Sunteți pe pagina 1din 3

TESTUL ASOCIATIV VERBAL

INSTRUCTAJ :

Faza 1 :
Îţi voi citi 100 de cuvinte , unul după altul . La fiecare cuvânt trebuie să răspunzi cât mai repede cu primul
cuvânt , lucru sau imagine care îţi apare în minte în legătură cu cuvântul citit de mine .
Faza 2 : după 20 minute
Vom repeta experimentul, îţi voi citi din nou lista de cuvinte pentru a vedea ce îţi poţi aminti . Nu vom
mai cronometra . Încearcă să îţi aminteşti cuvântul care l-ai spus prima oară, însă, dacă nu îţi mai
aminteşti şi îţi vine în minte un altul, este în regulă îl poţi spune .
Faza 3: după 1 zi – o săptămână
Se selecţionează cuvintele cu indicatori de complex şi se discută “ce vă trezeşte în minte auzul acestui
cuvânt?”. După terminarea experimentului subiectul mai poate fi întrebat dacă a avut o trăire particulară
etc.
Context :
Ce îţi vine în minte în legătură cu acest cuvânt ?
Se pare că ai ezitat când ai răspuns !

Nr. Cuvânt stimul Cuvânt reacţie Timp reacţie Reacţie


1. Cap Nas 21 Gât
2. Verde (1)- 150 Câmp
3. Apă Mare 50 + (îşi aminteşte)
4. Cântec Vesel 16 Cuvânt nou

PUNCTAJ

Se acordă câte 1 punct pentru :


Timp de reacţie(TR) prelungit peste medie ;
Non-reacţie în 30 de secunde ;
Falsă reproducere ;
Fluctuaţia timpului de reacţie pe parcursul experimentului; Este bine să existe 2 timpi medii unul
pentru prima jumătate a listei şi celălalt pentru ultimele 50 de cuvinte. Dacă primul timp mediu e mai
mare înseamnă depresie, inhibare, introversiune.
Oprirea experimentului;
Înţelegere greşită a cuvântului;
Repetarea cuvântului , neînţelegeri , mimică , mişcări , râs , greşeli de pronunţie ;
Reacţie neconformă ;
Reacţie prin şir de cuvinte sau propoziţii ;
Neologisme , răspuns în limbi străine .
Se acordă câte 1/2 puncte pentru :
Perseverarea în aceiaşi arie tematica ;
TR foarte scurt
Indicator de complex este şi faptul că răspunde la cuvintele următoare cu cuvinte din aceeaşi
categorie, stereotipiile.
Media probabilă se calculează pe CS 1-50 , 51-10.

TIPURI DE REACŢIE
Factuală: când subiectul produce o reacţie corespunzătoare cuvântului stimul (bolnav-spital). Tipul
factual este bine adaptat. Se vor observa însă reacţiile non-factuale, reprimate.
Egocentrică: când sensul este conex experienţei personale.
Complex constelat: domină întreg testul, apar şi reacţii egocentrice.
Predicativă: răspuns repetat evaluativ.
Nr. Cuvânt Răspuns Timp de Reproducere Indicatori de complex
crt stimul reacţie
1. Cap
2. Verde
3. Apă
4. A cânta
5. Mort
6. Lung
7. Vapor
8. A face
9. Femeie
10. Prietenos
11. A coace
12. A întreba
13. Rece
14. Tulpină
15. A dansa
16. Sat
17. Eleşteu
18. Bolnav
19. Mândrie
20. A aduce
21. Cerneală
22. Supărat
23. Ac
24. A înota
25. A merge
26. Albastru
27. Lampă
28. A căra
29. Pâine
30. Bogat
31. Copac
32. A sări
33. Milă
34. Galben
35. Stradă
36. A îngropa
37. Sare
38. Nou
39. Obicei
40. A (se) ruga
41. Bani
42. Prost
43. Carte
44. A dispreţui
45. Deget
46. Vesel
47. Pasăre
48. Plimbare
49. Hârtie
50. Ticălos
51. Broască
52. A încerca
53. Foame
54. Alb
55. Copie
56. A vorbi
57. Creion
58. Trist
59. Prima
60. A se căsători
61. Acasă
62. Respingător
63. Sticlă
64. Luptă
65. Lână
66. Mare
67. Morcov
68. A da
69. Medic
70. Geros
71. Floare
72. A bate
73. Cutie
74. Bătrân
75. Familie
76. A aştepta
77. Vacă
78. Nume
79. Noroc
80. A spune
81. Masă
82. Obraznic
83. Frate
84. Speriat
85. A iubi
86. Scaun
87. A se îngrijora
88. A săruta
89. Mireasă
90. Curat
91. Geantă
92. Alegere
93. Pat
94. Mulţumit
95. Fericit
96. A închide
97. Rană
98. Rău
99. Uşă
100. Insultă