0bărbatul
bărbatuleraU acela
are0 care
fără trezi&e
a!1i da.n &eama0
ea ce$a .i
dez$ălui&e ce )re2 incredibil )lătea )entru $ia2a )e care o
du&e&e' "ri$ind mereu .n urmă0 a1te)tnd că cadă &ecurea de
dea&u)ra ca)ului0 &ă fie de&co)erită0 nu $a )utea &ă fie
niciodată mai mult dect trfa lui0 2inută mereu .n umbră'
- Nu mă a1te)tam &ă te gă&e&c aici0 zi&e A$endale 1o)tit'
Ro&e )ri$i )e&te umăr 1i .i zmbi gale1' El o in$ita&e &ă
$ină &ă bea un coniac .m)reună du)ă ce .i $a ura lui Harr@
noa)te bună0 dar a$u&e&e ne$oie de cte$a cli)e ca &ă &ca)e
de $e1tile tulburătoare adu&e de erric?0 a1a că &e )refăcu&e
că o doare ca)ul 1i că trebuie &ă &e retragă' .n oc6ii negri ai lui
A$endale &cli)i&e urma unei &u&)iciuni' 4e ce era att de
inca)abilă &ă!l mintă:
- (redem că o &ă e$i2i &ă $ii la mine .n dormitor ctă $reme
fratele tău &tă aici0 continuă el' Eram gata &ă )orne&c &ă te
caut eu )e tine'
Să &ca)e de el cnd $a $eni $remea o &ă )re&u)ună
neobi1nuit de multă )lanificare 1i minciună' .ncălca&e o mie de
)romi&iuni la $ia2a
o &ă re)rezinte celei0
maidarmare
&ă nuregret
1i!o re&)ecte
al ei' 4ar)edacă
cea Tin&dale
făcută lui
era )rin )rea5mă0 nu a$ea .ncotro'
- (a&a ta e de&tul de mare )entru ca Harr@0 care e .n ari)a
cealaltă a clădirii0 &ă nu audă0 zi&e ea atunci'
A$endale făcu un )a& &)re ea0 .i cu)rin&e talia cu bra2ele 1i
.1i )u&e buzele fierbin2i )e ceafa ei0 lă&nd un cerc umed care
o .n&emnă la fel de tare )e ct ar fi făcut!o un metal .nro1it'
- .mi lan&ezi o )ro$ocare0 că ar trebui &ă te fac &ă răcne1ti
1i nu doar &ă &trigi:
(6i)ul ei &e .nfierbntă de ru1ine'
!Ab&olut că nu' 4acă .mi )ro$oci 1i mai multă )lăcere0 &!ar
)utea &ă mor )e loc'
- ;i cu durerea ta de ca) cum rămne:
!A trecut' Se )are că m!a lă&at ct mă )regăteam &ă intru
.n )at'
(t tim) el o $a a5uta &ă aibă gri5ă de Harr@0 a$ea &ă!i ofere
Iui A$endale tot ce )utea ! c6iar dacă a&ta nu .n&emna totul'
- (ăma1a a&ta de noa)te e .ngrozitoare0 nu te )une deloc
.n $aloare0 zi&e el'
- 4ar mă &imt .n largul meu .n ea 1i e&te )lăcută0 ca un

)rieten $ec6i' &e a1eză lngă ea0 )ri$indu!i )rofilul cu


A$endale
inten&itate'
- (ă $eni $orba de&)re )rieteni $ec6i0 ce 2i!a &)u& erric?
atunci cnd te!a luat deo)arte0 c6iar .nainte &ă )lece:
Sigur că nu &e )utea &ă nu ob&er$e &curtul &c6imb de
re)lici0 nu: Ob&er$a ab&olut totul' Era unul dintre lucrurile care
.i )lăceau la el că nu trecea )rin $ia2ă ignornd micile detalii'
!(e!mi &)une mereu' Nu te )lace'
- Oare de ce nu te cred:
- (e altce$a &ă!mi fi &)u&: .ntrebă ea0 ct mai inocent cu
)utin2ă'
- Nu 1tiu0 dar )ărea )rea .ngri5orat0 iar tu ai a$ut o cli)ă .n
care arătai de!a dre)tul &)eriată'
Ro&e &e ră&uci &)re el0 &ă!l )ri$ea&că dre)t .n oc6i'
.ntotdeauna trebuie &ă te ui2i dre)t .n oc6ii ad$er&arului tău !
atunci cnd min2i' Sau cel )u2in a1a &u&2inea Eli&e0
g6icitoarea'
!Eu nu &unt genul care &e &)erie'
4in nou .ndoială .n e3)re&ia lui0 a)oi .1i a&cun&e
&entimentele'
- 4u)ă tot ce fac )entru tine0 )entru tine 1i Harr@0 nu merit
&ă!mi &)ui ade$ărul:
Ro&e era ct )e ce &ă!i &)ună că &inceritatea nu făcea
)arte din .n2elegerea lor'
- Di!am &)u& că nu $oi $orbi niciodată de trecutul meu0 1i
totu1i a&tă!&ear ai &ur)rin& o frntură din el' ul2ume1te!te cu
att'
!;i dacă nu )ot:
Totul .n ea de$eni imobil0 tăcut 1i &im2i că balconul &e
dezintegrează &ub tăl)ile ei 1i că ea cade .n gol' A)roa)e că
.ntin&e bra2ele &)re el ca &ă &e 2ină0 dar .n$ă2a&e de mult că
era &ingură ră&)unzătoare de )ro)ria &al$are'
- N!ar fi trebuit niciodată &ă fiu de acord &ă!l aduc )e Harr@
aici' ine )lecăm'
- ;i cum rămne cu lucrurile )e care 2i le dore1ti )entru
Harr@:
!Am cinci mii de lire'
!Nu le ai dect dacă .2i termini &ă)tămna' Altfel tot ce ai e
un drum la Scotland Card'
-
;i9lufezi'
tu la fel' N!ai &ă )led' Nu ai &ă renun2i la toate a&tea0 nu
atta $i cine ct fratele tău &e bucură de bunătatea mea' 4u)ă
aceea0 nici măcar nu &unt &igur că )romi&iunea ta te $a mai
2ine aici'
Nu0 a1a era0 la naiba0 dar Ro&e nu a$ea de gnd &ă!i
confirme ace&t lucru0 nu a$ea de gnd &ă!i confirme că &!ar
)utea &ă nu aibă de ale&'  6iar 1i dacă ar fi )utut &ă aleagă0
nu )utea &ă 5ure că ar rămne' S)ernd &ă!i mute aten2ia la
altce$a0 .1i a1eză )alma )e )ie)tul lui'
Nu!mi )lace cnd &untem certa2i'
!Atunci fii &inceră cu mine'
- "ot &ă fiu &inceră .n ce )ri$e1te &entimentele mele )entru
tine0 dorin2ele mele legate de tine' 4ar nu 1i .n )ri$in2a
trecutului meu' Sunt o infractoare0 A$endale' Nu trebuie &ă 1tii
mai mult de!att'
- (t de infractoare:
Ro&e r&e u1or'
!A&ta e ca 1i cum ai .ntreba (t de co)il e1ti:
-
E3i&tă
&ă furi gradedin
o bati&tă debuzunarul
infrac2ionalitate'
unui om' O "e
crimă
c2iei!ai
maie&crocat:
mult dect
!Sufirien2i ct &ă &u)ra$ie2uie&c'
!A&eară ai fo&t mult mai directă'
!A&eară eram &u)ărată 1i am lă&at )u2in garda 5o&'
Ac2iona&e )ro&te1te0 dez$ălui&e mult )rea mult' Orict de
bun 1i de genero& era0 A$endale nu )utea .n2elege cu
ade$ărat toate fărădelegile ei'
- i!am recă)ătat controlul 1i a)ărarea e&te din nou la locul
ei'
- Nu!mi )lace că tu continui &ă ai &ecrete fa2ă de mine'
- Noi a$em doar un aran5ament tem)orar' Secretele mele
nu au nici o rele$an2ă'
.ncă o minciună'
- ;i dacă n!ar fi a1a: o .ntrebă el'
O izbi din nou &enza2ia de cădere .n gol'
- Nu $ăd cum ar )utea fi altfel' Tu e1ti duce' Eu &unt o
e&croacă' S!ar )utea &ă nu te deran5eze &ă mă )rezin2i
ctor$a0 nu mul2i0 dintre )rietenii tăi a)ro)ia2i .n .ncă)erea din
&)ate a unui club de 5ocuri de noroc0 dar )ublic: 7iecărui )air
din regat: Reginei: E3celen2ă0 eu 1tiu e3act cine &unt 1i ce
)re&u)une
amantă' S)er locul
că0meu .n $ia2a
atunci cndta' Trebuie
te $ei &ă mă
că&ători0 &ălimitez la a!2idefi
2ii &uficient
mult la &o2ia ta0 .nct &ă mă trimi2i )e drumul meu' Să!2i )e&e
de&tul ct &ă mă &cute1ti de c6inul de!a te .m)ăr2i'
4oamne &finte0 &e gndi că a&ta ar fi mai rău dect
.nc6i&oarea'
A$endale .1i )u&e mna )e du)ă gtul ei 1i cu degetul
mare o mngie &ub bărbie'
!Se )are că te!ai gndit mult la toate a&tea'
- i!am )etrecut o bună )arte a $ie2ii calculnd 1i cntărind

con&ecin2ele ac2iunilor mele' S!ar )utea &ă nu fiu &inceră cu


al2ii0 dar .ntotdeauna am fo&t cin&tită cu mine .n&ămi'
!Iar eu &unt e3act in$er&' 9rutal de &incer cu ceilal2i0
arareori one&t fa2ă de mine'
- 4e ce nu e1ti &incer cu tine .n&u2i:
- "entru că a&ta ar .n&emna &ă!mi biciuie&c con1tiin2a0 1i
am o a$er&iune fa2ă de durere' (eea ce )re&u)un că e3)lică
1i de ce mă concentrez a&u)ra )lăcerilor' 4acă nu $rei &ă!2i
&trici ur2enia a&ta de căma1ă de noa)te0 $a trebui &ă 2i!o &co2i
c6iar acum' "entru că imediat ce ai )ă1it .n dormitorul meu0 o
&!o &f1ii'
Lui Ro&e .i trebuiră trei &ecunde ca &ă .n2eleagă că el
abandona di&cu2ia' (ă treceau la lucruri mai )lăcute0 mai
.ndrăzne2e' 4e1i a&u)ra lui cădea doar lumina )alidă a
felinarului0 Ro&e tot )utea &ă!i citea&că )ro$ocarea din )ri$iri'
(e anume a$ea A$endale de o făcea &ă $rea &ă ridice fiecare
mănu1ă )e care i!o arunca el: Voia ca el &ă 1i!o amintea&că
atunci cnd nu $a mai fi .n $ia2a lui0 cnd $a intra .n )at cu o
femeie cu o re)uta2ie im)ecabilă care .i $a face co)ii'
.1i de&c6eie un na&ture de la căma1ă0 auzi re&)ira2ia lui
adncă0 $ăzu cum oc6ii i &e .ntunecă'
- "re&u)un că următorul lucru )e care o &ă!l $rei de la mine
e&te &ă dan&ez .n fntna ta0 zi&e ea'
!Ai $rea: .ntrebă A$endale0 1i $ocea .i &ună răgu1it din
)ricina )oftei'
4ogoarea i &e adună .ntre )icioare0 1i Ro&e &e gndi că el
ar fi )utut &ă o aducă .n culmea )lăcerii fără ca minile lui &ă o
atingă măcar' Nu era ne$oie dect de $ocea lui0 de )ri$irea lui'
4oar &ă 1tie că el .ncă o dore1te ca .n cli)a de dinainte &ă o
)o&ede' ai de&făcu un na&ture'
!Ar fi trebuit &ă .ntrebi .nainte de a a$ea un mu&afir'
- (amera lui nu dă &)re fntnă'
- 4ar .i )lace &ă &e )limbe .n orele no)2ii'
.ncă un na&ture'
!Ar trebui &ă aran5ez &ă!l 2ină ce$a ocu)at .ntr!una din
no)2i0
dar'''
4egetele ei .ncremeniră )e un na&ture'
!4ar:
A$endale clătină din ca)'
- Nu &unt &igur că $reau &ă dan&ezi .n fntnă' !am
)licti&it de femeile care au făcut!o'
- O &ă te )licti&e1ti 1i de mine )nă la urmă'
4e&c6eie 1i ultimul na&ture0 .1i lă&ă căma1a de noa)te &ă!i
cadă de )e umeri0 &ă alunece .n 5o&0 )e lngă tru)' El )ri$i
traiectoria )nzei )nă ce &e adună toată la )icioarele ei' A)oi
ridică din nou )ri$irea &)re oc6ii ei'
- "nă la urmă' 4ar nu a&tă!&eară'
O luă de mnă 1i o du&e .n dormitor'

(a)itolul *P

- Ro&e0 trebuie &ă ne &culăm acum'


Ea .1i li)i na&ul .n &cobitura umărului lui 1i .ncercă &ă
ignore tonul ademenitor din $ocea lui guturală0 .ncă marcată
de &omn'
4u)ă ce o du&e&e .n )at0 făcu&e drago&te cu ea att de
.ncet0 că a)roa)e o făcu&e &ă )lngă' 7ăcu&eră drago&te'
Ace&ta era cu$ntul care i &e )ărea nimerit atunci cnd erau
.m)reună'
(u oc6ii &trn1i0 mi5i unul 1i &e uită la el'
- .ncă nu &!a făcut lumină'
!;tiu' Trebuie &ă )lecăm .nainte &ă &e lumineze' E mai
&)ectaculo& a1a' Acum0 6aide0 &coală!te>
O )le&ni )e&te fund 1i a)oi &e de)ărtă de ea ro&togolindu!
&e'
- (e!ai mai )u& la cale:
A$endale &coa&e din garderob o roc6ie &im)lă 1i o aruncă
)e -)at'
.mbracă!te cu a&ta>
Dinnd a1ternuturile adunate .n 5urul ei0 Ro&e zi&e
- Nu .mbrac nimic )nă nu!mi e3)lici ce &e .ntm)lă' Ai
)robleme: Trebuie &ă fugi: Ai deci& &ă te de&cotoro&e1ti de
noi:
7u gata &ă &ară la ea0 cu minile )ro)tite de fiecare )arte a
ei 1i cu bra2ele )ractic .nc6iznd!o ca .ntr!o cu1că'
!Am )lănuit o &ur)riză'
Ro&e .1i de&făcu degetele .ncle1tate )e cu$ertură 1i .l
mngie )e obraz'
!S!ar )utea &ă fie )rea de$reme &ă!l la& )e Harr@ com)let
&ingur'
!Vine 1i el cu noi'
- %nde mergem:
- .ntr!un loc unde am .ndoieli că ai fo&t $reodată0 zi&e 1i o
&ărută )e $rful na&ului' Acum grăbe1te!te>
Se ridică bru&c 1i &e a1eză .ntr!un fotoliu0 &ă!1i tragă
cizmele' (nd oare .1i )u&e&e )antalonii:
Ro&e cobor. 1i ea cu greu din )at'
- 4e ce trebuie &ă fii a1a de mi&terio&:
- "entru că e mai di&tracti$'
Voia &ă aibă .ncredere .n el0 dar A$endale abia afla&e de
Harr@' Nu!i .n2elegea limitările0 nici ne$oia ei de a!l )rote5a'
.ngenunc6e dinaintea lui 1i el &e )otoli0 cu oc6ii .n oc6ii ei'
!Vor mai fi 1i al2ii )rin )rea5mă:
A$endale oftă0 $ădit nemul2umit'
- 4acă trebuie &ă 1tii tot0 mergem .n afara Londrei0 la un
)icnic .n natură'
Nu &una ca fiind ce$a ce ar fi )utut &ă!i facă rău lui Harr@'
Se ridică 1i .l &ărută .n cre1tetul ca)ului'
!.2i mul2ume&c'
.nce)u &ă &e .mbrace' (um el termină mai .nainte0 o a5ută
1i )e ea0 dar gura nu!i &c6i2ă nici un zmbet0 buzele .i
răma&eră ca două %nii dre)te' Lui Ro&e .i )ărea rău că!i
&trica&e &ur)riza'
- Nu am fo&t niciodată la un )icnic0 zi&e domol0 &)ernd &ă
mai 1teargă din dezamăgirea )e care i!o )ro$oca&e'
- S)er ca ace&ta &ă fie unul )e care nu!l $ei uita niciodată'
Ro&e nu credea că $a uita $reodată nici unul dintre
momentele )etrecute
un )icnic0 6otăr. .n com)ania
&ă )oarte lui'de
o bonetă "entru
)aie0 că urma
care &ă &ă
o fie
)rote5eze cum$a de &oare'
Ie1i din cameră .n urma lui 1i .l luă de bra2 cnd coborră
&cările' Se a1te)ta &ă fie condu&ă &)re u1a de la intrare0 dar
odată a5un1i in 6olul mare0 el o .ndre)tă .na)oi0 &)re coridorul
care ducea la biblioteca lui'
- N!ar trebui &ă mergem &ă!l luăm )e Harr@: .ntrebă el'
!Gerald l!a adu& &ă ne a1te)te' Suntem )u2in .n .ntrziere'
O )ri$i cu &ub.n2ele&' (nd făcu&e )lanul )entru diminea2a
aceea &e )are că nu aloca&e tim) 1i )entru .ntrebările ei'
Trecură )e lngă bibliotecă0 &)re o u1ă care dădea .n grădină'
Ro&e .ncremeni la $ederea &cenei care o .ntm)ină' orii
mi5i&eră doar att ct &ă!l )oată $edea )e Harr@ dnd trcoale
unui co1 de care era ata1at un balon gigantic' ai $ăzu&e unul
la un trg unde tatăl ei il e3)u&e&e )e Harr@'
!(e caută c6e&tia aia acolo: .ntrebă0 cu &)aima că 1tia
de5a ră&)un&ul'
- Ne $a &er$i ca mi5loc de locomo2ie'

O )rin&e cu mna de bra2 1i .nce)u &!o .m)ingă .nainte'


- S!a .ntm)lat ce$a cu tră&ura ta: .ntrebă ea'
!Ab&olut nimic'
Se uită 1i $ăzu că A$endale rde' Nu )icnicul fu&e&e
&ur)riza0 fir!ar el &ă fie> 9alonul era' Locul unde o ducea 1i
unde nu mai fu&e&e niciodată: .n nori'
- Ro&e0 uite> e3clamă Harr@ cnd &e a)ro)ie de el' .n
.ntuneric i &e )ăru că Gerald e&te la fel de )alid )e ct era 1i
ea0 cu &iguran2ă'
- 4a0 &cum)ule0 e&te de!a dre)tul uluitor0 nu!i a1a:

!Ai $rea &ă faci o )limbare cu el: .ntrebă A$endale'


Harr@ .ncu$iin2ă din ca) cu att entuzia&m ct .i )ermiteau
limitele &ale'
- Ro&e: e3clamă A$endale0 .ntorcndu!&e &)re ea'
- 4oar nu ai de gnd cu ade$ărat &ă te &ui .ntr!un co1 de
nuiele 1i &ă zbori'
!Gnde1te!te la )ri$eli1te>
- Gnde1te!te la mizerie0 cnd o &ă cădem din ceruri 1i o &ă
.m! )ro1căm totul .n 5ur'
- 4omnul Granger0 zi&e A$endale0 arătnd cu un &emn din
ca) &)re bărbatul care &tătea lngă balon0 e&te un )ilot
e3ce)2ional' Am mai zburat cu el' Te a&igur că e&te o
e3)erien2ă e3traordinară'
O .ntoar&e &)re el0 )nă ce Ro&e a5un&e &ă .l )ri$ea&că
dre)t .n fa2ă' Nu a&ta $oiai )entru Harr@: O &ă $adă &oarele
ră&ărind dea&u)ra Londrei0 a1a cum )u2ini al2ii au făcut!o'
4acă nu &e )oate altfel0 o &ă urcăm fără tine0 dar a1 fi )referat
&ă te am cu mine acolo0 &u&'
- Ro&e0 te rog0 $ino cu noi0 &e rugă Harr@'
!9ine0 fie>
Nu fu&e&e niciodată .n &tare &ă &e .m)otri$ea&că dorin2elor
lui 1i acum detecta o oarecare dezamăgire .n oc6ii lui
A$endale0 )entru că rugămintea lui Harr@ 1i nu a lui fu&e&e
cea care o con$in&e&e'
!9un0 zi&e A$endale' Acum trebuie &ă )ornim0 )entru că
altfel o &ă )ierdem )artea cea mai frumoa&ă'
O luă )e &u& .n bra2e 1i o trecu )e&te marginea nacelei0
in&talnd!o .năuntru' Ro&e &e )rin&e cu minile de una dintre
funiile care legau balonul de co1ul din răc6ită' 4u)ă ce .l a5ută
1i )e Harr@ &ă urce0 fu rndul lui A$endale0 urmat .n final de
domnul
fi trebuitGranger0 carecare
&ă fie )rimul li &eurcă'
alătură' Ro&e
(e!ar &e gndi
fi fo&t că ace&ta ar
dacă ble&temă2ia
aceea .1i lua zborul fără el:
A$endale .1i &trecură mna )e du)ă mi5locul ei 1i o tra&e
u1or &)re &ine'
!;i eu care te credeam ne.nfricată'
!Simt )ragmatică' 4acă ne era menit &ă zburăm0 am fi a$ut
ari)i'
!4acă ne era menit &ă zburăm0 am fi gă&it mi5locul &ă o
facem'
Gerald eliberă ancora5ele' Granger făcu ce$a0 1i Ro&e auzi
un 1uier de aer' Nacela &e ridică u1or0 legănndu!&e' .l a)ucă
)e A$endale de mnă0 dorindu!1i &ă fi )utut a5unge &ă!l 2ină )e
Harr@0 dar a&ta ar fi .n&emnat &ă dea drumul funiei0 )e care o
&trngea cu )utere0 1i era &igură că att tim) ct )utea &ă &e
2ină de ea0 )utea cum$a &ă men2ină 1i balonul )lutind'
.ntr!ade$r0 &enza2ia era că )luteau''' &u&0 &u&0 &u&' "nă
ce a5un&e &ă $adă aco)eri1ul re1edin2ei lui A$endale'
!Am urcat &uficient de &u&0 nu crezi: .ntrebă Ro&e'
- Rela3ează!te0 Ro&e> N!o &ă te la& &ă cazi'
Ea &e lă&ă la )ie)tul lui 1i el o cu)rin&e 1i cu bra2ul celălalt0
trăgnd!o 1i mai a)roa)e'
- N!ar trebui &ă te 2ii de ce$a:
- ă 2in de tine'
- 4a0 dar dacă .nce)em &ă cădem'''
!4acă .nce)em &ă cădem0 indiferent de ce ne 2inem0 tot nu
ne $a men2ine aici &u&'
!.2i mul2ume&c0 bine că m!ai lini1tit'
- N!o &ă &e .ntm)le nimic0 zi&e el0 &e a)lecă 1i o &ărută )e
ceafă' Nu $oi .ngădui'
(6iar dacă era con1tientă că A$endale nu )utea comanda
aerului &au cerurilor0 &au mi1cărilor drăciei aceleia .n care
erau0 Ro&e0 nu 1tia de ce0 .l credea'
- .nc6ide doar oc6ii0 zi&e eL La&!te )ătrun&ă de )acea din
5ur>
7ăcu a1a cum i &e &)u&e&e' Era att de multă lini1te0
$acarmul de dede&ubt0 &lab 1i neclar' Ro&e 1tia că &e mi1cau0
dar .naintarea le era ca )a&ul melcului 1i )utea a)roa)e &ă!1i
.nc6i)uie că &tăteau )e loc'
- Ro&e0 uite> e3clamă Harr@'

4e&c6i&e
Soarele oc6ii dea&u)ra
&e i2ea 1i $ăzu Tami&a &ub ei'1i 9ărcile
orizontului 1i bar5ele'cu
)icta )ei&a5ul
&)lendide nuan2e de lumină'
- Se $ede totul' "ornim .n 5urul lumii0 duce: .ntrebă Harr@'
!A&tăzi0 nu0 ră&)un&e ace&ta'
Ro&e )ri$i )e&te umăr 1i $ăzu zmbetul lui Harr@0 mai larg
dect fu&e&e $reodată' 7ratele ei .1i lă&ă ca)ul )e &)ate 1i
r&e a1a cum nu!l mai auzi&e niciodată rznd' .n )ie)t i &e
)u&e o g6eară dureroa&ă' Ea nu!i oferi&e niciodată a1a ce$a'
(6iar dacă 1i!ar fi )ermi& lu3ul0 nu se gândise niciodată &ă!i
ofere a&ta'
.1i a)lecă 1i ea ca)ul )e &)ate 1i de&co)eri că A$endale o
)ri$ea )e ea 1i nu tot ce li &e .nfă2i1a la )icioare'
- 7aci de& c6e&tia a&ta:
- 4e cte$a ori )e an' Aici0 &u&0 nu e3i&tă gri5i0 nici
dezamăgiri0
nici regrete' ' 
Ro&e 1tia .n&ă că era o minciună' Ele e3i&tau .ntotdeauna8
rămneau )entru totdeauna )arte din tine'
Ro&e &e a1eză )e )ătură 1i A$endale &e .ntin&e lngă ea'
Harr@ &e )limba de!a lungul )rului .m)reună cu domnul
Granger'
nă)ădit cu"ilotul cobor&e
flori mo$0 balonul
galbene )e ace&t
1i alba&tre' minunat
Ro&e cm)0
cule&e&e o
floare 1i o .n$rtea .ntre degete0 )erfect con1tientă de )ri$irile
lui A$endale fi3ate a&u)ra ei'
Lua&eră un mic de5un )erfect0 )regătit .ntr!un co1 de
răc6ită'
- O &ă!mi li)&ea&că bucătărea&a ta cnd &e $a termina
)erioada noa&tră .m)reună'
- Nici &ă nu te gnde1ti &ă mi!o furi0 bombăni el'
Ro&e )ri$i )e dea&u)ra lui'
!(a 1i cum a1 )utea'
!Am &enza2ia că )o2i &ă faci orice .2i )ui .n minte'
!(6iar 1i &ă zbor cu balonul' Nu!mi $ine &ă cred că am
făcut!o'
- 4ar 2i!a )lăcut totu1i0 nu:
- Imen&' (6iar dacă nu att de mult ca lui Harr@' N!am &ă uit
niciodată uimirea de )e c6i)ul lui cnd a trecut )e lngă noi
&tolul acela de )ă&ări'
A$endale .ntin&e mna 1i .i trecu un deget )e frunte0 )e
obraz0
atingerea de!a lungul
lui .ncă bărbiei0
.i făcea inimaiar&ăRo&e &e tare'
bată mai .ntreba cum că
A)roa)e de
.1i dorea &ă fi fo&t doar ei doi0 ca &ă &e )oată a)leca &)re el 1i
&ă!l &ărute'
!Nid eu n!am &ă uit niciodată uluirea ta0 zi&e el'
- "ot &ă!mi imaginez cum arătam0 )robabil cu oc6ii ct
ce)ele'
!A)roa)e'
Ro&e &e uită .n 5ur'
!S)er că omul care e&te )ro)rietarul ace&tui cm) &ă nu
dea nă$ală &ă ne alunge de aici .nainte de a fi noi gata de
)lecare'
- ;tiu din &ur&e &igure că e )rea g6iftuit cu )lăcintă de
carne ca &ă mai dea nă$ală unde$a'
Ro&e &e lă&ă )e )ătură0 &)ri5inită doar .ntr!un cot0 ca &ă!l
)oată $edea mai bine'
- E )ămntul tău'
- E&te'
- "arte din mo1iile tale:
"oate una dintre cele mai mici' Ro&e era de&tul de &igură
că nu călători&eră )nă .n (orn=all' I!ar fi )lăcut teribil &ă facă
un !Nu0
tur aldoar
conacului
o micălui')ro)rietate care mi!a )lăcut0 a1a că am
cum)ărat!o'
- 4e ce: 4otă )entru fiica ta0 )oate:
.l $edea cu o feti2ă de mnă0 )rote5nd!o de oricine ar fi
.ncercat &ă )rofite de ea' (u toată a&)rimea 1i )reten2iile lui că
n!ar fi genul drăgă&to&0 Ro&e 1i!l )utea imagina u1or cu un
drăcu1or de fată care &ă!l aibă la degetul ei mic fără nici o
)roblemă'
- Nu0 doar )entru ocazii ca acea&ta0 cnd $reau &ă fug din

Londra' o1iile mele &unt )rea de)arte )entru o e&ca)adă


&curtă'
!O &ă con&truie1ti ce$a aici: .ntrebă Ro&e'
- !am gndit la a&ta0 zi&e0 )limbndu!1i degetul )e&te
mna ei'
!A1 $rea &ă o $ăd0 cnd $a fi gata'
A$endale ridică oc6ii la ea 1i inten&itatea din )ri$ire o
&tră)un&e ca o lance )rin inimă'
- "oate că $a fi )entru tine'

că %n
a&taloc
era)entru
ce $aamanta
de$eni0 lui de durată0
)entru &e ct
att tim) gndi
$a Ro&e0
dori el')entru
Nu
$oia &ă &e gndea&că la a&ta acum0 nu $oia &ă admită că .1i
recuno1tea )e de)lin locul )e care .l $a a$ea .n $ia2a lui' Nu $a
regreta rolul ace&ta0 nu!i $a lua .n nume de rău )re2ul )e care
.l $a )lăti' El do$edi&e de5a că )artea lui din .n2elegerea lor $a
de)ă1i cu mult orice i!ar fi )utut ea oferi fratelui ei0 $a de)ă1i
cu mult orice i!ar )utea ea oferi lui A$endale' 9a&tarzi nu!i $a
na1te0 de1i 4umnezeu 1tie că i!ar )lăcea &ă fie mama co)ilului
lui' .n&ă n!ar fi dre)t fa2ă de co)il' ;i dacă A$endale l!ar
recunoa1te0 co)ilul n!ar )utea niciodată &ă!l mo1tenea&că0 nu
ar a$ea niciodată o )ozi2ie .n &ocietate'
Alungă toate ace&te gnduri0 dădu la o )arte ceea ce
im)licau &)u&ele lui0 că $or fi .m)reună de&tul de mult )entru
a!i garanta că .i $a con&trui o ca&ă0 1i )ur 1i &im)lu izbucni .n
r&'
- Sunt o femeie care nu $a acce)ta o bi5uterie .n dar' (6iar
crezi că a1 acce)ta o re1edin2ă:
- "re&u)un că nu' Nu fără o ceartă zdra$ănă'
!Vezi0 deci: Va trebui &ă gă&e1ti o altă de&tina2ie terenului'
"oate &!l .m)ăr2i cu familia ta'
A$endale
Harr@ arunca clătină .ncet
)ietricele din ca) 1i )ri$i &)re )rul unde
.n a)ă'
- E&te noroco& &ă te aibă de &oră'
!Eu &unt cea norocoa&ă' (6iar dacă tata nu a dat un
e3em)lu im)ecabil0 Harr@ .ntruc6i)ează tot ceea ce ar trebui
&ă .n&emne o familie'
4omnul Granger .i .ntin&e lui Harr@ .ncă o )iatră' Ro&e &e
.ntreba dacă )ilotul .1i dădu&e &eama că .n cazul cnd Harr@
&!ar fi a)lecat &ă adune una &!ar fi ro&togolit mai mult ca &igur
.n a)ă'
!(e!ai &ă faci cnd el nu $a mai fi: o .ntrebă A$endale .n
1oa)tă0 dar Ro&e &e &im2i de )arcă el ar fi lo$it!o cu un )ar'
Se uită la el cum nu &e )oate mai amenin2ător' Tocmai .l
crezu&e că e )lin de com)a&iune 1i .n2elegere'''
- Nu &e )oate &ă nu te fi gndit la a&ta' ;i nu te!ar
condamna nimeni că o faci' Ro&e0 e1ti o )er&oană reali&tă 1i
&eara trecută ai &u&2inut că nu te min2i niciodată )e tine .n&ă2i0
a1a că &igur te!ai gndit'
Să fie el afuri&it> A5un&e&e &ă o cunoa&că )rea bine0
.n$ă2a&e
rămne o&ă o citea&că
enigmă' mult$a)rea
;i dacă trebuiu1or'
&ă!l 7or2a ei rezida
)ără&ea&că .n a
.nainte
de terminarea .n2elegerii0 cum $a )utea &ă o facă0 dacă el
reu1ea &ă!i detecteze minciunile:
!A&ta nu .n&eamnă că nu mă &imt $ino$ată cnd o fac'
!4eci ce $ei face:
Ro&e ridică o &)rnceană0 .1i .năl2ă bărbia 1i ră&)un&e
&uccint
!Voi onora trgul făcut cu tine'
!;i dacă n!ar e3i&ta un trg de onorat:
- (e ro&t au ni1te &)ecula2ii )e marginea unor &cenarii
teoretice:
- Sunt )ur 1i &im)lu curio&' .nainte de a mă cunoa1te0 care
.2i erau )lanurile )entru $remea cnd nu $a mai fi ne$oie &ă ai
gri5ă de el:
- (e!2i )a&ă:
.1i )limbă degetul )e do&ul minii ei0 1i Ro&e fu0 ca de
obicei0 uluită că acea&tă atingere u1oară0 .ntr!o zonă att de
mică0 )utea &ă o atragă0 &ă o facă &ă $rea &ă!l &ărute'
- 4acă nu e1ti .m)ăcată cu gndul că Harr@ $a muri0 ce $ei
face du)ă ce te $ei elibera de obliga2iile fa2ă de mine:
)reaO)ragmatică
&ă )lng dezlăn2uit zile0 de
)entru a&tfel no)2i0 &ă)tămni'
)ro&tii' "oate căNu0
$a era mult
)lnge
cte$a ore0 a)oi &e $a .ndre)ta 1i $a merge mai de)arte' Se
ră&uci )e &)ate0 cu oc6ii la cerul alba&tru0 reu1ind cu greu &ă
creadă c6iar 1i acum că ea călători&e )e acolo0 )e &u&' Nu $a
uita niciodată acea&tă zi' El crea tot attea amintiri )entru
Harr@0 ct 1i )entru ea' (um ar fi )utut &ă &e re$an1eze fa2ă
de el: Nici .ntr!o mie de ani'
- ă $oi trezi .n fiecare diminea2ă 1i $oi merge .ncotro $oi
$rea' "oate c6iar .n India' Nu $oi a$ea nici o re&)on&abilitate0
nici datorii0 nici obliga2ii' Voi 6oinări0 fără &ă mă 2ină ce$a )e
loc' Nu $oi a$ea nici )lan0 nici &trategii0 nici o ne$oie )re&antă
de a face ce$a anume0 .n afară de a re&)ira'
- (um ai &ă &u)ra$ie2uie1ti:
- (u cte o e&croc6erie ocazională0 zi&e ea0 &trngnd din
umeri'
A$endale &e tra&e mai a)roa)e0 1i Ro&e nu mai )utu &ă
$adă alba&trul &trălucitor de dea&u)ra' 4oar fa2a lui0 )ri$ind .n
5o&0 &)re ea'
-
(redeam
!Tot că o&ăfaci
$a trebui doar de ne$oie'
mănnc'
Oare nu &)u&e&e că era .ntotdeauna &inceră cu &ine:
- Nu 1tiu dacă $oi )utea &ă renun2' ă 6răne&c din
)ro$ocările )e care mi le )une' .ntin&e mna 1i .i dădu la o
)arte o 1u$i2ă de )ăr căzută )e frunte' .mi )are rău &ă te
dezamăge&c'
!Via2a are 1i alte )ro$ocări )e care le!ai )utea acce)ta'
- Nici una .n&ă nu mi!ar da libertatea de a trăi a1a cum
$reau0 fără &ă!mi fac )robleme )entru toanele 1i fanteziile
mele' .ng6i2i nodul din gt0 &ilind cu$intele &ă ia&ă din gtle5ul
&ugrumat' i!am )etrecut )u2in )e&te un &fert de &ecol
.ngri5indu!l )e Harr@0 zi&e0 umezin! du!1i buzele0 .ng6i2ind iar 1i
.nfrnndu!1i lacrimile' Nu regret' Se ridică bru&c0 abia dndu!
1i &eama că &e lo$i&e cu umărul de bărbia lui' (6iar nu0 in&i&tă
ea' 4oar că uneori mi!e dor &ă nu am obliga2ii fa2ă de nimeni0
&ă trebuia&că &ă mă gnde&c doar la mine' La ne$oile0
dorin2ele 1i $i&urile mele' O &ă mă de&)art de erric? 1i de
ceilal2i' Sunt egoi&tă0 groza$0 groza$ de egoi&tă' Nu $reau nici
co)ii0 nici &o20 )e nimeni care &ă mă re$endice' Vreau &ă
ră&)und doar fa2ă de mine'
A$endale
mare &ecare
o lacrimă .m)in&e
ea nu1i&im2i&e
el .n &u&
că .i 1i&că)a&e'
.i 1ter&e cu degetul
!(u toate a&tea0 ai fo&t de acord &ă!mi ră&)unzi mie'
Ro&e .i mngie conturul fe2ei0 remarcnd ridurile adnci
)e care un bărbat de $r&ta lui nu ar fi trebuit &ă le aibă .ncă'
!A1a am făcut'
!;i o &ă te 2ii de )romi&iune0 )entru Harr@'
;i mai mult )entru A$endale0 dar nu )utea &ă!i ofere
acea&tă )utere a&u)ra ei' In&tinctul de con&er$are o &ilea &ă!l
la&e &ă creadă că era ade$ărat ceea ce &)u&e&e'
- O &ă mă 2in'
- (6iar dacă n!ai obiceiul &ă!2i )lăte1ti datoriile:
- "e acea&ta o $oi 2ine'
- 4e ce nu te cred:
!Trebuie &ă mă crezi &au altfel nu am fi azi aici'
!Sunt &igur că $ei rămne cu mine att tim) ct $a trăi
Harr@' 4u)ă aceea cred că o &ă!2i iei tăl)ă1i2a .n &ecunda .n
care mă $oi .ntoarce cu &)atele'
!Atunci de ce faci toate ace&tea:
-
"entru călui.mio )lace
(u$intele &ă te
&f1iară' 4e$ăd
ce zmbind'
trebuie &ă fie a1a de bun0
cnd ea era a1a de ticăloa&ă:
!Nu!mi $oi .ncălca )romi&iunea fa2ă de tine'
Vorbea &erio&0 a$ea inten2ia &ă &e 2ină de cu$nt''' dacă
)utea' E3i&ta .ntotdeauna acea&tă rezer$ă' .ntotdeauna
cu$intele &e )uteau do$edi fal&e'
!(um ai .n$ă2at &ă min2i att de bine: .ntrebă el'
!Nu mint'
O cercetă cu o )ri$ire a)roa)e ca o mngiere fizică' Ro&e
a$u ne$oie de toată )uterea ei interioară ca &ă nu!1i .ntoarcă
oc6ii .n altă )arte'
- S)er &incer că nu o faci0 zi&e el .ntr!un trziu0 iar Ro&e
)utu &ă!i dea drumul .ncet re&)ira2iei )e care 1i!o 2inu&e' 4ar
mi!e greu &ă cred că ai .n$ă2at totul de la tatăl tău'
Ro&e zmbi'
!Aici ai dre)tate' Am .n$ă2at cte ce$a de la o g6icitoare'
Eli&e' 7ăcea 1i ea )arte din circul ambulant de ciudă2enii'
"retindea că e 2igancă' Nu 1tiu dacă era ade$ărat' 4ar a$ea
)ărul 1i oc6ii negri' (nd &e uita la tine0 )arcă .2i $edea )nă
.n &uflet'
!Di!a g6icit $reodată $iitorul:
- (el )u2in o dată )e &ă)tămnă' Eram fa&cinată de ritual'
4e la ea am .n$ă2at ct de im)ortant e&te &ă organizezi
mediul' (u e1arfele ei0 cu lumnările )l)ind 1i cu 1oa)tele0
nu )uteam &ă nu cred că ea c6iar .mi $edea $iitorul'
- (e 2i!a )rezi&:
- .ntotdeauna erau $aria2iuni )e aceea1i temă .nainte &ă
.m)line&c treizeci de ani0 $oi )ierde ceea ce iube&c'
!Harr@'
- Nu $ăd cum ar )utea &ă fie altce$a'

