Sunteți pe pagina 1din 61

S.C. “VUK” S.R.L.

Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

CUPRINS

I. Introducere......................................................................................................................3
Scurtă descriere a modelului de afacere.........................................................................3
Introducere.......................................................................................................................3
1.1. Utilizarea unui plan de afaceri.................................................................................4
1.2. Importanţa unui plan de afaceri...............................................................................5
1.3. Limitele unui plan de afaceri....................................................................................6

II. Autorizaţii necesare....................................................................................................12

III. Viziune, Misiune, Valori, Obiective.........................................................................14


3.1. Viziunea grădiniţei “VUK”..................................................................................14
3.2. Misiunea grădiniţei “VUK”.................................................................................15
3.3. Valorile grădiniţei “VUK”....................................................................................16
3.4. Obiectivele grădiniţei “VUK”................................................................................17
3.5.Analiza SWOT.........................................................................................................19

IV. Plan de învăţământ....................................................................................................21


4.1. Metodologia...........................................................................................................21
4.2. Plan de învăţămînt..................................................................................................23
4.3 Propuneri de activităţi opţionale.............................................................................24
4.4. Activităţi extracuriculare în grădiniţa “VUK”......................................................25
4.5. Programa activităţilor instructiv- educativ în grădiniţa de copii..........................26

V. Descrierea spaţiului şi a dotărilor oferite..................................................................28


5.1. Un factor esenţial : spaţiul.....................................................................................28
5.2. Dotarea sălilor de curs...........................................................................................29
5.3. Dotarea sălii de festivitate......................................................................................31
5.4. Sala de gimnastică.................................................................................................31
5.5. Curtea grădiniţei....................................................................................................32
5.6. Grupul sanitar/toaleta............................................................................................32
5.7. Bucătăria şi spaţiul pentru servit masa..................................................................33
5.8. Locul destinat servirii mesei: Sala de mese...........................................................33
5.9. Tabere pentru copii.................................................................................................34
5.10. Organizare petreceri pentru copii........................................................................36

1
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

5.11. Când şi cum trebuie aplicate măsurile disciplinare ?..........................................37

VI. Analiza pieţii...............................................................................................................39


6.1. Clienţii....................................................................................................................39
6.2. Concurenţa.............................................................................................................40
6.3. Principalii furnizori................................................................................................41
6.4. Costuri şi Tarife......................................................................................................45
6.5. Publicitate...............................................................................................................48

VII. Management şi administrare..................................................................................49


7.1. Personalul (echipa)................................................................................................50

VIII. Plan de investiţii......................................................................................................54

IX. Concluzii şi propuneri...............................................................................................57

Bibliografie........................................................................................................................61

2
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

I. Introducere

Scurtă descriere a modelului de afacere

Creşterea eficienţei personalului din România înseamnă timp investit de către


angajatul român în pregătire, în a deveni mai competent. Acest lucru înseamnă în prezent
mai puţin timp investit în familie. Oamenii sunt din ce în ce mai ocupaţi. În acelaşi timp
fiecare doreşte să ofere maximum familiei. Au crescut exigenţele referitoare la pregătirea
copiilor odată cu accesul la informaţii.
Oamenii sunt din ce în ce mai dispuşi să plătească pentru un serviciu de educaţie
de calitate, în care copilului să i se urmărească evoluţia, să fie testat şi să fie tratat
individual. Acestea sunt premisele din plan social care creează în plan economic
premisele dezvoltării sectorului de grădiniţe private.
Serviciile de bază oferite prin intermediul unei grădiniţe private sunt educaţia,
servirea mesei, pauza de somn şi transportul copiilor la şi de la domiciliu. Fiind vorba de
copii, părinţii sunt preocupaţi în primul rând de condiţiile de igienă şi calitatea produselor
alimentare servite copiilor. De aceea o mare parte din investiţia pentru o grădiniţă privată
trebuie concentrată în amenajarea grădiniţei şi în utilarea acesteia.

Introducere

Planul de afaceri nu este detalierea bugetară pentru următorii ani şi nici extensia
indicatorilor din anii anteriori, în perioadele viitoare. Planul de afaceri este procesul de
adresare a întrebărilor fundamentale pentru viitorul firmei, în mod structurat, pentru a
stabili direcţiile viitoare de succes. Câteva întrebări fundamentale care stau la baza
planificării afacerii pot fi:
- Unde se va afla propria firmă în viitor?
- Ce ar putea să aducă viitorul?
- Unde dorim să se afle firma în lumina propriei viziuni despre viitor?
- Cum ne putem mişca din poziţia prezentă spre propriile obiective stabilite pentru
viitor?

3
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Întrebările sunt interdependente şi de aceea sunt uşor de abordat, în schimb,


răspunsul cuprinde un volum mare de variante posibile.

1.1. Utilizarea unui plan de afaceri

Planul de afaceri este un valoros instrument de management care poate fi


utilizat într-o multitudine de situaţii. În majoritatea firmelor din ţări cu economie de
piaţă, planul de afaceri este folosit pentru:
a) fixarea scopurilor şi obiectivelor firmei;
b) prevederea unei baze pentru evaluarea şi controlul performanţelor firmei;
c) comunicarea unui mesaj lansat de firmă către părinţii copiilor, către directorii
altor grădiniţe, către furnizorii şi potenţialii investitori.
Acelaşi plan de afaceri poate fi utilizat eficient în toate situaţiile menţionate mai
sus.
a) Fixarea scopurilor şi obiectivelor firmei. Planul de afaceri pentru o
firmă nouă este, în cele mai multe situaţii, o primă încercare de planificare strategică. Un
întreprinzător ar trebui să folosească planul de afaceri ca un instrument pentru fixarea
direcţiilor companiei în următorii ani. Planul de afaceri va fixa etapele de acţiune pentru
ghidarea firmei pe perioadele respective. Mulţi întreprinzători particulari afirmă că
problemele presante vizând managementul zilnic al firmei lor le oferă prea puţin timp
pentru planificare. Totodată, fără plan de afaceri, întreprinzătorii afirmă că nu se adaptează
rapid la schimbările intervenite în mediul ambiant al firmei. Bineînţeles că scrierea unui
plan de afaceri nu este o garanţie pentru succesul acelei afaceri. Totuşi, cu un plan bine
gândit, un manager poate mai bine să anticipeze situaţiile de criză şi să le ţină piept.
Planificarea afacerii este mai importantă pentru supravieţuirea unei firme mici, în creştere,
decât a unei firme mari sau mature.
b) Evaluarea performanţelor. Un plan de afaceri poate fi folosit pentru
dezvoltarea şi pentru documentarea privind momentele cheie în derularea cu succes a
afacerii firmei. În febra problemelor zilnice, este greu de privit obiectiv la performanţele
afacerii în derulare. Un plan de afaceri, însă, poate asigura echipei de manageri o bază
obiectivă pentru determinarea etapei în care se află derularea afacerii, comparativ cu
scopurile şi obiectivele fixate.
c) Comunicaţii interne şi externe. “Povestea firmei” trebuie spusă şi respusă
de nenumărate ori tuturor potenţialilor investitori, noilor angajaţi,

4
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

consultanţilor externi şi potenţialilor clienţi. Cea mai mare parte a acestor


informaţii trebuie să se refere la viitor, deci chiar planul de afaceri.

