Sunteți pe pagina 1din 2

NOTĂ DE CONTROL

NR.____/________

Este
îndeplinită
Nr
CERINȚE LEGALE cerința
crt
DA NU N
A
1. Dispozitivele de siguranţă sunt însoţite de declaraţia de conformitate şi documentaţia
tehnică elaborate de producător. (PT C7-2010, art.9)
2. Toate constatările referitoare la verificarea dispozitivelor de siguranţă sunt consemnate de
către RSVTI în procesul-verbal de verificare tehnică, al cărui model este prevăzut în
Anexa 3 din PT C7-2010. (PT C7-2010, art.21)
3. Pentru dispozitivele de siguranță există Buletin de verificare/reglare întocmit conform
Anexa 4 din PT C7-2010. (PT C7-2010, art.27)
4. Există documentația tehnică de instalare avizată RADTI. (PT C9-2010, art.12)
5. Există instrucțiuni de exploatare ale centralei termice avizate RADTI. (PT C9-2010, art.12)
6. Există schema termomecanică avizată RADTI. (PT C9-2010, art.12)
7. Există fișa centralei termice conform modelului din anexa 3 avizată RADTI.
(PT C9-2010, art.12)
8. Există documentația tehnică de automatizare avizată de către RADTA.
(PT C9-2010, art.12)
9. Cazanul de apă caldă este însoțit de documentația tehnică și declarația de conformitate
elaborate de producător. (PT C9-2010, art.21)
10. Există raportul de inspecție tehnică întocmit de CNCIR SA și este în termen de valabilitate.
11. Există cartea cazanului eliberată de ISCIR. (PT C9-2010, art.34)
12. În sala cazanelor sunt afișate, la loc vizibil, instrucțiuni de exploatare ale centralei termice.
(PT C9-2010, art.45)
13. Fochiștii care deservesc cazanele sunt autorizați în conformitate cu prevederile prescripției
tehnice aplicabile. (PT C9-2010, art.47)
14. În centrala termică există un registru de supraveghere cu evidența funcționării, numerotat,
sigilat și semnat de conducerea deținătorului. (PT C9-2010, art.50)
15. Există contract de întreținere cu o persoană juridică autorizată ISCIR pentru sistemul de
ardere și automatizare aferent centralei termice. (PT 11-2010, art.52)
16. Există schema termomecanică a centralei termice avizată de către RADTI atunci când este
echipată cu cazane având puterea nominală mai mare de 70 kW. (PT A1-2010, art.14)
17. Există instrucțiuni de instalare, montare, reglare, utilizare și întreținere livrate împreună cu
aparatul, redactate sau traduse în limba română. (PT A1-2010, art.14)
18. Există livretul aparatului conform Anexa 3. (PT A1-2010, art.17)
19. Există placa de timbru pe instalația/echipamentul ISCIR.
20. Există registru de supraveghere pentru ascensoare. (PT R2-2010)
21. Există Planul de întreținere și revizie pentru ascensoare. (PT R2-2010)
22. Există declaraţia de conformitate tip CE, întocmită de producătorul maşinii de ridicat sau
de reprezentantul autorizat al acestuia. (PT R1-2010, art.14)
23. Există documentaţia tehnică a maşinii de ridicat. (PT R1-2010, art.14)
24. Există documentaţia de montare, pentru maşinile de ridicat care necesită montare la locul
de funcţionare pe un amplasament fix. (PT R1-2010, art.14)
25. Personalul de deservire sau personalul auxiliar de deservire este autorizat sau instruit,
după caz. (PT R1-2010, art.16)
26. Întreţinerea şi revizia este asigurată de o persoană juridică autorizată. (PT R1-2010, art.25)
27. Există cartea mașinii de ridicat întocmită de ISCIR. (PT R1-2010, art.28)
28. Există raportul de inspecție tehnică întocmit de CNCIR SA și este în termen de valabilitate.
29. Exită registru de supraveghere al mașinii de ridicat. (PT R1-2010)
30. Există PV-uri de intruire și examinare pentru personalul de deservire/auxiliar de deservire.
CONSTATĂRI:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Operator RSVTI REPREZENTANTUL


UNITATII CONTROLATE