!(nd .m)line1ti treizeci de ani:


- "e&te două luni0 zi&e ea0 in&)irnd adnc' A1a că0 da0 m!
am gndit la cum $a fi $ia2a mea du)ă ce $oi .m)lini treizeci de
ani' Iar E3celen2a Sa ce $ede .n $iitorul &ău:
!O &o2ie cin&tită0 care &ă )oată conferi re&)ectabilitate mie
1i numelui familiei mele' O lad@ )e care &ocietatea &ă o
)ri$ea&că re$e! ren2io& )entru că m!a )u& cu botul )e labe'
O femeie cu o re)uta2ie im)ecabilă0 cu mult diferită de a ei'
- (ine$a cu care mama ta &ă fie de acord'

A$endale
!Ar trebui .nclină
&ă!i daudinmăcar
ca) 1iacea&tă
)ri$i .n&)re )ru' )entru că nu
mul2umire0
am fo&t un fiu bun0 zi&e el .ncet'
(6iar dacă el continua &ă )ri$ea&că .n de)ărtare0 Ro&e nu
era &igură că .l mai $edea )e Harr@' Vedea .n &c6imb regretul0
)oate c6iar moti$ul din &)atele lui' Nu mai erau &u&0 .n nori0
a1a că regretele de$eni&eră din nou )redominante 1i .i a)ă&au
greu )e umeri'
Nu era &ur)rin&ă de cele afirmate de el' ai făcu&e aluzie
la fa)tul că mama lui era dezamăgită de el'
- "re&u)un că e1ti un fiu mai bun dect .2i dai &eama'
A$endale .1i .ntoar&e )ri$irea &)re ea' Ro&e &!ar fi )utut
)ierde u1or .n adncul acela .ntunecat' "oate că i &e 1i
.ntm)la&e de5a'
- 4e unde .2i iei o)timi&mul: .ntrebă el'
- (um de tu nu 2i!l gă&e1ti )e al tău:
A$endale r&e &umbru'
- "entru că 1tiu care .mi &unt )ăcatele'
- Ele )ot fi iertate'
- 4ar nu 1i uitate'
!(red că noi alegem cum ni le amintim0 cum le )erce)em'
Tatăl
.n caremeu0l!a de e3em)lu'
tratat A1 )utea
)e Harr@ alege
ca fiind din&ă!mi
cauzaaminte&c de felul
ignoran2ei' A1
)utea &ă fiu mai tolerantă cu ac2iunile lui' .n &c6imb0 .l )ri$e&c
)rin )ri&ma cruzimii' Nu!l $oi ierta niciodată' (u ultima mea
&uflare0 .l $oi ble&tema' ;tiu că a&ta face ca )arte din &ufletul
meu &ă fie negru 1i urt0 dar &unt alte )ăr2i mai luminoa&e0
mul2umită lui Harr@' ama ta nu $a )utea face altfel dect &ă
te )ri$ea&că )rin )ri&ma drago&tei' Te!$a ierta )entru că nu
)oate face altfel'
!ama organizează un dineu a&tă!&eară' Vrea &ă $in 1i eu'
Lui Ro&e i!ar fi )lăcut &ă meargă0 &ă $adă &)lendoarea0 &ă
ia cina cu familia ducelui0 dar .1i dădea )rea bine &eama că el
nu ar fi )utut &ă o )rezinte celor cu o $ia2ă ire)ro1abilă'
!Ar trebui &ă te duci' Eu 1i Harr@ )utem &ă ne 2inem de urt
unul altuia'
- Nu )ot &ă merg0 zi&e el0 &cuturnd din ca)'
- E mama ta'
- Ea l!a uci& )e tata'
Nu ro&ti&e niciodată acele cu$inte cu gla& tare'
Re$erbernd
Vorbele .l .nfăcură
5urul lui0
&ă&unau
&ară a&)ru0 crud 1i neade$ărat'
.n )icioare0 .l .m)in&eră &ă
)ornea&că )e cm)0 &tri$ind )etalele florilor &ub cizmă' Nu 1tia
de ce!i &)u&e&e' 4e ce .i &că)a&eră'
7amilia ei era de)arte de a fi )erfectă0 dar cu toate a&tea0
cnd o $edea .m)reună cu fratele ei0 cnd era martorul
drago&tei 1i de$otamentului )e care le .m)ărtă1eau'''
A$endale a$ea trei fra2i 1i două &urori ! $itregi to2i ! 1i &e
.ndoia că ar fi fo&t .n &tare &ă!i recunoa&că dintr!un gru) de
1a&e )er&oane' Nici nu!1i mai amintea cnd .i $ăzu&e ultima
dată' Se 2inu&e de)arte de ei )entru că nu $oi&e &ă e3ercite o
)roa&tă influen2ă a&u)ra lor0 de1i moti$ele lui nu fu&e&eră cu
totul altrui&te'
!A$endale0 mai .ncet0 &trigă Ro&e .n urma lui'
Nu )utea' Trebuia &!o ia .naintea )ro)riilor gnduri care &e
.ntorceau .n tim)0 iar el nu $oia &ă meargă acolo0 niciodată nu
$oi&e &ă &e .ntoarcă acolo'
!A$endale0 zi&e Ro&e0 a)ucndu!l de mnă' O)re1te!te>
Voia &ă &e &mulgă din &trn&oarea ei0 tot att ct ar fi $rut
&ă o .mbră2i1eze' Sim2i o &mucitură .n tim) ce Ro&e &e
.m)iedică 1i fu gata &ă cadă'''
oc6iiSeaceia
ră&ucicare
1i o $ăzu&eră
)rin&e0 o )u&e )emai
cruzimi )icioare
mari 1idect
o )ri$i .n oc6i0
1i!ar .n
fi )utut
el imagina $reodată0 dar cu toate ace&tea ea de$eni&e o
femeie remarcabilă0 care nu &tărui&e a&u)ra nedre)tă2ii $ie2ii0
ci )ur 1i &im)lu căuta&e &ă o contrabalan&eze'
! i!ai &)u& că tatăl tău a murit .ntr!un incendiu0 zi&e ea0
1o)tit'
!A1a m!au făcut &ă cred' .i dădu drumul 1i .1i trecu degetele
greblă )rin )ăr' Nu te am adu& aici )entru a&ta'
Ro&e .l luă de mnă0 ca 1i cum ar fi fo&t doi co)ii0 1i .l
condu&e .n dre)tul unui co)ac' Se lă&ă )e lngă trunc6iul
ace&tuia 1i &e a1eză 5o&0 fără &ă!i )e&e de roc6ia care a$ea &ă
i &e murdărea&că' Se uită .n &u&0 la el0 in$itndu!l' A$endale ar
fi trebuit &ă &)ună că era $remea &ă )lece' .n &c6imb0 &e
a1eză 1i el0 .1i .ndoi un genunc6i 1i .l cu)rin&e cu o mnă'
!S)une!mi0 .l .ndemnă ea'
A$endale cule&e o floare 1i .i &mul&e o )etală'
!Să!i &)un'
A)oi o alta'
!Să
.ncănu!i
una'&)un'
- Să!i &)un'
Ro&e .i &mul&e floarea din mnă 1i o az$rli ct colo'
!Tu .mi cuno1ti &ecretele0 zi&e ea'
- (6iar a1a:
A$endale &e .ndoia că le 1tia )e toate'
- "e cele care contează'
"ar2ial0 datorită &crierilor lui Harr@0 1tia )robabil mai mult
dect .1i dădea ea &eama' (6iar )ărea dre)t ca 1i el &ă!i
dez$ăluie unele dintre &ecretele lui0 dar le 2inu&e att tim)
.nc6i&e .n el0 că .i $enea greu &ă le .m)ărtă1ea&că acum0 )nă
1i cu ea' Totu1i0 dacă a$ea &ă le .m)ărtă1ea&că unui om0
atunci ea ar trebui &ă fie acela' A5un&e&e &ă 2ină la ea0 mai
mult dect ar fi fo&t .n2ele)t0 mai mult dect crezu&e că e
)o&ibil' .ntotdeauna &e 2inu&e izolat de )ro)riile &entimente0
)entru că de&co)eri&e de tim)uriu că nu &e )utea increde .n
ele' Orict de mult ar fi $rut &ă aibă .ncredere .n ea0 nu )utea'
Nu .n totalitate0 dar )oate că de&tul )entru a )utea &ă &e
de&carce oarecum'
Ro&e a1te)tă răbdătoare0 .n tăcere0 1tiind )arcă e3act ct
de
maidificil
ia o .ifloare
era &ă!i
1i indez$ăluie &ecretele'
&c6imb dădu )e&teA$endale
degetele &e
ei .ntin&e
care &e&ă
.ntre)ătrun&e&eră cu ale lui0 2inndu!le &trn&0 dndu!i for2ă0 .n
tim) ce oc6ii ei alba1tri .l cercetau' .1i dre&e gla&ul 1i .nce)u
!Amintirile din co)ilărie &unt de&trămate0 e&tom)ate )e
alocuri' Nu!mi aminte&c e3act cum &!a .ntm)lat0 dar locuiam
cu Sir Billiam ! )e $remea aceea nu era Sir Billiam8 era doar
doctorul Gra$e& ! cnd am )rimit $e&tea că tata a murit .ntr!un
incendiu' ama nu a )ln& cnd mi!a &)u&!o0 dar era )arcă
u1urată' A&ta .mi aminte&c cel mai bine' Gra$e& era cu ea0 o
&u&2inea' (red că el 1i cu mama erau aman2i' La $remea
aceea eram )rea mic )entru a )re&u)une a1a ce$a' Abia cnd
am mai cre&cut 1i am a5un& &ă .n2eleg ce &e )etrece .ntre
bărba2i 1i femei am )ri$it .na)oi .n trecut 1i am )re&u)u&
moti$ul )entru care el era mereu .n )rea5mă'
- (rezi că i!au )ro$ocat moartea ca &ă fie .m)reună:
!;tiu că &ună incredibil' E&te moti$ul )entru care nu am
$orbit niciodată de&)re a&ta' La $remea re&)ecti$ă nu am
.n2ele& )rea bine ce .n&eamnă moartea' Nu 1tiam dect că nu!
l$ăzut'
$oi mai
Trei$edea )e trziu'
ani mai tata0 )entru că urca&e la ceruri' 4ar l!am
Ro&e făcu oc6ii mari'
!Vrei &ă &)ui fantoma lui:
A$endale clătină din ca)0 re2innd informa2ia că ea credea
.n a&tfel de lucruri'
!Nu0 era .n came 1i oa&e 1i cum nu &e )oate mai $iu'
Stătea mereu .n umbră )rin )arc0 la grădina zoologică' .ntr!o
noa)te m!am trezit cu el la )iciorul )atului meu'
- "robabil că ai fo&t .ngrozit'
- (iudat e&te că n!am fo&t' .nce)u&em &ă mă gnde&c la el
ca la omul!umbră0 )entru că nu )uteam &ă!i $ăd bine
tră&ăturile' .n noa)tea aceea mi!a &)u& că mama 1i iubitul ei
au .ncercat &ă &e de&cotoro&ea&că de el0 dar nu era a1a de
u1or de dat la o )arte' O &ă!i facă &ă )lătea&că' La momentul
acela nu am .n2ele& nimic0 )entru că nu 1tiam ce .n&eamnă
iubit 1i nici unde fu&e&e tata' i!a mai &)u& că $eni&e &ă mă
)rote5eze0 că mama nu mă iubea0 ci $oia &ă mă .mbolnă$e&c'
Nu trebuia &ă &)un nimănui' 4ar l!am de&enat' ama a $ăzut
de&enele mele' .ntr!o du)ă!amiază m!a du& aca&ă la
Lo$ingdon 1i mi!a cerut &ă rămn acolo )e&te noa)te' 4ar
cnd &!acu
.l lo$ea .ntunecat0 eu am
$ătraiul de fugit .na)oi
la 1emineu' aca&ă'
Tata Ammai
nu &!a $ăzut!o
ridicatcum
de
5o&'
- Ea te!a $ăzut:
- Nu' Eram a&cun& .n .ntunericul de )e tera&ă' "atru ore am
&tat fără &ă &cot $reun &unet' Lacrimile .mi curgeau .n tăcere'
Se )oate &ă fi adormit' Nu!mi aminte&c dect frnturi din
noa)tea aceea' Gra$e& era acolo' La fel 1i in&)ectorul
S=indler de la Scotland Card' Eu credeam că $a fi are&tată0
dar nu a fo&t a1a' .ntr!un trziu am fugit .na)oi la Lo$ingdon'
ama a $enit du)ă mine 1i &!a )urtat de )arcă minile nu!i
erau )ătate de &nge' (redeam că $a fi .ncă o .nmormntare'
4ar nu a fo&t' Nici nu &!a )omenit niciodată nimic'
Ro&e &e a)lecă &)re el 1i .i luă fa2a .n mini'
- ;i &!a măritat cu Gra$e&:
A$endale .i luă mna de )e obraz 1i .i mngie liniile din
)almă' .i era mai u1or &ă $orbea&că dacă nu era atent'
- La &curt tim) du)ă aceea' %neori &e uita la mine0 1i eu .i
$edeam $ino$ă2ia' ;i mă .ntrebam cnd mă $a ucide 1i )e
mine'
(6i)ul ei .n2e)eni0 1ocat'
- Nu &e )oate &ă fi crezut cu ade$ărat că mama ta 2i!ar face
rău'
- Eram doar un co)il' (u$intele lui0 ge&turile ei m!au
urmărit' Am trăit cu acea&tă teamă )nă cnd am )lecat la
1coală' Nici c6iar atunci nu am fo&t con$in& că eram .n
&iguran2ă' !am 2inut deo)arte 1i n!am a$ut .ncredere dect .n
)u2ină lume' (u tim)ul a de$enit un obicei' 4e aceea0 cred0 nu
)rea am a$ut .ncredere .n tine la .nce)ut'
- 4ar acum ai'
!Nu com)let'
Gura ei făcu o mică grima&ă de nemul2umire0 1i A$endale
ar fi $rut &ă i!o alunge cu un &ărut' 4e ce oare0 indiferent ce
făcea ea0 $oia &ă o &ărute: Se tra&e &)re ea0 )nă ce 1oldul
lui i!l atin&e )e al ei0 )nă ce bra2ul lui &e &)ri5ini de )artea
cealaltă a )oalei ei0 cu )alma a)ă&ată ferm )e )ămnt0 a1a că
&e )utu ec6ilibra de&tul ca mna lui liberă &ă ii cu)rindă fa2a'
- "ot &ă am .ncredere .n tine:
Ro&e .i zmbi cu autoironie'
!"robabil că nu0 dar ar trebui &ă $orbe1ti cu mama ta
de&)re noa)tea aceea' "oate că e3i&tă o e3)lica2ie )entru
toată c6e&tiunea'
- (rezi că &!ar &im2i mai bine dacă ar afla ce!am $ăzut:
- (red că &!ar &im2i mai bine dacă tu ai face )arte mai mult
din $ia2a ei' ;i cred că tu ai a$ea de c1tigat dacă ai afla
ade$ărul'
4ar dacă ade$ărul era mai rău dect .1i imagina&e el
$reodată:
!Am lă&at &ă treacă )rea mult tim)' Nu )oate &ă ia&ă nimic
bun din a&ta'
- Nu mi te!a1 fi .nc6i)uit un la1'
Vorbele ei fură ca un )umn .n )le30 )ro$ocarea din oc6ii ei
a)roa)e că .l dobor.'
!Ai gri5ă> Nu $rei &ă!2i faci din mine un du1man'
!;tiu foarte bine a&ta' .i trecu u1or degetele )rin )ăr0 dndu!
i!l .na)oi de )e frunte' 4u!te la dineu>
Nu era nici )e 5umătate tentat &ă o facă0 doar că $oia ca ea
&ă!i fie alături0 .n&ă nu )uteai &ă!2i aduci iubita0 mai ale& una
certată cu legea0 la cina oferită de mama ta' (6iar dacă 1i
)rietenii
dineul numamei lui &e maiincertau
era momentul 1i ei
care ar cu legea
fi trebuit &ă)u2in' Totu1i0
.ncea)ă o
reconciliere'
!Va fi tim) &ă re)arăm gre1elile mai trziu'
Obo&it de retrăirea cli)elor din trecut0 dornic &ă &e in&taleze
confortabil .n )rezent0 unde domnea )a&iunea0 .i aco)eri gura
cu un &ărut' .i trecu fugiti$ )rin minte o &cenă din $iitor 1i acolo
o $ăzu
)e Ro&e )limbndu!&e )e domeniul lui0 co)iii lui trăgnd!o
de fu&te' Toate re&)on&abilită2ile 1i obliga2iile )e care ea nu 1i
le dorea'
Ro&e fu&e&e de acord &ă rămnă cu el att tim) ct $oia el0
dar A$endale regreta de5a .n2elegerea0 )entru că de&co)erea
că nu o $oia lngă el dect dacă acolo .1i dorea ea &ă fie' Iar
ea .i &)u&e&e de5a că nu a&ta .1i dorea' Via2a li)&ită de gri5i )e
care tn5ea &ă o aibă nu era de gă&it lngă el' 4in nefericire0
A$endale nu era att de altrui&t .nct &ă o la&e &ă )lece'
.n )icioare .n galerie0 Ro&e &tudia )ortretul fo&tului duce de
A$endale'
4u)ă ce &e .ntor&e&eră din )limbarea lor0 A$endale .1i
lua&e ră! ma&!bun 1i )leca&e .n ora1 &ă rezol$e ni1te afaceri'
Ro&e era)e
ocu)a2ie uluită
care&ă.l crezu&e'
de&co)ereSecă)ărea
nu era
că tocmai bărbatul
mereu e3i&ta fără
cte un
detaliu care .i &olicita aten2ia'
Auzi tr1itul obi1nuit 1i &e .ntoar&e &)re fratele ei0 &urznd'
!Ar fi trebuit &ă trimi2i du)ă mine0 &cum)ule' Nu era ne$oie
&ă urci tu &cările'
!Am $rut &ă o fac0 zi&e el0 cu un r& a)roa)e &tn5enit' .n
)lu&0 nu te căutam )e tine' .mi )lace &ă e3)lorez'
!E un loc uluitor' .ncerc &ă!mi imaginez toată gri5a cu care
&!a aran5at fiecare .ncă)ere 1i nu reu1e&c'
- 4emon&trează durabilitate'
!4a0 cred că a&ta e' Nu &unt obi1nuită &ă mă gnde&c la
ce$a ca fiind durabil' Totul e efemer'
.n oc6ii lui a)ăru o undă de tri&te2e'
!Tu ar trebui &ă ai )arte de durabilitate0 )entru totdeauna'
Ro&e .i zmbi0 ca $orbele ei &ă &une ct mai blnd0 &ă fie
&igură că nu .i induce $reun &entiment de $ino$ă2ie'
- N!a1 1ti ce &ă fac cu ea'
4e obicei cam ace&ta era momentul cnd .nce)ea &ă o
.m)ungă dorin2a
Harr@ )ri$i de a!1i
)e&te continua
umărul $ia2a de nomad'
ei0 la )ortretul care ocu)a o mare
)arte din )erete0 mai mult dect oricare alt tablou0 ca 1i cum
egoul bărbatului o cerea'
!Tatăl lui A$endale:
!4a'
!Nu!mi )lace0 1o)ti Harr@'
- Are ce$a &ini&tru .n )ri$ire0 nu!i a1a:
- Nici arti&tul nu l!a )lăcut' Nu a a&cun& fa)tul că tatăl lui
A$en! dale nu era un om bun'
Ro&e &e gndi o cli)ă ce fel de imagine i!ar )icta arti&tul lui
Harr@0 dacă ar a$ea 1an&a' Ar fi intere&ant0 )oate' Tatăl ei
fu&e&e .nze&trat cu tră&ături frumoa&e0 dar ura 1i egoi&mul lui
.l &c6imono&i&eră )nă cnd .nfă2i1area .i de$eni&e
neatrăgătoare' Harr@ &!ar fi )utut &ă fi fo&t binecu$ntat cu
acelea1i tră&ături )lăcute &ub ma&ele acelea diforme0 dar c6iar
1i fără ele0 .l gă&ea de&tul de frumo&'
!Ar trebui &ă )ui &ă 2i &e facă )ortretul0 zi&e Harr@'
(e deza&tru ar fi0 &ă &e creeze o imagine a ei care &ă!i
ofere )oli2iei 1i mai multe indicii de&)re identitatea ei'
- "oate0 .ntr!o zi'

Harr@lui&e
mamei a)ro)ie 1ontcăind0 ca &ă &e uite la )ortretul
A$endale'
- Harr@0 dacă ar fi &ă te treze1ti .ntr!o zi0 1i eu nu &unt aici'''
- 4e ce &ă nu fii aici: .ntrebă el0 .ntorcndu!&e la ea'
!S!ar )utea .ntm)la ce$a0 1i eu a1 fi ne$oită &ă )lec'
!(e:
- Orice e )o&ibil' Vorbim doar i)otetic0 dar $reau &ă 1tii că0 1i
dacă nu &unt cu tine0 tot te iube&c mai mult dect orice'
- 4ucelui n!o &ă!i )lacă' Să )leci'
- Nu0 a1a e'

!Ai de gnd &ă!i &)ui că &!ar )utea &ă )leci:


- Nu0 dar dacă ar fi &ă &e .ntm)le'''
- N!o &ă &e .ntm)le0 zi&e el0 a)oi .1i concentră din nou
aten2ia a&u)ra )ortretului'
- 4ar dacă ar fi0 iar A$endale $a $rea &ă )leci 1i tu0 trebuie
&ă te .ntorci la erric?' Nu trebuie &ă .ncerci &ă mă gă&e1ti'
- N!o &ă &e .ntm)le0 re)etă el' 4ar dacă o fi &ă fie ! zi&e 1i
o )ri$i 1iret !0 nu $a trebui &ă te caut )entru că o &ă te
gă&ea&că ducele'
O trecu un fior cnd .n2ele&e că A$endale ar căuta!o fără
rezer$e'
!.i acorzi mult )rea mult credit'
!Tu nu!i acorzi de&tul0 re)lică Harr@0 a)oi iar re$eni la
)ortret'
Nu &e .ntm)la )rea de& &ă $rea &ă!l )ocnea&că )e fratele
ei0 dar .n cli)a aceea &e gndi că i!ar )rinde bine o &catoalcă'
- "o2i &ă fii foarte ener$ant cnd $rei0 zi&e ea0 fără &!1i mai
dea o&teneala de a!1i a&cunde iritarea'
- 4ar mă iube1ti c6iar 1i a1a'

Ro&e .l mngie )e umăr0 iertndu!l mult mai u1or dect ar


fi trebuit'
!4a0 te iube&c'
!;i .l iube1ti 1i )e duce'
4egetele .i z$cniră 1i .1i retra&e re)ede mna0 mai .nainte
ca Harr@ &!i )oată &e&iza .ncordarea'
!Ar fi o )ro&tie &ă fac a&ta'
!4e ce: o .ntrebă0 .ntorcndu!&e com)let &)re ea0 )ri$ind!o
inten&'
- El nu &!ar )utea că&ători niciodată cu mine'
- 4e ce:

Ro&e oftăHarr@0
!Serio&0 e3a&)erată'
trebuie &ă lucrăm &ă!2i lărgim $ocabularul'
- 4in cauza lucrurilor )e care le!ai făcut0 a felului .n care
trăim:
Ro&e .nclină din ca)0 reticentă0 fără a fi .n&ă &ur)rin&ă că el
.1i
dădu&e &eama cum &tăteau lucrurile' El era a1a de
)er&)icace0 un bun ob&er$ator'
!Nu &unt o )er&oană )rea bună0 nu c6iar' %n duce are
ne$oie de o &o2ie ire)ro1abilă'
!Are ne$oie de o &o2ie care &ă!l iubea&că'
- Sunt con$in&ă că nu $a a$ea nici o )roblemă &ă!1i
gă&ea&că una0 cnd o &ă &e 6otăra&că'
Nu $a a$ea ab&olut nici o )roblemă' 4ar Ro&e &)era ca ea
&ă fi )lecat )nă atunci'  $oce interioară o )re$eni&e &ă fie
atentă ce!1i dore1te'

(a)itolul *,

Ro&e a reu1it &ă ob2ină )entru noi o că&u2ă Ia marginea


mării' Seara adormeam legănat de zgomotul $alurilor care &e
&)ărgeau' In no)2ile cu lună )lină mă )limbam )e 2ărm' Voiam
&ă mă &cufund in $aluri0 dar imi era teamă că a1 )utea &ă mă
ră&torn 1i &ă nu mai fiu in &tare &ă mă ridic0 .mi era frică &ă nu
mă .nec' "e )artea &tngă mi!au a)ărut mai multe
e3cre&cen2e dect )e drea)ta 1i am ince)ut &ă am dificultă2i in
a!mi men2ine ec6ilibrul'
(6iar dacă nu a &)u& niciodată nimic0 eu cred că Ro&e 1tia
de )limbările mele .n miez de noa)te' .ntr!o zi mi!a făcut
cadou un ba&ton frumo&0 din abano&0 cu măciulia &cul)tată .n
forma unui ca) de cine' .mi aducea aminte de cinele )e
care l!am a$ut odinioară'
Ro&e a .nce)ut &ă ia&ă &eara' !am gndit că )oate are un
curtezan' .ntr!o &eară0 .n tim) ce mă )limbam0 a a)ărut din
.ntuneric 1i atunci m!am .ntrebat oare .n cte no)2i &tătu&e
a1a0 )ăzindu!mă'
- Vrei &ă intri .n mare: m!a .ntrebat ea'
!S!ar )utea &ă cad'
-
Te a$eam
Nu )rind eu'dect cinci&)rezece ani0 nu eram dect un
băie2an! dru0 dar in )ragul bărbă2iei0 de1i nu eram .ncă att de
ma&i$ )e ct a$eam &ă de$in' Ro&e a .ngenunc6eat 1i mi!a
&co& )antofii'
"e urmă m!a luat de mnă 1i am numărat .m)reună )a1ii0
.n tim) ce intram .n mare'
;a&e )a1i' A)a mi &e $ălurea in 5urul gleznelor 1i mi!am
imaginat că $alurile acelea atin&e&eră 2ărmuri .nde)ărtate0 că
a)a era liberă &ă călătorea&că oriunde a$ea c6ef' O cli)ă am
fo&t in$idio&'
!O &ă )lecăm de aici0 zi&e Ro&e .ncet0 dar eu tot am auzit!
o0 )e&te zgomotul grăbit al mării'
(nd a &o&it diminea2a0 noi eram )leca2i'
(nd &unetul &tin& al bocănitului abano&ului )e )arc6et 1i
cel al )icioarelor tr1ite .i .ntreru)&eră concentrarea0
A$endale ridică oc6ii 1i .l zări )e Harr@ )e 5umătate trecut de
)ragul u1ii de la bibliotecă' Se )are că nu era &ingurul care nu
)utea &ă doarmă .n noa)tea aceea' 4i&cu2ia )e care o
a$u&e&e cu Ro&e
fu&e&e nedre)t mai de$reme
cu mama lui .n to2i.i ace1ti
a)ă&aani:
con1tiin2a'
Oare eraOare
nedre)t 1i fa2ă de Ro&e acum:
4u)ă cină &e )ierdu&e .n ea )entru un tim)0 dar du)ă ce
Ro&e adormi&e0 el $eni&e acolo ca &ă &e )iardă .n trecutul ei0
)entru că era mai u1or dect &ă &e confrunte cu al lui' Sau ar
fi trebuit &ă fie mai u1or' 4e&co)erea .n&ă că trecutul ei .l
tulbura mult mai tare dect era di&)u& &ă recunoa&că' Ro&e
fu&e&e )uternică att de mult tim)' 7ără &ă $rea .n&ă0 el o
li)&i&e de )o&ibilitatea de a alege' Se ridică .n )icioare'
!Harr@'
!Iartă!mă că te deran5ez' Nu credeam că mai e cine$a aici
la ora a&ta din noa)te'
Era trecut bine de miezul no)2ii0 1i .ntunericul &e cuibări&e
)rin col2uri'
-%nde e Gerald:
- 4oarme'
- N!ar trebui &ă umbli fără el'
4e1i &ingura lumină $enea de la o lam)ă de )e birou0
A$endale tot reu1i &ă di&tingă zmbetul lui Harr@'
- N!am &ă mă rătăce&c' Am $rut &ă $in .n .ncă)erea a&ta

)entru că cum
.mi )lace are cele mai
miro&' multe
4ar căr2i'mai
$oi $eni iro&ul
trziu'e mai )uternic aici'
- Rămi> Ia loc lngă foc> 9ea ce$a cu mine>
u&afirul lui .ncu$iin2ă din ca)0 1i A$endale &e du&e la
ma&a din marmură unde turnă =6i&?@ .n două )a6are0 a)oi
$eni 1i el lngă Harr@' 4u)ă ce &e a1eză0 ridică )a6arul'
- "entru o zi )lină de a$entură 1i )entru că am reu1it &ă o
urcăm )e &ora ta .n balon'
Harr@ r&e 1i bău din )a6ar' A$endale făcu 1i el la fel'
Răma&eră a1a0 cufunda2i .ntr!o tăcere confortabilă0 .n tim)
ce Harr@ cerceta .n 5ur .ncă)erea0 iar A$endale .l )ri$ea' .ntr!
un trziu .l .ntrebă
!(um ai .n$ă2at &ă cite1ti: Nu!mi .nc6i)ui că ai fo&t la
1coală'
- Ro&e'
- 4e&igur'
- Ea a fo&t la 1coală0 )entru &curt tim)0 .nainte ca tata &ă
decidă că trebuie &ă mă .m)artă cu re&tul lumii'
Să mă .m)artă cu re&tul lumii' O e3)rimare care făcea ca
tatăl!;tiu
&ău1i&ăcifrele0
)ară mai
zi&e)u2in &ini&tru0
Harr@' Nu!mimai
)lac)u2in
la felimoral'
de mult' Literele0
cu$intele 1i felul .n care &e combină au ce$a frumo& 1i magic'
!;i .n cifre e3i&tă frumu&e2e0 )rietene' Se alătură .n feluri
care .mi .ngăduie &ă fac de&tul de multe lucruri )e care altfel
nu a1 fi .n &tare &ă le fac'
- (6iar &unt: .ntrebă Harr@'
- "oftim: .ntrebă A$endale .năl2ndu!1i ca)ul'
- (6iar &unt )rietenul tău:
Se )are c $orbele lui erau ade$ărate' A$endale folo&i&e
termenul fără &ă &e gndea&că0 fără &ă cntărea&că greutatea
lui' 7ără &ă!1i dea &eama cum l!ar )utea inter)reta Harr@0 care
&cria cu atta &inceritate'
- 4a0 cred că e1ti'
Harr@ r&e 1i dădu din ca)'
;i tu e1ti )rietenul meu'
-
!Sunt onorat0 zi&e A$endale0 ridicnd )a6arul' Să bem
)entru )rietenie>
Amndoi &orbiră din băutură0 &a$urnd!o' A$endale bătu .n
)a6ar cu $rful degetului'
!.mi )lace foarte mult &ă!2i cite&c )o$e&tirea'
!Totul e ade$ărat'
- i!am dat &eama' Sora ta e o femeie e3traordinară'
Trebuie &ă 1tii că $oi a$ea gri5ă &ă fie )rote5ată'
.n ciuda e3)re&iilor lui faciale limitate0 Harr@ .i zmbi lui
A$endale .ntr!un mod care nu )utea fi de&cri& altfel dect 1iret'
- ;tiu'
A$endale .n2ele&e că )u2ine lucruri .i &că)au fratelui lui
Ro&e' Ar fi )utut realiza orice 1i!ar fi dorit dacă lumea i!ar fi
acce)tat mai mult )e cei diferi2i'
Harr@ .1i lă&ă u1or ca)ul )e &)ate'
- (um a5ungi la căr2ile de acolo0 de &u&: zi&e 1i arătă &)re
galeria ai cărei )ere2i erau făcu2i din alte 1iruri de rafturi
.ncărcate cu 'comori ale literaturii 1i care .ncon5ura .ncă)erea'
Scara nu e de&tul de .naltă'
- Nu0 &cara e doar )entru a a5unge la căr2ile de )e rafturile
de &u& de la eta5ul ace&ta' (a &ă a5ungi la galerie''' $ino0 o &ă!
2i arăt>
.1i )u&e )a6arul deo)arte0 .l luă 1i )e al lui Harr@ 1i .l )u&e
lngă al lui' "e urmă răma&e )e loc0 rezi&tnd im)ul&ului de a
.ntinde
&entimentmna
cumcanu&ă!l
&ea5ute
)oate)emai
Harr@
acut&ăde
&emndrie0
ridice' Omul a$ea un
1i A$endale
.l $edea reflectat .n felul cum &e lu)ta' Va $eni o $reme cnd
nu &e $a mai )utea ridica &ingur0 dar .ncă nu era momentul'
A$endale nu &!ar fi de&cri& niciodată )e &ine ca fiind un
bărbat răbdător' (iudat .n&ă0 acum era'
(nd Harr@ reu1i &ă &e ridice ct )utea el de dre)t0 &)ri5init
.n ba&ton0 A$endale făcu bru&c &emn din ca) &)re locul din
&)atele lui Harr@'
- "e acolo'