1.2. Importanţa unui plan de afaceri

Orice întreprinzător are nevoie de un plan de afaceri eficient. Mulţi intreprinzători


sunt nevoiţi să întocmească un plan de afaceri abia atunci când acesta le este solicitat de un
potenţial investitor. Un plan de afaceri este însă util nu numai finanţatorilor externi, ci şi
proprietarilor firmei – în fapt redactarea sa ar trebui să fie unul din primii paşi în iniţierea
oricărei afaceri. Iată câteva avantaje oferite de elaborarea unui plan de afaceri bine pus la
punct:
 Identifică zonele de activitate care nu sunt în întregime sub
control, cărora managerii poate că nu le-au acordat suficientă importanţă şi unde
este esenţial să treacă la acţiune.
 Asigurǎ un cadru operativ prin care angajaţii şi alte persoane
pot afla viitoarele direcţii de acţiune ale firmei.
 Obligă echipa managerială să ia în considerare strategia viitoare
a firmei; să cântărească obiectiv atuurile şi slăbiciunile firmei.
 Duce la îmbunătăţirea sistemelor informaţionale de conducere, ceea
ce va influenţa în bine toate procesele de luare a deciziilor din cadrul întreprinderii.
 Identifică principalele domenii de dezvoltare pentru care firma
trebuie să dobândească un bagaj de cunoştinţe de specialitate.
 Asigură baza necesară pentru a se analiza şansele de succes ale unui
nou produs sau proces de activitate, analiză extrem de preţioasă în elaborarea
prognozelor pe termen scurt.
 Poate fi foarte util în asigurarea de informaţii cu privire la
perspectivele firmei, informaţii cerute de potenţialii finanţatori. Acest aspect este
deosebit de important pentru un număr tot mai mare de întreprinderi, a căror
funcţionare depinde de surse externe de finanţare, cum ar fi creditele bancare sau
fondurile alocate de stat.

În concluzie, planul de afaceri impune autodisciplina întreprinzătorului, schiţează


filozofia companiei precum şi liniile directoare după care îşi desfăşoară activitatea. Îl
obligă pe întreprinzător să gândească şi să cerceteze planurile şi perspectivele pe termen

5
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

lung ale companiei. Îi impune planificarea detaliată, pas cu pas, a afacerii şi anticiparea
problemelor care se pot ivi în fiecare etapă. După demararea afacerii, planul de afaceri
menţine atenţia managerilor focalizată asupra obiectivelor majore, nepermiţând ca
operaţiunile de zi cu zi să le distragă atenţia de la acestea. De asemenea, planul de afaceri
are menirea de a convinge pe alţii să investească în afacerea ta. Acesta este mijlocul prin
care îţi vinzi proiectul. Primul dintre investitori este chiar întreprinzătorul, care a reuşit să
se convingă pe sine să investească timp, efort şi resurse, după care vin furnizorii din partea
cărora speră să obţină credit (ei probabil că nu vor citi întreg planul, dar întreprinzătorul va
avea ideile şi cifrele gata pregătite).

Elaborarea unui plan de afaceri impune anumite exigenţe asupra organizaţiei, deşi
uneori se exagerează cu amploarea lor. Astfel, prea frecvent se presupune că planificarea
activităţii este un proces cu mult prea complex şi costisitor pentru a avea prea multă
relevanţă. Orice plan trebuie să îndeplinească trei criterii:
- să fie simplu
- să fie riguros
- să fie util

1.3. Limitele unui plan de afaceri

Există câteva lucruri pe care nici un plan de afaceri nu poate să le realizeze:


- nu oferă conducerii posibilitatea de a scăpa de obligaţia de a lua decizii; planul
nu trebuie să facă altceva decât să ajute la identificarea clară a problemelor şi a posibilelor
soluţii;
- planificarea nu trebuie văzută ca o metodă rigidă şi neînduplecată de a da
răspuns la toate problemele firmei. Condiţiile interne şi externe se schimbă, necesitând o
modificare a direcţiei;
- nici un plan nu poate fi mai bun decât persoanele care îl pun în practică şi
scopul în care este utilizat.
Pregătirea cu toată seriozitatea a unui plan de afaceri va presupune un consum de
resurse, chiar dacă e numai timp de muncă al personalului. Pentru ca acest efort să nu fie
risipit prin producerea unui document final care nu foloseşte numănui, firma care
desfăşoară o analiză economică trebuie să aibă tot timpul în vedere câţiva factori esenţiali:

6
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

a) Obiectivitate. Pentru a fi aplicabil, planul tebuie să fie realist; trebuie


să ia în calcul toate neajunsurile firmei, precum şi limitele persoanelor implicate. Astfel,
va exista siguranţa că planul poate fi realizat cu resursele disponibile. Nici un om de
afaceri n-ar trebui vreodată să-şi facă iluzii în privinţa perspectivelor probabile de viitor.

b) Ipoteze. Orice plan va impune ca organizaţia să formuleze anumite


ipoteze cu privire la viitor. Unele vor fi mai importante decât altele, deci este absolut vital
să se identifice clar ipotezele-cheie. Este important ca, acolo unde pregătirea unui plan
presupune participarea mai multor persoane, acestea să utilizeze aceleaşi ipoteze în
elaborarea estimărilor – spre exemplu, utilizarea aceleiaşi valori pentru rata inflaţiei sau
pentru rata de schimb valutar. Asemenea proceduri vor identifica totodată şi ipotezele
centrale, care au o importanţă esenţială pentru derularea fără probleme a planului întocmit.

c) Orizontul de timp al previzionării. Multe întreprinderi au idei fixe în


privinţa perioadei de timp care trebuie luată în calcul pentru o planificare precisă a
activităţii viitoare. Nu există, însă, nici o regulă clară şi invariabilă pentru majoritatea
organizaţiilor, dar multe companii descoperă că angajamentul şi interesul faţă de
elaborarea planului de afaceri se diminuează pe măsură ce creşte orizontul de planificare şi
că persoanele implicate trebuie să se lupte cu calcule din ce în ce mai complicate, până
când întregul proces devine o operaţiune mecanică de rutină.

7
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

GRĂDINIŢA “VUK”

Această lucrare are ca scop realizarea unui plan de afaceri pentru grădiniţa
“VUK”. Sediul grădiniţei va fi o casă particulară (proprietate personala) în Braşov pe
strada George Coşbuc nr. 16 în apropierea gării care va avea şi o curte unde cei mici se
pot juca. Această firmă este o grădiniţă particulară cu program prelungit, întemeiată sub
titlul de societate cu răspundere limitată. Datele generale despre firmă sunt prezentate în
tabelul de mai jos:

Numele afacerii S.C. VUK S.R.L.


Proprietar Spanyol Ádám–Szabolcs
Adresa grădiniţei: Str. George Coşbuc nr. 16
Telefon: 0723-890963
Fax: -
E-mail: spanyoladam@yahoo.com
Manager general Spanyol Ádám–Szabolcs
Tabel nr.1: Date generale

Acest plan de afaceri va fi realizat în dublu scop, atât educativ cât şi economic.
Scopul educativ este acela de a asigura educarea copiilor preşcolari în limba lor maternă
( maghiară ), iar scopul economic este readucerea evoluţiei acestei grădiniţe în direcţia
de dezvoltare sănătoasă.

8
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Principalul scop al acestei lucrări este însă cel educativ şi anume pregătirea copiilor
după metodele prescrise conform unui curriculum adecvat. Această grădiniţă dă o şansă
copiilor să-şi înveţe limba maternă, literar corectă, fiind singura şi prima grădiniţă în care
se predă în limba maghiară în oraşul Braşov.

Grădiniţa “VUK” va fi o unitate de educaţie preşcolară de înaltă ţinută care îşi


propune un tip de instruire bazat pe formarea capacităţii inovatoare a copilului, având ca
scop dezvoltarea creativităţii individuale şi a formării unei personalităţi deschise şi
încrezătoare în forţele proprii.

Grădiniţa îşi propune să satisfacă cerinţele educaţionale, sociale şi emoţionale ale


copiilor şi să ofere un program atractiv care să le stimuleze curiozitatea şi dorinţa de a
învăţa. Copii vor învăţa de mici să iubească natura, să descopere tainele lumii
înconjurătoare, să fie conştienţi că pot face anumite lucruri singuri şi că trebuie să fie
interesaţi de propriile progrese, spre binele lor.