.l condu&e )e Harr@ &)re un 1ir de rafturi aflate nu de)arte


de 1emineu'
!Acum0 )ri$e1te>
Lo$i raftul re)ede )e muc6ia care de&)ăr2ea un raft de
altul' Se auzi un clic0 .n tim) ce &e de&c6idea un ză$or interior0
1i rafturile .naintară )u2in &)re interiorul .ncă)erii' .1i &trecură
mna )rin de&c6izătură 1i de&c6i&e com)let u1a0 dez$ăluind o
&cară .n &)irală0 a&cun&ă .năuntrul unui mic alco$'
(u un oftat de uimire 1i oc6ii mari0 Harr@ 1o)ti uluit
- %n )a&a5 &ecret'
!E3act' Era a&cunzi1ul meu )referat cnd eram )u1ti'
Haide0
Harr@intră>
tra&e adnc aer .n )ie)t 1i )ă1i .năuntru cu &enza2ia
că mica .ncă)ere .l $a tran&)orta altunde$a' .ntr!un fel )oate
că a1a 1i era' %imit0 atin&e balu&trada neagră de metal 1i
&coa&e ce$a ce )utea &ă fie un r& .nfundat' Se uită la
A$endale'
- "ot &ă urc:
9le&temă2ie0 nu &e gndi&e că Harr@ ar )utea &ă!i ceară
a&ta' Ar fi trebuit &ă &)ună că galeria era doar ornamentală'
!Am fo&t lă&at &ă .n2eleg că ai dificultă2i &ă urci &cările'
Scli)irea din oc6ii lui Harr@ fu u1or e&tom)ată de
dezamăgire'
- ă mi1c .ncet 1i &tngaci'
!A&ta e tot: zi&e A$endale' Nu am nici o .ntlnire )re&antă'
Tu:
Ro&e &tătea .n )ragul u1ii de la bibliotecă0 mută ca un )r1
1i .l )ri$ea )e fratele ei care e3)lora galeria0 .n tim) ce
A$endale .i ră&)undea răbdător la .ntrebări' 4in cnd .n cnd
6o6otele lor de r& ră&unau .n .ncă)ere0 1i oc6ii ei &e um)leau
de Se
lacrimi'
trezi&e ca .ntr!o cea2ă letargică 1i de&co)eri&e că
A$endale nu era .n )at0 a1a că )orni&e &ă!l caute0
)re&u)unnd că era .n bibliotecă' Nu &e a1te)ta&e .n&ă la
tabloul care o .ntm)ina&e'
Erau o com)anie &tranie ! c6i)e1ul duce 1i fratele ei diform
!0 dar &ă!i $adă .m)reună0 cum &e .nc6ega .ntre ei o )rietenie0
.i )u&e&e .n )ie)t o g6eară care &e )rea )oate &ă nu o mai
la&e $reodată &ă in&)ire )rofund' Era a1a de e$ident că Harr@
.l adora )e A$endale0 că ace&ta era )entru el fratele mai mare
)e care nu!l a$u&e&e niciodată'
Amabilitatea lui A$endale''' nu &e a1te)ta&e la ea' Se
a1te)ta&e ca ducele &ă fie tolerant' Nu &e gndi&e că .l $a
acce)ta )e Harr@ a1a cum o făcu&e' 4e1i0 .n ciuda
im)erfec2iunilor lui0 Harr@ a$ea darul de a fi fermecător0 cnd i
&e oferea ocazia' "roblema era că foarte )u2ini .i acordau
acea&tă 1an&ă' ult )rea mul2i .l 5udecau du)ă .nfă2i1are 1i nu
$edeau mai de)arte'
;i de&)re ea &e )utea &)une .n&ă la fel bărba2ii .i $edeau
&nii 1i )re&u)uneau că nu e3i&ta mai mult la ea' A$endale
.n&ă nu făcea a1a'
.l )ri$i 1icum
de&c6ide ia eio fucarte
inima mare0 A$endale
.n )ericol' o )une )earătă
o mă&u2ă 1i o
cu degetul
ce$a0 &e .ntoar&e .ntr!o )arte 1i $orbi0 iar Harr@ &e dădu mai
a)roa)e &ă )ri$ea&că )agina re&)ecti$ă' (6iar 1i de la
di&tan2a aceea Ro&e $ăzu e3)re&ia de &ur)riză care trecu
)e&te c6i)ul lui Harr@ .nainte de a izbucni .n r&'
(u un zmbet larg0 ma&culin0 care trăda un &ecret )e care
cei doi bărba2i .l .m)ărtă1eau0 A$endale .l bătu )e umăr' Harr@
ridică )ri$irea'''
- Ro&e>

Era e$identă .n e3)re&ia lui .ncntarea că o &ur)rin&e&e'


Ro&e 1i!ar fi dorit &ă nu o fi ob&er$at' I!ar fi )lăcut mai mult &ă
rămnă acolo zile .n 1ir 1i &ă!i )ri$ea&că'
Harr@ &e a)ro)ie 1c6io)ătnd de balu&tradă0 1i ei i &e tăie
re&)ira2ia la gndul că ar fi )utut &ă cadă de acolo'
!Ai gri5ă0 &cum)ule>
!E3i&tă o &cară a&cun&ă0 &trigă el .n 5o&0 arătnd &)re ea'
%rcă 1i tu'
Atunci $ăzu 1i ea rafturile care erau de fa)t o u1ă
.ntrede&c6i&ă' Lui Harr@
&ecret0 &ă!l cerceteze' i!arrecuno&cătoare
.i era fi )lăcut &ă de&co)ere alco$ul
lui A$endale că i!l
arăta&e fratelui ei'
%rcă 1i ea &cara in &)irală0 .ncercată de un &entiment de
$erti5 1i ame2eală0 uimită că Harr@ &e de&curca&e' .n ca)ătul ei
o a1te)ta A$endale'
- ă tem că fratele tău a deci& că aici e zona lui )referată
din ca&ă0 zi&e el0 .ncolăcindu!1i degetele fierbin2i de ale ei 1i
conducnd!o la galerie' "a1ii lor ră&unau ca$erno& .n 5urul lor0
&unetele fiind reflectate de ta$anul boltit'
- .ndrăzne&c &ă &)un că nu!l condamn'
!"ri$e1te toate a&tea0 Ro&e0 zi&e Harr@0 alăturndu!li!&e'
%nele dintre ele &unt căr2i e3trem de $ec6i' Antic6ită2i' Au alt
miro& dect cele noi'
El ob&er$a&e a&ta' "erce)ea att de multe &ubtilită2i'
!A1a e0 nu:
Ro&e ob&er$ă că ma&a era goală acum'
- %nde e cartea )e care 2i!o arăta A$endale:
Harr@ ro1i8 A$endale .1i dre&e gla&ul 1i a)oi o )ri$i )e &ub
&)rncene'
!O mică obrăznicie' O &ă!2i arăt mai trziu0 dacă $rei'
-
.mi coru)i fratele:
!Ab&olut'
7ără &ă &e )oată ab2ine0 Ro&e izbucni .n r&' Nu era nici un
fel de remu1care .n )urtarea lui' Ea .ncerca&e cu atta tărie
&ă!l ferea&că )e Harr@' Oare .i făcu&e un de&er$iciu: Era un
bărbat tnăr care a$ea curiozită2ile unui tnăr' .n )ri$in2a a&ta
A$endale i!ar &er$i fără .ndoială dre)t )rofe&orul )erfect'
!Atunci )oate că ar trebui &ă $ă la& acum0 zi&e Ro&e'
Harr@ că&că oc6ii de uimire0 iar A$endale .i zmbi doar
)ozna1'
!(red că am terminat )entru &eara a&ta' Harr@ .mi &)une că
.i cite1ti ade&eori' "oate că ai $rea &ă o faci acum'
Se in&talară .ntr!un col2 confortabil al galeriei0 a)roa)e de
fere&tre' 7otoliile erau adnci 1i )lu1ate0 )erfecte ca &ă te
cuibăre1ti .n ele0 de1i doar Ro&e fu aceea care )rofită de a&ta'
Harr@ &e a)lecă .n fa2ă0 mereu atent0 iar A$endale &e lă&ă )e
&)ate'
4u)ă ce .i aruncă o )ri$ire lui A$endale0 Harr@ luă aceea1i
)ozi2ie0 att ct era .n &tare0 1i lui Ro&e .i tre&ări inima' Era
cum
aducănu)e&eHarr@
)oateaici'
mai bucuroa&ă că A$endale .i )ro)u&e&e &ă!l
.i .ntin&e O mie şi una de nopţi 1i ea .nce)u &ă citea&că
Aladin 1i lam)a fermecatăK' Se trezi că .1i dore1te &ă fi a$ut o
mie 1i una de no)2i ca acea&ta'

(a)itolul *+

.n tim) ce .mbrăca o roc6ie ro1ie0 Ro&e nu &e )utu ab2ine


&ă nu recunoa&că fa)tul că Harr@ &e in&tala&e de&tul de
confortabil in &ă)tămna ce trecu&e de cnd $eni&eră la
9uc?land "alace' 4e$ora căr2ile0 &e )limba )rin grădină 1i
erric?0 Sall@ 1i #o&e)6 $eni&eră de două ori &ă ia cina cu ei'
.n fiecare du)ă!amiază A$endale .i făcea cte o &ur)riză
un clo$n acrobat ac2ionat cu c6ei2ă8 o )i&tă de cur&e
mecanică0 .ntin&ă )e o bună bucată din &alon0 care .l făcea )e
Harr@ &ă )arieze entuzia&t a&u)ra rezultatelor0 c6iar dacă
.ntotdeauna c1tiga acela1i cal8 un caleido&co)0 un tele&co)'
Seara trecută cerul fu&e&e lim)ede 1i ie1i&eră .n grădină &ă
ob&er$e
(nd &telele'
A$endale .i ceru&e a1adar &ă!l .n&o2ea&că .n &eara
aceea la teatru0 Ro&e nu &e con&ideră .ndre)tă2ită &ă!l refuze'
El .i dedica lui Harr@ mult mai mult din tim)ul lui dect &e
a1te)ta&e ea 1i nu era dre)t ca orele )e care le )etrecea
&ingură cu A$endale &ă fie doar cele din noa)te0 cnd &e
retrăgeau'
eritau &ă )etreacă o &eară .m)reună' Harr@ fu&e&e teribil
de in2elegător' (nd .i )ro)u&e&e &ă trimită du)ă erric?0 &ă!i
2ină com)anie0 Harr@ .i &)u&e&e că )referă &ă fie &ingur'
4ucele .i dădu&e )ermi&iunea &ă deza&ambleze )i&ta de
alergări0 1i Harr@ abia a1te)ta &ă de&cifreze cum func2ionează'
Ro&e )ri$i dincolo de imaginea ei reflectată .n oglindă 1i .l
$ăzu )e A$endale cum .1i .mbrăca redingota' 4e acum ar fi
trebuit &ă nu &e mai bucure att de mult )ri$indu!l cum &e
.mbracă0 de1i )refera ca el &ă!1i &coată 6ainele' Oare
noutatea nu ar fi trebuit &ă &e tocea&că0 n!ar fi trebuit &ă &e
)licti&ea&că unul de altul:
Edit6 fi3ă ultimul )ie)tene de &idef .n )ărul lui Ro&e0 a)oi
.ntin&e mna du)ă colier'
- ă ocu) eu de a&ta0 zi&e A$endale0 $enind .n &)atele lui
Ro&e'
(nd el .i )otri$i &u)erba bi5uterie .n 5urul gtului0 Ro&e abia
dacă &e mi1că' .l urmări cu )ri$irea0 $ăzu &cli)irea a)reciati$ă
din oc6ii lui 1i deci&e &ă ia bi5uteria cu ea cnd $a )leca0
)entru că $a fi o minunată amintire a tim)ului )etrecut
.m)reună' Va )utea &ă!1i amintea&că &enza2iile )e care i le
&trni&e cnd el i!l )u&e&e la gt'
- ul2ume&c0 zi&e ea cnd A$endale termină'

Ro&e .nce)u &ă!1i tragă )e mnă o mănu1ă0 1i el făcu un


)a& .na)oi' .l $ăzu In oglindă cum &e .ncruntă'
- Hmmm0 murmură el'
(nd mănu1a a5un&e cum trebuie0 dea&u)ra cotului0
.nce)u &ă 1i!o )ună )e a doua'
- (e &!a .ntm)lat: .l .ntrebă'
!(e$a nu mi &e )are tocmai cum trebuie'
(nd 1i ultima )arte a mănu1ii de )iele fu fi3ată0 Ro&e &e
ridică 1i &e du&e la oglinda mare' Se )ri$i0 .ntorcndu!&e 1i )e
o )arte 1i )e cealaltă'
- Eu nu $ăd &ă!mi li)&ea&că nimic'

!"oate doar
.nc6eietură a&ta0 cuzi&e
o bră2ară 1i0 lundu!i
rubine mna0
1i diamante0 .i )otri$i
)e care a)oi la
i!o
)rin&e .n .nc6izătoare'
!A$endale'''
- Să nu &)ui nu0 adăugă el0 retezndu!i orice obiec2ii 1i
ridicnd )ri$irile &)re ea' Nu ai dect &ă nu o iei cu tine cnd
)leci0 de1i e&te de la Harr@'
- Harr@ nu are bani ca &ă cum)ere a1a ce$a'
!Azi du)ă!amiază l!am .n$ă2at &ă 5oace )o?er' !a bătut
măr'
Ro&e 1tia cu certitudine că A$endale tri1a&e ca &ă &e la&e
bătut0 .i )rin&e obrazul .n )almă'
- Nu mă a1te)tam &ă fii a1a de bun'
- Nu &unt &igur că mă a1te)tam nici eu0 dar nu &unt cu totul
altrui&t' 4acă nu )lecăm mai curnd0 o &ă ratăm ridicarea
cortinei' 4acă nu $edem )ie&a de la .nce)ut0 o &ă &tricăm
toată &eara'
Ro&e .1i )u&e )e bra2 ca)a 1i .l urmă )e coridor0 cobornd
a)oi &cările'
!(e )ie&ă $edem:
!O dramă .ntrebă ea'
&6a?e&)eariană0 fără .ndoială' (ontează:
!Nu0 )robabil că'''
.ncremeni )e loc atunci cnd .l $ăzu )e Harr@ .n 6olul de la
intrare0 rznd &)re ea' "urta )antaloni negri0 o redingotă
neagră0 căma1ă albă0 o 5iletcă gri 1i o la$alieră .nnodată
)erfect' .n mna cu care &e &)ri5inea )e ba&tonul lucio& 2inea
un 5oben de )o&ta$'
!A$endale0 1o)ti ea'
4ucele &e o)ri&e o trea)tă mai 5o& ca ea0 1i acum Ro&e &e
o)ri la el' I &e frngea inima din cauza bunătă2ii lui0 dar 1i din
cauza cruzimii )e care el o )ro$oca in$oluntar'
- Nu )utem &ă!l luăm cu noi'
!Ro&e0 ai .ncredere .n mine>
(u $orbele &ugrumate de lacrimi0 Ro&e clătină din ca)'
A$endale nu .n2elegea cum era cnd lumea dădea cu oc6ii de
Harr@ )entru )rima dată' 4ucele .i crea&e .n re1edin2a lui un
refugiu0 dar .n afara ei nu!i )utea controla )e ceilal2i 1i nici
reac2iile lor' Nu!l )utea &cuti )e fratele ei de ru1inea de a i &e
aminti ct era de diferit'
A$endale .i luă fa2a .n mini'
-
Lo5a mea
1i nimeni e .n$adă'
n!o &ă!l .ntuneric' O &ă &tea )e &caunele din &)ate
- 4ar tot trebuie &ă a5ungă )nă acolo'
- .ntr!o $reme am fo&t .ncurcat cu o actri2ă' ;tiu o intrare
)rin &)ate' Singurii care .l $or $edea &unt cei )e care i!am
)lătit bine ca &ă nu &e manife&te nicicum 1i &ă!1i 2ină gura' O
)ri$i adnc .n oc6i' .mi aminte&c uimirea ta din &eara cnd am
fo&t .m)reună la teatru0 felul in care ai re2inut fiecare a&)ect'
Acum 1tiu că .ncercai &ă!i redai toate detaliile lui Harr@ atunci
cnd te .ntorceai' 4ă!i ocazia &ă le trăia&că )e cont )ro)riu'
Era .n firea lui Ro&e &ă fie )rotectoare cu fratele ei0 &ă
.ncerce &ă!l &cutea&că de toate &uferin2ele )o&ibile0 dar nici
măcar )uii )ă&ărilor nu ar .n$ă2a $reodată &ă zboare dacă nu
ar fi &ili2i &ă )lece din cuib' Ro&e tra&e adnc aer .n )ie)t0
ble&temndu!1i cor&etul )entru că nu )utea &ă re&)ire att de
adnc )e ct ar fi $rut'
!4a0 bine'
.l luă )e A$endale de bra20 lini1tită &ă!i &imtă )uterea0
ab&orbin! du!i for2a )nă ce degetele tremurnde i &e calmară0
1i continuă &ă coboare &cările' A5un&ă .n 6ol0 &ur&e cu toată
inima'
!Vai0 Harr@0 ce elegant e1ti>
Harr@ confirmă din ca)0 )ri$ind cnd la ea0 cnd la
A$endale'
- 4ucele are un croitor de&ă$r1it0 care mi!a făcut o $izită'
!A1a zic 1i eu'
!Trebuie &ă )lecăm0 zi&e A$endale calm 1i .1i )u&e mna
)e &)atele ei0 alungndu!i 1i ultimele temeri că teatrul ar fi fo&t
o idee groaznică'
Harr@ .1i )u&e 5obenul )e ca)0 dar )ălăria nu!i &tătea c6iar
cum trebuie' Ro&e i!o .ndre)tă cum )utu mai bine0 a)oi zi&e
!"erfect'
Odată a5un1i .n tră&ură0 Ro&e &e trezi &ingură )e banc6etă0
.n tim) ce amndoi gentlemenii &e a1ezară .n fa2a ei' E$ident0
A$endale .l in&trui&e )e Harr@ de&)re etic6eta )ri$ind locul
unde trebuie &ă &tea gentlemanul' 7elinarul era a)rin&0 dar
)erdelele erau tra&e la geamuri'
!Ai fo&t &ur)rin&ă0 Ro&e: o .ntrebă Harr@'
- 7oarte'
!Harr@ a murit de nerăbdare toată ziua0 ca &ă!2i &)ună0 zi&e
A$endale' 4e ce crezi că l!am 2inut ocu)at cu 5ocul de căr2i
toată du)!amiaza:
!L!am bătut' La fiecare mnă0 e3ultă fratele ei0 1i Ro&e abia
&e ab2inu &ă nu!i atragă aten2ia că nu era bine &ă te lauzi cu
$ictoriile'
!E1ti foarte i&te20 Harr@'
4ar 1i A$endale era la fel' I&te2 1i bun' Su&2inea că nu 1tie
nimic de&)re bunătate0 dar de fa)t &e )are că 1tia foarte
multe'
Ro&e .1i dădu &eama cu &)aimă că .nce)ea &ă &e
.ndrăgo&tea&că de el' (um $a &u)ra$ie2ui cnd el nu $a mai
face )arte din $ia2a ei: Nu )entru )ro)ria ei )er&oană .1i făcea
gri5i0 ci )entru inima0 )entru &ufletul ei' El le era 6rana0 el le
2inea .n $ia2ă'
Ro&e &e 2inu&e la di&tan2ă de toată lumea .n afară de cei
din cercul ei &trmt' "e aceia .i iubea ne&)u&0 dar nu la fel
cum .l iubea )e A$endale' Era ca 1i cum el de$eni&e cum$a
)arte din ea' .nce)u&e &ă 1tie lucrurile )e care a$ea &ă le
&)ună .nainte de a le ro&ti' 4e fiecare dată cnd .l $edea0
bucuria o co)le1ea'
cinci minute de cndNu conta că
.l $ăzu&e' nu trecu&eră
Acum mai mult
$oia &ă .ntindă de1i
mna
&ă!l atingă0 &ă!l ia .n bra2e0 &ă!1i a1eze ca)ul )e umărul lui'
- 4e cnd )lănuie1ti toate a&tea: .l .ntrebă ea'
!A)roa)e de la .nce)ut'
!Ai fi )utut &ă!mi &)ui 1i mie'
!;i &ă &tric toată di&trac2ia: Nu )rea cred'
!N!am 1tiut că fră2iorul meu e att de talentat cnd e $orba
&ă )ă&treze un &ecret'
- Sunt cel mai bun0 zi&e Harr@'
- 4acă mă gnde&c la balon 1i la &ecretul de acum0 .nce)
&ă cred că n!ar trebui &ă $ă mai la& &inguri0 ca &ă )une2i lucruri
la cale'
- Eu 1i ducele &untem )rieteni' "rietenii )un la cale
a$enturi'
(u$intele &e $ălureau )e&te ea0 )rin ea0 1i Ro&e &e .ntrebă
dacă
Harr@ .1i dădea &eama ct de formidabil era că un bărbat
cu )ozi2ia &ocială a lui A$endale era )rietenul lui' 4ar oare 1i
ducele .n2elegea că Harr@ era )rieten cu el doar )entru unicul
moti$ că .l )lăcea: "e fratele ei nu!l im)re&iona a$erea0 rangul
&au )ozi2ia'ceEl făcea
lor' (eea 5udeca&ăoamenii du)ă ceea
fie formidabil că ce $edea
Harr@ .n &ufletul
)utea &ă o
iubea&că'
Tră&ura &e o)ri cltinndu!&e0 1i Ro&e &im2i cum .i re$ine
&tarea de ner$ozitate'
!A1te)ta2i aici0 le ordonă A$endale 1i cobor. din tră&ură'
Ro&e &e uită )e du)ă )erdelu2a fere&trei 1i .l $ăzu urcnd
cte$a tre)te0 )nă la o u1ă' 7olo&indu!1i măciulia ba&tonului0
bătu0 )ri$ind din cnd .n cnd .n 5ur'
- (e face: 1o)ti Harr@'
- A1tea)tă &ă!i ră&)undă cine$a la u1ă' Se )are că &untem
)e o alee lăturalnică'
Ro&e $ăzu cum u1a &e de&c6ide 1i auzi ni1te $oci0 de1i nu
)utu di&tinge ce anume &e $orbea' A)oi A$endale &e .ntoar&e
la tră&ură'
(nd &e a)ro)ie0 un $alet .i de&c6i&e )ortiera 1i A$endale
.ntin&e mna &ă i!o )rindă )e a lui Ro&e'
!Totul e&te aran5at'
O a5ută .nti )e ea &ă coboare0 a)oi 1i )e Harr@' .i condu&e
.n &u& )e tre)te
1i .ntunecată0 1i trecură
care de u1ă0
dădea &)re alteintrnd
&cări' .ntr!o .ncă)ere mică
.i .ntm)ină un bărbat .mbrăcat elegant0 cu un felinar .n
mnă'
!Vă rog &ă a$e2i amabilitatea &ă mă urma2i'
Se luară du)ă bărbat 1i urcară ni1te &cări .ngu&te0 Ro&e0
urmată de A$endale care .l &u&2inea )e fratele ei' A5un1i
gfind .n ca)ătul &cărilor a1te)tară ca bărbatul &ă dea )u2in
la o )arte ni1te dra)erii groa&e 1i &ă &e uite )rintre ele' A)oi le
2inu cu mna 1i )ă1i .na)oi )e coridor0 făcndu!le &emn &ă .l
urmeze'
A5un&eră fără nici un incident .n lo5a lui A$endale' Ro&e
ră&uflă u1urată0 dnd drumul re&)ira2iei )e care nici nu!1i
dădu&e &eama că 1i!o 2inu&e0 1i &e a1eză .n fotoliul dintre
Harr@ 1i A$endale' .1i dădu &eama cu ce .ncntare
co)le1itoare )ri$ea Harr@ .m)re5urul lui'
!E&te e3act a1a cum mi l!ai de&cri&0 1o)ti el0 doar că e 1i
mai frumo&'
- ;tiam eu că de&crierile mele nu )ot &)une totul'
- (um ai )utea oare &ă!i &ur)rinzi e&en2a: Nu &e )oate
dect )rin )ro)rie e3)erien2ă0 zi&e Harr@0 a)oi &e a)lecă )u2in
.n fa2ă' To2i oamenii aceia' Nu mă )ot $edea:
- Nu0 ctă $reme rămnem aici0 .n &)ate0 zi&e A$endale'
4ar c6iar dacă ne!ar $edea0 nu ne $or deran5a'
- 4in cauză că e1ti duce: .ntrebă Harr@0 uitndu!&e &)re el'
- E3act0 confirmă A$endale0 zmbind .ncrezător'
Ro&e .n2ele&e .n&ă că era mai mult dect att' Era din
cauză că A$endale nu ar fi .ngăduit!o' Ar fi luat )ozi2ie0
.ntocmai cum făcu&eră 1i &trămo1ii lui )e cm)ul de lu)tă' ;i!
ar fi dorit &incer ca el &ă nu fi aflat niciodată de Harr@0 )entru
că totul era acum altfel0 )entru că fu&e&e a1a de )reocu)ată
mereu0 gri5ulie &ă!l )rote5eze )e Harr@0 .nct nu mai reu1i&e
&ă!1i )rote5eze inima' A$endale &e &trecura&e )e &ub )a$ăza
ei 1i &e cuibări&e acolo' Totu1i0 nu )utea &)une că regretă0
c6iar dacă 1tia ce durere o &ă!i )ro$oace de&)ăr2irea lor' 4ar
nu $eni&e .ncă $remea aceea'
Ro&e &e .ntin&e 1i cu)rin&e mna )e care A$endale 1i!o
2inea )e coa)&ă' El .1i .ntoar&e )ri$irea .ntunecată &)re ea0 .i
luă mna 1i .nce)u &ă!i &coată .ncet mănu1a0 milimetru cu
milimetru0 agonizant de .ncet' .ntreaga ei fiin2ă .ncremeni'
(nd
.m)letitermină0
degeteleA$endale .1i &coa&e
cu ale ei' 9ărbatulambele
ace&tamănu1i 1i a)oi de
nu &e temea .1i
nimic0 nici de cezura &ocietă2ii0 nici de ge&turile )e care nu ar fi
trebuit &ă le facă' "entru o cli)ă ct o bătaie &curtă de inimă0
Ro&e .ndrăzni &ă $i&eze că A$endale ar )utea &ă afirme că era
a lui' (ă &!ar )utea a)ro)ia de balu&trada lo5ei0 &ă o tragă
lngă el 1i &ă &trige că o iube1te0 că o $a face duce&a lui'
.n cli)a următoare 1i!l imagină )e Tin&dale .n mul2ime0
&ărind .n )icioare 1i arătnd!o cu degetul0 dema&cnd
im)o&toarea care era' O 6oa2ă0 o e&croacă0 o far&oare' (u
nimic mai bună dect tatăl ei0 cu eli3irul lui miraculo&' (e
ru1ine ar atrage a&u)ra lui A$endale )roce&ul ei> 4urerea )e
care i!ar )ro$oca!o dacă nu i!ar rămne alături0 &ă o &u&2ină0
agonia )e care ar trăi!o dacă ar rămne'
So2ia unui duce nu ar )utea &ă di&)ară .n cea2ă'
!(e &!a .ntm)lat: 1o)ti el'
Ro&e &cutură din ca) 1i ridică minile lor .m)reunate0 &ă!i
&ărute )umnul &trn&'
! Sunt doar recuno&cătoare )entru &eara a&ta'
A$endale mi5i oc6ii0 1i Ro&e .1i dădu &eama că el nu o
credea' Totul era mult mai dificil )entru că el )utea &ă!i
g6icea&că
Auzi un a1a de u1or
&u&)in 1i &eminciunile'
uită la Harr@0 care &e a)leca&e .nainte
odată ce cortina era tra&ă 1i dez$ăluia &cena' Era gata &ă!l
a$ertizeze &ă aibă gri5ă0 dar nu &e &im2i .n &tare &ă ri1te &ă!i
&ugrume entuzia&mul' Seara aceea era o ocazie incredibilă0
.ncă una )e care ea nu ar fi )utut &ă i!o ofere niciodată'
A$endale a$ea .n&ă )uterea0 for2a materială0influen2a
nece&ară )entru a face &ă &e .ntm)le orice' A1a că Harr@ era
acum la teatru'
Re)rezenta2ia .nce)u0 1i Ro&e &e a)lecă &)re A$endale'
!Actri2a ta e )e &cenă a&tă!&eară:
Nici ea nu 1tia de ce )u&e&e .ntrebarea0 de ce &im2ea
.n2e)ătura aceea de gelozie0 că el 1i!ar fi )utut )etrece &eara
rememornd cli)ele trăite alături de o altă femeie'
- Nu0 ră&)un&e el .n 1oa)tă'
- "robabil că era foarte frumoa&ă'
!(a &ă fiu .ntru totul &incer0 abia dacă .mi mai aduc aminte
cum arăta'
Ani .n 1ir de acum .ncolo0 du)ă ce nu $or mai fi .m)reună0
oare 1i de&)re
!A&ta ea $alucruri
nu &)une &)une)rea
la fel:
frumoa&e de&)re &entimentele
tale fa2ă de ea'
!Acum o lună a1 fi )utut &ă o de&criu minu2io&0 dar acum e
doar o )alidă amintire' Toate &unt )alide0 Ro&e'
Se &trăduia &ă o lini1tea&că0 &ă &ugereze că ea era cum$a
deo&ebită0 dar Ro&e 1tia că .ntr!o zi 1i ea $a )ăli )entru el' .n
tim) ce .n mintea ei0 .n amintirile ei0 el $a rămne .ntotdeauna
fra)ant de $iu' Oric2i ani a$ea &ă trăia&că0 oric2i bărba2i $a
.ntlni0 ea nu!1i )utea imagina că ar )utea gă&i )e cine$a care
&ă um)le locul )e care el 1i!l făcu&e .n inima ei' "oate că era
nedre)t fa2ă de bărba2ii din $iitor care &!ar )utea a)rinde du)ă
ea0 dar ea .n$ă2a&e de multă $reme că nu toate lucrurile erau
dre)te'
.l 2inu de mnă0 &trngndu!l tare0 1i nu!i dădu drumul nici
cnd .1i .ntoar&e aten2ia &)re Harr@0 care era ca)ti$at0 ab&orbit
de fa&tul0 ac2iunea 1i grandoarea &)ectacolului' Oc6ii lui nu &e
dezli)iră nici o cli)ită de la tabloul care &e de&fă1ura dinaintea
lui' Nu &coa&e nici o $orbă0 nici măcar o dată' Nici măcar un
&unet nu &e auzi de la el' Ro&e 1i!ar fi dorit &ă aibă un tablou
al lui0 )ierdut cum era .n lumea aceea a iluziilor'
(nd
re&tul cortina căzua)laudă
&)ectatorilor0 .n &fr1it0nebune1te0
&e ridică 1izmbind
el0 .m)reună
larg'cuSe
a)lecă &)re Ro&e 1i o .mbră2i1 ca 1i cum darul acelei &eri
$eni&e de la ea'
Ro&e .1i tra&e mnu1a )e mnă0 &e uită la A$endale0
de&co)erind )e c6i)ul lui e3)re&ia unei imen&e &ati&fac2ii'
- .2i mul2ume&c0 zi&e ea .ncet'
A$endale .1i trecu mna )e gtul ei0 o &ărută u1or )e
tm)lă 1i .i 1o)ti
!Am făcut!o )entru tine'
Ro&e răma&e cu re&)ira2ia tăiată 1i &im2i o g6eară .n )ie)t
cnd .n2ele&e că tot ceea ce făcea el era )entru ea0 ca &ă!i
creeze ei amintiri0 &ă!i u1ureze &entimentul $ino$ă2iei )entru
că nu!i )utea oferi fratelui ei o $ia2ă mai u1oară' Oare ea
crezu&e cu ade$ărat că 1i!ar fi )utut .ncălca )romi&iunea de a
rămne0 c6iar 1i cu Tin&dale )e urmele ei:
A1te)tară )nă cnd foaierul &e goli de lume0 ca &ă )oată
lua drumul &)re &cări 1i &)re ie1irea din &)ate' Harr@ nu &)u&e
nimic )nă K ce nu a5un&eră .na)oi .n tră&ură 1i .n drum &)re
ca&ă'
)arcă 4oar
du)ă că
cede a&tă datăalături0
o a$u&e&e A$endale &e a1eză
.n lo5ă0 nu eralngă
gata Ro&e0 de
.ncă &ă
&e de&)artă de ea' .1i .m)leti iar degetele cu ale ei0 1i Ro&e
regretă că .1i )u&e&e din nou mănu1a'
!.2i mul2ume&c0 domnule duce0 zi&e Harr@'
- (u )lăcere'
!Acum ce crezi că fac: Oamenii de )e &cenă:
- Se culcă 1i &e )regăte&c )entru un alt &)ectacol mine'
!I!a deran5at că ne!am uitat la ei:
- Nu0 a&ta e&te ce $or 1i ei'
- Harr@0 nu e la fel ca la tine0 .ncercă Ro&e &ă!i e3)lice' Hi
$or &ă!i di&treze )e oameni'
!;i e rău că eu n!am $rut: .ntrebă el'
!Nu0 &cum)ule' %na e &ă ai )a&iunea de a da $ia2ă unor
)ie&e de teatru0 &ă ai dorin2a de a 5uca 1i cu totul altce$a &ă fii
&ilit &ă faci ce$a ce tu nu $rei'
Harr@ .ncu$iin2ă0 1i Ro&e &)eră că a .n2ele&' Sigur nu $oia
ca el &ă!1i dorea&că &ă fi fo&t de acord cu tentati$a tatălui lor
de a )rofita de )e urma neobi1nuitei boli a lui Harr@'
!Tu e1ti &ilită &ă faci lucruri:
A$endale &e .ncordă lngă ea0 a1te)tnd cu &iguran2ă ca
ea
Ro&e &ă!ia$u&e&e
e3)lice )o&ibilitatea
de&)re .n2elegerile )e "rima
&ă aleagă' care ledată
făcu&eră' 4ar&ă
ar fi )utut
)lece' Nu0 nu ar fi )utut' Ro&e .l dori&e la fel de tare )e ct o
dori&e 1i el )e ea' A doua .n2elegere''' 1i acolo a$u&e&e de
ale&' Sau )oate că &e gndea la toată $ia2a ei 1i cum ea
)re&u)u&e&e &ă aibă gri5ă de Harr@ .ncă de la $r&ta de )atru
ani'
- Harr@0 ar trebui &ă mă cuno1ti de&tul de bine0 &ă 1tii că nu
fac niciodată nimic dacă nu $reau'
Harr@ cli)i0 &e gndi )u2in 1i a)oi zi&e
!A fo&t o &eară &)lendidă'
- 4a0 a1a e0 ră&)un&e Ro&e0 recuno&cătoare că fratele ei nu
a$ea de gnd &ă!1i continue ideea de&)re lucrurile )e care le
făcu&e ea' 4oar )entru că ea &im2i&e ade&eori că nu a$u&e&e
.ncotro0 nu .n&emna că &e 1i &im2i&e &ilită &ă le facă'
(nd a5un&eră aca&ă0 Gerald .i a1te)ta ca &ă!l a5ute )e
Harr@'
!Ne $edem mine0 &cum)ule0 zi&e Ro&e0 &ărutndu!1i
fratele )e obraz'
-
.lNoa)te
)ri$i cum bună0 Ro&e' Noa)te
tra$er&ează 6olul0 bună0 domnule
cu )a&ul duce'
ce$a mai lent0 cu o
)o&tură 1i mai dezec6ilibrată0 c6iar 1i &)ri5init .n ba&ton'
- "oate că Sir Billiam ar )utea &ă!l con&ulte mine'
- O &ă!i trimit $orbă'
- ul2ume&c'
Se .ntoar&e cu fa2a &)re el' Niciodată nu!i $a fi nimănui a1a
de .ndatorată cum .i era lui' 4acă ar fi &)u& ce gnde1te0 1tia
că l!ar fi iritat0 că ma3ilarul i &!ar fi .ncle1tat 1i că buzele i!ar fi
de$enit o linie rigidă' Ro&e .n2elegea att de multe la el0 .nct i
&e )ărea ca 1i cum el de$eni&e o )arte din ea' "utea &ă!1i dea
&eama de di&)ozi2ia .n care era a1a cum nu reu1i&e niciodată
&ă!1i dea &eama la al2ii'
- i &e )are intere&ant că Harr@ nu a comentat nimic
de&)re bră2ara mea0 2innd cont de fa)tul că e un dar din
)artea lui' i!a1 fi .nc6i)uit că $a fi .ncntat că o )ort'
- (red că era )ur 1i &im)lu )reocu)at de a$entura )e cafe a
trăit!o mergnd la teatru'
Ro&e &e a)ro)ie de el 1i .1i )etrecu bra2ele .n 5urul gtului
lui'
- (red0 E3celen2ă0 că nu &unt &ingura care minte'

-
!ai
Nu )rin&'
)ăru deloc &u)ărat din acea&tă cauză' O ridică .n bra2e
1i o du&e .n &u& )e &cări' (u degete agile0 Ro&e .i de&făcu
r

- Lorraine O-feath
------------

la$aliera0 &im2ind cu fiecare fibră freamătul de antici)are care


$ibra .n ea'
- "robabil că nu $oi a$ea ne$oie de Edit6 a&tă!&eară'

-
OVoi face
făcu eu onorurile
.ntr!ade$ăr de a tecădezbrăca'
&ă &imtă era o onoare )entru el &ă o
dezbrace0 .ncet0 )ro$ocator0 &rutndu!i )ielea0 fără &ă )ară
că i!ar fi di&)lăcut $reodată' O ruina&e )entru oricare alt
bărbat' (nd el $a termina cu ea0 Ro&e a$ea &ă!1i )etreacă
re&tul $ie2ii .n &ingurătate 1i nu $a regreta nici o cli)ă'
(olec2iona&e ace&te momente0 aduna&e detaliile lor0 )nă
cnd de$eni&e co)le1ită de nebunia felului .n care erau
.m)reună' Ani la rnd de acum .ncolo0 ea $a )utea &ă!1i
ea &e educa&e
amintea&că )nă
& 1inu!i
cel&ca)e
mai mic
nimic0
amănunt0
ca &ă!i)entru
)oată c
a)oi
anide&crie
la rnd
lui Harr@ fiecare a&)ect al lucrurilor )e care le $ăzu&e'
Nu &e )unea )roblema &ă!i .m)ărtă1ea&că $reodată ce$a
din tot ce trăia acum' Nu0 amintirile ace&tea erau doar )entru
ea0 ca &ă!i 2ină de cald atunci cnd oa&ele .i $or fi de$enit
fragile 1i )ielea0 ca )ergamentul' .1i $a reaminti felul .n care
&tătea .ntin&ă .n )at 1i .l urmărea cum &e dezbracă0
nedezli)indu!1i )ri$irea de la ea' 7elul .n care )ă1ea &)re ea0
ca o uria1ă felină0 cu membrele lungi0 mu1c6ii )uternici0 1i &e
.ntinde lngă ea' Su)erbă )erfec2iune'
Ar fi )utut &er$i ca model )entru )artea ma&culină a
&cul)turii din fntnă' .n2ele&e .ntr!o &trăfulgerare că )robabil
a1a &e 1i .ntm)la&e' .n tinere2e0 arogant0 .ndrăzne2 1i
.ncrezător .n ma&culinitatea &a' 7u&e&e a1a de ab&orbită de
forma i&)ititoare a acelei &iluete0 că abia dacă băga&e de
&eamă c6i)ul' Ru1ine &ă!i fie> Ea0 care ur&e mereu felul cum
tru)ul ei le di&trăgea bărba2ilor aten2ia0 &e făcu&e $ino$ată de
acela1i lucru'
4ar0 )e de altă )arte0 de ce &!ar fi uitat la fa2a oricărui alt
bărbat ! fie el .n carne 1i oa&e &au din marmură ! cnd a$ea
acum dea&u)ra
făcut' Oc6ii ei unul
lui negri att de
ardeau de incredibil
dorin2ă0 1ide frumo&
Ro&e 1i de bine
&e minună că
A$endale .ncă dorea &ă fie cu ea0 că du)ă toate ace&te no)2i0
)a&iunea continua &ă ardă0 toridă 1i neclintită'
A$endale .1i lă&ă ca)ul .n 5o& 1i .i cotro)i gura' Ro&e &ăltă
1oldurile 1i .i )rimi mădularul minunat de lung' Se mi1cară la
uni&on' Senza2iile &)oriră0 co)le1indu!i )nă ce nu mai
e3i&tară dect ei0 )nă ce orga&mul e3)lodă'
Ro&e 1tiu că $a $eni ziua cnd 1i inima ei $a face la fel'

(a)itolul *

Harr@ &e .nc6eie la căma1a )e care talentatul croitor al


ducelui i!o făcu&e ca & o )oarte atunci cnd &tătea .n ca&ă'
aterialul moale &e &im2ea minunat )e )ielea lui 1i .l făcea &ă
&imtă ca 1i cum .l mngiau .ncontinuu cele mai delicate
mini'
Nu mai e mult0
Sir Billiam nu!i a1a:
.1i .nc6i&e cu o.ntrebă el cu
)ocnitură $oce 5oa&ă'
geanta neagră 1i zi&e
- 4a0 a1a cred'
- Să nu!i &)une2i lui Ro&e'
edicul dădu afirmati$ din ca)0 .l )ri$i 1i .n oc6i i &e citea
regretul « nu &e mai )utea face nimic'
- 4acă a1a $rei &ă tratăm c6e&tiunea0 o $oi face'
- .n mod normal .mi )lace &ă!i fac &ur)rize' A&ta nu $a fi
una din! i re ele0 dar e mai bine a1a'
- Nu crezi că ar fi mai delicat &ă o )regăte1ti:
- Ro&e 1tie că &unt )e moarte' I!a2i &)u& de5a'
- 4a0 mi!e teamă că a1a am făcut'
!Nu trebuie &ă 1tie ct de re)ede &e $a .ntm)la0 ct de
rele &unt lucrurile acum'
- i!a1 dori &ă )ot face mai mult )entru tine'
!A2i făcut foarte multe'
- O &ă!2i mai la& ni1te laudanum .n )lu&'
Harr@ nu obiectă0 de1i nu a$ea de gnd &ă!l folo&ea&că' .l
făcea &ă &e &imtă ame2it' Nu $oia &ă!1i )etreacă dormind
tim)ul care .i mai rămă&e&e' Era im)erati$ &ă .1i termine de
&cri& )o$e&tea' ai erau att de multe căr2i care a1te)tau &ă
fie citite0 attea&au
binecu$ntare lucruri răma&e că
un ble&tem de1tia
făcut'
ctNu
de 1tia
&curtdacă
.i eraera o
tim)ul
răma&0 că erau att de multe e3)erien2e )e care nu le $a trăi'
Am &o&it Ia Londra in miezul no)2ii0 )entru că a1a &o&eam
.ntotdeauna0 oriunde0 ca 1i cum am fi fo&t ni1te infractori )u1i
)e rele0 dar eu 1tiam că .nfă2i1area mea de&figurată 6otăra
felul &ecreto& .n care &o&eam' (6iar dacă )urtam o )elerină
cu glugă0 ori de cte ori ie1eam din ca&ă0 ea nu reu1ea &ă mă
&ca)e de cei 6otăr2i &ă facă rău' Oamenilor le e&te teamă de
ceea ce nu .n2eleg 1i arareori &e &trăduie&c &ă mă .n2eleagă'
Re1edin2a noa&tră era cea mai frumoa&ă dintre toate cele
.n care locui&erăm' .ntr!o &eară0 Ro&e a ie1it .n ora1 1i a doua
zi diminea2ă mi!a de&cri& un club )entru 5ocurile de noroc' Am
fo&t .n acela1i tim) 1ocat 1i intrigat că ea $izita&e un a&tfel de
loc'4ar ea nu era de aceea1i )ărere0 )entru că a .ncercat &ă!
mi creeze cel mai $iu tablou al tuturor celor )e care le $ăzu&e'
Am a$ut &entimentul că o bună )arte din a$entura ei nu mi!o
.m)ărtă1ea0 o )arte care o .n&)ăimnta c6iar' Am .ncercat &ă
nu!mi fac gri5i0 )entru că nu )uteam face nimic0 dar &e )are că
oricum mi!amafăcut'
!T6atc6er zi& că dore1ti &ă mă $ezi'
A$endale &e &mul&e din mi5locul )o$e&tirii 1i &e ridică0 .n
tim) ce Ro&e tra$er&ă biblioteca 1i &e o)ri .n fa2a me&ei de
lucru' Trecu&eră cte$a zile de la incur&iunea lor la teatru'
.nce)u&e &ă &e )licti&ea&că 1i .1i imagina că 1i Harr@ la fel'
#ucăriile mecanice .i )uteau men2ine intere&ul doar un tim)
limitat'
!A1 $rea &ă!l duc )e Harr@ la 4ragonii .ngemăna2i mar2ea
$iitoare 1i .nainte de a te o)une'''
!Am .ncredere .n tine'
(u$intele ei .l izbiră cu o a&tfel de for2ă0 .nct a)roa)e că .l
făcură &ă &e clatine' Nu!1i dădu&e &eama ct de di&)erat era
&ă!i c1tige .ncrederea0 ct de di&)erat $oia att de multe )e
care nu era &igur că le $a )utea ob2ine' Ea era acum cu el
datorită fratelui ei' Va rămne att tim) ct o dorea el0 gra2ie
tuturor lucrurilor )e care le făcu&e )entru a fi &igur că ultimele
zile ale fratelui ei &unt memorabile' A$endale nu a$ea de gnd
&ă!i ia .n nume de rău moti$ele0 dar .1i dădea &eama că .1i
dorea &ă fie mai mult .ntre ei' (6iar dacă &e gndea &ă ignore
trecutul ei )entru a o face duce&a lui0 ră&)underile im)licate
erau
)utut cuelmult
&ă!imai mari &ă
ceară dect 1i!ar fi )utut
acce)te ea imagina'
.ndatoririle (um ardefi
)re&u)u&e
&tatutul de &o2ie a lui0 cnd 1tia că tn5e1te du)ă libertate:
.ntreaga lui $ia2ă de adult nu fu&e&e dect un nemernic
egoi&t0 )reocu)at doar de )ro)riile dorin2e 1i ne$oi' Era un &oi
de toană &tn5enitoare fa)tul că &e gndea &ă &e &c6imbe de
dragul ei0 &ă o la&e &ă )lece0 cnd de fa)t .ncă o dorea cu
di&)erare' Nu 1tia cum ea reu1i&e .n to2i anii aceia &ă aibă
gri5ă de fratele ei0 renun2nd la )ro)riile dorin2e'
!E3celent0 zi&e el0 $e&el0 nedorind &ă trădeze .ndoielile care
.i cotro)eau .ncet con1tiin2a' Hai &ă 2inem totul &ecret fa2ă de
Harr@0 deocamdată' Vrei:
!.2i )lac &ecretele'
- !mi plac surprizele.
4ar &ecretele )uteau duce un om la ruină'
A$endale &tătea .n mode&tul &alon din ca&a mamei &ale0
a1te)tnd ca ma5ordomul &ă o anun2e de&)re &o&irea lui'
4ea&u)ra 1emineului era un )ortret al ei0 .m)reună cu &o2ul 1i
cu cei trei co)ii ai lor' .i ceru&e 1i lui &ă fie )arte din tablou0 dar
el fu&e&e
care )rea
trebuia ocu)at
băut 1i o in )erioada
femeie carere&)ecti$ă0 cu mult =6i&?@
trebuia &ati&făcută' Acum
regreta0 )entru că mama lui .i ceru&e att de )u2ine' Iar el era
)e cale &!i ceară o fa$oare uria1ă'
!B6it>
.i auzi $ocea bucuroa&ă 1i &e .ntoar&e cu &)atele la tablou'
!amă'
Veni &)re el 1i .l .mbră2i1ă &curt0 a)oi .l 2inu la di&tan2ă de
un bra20 ca &ă!l cerceteze0 de )arcă ar fi a$ut )uterea de a!i citi
gndurile' A$endale &e .ntreba de ce la ultima ei $izită nu
ob&er$a&e că )ărul ii de$eni&e u1or argintiu0 iar liniile fine de la
oc6i 1i din 5urul gurii &e adnci&eră 1i de$eni&eră riduri' .nainte
de Ro&e ob&er$a att de )u2ine lucruri'
!Ară2i bine0 zi&e atunci mama lui' 4ar e1ti totu1i tulburat' (e
nu e .n ordine:
- 4e fa)t0 nimic' 4oar că''' "ot &ă mă a1ez:
!A0 &igur că da' Iartă!mi li)&a de maniere' Să &un &ă ne
aducă ceaiul:
!Nu0 eu''' Era ct )e ce &ă!i &)ună că nu $a &ta att de
mult0 dar ceea ce $oia nu )utea fi e3)licat u1or' B6i&?@0 dacă
ai'
Gura ei 4u)ă
ma5ordom' &e &trmbă
ce li &e de ne)lăcere'
adu&eră Totu1i0 1i&ună
ceai0 bi&cui2i du)ă
=6i&?@0
A$endale &e delectă cu licoarea fină 1i c6i6limbarie0 .n tim) ce
mama lui &orbi din ceai' A)lecat .n fa2ă0 cu coatele &)ri5inite )e
genunc6i 1i cu )a6arul 2inut cu amndouă minile0 .i zi&e
!Trebuie &ă!2i cer o fa$oare' 4e1i cred că a1 )utea &ă
)rime&c a5utor 1i de la cuno1tin2ele mele'''
Ro&e a$ea dre)tate' Singurul lui )rieten era Lo$ingdon'
(eilal2i nu erau dect ni1te cuno1tin2e'
!(red că a1 a$ea mai mult &ucce& dacă &olicitarea ar $eni
de la tine'
- 4e ce ai ne$oie:
"ur 1i &im)lu' 7ără nici o ezitare0 fără .ndoieli0 ca 1i cum el
fu&e&e fiul cel bun0 ca 1i cum i!ar fi meritat loialitatea0 ca 1i
cum el nu )rofita de influen2a )e care ea o a$ea0 de
bună$oin2a )e care al2ii o manife&tau fa2ă de ea' (6i)ul mamei
&ale era cu)rin& de &)eran2a că ar )utea &ă!i fie de folo&0 &ă!l
a5ute &ă ob2ină ceea ce căuta'
In ultimii zece ani0 de cte ori nu .l a1te)ta&e ! cu aceea1i
&)eran2ă ! &ănu
(te in$ita2ii &o&ea&că la o cină el&)ecială0
de&con&idera&e &ă $ină4u)ă
)nă atunci: .n $izită:
ce
a5un&e&e de&tul de mare )entru a &e muta &ingur0 arareori .i
mai trecu&e )ragul' .1i )u&e )a6arul deo)arte 1i &e ridică .n
)icioare'
- Iartă!mă' Am făcut o gre1eală $enind azi aici'
(u mi1cări iu2i &e .ndre)tă către u1ă'
!B6it0 fiul meu drag0 indiferent ce!2i trebuie0 orice necaz ai
.nfrunta0 &untem aici &ă te a5utăm'
A$endale &e o)ri din drum0 1tiind că dacă ie1ea )e u1a
aceea nu a$ea &ă &e mai .ntoarcă niciodată' Nu mai )utea &ă
trăia&că fără &ă 1tie ade$ărul' 4oar că nu era &igur că .l $oia'
Se gndi la ade$ărul cu care trebuia &ă trăia&că Ro&e' Ea
a$ea &ă!1i )iardă fratele' (u toate ace&tea0 .ntm)ina
cura5oa&ă fiecare zi' .n com)ara2ie cu ea0 el nu era dect un
la1 incredibil'
Se .ntoar&e 1i o )ri$i )e mama &a dre)t .n fa2ă0 $ăznd cum
&)eran2a .i re$ine )e c6i)' O &!o &)ună direct0 )e 1leau0 fără
milă' A1a era cel mai bine' 7ără &ă!1i .ndulcea&că $orbele0
fără a mai ocoli o confruntare care trebuia &ă fi a$ut loc cu
mul2i ani .n urmă ! atunci cnd &!a .ntm)lat'
!Te
ama amlui
$ăzut cum l!ai
&e clătină unuci&
)a& )e tata' ca 1i cum &!ar fi nă)u&tit
.na)oi0
cu toată greutatea tru)ului &ău a&u)ra ei' "robabil că a1a &e 1i
&im2ea' (u oc6ii .neca2i .n lacrimi0 .1i )u&e o mnă
tremurătoare )e&te gură0 clătină din ca) 1i &e )răbu1i )e
cana)ea'
4e ce nu era furioa&ă0 ofen&ată0 de ce nu nega: .l .nfuria
că &ămn2a minu&culă a .ndoielii0 )e care o 6răni&e .n to2i acei
ani0 era acum zdrobită &ub greutatea ororii care i &e citea ei )e
c6i)'
- Nu ai de gnd &ă negi:
Gura ei &e mi1că0 dar nu &coa&e nici un &unet0 mama lui
ne1tiind )arcă de unde &ă .ncea)ă' .n &fr1it0 cu o $oce abia
auzită0 .ntrebă
!(um &e face''' că ai a5un& &ă crezi că ai $ăzut''' ce$a att
de groaznic:
- !ai du& aca&ă la Lo$ingdon0 dar du)ă ce ne!au du& la
culcare eu m!am furi1at afară 1i am fugit aca&ă0 )entru că .mi
era dor de tine' Am $enit )rin grădină0 dar am &im2it că era
ce$a .n neregulă
de&c6i&ă' 1i mi a)ro)iat0
(nd m!am &!a făcut frică'
te!am%1a decum
$ăzut la bibliotecă
.l lo$eai era
cu
$ătraiul'
ama lui .1i &cutură ca)ul 1i mai $iolent0 ridică o mnă0
a$nd )arcă )uterea &ă!i o)rea&că $orbele'
- N!am $rut &ă!l omor0 doar &ă .l o)re&c'
!4ar de ce &ă'''
- ă )rote5a )e mine0 &e auzi o $oce gra$ă0 calmă0 dar )lină
de for2ă0 care o .ntreru)&e'
A$endale &e .ntoar&e cu o &mucitură 1i dădu oc6ii cu furia
lui Sir Billiam' .l con&idera&e mereu un om blnd0 a)roa)e
)rea bun0 dar .n momentul acela $ăzu un bărbat gata &ă ucidă
ca &ă a)ere ceea ce era al lui' Iar duce&a era a lui'
- ă )rote5a )e mine0 re)etă Sir Billiam'
- "entru că tu 1i mama era2i aman2i: &cui)ă el $orbele' A2i
fo&t de&co)eri2i0 a1a că a2i .ncercat &ă &că)a2i de tata:
- Nu> &trigă mama &a' A&ta ai crezut tu .n to2i ace1ti ani:
- (e altce$a &ă fi crezut0 cnd Sir Billiam era .ntotdeauna
)rin )rea5mă:
- (ă tu 1i ea a$ea2i ne$oie de )rotec2ie' Tatăl tău a fo&t o
be&tie' Am .ncercat o dată &ă o &că)ăm )e mama ta de
)rezen2a
Noi? Se lui8uită
nu .na)oi
a mer&'la mama &a'
- "rima dată ea nu a fo&t ame&tecată .n a&ta'
- (ine a fo&t0 atunci: zi&e A$endale0 .ntorcndu!&e &)re Sir
Billiam' (ine:
- Nu contează0 ră&)un&e Sir Billiam 1i c6i)ul .i de$eni
im)enetrabil'
!A fo&t atunci cnd &!a &)u& că a murit .n incendiu:
!Te!a1 )ofti &ă iei loc0 dar )re&u)un că )referi &ă a&cul2i
toate ace&tea .n )icioare0 zi&e Sir Billiam' A fo&t un incendiu0
)e care el l!a declan1at0 dar a fo&t &al$at' Ar fi fo&t mai bine
)entru toată lumea dacă ar fi fo&t lă&at acolo unde &e
)răbu1i&e0 dar nu &!a .ntm)lat a1a' S!au făcut aran5amente
ca el &ă )lece )e o corabie de condamna2i0 .n celălalt ca)ăt al
lumii' 4e1te)t om0 tatăl tău' A reu1it &ă e$adeze 1i &!a .ntor&
aici'
- Odată ce am .n2ele& că e .n $ia2ă 1i că a re$enit la Londra0
am 1tiut că $a $eni du)ă mine0 zi&e mama lui .n 1oa)tă0 cu
oc6ii )lini de tri&te2e' V!am trimi& de aca&ă )e tine 1i )e
&er$itori' (t tim)
fericită' Voiam a fo&t
&ă!l fac )lecat eucă
&ă .n2eleagă m!am &c6imbat'
nu!i $oi .ngăduiEram
&ă!mi ia
acea fericire8 că nu!i $oi )ermite &ă te ia' 4ar el a)uca&e &ă!l
lege )e Billiam fedele1' A$ea de gnd &ă!l omoare 1i )e mine
&ă mă trimită la o&)iciul 9edlam' (ine te!ar mai fi a)ărat atunci
de el:
A$endale clătină din ca)'
- Nu!mi aduc aminte ca Sir Billiam &ă fi fo&t acolo0 nu legat'
.mi aminte&c &ă!l fi $ăzut mai trziu0 cnd .2i &)unea că tata e
mort'
!Traumele )ot afecta memoria cui$a0 zi&e Sir Billiam' ;i au
trecut de atunci ce$a mai bine de douăzeci de ani'
A$endale dădu din ca)' Att de multe din anii lui de co)il
erau .n cea2ă0 attea lucruri )e care n!ar fi $rut &ă 1i le
amintea&că de$eneau acum lim)ezi0 odată cu confe&iunea
mamei lui' .1i aminti că tatăl ei o bătea'
!4e aceea ai fo&t att de di&tant .n to2i anii ace1tia: .l
.ntrebă mama' "entru că 1tiai ce am făcut 1i nu m!ai )utut
ierta'
A$endale &e gndi la tot ceea ce făcu&e Ro&e )entru a!1i
)rote5a fratele' (um .i &)u&e&e odată că 1tie că $a trebui &ă
)lătea&că
)re2ul )entru)entru
că .la&ta' amaAmndoi
)rote5a&e' lui făcu&e acela1i lucru0
o făcu&eră' )lăti&e
.ngenunc6e
dinaintea ei'
!Tata a $enit la mine .ntr!o noa)te0 mi!a &)u& că .ncercai &ă
&ca)i de el0 că $oiai &ă!mi faci 1i mie rău'
- Nu> e3clamă ea'
!(nd te!am $ăzut ucigndu!l0 m!am temut că eu urmam'
!Vai de mine0 B6it> Lacrimile .i .necau oc6ii0 .i curgeau )e
obra5i0 .i )rin&e obra5ii .n mini' Nu &unt com)let li)&ită de $ină'
!am &im2it att de $ino$ată' .ntotdeauna mi!a fo&t teamă că
$ei de&co)eri ade$ărul cum$a' Acum .l 1tii' Regret că nu te!am
luat deo)arte 1i nu 2i!am &)u& totul acum mul2i ani' i!a fo&t
.n&ă teamă de ceea ce $ei crede de&)re mine'
!"robabil că a1 fi crezut ceea ce gnde&c acum că e1ti o
femeie remarcabilă'
Oc6ii ei &e um)lură din nou de lacrimi'
!Nu c6iar att de remarcabilă' Am fo&t &ilită &ă!mi a)ăr
$ia2a 1i )e cei )e care .i iubeam' Ac2iunile mele nu au fo&t cele
)e care le!a1 fi ale& eu0 dar uneori nu a$em .ncotro'
4ecnd
ale&0 undear1tia cine$a
trebui ! &ede
&ă aibă .ntrebă
ale&: A$endale ! cnd are de
- 4acă el 2i!ar W &)u& că )o2i &ă )leci0 ai fi făcut!o:
- 4a0 zi&e ea .ncet' !a bătut )nă ce a alungat din mine
toată iubirea )e care o a$u&e&em )entru el' Billiam a intrat .n
$ia2a mea 1i mi!a um)lut din nou inima' .ntotdeauna $oi alege
iubirea0 mai )re&u& de orice' E&te &ingurul lucru care
contează' (ea mai &cum)ă dorin2ă a mea e&te ca nici unul
dintre co)iii mei &ă nu treacă )rin $ia2ă fără &ă o cunoa&că'
- lartă!mă că nu am fo&t un fiu mai bun'

!A60 B6it0 nu mi!a1 fi )utut dori un fiu mai bun'


A$endale 1tia că e&te o minciună0 dar &e )refăcu a crede'
A)lecn! du!&e0 .i dădu la o )arte )ărul căzut )e frunte0 la fel
cum făcea cnd era co)il'
- Ei0 ai $enit &ă ne ceri o fa$oare' 4e&)re ce e $orba:
Anii .n care fu&e&eră de&)ăr2i2i &e to)iră ca 1i cnd n!ar fi
fo&t' Inima i &e um)lu de toată drago&tea )e care o &im2ea
)entru mama &a' A)oi .i &)u&e ce a$ea ne$oie ca ea &ă facă'
(a)itolul F

4e a&tă dată0 cnd Ro&e cobor. &cările 1i!l $ăzu )e Harr@ .n


2inută de &eară0 nu &e meii o)ri la 5umătatea drumului0 ci
continuă &ă meargă0 &ilindu!&e &ă!1i &tă)nea&că tremurul'
A$ea .ncredere ab&olută 1i necondi2ionată .n A$endale'
! E1ti gata )entru o &eară de fa)te necu$iincioa&e: .1i
.ntrebă fratele0 cnd a5un&e lngă el'
Harr@ .ncu$iin2ă cu un ge&t din ca)0 rznd' Ro&e
)re&u)u&e că el nu &e temea că $a a5unge .n iad din cauza
$reunuia dintre )ăcatele )e care le $a comite .n &eara aceea0
)entru că .1i )etrecu&e cea mai mare )arte din $ia2a lui .n iad'
Era &igur că a&ta a$ea &ă cntărea&că oarecum atunci cnd
)or2ile de mărgăritar &e $or de&c6ide &ă!l )rimea&că0 la
$remea cu$enită'
!Atunci 6ai &ă )ornim0 zi&e A$endale0 1i Ro&e &e gndi că
nu fu&e&e niciodată mai arăto&0 mai .n elementul lui0 mai &igur
)e el' (e$a &e &c6imba&e .n ultimele cte$a zile0 dar nu )utea
&ă!1i dea &eama e3act ce anume'
.n tră&ură0 &e a1eză lngă ea' .ncntată de acea&tă
a)ro)iere0
&ă &e la&e Ro&e
.n $oiaera 6otărtămincinoa&e
credin2ei &ă &e bucure de noa)tea
că nu aceea0
&e $a .nc6eia
niciodată tim)ul lor .m)reună' A$endale &igur nu dădea nici un
&emn că &!ar fi )licti&it de ea0 dar era clar că noutatea
)rezen2ei ei a$ea &ă )ălea&că' Alungă ace&te gnduri
&u)ărătoare'
Tră&ura &e o)ri' 4ra)eriile erau tra&e0 dar ei tot i &e )ăru că
aude mai multe zgomote dect auzi&e )e aleea lăturalnică0
ultima dată cnd fu&e&eră aici nec6ezatul cailor0 murmurul
ro2ilor de tră&ură0 )a1ii grăbi2i0 cei de $oie0 $ocile' Se de&c6i&e
)ortiera' A$endale )ă1i 5o& 1i ii .ntin&e mna' (nd cobor.0
Ro&e dădu cu oc6ii de fronti&)iciul clubului 4ragonii
.ngemăna2i 1i trebui &ă!1i &tă)nea&că )anica0 &entimentul că
nu e de bine'
Ai .ncredere .n el> Ai .ncredere .n el>
!Am )re&u)u& că $om intra )rin &)ate0 unde am fi mai feri2i0
zi&e ea'
- Nu 1i a&tă!&eară0 ră&)un&e A$endale0 făcnd a)oi &emn
unui $alet0 care .ntin&e mna .n tră&ură'
- 4omnule Harr@0 zi&e $aletul 1i .l a5ută )e Harr@ &ă
coboare'
(nd a5un&e cu )icioarele )e )a$a50 Harr@ 6olbă oc6ii'
- 7rumoa&ă ar6itectură'
!ie mi &!a )ărut .ntotdeauna că are un a&)ect cam gotic0
comentă A$endale'
!Se )otri$e1te cu numele0 zi&e Harr@'
- Nu m!am gndit niciodată la a&ta0 )entru că am oroare de
numele actual' "entru mine $a fi .ntotdeauna Salonul lui
4odger' E1ti gata &ă!l e3)lorezi:
- 4a0 ab&olut'
!4omnilor0 zi&e A$endale0 oferindu!i lui Ro&e bra2ul0 1i ea .1i
dădu &eama că mai erau .ncă doi $ale2i'
%nul dintre ei .l a5ută )e Harr@ &ă urce &cările0 .n tim) ce
ceilal2i doi .i flancară' Erau ni1te 2i)i ma&i$i0 zdra$eni0 care
erau ca un &cut' Nimeni nu a$ea &ă &e a)ro)ie de Harr@' Ro&e
&e .ndoia că $a reu1i i'
cine$a &ă!l $adă )rea bine' (nd a5un&eră .n ca)ătul de
&u& al &cărilor0 un $alet &e .nclină u1or'
!E3celen2ă'
A)oi de&c6i&e u1a' 4oar ea0 A$endale 1i Harr@ )ă1iră
.năuntru'
&ur)rin&e (6i)ul fratelui eibaera
li)&a mul2imii0 tot era
c6iar o mirare0
1i maiiar&ur)rin&ă
)e Ro&ecăo
nimeni nu )ărea &ă fi ob&er$at &o&irea lor'
- Nu e foarte multă lume0 zi&e Ro&e'
S)era că afacerea nu mergea )ro&t'
!A&t!&eară e doar cu in$ita2ie0 e3)lică A$endale'
- La cererea ta: .ntrebă Ro&e0 ridicnd oc6ii la el'
.nainte de a!i )utea el ră&)unde0 Harr@ e3clamă
!erric?>
Ro&e &e .ntoar&e 1i .i zări )e erric?0 Sall@ 1i #o&e)60 care
.l &alutau )e Harr@' 9ărba2ii erau .mbrăca2i .n 2inută de &eară0
la fel de bine cro ite ca a lui Harr@' Sall@ )urta o roc6ie de
&eară0 din măta&e alba&tră0 care nu fu&e&e ieftină' .i zmbi lui
A$endale'
- E3celen2ă0 $ă mul2ume&c )entru in$ita2ie'
!O &eară cu )rietenii e mai di&tracti$ă dect una fără ei'
Sall@ făcu o re$eren2ă &curtă'
!;i $ă mul2ume&c 1i )entru roc6ia acea&ta minunată' Nu
am a$ut niciodată ce$a att de frumo&'
!(u )lăcere' ;i dă!mi $oie &ă &)un că 2i &e )otri$e1te
)erfect culoarea'
(u oc6ii &cli)ind0
!A trimi& Sall@ &e
o croitorea&ă uităaca&ă'
la noi la Ro&e'
;i un croitor0 )entru
bărba2i' erric? nu a arătat niciodată mai c6i)e1'
!E dre)t că am aflat că ducele e foarte genero& 1i că .i
)lace &ă &ur)rindă lumea0 recuno&cu Ro&e'
erric? $eni &)re el0 cu mna .ntin&ă'
- 4omnule duce'
- erric?0 zi&e A$endale0 &trngndu!i mna'
- E un loc )e cin&te0 aici'
!N!am nici un merit .n )ri$in2a a&ta'
Se a)ro)ie 1i #o&e)60 )ri$indu!l cu a&)rime'
!Ace&ta e&te un loc )entru )urtări necu$iincioa&e'
!.ntr!ade$ăr0 a1a e'
#o&e)6 zmbi 1i zi&e
- .mi )lace'
- ;i mie0 ră&)un&e A$endale0 rznd' ;i ca &ă fiu &igur că
$ă $e2i bucura cu to2ii )e de)lin0 o &ă gă&i2i un număr genero&
de fi&e )u&e deo)arte )entru uzul fiecăruia dintre $oi' Orice
c1tiga2i )e&te &umele re&)ecti$e )ute2i )ă&tra'
$ină!Ei0.natunci
a5utor0trebuie
zi&e &ă .l ademenim
erric?0 )e 4omnul
frecndu!1i Noroc
minile0 &ă ne
.ncntat'
Harr@0 $ii 1i tu cu noi:
- .ntr!o cli)ă'
(nd ceilal2i &e .nde)ărtară0 Ro&e .l &trn&e )e Harr@ de
mnă'
!Ar trebui &ă te dud 1i &ă te bucuri de &eara a&ta .m)reună
cu ei'
!O &!o fac0 doar că''' Se o)ri 1i )ri$i .n 5ur' ''' Nu &e
6olbează nimeni la mine' A)roa)e că nu mă ob&er$ă deloc'
"arcă a1 fi .ntr!o )ie&ă' .l &tudie 1iret )e A$endale' Sunt
)rietenii tăi'
- (eea ce .n&eamnă că &unt 1i ai tăi'
Harr@ aruncă o )ri$ire &curtă &)re Ro&e0 a)oi re$eni .na)oi
la duce' Nu )ărea foarte con$in&'
- 4ar nu mă cuno&c'
- O $or face0 )nă &ă &e .nc6eie &eara'
Ro&e făcu un )a& 1i .1i )u&e )alma )e obrazul diform al
fratelui ei'
!(e minunat lucru că $or a$ea ocazia &ă te cunoa&că0 &ă te
$adă ca )e un om 1i nu ca )e un e3)onat' Sunt con$in&ă că te
$or- adora tot &tăm
(t o &ă la fel aici:
ca mine'
- "nă ce te $ei )licti&i de toată di&trac2ia0 zi&e A$endale'
(lubul nu &e .nc6ide nidodată0 a1a că o &ă )lecăm atunci cnd
o &ă te 6otără1ti tu' ;i .n cli)a a&ta0 dacă $rei'
- Nu0 $reau &ă rămn'
4omni1oara iner$a 4odger0 &)lendidă .ntr!o roc6ie de
culoarea liliacului0 &e a)ro)ie de ei'
- E3celen2ă0 zi&e ea .nclinnd )u2in ca)ul'
- iner$a0 zi&e A$endale' .ngăduie!mi onoarea de a 2i!i

)rezenta )e domni1oara Longmore 1i )e fratele ei0 Harr@'