Grădiniţa va organiza, pe lângă activităţile din cadrul orelor de clasă, petreceri,


aniversări, tabere, excursii, atât pentru copii înscrişi în programul grădiniţei, cât şi pentru
cei care nu sunt înscrişi.

1
Programa pentru învăţământul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea
asigurării:

 Continuităţii în interiorul aceluiaşi ciclu curricular;


 Interdependenţei dintre disciplinele şcolare ( cls. I-II), şi categoriile de
activităţi din învâţământul preşcolar;

 Deschiderii spre module de instruire opţionale;

1
Programa Activităţilor Instructiv-Educativ în grădiniţa de copii şi Regulamentul Învăţământului Preşcolar,
Bucureşti 2000

9
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Programa pentru învâţământul preşcolar urmăreşte următoarele principii:

 Principiul descentralizării şi flexibilizării actului didactic;


 Principiul egalizării şanselor educaţionale;

 Principiul eficienţei;

Criteriile care au stat la baza elaborării programelor pentru învăţământul


preşcolar sunt:

 Criterii psihologice
 Criterii pedagogice

 Criterii sociale

În ultimul timp, pe măsură ce tot mai multe femei au renunţat la rolul de casnice
şi au început să lucreze, a apărut şi o problemă cu care majoritatea familiilor tinere se
confruntă anume îngrijirea şi supravegherea copiilor preşcolari, pe perioada cât părinţii
sunt la serviciu. Mai mult chiar, o simplă supraveghere nu este suficientă: copilăria este
perioada în care se formează principalele caracteristici ale viitorului adult. Ca urmare,
părinţii sunt preocupaţi şi de educaţia pe care o primesc copii lor. Pretenţiile pe care le au
sunt multe şi diverse: învăţarea de limbi străine de circulaţie internaţională sau chiar
orientale, cursuri de informatică, muzică, dans, pictură, sculptură, înot, tenis, etc. De
asemenea ei solicită o pegătire în concordanţă cu programa pentru preşcolari a
Ministerului Educaţiei Naţionale, astfel încât integrarea în clasa I-a să fie asigurată. Şi e
clar că asemenea condiţii nu pot fi îndeplinite de instituţiile de stat, de aceea soluţia o
constituie grădiniţele particulare. Înfiinţarea grădiniţelor particulare nu este uşoară dar
oferă întreprinzătorului care o pune pe picioare o sursă de venituri importante, precum şi
alte satisfacţii legate, de exemplu, de faptul că modelează nişte personalităţi.
Dacă dispuneţi de fantezie, constanţă şi pasiune, cerinţe necesare pentru a reuşi
în orice activitate şi indispensabile în relaţia cu cei mici, această afacere s-ar putea să
fie potrivită pentru dvs. De exemplu, dacă sunteţi femeie şi aveţi şi dvs copii mici, puteţi
înfiinţa o grădiniţă în propria casă, având grijă şi de alţi copii în timp ce aveţi grijă de ai
dvs. Aceata este varianta cea mai accesibilă, dar nu şi cea mai profesională. E suficient
însă să practicaţi tarife mici şi clienţii nu vor întârzia, pentru că nu orice familie cu copii
mici îşi poate permite să plătească nişte servicii de lux. Fundamentală este dragostea

10
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

faţă de cei mici şi dorinţa de o oferi mai mult decât o simplă supravrghere: un fel de
şcoală preşcolară care să-l stimuleze şi să le cultive sentimental de acceptare şi de
satisfacţie faţă de propria persoană şi faţă de cei din jur.

O grădiniţă particulară este o afacere, care poate aduce venituri substanţiale în


viitor, dacă este bine organizată şi orientată către servicii de cea mai bună calitate, pe care
trebuie să le oferim clienţilor cu multă dăruire. În planul de faţă, avem în vedere
înfiinţarea unei grădiniţe particulare “VUK” în localitatea Braşov.

Spaţiul grădiniţei:
Va dispune de o suprafaţă de 200 mp pentru activităţile educaţionale, desfăşurarea
activităţilor sportive, recreative, sport, birouri, toalete, odihnă.
Curtea exterioară ( loc de joacă ): 600 mp, amenajată ( nisip, leagăne, balansoar,
căsuţe, tobogane, biciclete, trotinete, piscină gonflabilă )

Acest plan de afaceri prezintă pentru persoana mea posibilitatea de a-şi valorifica
în mod profitabil spaţiul şi locuinţa pe care le deţin, cu un minim de cheltuieli.
Pentru preşcolari, grădiniţa va reprezenta un loc unde vor putea petrece un
program prelungit într-un loc plăcut, liniştit, departe de zgomotul şi forfota specifice
oraşelor mari în care locuiesc.
Modelul afacerii este cel al unei firme mici, care îşi propune o dezvoltare continuă
pe măsura cererii.
Principalele servicii educaţionale pe care le punem la dispoziţia clienţilor sunt
următoarele:
 Program cu masă şi opţionale
 Program “Singur acasă” Home Alone
-de weekend
-de vacanţă
 Program”Meditaţii limbi străine, muzică, instrument, dans modern”
 Program cu reduceri: ( în cazul a mai multor copii dintr-o familie)
 Program de Transport

11
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

II. Autorizaţii necesare

Înainte de a căuta un spaţiu potrivit pentru grădiniţa, trebuie interesaţi asupra


tuturor formalităţilor care trebuie îndeplinite. Pentru început trebuie înfiinţat o firmă al
cărei obiect principal să fie “educaţia copiilor din grădiniţe cu program normal, prelungit
sau săptămânal”. Procedura este cea obişnuită, adică :
 Înregistrarea la Camera de Comerţ şi Industrie din localitatea Braşov unde
va începe activitatea;
 rezervarea denumirii de societate,
 Redactarea actelor de constituire ale societăţii şi autentificarea lor la un
notar public;
 pasul următor îl reprezintă înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului
a dosarului necesar pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a
societăţii;
( dosarul înaintat trebuie să cuprindă cererea de autorizare, actul
constitutiv autentificat, dovada existenţei sediului (contract de închiriere sau
act de proprietate), actele privind proprietatea aporturilor în natură, dovada
efectuării vărsămintelor corespunzătoare minimului legal de capital şi cazierul
judiciar al proprietarului.)
 după publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare
a societăţii comerciale, se va obţine personalitate juridică prin atribuirea
unui număr de înmatriculare la Registrul Comerţului.
 Obţinerea certificatului fiscal de la Administraţia Financiară, purtător al
codului fiscal.
După parcurgerea acestor paşi se deschide un cont bancar şi se concentrează eforturile
pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor specifice după cum urmează:
 Autorizaţia de funcţionare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului;
 Act de funcţionare eliberată de Brigada de Pompieri din localitatea
Braşov;
 autorizaţia Poliţiei Sanitar-Veterinare (programul grădiniţei include şi
servirea mesei)

12
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 Indiferent de tipul de activitate desfăşurată, orice societate comercială are


nevoie de autorizaţia de funcţionare pe linia protecţiei muncii, care se
obţine de la Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protecţia Muncii.
 De asemenea, activitatea în domeniul educaţiei presupune autorizarea
Ministerului Eucaţiei Naţionale.
Cel mai dificil de obţinut este autorizaţia sanitară de funcţionare de la Inspectoratul de
Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă.
Condiţiile specificate în Legea Educaţiei Naţionale nr. 84/1995 şi în Legea
Acreditării Instituţiilor de învăţământ particular nr. 88/1993, vis-à-vis de respectarea unei
anume programe, sunt destul de uşor de îndeplinit, dar normele Inspectoratului de Poliţie
Sanitară şi Medicină Preventivă impun un volum de cel puţin 5 mc de aer pentru fiecare
copil.