"Domnişoara Longmore0 zi&e iner$a' Am bănuit eu că nu
e1ti com)let &inceră0 .n &eara cnd ne!am cuno&cut' Norocul
dumitale că nu &unt genul care &ă 5udece0 de1i trag năde5de că
la un moment dat .mi $ei .m)ărtă1i )o$e&tea dumitale'
- i!e teamă că e de&tul de )licticoa&ă'
!A60 mă .ndoie&c foarte tare că a1a e' A)oi domni1oara
4odger &e .ntoar&e &)re Harr@' 4omnule Longmore0 am fo&t
nerăbdătoare &ă te cuno&c' Tata a fo&t odinioară )ro)rietarul
ace&tui club0 a1a.ntr!un
de a te conduce că .l cuno&c bine' S)er &ă!mi faci )lăcerea
tur al lui'
Harr@ cli)i0 a)arent )rea uluit ca &ă $orbea&că0 iar Ro&e
regretă deodată că nu e3i&ta&e nici o femeie de măritat care
&ă!l co)le1ea&că in &curta lui $ia2ă cu aten2ia ei'
- Harr@0 trebuie &ă &)ui .ntotdeauna da cnd o tnără lad@ .2i
oferă ce$a0 e3)lică A$endale'
Ro1ind0 Harr@ .ng6i2i $izibil cu dificultate'
!A1 fi deo&ebit de .ncntat0 domni1oară 4odger'
- E3celent0 dar trebuie &ă!mi &)ui iner$a0 )entru că am

im)re&ia că $om de$eni ra)id )rieteni0 .nainte &ă &e .nc6eie


&eara' .1i &trecură mna &ub bra2ul lui' O &ă te )rezint unor
)ramatii care $or .ncerca fără dubiu &ă te ademenea&că la un
5oc )ri$at de căr2i' Să 1tii că 5oci )e ră&)underea ta'
Ro&e o urmări )e tnăra care &e .nde)ărta alături de Harr@0
&)o! ro$ăind' 7ratele ei )ărea de5a )u2in $ră5it'
- E3celen2ă0 ai ni1te )rieteni remarcabili'
!I!am &)u& lui Harr@ că &unt amicii mei doar ca &ă!l
lini1te&c' Lumea care e&te aici a&tă!&eară e&te mai degrabă
rezultatul ac2iunilor mamei'
Sur)rin&ă de $orbele lui0 Ro&e &e .ntoar&e cu fa2a la el'
!Ai
!ai$orbit cu ea: m!am confruntat cu trecutul' O &ă!2i
degrabă
)o$e&te&c mai trziu' Acum cred că o &ă i te )rezint'
Ro&e ridică oc6ii 1i .l zări )e Sir Billiam a)ro)iindu!&e
.m)reună cu o femeie micu2ă' 4e1i )ărul .i era mai alb dect
.n )ortrete0 Roze o recuno&cu' A$ea o elegan2ă 1i un
rafinament )e care Ro&e nu l!ar fi )utut imita niciodată0
indiferent cte ore ar fi )etrecut e3er&nd .n fa2a oglinzii'
4oamne &finte0 nici nu!1i mai amintea de cnd nu &e mai
gndi&e &ă &e dea dre)t ce$a ce nu era'
A$endale o .mbră2i1 )e mama lui0 a)oi &e .ndre)tă 1i o
adu&e )e Ro&e .n mi5locul cercului'
- amă0 a1 $rea &ă 2i!o )rezint )e domni1oara Longmore'
- ă bucur &ă $ă cuno&c0 domni1oară Longmore'
!E3celen2ă0 $ă rog0 &)une2i!mi Ro&e0 zi&e ea0 făcnd o
re$eren2ă'
!Au trecut mul2i ani de cnd eram duce&ă' E&te mai mult
dect &uficient &ă!mi &)ui Lad@ Binifred' .2i mul2ume&c că ai
dat un &co) $ie2ii fiului meu'
-
(u greu
&e )oate mai a1
bun)utea &)une cu
.n legătură a&ta0 de1i fratelui
&itua2ia ducele meu'
a fo&t cum nu
!Via2a )oate fi a1a de nedrea)tă0 1i ade&eori nu )rimim att
ct am merita'
- .n2eleg că &unte2i ră&)unzătoare )entru )rezen2a ace&tor
)er&oane foarte amabile aici0 .n acea&tă &eară'
- Ei0 )ro&tii> Nu da &trădaniilor mele mai multă im)ortan2ă
dect e cazul' N!am făcut dect &ă i in$it'
- "er&onal0 adăugă A$endale'
- Ei0 da' Am de&co)erit că e mai greu &ă!2i refuze cine$a o

&olicitare0 dacă trebuie &ă te )ri$ea&că .n oc6i'


- ;i ace&ta e&te felul .n care a reu1it &ă adune o grămadă
de bani )entru attea ac2iuni caritabile0 com)letă Sir Billiam0
)e un ton din care tran&)ărea mndria'
Lad@ Binifred .l bătu u1or )e bra2 )e &o2ul ei 1i .1i .ndre)tă
din nou aten2ia a&u)ra lui Ro&e'
!Trebuie &ă ne terminăm turul' Abia a1te)tăm &ă!l
cunoa1tem )e fratele dumitale' 4e1i )o2i &ă &tai lini1tită0
iner$a $a a$ea gri5ă &ă &e &imtă foarte bine' Nu .n2eleg de ce
fata a&ta .ncă nu e logodită' Tinerii bărba2i din ziua de azi &unt
uneori de!a dre)tul c6iori'
)e !Ierta2i!o )e &o2ia mea0 zi&e Sir Billiam' .i )lace 1i &ă facă
)e2itoarea'
!4oar )entru că )artenerul )otri$it e crucial dacă $rei &ă fii
fericit'
!Ai gri5ă doar &ă .ndre)2i &ăgeata lui (u)idon .n altă
direc2ie0 zi&e A$endale'
ama lui &e ridică 1i .l &ărută )e obraz'
- ăcar de ai de&c6ide oc6ii0 &cum)ule0 murmură ea .n
1oa)tă0 făcndu!i cu oc6iul lui Ro&e' A fo&t o )lăcere &ă te
cuno&c0 draga mea' Trebuie &ă $ii o dată la noi0 la cină' i!ar
)lăcea foarte mult &ă!mi cuno1ti ceilal2i co)ii' Au $rut cu
di&)erare &ă $ină a&tă!&eară0 dar &unt cu mult )rea tineri
)entru o noa)te ca a&ta0 )lină de di&trac2ii a1a de
&candaloa&e'
!Vă mul2ume&c0 milad@' A1 $rea &ă!i cuno&c'
(6iar dacă0 .n realitate0 1tia că0 dacă femeia ar fi .n2ele&
care era rolul lui Ro&e .n $ia2a fiului ei 1i i!ar fi 1tiut trecutul0 ar
fi fo&t ori)ilată la ideea de a o )rimi )e Ro&e .n ca&a ei 1i de!a
o )rezenta co)iilor ei0 influen2abili'
4u)ă
)utu ce Sir
ab2ine &ă Billiam
nu &e 1igndea&că
&o2ia &a &ela.nde)ărtară0 Ro&e nu
ct de )otri$i2i &e
erau
.m)reună'
!.mi )lace mama ta0 zi&e ea'
- E&te de admirat0 cu e3ce)2ia cazului cnd .ncearcă &ă
aibă gri5ă de inima mea'
!Te iube1te 1i $rea &ă fii fericit' E&te ceea ce $or )robabil
toate mamele )entru co)iii lor' Eu n!am a$ut ocazia &ă o &imt
direct' Nu trebuie &ă o iei ca )e un dat'
- N!o $oi face0 nu .ncă o dată0 dar a&ta nu .n&eamnă că

$reau &ă &e ame&tece'


- O &ă!2i gă&ea&că o &o2ie re&)ectabilă'
A$endale .1i roti )ri$irea &)re ea'
- Nu &unt &igur că &unt eu )otri$it )entru o &o2ie
re&)ectabilă'
- 4ar te gnde1ti la fa)tul că $rei o &o2ie'
.n ciuda afirma2iilor lui că nu ar $rea o &o2ie re&)ectabilă0
Ro&e 1tia că ea era mult )rea ne)otri$ită )entru a ocu)a acel
loc .n $ia2a lui'
- ă gnde&c la fa)tul că $reau ce$a de băut' Hai &ă
$edem ce gă&im0 $rei:
"e Ro&e
ne$oie &ă!1i oreamintea&că
&cia .n&ă di&cu2ia0 )o&ibilele
ei0 ca 1i lui0 im)lica2ii0
care .i era locul' 1i a$ea
!i!ai folo&it numele ade$ărat'
A$endale făcu&e doi )a1i0 &e o)ri 1i &e uită .na)oi la ea'
- "oftim:
!A&tă!&ear0 cnd m!ai )rezentat0 a fo&t ca domni1oara
Ro&alind Longmore'
- !am &ăturat de minciuni0 de .n1elătorii0 de toate
&ecretele afuri&ite0 care nu fac altce$a dect &ă )ro$oace
confuzii 1i &ă .nde)ărteze oamenii unii de al2ii' "ă1i .na)oi
&)re ea' 4omni1oara Ro&alind Longmore are o recom)en&ă
)u&ă )e ca)ul ei:
!Nu0 zi&e ea0 fără ezitare' 4ar doamna Ro&alind "ointer
are' La fel 1i doamna Ro&alind 9lac?'
!Atunci de ce!2i faci gri5i:
! 4in obi1nuin2ă0 )re&u)un' "ur 1i &im)lu nu!mi folo&e&c
niciodată numele real'
!Atunci e momentul &ă o faci' Haide0 acum $ino &ă gă&im
ce$a de băut 1i )e urmă o &ă te )rezint celorlal2i>
nu Ro&e .nce)u &ă contele
mai conteneau ame2ea&că0 co)le1ită
1i conte&a de )rezentările
de (la@bourne0 care
ducele
1i duce&a de Gre@&tone0 Sir #ame& 1i Lad@ Emma0 #ac?
4odger 1i Oli$ia' .n &eara aceea .i cuno&cu 1i )e unii dintre
co)iii lor0 de1i nu era cu totul &igură că0 dacă ar fi fo&t )re&ată
&ă o facă0 ar mai fi )utut &ă!i di&tingă )e to2i du)ă familiile lor'
7u recuno&cătoare &ă aibă o cli)ă de lini1te la balcon0 ca
&ă!1i tragă &ufletul 1i &ă )ri$ea&că 5o&0 la )arterul unde &e
5uca0 1i &ă!l $adă )e fratele ei dnd cu zarul' (ei din 5urul &ău
e3clamară0 1i #ac? 4odger .l bătu )e &)ate' Ho6otele $oioa&e
de r& ale lui Harr@ ră&unară0 a5ungnd )nă la ea0 o
&tră)un&eră 1i o .ncălziră'
- Nu cred &ă fi fo&t $reodată att de acce)tat0 zi&e Ro&e'
!A fo&t .ntotdeauna acce)tat de tine'
Ridică )ri$irea &)re A$endale0 att ct )utea &ă o facă0
)entru că bra2ele lui erau .ncolăcite .n 5urul ei0 1i &)atele i &e
&)ri5inea )e )ie)tul lui'
!A&ta e altce$a' El e fratele meu'
- "entru unii nu e o diferen2ă )rea mare'
Ro&e nu credea că era att de deo&ebită' (ei care a$eau
$reme &ă .l cunoa&că )e Harr@ &e .ndrăgo&teau de el' (um &!
ar fi!Sunt
)ututne6otărtă
altfel0 cnd dacă
a$ea &ă
un rămn
&uflet a1a de genero&:
lngă el a&tă!&eară &au
&ă!i dau ocazia &ă )etreacă &eara .n com)ania altora'
- La&ă!l &ă &e bucure de ceilal2i o $reme' Vino &ă dan&ezi
cu mine>
Ar fi )utut &ă con&idere egoi&tă cererea lui0 dacă nu 1i!ar fi
dat
&eama cu acuitate că de a)roa)e două &ă)tămni
A$endale &e mul2umi&e doar cu fărme de aten2ie 1i de tim)
din )artea ei'
- i!ar )lăcea foarte mult0 dar mai .nti'''
Se ră&uci .n bra2ele lui0 &e ridică .n $rful )icioarelor 1i .l
&ărută0 bucuroa&ă de a)ro)ierea lui' 7u a)roa)e &ă!i &)ună că
.l iube1te0 dar &e .ndoia că el ar fi fo&t bucuro& de ace&t
&entiment' ai e3i&ta 1i )o&ibilitatea ca el &ă nu o creadă0 &ă
con&idere că ea &e &imte obligată &ă ro&tea&că acele $orbe
datorită tuturor celor făcute de el' .ntr!un fel0 tot ceea ce
făcu&e el )ro$oca&e &entimentele ei ! dar numai )entru! ca
erau o do$adă a bunătă2ii 1i a generozită2ii &ale' ;i Ro&e
de&co)erea
limite' acum că amndouă acele tră&ături nu cuno1teau
Ro&e căuta&e &ă )rofite de el0 dar &e trezi&e .ndrăgo&tită
nebune1te de el'
Harr@ era co)le1it de &eara aceea0 de oameni0 de 5ocurile
de noroc0 de norocul uluitor )e care )ărea &ă!l aibă' Toată
lumea era a1a de 'unabilă0 dat totul .n&emna )rea mult'
(uno&cu&e două tinere doamne care &emănau )erfect' Acum
nu mai reu1ea &ă!1i amintea&că numele lor de botez0 ci doar
)e cel de familie S=indler' Tatăl lor era in&)ector la Scotland
Card0 1i o cli)ă .1i făcu gri5i )entru Ro&e0 dar a)oi o $ăzu
)limbndu!&e cu ducele0 1i .n2ele&e că nu i &e $a .ntm)la
nimic rău'
(u toate ace&tea0 le &)u&e&e celor două doamne că ar
$rea &ă di&cute o cli)ă cu ea0 a1a că fu&e&eră att de amabile0
.nct &ă!l conducă )nă .n &ala de bal' 4oar cte$a cu)luri
dan&au .n &ala magnifică0 &ub &u)erbele candelabre de cri&tal0
.n tim) ce orc6e&tra cnta la balcon'
Ro&e 1i ducele ei erau .n ring0 $al&nd' Harr@ 1tia dan&ul
)entru că Ro&e .l dan&a&e o dată cu el0 .n 5urul camerei0 .i
arăta&e )a1ii cnd .ncă mai )utea )ă;i fără ba&ton0 .nainte de
)ri$ea&că
.n tim) ce mi1cările
ducele o ei2inea
gra2ioa&e0
&trn& bucuria
.n bra2e'care
Erai fericită0
&e citea 1i)eRo&e
c6i)
merita att de mult &ă fie a&tfel'
;i )e el .l făcea la rndul lui fericit' ai fericit dect fu&e&e
$reodată'
! 4omnule Longmore'
Numele .i fu&e&e ro&tit ca un gngurit molcom 1i dulce' Se
.ntoar&e )u2in 1i $ăzu cea mai frumoa&ă femeie )e care .i
căzu&eră oc6ii $reodată' "ărul .i era 2e&ut din raze de lună 1i
oc6ii erau două &afire &cli)itoare' Era .naltă0 dar cu forme
)line' Harr@ &im2i cum căldura .i urcă .n obra5i0 )entru că nu!i
&că)a&eră rotun5imile tru)ului ei' 4ucele nu &!ar .nfierbnta
a1a' 4ucele ar continua &ă o )ri$ea&că0 )nă ce ar fi mul2umit'
Nu0 )rietenul lui ar trage!o .n umbră0 ar .mbră2i1a!o 1i ar
&ăruta!o' Harr@ $oia &ă facă la fel' Era &tn5enit0 ru1inat că &e
)utea gndi la a&tfel de lucruri' 7ără .ndoială că ea ar .nce)e
&ă 2i)e dacă el &!ar a)ro)ia )rea tare'
7emeia .i zmbi0 bucuria i &e citi )e c6i) cnd .i .ntlni
)ri$irea0 )e care i!o &u&2inu fără timiditate'
-
-
Te
4a:caut de ce$a
.ntrebă tim)'
el0 cu $ocea răgu1ită0 .ntrebndu!&e ce &e
.ntm)la&e cu $ocea lui ce de$eni&e att de gra$ă0 de a&)ră'
- 4a0 c6iar a1a' ă c6eamă A)6rodite'
Harr@ nu era deloc &ur)rin& că )urta numele unei zei2e' ;i!o
.nc6i)ui .ntr!o roc6ie diafană0 cu $ntul .n$rte5indu!&e .n 5urul
ei0 ca 1i cum re&tul lumii nu mai a$ea ne$oie de blnda lui
&uflare' Era demnă de cntarea )oe2ilor 1i .n mintea lui
.nce)ură &ă fluture cu$inte'
!Vrei &ă dan&ezi cu mine: .l .ntrebă ea'
(u$intele )oetice0 toate gndurile .i di&)ărură' Voia &ă facă
a1a cum .i ceru&e ea mai mult c6iar dect $oia &ă re&)ire0 dar
nu )utea dect &ă clatine din ca)0 cu regret'
- .mi )are rău0 dar nu )ot' S!ar )utea &ă!mi )ierd ec6ilibrul'
Atunci &eara minunată ar fi di&tru&ă0 )entru că to2i ar fi
martorii
ne.ndemnării lui e3treme' Nu ar mai fi .n &tare &ă )retindă
că nu era cel mai tont'
!Sunt e3trem de .ndemnatică .n a a5uta bărba2ii &ă nu!1i
)iardă ec6ilibrul'
Se a)ro)ie de el0 .1i )u&e u1or o mnă delicată )e umărul
lui0 o alta )e bra20 )e bra2ul lui 6ido&0 dar ea nu )ărea deloc
dezgu&tată'
!Nu trebuie &ă 2inem )a&ul cu muzica' "utem doar &ă ne
legă! năm0 dacă .2i )lace'
.i )lăcea foarte tare0 .i )lăcea a)ro)ierea ei' A)6rodite
miro&ea a )ortocale'
- E1ti )rietena ducelui: o .ntrebă el'
- %neori' 4ar a&tă!&eară &unt )rietena ta'
Harr@ era relati$ &igur că ea era a1a )entru că ducele .i
ceru&e &ă fie a&tfel' 4ucele ră&)un&e&e la o bună )arte dintre
.ntrebările de&)re femei )u&e de Harr@0 dar fiecare lucru
de&co)erit ducea la o nouă .ntrebare0 )nă ce a5un&e&e &ă &e
&imtă .ng6i2it )arcă .ntr!un $rte5 .n care &e .n$olburau mii de
.ntrebări care a1te)tau ca el &ă o e3tragă )e următoarea'
4ucele .l a&igura&e că0 1i dacă a5ungea la o &ută de ani0 tot n!
ar fi aflat toate ră&)un&urile'
"rietene0 femeile &unt un mi&ter care nu face dect &ă ne
)ro$oace )e noi &ă le dorim 1i mai mult0 .i &)u&e&e ducele'
.ntr!un trziu0 .n tim) ce &e legăna .ncet cu acea&tă femeie
incredibil
)icioareledeei a)roa)e de el ! .n&nii
lungi 1i &ub2iri0 ei &edeatingeau
)ericol de )ie)tul
a &e .ncurca lui0
)rintre
ale lui !0 Harr@ .n2ele&e .n &fr1it ce &e &trădui&e ducele &ă!l
.n$e2e' (ă nici o .ntrebare anume0 nici un ră&)un& anume nu
&e )ot a)lica oricărei femei' 7iecare femeie e unică0 fiecare .2i
oferă o e3)erien2ă foarte diferită' ;tia att de )u2ine de&)re
A)6rodite0 dar de&co)eri&e că $oia &ă 1tie totul0 de1i 1tia de5a
că nici o $ia2ă .ntreagă nu i!ar fi oferit toate ră&)un&urile'
E3i&tau .n&ă anumite a$enturi )e care le trăiai .ncercnd &ă
de&co)eri acele ră&)un&uri'
4an&ul cu A$endale era diferit de acela din )rima &eară0
cnd &e cuno&cu&eră' Ro&e era la fel de con1tientă de
)rezen2a lui0 dar nu!i mai era teamă că el .i $a de&co)eri
&ecretele0 că a$ea )uterea de a!i di&truge toate )lanurile'
.nainte A$endale fu&e&e o enigmă0 o curiozitate0 un mi5loc
)o&ibil )entru un &co)' Voi&e &ă &e folo&ea&că de el'
Acum .1i dorea &ă nu fi fo&t niciodată nici o minciună .ntre
ei0 &ă nu fi e3i&tat nici un trg' ;i!ar fi dorit &ă fi a$ut .ncredere
.n el mai de$reme0 &ă fi a5un& acolo unde erau )rin dorin2a lor
comună' "e de altă )arte0 ea era &uficient de )ragmatică
)entru a!1i da &eama că nu $a fi niciodată mai mult dect un
ornament .n $ia2a
(6iar dacă lui'
a)ro)ia2ii lui &!ar fi )utut do$edi &uficient de
.ndrăzne2i ca &ă nu 2ină cont de regulile &ociale 1i &ă &e
că&ătorea&că .n afara cla&ei lor0 A$endale nu $a dori &ă aibă
$reo legătură cu ea dacă $a afla .ntreaga &erie de .n1elătorii 1i
e&croc6erii )e care le comi&e&e' A0 &!ar )utea &!i mai
dorea&că &nii )lini 1i coa)&ele )rimitoare0 &!ar )utea &ă mai
tn5ea&că &ă!1i )limbe minile )e fiecare centimetru al )ielii ei0
&!ar )utea &ă!1i mai dorea&că tru)ul ei cuibărit &ub al lui0 dar
nu 1i!ar dori!o de &o2ie' "nă la urmă &e $a )licti&i de ea'
Iar ea &e $a )licti&i de $ia2a )e care i!o oferea el' Nu e
$orbă că nu ar a)recia tot confortul0 dar obiceiurile ei de zi cu
zi nu i!ar aduce nici un fel de )ro$ocare ! ar trebui doar &ă!l
&ati&facă )e el0 &ă facă tot ce $oia el0 c6iar dacă ceea ce
dorea el era e3act ceea ce ea dorea &ă!i dea' Se $a )licti&i
fără )lanurile 1i uneltirile ei'
(nd $a $eni $remea &ă &e de&)artă0 tot ce!i $a rămne
$or fi amintirile' inunatele0 &u)erbele0 fermecătoarele
amintiri' 7elul .n care oc6ii lui nu &e dezli)eau dintr!ai ei .n
tim)
$al&0 ce
mai$al&au'
trziu0Sur&ul abia.n&c6i2at
.n noa)te0 careunde
)atul lui0 )romitea un $a
muzica alt fifelunde
cre&cendo de gemete0 &u&)ine 1i &trigăte'
A60 ct .i $a li)&i de tare> 4e1i 1tia că &!ar )utea &ă treacă
ani )nă cnd &e $a .ntm)la0 nu &e )utea .m)iedica &ă
creadă că de&)ăr2irea lor $a a$ea loc mult )rea de$reme'
A$endale o roti .n 5urul &ălii 1i0 cu coada oc6iului0 Ro&e .l
$ăzu )e Harr@ .n bra2ele unei frumoa&e' 4an&a ! cel )u2in att
ct .i era cu )utin2ă' Inima i &e &trn&e0 de1i era )lină de
bucurie $ăznd )lăcerea &cri&ă )e tot c6i)ul lui0 dar cu toate
ace&tea era .ngri5orată că femeia ar )utea cere de la el mai
mult dect )utea &ă dea'
- (ine e&te femeia care dan&ează cu Harr@:
A$endale nici măcar nu &e obo&i &ă )ri$ea&că .ntr!acolo0
a1a că Ro&e 1tiu că el era )robabil la curent cu )rezen2a lor'
4e ct tim): &e .ntreba ea'
!O c6eamă A)6rodite'
!(u ade$ărat:
El ridică din umeri'
- "robabil că nu' Tot a1a cum tu nu e1ti doamna S6ar)e'
Oamenii .1i &c6imbă numele din tot felul de con&iderente0 a1a
că n!a1 5udeca!o )rea a&)ru dacă a1 fi .n locul tău'
- Nu o 5udec0 dar a1 $rea &ă fiu &igură că nu )rofită de
Harr@'
!A60 dar eu am im)re&ia că )e el nu l!ar deran5a dacă ar
face!o'
- Ea e genul care ar face!o:
- (u &timulentul )otri$it'
- "e care fără .ndoială că .l $ei oferi tu' E&te una dintre
o)erele de caritate de care te!ai ocu)at de!a lungul anilor:
4i&)re2uia gelozia care .i tulbura $ocea' A$endale .i zmbi
.n2elegător0 1i a&ta o irită 1i mai tare'
- E&te una dintre femeile de care m!am )licti&it0 de1i e&te
remarcabil de talentată 1i de&tul de generoa&ă cu
&entimentele ei'
In $ocea lui0 .n tonul lui0 Ro&e nu &im2i nici o urmă de
dorin2ă răma&ă )entru acea&tă A)6rodite' "utea la fel de bine
&ă fi e3)licat cum .1i .mbracă )antalonii un bărbat' Totu1i0
Ro&e a5un&e&e &ă .n2eleagă de&tul de bine rela2ia lui cu Harr@
ca &ă recunoa&că &timulentul care &tătea .n &)atele a)ari2iei
femeii'
!Ai adu&!o aici ca &ă!l facă )e Harr@ &ă &e &imtă bine'
- Ro&e0 Harr@ e bărbat' Noa)tea0 trziu0 am $orbit de&)re o
grămadă de lucruri .n biblioteca mea' E curio& &ă afle de&)re
femei' i &!a )ărut că e )ăcat &ă nu!i &ati&facem curiozitatea'
O fi3ă cu o )ri$ire .ndrăznea2ă' Ai &)u& că ai .ncredere .n
mine'
!Am' Nu &unt .n&ă &igură dacă )ot &ă am .ncredere .n ea'
- Are o inimă de aur'
(nd &e uită din nou &)re ei0 $ăzu că Harr@ &e o)ri&e din
dan&0 iar el 1i femeia )lecau din &ala de bal0 bra2 la bra2'
- ;i dacă o &ă!i facă rău:
!;i dacă &e $a )răbu1i clădirea )e&te noi:
Ro&e re$eni cu )ri$irea .na)oi la A$endale' Ace&ta .i zmbi
blnd0 intr!un fel aim nu .l mai $ăzu&e0 care .i .nmuie inima 1i o
făcu &ă i &e &trngă'
!Scum)o0 nu $ei )utea &ă!l )rote5ezi .ntotdeauna' La&ă!l &ă
fie bărbat a&tă!&eară0 &ă &e bucure de )lăcerile )e care le
)oate gă&i .n com)ania unei femei dornice'
- E&te att de durero& &ă te maturizezi'
!;tiu' i!am )etrecut ani din $ia2ă .ncercnd &ă nu mi &e
.ntm)le'
din )lin' 4ar cu toată durerea im)licată0 recom)en&ele merită
Ro&e .ntin&e mna 1i .i )rin&e ma3ilarul .n )almă0 .i trecu
degetele )rin )ăr' %neori 1i!ar fi dorit &ă nu &e fi maturizat nici
ea la o $r&tă att de mică0 &ă nu fi fo&t &ilită &ă fugă 1i &ă
&u)ra$ie2uia&că )rin orice mi5loace )o&ibile0 dar0 dacă nu ar fi
făcut!o0 &e )rea )oate &ă nu!l fi cuno&cut niciodată )e
A$endale' (e$a ar fi li)&it .ntotdeauna din $ia2a ei' Ar fi &im2it
li)&a lui0 fără &ă .n2eleagă cu ade$ărat de&)re ce era $orba'
9ărbatul ace&ta o .n$ă2a&e ce .n&emna &ă .m)ărtă1e1ti cu
cine$a un 2el0 &ă lucrezi .m)reună0 &ă ai o legătură comună'
- .n )ri$in2a fratelui meu0 tu te gnde1ti la att de multe
lucruri )e care el 1i le!ar )utea dori &au de care ar )utea &ă
aibă ne$oie 1i care mie nu mi!au trecut )rin minte'
- El e fratele tău mai mic' E1ti gata &ă!l )rote5ezi )nă la
ultima &uflare' ie .mi aduce aminte de tinere2e0 ct de
trecătoare e&te 1i ade&ea )lină de alegeri nefericite0 c6iar
dacă unele dintre ele ne dau cele mai tari amintiri' ;i e&te
cine$a căruia )ot &ă!i .m)ărtă1e&c toate nebuniile )e care le!
am făcut de!a
to$ară1ul meu lungul anilor0 l!a luat locul lui Lo$ingdon 1i e&te
de dezmă2'
!E3act ce $oiam &ă &)un 1i eu0 zi&e Ro&e' ;tii ct de mult i!
ar )lăcea &ă 1tie că ai o )ărere att de bună de&)re el: L!ar
face &ă &e &imtă mult mai bărbat0 mai acce)tat'
!"oate că o &ă!i &)ui mai trziu' 4eocamdată 6ai &ă
terminăm de $al&at 1i )e urmă &ă gă&im un col2 mai .ntuneco&'
Am mare ne$oie de un alt &ărut'
Ro&e &e &im2i .ncă 1i mai .ndrăgo&tită de el'
Trecu&e de ora unu cnd Ro&e .l gă&i )e Harr@0 .n &alonul
)entru domni0 .m)reună cu erric?0 Sall@ 1i #o&e)6' ;i cu
A)6rodite' 7emeia &tătea alături de el )e &ofa0 .l 2inea de
mna bună )e care i!o mngia cu degetele ei lungi 1i &ub2iri0
iar )e c6i) a$ea un &ur& care radia căldură 1i bunătate' (nd
Harr@ &e uită la ea0 Ro&e .1i dădu &eama că 1i el de$eni&e
)u2in .ndrăgo&tit'
- E tim)ul &ă )lecăm: .ntrebă Harr@'
"utea &ă fi fo&t o .ntrebare adre&ată celorlal2i0 dar Ro&e
&im2i obo&eala din tonul lui0 1tiu că era gata &ă )lece !
indiferent cu ctă di&)erare 1i!ar fi dorit &ă rămnă' ai 1tia 1i
că nu $oia &ă rănea&că &entimentele nimănui0 că nu $oia ca
)lecarea
a&u)ra ei'lor &ă fie din cauza lui' A1a că Ro&e luă ră&)underea
- .mi e teamă că da0 zi&e ea bla5in' E de&tul de trziu0 mă
dor )icioarele 1i &unt groaznic de obo&ită'
!Trebuie &ă )lec acum0 zi&e Harr@0 .ntorcndu!&e &)re
A)6rodite'
7emeia .i cu)rin&e fa2a .n mini0 .l &ărută )e obraz 1i &)u&e
!.2i mul2ume&c )entru &eara acea&ta minunată'
A)oi &e ridică0 gra2ioa&ă 1i elegantă0 1i dădu &ă )lece'
A$endale o o)ri 1i cei doi &c6imbară cte$a cu$inte .n 1oa)tă0
fără ca Ro&e &ă!i )oată auzi'
Sall@ &e ridică din fotoliu 1i .l .mbră2i1ă )e Harr@0 acolo unde
era a1ezat'
- ul2ume&c0 ră2oi0 )entru di&trac2ia de a&tă!&eară' Ne e dor
&ă te a$em lngă noi0 .n&ă ce mai a$enturi ai trăit>
!Au fo&t groza$i0 Sall@0 dar 1i mie mi!a fo&t dor de $oi'
- ine o &ă $enim &ă te $edem0 la cină0 zi&e erric?0
bătndu!l )e umăr'
Harr@ .nclină din ca)0 dar mi1cările )ăreau &ă!i fie ce$a mai
c6inuite 1i mai lente'
- 4a0 .n ordine' Ar fi minunat>
#o&e)6 &e ridică 1i .l a5ută 1i )e Harr@ &ă &e &coale .n
)icioare' Nu făcu dect un &emn a)roa)e im)erce)tibil din ca)
&)re el0 1i Harr@ .i ră&)un&e la fel0 a)oi )ă1i .n&)re Ro&e'
!Sunt gata0 zi&e'
A$endale .i a1te)ta la u1a care dădea &)re )rinci)alul &alon
de 5ocuri' (nd a5un&eră la u1ă0 Ro&e $ăzu mul2imea de
oameni ! $ale2i0 cru)ieri0 muzicieni0 oameni de rnd 1i nobili !
care &tăteau .n1ira2i )e două rnduri de!a curmezi1ul &ălii de
5oc0 )nă la u1ă'
!Ar $rea &ă!1i ia răma&!bun0 zi&e A$endale'
A1a 1i făcură' 4omnii .i &trn&eră mna lui Harr@0 femeile .l
&ărutară )e obraz &au .l .mbră2i1ară' Se ro&tiră o mul2ime de
cu$inte amabile'
-.ncntat că $!am cuno&cut'
!Vă mul2umim că ne!a2i $izitat'
!A fo&t o )lăcere'
!A$e2i gri5ă de dumnea$oa&tră>
Ro&e &e gndea că nu $a )utea niciodată &ă!i
mul2umea&că de&tul lui A$endale )entru &eara dăruită'
Indiferent ce!i )romi&e&e0 indiferent ce!i ceru&e el0 nu $a fi
niciodată de&tul'
.n drumul )nă aca&ă0 .n tră&ură0 răma&eră tăcu2i' Ro&e &e
lă&a cu)rin&ă de noa)te' 9ănuia că 1i Harr@ făcea la fel' (nd
&o&iră0 Gerald .i a1te)ta .n 6ol'
!(ona1ule Harr@0 .n2eleg că $!a2i di&trat bine a&tă!&eară'
!A1a e&te0 zi&e Harr@0 )ri$ind &)re Ro&e' 4ar a1 $rea totu1i
&ă beau ce$a'
- Nu ai băut de&tul la club:
Harr@ .nclină din ca)'
- 4ar mai $reau &ă beau ce$a cu tine0 cu tine 1i cu ducele'
- La mine &au la tine .n bibliotecă: .ntrebă A$endale'
- La mine'
O luară )e coridor către biblioteca mai mică a lui Harr@'
Gerald &e .ngri5i&e ca .n cămin &ă ardă focul'
- Suna2i!mă cnd &unte2i gata de culcare0 domnule0 zi&e
Gerald'
- A1a $oi face0 )romi&e Harr@' Gerald0 mul2ume&c )entru tot'
- .mi face o mare )lăcere0 domnule'

(u &)atele
Vino0 Harr@0dre)t
zi&e 1iRo&e0
2ea)ăn0 $aletul ie1i
trăgndu!l din odaie' Hai &ă te
de redingotă'
a1ezăm aici0 confortabil0 ct ne toarnă A$endale de băut'
.l a5ută &ă!1i &coată 6aina0 .i de&c6eie 5iletca 1i .i lărgi
la$aliera'
- 4u!te 1i a1ază!te .ntr!un fotoliu'
!%n gentleman'''
!;tiu ce face un gentleman0 dar tu e1ti fratele meu 1i .mi
dau &eama ct e1ti de obo&it' ;ezi>
Nu &e mai contrazi&e cu ea 1i &e trnti .ntr!un fotoliu mare
1i )lu1at' A$endale adu&e băuturile )entru to2i trei 1i o condu&e
)e Ro&e )e cana)ea' Ea )ri$i cum Harr@ .1i bea .ncet =6i&?@!
ul0 &a$urndu!l0 du)ă toate a)aren2ele'
!Te!ai &im2it bine a&tă!&eară0 &cum)ule:
- 7oarte bine0 zi&e 1i a)oi .nclină din ca) către A$endale'
i!au )lăcut to2i amicii tăi' ai ale& A)6rodite' (6iar dacă 1tiu
că ai )lătit!o ca &ă!mi 2ină com)anie'
!!am oferit &ă o )lăte&c' A refuzat' Se )are că nu a .ntlnit
niciodată )e cine$a care &ă!i fi )lăcut mai mult dect te )lace
)e tine' "oate că $a $eni &ă!2i mai 2ină de urt .ntr!o du)ă!
amiază'
-
-
i!ar
O &ă!i)lăcea'
trimit $orbă mine'
Ro&e nu a$ea &ă!1i mai facă gri5i că Harr@ ar )utea &ă fie
dezamăgit0 că aten2ia din &eara aceea nu fu&e&e dect din
)ricina ocaziei' 7ratele ei a$ea o inocen2ă 1i un farmec menite
&ă atragă )nă 1i cea mai dură dintre femei'
- (nd o faci0 adre&ează biletul )entru Annie0 zi&e Harr@'
- (ine naiba e Annie: .l .ntrebă A$endale'
!Ace&ta e numele ei real'
mbind0 A$endale .nclină din ca) 1i ridică )a6arul0 ca un
războinic care .1i &alută ad$er&arul care a fo&t mai bun ca el'
!ie nu mi!a mărturi&it niciodată a&ta' A1 &)une că te!a
)lăcut foarte mult'
Harr@ ro1i0 dar )ărea cum nu &e )oate mai mul2umit de
&ine' Era 1i e3trem de obo&it' Ro&e o $edea du)ă umerii lă&a2i0
din felul .n care .1i 2inea ca)ul0 u1or a)lecat .ntr!o )arte'
!Ar trebui &ă te lă&ăm &ă dormi0 zi&e ea0 ridicndu!&e .n
)icioare0 la fel ca 1i el' ine diminea2ă o &ă dormim cu to2ii
)nă trziu' A1a &e face du)ă o &eară ca a&ta'
-
&eară Ro&e0 a fo&t
'un fo&t un un
omdar minunat' %n dar minunat' "re2 de o
normal'
Sora lui .l .mbră2i1ă tare'
- "entru mine tu e1ti .ntotdeauna normal' Te iube&c0 Harr@'
Sim2i .mbră2i1area lui &trn&ă'
!Te iube&c0 Ro&e'
!Să te odi6ne1ti0 &cum)ule0 zi&e Ro&e0 lă&ndu!&e )e &)ate
1i zămbindu!L
!A1a $oi face' 4ădu a)oi mna cu A$endale' Noa)te bună0
)rietene'
- Noa)te bună0 Harr@' O &ă 2i!l trimit )e Gerald'
- .ncă nu0 o &ă mai &criu )u2in' O &ă &un eu du)ă el cnd
$oi a$ea ne$oie'
- (um dore1ti' Ne $edem mine'
Ro&e &e .ntin&e 1i &trn&e mna lui Harr@' Nu 1tia de ce0
dar .i era a1a de greu &ă!l )ără&ea&că' "oate că nici n!ar fi
făcut!o dacă A$en! dale n!ar fi $enit .n &)atele ei0 &ă o .m)ingă
&)re u1ă'
- L!a e)uizat &eara a&ta0 zi&e ea .n tim) ce &e .ndre)tau
&)re 6olul de Ia intrare 1i &)re &cările care duceau către odaia
lui de dormit'
-
-
(red că ne!a
Nu c6iar e)uizat
de tot0 )e to2i'g6emuindu!&e lngă el' i!a
zi&e Ro&e0
mai răma& de&tulă energie ca &ă te a&cult cum .mi )o$e&te1ti
de&)re $izita făcută mamei tale' i!a )lăcut de ea'
- 4ata $iitoare cnd o &ă mă in$ite la cină0 mergem
.m)reună'
Ro&e r&e obo&it'
- Nu )ot &ă merg .n ca&a mamei tale0 &ă &tau la ma&a ei'
Sunt o infractoare'
- La fel ca o bună )arte dintre oamenii )e care i!ai cuno&cut