Inspectorii sunt foarte exigenţi în cazul grădiniţelor particulare. ( De exemplu, pe


lângă cerinţele legate de spaţiul propriu-zis, mai sunt şi alte condiţii legate de exemplu de
faptul că vesela trebuie scufundată în cloramină, iar toaleta trebuie spălată cu var cloros
după fiecare utilizare )
Alegerea unui spaţiu corespunzător reprezintă mare problemă în această afacere.
O altă problemă este cea a deplasării copiilor, care presupune eforturi deosebite
din partea părinţilor. Ei renunţă de la bun început să apeleze la serviciile unei grădiniţe
prea îndepărtate. Soluţia găsită va fi în viitor înfiinţarea mai multor grădiniţe în mai
multe cartiere.
”Nu este foarte important ca amplasamentul să fie central, ci ca zona să fie
liniştită, cu spaţii verzi.”

13
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

III. Viziune, Misiune, Valori, Obiective

3.1. Viziunea grădiniţei “VUK”

Grădiniţa “VUK” doreşte să devină o firmă puternică şi stabilă, un şablon al


calităţii şi încrederii. Ea doreşte să fie un loc unde copii şi părinţii vor veni cu plăcere,
unde aceştia se simt ca într-o mare familie, un loc unde îşi aduc copii pentru a fi educaţi,
şi trataţi corespunzător, ştiind că le lasă în cele mai bune mâini. Ea doreşte a fi o firmă
respectată şi iubită, apreciată pentru calitatea serviciilor.

Conducerea firmei are o viziune foarte pozitivă asupra viitorului, deoarace ei cred
în evoluţia foarte bună a grădiniţei, care are şanse bune sa fie în topul grădiniţelor
particulare din Braşov.

În viziunea firmei este important şi succesele viitoare ale copilaşilor, care au


învăţat la grădiniţa “VUK”. Ar fi a satisfacţie totală dacă s-ar dovedi, că aceşti copii vor
avea rezultate mai bune la şcoală.

14
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

3.2. Misiunea grădiniţei “VUK”

Misiunea grădiniţei “VUK” este de a oferi servicii de educare calitativă. Firma


doreşte să creeze o atmosferă plăcută, unde copii se întorc de fiecare dată cu cea mai
mare plăcere, fiind un mediu familiar, care pune în prim plan nevoile şi dorinţele
acestora.
Grădiniţa “VUK” va oferi copiilor şi părinţilor un ambient plăcut, iar personalul se va
strădui să satisfacă cerinţele lor.
În secolul al XXI-lea cea mai mare valoare omenească este cunoştinţa. Copii în cea mai
fragedă vârsta a lor sunt capabili să inveţe cel mai mult. De aceea noi credem că trebuie să
valorificăm acest dar, şi să-i oferim cât mai multă oportunitate pentru ei de a învăţa.

Sloganul grădiniţei va fi:

” Scopul nostru este satisfacţia copiilor şi părinţilor!”

15
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

3.3. Valorile grădiniţei “VUK”

Această firmă urmăreşte să corespundă cerinţelor şi nevoilor clienţilor (părinţi), în


condiţiile păstrării unui mediu sănătos şi popular, cu un personal calificat, motivat şi
mulţumit care lucrează într-o atmosferă relaxată dar responsabilă. Nu în ultimul rând
firma urmăreşte să aducă profit proprietarului acesteia, în condiţiile în care toate celelalte
grupuri de interese au fost satisfăcute.

Totuşi cea mai mare valoare a grădiniţei va fi, că va oferi prima şi deocamdată
unica oportunitate părinţilor maghiari, care vor pentru copii lor mai mult decât o grădiniţă
ordinară. Mai degrabă un loc unde pot să înveţe mult mai mult, unde este supravegheat
mai atent, într-un mediu mai familiar.

16
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

3.4. Obiectivele grădiniţei “VUK”

Obiectivele fundamentale şi facilităţile:

 asigurarea condiţiilor de educare şi învăţare pentru o dezvoltare


sănătoasă şi armonioasă a copiilor, integrarea în mediul social, familiarizarea în
colectivitate;
 asigură un debut bun în învăţământul primar;
 este un mediu de ocrotire şi petrecere plăcută a timpului;
 cultivarea aptitudinilor instructiv educative, iniţierea în domeniul
sportiv prin dezvoltarea bazelor generale ale mişcărilor, grădiniţa va dispune de
toate dotările şi amenajările necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor cu
copiii.

2
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov are în vedere următoarele obiective
pentru învăţământul preşcolar :

 Asigurarea unui învăţământ preşcolar eficient şi de calitate


 Îmbunătăţirea calităţii de proiectare, care să ajute educatoarele să-
şi organizeze progresiv activitatea cu copii în funcţie cu dezvoltarea lor şi
interesul acestora
 Realizarea programei preşcolare într-o concepţie modernă,
integrată şi interdisciplinară

2
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

17
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 Asigurarea calităţii mediului educaţional oferit copiilor în


interiorul şi exteriorul grădiniţei
 Stimularea adaptării copiilor la condiţiile activităţilor din grădiniţă,
sociabilizarea cu mediul educaţional
 Abordarea conţinuturilor activităţilor didactice la cerinţele
metodelor moderne şi aplicarea elementelor din pedagogiile alternative
 Urmărirea fondului aperceptiv necesar abordării noului în
specialitate

3.5. ANALIZA SWOT

18
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Nu există în Braşov altă grădiniţă  Fiind o afacere în domeniul
particulă maghiară serviciilor, nivelul cheltuielilor
 Afacerea nu poate fi implementată fixe este ridicat.
de oricine – este nevoie de pregătire  Grădiniţa are numai 50 de locuri
pedagogică. pentru copii, şi acest număr nu
poate să crească, de aceea
veniturile sunt limitate.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Sunt mult mai multe copii, decât  Aşa cum este şi normal

locurile în grădiniţe, deci este reglementările legale pentru

nevoie de grădiniţe deschidere unei astfel de afaceri

 Intrarea în UE schimbă mentalitatea sunt stricte şi vor deveni şi mai

oamenilor. Aceştia devin conştienţi stricte pe termen mediu.

că educaţia este foarte importantă, şi  În scurt timp concurenţa va fi

mai interesaţi să investească într-o mare

educaţie de calitate pentru proprii  Populaţia maghiară din Braşov

copii. are tendinţă descrescătoare

Tabel nr. 2: Analiza SWOT

Grădiniţa “VUK” va fi unică în Braşov datorită faptului că oferă o paletă largă de


activităţi interesante şi, în acelaşi timp, relaxante, astfel încât preţul să fie convenabil, la
timpul optim, iar calitatea serviciului să fie maximă.

Acestea sunt:
 Activităţi recreative şi de relaxare;

19
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 Activităţi de dezvoltare şi exersare a aptitudinilor individuale;


 Activităţi recuperatorii ( de învăţare individuală )

20
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

IV. PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

4.1. 3METODOLOGIA
De aplicare a Planului pentru învăţământului preşcolar

Planul de învăţământ pentru nivelul preşcolar prezintă o abordare sistematică în


vederea asigurării continuităţii în cadrul aceluiaşi ciclu curricular, a interdependenţei
dintre disciplinele şcolare şi categoriile de activităţi din învăţământul preşcolar şi
totodată, a deschiderii spre module opţionale de instruire.
Nivelul 3-4 ani şi nivelul 5-6 ani, care apar în planul de învăţământ, încearcă să
facă diferenţierea între cele două trepte existente în interiorul segmentului preşcolari:
treapta socializării şi treapta pregătirii pentru şcoală şi, în acelaşi timp, să confirme o
realitate existentă deja (grupele combinate ). În cazul existenţei grupelor omogene ca
vârstă (grupe de copii de 3-4 ani, grupe de copii de 4-5 ani etc.) se recomandă menţinerea
acestora, cu respectarea numărului de activităţi comune corespunzătoare nivelului în care
se încadrează.
Orarele grupelor din învăţământul preşcolar vor fi definitivate de Consiliul de
administraţie al grădiniţei după etapa de observare a copiilor, pe baza evaluării resurselor
umane şi materiale proprii şi a consultării educatoarelor şi părinţilor, care au loc în
perioada 1-15 septembrie. Consultarea părinţilor de către Consiliul de administraţie poate
fi făcută pe mai multe căi: completarea de către părinţi a unor chestionare, votul exprimat
de părinţi în şedinţele organizate cu aceştia pe grupe sau la nivelul grădiniţei, investirea
de către părinţi a reprezentanţilor lor în Consiliul de administraţie cu puterea de a decide
în numele lor. Fiecare Consiliu de administraţie îşi va alege propria cale de consultare a
părinţilor.
Timpul afectat zilnic activităţilor cu copiii variază în funcţie de tipul de program
al grădiniţei (program normal, program prelungit , program săptămânal).

3
Programa Activităţilor Instructiv-Educativ în grădiniţa de copii şi Regulamentul Învăţământului
Preşcolar, Bucureşti 2000

21
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

În medie, o activitate cu copiii durează 15-45 minute. În funcţie de nivelul grupei,


de particularităţile individuale ale copiilor din grupă, de conţinuturile şi obiectivele
propuse la activitate, educatoarea va decide care este timpul efectiv necesar pentru
desfăşurarea acesteia. Aşadar, se vor desfăşura în general activităţi de 15-20 de minute cu
copiii cuprinşi în nivelul 3-4 ani şi activităţi de 30-35 de minute cu copiii cuprinşi în
nivelul 5-6 ani.
Mijloacele principale de realizare a procesului instructiv –educativ în grădiniţa de
copii sunt: jocul, ca joc liber , dirijat sau didactic, activităţile didactice alese şi /sau
comune. Numărul acestora, în decursul unei săptămâni, diferă de la un nivel de vârstă la
altul .
Jocul este activitatea fundamentală a copilului preşcolar. El influenţează întreaga
conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a acestuia. Jocurile şi activităţile
alese îi ajută pe copii să se socializeze, în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea
lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării
orale şi chiar limbajului citit şi scris.
Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii sunt tot activităţi didactice.
Aceste activităţi urmăresc ocuparea timpului copiilor cu activităţi utile, stimulative şi
interesante, în funcţie de aptitudinile individuale şi de ritmul propriu de învăţare.
Activităţile comune sunt activităţi desfăşurate fie cu întreaga grupă de copii, fie
pe grupuri mici, care reuşesc să aducă în atenţia copiilor o temă de interes comun utilă
evoluţiei acestora.
Categoriile de activităţi opţionale, în învăţământul preşcolar, sunt alese de către
educatoare, în urma consultării părinţilor.
Consiliul de administraţie al grădiniţei va prezenta public, la 1 septembrie, oferta
de activităţi opţionale a grădiniţei, cerându-le părinţilor să se orienteze, eventual, asupra
unui opţional, pentru copiii care se însciu în nivelul de vârstă 3-4 ani, sau asupra a cel
mai mult două opţionale, pentru cei care se înscriu în nivelul de vârstă 5-6 ani.
In toate grădiniţele activitatea didactică a educatoarei se realizează timp de 5 ore
pe zi pentru fiecare tură, respectiv 25 de ore pe săptămână.

22
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

4.2. PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivel preşcolar
Grădiniţe cu program prelungit
Nivel I Nivel II
Nr. Locul activ. -3-4 -5-6
Crt. În program Categoria de activitate ani- ani-
zilnic Nr. de Nr. de
activităţi activităţi
propuse propuse
I. Dimineaţa Activităţi comune 7 10
A. Dimineaţa Activitate de educare a limbajului 1 2
A. Dimineaţa Activităţi matematice 1 2
B. Dimineaţa Cunoaşterea mediului 1 1
A. Dimineaţa Educaţie pentru societate 1
B. Dimineaţa Activităţi practice şi elemente de 1 1
activitate casnică
A. Dimineaţa Educaţie muzicală 1 1
B. Dimineaţa Educaţie plastică 1 1
A. Dimineaţa Educaţie fizică 1 1
II. Dimineaţa Activităţi alese, jocuri şi alte 17 14
activităţi desfăşurate cu copiii
III. Dimineaţa Extinderi 0-1 1-2
IV. Dimineaţa Activităţi opţionale 0-1 1-2
V. După- amiază Activităţi recreative şi de 10 5
relaxare
VI. După- amiază Activităţi de dezvoltare şi 15 15
exersare a apt. individuale
VII. După- amiază Activităţi recuperatorii - 5
Nr. minim de activităţi/ săptămâna 49 51
Nr. maxim de activităţi/ săptămâna 51 53
Tabel nr. 3: Plan de învăţământ
Schemele orare se constituie prin însumarea numărului de activităţi comune
propuse, la care se adaugă activităţi opţionale, extinderi sau, în cazul grupelor de orar
prelungit, activităţi didactice din perioada după- amiezii. Educatoarele vor avea
libertatea construirii unui orar flexibil, optând, în funcţie de nivelul grupei, de resursele
materiale care dispun şi de disponibilitatea proprie, pentru numărul maxim sau numărul
minim de activităţi pe săptămână.

4.3 Propuneri de activităţi opţionale


Nr. Opţionalul

23
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

crt.
1.  Literatură, creaţie literară
 Limbi moderne
 Folclor
2.  Matematică distractivă
 Prietenul meu, calculatorul
 Mari descoperiri
 Călătorii imaginare (geografice, în cosmos, în istorie)
 Ecologiştii
 Clubul curioşilor
3.  Elemente de educaţie religioasă
 Educaţie pentru securitate personală
 Educaţie sanitară
 Cum circulăm
 Micul gospodar
 Să ne confecţionăm singuri jucării
 Utilizarea aparaturii şi uneltelor de uz casnic
4.  Muzică vocală
 Micii instrumentişti
 Teatru/teatru de păpuşi
 Micii sculptori
 Pictură
 Tehnici de modelaj
5.  Gimnastică ritmică
 Euritmie
 Mini-jocuri sportive
 Dansuri (dans clasic, dansuri populare, dans modern
etc.)
Tabel nr. 4: Activităţi opţionale

4.4. Activităţi extracurriculare în grădiniţa “VUK”:


 spectacole de teatru, opereta, circ
 vizite la Grădina Zoologică, muzee
 excursii la munte ( Poiana Braşov, Predeal etc. )
 serbări (Halloween, Crăciun, St. Valentine's Day, 8 Martie, Paşte, Sfârşit de an
şcolar)
 excursii în aer liber

24
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 tabere

( toate acestea nu vor fi incluse în preţ)


Vacanţe:
 2 săptămâni de Crăciun
 Vacanţă intersemestrială
 1 săptămână de Paşte
 Vacanţă de vară
Grupele de copii pentru program prelungit:

4
Art. 18. - (1) Învăţământul preşcolar se organizează pentru copii în vârstă de 3-7
ani, în grădiniţe de copii cu program normal, prelungit şi săptămânal.