.n &eara a&ta0 la un moment dat' Omul &e mai &c6imbă0 Ro&e'


- Nu ne )utem &c6imba 1i trecutul0 nu cnd e de5a trecut'
- i!a1 dori &ă!mi &)ui tot ceea ce ai făcut'
- Nu acum' Niciodată0 dacă ar fi du)ă ea' Nu $reau &ă &tric
o &eară care a fo&t cu ade$ărat minunată'
- "entru noi .ncă nu &!a terminat0 zi&e el0 a)oi o luă )e bra2e
1i o du&e &u&'
4u)ă ce .nmuie tocul .n călimară0 Harr@ &cri&e .n grabă
ultimele rnduri0 cele care trebuiau &ă &tea la .nce)utul
)o$e&tirii
Era gata0lui0.ndar )e care
multe a1te)ta&e
&en&uri' Era &ă le &criecă.n &e
bucuro& ultima cli)ă'
termină'
9ucuro& că &cri&e&e )o$e&tirea' Tri&t .n acela1i tim)0 )entru că
acum nu mai a$ea nici un 2el'
La fel ca .n fiecare &eară0 .i &cri&e lui Ro&e o &cri&oare0 )e
care o a1eză dea&u)ra $rafului de 6rtii'''
"entru orice e$entualitate'
(a)itolul F*

A$endale nu dormi&e dect cte$a ore cnd &e trezi cu


Ro&e cuibărită lngă el' Nu $oi&e &ă o deran5eze0 dar nu )utu
rezi&ta tenta2iei de a!1i )limba mna0 u1or0 )e&te )ielea minii
ei0 .n &u& 1i!n 5o&' Ro&e nu &e mi1că' 7u&e&e a1a de
.ngri5orată că Harr@ era e3tenuat0 .nct omi&e&e fa)tul că 1i ea
era la fel'
"e no)tieră lam)a .ncă ardea0 a1a că )utu &ă!i )ri$ea&că
)rofilul' (um oare credea că tră&ăturile ei erau 1ter&e: (um
oare crezu&e 1i el tot a1a cnd &e uita&e )rima dată la ea )e
a&cun&:
4acă era &ă fie &incer0 trebuia &ă admită că niciodată o
flotă .ntreagă de corăbii nu &!ar )orni .n a)ărarea frumu&e2ii
&ale0 dar &!ar )utea al naibii de bine &!i a)ere cura5ul0 tăria de
caracter0 6otărrea0 refuzul ei de a &e lă&a intimidată' (u el .1i
&u&2inu&e .ntotdeauna )unctul de $edere' A$endale nu era
&igur că mai cuno&cu&e $reodată o femeie care & )oată fi
con&iderată egala lui'
;i0 la naiba cu toate0 &e .ndrăgo&ti&e de ea'
"robabil c6iar .n &eara cnd &e .ntor&e&e &)re el 1i .i
refuza&e 1am)ania )e care i!o oferea' .i recuno&cu&e refuzul
din )ri$iri0 .nainte ca ea &!l fi cntărit0 acce)tul ulterior' Sau
)oate că fu&e&e atunci cnd .i &)u&e&e că toate atuurile &unt
la ea' Att o)timi&m .ncrezut'
Iubea ace&t lucru la ea' Nu era o domni1orică miorlăită'
.nce)u&e & &e .ndrăgo&tea&că de ea cu mult .nainte de a
fi cuno&cut ade$ărul de&)re ea0 dar cnd .i de&co)eri&e
&ecretul0 &entimentele fa2ă de ea de$eni&eră 1i mai )uternice'
Oare .1i $a re&)ecta )artea din .n2elegere )nă la ca)ăt:
4acă $oia ca
&ă rămnă atteade&ămult:
rămnă )e $eci cu el0 oare $a acce)ta ea
Sau făcu&e .n$oiala cu năde5dea că $or fi .m)reună doar
un tim) &curt:
# &curt> bătaie .n u1ă .l .m)iedică &ă o ia razna0 .nnebunit
de .ntrebări 1i &)ecula2ii' Se &trecură 5o& din )at0 .1i .n1făc
6alatul din măta&e 1i .l tra&e )e el .n tim) ce &e .ndre)ta &)re
u1ă' O de&c6i&e 1i dădu de Gerald' 7a2a $aletului &)unea
totul'
!E3celen2ă'''
!E .n ordine'  &ă cobor 1i eu imediat'
.nc6i&e u1a 1i .1i li)i fruntea de lemnul tocului' 4e ce durea
att de tare: (e n!ar fi dat &ă o )oată &cuti )e Ro&e'''
- E $orba de Harr@: .ntrebă ea .ncet'
A$endale )ri$i )e&te umăr 1i o $ăzu .n )at0 ridicată .n ca)ul
oa&elor0 &trngnd a1temuturile la )ie)t'
- .mi )are a1a de rău0 Ro&e>
(u buzele &trn& li)ite0 ea .ncu$iin2ă din ca)'
- 9un' Vor fi c6e&tiuni de rezol$at'
Az$rli cu$ertura la o )arte' A$endale &e du&e lngă ea0 &e
a1eză )e marginea )atului 1i .1i )u&e minile )e umerii ei0 &ă!i
domolea&că ge&turile'
!Te!ai 2inut .ntotdeauna tare0 ani .ntregi0 )re&u)un că .ncă
din cli)a cnd ai fo&t acuzată că l!ai &că)at )e fratele tău din
bra2e' Nu trebuie &ă te 2ii tare 1i fa2ă de mine'
Ro&e clătină din ca)'
!A$endale'''
9ărbatul o )ri$i dre)t .n oc6i'
- Nu trebuie &ă te )refaci )entru mine'
- 4acă n!o fac0 zi&e ea a&)ru0 o &ă mă )răbu1e&c'
!Te $oi )rinde eu 1i o &ă te a5ut &ă te aduni la loc'
Lacrimile .nce)eau &ă!i um)le oc6ii' Lă&ă &ă!i &ca)e un
6o6ot zgomoto&0 care )ărea &ă $ină din &trăfundul &ufletului ei'
A)oi un altul' ;i .ncă unul' O 2inu &trn& la )ie)t0 .n tim) ce
umerii ei &e &cuturau de durere0 o legănă 1i .i 1o)ti alintător
numele'
Iar inima lui &e frngea de durerea ei'
Harr@ )ărea .m)ăcat' La a&ta &e gndea Ro&e .n tim) ce
&tătea )e un &căunel0 lngă fotoliul .n care fratele ei .1i
.nce)u&e călătoria către odi6na finală' Era de5a o 5umătate de
oră
mult0detrecu&e
cnd .l .n
2inea
tim)decemnă' 4e două
)ln&e&e ori )eluiatt0
.n bra2ele dacă nu mai
A$endale'
Va trebui &ă le trimită $orbă lui erric? 1i celorlal2i0 dar nu
era .ncă )regătită &ă le &crie biletul' Nu0 nu le $a &crie' O &ă le
&)ună c6iar ea' .l iubi&eră )e Harr@ a)roa)e la fel de mult ca 1i
ea' ;i el .i iubi&e )e ei'
- Ro&e0 a $enit coronerul0 zi&e A$endale0 calm0 dar ferm'
4nd din ca)0 &e ridică .n )icioare0 &e a)lecă 1i &ărută
fruntea lui Harr@'
!Gata cu bolo$anii0 iubirea mea> Gata cu durerea> 4ar0 $ai0
ct de mult ne $ei li)&i' Se uită la A$endale' Acum trebuie &ă
mă duc la erric?'
- ai .nti trebuie &ă!2i arăt ce$a'
(u bra2ul )e du)ă umerii ei0 o condu&e din odaia de dormit
a fratelui ei &)re mica bibliotecă unde Harr@ &cri&e&e0 citi&e 1i
&a$ura&e băutura'
!S)er că 1i!a terminat )o$e&tirea0 zi&e Ro&e'
- (red că da'
O condu&e la ma&a de lucru' 4ea&u)ra teancului de 6rtii
aran5ate cu gri5ă0 era o bucată de )ergament .ndoită0 )e care
era numele ei' Ro&e o de&c6i&e foarte .ncet'
Scum)a mea .ncoace
4e ce$a tim) Ro&e0 2i!am &cri& cte o &cri&oare .n fiecare
&eară' 4iminea2a0 dacă nu era nece&ară0 a$eam &ă o ard'
"re&u)un că dacă ai a5un& &ă o cite1ti )e acea&ta0 a fo&t
nece&ară'
Via2a )e care am du&!o alături de tine a a5un& la ca)ăt' Nu
$oi fi att de egoi&t .nct &ă!2i cer &ă nu )lngi0 dar &)er că $ei
1i zmbi' "entru că am )lecat .n acel loc minunat cu oamenii
minuna2i0 de&)re care mi!ai tot )o$e&tit'
;tiu că tu crezi că $ia2a nu a fo&t bună cu mine0 dar ea a
fo&t0 .n2elegi0 )entru că mi te!a dat )e tine'
Ro&e0 mi!am terminat )o$e&tirea' A&eară0 .n orele mici ale
no)2ii' 4e fa)t0 e&te o )o$e&tire de&)re noi0 )oate c6iar mai
mult de&)re tine0 1i de aceea am $rut ca ducele &ă o citea&că'
(red că tu .l iube1ti' ai cred că 1i el te iube1te )e tine0 de1i
nu &unt &igur că e&te genul de bărbat care &ă o admită cu
$oce tare' 4acă ar face!o0 nu l!ai crede' Nu 1tiu de ce ai crezut
.ntotdeauna că nu )o2i fi iubită0 .n tim) ce eu ! a1a 6ido& cum
eram ! nu am con&iderat niciodată a&tfel' 4ar0 )e de altă )arte0
eu ta
am1ia$ut mereu&ădrago&tea
am )utut mă $ăd )rin oc6ii tăi' .mi dore&c &ă fi )utut
face la fel 1i eu )entru tine'
Te rog &ă!i mul2ume1ti ducelui )entru cli)ele formidabile )e
care le!am )etrecut .n to$ără1ia lui' i!a dăruit att de multe0
dar cel mai frumo& lucru a fo&t )rietenia lui' Am )re2uit!o mai
)re&u& dect orice altce$a 1i o $oi duce cu mine' "e ea 1i
drago&tea ta' S)er că a mea $a rămne cu tine'
(ite1te acum cartea' Ro&e'
Al tău )e $ecie0
Harr@
7ără &ă &e uite la A$endale0 Ro&e .m)ături 6rtia 1i o )u&e
.n buzunar' Harr@ gre1ea creznd că A$endale o iubea' El nu
1tia de&)re trgul )e care .l făcu&e cu ducele'
!A )re2uit )rietenia ta'
!A1a cum 1i eu i!am )re2uit!o )e a lui'
Ro&e nu &e a1te)ta&e0 &incer0 ca ei doi &ă &e .n2eleagă de!
a dre)tul &enza2ional' Se uită la teancul de foi 1i le )i)ăi'
!A zi& că a terminat!o'
- ă gndeam că e a)roa)e de .nc6eiere' i!a cerut &ă!i
.na)oiez ceea ce!mi dădu&e' Am )re&u)u& că $oia &ă )ună
totulSelaolaltă'
uită la Ai de&cri&
titlul gndcu
&ăcaligrafia
o cite1ti: lui )erfectă' .ntotdeauna
fu&e&e foarte mndru de ea'0 
!A zi& că trebuie &ă o cite&c acum'
4ădu la o )arte )rima )agină0 1i oc6ii i &e um)lură de
lacrimi0 citind ce &cria'
Acea&tă )o$e&tire e&te dedicată &urorii mele0 Roza mea
)erfectă'
- Nu am fo&t )erfectă0 zi&e ea0 clătinnd din ca)'
- "entru el ai fo&t'

7ăcu un )a&0 1i A$endale o .mbră2i1ă0 iar ea &e bucură de


bra2ele lui care o cu)rindeau 1i &e .ntrebă dacă inima ei $a
a5unge $reodată &ă nu o mai doară'
(a)itolul FF

.n următoarele zile durerea &e mai atenuă0 căci tot


)er&onalul dinerric?0
condolean2e' &er$iciulSall@
lui A$endale
1i #o&e)6.1i)ln&e&eră
făcu tim) &ă!i )rezinte
a)roa)e la
fel de mult ca ea' Erau alături de ea0 .n &alon0 cnd to2i aceia
care )artici)a&eră la &eara lor de la 4ragonii .ngemăna2i
trecu&eră &ă o $adă' (ei care &e ocu)a&eră de 5ocuri0
in&trumenti1tii0 cei care &er$i&eră mncarea' A)oi to2i membrii
familiei lui A$endale0 )rietenii 1i cuno1tin2ele lui care fu&e&eră
acolo .n &eara re&)ecti$ă' Vorbi&eră cu afec2iune de&)re
tim)ul )etrecut cu Harr@0 .i relata&eră momente din acea &eară
de&)re care Ro&e nu 1tia ! 5ocul de căr2i0 r&etele' Nu fu&e&e
.n $ia2a lor dect o &curtă $reme0 dar cu toate ace&tea &e
)ărea că lă&a&e o urmă de ne1ter& 1i de neuitat'
Lui Ro&e i &e )ăru o mo1tenire minunată'
Harr@ a fo&t )u& .n locul de odi6nă $e1nică dintr!un cimitir
rural0 .ncon5urat de frumu&e2e' Ro&e nu fu &ur)rin&ă0 )entru că
A$endale &e ocu)a&e de toate aran5amentele' (nd era $orba
de fratele ei0 &e )ărea că ducele era deci& &ă nu &e uite la
bani'
(nd )lngea0 el o alina' (nd nu )utea &ă doarmă0 o
2inea .n bra2e' (nd &e )limba )rin grădină0 el .i dădea bra2ul
)e care &ă &e &)ri5ine' Trecu zi du)ă zi0 )nă cnd &e &cur&eră
de5a
)artedouă &ă)tămni
melancolia' 7ăcu&e1i Ro&e .n2ele&e
un )act că trebuia&ă&ăfiedea
cu A$endale0 culaelo
oricum ar fi $rut ace&ta0 att tim) ct ar fi $rut!o' ;i era &igur
că nu!i trebuia o femeie .ndoliată'
Ro&e &tătea .n dre)tul fntnii cnd auzi )a1i )e
caldarmul aleii0 .i aruncă o )ri$ire lui A$endale 1i .i zmbi' .n
ciuda tri&te2ii ei0 era .ntotdeauna bucuroa&ă &ă!l $adă0 c6iar
dacă acum0 nu &e 1tie din ce moti$0 el 2inea .n mini bolul de
argint )lin cu in$ita2ii0 care de obicei rămnea .n 6ol'
!Te bucuri de fntnă: o .ntrebă el'
! E &traniu0 dar amintirile mele )referate cu Harr@ &unt toate
legate de cli)ele )etrecute .n re1edin2a ta' 7iecare )arte a ei
.mi aminte1te de Harr@' Te!ai dat cu ade$ărat )e&te ca) &ă!i
faci din ultimele zile ce$a măre2' Nu cred că l!am $ăzut
$reodată zmbind att de mult' Nu 1tiu cum &ă!2i mul2ume&c'
- Nu!mi trebuie recuno1tin2a ta0 zi&e el0 ur&uz'
- 4ar o ai oricum0 ră&)un&e ea 1i a)oi făcu &emn cu ca)ul
&)re bol' (e faci cu ă&ta: Nu te!am $ăzut niciodată )ri$ind
măcar &)re el'
-
.n tim)
4e cte ori ce eu te!am
a5ungem $ăzut
.n 6ol uitndu!te
arunci de &ute
)ri$iri &)re el' ;idem!am
ori latotel'
.ntrebat frumu&e2ea obiectului e&te ceea ce te )a&ionează
&au ceea ce con2ine:
7rumu&e2ea celor )e care le con2inea &ă ai )arte de att
de mul2i oameni care te $or .n $ia2a lor' Oare el bănuia măcar
ct de $aloro& era:
!Ai )rimit nenumărate in$ita2ii0 dar le ignori )e toate'
- "oate că a $enit $remea &ă .ncetez'
Ro&e &e gndi că )utea &ă audă )ocnetul fiecărei )icături
de a)ă căzute .n fntnă' Nu era din )ricină că l!ar fi .n$inuit
că &e &ătura&e de ea' Ea nu &e 2inea de trgul făcut0 acela de
a!i da ceea ce $oia0 )entru că &igur el nu!1i dorea fiin2a aceea
tri&tă .n care &e tran&forma&e'
!Vei face &ă $ibreze inimile mamelor de &)eran2a că e1ti .n
căutarea unei &o2ii'
Iar a ei &!ar )utea &ă &e o)rea&că &ă mai bată'
- Nu &unt .n căutarea unei &o2ii0 ci mai degrabă a ce$a care
ar )utea &ă!2i aducă )u2ină fericire' Ai fo&t $reodată la un bal0
.n afara celui de la 4ragonii .ngemăna2i:
.i &tătea )e limbă minciuna0 dar nu )utu &ă o ro&tea&că'
!Am fo&t la cu
.n com)ara2ie &erbări cm)ene1ti0
un bal găzduit de dar )re&u)unalcă
un membru &unt )alide
ari&tocra2iei'
A$endale .i .ntin&e bolul'
- Scoate o in$ita2ie 1i )e aceea o $om acce)ta'
Ro&e .1i dădu oc6ii )e&te ca)0 )ufnind0 1i zi&e
- Nu mă )o2i duce la bal'
- 4e ce nu:
- .n )rimul rnd &unt .n doliu'
- "e care Harr@ l!ar fi deza)robat total' Ai fi 1tiut a&ta dacă
ai fi citit ce a &cri&' ăcar ai .nce)ut:
- Nu )ot' E )rea de$reme'
!Atunci ai .ncredere .n mine' Harr@ ar fi )rofund dezamăgit'
gl2i $a&ul de argint'
!A$endale0 nu e bine dintr!o mul2ime de con&iderente' Sunt
amanta ta'
- Eu nu mă gnde&c la tine .n felul ace&ta'
!Suntem iubi2i: .ntrebă ea0 a)ă&at'
- Nu )ot nega a&ta'
- E deci o c6e&tiune de &emantică0 )entru că &unt unul 1i

acela1i lucru'
- Oamenii ie& tot tim)ul cu iubi2ii &au iubitele lor'
!(6iar cnd au un trecut tot a1a de )lin de .n1elăciuni ca al
meu:
- 4e ce te mu&tri .ncontinuu )entru trecutul tău:
- "entru că 1tiu cum e&te0 1tiu ce am făcut0 ră&)un&e0
in&)irnd adnc0 cu oc6ii a2inti2i .n oc6ii lui' ;tiu cine &unt'
A$endale .1i trecu u1or degetele )e&te obrazul ei'
!;i eu te cuno&c0 1tiu ct de .ncă)ă2nată e1ti' Nu te!a1
for2a &ă o faci0 dar am deci& că oricum ar trebui &ă!2i faci o
roc6ie nouă' Nu te obo&i &ă crcne1ti că e1ti .n doliu' Ai
)romi& că $ei face tot ce dore&c0 a1a că negrul trebuie &ă
di&)ară' Vreau &ă te $ăd din nou .n ro1u' (e$a nou 1i $ibrant'
"e&te o 5umătate de oră )lecăm la croitorea&ă'
icnd ace&tea0 &e ră&uci )e călcie 1i )lecă0 lă&nd!o &ă
&e 6olbeze .n urma lui' .ncă)ă2nat om> Afuri&it &ă fie )entru
&e folo&i&e de .n$oiala lor .m)otri$a ei' Totu1i0 o trecu un fior
de .n&ufle2ire0 &enza2ia că trăie1te din nou' Se uită iar la
fntnă0 la )erec6ea )ierdută .ntr!o .mbră2i1are )ătima1ă'
"oate că la noa)te $a dan&a .n ca&cada de a)ă'
.n tim) ce tră&ura &trăbatea &trăzile0 A$endale &tătea fa2ă .n
fa2ă cu Ro&e0
ademenitor' Era ceea ce!i&ă)ermitea
bucuro& $adă că .i&ăre$eni&e
o $adăce$alim)ede
culoare1i
.n obra5i' Ro&e nu era genul care &ă &e )reocu)e de ob2inerea
lucrurilor )entru &ine ! altfel ar fi .n1făcat bi5uteria )e care el i!o
dărui&e dar A$endale crezu&e că i!ar face bine &ă mai ia&ă din
ca&ă'
Ro&e $a &im2i mereu li)&a fratelui ei' Nu e3i&ta &)eran2ă &ă
fie altfel' .n&ă0 la naiba0 1i lui .i li)&ea Harr@0 a1a că .1i dădea
&eama că )entru ea era 1i mai ru' A$endale a&culta .ncă &ă
audă ecoul ba&tonului lo$ind )arc6etul0 tr1itul )icioarelor lui
mari' A1te)ta bine$enita lui .ntreru)ere0 care nu a$ea &ă mai
$ină niciodată'
(iudat ce influen2ă )utea &ă aibă o &ingură )er&oană0 .ntr!
un tim) att de &curt'
4e1i nu 1tia de ce0 nu era &ur)rin&' Lui Ro&e nu!i lua&e
mult ca &ă aibă o influen2ă co$r1itoare a&u)ra lui' O iubea'
Era un &entiment )e care nu crezu&e că .l $a trăi0 iar uneori 1i!
ar fi dorit nici &ă nu o facă0 )entru că aducea tot atta durere
ctă bucurie' Suferea cnd &uferea 1i ea' (nd o .ncerca
tri&te2ea
)ărea că)e ea0 .l .ncerca
zmbetul acela 1i )e el' 4arluicnd
.i cu)rinde Ro&e zmbea0
tot tru)ul0 i &e
.ntreaga lui
fiin2ă' Ar fi făcut orice )entru a!i aduce .na)oi zmbetul ! c6iar
dacă a&ta .n&emna &ă o ducă la un bal )lictico&'
.i făcu&e )lăcere &ă de&co)ere că de&cifra&e corect
no&talgia din oc6ii ei de fiecare dată cnd )ri$ea &)re bolul de
argint' A$endale )utea &ă!i ofere o $ia2ă incredibilă0 )lină de
baluri0 dineuri 1i elegan2ă'
(u toate ace&tea0 bănuia că )entru ea un bal era de a5un&'
A)oi $a tn5i iar du)ă libertate'
- (red că am ne$oie de acea&tă ie1ire0 zi&e ea .n &fr1it'
Simt că )ot re&)ira din nou0 ca 1i cum &e ridică a)ă&ătoarea
greutate a durerii'
- (6iar )ari )u2in mai $e&elă'
- (e femeie nu &e .n$e&ele1te la gndul unei roc6ii noi:
!Tu nu o faci'
Ro&e ro1i'
- ă cite1ti )rea bine0 c6iar mai bine dect o făcea Harr@'
!Am e3er&at con&iderabil' "re&u)un că )e mine m!ai min2it
mai mult dect )e el'
- 4oar atunci cnd a fo&t nece&ar' 4ar ai dre)tate'

.ntotdeauna
care &ă di&tragăam $ăzut 6ainele
aten2ia' Acumca )e un
$reau mi5loc0
ce$a caream căutat
&ă!2i )lacăce$a
2ie'
Va fi o e3)erien2ă nouă'
!Nu am )ri$it niciodată o femeie care )robează o roc6ie'
- ;i nici azi n!o &ă $ezi' Vreau &ă fie o &ur)riză0 zi&e Ro&e0
ridicnd din &)rncene' Va fi ro1ie0 dar .n re&t0 $a trebui &ă
a1te)2i )nă cnd $oi fi gata &ă o )ort' A1a că .n du)ă!amiaza
a&ta trebuie &ă!2i gă&e1ti altă di&trac2ie'
O $a face cum)ărnd ce$a )entru ea' Nu!i $a &)une totu1i
ace&t lucru' Nu era &ingura care $oia &ă facă o &ur)riză'
- "re&u)un că erric? 1i ceilal2i $or a$ea ne$oie &ă!1i caute
de lucru0 zi&e el0 .n treacăt'
Ro&e ridică col2urile gurii 1i .n zmbetul ei A$endale citi
.n2elegere 1i .ncredere'
- 4a' Trebuie &ă di&cut cu ei0 &ă le e3)lic fa)tul că nu $oi mai
)utea &ă le a&igur traiul' E&te tim)ul ca ei &ă!1i croia&că din
nou drumul de unii &inguri0 de1i )re&u)un că o 1tiu 1i ei'
Harr@ era cel care ne 2inea .m)reună' (tă $reme &e
.ngri5eau de el0 eram mai mult dect bucuroa&ă &ă mă
.ngri5e&c
lor' de ne$oile lor' 4ar el nu mai are ne$oie de .ngri5irile
- (6iria )entru re1edin2ă e )lătită )entru .ncă două luni'
- (nd ai făcut!o: .ntrebă ea0 făcnd oc6ii mari'
A$endale ridică din umeri'
- La .nce)ut' Nu am $rut &ă 2i &e )ară că trebuie &ă o 1tergi
imediat du)ă ce &e termina trgul no&tru ini2ial'
mbetul ei de$eni 1i mai larg'
!Vor a)recia ace&t lucru' S!ar )utea &ă!l c1tigi c6iar 1i )e
erric?'
!Nu e &co)ul meu'
4ar &ă o facă fericită )e ea0 da'
(nd tră&ura &e o)ri0 Ro&e fu &ur)rin&ă &ă con&tate
freamătul antici)ării din tru)ul ei' A$endale o a5ută &ă coboare
1i ea &e o)ri un moment &ă )ri$ea&că .n 5ur'''
4eodată &im2i cum fiin2a .i e &f1iată de zeci de tăi1uri ale
nelini1tii0 cnd ob&er$ă un bărbat care cobora dintr!o bir5ă0 dar
.1i )ă&tră e3)re&ia neutră0 zmbetul delicat' Nici )rea larg0 nici
)rea mic' 4oar a1a cum trebuie'
Să nu trădeze nimic din ce &im2ea' Nici fa2ă de A$endale0
nici fa2ă de bărbatul acela0 nici unuia dintre trecători'
-
E o librărie
ră&foie&c nu tim)
acolo un de)arte
1i măde.ntorc
aici0 zi&e
&ă teA$endale'
iau )e&te O &ă O
o oră'
&ă!2i a5ungă tim)ul:
!4in bel1ug'
A$endale &e .ntoar&e &)re tră&ură'
!A$endale:
4ucele )ri$i .na)oi la ea'
!Tot ceea ce!ai făcut )entru mine0 )entru Harr@0 .n&eamnă
totul )entru mine'
Tu .n&emni totul )entru mine' 4ar nu )utea &ă!l la&e cu
ace&te $orbe' Va crede că &unt o minciună0 1i Ro&e nu $oia ca
el &ă creadă că ace&te ultime $orbe0 de de&)ăr2ire0 &ă fie o
minciună'
!Ro&e'''
!;tiu că nu $rei recuno1tin2a mea0 dar o ai0 oricum'
Se ridică )e $rfuri 1i .i &ărută .n treacăt buzele' A$endale
nu )utea &ă fi arătat mai &ur)rin& nici dacă ea &!ar fi dezbrăcat
.n mi5locul unei &trăzi aglomerate' Ro&e .i zmbi )lin de
.n2ele&'
-
Nu m!am
Intră )utut ab2ine'
.n )ră$ălie0 Ne $edem
dorindu!1i imediat'
&ă!i fi oferit o de&)ăr2ire mai
afectuoa&ă 1i mai )otri$ită0 răma&e a)oi .n dre)tul $itrinei0
a1te)tnd ca tră&ura &ă di&)ară din raza ei $izuală' Gndul că
nu!l $a mai $edea niciodată .i )ro$oca o durere acută .n ca)ul
)ie)tului' Se .ntoar&e către )atroană'
- E3i&tă o ie1ire )rin &)ate:
7emeia brunetă ridică din &)rncene'
- Necazuri cu iubitul:
A1adar0 $ăzu&e cnd .l &ăruta&e' Nu că ar fi contat' Ro&e
nu o $a mai $edea niciodată )e femeia aceea'
- "u2in' "ute2i &ă mă a5uta2i:
- N!ar trebui' A$endale e&te un bărbat cu multă )utere'
- .l cunoa1te2i:
- i!a cerut &ă co& o roc6ie de bal )entru o femeie foarte
&cundă' Se )are că are gu&turi foarte di$er&e la femei'
Nu a$ea tim) )entru a&ta0 &ă infirme &au &ă confirme o
a&tfel de acuza2ie' "ri$i din nou )e geam 1i .l $ăzu )e bărbatul
care &tătea &)ri5init de un &tl) de iluminat 1i .1i &tudia
ung6iile' Ro&e .1i .ndre)tă &)atele 1i o )ri$i ct )utu mai
cum)lit )e )atroană'
-
O;iluă
eu&)re
&unt )artea
)uternică' O &ă gă&e&c
din &)ate &ingură ie1irea'
a magazinului0 ignorndu!le )e
femeile care co&eau 1i )e cea căreia i &e luau mă&urile' .i
a)ăru dinainte o u1ă'  de&c6i&e fără &ă ezite 1i ie1i )e aleea
lăturalnică' Se grăbi .n 5o&ul ei0 a5un&e .n &tradă0 coti'''
;i &e lo$i de un zid de cărămidă' Sim2i cum două bra2e i &e
.ncolăce&c .n 5urul tru)ului 1i .1i lă&ă ca)ul )e &)ate0 )ri$ind la
gura care &e de&c6idea .ntr!un zmbet in&idio&'
- ăi &ă fie0 e c6iar doamna "ointer'
- 4omnule Tin&dale' "re&u)un că nu $rei &ă!mi dai drumul0

nu:
Omul .1i de&făcu bra2ele $n5oa&e0 dar mna lui ca lo)ata .i
.n1fă!
că durero& .nc6eietura minii0 1i c6iar dacă nu a$ea de
gnd &ă!i dea &ati&fac2ia de a 2i)a0 cea mai mică )re&iune i!ar
fi )utut frnge o&ul .n două'
- (um ai 1tiut de unde &ă mă iei:
!Odată cu moartea fratelui tău0 ceilal2i n!au mai fo&t la fel
de )recau2i cu $enirile 1i )lecările0 )entru că .ncercau &ă te
aline
Odată)ecetine 1i )e
mi!am datei&eama
.n1i1i' unde
Te!amerai0
urmărit
nu a )nă 1i la cimitir'
mai trebuit dect
&ă a1te)t ca ti)ul cel mare &ă nu mai fie .n )rea5mă' Trăiai
c6iar bine' 4ar acum e1ti a mea'
A$endale frunzărea căr2ile cnd .1i dădu &eama că nu 1tia
ce fel de )o$e&tiri .i )lăceau lui Ro&e' I!ar fi )lăcut &ă!i
cum)ere o carte0 dar )re&u)unea că alegerile ei &e bazau .n
mare )arte )e )referin2ele fratelui ei' ai bine &ă aleagă o
bi5uterie' (e$a &im)lu de data a&ta' O camee'  bro1ă' %n
colier' %n inel'
"o&ibilită2ile i &e .n$rteau .n minte .n tim) ce ie1ea din
librărie 1i &e urca .n tră&ură' Nu trecu&e c6iar o oră de cnd o
lă&a&e )e Ro&e0 dar i &e )ăru că0 dacă a5ungea mai de$reme0
ar )utea &ă aibă )o&ibilitatea &ă .1i facă o idee de&)re ceea ce
$oia ea la o roc6ie' .1i .nc6i)ui că $a fi mai )u2in decoltată0
ce$a mai )otolită' Nu a$ea nici un moti$ &ă!l di&tragă acum'
Nu e $orbă0 nici n!ar fi )utut0 c6iar dacă .ncerca' Era tot
tim)ul atent la ea0 .i 1tia &tările0 ge&turile0 e3)re&iile' .n zilele
care urma&eră mor2ii lui Harr@0 .ntre ei &e crea&e o &inceritate0
legătura dintre ei &e .ntări&e' A$endale nu mai cuno&cu&e
niciodată ce$a de felul ace&ta' Ro&e &e )utea bizui )e el cu
toată inima'&e
Tră&ura El o)ri0
$oia &ă fie acolo )entru
1i A$endale eade
&ări 5o& ! la.ndată
bine 1icela irău'
&e
de&c6i&e )ortiera' Intră .n )ră$ălie0 &ur)rin& că nu o $ede )e
Ro&e căutnd .n mo&trele de materiale'
- E3celen2ă0 zi&e )atroana0 făcnd o mică re$eren2ă'
- 4oamnă Ranier0 am $enit )entru domni1oară Longmore'
- Nu e aid0 E3celen2ă'
!A2i terminat re)ede0 ded:
- Nici n!am .nce)ut' A intrat )e u1a din fa2ă 1i a ie1it )e cea
din &)ate0 .n mai )u2in de două minute'
Nu &e )oate &ă fi auzit bine0 cu &iguran2ă8 femeia nu $orbea
bine'
!A ie1it )e u1a din &)ate:
- 4a' A lă&at &ă &e .n2eleagă că a$ea )robleme cu iubitul ei'
Am )re&u)u& că &e referă la dumnea$oa&tră0 )entru că am
$ăzut din $itrină cnd $!a &ărutat' Ab&olut &candalo&>
A$endale făcu un )a& &)re ea0 fără &ă 1tie &igur ce fel de
e3)re&ie a$ea )e c6i)0 dar femeia &ări .n &)ate'
!Vrei &ă!mi &)ui că a intrat aici 1i a )lecat imediat0 )e aleea
lăturalnică:
!4a0 E3celen2ă'
Era a)roa)e &ă o .ntrebe de ce0 dar femeia nu a$ea de
unde &ă 1tie' El .n&ă0 da' A5ută!m &!i fac fratelui meu tim)ul
)e care .l mai are ct mai )lăcut cu )utin2ă' 4u)ă aceea0 )o2i
&ă!mi ceri tot ce $rei 1i am &ă mă &u)un' O &ă rămn cu tine
ct dore1ti' Se oferi&e c6iar &ă &emneze cu &ngele ei'
A)ela&e la el .ntr!un moment de ne$oie0 iar el fu&e&e de&tul
fraier ca &ă &e la&e )ăcălit de minciunile ei' Era de
neconce)ut0 inadmi&ibil ca ea &ă!l e&croc6eze din nou'''
4ar o făcu&e0 fir!ar ea &ă fie>
- %nde e:
A$endale nă$ăli .n re1edin2a lui Ro&e 1i .l .ncol2i )e erric?
.n &alon'
- (ine: .ntrebă erric?'
- Ro&e' "e cine altcine$a a1 )utea &ă caut:
- "tiu> (e face2i: .ntrebă Sall@0 care tocmai intra .n &alon0 iar
A$endale &e roti &)re ea0 ener$at că femeia &e dădu .na)oi0
de )arcă furia lui ar fi fo&t .ndre)tată &)re ea0 cnd de fa)t era
toată )entru Ro&e'
- Ro&e a fugit a&tăzi du)ă!amiază' Vreau &ă 1tiu unde a1

)utea &ă o gă&e&c'


!A fugit: A&ta nu are nici o noimă'
- Nu a2i $ăzut!o:
Sall@ .1i frn&e minile'
!Nu0 de la .nmormntarea bietului Harr@' 4e ce &ă fi )lecat:
A$endale in&)iră adnc0 e3)iră 1i a)oi &e uită cu aten2ie la
erric? 1i la Sall@' "ăreau deruta2i' "oate că nu!l )ără&i&e'
"oate''' dar de ce &ă )lece )e u1a din &)ate:
- O iubi2i0 zi&e Sall@'
"oate că o iubi&e0 dar acum''' la naiba cu toate0 o mai
iubea 1i cum'
!A$eam o .n2elegere' Ea trebuia &ă'''
.1i .ntreru)&e $orba )entru c &una co)ilăre1te0 )ro&te1te'
Ea trebuia &ă fi răma& cu el' 4e1i nu!1i declara&e
&entimentele0 drago&tea0 admira2ia )e care le &im2ea )entru
ea' 4e1i nu crezu&e niciodată cu ade$ărat că ea $a rămne'
!Acum e liberă0 zi&e erric?' Odată ce Harr@ nu mai e'
- erric?> .l certă Sall@' Nu &)une a1a ce$a'
- 4ar e ade$ărat'