Grupele de copii pentru program prelungit vor fi compuse din maximum opt
copii supravegheaţi permanent de 2 educatoare şi o îngrijitoare pe fiecare grupă în parte.
În învăţământul preşcolar sunt următoarele grupe:
 Grupa mică
 Grupa mijlocie
 Grupa mare
 Grupa pregătitoare

4.5. 5Programa activităţilor instructiv- educativ în grădiniţa de copii

Ceea ce caracterizează starea actuală a învăţământului românesc este


preponderenţa mişcării de tranziţie, o tranziţie către structuri şi conţinuturi noi. Curentul
schimbării include şi educaţia preşcolară a copiilor. Spre deosebire de alte subsisteme ale
învăţământului, acest nivel al educaţiei pare a fi singurul în care reforma a început din
interior, omogena în atitudini şi scopuri.
Urmează câteva idei clare care s-au conturat începând, de altfel, să se şi realizeze:
 O libertate mai mare oferită copilului, capacităţilor sale de
expresie;

4
Legea Nr. 84 din 24 iulie 1995 Legea Învăţământului
5
Ministerul Educaţiei Naţionale-Programa aprobată de Comisia naţională de specialitate

25
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 O eliberare a copilului şi a educatoarei de formalism;


 Învăţământul preşcolar este conceput ca o instruire realizată
prin educaţie şi nu ca o educaţie dobândită prin instrucţie;
 Dezvoltarea copilului este privită din perspectiva
sprijinului ce i se acordă acestuia pentru a-şi îndeplini trebuinţele,
dezvoltarea sa nefiind rezultatul modelării după un tipar prestabilit de o
didactică suverană;
Această schimbare de atitudine trebuie în mod firesc să conducă la o schimbare în
obiectivele şi conţinuturile educaţiei preşcolare. Progamul de faţă încearcă să răspundă
nevoii de schimbare, precum şi modificărilor care s-au petrecut deja în învăţământul
preşcolar. Faţă de programele anterioare, s-au încercat o degrevare a planului de
învăţământ dându-se prioritate activităţilor libere, creative ale copilului. Trebuie totuşi
precizat faptul că obiectivele educaţiei preşcolare se realizează atât prin activităţile
comune, obligatorii, cât şi prin cele libere. Cele două categorii de activităţi diferă prin
caracterul mai mult sau mai puţin formal, prin mijloacele de realizare, scopul urmărit
fiind esenţialmente acelaşi. Un alt aspect îl constituie structura programei care precizează
obiectivele cadru, ale domeniului de cunoaştere, departajate în obiective de referinţă pe
categorii de activităţi şi pe grupe de vârstă. Aceste obiective se realizează prin activităţi
instructiv- educativ cu caracter integrat permiţând educatoarei o abordare mai complexă a
conţinuturilor. Conţinutul programei se structurează în jurul câtorva mari tematici, a căror
cunoaştere să permită copilului o integrare corespunzătoare în viaţa zilnică, şi, mai târziu,
în viaţa şcolară, în viaţa socială.
Cunoscându-se faptul că în învăţământul preşcolar românesc există bogate resurse
umane, educatoare, care se străduiesc să-şi desfăşoare activitatea cu multă dăruire şi
pricepere, şi de aceea acest program să fie aplicată creator având în vedere faptul că
opţiunea în alegerea formelor şi mijloacelor de realizare, de structurare a conţinuturilor
implică o mare responsabilitate, dar şi o mare şansă acordată copilului, dezvoltării
personalităţii acestuia.

Finalităţile învăţământului preşcolar


 Asigurarea dezvoltării normale şi depline a copiilor preşcolari, valorificând
potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului,
de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală- jocul;

26
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 Îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi


cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l stăpânii prin
explorări, exerciţii, încercări, experimente;
 Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini
de sine pozitive;
 Sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştinţe, capacităţi şi atitudini
necesare activităţii viitoare în şcoală;

27
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

V. DESCRIEREA SPAŢIULUI ŞI A DOTĂRILOR OFERITE

5.1. Un factor esenţial : spaţiul

Alegerea spaţiului este o decizie de mare importanţă, cu implicaţii pe termen lung,


de aceea nu trebuie grăbit. Cel mai eficient este vizionarea mai multor spaţii şi optarea
pentru cel care îndeplineşte cel mai bine condiţiile. În general soluţia este închirierea.
“Funcţionarea în condiţii ideale a unei grădiniţe particulare presupune perceperea
unor taxe care nu sunt accesibile angajaţilor ce lucrează la stat”
Din acest motiv, trebuie selectate clienţii. De obicei, cei care apelează la aceste
servicii sunt oameni de afaceri, funcţionari bancari, directori de firme străine sau membrii
ai ambasadelor. Aceştia au pretenţii ridicate, astfel încât şi spaţiul trebuie să fie pe
măsură. Când dau telefon pentru a se interesa de grădiniţă, ei urmăresc în principal patru
lucruri:
 amplasamentul să fie central;
 în vilă;
 să aibă curte;
 şi neapărat spaţiu verde;
Mare parte din timp însă, copii sunt preocupaţi să se joace, pentru ca acest lucru le face
plăcere, pentru că simt nevoia să exploreze şi să descopere lumea înconjurătoare şi pentru
că doresc să facă ceva sau să soluţioneze o problemă.
Creierul uman este dezvoltat în proporţie de 70-80% la vârsta de 3 ani, aşadar e firesc ca
nevoia de absorbţie a cunoştinţelor noi să fie extraordinar de mare în această perioadă.
Prin intermediul jocului, copii leagă prietenii şi, totodată, pot să-şi controleze frustrările
ce sunt inevitabile în procesul de creştere. Astfel, ei fac zgomot, ciocănesc şi bocănesc cât
pot de tare pentru că îi sperie zgomotele bruşte, aruncă jucăriile pe jos pentru că şi ei au
căzut de nenumărate ori, îşi bat păpuşile şi le ordonă ce au voie şi nu au voie să facă,
deoarece şi lor li se spune mereu ce să facă şi ce nu.
Unii copii au preocupări în domeniul muzicii ( le place foarte mult să asculte şi să cânte
muzica), al dansului ( se mişcă în ritmul muzicii), alţii sunt atraşi de pictură, modelare
sau lectură ( răsfoiesc cărţi şi manifestă un interes deosebit în a asculta texte citite de
educatoare). Joaca are un caracter creator şi modelează întreaga capacitate şi
personalitate a copiilor, ajutându-i să comunice mai bine. Educatorul are rolul de a

28
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

supraveghea acest proces de la distanţă, oferind sugestii, fără a se implica însă. Astfel,
copii mai retraşi nu trebuie forţaţi să intre în joc. Ei vor face singuri acest lucru în
momentul în care vor căpăta destulă încredere în propriile forţe.
Momentul plecării de la grădiniţă este precedat de aranjarea materialelor şi
a jucăriilor la locul lor. Rafturile trebuie amplasate la un nivel jos, astfel încât copii să se
poată organiza singuri, fără a mai apela la sprijinul adulţilor.

Grădiniţa “VUK” îşi va desfăşura activitatea într-un imobil (proprietate


personală), alcătuit din:

- 4 săli de curs (dormitoare);

- o sală de festivitate;

- o sală de gimnastică;

-o bucătărie;

-o sală de mese;

- 2 grupuri sanitare pentru cei mici şi 2 grupuri sanitare pentru personal didactic şi
auxiliar;

-2 coridoare;

-1 birou pentru director;

-1 birou pentru administrator şi contabil;

-1 vestiar pentru angajaţi;

-1 magazie;

-1 pivniţă;

5.2. Dotarea sălilor de curs

Ce presupune amenajarea interioară a unei grădiniţe particulară?

29
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Amenajarea interioară a unei grădiniţe particulare presupune organizarea clădirii


de locuit ( casei particulare ) şi dotarea acestora cu mobilier şi obiecte de inventar
corespunzătoare.

Fiecare sală va fi utilată cu mobilier modern adecvat vârstei copiilor, format din:

- o catedră pentru educatoare;

- paturi pentru fiecare copil;

- măsuţe şi scaune pentru fiecare copil;

- dulapuri prevăzute cu rafturi pentru diferite jucării şi accesorii ( materiale


didactice );

- bibliotecă ( cărţi de poveşti, ziare, reviste, albume )

De asemenea, fiecare sală va beneficia de câte o tablă magnetică şi panouri pentru


expunerea lucrărilor, material didactic, jocuri şi jucării necesare copiilor pentru a le
asigura o dezvoltare armonioasă.

Pentru activităţile zilnice, grădiniţa va fi dotată cu două televizoare color, un


DVD-player, două casetofoane cu CD şi un calculator.

30
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Colţuri cu diferite activităţi

 Colţ pentru povestiri care include: diferite cărţi de poveşti cu imagini,


pernuţe magice, covoare magice, scaun magic.
 Activităţi de educare a limbajului, Limba maternă, activităţi de educaţie
plastică şi lucru manual

 Colţ al naturii care este dotat în funcţia anotimpurilor

 Pentru activităţi de cunoaşterea mediului şi activităţi de educaţie moral-


civică

Colţ de jocuri care este dotat cu diferite jocuri: dispune de o gamă variată de
jocuri şi jucării, televizor color, DVD-player cu o impresionantă bibliotecă de DVD-uri
cu desene animate şi filme pentru copii.

 pentru activităţi recreative şi de relaxare sau liber alese;

Sălile de curs ( dormitoarele ) vor fi elementul central al grădiniţei, deoarece aici vor
învăţa şi dormii copii. Aceste săli vor fi orientate către o privelişte plăcută şi liniştită.
Dormitoarele vor avea paturi din lemn viu colorat şi saltele ortopedice.

5.3. Dotarea sălii de festivitate

Sala de festivitate este locul unde copii îşi desfăşoară activităţile opţionale: teatru,
muzică, dans modern, arte marţiale şi are amenajată o scenă, cu cortina, sonorizare şi
lumini.

5.4. Sala de gimnastică


Ideea este simplă: chiar şi copiii pot face gimnastică. Mişcarea, sub îndrumarea
unui personal calificat, mai ales dacă este făcută în colectiv, îi ajută să crească mai
sănătoşi şi mai veseli, indiferent dacă au 4 sau 12 ani.
De asemenea, activitatea sportivă le creează copiilor reflexe mai bune şi le
impune o disciplină interioară care le va ajuta mai târziu în procesul de formare a
personalităţii. Astfel, copiii care participă de la vârste fragede la astfel de activităţi au o
evoluţie mai rapidă a intelectului, iar capacităţile lor de comunicare şi de adaptare la o
situaţie nouă sunt mai mari.

31
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Ambianţa unei săli de gimnastică pentru copii trebuie să fie plină de desene
colorate. Ca urmare, alături de aparatele specifice, saltele, mingi, săculeţe cu boabe de
porumb, coardă, bănci specifice, saci, vom afişa postere si panouri viu colorate, care să-i
atragă pe mici copii.
Utilizarea obiectelor enumerate, le oferă copiilor o mare libertate de acţiune,
dându-le posibilitatea să facă tot ceea ce nu au voie în altă parte: să sară, să ţipe, să
alerge, să se rostogolească, să arunce tot felul de obiecte.

5.5. Curtea grădiniţei


Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă, curtea trebuie dotată cu
jucării inofensive, leagăne, cu tobogane şi tunele gonflabile, cu mingi şi baloane
colorate, cu obiecte din burete sau cârpe.

5.6. Grupul sanitar/toaleta


Grupul sanitar este un spaţiu foarte important atât pentru copii cât şi pentru
părinţi. Prin aspectul său, acest spaţiu poate influenţa decizia clienţilor de a rămâne sau
de a părăsi grădiniţa. Trebuie să avem mare grijă în privinţa următoarelor aspecte: nivelul
dotării, curăţenia şi igiena menţinute.
Pentru a oferi clienţilor un nivel de confort superior grupul sanitar impune un
efort material în constituire şi un efort permanent în păstrarea nivelului de igienă şi
curăţenie. Aerisirea şi dezodorarea grupului sanitar/toaletă este importantă pentru
confortul general. Un lucru foarte important este, să avem grijă ca accesul copiilor la
tablourile electrice sau la piesele în mişcare să devină imposibil.
Chiuvetele aflate în grupurile sanitare va fi curăţate şi dezinfectate permanent, ca
şi vasurile de WC de către îngrijitoare. Se vor utiliza materiale specifice pentru
dezinfectare, care se vor afla într-un loc greu accesibil copiilor.
Dotarea grupului sanitar/toaleta:
- 4 mini vas WC
- 4 mini chiuvetă cu oglindă
- Gresie
- Faianţă
- suport hârtie
- suport prosoape

32
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

5.7. Bucătăria şi spaţiul pentru servit masa

Bucătăria ocupă şi ea un loc important în cadrul grădiniţei, şi de aceea acest spaţiu


trebuie să asigure toate facilităţile şi confortul pentru a lucra lejer şi rapid. Prin
modul de aranjare a mobilierului şi a ustensilelor ne putem asigura uşor accesul la
acestea. Modul de amenajare rămâne la latitudinea noastră, însă în ceea ce priveşte
dotările există câteva reguli pe care trebuie să le respectăm.
Astfel, în bucătărie se va asigura următoarele:
-mobilă de bucătărie
- aragaz
-frigider, eventual ladă frigorifică pentru păstrarea alimentelor congelate
-mese inox pentru operaţiunile curente ( tăiat, frământat )
-veselă, tacâmuri din inox
-chiuvete inox
-recipient pentru depozitarea gunoiului
-farfurii şi cane inox
-o hotă este de mare folos atât în timpul verii cât şi în timpul iernii, în plus absoarbe
mirosul care s-ar putea răspândi în sale de curs şi deranja pe copii şi pe educatori.
Aparate care pot ajuta în activitate, dar pe care le putem achiziţiona pe parcurs:
-maşină de tocat
-grătar pentru interior
-cuptor cu microunde
-robot de bucătărie
Toate vasele, paharele şi canele destinate servirii copiilor şi educatoarelor vor fi în
stare perfectă.

5.8. Locul destinat servirii mesei: Sala de mese

Grădiniţa “VUK” va dispune de o bucătărie şi o sală de mese proprii, unde


mâncarea va fi preparată de către personal calificat care va realiza săptămânal un meniu

33
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

ţinând cont de necesarul caloric, de vitamine, proteine, glucide şi lipide, bineînţeles


specific vârstei copiilor.
Meniul va fi axat în principal pe legume şi fructe proaspete (75%), carne de pui
şi lactate.
Copii vor avea la dispoziţie o sală pentru masă numai a lor şi pot opta dintre cele trei
mese ale zilei:
- micul dejun
- o gustare
- prânz

5.9. Tabere pentru copii

“Cineva a spus odată...... Niciodată să nu ne temem că îi răsfăţăm prea mult pe


copii atunci când îi facem fericiţi!”

Dacă pentru părinte, nimic nu se compară cu mulţumirea unui concediu petrecut


alături de familie, pentru copil, nimic nu se compară cu bucuria unei vacanţe petrecute
alături de cei de-o seama cu el!

Grădiniţa “VUK” va organiza vacanţe montane pentru copii de vârstă preşcolară.


“Copilul dumneavoastră va trăi o experienţă unică, fericită, într-un mediu, sigur,
sănătos. Pentru ca scopul nostru este să ne dedicăm acestor copii cu aceeaşi grijă cu
care se dedică propriii lor părinţi. “

Ce vom pregăti?

Tabere tematice, care aduc alături copii de vârste apropiate şi care vor rămâne cu
amintiri de neuitat şi cu prietenii pentru o viata. Cazare ireproşabilă, personal cu
experienţă în lucrul cu prichindeii răsfăţaţi sau nu, meniuri pe gustul celui mai mofturos
copil!