Veni
!Ro&e.nl!a
dre)tul lui A$endale'
iubit' Noi to2i l!am iubit' 4ar ea nu a a$ut niciodată
1an&a de a fi co)ilă' 4e a fi fără gri5i' Nu cu ade$ărat'
.ntotdeauna a a$ut ră&)underea lui0 de cnd era mică0 din cte
am .n2ele&' Nu ai cum &ă 1tii ce )o$ară a fo&t'
4oar că el o 1tia' (iti&e ceea ce &cri&e&e Harr@' "oate că
fugi&e ca &ă fie cu )ro&tul acela de muncitor de fabrică din
anc6e&ter' ;tiu&e că o &ă )lece atunci cnd .l &ăruta&e .n
)ublic0 )e &tradă0 .n fa2a )ră$ăliei croitore&ei' "ri$ind
retro&)ecti$0 .n2elegea acum din $ocea ei0 din )ri$iri' (redea
că .n$ă2a&e &ă o citea&că0 că nu $a mai )utea &ă!l )ăcălea&că
$reodată' Era o actri2ă incredibilă0 1i el era cu att mai )ro&t'
- 4acă $ine )e aici'''
(e o &ă facă: O &!o oblige &ă rămnă cu el:
!S)une!i &ă bată la u1a &er$itorilor de la re1edin2a mea0 1i
Edit6 o &ă!i dea lucrurile' Nu $a fi obligată &ă mă $adă'
Iar el nu $a a$ea ocazia &ă o im)lore &ă rămnă'
A$endale 1edea .ntr!un fotoliu de lngă 1emineul din
bibliotecă 1i .ncerca &ă bea )nă uita' Acum o ble&tema )e
Ro&e )nă la moarte0 1i .n cli)a următoare era gata &ă )lece
&ă o caute'
Nucu$eni&e
doar 6ainele&ă!1i
de )eia lucrurile'
ea: 4e ce (umnu!ia$ea &ă &u)ra$ie2uia&că
&)u&e&e )ur 1i &im)lu că
$oia &ă )lece: "entru că făcu&e comentarii tm)ite de&)re
cum o &!o urmărea&că dacă $a )leca' "robabil că &e &im2i&e
)rizonieră0 5elind nu doar du)ă Harr@0 ci 1i du)ă )ierderea
totală a libertă2ii ei0 a )o&ibilită2ii de a alege'
- E3celen2ă0 zi&e T6atc6er'
A$endale ridică )ri$irea' "ierdu&e obiceiul de a mai .ncuia
ble&temata de u1ă atunci cnd $oia &ă fie lă&at .n )ace'
!(e e0 T6atc6er: Nu $ezi că &unt indi&)u&:
Sau $a fi ct mai curnd0 dacă era du)ă el'
!A $enit in&)ectorul S=indler'
S=indler: (e dracu< $oia: %n &o2 )entru una din fetele lui:
!S)une!i că nu &unt aca&ă'
!Nu cred că &e )oate0 domnule' ice că a $enit .ntr!o
)roblemă a Scotland Cardului'
.l trecu o undă de nelini1te' 4u)ă ce dădu )e gt ce mai
rămă&e&e .n )a6ar0 .l )u&e deo)arte 1i &e ridică .n )icioare'
!4a0 bine' Trimite!l aici>
Numără
S=indler )ă1i&ecundele ! două&)rezece ! trecute )nă ce
.n bibliotecă'
- S=indler'
- E3celen2ă'
- (u ce )ot &ă!2i fiu de folo&:
- i!e teamă că aduc $e1ti )roa&te' 4omni1oara Longmore
a fo&t are&tată 1i acuzată de furt0 .n1elarea cu bună 1tiin2ă a
unor negu&tori0 )e care i!a făcut &ă creadă că $a )lăti )entru
ceea ce a cum)ărat )e credit0 1i )entru că a .n1elat mai multe
)er&oane .n legătură cu ade$ărata ei identitate'
A$endale &e uita la el &tu)efiat'
!(nd''' cum:
!A&tăzi du)ă!amiază' %n domn a adu&!o0 a )rimit
recom)en&a'''
- E3i&ta o recom)en&ă )entru )rinderea ei:
In&)ectorul ridică din umeri 1i oftă'
!A lă&at un 1ir con&iderabil de oameni nemul2umi2i'
Era oare )o&ibil ca Ro&e &ă nu fi fugit de A$endale0 ci &ă fi
.ncercat &ă &ca)e de bărbatul care era )robabil )e urmele ei:
II rodea $ino$ă2ia )entru că nu a$u&e&e .ncredere .n ea0
)entru că &e gndi&e la ce era mai rău'
!Anulează
!Nu )ot' Eatoate a&tea' nici una dintre acuza2ii' 4e fa)t0 le!a
nu neagă
recuno&cut de bună$oie )e toate'
A$endale tra$er&ă grăbit .ncă)erea 1i &e .ndre)tă &)re u1ă'
!Trebuie &ă o $ăd0 zi&e'
- ă a1te)tam la a&ta'
.ntr!o .ncă)ere foarte mică0 Ro&e &tătea la o ma&ă0 &ingură0
doar cu gndurile ei' Ele erau du&e )e calea regretelor' Era
a1a de mică atunci cnd o a)uca&e )e acea&tă cale 1i crezu&e
că era &ingura )e care )utea merge cu &ucce&' "oate că
erric? a$u&e&e dre)tate 1i ea trebuia &ă fi căutat un alt drum0
dar fu&e&e mai u1or &ă continue a1a cum .nce)u&e'
ăcar Harr@ nu a)uca&e &ă fie martor la căderea ei'
A$endale $a crede cu &iguran2ă că a fugit de el' Nu0 nu $a
crede a&ta' Va fi .ngri5orat )nă ce $a citi .n ziar articolul
de&)re are&tarea ei' Era clar că $a a5unge la 1tiri' A)oi to2i cei
)e care .i e&croca&e &e $or nă)u&ti a&u)ra ei ca ni1te demoni
răzbunători0 ca &ă &mulgă o 6alcă din carnea ei 1i &ă o la&e
fără nici un mi5loc de a!l mai ră&)lăti )e A$endale )entru tot
ceea%1ace&e
făcu&e )entru
de&c6i&e0 1i Harr@'
.năuntru intră in&)ectorul S=indler' El o
inte! roga&e 1i mai de$reme'''
.n urma lui )ă1ea A$endale' Lui Ro&e i &e tăie re&)ira2ia0 1i
aerul din )lămni &e lu)ta durero& &ă ia&ă afară' Ar fi trebuit
&ă!1i dea &eama că in&)ectorul .l $a anun2a' A$eau un fel de
legătură ciudată de )e urma unei i&torii'
S=indler .nc6i&e u1a 1i &e )ro)ti .n dre)tul ei0 cu bra2ele
.ncruci1ate )e&te )ie)t' A$endale tra&e &caunul din fa2a ei 1i
&e a1eză'
!Di!e bine: o .ntrebă el'
Era o .ntrebare )ro&tea&că date fiind .m)re5urările0 dar
Ro&e .ncu$iin2ă totu1i cu un ge&t din ca)0 de1i $oia cu
di&)erare &ă .ntindă mna 1i &ă!i cu)rindă fa2a0 &ă!l a&igure că
a$u&e&e toate inten2iile &ă re&)ecte .n2elegerea lor'
-In&)ectorul S=indler mi!a e3)licat &itua2ia ta0 zi&e el 1i .i
)u&e dinainte o foaie de 6rtie0 )e care erau &cri&e .n grabă
mai multe nume' Ace1tia &unt oamenii care &u&2in că tu i!ai'''
Vocea i &e &tin&e0 o)rindu!&e )arcă .naintea cu$ntului
)rea urt )entru a fi ro&tit' Ro&e &e gndi că una era &ă 1tie că
fu&e&e ne&inceră cu el la .nce)ut0 dar cu totul altce$a &ă $adă
lim)ede )e 6rtie
!E&crocat0 zi&e do$ada tuturor
ea re)ede0 fărădelegilor
de&co)erind că ei'
)e buzele ei
cu$ntul era re&)ingător0 a1a că nu!l .n$inui că &imte la fel'
(u$ntul )e care .l cau2i ace&ta e&te0 e&crocat' Sau )oate
5ecmănit'
!Ace1tia &unt to2i:
Ro&e &im2i furia din gla&ul lui A$endale' Voia ca el &ă fie
.nfuriat0 turbat0 &ă o ura&că' A1a era mai u1or )entru ea'
- (e im)ortan2ă are:
!Trebuie &ă fiu &igur că toată lumea )rime1te ceea ce li &e
datorează0 ca a1a ce$a &ă nu &e mai re)ete'
"e Ro&e ar fi )utut la fel de bine &ă o lo$ea&că un berbec
de a&alt' E3act cnd credea că era im)o&ibil &ă!l iubea&că mai
mult dect .l iubea de5a0 el făcea un a&tfel de lucru0 ca ea &ă!l
iubea&că .ncă 1i mai mult' (li)i de&0 &ă nu la&e &ă!i cadă
lacrimile )e care le &im2ea cum .i um)lu oc6ii 1i care
amenin2au &ă ia&ă la $edere' Nu )utu .n&ă rezi&ta tenta2iei de
a!1i )une mna )e&te a lui0 ca &ă atenueze cum$a lo$itura
$orbelor
-
-
Nu e&tenudatoria
Acum ta &ă le&ă)lăte1ti'
e momentul ne dondănim'
4ar era' Ro&e nu a$ea de gnd &ă cedeze' Nu!i $a .ngădui
&ă o &al$eze0 cnd ea nu merita &ă fie &al$ată' Se lă&ă )e
&)ate 1i .l )ri$i doar' li cuno1tea fiecare rid0 fiecare curbură0
fiecare tră&ătură a c6i)ului' .n $iitor o &ă!i fie dor de ele'
!Ro&e'''
!Nu'
Nu $a ceda rugămin2ilor lui'
Oc6ii lui negri0 de attea ori .ncin1i de )a&iune cnd o
)ri$eau0 acum de$eni&eră duri 1i de g6ea2ă' a3ilarul )e care
.l &ăruta&e de attea ori acum z$cnea de furie' Nările .i
fremătau'
- Noi am a$ut o .n2elegere0 tu 1i cu mine0 zi&e el &cr1nind'
(ă $ei face tot ce $reau0 att tim) ct $reau' Eu $reau &ă!mi
dai toate numele0 )nă ce .i $om 1ti )e to2i'
- Nu )o2i rezol$a treaba a&ta'
!9a )ot' Odată ce $or fi )lăti2i0 $or renun2a la acuza2ii'
Ro&e izbucni .n r&'
!A$endale0 &unt o infractoare' Acce)tă' La&!o baltă> Am
totu1i &ă!2i cer o fa$oare'
-
mai Nu' 4acă
fac eu nu)entru
ce$a $rei &ă!mi
tine:dai ceea ce $reau0 de ce naiba &ă
"entru că 2inea la ea' Nu ar fi fo&t aici dacă nu era a1a'
Ro&e nu 1tia dacă &entimentele lui erau la fel de )rofunde
)recum iubirea0 dar ce$a era' .n ciuda furiei lui0 a refuzului &ău
dur0 Ro&e 1tia că $a face totu1i ceea ce!i cere' ' 
- 4u!i cufărul meu lui erric?' .n el e un com)artiment
&ecret' El 1tie cum &ă!l de&c6idă' .năuntru $a gă&i cele cinci
mii de lire' El 1i ceilal2i &ă le folo&ea&că )entru a .nce)e o $ia2ă
nouă'
- ;i $ia2a ta:
!Am 1tiut .ntotdeauna că )nă la urmă aici &e $a a5unge'
"o$ara fa)telor mele a fo&t a1a de grea''' la fel de grea ca
e3cre&cen2ele )e care a trebuit &ă le care bietul Harr@' Sunt
u1urată0 &incer0 că &!a terminat' Regret cu ade$ărat că n!am
fo&t .n &tare &ă!mi re&)ect )artea din .n2elegerea făcută cu
tine' Am a5un& &ă 2in la tine'
!Atunci &)une!mi ce trebuie &ă aflu'
- ;i )e urmă: O &ă ne )urtăm ca 1i cum nimic nu &!a

.ntm)lat: Nu ecrezi
o &ă aibă gri5ă a&ta0căaltminteri
)o$e&teacei$acare
a5ungel!au.nanga5at
ziare:ca
Tin&dale
&ă mă
gă&ea&că nu!i dau banii' A1a mama ta $a afla cu ce fel de
femeie umblă fiul ei' ;i amicii tăi: (rezi că ei $or fi ferici2i &ă
1tie că o femeie care nu are nici un fel de &cru)ule .n a lua
lucruri fără &ă le )lătea&că a &tat )rintre ei0 a r& .m)reună cu
ei 1i le!a luat banii la 5oc: Vor fi ori)ila2i0 a1a cum &e 1i cu$ine'
!Al naibii &ă fiu dacă!mi )a&ă> Te iube&c'
Ro&e )arcă 1i &im2ea 1treangul .n 5urul gtului 1i tra)a
de&c6i! zndu!&e' El .1i &trn&e buzele )nă de$eniră doar o
linie 1i .nc6i&e oc6ii &trn&'
- Nu &e )oate0 1o)ti ea'
A$endale de&c6i&e oc6ii0 1i .n adncurile lor .ntunecate &e
citea re&emnarea'
- 9a da' E de5a ce$a $reme de cnd te iube&c'
Ea r&e0 un 6o6ot zeflemitor' O iubea' Ar fi $rut &ă &e
cuibărea&că lngă el0 &ă!l &trngă la )ie)t0 dar trebuia &ă!l
)rote5eze' Nu )utea .ngădui ca el &ă!1i di&trugă $ia2a )entru
ea'
!(e carag6io& e1ti> ă 5ur0 A$endale0 ai fo&t cea mai reu1ită
e&croc6erie a mea de )nă acum' 4oamne &finte0 )robabil
a$eai de gnd &ă te .n&ori cu mine0 oi fi cerut 1i di&)en&a'
- Ro&e0 nu face a&ta'
!(e &ă nu fac: Să nu fiu &inceră cu tine: Ai fo&t de la bun
.nce)ut o 2intă )entru mine' Te!am min2it atunci0 .n )rima
noa)te de la 4ragonii .ngemăna2i 1i de atunci totul a fo&t o
minciună0 .n afară de Harr@' (6iar credeai că a$eam de gnd
&ă rămn cu tine0 &ă fac tot ce $rei tu0 )entru ct tim) ai fi $rut
tu: Am &)u& lucrurile acelea )entru că 1tiam că o &ă
reac2ionezi la ele0 a1a cum ră&)unzi la atingerile mele' Nu am
a$ut niciodată de gnd &ă rămn )rea mult tim)'
- in2i>
- Oare: .ntreabă croitorea&a' 4oar am intrat 1i am ie1it' Nu
a$eam de gnd &ă comand o roc6ie )e care &ă o )ort )entru
tine' Eram gata &ă trec mai de)arte' 4in nefericire0 .nainte de
a )utea &ă c6em o bir5ă0 am dat )e&te Tin&dale'
!(um a$eai de gnd &ă )lăte1ti bir5a: Nu a$eai cele cinci
mii cu tine'
!A1a cum )lăte&c )entru toate lucrurile' (u )romi&iuni'
!Nu te cred'
-
&)u&Oricum ar fi0 &unt cele mai cin&tite $orbe )e care 2i le!am
$reodată'
(u oc6ii .ngu&ta2i0 ma3ilarele cri&)ate0 o &tudie'
- 7ie cum $rei tu0 atunci0 zi&e0 ridicndu!&e .n )icioare' O &ă
)un &ă!2i trimită cufărul la erric?'
!.2i mul2ume&c'
!.ntre noi nu &!a terminat .ncă'
4ar &e termina&e' Trebuia &ă!1i dea &eama de a&ta' O luă
&)re
u1ă'
- A$endale0 mai am o fa$oare &ă!2i cer'
El &e o)ri0 &e .ntoar&e &)re ea0 1i lui Ro&e a)roa)e că i &e
frn&e inima $ăznd e3)re&ia de &toici&m de )e c6i)ul lui'
!Te rog &ă nu $ii la )roce&ul meu0 zi&e ea .ncet'
A$endale dădu &curt din ca)0 .nainte de a ie1i din .ncă)ere'
Odată ce el )lecă0 Ro&e &im2i cum cedează0 lacrimile )e care
le 2inu&e .n fru acum &e c6inuiau &ă fie eliberate' 4ar dacă
.nce)ea acum &ă )lngă du)ă tot ceea ce )ierdu&e0 .i era
teamă că nu &e $a mai o)ri'
A$endale nu $a 1ti niciodată ct de multe .i dărui&e0 nu $a
1ti că .l iubea mai mult dect $ia2a .n&ă1i' Nu $a 1ti ct o
co&ta&e &ă mintă
Nu urma crunt
&ă aibă loc1inici
&ă!lun.nde)ărteze'
afuri&it de )roce&' (6iar dacă l!
ar co&ta 1i ultimul bănu2 )e care .l a$ea0 fiecare fa$oare de
care )utea face uz0 &ufletul de 1i l!ar $inde dia$olului'
A$endale ie1i )e u1a cămăru2ei 1i a5un&e .ntr!un coridor de
la Scotland Card' Ro&e i &e )ăru&e a1a de cura5oa&ă0 de
&toică0 de &ingură' (a 1i cum renun2a&e la el0 renun2a&e la ei
doi' Ar trebui &ă o la&e &ă )utrezea&că .n .nc6i&oare' 4ar nu
)utea0 )entru că a5un&e&e &ă .n&emne totul )entru el' O
cuno1tea0 o .n2elegea' ;tia că &)u&e&e doar minciuni0
.ncercnd &ă!l )rote5eze' A&ta făcu&e'
Ro&e 1tia ct de &candalo& ar fi fo&t ca el &ă aibă alături o
e&croacă'
!;i acum: .l .ntrebă S=indler'
!Am de gnd &ă!i gă&e&c )e to2i0 ră&)un&e A$endale0
.ntorcn! du!&e &)re el' i!ar fi de folo& a5utorul tău'
S=indler .ncu$iin2ă &curt din ca) 1i zi&e
- O &ă fac tot ce )ot'
!;tiu de unde &ă .nce)em'
alteA$endale
c6e&tiunibănuia că de
)re&ante 1i S=indler
care &ă &e 1tia0 dar cum
ocu)e0 mai)ozi2iei
datorită a$ea 1i
&ale .n cadrul Scotland Cardului0 A$endale .nce)u fără el' (ei
trei0 aduna2i .n &alonul lui Ro&e0 erau .n &tare de 1oc0 dar deloc
&ur)rin1i cnd el .i anun2ă că fu&e&e are&tată' Erau0 cu toate
ace&tea0 &u)ăra2i0 ceea ce era de .n2ele&'
!A ri&cat )rea mult0 afirmă erric?0 .n tim) ce )ă1ea de
colo0 colo0 )rin dre)tul 1emineului unde nu ardea nici un foc'
Am .ncercat &ă o )re$in0 dar e foarte .ncă)ă2nată0 n!a $rut &ă
a&culte'
!Nu e de nici un folo& &ă .n$inuim )e cine$a0 zi&e Sall@0
mutn! du!1i )ri$irea a&u)ra lui A$endale'
.i oferi&e ceai0 )e care el .l refuza&e' Sall@ &tătea acum .ntr!
un fotoliu 1i )icioarele nu!i a5ungeau )nă la )odea' Ar fi
trebuit &ă arate ca un co)il' .n &c6imb0 )ărea o leoaică
6otărtă &ă gă&ea&că o cale de a!1i a)ăra )uiul'
!(el )u2in acum 1tim că nu fugea de tine0 ci de Tin&dale0
turnătorul'
Tăcut ca un mormnt0 #o&e)6 &tătea )e un fotoliu din
a)ro)iere0 cu genunc6ii )ractic la gură'
- Eu i!am &)u& că e )e a)roa)e0 zi&e erric?' Ar fi trebuit &ă

&e uite
!;tia:du)ă el' A$endale'
.ntrebă
erric? .ncu$iin2ă din ca)'
!.n )rima &eară cnd am luat cina .n ca&a ta elegantă' Nu
am $enit &ă $edem ce face Harr@0 ci &!o anun2ăm că Tin&dale
ne &)iona'
!Voiam &ă!l $edem 1i )e Harr@0 totu1i0 adăugă Sall@0 dar
A$endale .ncă a&imila cele dez$ăluite de erric?'
!Voi &unte2i to2i e&croci: .ntrebă el'
- ai degrabă mincino1i0 zi&e erric?' (nd e&te ne$oie0

)re&u)un că 1i tu min2i'
- Nu de mine e $orba aici0 &e ră&ti A$endale'
- 4ar ar trebui &ă fie0 zi&e Sall@' Sunte2i un duce' Scoate2i!o
)e Ro&e de acolo>
- 4e1i &!ar )utea &ă )ară altfel0 nu &unt imun la ac2iunea
legii0 recuno&cu el'
!Atunci la ce e1ti bun: .ntrebă 1i erric?'
- erric?> .l certă Sall@' Nu lua aerul ă&ta' A făcut de&tule
)entru noi0 dar are minile legate'''
!Nu am făcu
erric? &)u&doi a&ta0 inter$eni
)a1i .n fa2ă' A$endale'
!(e ai &)u&0 atunci:
A$endale &coa&e 6rtia )e care o 2inea .n buzunarul 5iletcii'
!Am aici numele a )atru bărba2i care au de)u& )lngere
.m)otri$a ei' Trebuie &ă aflu numele tuturor celorlal2i )e care
&e )oate &ă!i fi )ăcălit'
- 4e ce: .ntrebă erric?0 .ncruci1ndu!1i bra2ele )e&te
)ie)t' (a ei &ă le &)ună totul autorită2ilor0 1i ea &ă!1i )etreacă
tot re&tul $ie2ii .n .nc6i&oare:
A$endale &e .ntrebă o cli)ă ce!l făcea )e erric? &ă )ună
la .ndoială fiecare afuri&it de cu$nt care .i ie1ea lui din gură'
- (a &ă le )ot oferi re&tituirea &umelor )ierdute0 &ă le
)lăte&c tot ceea ce li &e datorează0 a&tfel ca ei &ă nu mai
)oată de)une )lngeri .m)otri$a ei'
!A6> e3clamă erric?0 cu o e3)re&ie tm)ă0 dar care ar fi
)utut trece dre)t remu1care0 du)ă o)inia lui A$endale'
!(2i mai &unt: .i .ntrebă A$endale'
- (red că tu ai fo&t al nouălea'
Nu era c6iar a1a de rău )e ct crezu&e' Săltă o
&)rnceană'
-
-
Numele:
Nu 1tiu dacă le cuno&c )e toate0 &au măcar unde ai )utea
&ă!i
gă&e1ti' Nu ne &)unea .ntotdeauna totul0 dacă )utea afla 1i
&ingură informa2iile' 5 '
!Eu .i 1tiu0 zi&e uria1ul0 cu o $oce gra$ă' ;tiu 1i unde &ă!i
gă&im )e to2i'
(u oc6ii 6olba2i0 erric? &e .ntoar&e )e călcie'
- 4e ce 2i!ar fi &)u& 2ie totul 1i nu mie:
- "entru că eu eram cel care o ducea )e&te tot cu tră&ura0

ră&)un&e #o&e)60 ridicnd un umăr ciolno& )nă ce a)roa)e


.i atin&e urec6ea' Trebuia &ă 1tiu unde merg' ai 1tiu 1i to2i
negu&torii de&)re care a &)u& că o &ă!i )lătim0 dar n!am făcut!
o niciodată'
!Nu &e )oate &ă 2i!i aminte1ti )e to2i0 zi&e erric?' Au trecut
ani'
#o&e)6 du&e degetul la tm)lă'
- .mi aminte&c totul' Totul' E un ade$ărat ble&tem'
- Ei0 atunci0 cu $oi amndoi )oate reu1im &!i identificăm )e

to2i 1i locul
&coa&e unde )ot
un creion din &ă dau de.nce)em:
buzunar' ei0 zi&e A$endale' Se a1eză 1i
4ouăzeci 1i 1a)te de zile' A1ezată )e )riciul incomod din
celula ei0 Ro&e .1i dorea ca zilele &ă treacă una du)ă alta0
)nă ce ar fi )utut &ă creadă că le!a )ierdut 1irul0 dar0 .n ciuda
monotoniei0 fiecare i &e .nfigea .n minte ca un buboi care
z$cne1te 1i doare 1i care nu $a fi niciodată uitat'
4aniel 9ec?=it6 $eni&e de două ori &ă o $adă0 )entru a o
a&igura că fratele lui mai mare &e $a ocu)a de )roce& dacă
&e $a a5unge la a&taX' Ro&e nu era foarte &igură de ce nu &!ar
a5unge la )roce& 1i0 cnd .l .ntreba&e de&)re ace&t lucru0
ră&)un&ul lui fu&e&e Nu &e 1tie niciodatăX'
"oate că $orbele &ale mi&terioa&e erau .ncercarea lui de a
o )ede)&i )entru că .l .n1ela&e atunci cnd &e cuno&cu&eră'
"rima dată cnd o $izita&e .i adu&e&e 1i )o$e&tirea lui Harr@0 1i
Ro&e .1i )etrecu&e o $reme retrăind $ia2a lor .m)reună0 a1a
cum &e $edea ea )rin oc6ii lui' "oate că nu &e de&curca&e
c6iar a1a de rău cu fratele ei )nă la urmă' erita&e )re2ul )e
care trebuia &ă!l )lătea&că acum'
Auzi zgomotul c6eii ră&ucite .n broa&că' Se ridică .ncet .n
)icioare' %1a &e de&c6i&e 1i .n cadrul ei a)ăru o femeie &olidă0
.n uniformă alba&tră'
!Strnge2i!$ă lucrurile0 răcni gardianca' Trebuie &ă )leca2i>
Ro&e .1i adună .ntr!o geantă de )nză )ro&o)ul0 )eria 1i o
)ătură' 9ec?=it6 &e oferi&e &ă!i aducă mai multe0 ca &ă!i facă
mai )lăcută 1ederea0 dar Ro&e .i ceru&e &ă nu o facă' ;tia că
orice i!ar fi adu& ar fi fo&t )e c6eltuiala lui A$endale0 1i ace&ta
c6eltui&e de5a &uficient cu ea' Ale&e&e cartea lui Harr@'
- E $remea )entru )roce&:
- erge2i .n altă )arte'
!%nde:
- Nu 1tiu' ie mi &!a &)u& doar &ă $ă aduc'
Ro&e &e luă du)ă ea 1i ie1i )e coridor'
- 4omnul 9ec?=it6 e aici:
!Am $ăzut un agent0 dar nu 1tiu cine e'
!(um arată'''
- Gata cu .ntrebările>
Ro&e .1i &trn&e buzele' .n$ă2a&e de&tul de re)ede că .n
locul acela nu a$ea ab&olut nici o )utere' nca atunci cnd .i
aduceau ncarea0 &e &)ăla cnd .i aduceau un $a& cu a)ă'
4ar nu;tiu&e
acolo' &e )lngea0
că a1a )entru
$a fi' că fărădelegile ei o adu&e&eră
7emeia de&c6i&e u1a' Ro&e o urmă 1i intră .ntr!o .ncă)ere
mai mare'
Acolo o a1te)ta A$endale' Ro&e ar fi $rut &ă!l certe0 &ă
&trige la el0 &ă!i &)ună &ă )lece0 c6iar dacă $oia &ă alerge la
el0 &ă!1i .ncolăcea&că bra2ele .n 5urul lui 1i &ă!l roage &ă o
&ca)e din toate a&tea' Răma&e .n&ă acolo0 de )arcă &e
tran&forma&e .n &tană de )iatră0 o &tatuie )e care el ar fi )utut
&ă o )ună .n fntna din grădină'
A$endale )ărea &ă fi &lăbit' Ridurile de )e fa2ă i &e
adnci&eră' Ro&e ura fa)tul că )oate ea era ră&)unzătoare
)entru ct de obo&it arăta'
Stn5enită0 .1i aran5ă )ărul0 dorindu!1i &ă 1i!l fi )rin& .n
agrafe .n loc &ă 1i!l .m)letea&că' Gndul acela ab&urd
a)roa)e că o făcu &ă rdă i&teric' Nu mai făcu&e o baie
ade$ărată de cnd &o&i&e acolo' Roc6ia .i era murdară' Ea era
murdară'
(u )a1i mari 1i 6otăr2i0 A$endale &e a)ro)ie de ea0 .1i
)u&e bra2ul .n 5urul ei 1i .nce)u &ă o .m)ingă .nainte'
!(e mai faci: .l .ntrebă ea'
!Te &cot demeu'''
!"roce&ul aici'
!Nu $a fi nici un )roce&'
Ro&e &e .nfi)&e )e )icioare 1i reu1i &ă &e o)rea&că e3act .n
fa2a u1ii care i!ar fi condu& afară din locul acela0 care ar fi
&co&!o din toată nebunia aceea' U 
!(e!ai făcut:
A$endale &e .ntoar&e către ea'
!(eea ce!am &)u& că $oi face' I!am )lătit )e to2i'
- "e to2i:
- "e to2i' erric?0 #o&e)6 1i Sall@ m!au a5utat &ă!i gă&e&c' A
durat mai mult dect &)era&em0 dar acum am terminat' Am
a$ut o .n2elegere noi doi' (um dracu< credeai că o &ă te 2ii de
)artea ta din .n2elegere &tnd .ntre )ere2ii .nc6i&orii:
Ro&e .i )ri$i c6i)ul .ndrăgit0 &eriozitatea din )ri$ire0 )oate
c6iar o &cli)ire de furie'
!Di!am &)u& că trgul era o minciună'
;i el .i &)u&e&e că o iube1te'
!A$endale'''
-
ie1imOnaibii
&ă di&cutăm
de aid> de&)re toate mai trziu0 Ro&e' Acum 6ai &ă
- 4a0 te rog0 zi&e ea0 oftnd'

(a)itolul FJ

"rimul lucru )e care .l făcu fu &ă &e le)ede de toate 6ainele


de )e ea 1i &ă &e de&fete cu o baie fierbinte' A)a nu )utea &ă
fie )rea fierbinte )entru ea' 4acă A$endale nu ar fi a$ertizat!o
că orice grad .n )lu& i!ar fi 5u)uit )ielea de )e oa&e0 ea ar fi
$rut!o 1i mai fierbinte'
!Arde!le0 .i &)u&e ea lui A$endale0 a1ezat acum )e un
&căunel de lngă cada de baie' Hainele' "une &ă le ardă'
4ucele &ună du)ă Edit60 care $eni 1i le luă de acolo' (nd
&e .ntoar&e lngă ea0 ducea .ntr!o mnă un )a6ar de $in ro1u
1i in cealaltă o farfurie cu mai multe feluri de brnzeturi 1i de
fructe0 aran5ate )e ea'
Ro&e luă )a6arul 1i .l ridică .n &u&'
- "entru libertate 1i )entru tine0 )entru că mi!ai oferit!o'

!A fo&t a1a7rig0
!Singură' de groaznic acolo:4ar
dur' Ne)lăcut' o .ntrebă'
am meritat totul' Sorbi din
$in 1i &u&)ină .ncet' Ar trebui &ă!l anun2ăm )e erric? de
fa)tul că &unt aid'
!;tie' O &ă!i $ezi )e to2i mine'
.i )u&e o că)1ună ro1ie 1i coa)tă )e buze' Ro&e mu1că din
fructul zemo& 1i &u&)ină iar'
!Toate au un gu&t a1a de groza$0 mult mai bogat dect
a$eau .nainte' 4e azi .ncolo nu $oi mai lua niciodată nimic ca
fiind de la &ine .n2ele&'
- Nid .nainte nu cred că o făceai'
- Nu de&0 dar acum nu $oi mai lua nimic niciodată ca de la
&ine .n2ele&'
ai ale& nu )e el'
%rmă o bucată de anana&0 a)oi brnză 1i iar $in'
- Orict de recuno&cătoare &unt )entru ce!ai făcut0 .nce)u
Ro&e0 nu am a$ut niciodată .n inten2ie &ă te fac &ă )lăte1ti
)entru fa)tele mele'
!Am )lătit cu bani0 Ro&e' La ce &unt buni banii0 dacă nu ca
&ă!i- 4ar
c6eltuie1ti:
ai c6eltuit a1a de mult' ;tiu ct eram de .ndatorată'
"robabil că te!a co&tat a)roa)e 1i ultimul bănu2'
!Suba)reciezi ct atrnă buzunarele mele'
!O &ă mă re$an1ez' Tot ce $rei'''
A$endale .i )u&e degetul )e buze'
!A&tă!&eară )o2i &ă te re$an1ezi dacă nu mai $orbe1ti
de&)re ce .mi datorezi'
Ro&e .ncu$iin2ă' Nu $a fi niciodată mai .ndatorată cui$a
dect .i $a fi lui'
!O &ă!2i .na)oiez cele cinci mii'''
!Aceea a fo&t o altă .n2elegere' 9anii &unt ai tăi'
!A$endale0 te!am 5udecat att de gre1it'
- ă .ndoie&c' Hai &ă te &)ălăm )e ca)0 bine:
Ro&e &e a1te)ta&e ca el &ă o c6eme )e Edit6' .n &c6imb0 el
)u&e farfuria deo)arte0 &e a1eză .n &)atele ei 1i o &)ălă c6iar
el0 ma&n! du!i .ncet ca)ul .n tim) ce o făcea' Ro&e .1i dorea
&ă )oată 1terge &entimentul de $ino$ă2ie )e care .l &im2ea0
)entru tot ce c6eltui&e el .n numele ei' "oate că ar fi fo&t de
a5utor dacă i!ar &)une că .l iube1te0 dar oare el ar crede!o:
;tiind ct de mult .i datora0 că datoria a&ta nu o $a )utea
niciodată ră&)lăti0.noare
minciuni0 &)u&e nu de
efortul ar a!l
crede că $orbele
măguli0 de a!i ei erau
oferi undoar
dar
mincino&: 5 '
Oare el o iubea cu ade$ărat0 &au $orbele acelea fu&e&eră
&)u&e .n grabă: Oare A$endale regreta că le &)u&e&e0 mai
ale& că ea .i arunca&e .n fa2ă cu$inte att de crude:
- Nu am fo&t &inceră0 zi&e ea .n 1oa)tă'
4egetele lui &e o)riră0 A$endale $eni .n fa2a ei0 )nă ce
Ro&e )utu &ă .l )ri$ea&că .n oc6i0 1i a1te)tă'
!(nd am &)u& că totul a fo&t o minciună0 continuă ea' (ă
am fugit de tine' Am min2it' (nd am cobort din tră&ură l!am
$ăzut )e Tin&dale' 4e el am fugit'
- 4e ce nu mi!ai &)u& de&)re el:
Ro&e &cutură ca)ul'
- 4e 5enă' 4e ru1ine' Nu am $orbit niciodată de trecutul
meu )entru că nu am $rut ca tu &ă 1tii lucrurile groaznice )e
care le!am făcut' Acum .n&ă ai aflat' Nu 1tiu de ce nu m!ai
lă&at &ă )utreze&c acolo'
A$endale .i )rin&e bărbia cu mna 1i .1i trecu mngietor
degetul )ece'
!;tii de marginea ei'
!Ai &)u& că mă iube1ti0 1i eu 2i!am aruncat $orbele .na)oi .n
fa2ă' (u toate a&tea0 m!ai &al$at' Nu ai nici un moti$ &ă ai
.ncredere .n mine0 du)ă toate ace&te minciuni' 4ar m!am
.ndrăgo&tit nebune1te de tine 1i de aceea'''
Gura lui0 minunat de $olu)tuoa&a lui gură o aco)eri )e a ei
cu o for2ă care ar fi trebuit &ă o &)erie0 dar care nu făcu dect
&ă!i a)rindă 1i mai mult focul dorin2ei' .l $oia0 fiecare milimetru
din el' Voia &ă!l atingă0 &ă!l gu&te0 &ă!l mngie0 &ă!l &ărute'
Attea no)2i &e ră&uci&e .n a1ternut0 cu gndul la el' 4in cli)a
.n care .1i e&croca&e )rima $ictimă 1tiu&e că )nă la urmă $a
)lăti )entru ac2iunile ei0 dar du)ă ce .l cuno&cu&e )e A$endale
duritatea )ede)&ei .i )ăru&e că $a cre1te .nzecit' 7a)tul că .l
cuno&cu&e &e tran&forma&e .ntr!o binecu$ntare 1i a)oi .ntr!un
ble&tem''' 1i .n final &e do$edi&e o binecu$ntare'
A$endale o &că)a&e nu doar de .nc6i&oare0 ci de mult mai
multe' O &al$a&e de la o $ia2ă de regrete legate de Harr@'
Toate momentele minunate )e care le trăi&eră .m)reună0 toate
acele e3)erien2e )e care ea nu i le!ar fi )utut oferi niciodată'
A$endale o &al$a&e de la o e3i&ten2ă .n &ingurătate' Via2a
alături de el)a&ional0
drago&te0 n!ar )utea &ă fie niciodată
&ălbatic temă' Vor
1i nebune1te' Vor face
mergede&.n
cluburile )entru 5ocuri de noroc 1i $or 5uca )o?er 1i alte 5ocuri
de căr2i' Vor 5uca la ruletă0 $or )aria unul .m)otri$a celuilalt0
$or rde 1i $or &ta de $orbă'
Att tim) ct el $a $rea &ă dureze' 4in nefericire0 Ro&e 1tia
1i că att tim) ct $a $rea el &ă dureze nu $a fi niciodată
de&tul de mult )entru ea' Ea nu $a $rea niciodată &ă!l
)ără&ea&că0 nu $a $rea niciodată &ă!i dea drumul' Se $a
bucura din )lin de fiecare zi0 dar o $a .nc6eia )e fiecare cu
gndul dulce!amar că &!ar )utea &ă fie ultima )etrecută
.m)reună' (ă .n orice diminea2ă el )utea &ă &e trezea&că 1i &ă
decidă că nu o mai iube1te' ai e3i&ta&e un altul care
&u&2inu&e că o iube1te 1i a)oi .i .ntor&e&e &)atele' A$endale ar
)utea face la fel .ntr!o bună zi'
4ar .n &eara aceea era acolo' inile lui ude .i mngiau
)ielea &u)lă' Senza2iile .nce)eau &ă urce .n tru)ul ei0 1i Ro&e
.1i li)i din nou gura de a lui' Limba lui )ătrun&e adnc0
)o&e&i$ă 1i cuceritoare'
A$endale
fiecare o )utea
dată cnd cuceri ea
o făcea0 atto de u1or ca
&im2ea 1i0 cu
)e toate a&tea0
)ro)ria ei de
cucerire'
!Di &!a făcut )ielea de găină0 zi&e A$endale0 &mulgndu!&e
din .mbră2i1area ei'
(nd oare &e răci&e a)a:
!Nu contează'
- 9a da' Am &tat fără tine douăzeci 1i 1a)te de zile'''
!Le!ai numărat> e3clamă ea &ur)rin&ă 1i .ncntată'
A$endale zmbi'
- i &e )are că 1i tu ai făcut la fel0 zi&e el0 mngindu!i fa2a'
Nu am de gnd &ă .mi )etrec a&tă!&eară tim)ul cu tine
tremurnd 1i murind de frig'
O a5ută &ă ia&ă din a)ă' Inima ei &e .nmuie toată cnd el .i
1ter&e att de delicat tot cor)ul cu un )ro&o)' A)oi o luă )e
bra2e0 o du&e .n dormitor 1i o a1eză )e )at0 a1a de u1or .nct
cear1afurile a)roa)e nu &e mi1cară' Att de diferit de felul .n
care o az$rli&e )rima dată )e acela1i )at'
- Nu mă &)arg0 &ă 1tii0 zi&e Ro&e0 .n tim) ce el .1i &cotea
6ainele'
4e attea ori &e tortura&e &ingură cu imaginea tru)ului lui
gol'Acum era reconfortant &ă!1i dea &eama că 1i!l aminti&e
e3act a1a cum era cu fiecare tră&ătură )erfectă0 cu fiecare
im)erfec2iune' (u mu1c6ii lui tari 1i lungi de )e bra2e 1i
)icioare' (u )ata mică de )e umărul &tng' (u aluni2a aflată
)u2in mai 5o& de ultima coa&tă din drea)ta' (u )ie)tul mare 1i
&)atele lui ferm' (u fe&ele ca )iatra'
- ;tiu foarte bine că nu te &)argi0 murmură el0 .n tim) ce &e
.ntindea lngă ea' Nu am cuno&cut o altă femeie la fel de
)uternică' (nd ai refuzat &ă!mi dai numele acelea0 eram gata
&ă te zgl2i'
Ro&e .1i trecu minile )rin )ărul lui'
!4ar le!ai ob2inut oricum' Nu 1tiu dacă am mai .ntlnit $reun
bărbat att de remarcabil de 6otărt ca tine' (6iar din )rima
&eară0 cnd ne!am cuno&cut0 am 1tiut că nu $ei renun2a u1or'
- Nu a$eam de gnd &ă renun2 $reodată' Te am dorit atunci
1i te dore&c acum 1i mai mult0 dacă a1a ce$a e )o&ibil'
- ;i cu toate a&tea0 e1ti a1a de gri5uliu cu mine'
- Vreau &ă &a$urez fiecare cli)ă'

.1i du&e
1i de!a buzele lui0
curmezi1ul )e a)oi
gtulleei0cobor.
)re&ărnd
.n&)re&ăruturi de!a lungul
$alea dintre &ni'
Ro&e .1i .nfi)&e egetele .n )ărul lui0 delectndu!&e cu &enza2ia
)e care i!o lă&au 1u$i2ele lui groa&e .nclcite )rintre degetele
ei'
A$endale &e concentră a&u)ra unui &frc0 .ncon5urndu!l cu
limba .nainte ca buzele &ă i &e &trngă .n 5urul lui 1i &ă!l tragă
.năuntrul gurii' Senza2iile .i tra$er&ară tot tru)ul 1i o făcură &ă!
1i &trngă degetele de la )icioare' Se )rea )oate &ă nu mai
aibă niciodată )arte de a1a ce$a0 )entru tot re&tul $ie2ii ei' 4ar
a$ea acum' Niciodată nu o con&idera&e de la &ine .n2elea&ă'
Ro&e &im2ea cu acuitate fiecare &ărut )e care el i!l dădea0
fiecare mi1care a limbii0 fiecare mngiere )relungă0 fiecare
a)ă&are a degetelor lui' A$endale &e mi1ca .ncet0 .n tim) ce
tru)ul ei marca fiecare dintre atingerile lui'
.l .m)in&e de umeri0 &ilindu!l &ă &e ro&togolea&că )e &)ate0
.i a)ucă ambele .nc6eieturi 1i .i )u&e minile )e&te ca)0 a)oi
.nce)u &ă!l tortureze0 a1a cum făcu&e 1i el' .l &ărută0 .1i )limbă
limba )e tru)ul lui0 .l mngie cu degetele' Acum ea .i cerceta
.ntreg tru)ul' Lungimea tor&ului0 tăria coa)&elor' 7ermitatea
fierbinte a altor )ăr2i' "e acea&ta din urmă o mngie0
degetele &trngndu!i!&e
inunat0 &eme20 tare' delicat .n 5urul mădularului .ntărit'
!A60 4oamne0 gemu A$endale0 2inndu!i fa2a .n mini'
Ro&e ridică oc6ii &)re c6i)ul lui0 )e care &e citea un
ame&tec de agonie 1i e3taz' Se &im2i )uternică0 )ri$indu!l cum
&trnge din oc6i 1i .1i la&ă ca)ul a)ă&at &)re &)ate' Sărută0
&u)&e0 tortură' (t li)&i&e0 a$u&e&e momente .n care &e
gndi&e la a&ta0 cnd regreta&e că nu!i oferi&e lui A$endale
niciodată a1a ce$a0 cnd el .i )ro$oca&e att de de& )lăcere
cu gura .n locurile ei cele mai intime' Se .ntreba&e ce gu&t
a$ea el 1i ce ar &im2i dacă ar )utea &ă!1i facă $oia cu el0 a1a
cum o făcea el cu ea'
A$endale o )rin&e de bra2e 1i o tra&e .n &u&0 la el'
!A fo&t )rea mult0 zi&e el' Nu mai rezi&t nici o cli)ă .n )lu&
fără &ă te am'
.i ridică 1oldurile0 le lă&ă .n 5o&0 1i tru)ul ei .i )rimi mădularul
adnc0 &e &trn&e .n 5urul lui' %n dulce tremur de )lăcere o
&trăfulge! ră' Era o &enza2ie a1a de )lăcută0 era att de bine
&ă!l &imtă acolo0 .n ea0 &ă fie una cu el' A)roa)e )rea bine'
A$endalere)ede0
călărea&că o ridică0 o a)ă&ă
cu furie0 )e ce
.n tim) el0 el1i.i Ro&e .nce)u
cu)rin&e &nii &ă!l
.n
cău1ul )almelor0 frămntndu!i e3)ert &ub degete' Ro&e &e
culcă )e&te el 1i )ărul i &e a1eză ca o )erdea in 5urul lor' .i luă
gura0 .1i adnci limba .n ea0 tot a1a cum el0 mai 5o&0 &e
adncea .n ea' Senza2iile &e inten&ificau0 &e .ncle1tau 1i &e
de&de1tau'
.i &ărută fruntea .mbrobonată'
!Te iube&c'
"lăcerea o de$a&ta0 o )urta tot mai &u&0 e3)loda .n ea'
A$endale gemu 1i &e cabră &ub ea' O cu)rin&e .n bra2e 1i o
&trn&e cu )utere' Ro&e .1i cobor. ca)ul )e )ie)tul lui 1i .i auzi
bătăile ritmice ale inimii'
Letargică0 abia dacă .1i dădu &eama că el o &ărută )e
cre1tet0 .n tim) ce cădea .n &omn'
(a)itolul F-

Se trezi &ub razele &oarelui ce &tră)ungeau fere&trele0 .n


)atul
cnd .ldin care1e!A$endale
$ăzu li)&ea'
znd .ntr!un Săride.nlngă
fotoliu fund 1i ră&uflă u1urată
)at'
- Nu 1tiu dacă am dormit $reodată att de bine0 recuno&cu
ea'
!Abia dacă te!ai mi1cat cnd m!am dat 5o&'
Ro&e .i )ri$i 6ainele elegante )antalonii brun!.nc6i&0 5ilet ca
maro0 de brocart0 căma1a albă0 redingota neagră 1i la$aliera
.nnodată )erfect' (e$a nu era .n ordine' O trecu un fior de
teamă'
!4e ce te!ai .mbrăcat: .ntrebă0 ridicnd )u2in cu$ertura0
care .i dez$ălui tru)ul gol' Vino .na)oi .n )at'
!Ai o .ntlnire0 ră&)un&e A$endale0 .ntinzndu!i ce$a'
Era un )ac6et nu )rea lat' Ro&e .l luă0 de&făcu &foara care
.l 2inea 1i de&făcu 6rtia0 .n care a)ărură ni1te bilete' Se uită la
ele' 9ilete de tren )entru Sco2ia' .1i mută )ri$irea la A$endale0
fără &ă .n2eleagă clar de ce &im2ea o undă de furie care o
cu)rindea'
- Orict de mult .2i datorez0 mă a1te)tam &ă!mi ceri mai mult
de o noa)te'
A$endale .i luă .ncet mna'
- Nu0 .n2elegerea noa&tră &!a .nc6eiat0 zi& el0 ridicndu!&e .n
)icioare' (eilal2i te a1tea)tă la gară' Am cum)ărat bilete 1i
)entru ei to2i' O $oi trimite )e Edit6 ca &ă te a5ute &ă te
)regăte1ti de călătorie'
Ro&e ar fi $rut &ă )lngă0 &ă 2i)e0 &ă!l im)lore &ă nu o
alunge' O iubea0 .i &)u&e&e a&ta' (6iar ea a$u&e&e cura5ul &ă!i
&)ună că 1i ea .l iubea )e el0 &e făcu&e $ulnerabilă .n fa2a lui'
A)oi o cu)rin&e o răceală' Noa)tea trecută0 el nu!i mai
&)u&e&e că o iube1te' Nici măcar o &ingură dată' 4e ce ar fi
făcut!o: .n efortul de a!i ob2ine eliberarea0 A$endale
de&co)eri&e toate &ecretele ei0 toate fa)tele ru1inoa&e' Ridică
bărbia ct )utu mai &eme20 lu)tndu!&e &ă!1i re2ină durerea'
- La ce oră )lecăm:
- "e&te o oră'
Ro&e dădu din ca)'
- Ei0 atunci a1 face bine &ă mă )regăte&c'
A$endale ie1i din odaie fără nici o $orbă' .n cli)a aceea &e
ur. )entru că &e .ndrăgo&ti&e de el0 )entru că .i dădu&e
)uterea de a!i frnge inima'
(el mai greu lucru )e care .l făcu&e A$endale $reodată a
fo&t
1tiu&e&ădin
ia&ăcli)a
din cnd
.ncă)erea aceea0
.l )lăti&e dar 1tiabărbat
)e )rimul că nu )e
arecare
.ncotro0
ea .lo
e&croca&e' A)oi )e al doilea0 a)oi altul' (nd datoria ei fa2ă de
el &e acumula&e0 cre&cu&e tot mai mult'
.1i dori&e iubirea ei toată $ia2a' 4ar nu era ce$a )e care el
&ă!l )oată cere' 9le&temă afuri&ita de .n2elegere' 4acă Ro&e
rămnea0 el &!ar fi .ndoit mereu de fiecare cu$nt 1o)tit .n
noa)te0 1o)tit .n tumultul )a&iunii' Nu )utea trăi .n ne&iguran2ă0
cu .ndoiala )ri$ind ade$ăratele ei &entimente fa2ă de el'
Nici nu )utea &ă!i ceară &ă renun2e la $ia2a ei liberă0 du)ă
care tn5ea' (a duce&ă0 alături de el0 ar fi a$ut mai multe
re&)on&abilită2i dect .1i )utea ea imagina' A$endale trebuia
&ă o la&e &ă )lece0 trebuia &ă renun2e la )ro)riile lui &)eran2e0
)lanuri0 $i&uri0 )entru a!i oferi ei fericirea' Acum .n2elegea
de)lin &acrificiul0 durerea de a da la o )arte tot ce!2i dore1ti0 ca
&ă )o2i fi &igur că altcine$a .1i .m)line1te $i&urile' Era ciudat că
.n durerea ace&tei )ierderi e3i&ta 1i o oarecare bucurie0 1tiind
că ea $a fi fericită' (ă nu &e $a &im2i ca o &cla$ă &au ca o
trfă'
(ă trimi2nd!o
fiecare de)arte $a )rizoniera
diminea2ă &im2indu!&e fi &igur că lui'
ea nu &e treze1te .n
Se .ndre)tă către bibliotecă 1tiind bine că0 dacă nu ar fi fo&t
att de egoi&t0 ar fi condu&!o la gară din ziua )recedentă0 dar
era un bărbat egoi&t0 a1a că .1i mai oferi&e o noa)te cu ea0
.ncă o noa)te de care &ă!1i amintea&că .n tot re&tul $ie2ii' Nici
o altă femeie nu!i $a lua $reodată locul' ;i a&ta 1tia &igur'
A5un& .n bibliotecă0 &e du&e la ferea&tră 1i )ri$i .n grădină'
(nd $a re$eni0 mai trziu0 o &ă &e .ncuie aici 1i o &ă &e .nece
.n băutură' "oate că a doua zi o &ă!1i um)le din nou ca&a cu
femei u1oare 1i tineri de &ocietate care nu $or dect &ă &e
di&treze' Vor )utea &ă &e zbenguie .n fntnă'''
Nu0 nu!i $a lă&a nici măcar &ă &e a)ro)ie de fntnă' Nu
$oia nimic din ce ar fi )utut &ă!i .ntineze amintirea lui Ro&e
acolo0 .ncercnd &ă!i e3)lice fratelui ei ct de necu$iincio& era
cu)lul de )iatră din fntnă' El )oza&e )entru afuri&itul de
&cul)tor' La $remea aceea o con&idera&e o idee groza$ă' (e
ciudat că acum0 cnd &e uita la femeia &cul)tată acolo0 o
$edea )e Ro&e' Nu ea fu&e&e modelul0 dar cu toate ace&tea
ea era cea )e care o $edea'
Lui A$endale .i era teamă că o $a $edea )retutindeni' Era o
)ro&tie
&ă nu o&ă &enicicnd'
uite teamă de a&ta0 cnd era e3act ceea ce!1i dorea
!(ufărul meu e .ncărcat c6iar acum .n tră&ură0 &e auzi .n
&)atele lui $ocea ei dulce'
Se .ntoar&e 1i zări cea&ul de )e 1emineu' Trecu&e a)roa)e
o oră' (nd oare:
!Vreau &ă!2i mul2ume&c )entru tot ce!ai făcut )entru mine0
zi&e Ro&e )e un ton egal0 li)&it de emo2ie'
4inaintea lui &tătea acum e&croaca .n &tare &ă!l facă &ă
creadă orice0 c6iar 1i fa)tul că nu!i )a&ă că )leacă' 4acă ar fi
ru)t biletele0 dacă ar fi re&)in& oferta lui0 )oate că el ar fi rugat!
o &ă rămnă'
!N!a fo&t mare lucru0 zi&e0 )e o $oce la fel de ine3)re&i$ă0
dar el .1i )etrecu&e o $ia2ă e3er&nd arta de a )ărea că nu!i
)a&ă'
- "ăi0 atunci0 .mi iau la re$edere'
!Te .n&o2e&c )nă la gară'
O cli)ă Ro&e )ăru a)roa)e )anicată0 dar a)oi de )e c6i) i
&e 1ter&e din nou orice emo2ie'
!Nu e ne$oie0 zi&e'
- In&i&t'
(6iar dacă .ntre ei lucrurile erau ten&ionate0 el tot mai $oia
cte$a minute in com)ania ei' .i oferi bra2ul0 &ur)rin& că ea .l
acce)tă imediat'
7ără o $orbă ie1iră din bibliotecă 1i o luară &)re 6olul de la
intrare' Era &traniu &ă &imtă .ntre ei ten&iunea aceea
nefirea&că0 )e care nu o mai &im2i&eră niciodată' 4in cli)a .n
care &e cuno&cu&eră0 fie că era furio& &au iritat din cauza ei0
nu &im2i&e niciodată )ră)a&tia aceea care &e tot că&ca' ;tia că
foarte re)ede ea $a de$eni att de mare0 că nu $a mai )utea fi
aco)erită' ai bine' .1i &)u&e &ingur că era mai bine a1a' Era
)entru ea'
.n tră&ură0 &e a1eză fa2ă .n fa2ă cu ea' 4acă &!ar fi a1ezat
lngă ea0 )oate că 6otărrea lui ar fi &lăbit' Era de&tul de rău
1i a1a0 )entru că )arfumul ei um)lu&e aerul0 .i tortura nările'
Nu!i $edea dect )rofilul0 )entru că Ro&e )ri$ea )e ferea&tră0
de )arcă )ei&a5ul trecnd .n fugă ar fi fo&t infinit mai fa&cinant'
- (e $ei face cu $ia2a ta: o .ntrebă'
!Nu 1tiu0 ră&)un&e ea0 )ri$indu!l0 dar recuno&c că mi!ai
făcut un mare dar' Via2a mea e o tablă goală' Voi )rofita de
ace&t
Sau $oia$anta5
&crie' ca &ă &)re
4e1i0 fac ce$a ce merită'
deo&ebire "oatemie
de Harr@0 că mi!ar
$oi )reda'
)lăcea
&ă &criu fic2iune' Ade$ărul e )rea &erio&' Tu ce $ei face cu a
ta:
!ă .ntorc .n grădina )lăcerilor'
Era o minciună' 7a)tul că fu&e&e cu ea .i &trica&e c6eful de
a1a ce$a' Nu ar $edea!o dect )e ea' Oriunde &!ar uita'
- (um rămne cu re&)on&abilită2ile im)licate de titlul tău:
Ar trebui &ă te că&ătore1ti' Să ai un mo1tenitor'
(e u1or renun2a ea la el .n fa$oarea alteia0 cnd )e el
a)roa)e că .l ucidea gndul la ea alături de un alt bărbat'
!Am un $r' "oate &ă le )reia el'
!Tu ar trebui &ă o faci'
A&ta ar )re&u)une &ă &e .n&oare cu o femeie )e care nu o
iubea0 )entru că nu!1i )utea imagina că $a mai iubi $reodată
alta'
A5un&eră .n &fr1it la gară' Valetul &e .ngri5i de cufărul ei'
(eilal2i a1te)tau )e )eron' A$endale răma&e la o )arte .n tim)
ce ea .i &aluta cu e3clama2ii de bucurie 1i .mbră2i1ări lungi 1i
)uternice'
erric?A1a $a fi $ia2a
&e a)ro)ie de ei re.ntlniri
duce0 .1i lă&ă$e&ele 1i )rieteni'
ca)ul )e &)ate 1i .l )ri$i
2intă .n oc6i'
- Nu e1ti un ti) c6iar a1a de rău0 zi&e 1i .i .ntin&e mna'
! a)reciere ade$ărată0 .i ră&)un&e A$endale0 &trngnd
mna lui erric?'
- Nu $om )utea &ă $ă mul2umim niciodată de&tul0 &)u&e
Sall@'
!A fo&t )lăcerea mea'
- 4acă a$e2i $reodată ne$oie de ce$a0 zi&e #o&e)6'

A$ea ne$oie de Ro&e0 dar nu )utea &ă o aibă0 nu .n


termenii )e care .i con$eni&eră' (6iar 1i cu declara2iile de
drago&te0 datoriile tot erau )rezente'
Ro&e0 frumoa&a 1i cura5oa&a lui Ro&e0 făcu un )a& .nainte'
!Nu mă a1te)tam &ă!2i &)un la re$edere att de re)ede' i
&e )are că mai &unt att de multe de &)u&'
- 4oar )rofită la ma3imum de ocazia care 2i &e oferă acum'
- 4e ce ai făcut!o: .l .ntrebă ea' 4e ce mi!ai )lătit toate
datoriile:
!I!am )romi& lui Harr@'
Ro&e .nc6i&e oc6ii 1i .nclină din ca)'
-
4e&igur'
A)oi .i de&c6i&e0 1i .n adncul lor A$endale crezu că $ede
că ea a .n2ele&0 dar nu &e )utea &ă fi .n2ele& c6iar totul'
- 7ratele meu 1tia mai multe dect &e crezu&e $reodată
de&)re el' Te!ar fi rugat &ă ai gri5ă de mine'
Ar fi făcut!o el 1i fără &ă!i )romită lui Harr@0 dar dacă i!ar fi
e3)licat a&ta nu ar fi făcut dect &ă amne ine$itabilul' Se auzi
un fluier'
!Ar fi bine &!o )orni2i cu to2i'
Re)ede0 Ro&e a)lecă 1i!l &ărută )e obraz0 a)oi &e
.nde)ărtă0 cu ca)ul &u& 1i cu &)atele dre)t' (eilal2i o urmară
degrabă0 lă&ndu!l &ă &tea acolo 1i &ă &e lu)te ca &ă nu fugă
du)ă ea0 &ă nu o &trige 1i &ă o im)lore &ă rămnă' K Y
Trebuia &ă o la&e &ă )lece0 c6iar dacă ar fi .n&emnat
moartea )entru el'
A1ezată )e banc6etă0 Ro&e )ri$ea )e geamul $agonului'
Voia &ă!l mai zărea&că o dată )e A$endale0 &ă ia cu ea
imaginea lui' A)roa)e că nu!i $enea &ă creadă că o &cotea din
$ia2a lui0 du)ă tot ceea ce făcu&e )entru ea'
.l $ăzu )e )eron' (t de tri&t 1i de &ingur arăta> (t de
.n&ingurat>
Harr@0 care 1tia a1a de multe0 nu 1tiu&e c6iar totul' .1i aminti
cu$intele din ultima lui &cri&oare către ea'
;i mai cred că te iube1te0 de1i nu &unt con$in& că e&te un
bărbat care &ă!1i declare cu $oce tare &entimentele'
4ar 1i le declara&e ! la furie 1i fru&trare0 de&igur' Totu1i0
atunci cnd conta&e cel mai mult0 cnd $eni&e du)ă ea0
$orbele lui fu&e&eră a1a de oficiale' (nd ea a$u&e&e cura5ul
&ă le &)ună0 el nu le mai re)eta&e' Acum o trimitea de)arte0
.ntr!un 2inut de&)re care ea .i $orbi&e0 către o $ia2ă fără alte
re&)on&abilită2i .n afară de cele fa2ă de ea .n&ă1i' "utea face
tot ce $oia &ă doarmă trziu0 &ă mănnce tort de trei ori )e zi0
&ă călătorea&că .ntr!un balon cu aer cald'''
Gndurile ei fugiră .na)oi la )icnic0 la momentul cnd
1ezu&eră .ntin1i .n cm)0 cnd el o .ntreba&e ce $a face du)ă
ce Harr@ nu $a mai fi .n $ia2a ei'
Nu $oi a$ea nici o re&)on&abilitate0 nici datorii0 nici
obliga2ii' Voi 6oinări0 fără &ă mă 2ină ce$a )e loc' Nu $oi a$ea
nici un )lan0 nici &trategii0 nici o ne$oie )re&antă de a face
ce$a anume0 .n afară de a re&)ira'X
A&ta .i din
iubea&că dădu&e el că
)ricină acum' Toate
făcu&e acelea'aceea
călătoria Nu .nceta&e &ă o
)entru a!i
ac6ita datoriile' 4acă n!ar fi iubit!o0 ar fi l&at!o &ă zacă .n
.nc6i&oare'
!Vai de mine>
Trenul &e )u&e .n mi1care' Ro&e &e ridică bru&c .n )icioare'
- A1te)ta2i!mă .n gara următoare'
- (e e&te:
- 4rago&te'
A)oi o luă la fugă )e culoar' A5un&e la u1ă0 o de&c6i&e cu o
&muci! tură 1i0 .n tim) ce trenul lua $iteză0 &ări 5o& din el'
Lui A$endale a)roa)e că nu!i $enea &ă!1i creadă oc6ilor'
.nce)u &ă alerge0 lo$ind lumea care .i &tătea .n drum0 1i a5un&e
lngă Ro&e e3act cnd &e ro&togolea )e )eron'  )rin&e de
bra2e 1i o ridică .n )icioare'
- E1ti nebună com)let:
!Am )romi& că $oi rămne cu tine ctă $reme ai &ă $rei' Te!
ai )licti&it de5a de mine:
A$endale )ri$i trenul care &e mic1ora0 .nde)ărtndu!&e0
a)oi din nou
da drumul iar:la ea' 7ir!ar &ă fie> 4e unde &ă mai ia for2a de a!i
- Nu mă $oi )licti&i niciodată de tine0 Ro&e'
- Niciodată .n&eamnă foarte mult tim)'
- 4a0 dar cnd e $orba de tine0 nu e de&tul de mult'
!Atunci de ce mă dai la o )arte:
- Nu te dau la o )arte' Te &ca) de trgul făcut' Te $reau .n
$ia2a mea mai mult dect am dorit $reodată ce$a' 4ar de la
tine am .n$ă2at ce .n&eamnă &ă fii altrui&t' Nu $oi mai cunoa1te
niciodată fericirea0 dar ctă $reme tu e1ti fericită0 a&ta e&te tot
ce mă intere&ează'
!A$endale0 e1ti un )ro&t> (um &ă fiu fericită0 )entru numele
lui 4umnezeu0 dacă nu &unt cu tine:
!Ro&e'''
!Te iube&c'
!O &)ui )entru că .mi e1ti .ndatorată'
!Nu0 o &)un )entru că a1a &imt' Nu dau doi bani )e a$erea
ta' A&ta e&te ce$a ce n!am crezut că $oi &)une $reodată' "o2i
&ă fii un &ărăntoc' 7a)tul că mi!ai )lătit datoriile''' A$endale0 nu
mă )ot re$an1a niciodată )entru a&ta' Nid dacă a1 trăi o mie
de ani' 4ar te!am iubit c6iar .nainte &ă o faci' Te iubeam .ncă
.nainte dedin
a1 fi dorit a fi&uflet
are&tată' Te!am
&ă nu iubit
fi făcut .nainte &ă
niciodată moară
$reun trg0Harr@'
ca tui!

mă )o2i crede' Sunt att de )rice)ută &ă!i con$ing )e oameni
&ă creadă ni1te minciuni0 dar nu 1tiu cum &ă te con$ing de
ade$ărul ace&ta' Te iube&c din toată inima 1i cu tot &ufletul
meu' Te $oi iubi )nă ce!mi $oi da ultima &uflare' Te rog &ă mă
crezi>
- (um a1 )utea &ă nu te cred: Ai &ărit dintr!un afuri&it de
tren .n mi1care ca &ă mi!o &)ui'
!A1 &ări 1i dintr!un balon dacă e ne$oie'
!Te!ai face zob'
Ro&e &e li)i de el 1i .1i )etrecu bra2ele .n 5urul gtului &ău'
- Nu0 nu m!a1 face0 )entru că m!ai )rinde tu'
Se ridică )e $rful )icioarelor 1i .l &ărută' 4a0 ar )rinde!o0
.ntotdeauna ar )rinde!o' O &ărută 1i el0 )entru că nu a$ea
.ncotro' .i )rin&e fa2a .n mini 1i o tra&e .na)oi'
!Ro&e0 te iube&c'
!Nu!2i merit drago&tea0 dar o $oi acce)ta0 )entru că nu!mi
dore&c nimic mai mult )e lumea a&ta' Voi fi amanta ta ct tim)
ai &ă mă $rei'.1i lă&ă ca)ul .ntr!o )arte'
A$endale
!Nu .n2elegi ct de mult te iube&c' Se lă&ă .ntr!un genunc6i0
.i luă mna 1i o &ărută a)ă&at0 a)oi ridică oc6ii &)re ea' Te
$reau lngă mine )entru tot re&tul $ie2ii mele' Vrei &ă fii &o2ia
mea:
Ro&e cli)i0 cu gura u1or că&cată'
- E1ti duce' Nu te )o2i .n&ura cu mine' Ar fi &candalo&'
A$endale zmbi 1i .i ră&)un&e
!Di!am mai &)u&!o 1i .nainte' Sunt &candalo& )rin
e3celen2ă'
Ro&e căzu 1i ea .n genunc6i 1i .i luă fa2a .n mini'
!Te iube&c att de mult> Voi fi cea mai bună &o2ie )e care a
a$ut!o $reodată un duce'
A$endale o tra&e a)roa)e0 .i aco)eri gura cu a lui 1i o
&ărută a)ă&at0 )rofund0 fără &ă!i )e&e $reun )ic că lumea &e
uita la ei' O &!o &ărute )e femeia acea&ta ct de de& o &ă
)oată0 )entru tot re&tul $ie2ii lui'
!ergem aca&ă acum: o .ntrebă el cnd &e de&)rin&eră din
&ărut'
- i!ar )lăcea foarte mult0 dar le!am &)u& celorlal2i &ă ne

a1te)te .n 6ai
!Atunci gara&ă!i
următoare'
luăm de acolo>
!Sigur nu te deran5ează:
- Ro&e0 femeia )e care o iube&c a acce)tat &ă &e mărite cu
mine' Abia a1te)t &ă!i &)un lui erric?'
- Nu cred că $a a$ea $reo obiec2ie0 zi&e Ro&e rznd' (red
că l!ai c1tigat de )artea ta'
!(um &!ar )utea altfel: 4oar &unt duce'
!E1ti mult mai mult de!att0 &)u&e ea0 &trngndu!i 1i mai
tare bra2ele .n 5urul gtului' E1ti bărbatul )e care .l iube&c'

E)ilog

Din #urnalul ducelui deA$endale


%n &umbru &ecret a făcut din mine bărbatul care &unt
a&tăzi'''
%n altul m!a eliberat'
&ă .n
fiu'tinere2ea
4acă numea
a1 fi am fo&t ne&u)unere
do$edit martor la ce$a
fa2ăcedenumama
ar fi trebuit
1i nu
m!a1 fi .ntor& .n acea &eară aca&ă0 nu a1 fi $ăzut!o niciodată
cum .l lo$e1te 1i .l ucide )e tatăl meu' Acum 1tiu că a fo&t un
accident0 dar la $remea aceea0 in mintea mea de co)il0 eu am
$ăzut o fărădelege' (nd mama &!a măritat cu Billiam
Gra$e&0 la &curtă $reme du)ă aceea0 eu am $ăzut du)licitate'
4e!a lungul anilor am 2inut .n &uflet ace&te gnduri )erfide0
.m)reună cu $orbele tatălui meu0 care &)u&e&e că mama $oia
&ă!mi facă rău' Ele m!au urmărit 1i m!au făcut &ă mă &e)ar de
familia mea'
Ro&e a mea a du& 1i ea )o$eri0 dar cu mult mai multă
demnitate' Ea a a$ut un frate )e care lumea l!a tratat nemilo&'
(a &ă com)en&eze fa2ă de el )ăcatele celorlal2i0 ea a .nce)ut
&ă facă e&croc6erii' .ntr!un &en&0 a fo&t un fel de Robin Hood
de natură feminină0 )entru că lua de la cei a$u)0 )entru a le da
celor )e care &ocietatea i!a etic6etat dre)t ciudă2enii0 celor )e
care $ia2a nu i!a tratat corect' 4e1i .n2eleg )erfect că ac2iunile
ei nu au fo&t lăudabile0 .n2eleg 1i cum 1i de ce &!au .ntm)lat'
Ro&e a $rut &ă creeze )entru fratele ei o lume mai bună dect
aceea .n care trăiau0 1tiind că tim)ul nu e de )artea ei0 a1a că
a luat!o
Iar ea)e1i oHarr@
&curtătură0 care .n final
mi au &c6imbat a du&!o la mine'
$ia2a'
Nu trece nici o zi .n care &ă nu mă gnde&c la noa)tea
.ntm)lătoare .n care m!am uitat .n treacăt )e&te balcon0 1i
aten2ia mi!a fo&t ca)tată de o doamnă in ro1u' Să fi fo&t doar
două minute mai de$reme0 1i n!a1 fi zărit!o niciodată' Se )utea
&ă mă fi .ndre)tat către un alt 5oc de căr2i0 o nouă călătorie in
lumea )ierzaniei'
.n &c6imb0 .n &eara aceea am )ă1it )e un drum care )nă
la urmă a$ea &ă!mi dez$ăluie ceea ce căuta&em tot tim)ul o
iubire att de )rofundă0
de adncă0 de ade$ărată0 .nct a1 face orice ca &ă o a)ăr
)e femeia care mi!a furat inima' "entru că mul2umită ei am
a5un& &ă .n2eleg )nă unde )oate merge cine$a )entru
)er&oana iubită' (uno&cnd!o )e ea0 mi!am regă&it familia'
"rin iubirea fa2ă de ea0 m!am regă&it )e mine' (ă&ăto! rindu!
mă cu ea0 am c1tigat o $ia2ă mai bogată dect toate
monedele din cuferele mele cu bani'
"e .ntiul no&tru fiu0 mo1tenitorul meu0 l!am botezat Harr@'
A fo&t fratelui
boala )erfectei.ncă de la &ă
ar )utea na1tere'
a)ară Lui
1i laRo&e
co)iiii!a fo&t dar
no1tri0 teamă
nu acă
fo&t a1a' "nă .n momentul de fa2ă .nfă2i1area lor e&te
)erfectă' ;i mai im)ortant0 ei au un Z &uflet )erfect'
erric?0 Sall@ 1i #o&e)6 1i!au gă&it de lucru la 4ragonii
.ngemăna2i' Au răma& la Londra 1i $in de& la noi0 la cină &au
de &ărbători' (o)iii no1tri .i con&ideră membri ai familiei'
.n biblioteca mea0 )e un )o&tament auriu0 &e odi6ne&c
)aginile )e care Harr@ le!a um)lut cu atta minu2ie cu
)o$e&tea lui0 a lui Ro&e0 o )o$e&te care0 .n final0 a de$enit 1i a
mea' (ite&c ade&eori ultimele cu$inte ale )o$e&tirii &cri&e de
Harr@
"o$e&tea mea trebuie &ă &e .nc6eie acum0 dar Ro&e o $a
continua' 4e1i nu )ot &ă $ăd .n $iitor0 cred &incer că Ro&e 1i
ducele ei $or trăi ferici2i )nă la adnci bătrne2i'
.ntr!ade$ăr0 a1a am făcut'

$firsit