Dintre următoarele tematici se pot alege părinţii copiilor:

 Tabăra de pictură
 Tabăra de artă teatrală

34
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 Tabăra de cunoştinţe despre mediu

 Tabăra de fotografie

 Tabăra de muzică

 Tabăra de dans şi bune maniere

 Tabăra de evaluare a aptitudinilor

 Tabăra micilor fotomodele

Programul zilnic de tabără ar fi următorul: (dar nu strict, dat fiindcă va fi totuşi


vacanţă!):

 Ora 8 :15 gimnastică de înviorare… muzicală


 Ora 9 :00 micul dejun

 Ora 10:00 – 12:30 activităţi tematice, jocuri în aer liber (gustare la ora
11:00)

 Ora 13:00 Prânzul

 Ora 14:00 Odihnă

 Ora 16:00 -18:00 activităţi tematice

După ora 18:30 cină, discotecă, jocuri, concursuri, karaoke, animaţie (pregătirea
căciuliţelor şi hăinuţelor)

Cu grădiniţa “VUK”, taberele vor desfăşura în serii de 6 zile, copiii vor fi cazaţi
în camere de două, trei sau patru locuri. Vom alege ca locaţie ideală pentru cei mici:
pensiuni agroturistice de trei margarete (condiţii excelente, baie în cameră, apă caldă non
stop), fiind un mediu mai apropiat de cel familial (spre deosebire de hoteluri) şi fiind
situate chiar în mijlocul naturii.

Copiii vor beneficia de:

- Pensiune completă: 3 mese şi două gustări zilnic

35
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

- - 2 supraveghetori adulţi (între care şi asistenţă medicală în cazul


în care în imediata vecinătate a pensiunii nu există dispensar)

- un instructor specializat/psiholog

- - transport cu microbuz

Vom organiza şi tabere pentru copii sub 4 ani. Cum? Copii mici vor veni însoţiţi
de un adult (părinte, bunic, bonă), iar grupul (maximum 8 copii) va beneficia, pe
toată durata sejurului, de un program de vacanţă susţinut de personal specializat.
Mamele sau bunicile vor avea ocazia să facă schimb de experienţă şi se vor
bucura de asistenţă şi sfaturi specializate legate de dezvoltarea copilului lor şi de
relaţia părinte-copil.

5.10. Organizare petreceri pentru copii

La cerere în vederea organizării unor aniversări onomastice,


vom apela la o agenţie pentru ORGANIZARE PETRECERI
PENTRU COPII care ne va sta la dispoziţie cu o ofertă bogată, aleasă cu multă grijă.
Agenţia va asigura un serviciu prompt, rapid, la preţuri avantajoase fiecărui client şi va da
dovadă de mare adaptabilitate nevoilor pieţei. Va fi un colectiv tânăr, dinamic,
profesionist, care lucrează la un înalt standard internaţional.
Spaţiu de joacă special amenajat:

 un loc în care copilul se va simţi UNIC! Va ştie că această petrecere îi este


dedicată!
 un loc în care copilul se poate distra în siguranţă;

36
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

 un loc în care nu se va desfăşura simultan mai multe petreceri.

Jucării specifice diverselor vârste:

 gamă largă de jucării adaptate vârstei participanţilor;


 se pot juca în căsuţa poveştilor, se pot da pe tobogan, vor avea la
dispoziţie o piscină cu bile, leagăn, coş de baschet şi multe, multe alte
jucării.

Atmosferă de petrecere... garantată:

 transformarea oricărui petreceri într-un taram al copilăriei şi al poveştilor

Mâncare proaspătă:

 mâncarea oferită va fi proaspătă şi de cea mai bună calitate


 pot alege dintr-o mare varietate de meniuri

 oferirea meniului propus de copil

 tort PERSONALIZAT

5.11. Când şi cum trebuie aplicate măsurile disciplinare ?

Modalităţile prin care educatoarea ajută copii să-şi schimbe


comportamentul inadecvat nu includ loviturile fizice sau reproşurile. “Un deget ridicat
sau o sprânceană încruntată sunt de ajuns pentru ca ei să-şi revizuiască atitudinea”.
Pentru a nu lăsa loc resentimentelor şi a nu crea un complex de vinovăţie sau
insecuritate, măsurile disciplinare trebuie aplicate imediat după producerea incidentului şi
trebuie să aibă legătură cu acesta. Pedepsele nu trebuie să însemne izolare faţă de ceilalţi.
În cazul în care un copil este prea obosit sau neliniştit şi îi deranjează pe ceilalţi, o
plimbare scurtă îl poate calma. În acest caz, izolarea faţă de grup nu va însemna
pedeapsă, ci mai curând o încercare de comunicare mai bună între copil şi educatoare.
Cei mici simt nevoia să discute motivele declanşării unui conflict şi să le clarifice. Ei
utilizează tot felul de comportamente şi atitudine pentru a testa lumea înconjurătoare şi

37
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

reacţiile celorlalţi. Din acest motiv, nu este recomandabilă o disciplină prea severă, dar
nici absenţa totală a acesteia. Acţiunile adulţilor trebuie să fie ferme, dar bazate pe
înţelegere şi toleranţă, astfel încât copiii să-şi poată manifesta autonomia, şi să capete
încredere în ei. Pe de o parte, ei trebuie să acţioneze liber, să demonstreze că pot fi
independenţi, dar, pe de altă parte, trebuie să conştienţieze resticţiile şi limitele care le
sunt impuse. Rolul educatoarei este acela de a-i ajuta să-şi controleze impulsurile şi de a-i
împiedica să se manifeste agresiv, scotându-i din situaţiile în care creează dificultăţi sau
luându-le obiectele pe care au de gând să le distrugă. Tonul de adresare trebuie să fie
calm, obişnuit, dar comenzile ferme. Astfel, autoritatea educatoarei e folosită constructiv,
fără duritate şi restricţii inutile.
În general, interdicţiile care se adresează copiilor se referă la asigurarea
securităţii şi a sănătăţii lor, încercându-se prevenirea conflictelor. Normele de
comportament stabilite trebuie specificate foarte clar, astfel încât cei mici să ştie că, dacă
nu le respectă, vor trebui sa suporte anumite consecinţe. În acest mod, se dezvoltă
sentimentul de responsabilitate asupra propriilor fapte.

38
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

VI. ANALIZA PIEŢEI

Pentru a afla mai multe despre mediul în care va activa grădiniţa “VUK”, vom
analiza pe rând, clienţii cărora li se adresează, concurenţii cu care se înfruntă şi furnizorii.
Foarte importantă este cunoaşterea clientelei, pentru a putea previziona
veniturile viitoare, respectiv evoluţia mărimii pieţei. Nici furnizorii nu trebuie neglijaţi,
deoarece aceştia influenţează costurile firmei, preţurile pe care aceasta le practică, astfel
având o influenţă majoră şi asupra profitului obţinut de către firmă.

6.1. Clienţii

Cine vor fi clienţii noştrii?

Firma va adresa populaţiei de nivel relativ mare, interesată de calitatea serviciului,


dar deasemenea preocupată şi de preţ. Clienţii firmei se împart după locaţie în felul
următor:
 locuitorii oraşului Braşov şi imediata vecinătate a acestui oraş
 populaţia altor localităţi din afara perimetrului oraşului Braşov
 locuitori din municipiul Sfântu Gheorghe
Clienţii fideli ai firmei vor aparţine grupului care vine din oraşul Braşov. Pentru a
estima aproximativ clienţii posibili, am făcut o mică calculaţie. Ştim, că majoritatea
copiilor care vor fi înscrişi în grădiniţa noastră, vor fi copii maghiari în vârstă între 3-6 ani.
Cu ajutorul datelor obţinute de la Institutul Naţional de Statistică am aflat, că municipiul
Braşov are 284 de mii de locuitori, din care 8,7% sunt ca naţionalitate maghiari, şi în
medie 4% din locuitori au vârsta între 3 şi 6 ani. Deci aproximativ sunt o mie de copii
maghiari a căror părinţi pot fi clienţii noştri. Deoarece capacitatea grădiniţei noatre este de
50 de copii, avem mari şanse ca toate locurile său fiu ocupate fără problemă. Dar putem să
numărăm şi mai mulţi clienţi posibili, dacă luăm în considerare şi locuitorii satelor şi
comunelor din jurul Braşovului, dar mai ales cei din municipiul Sfântu Gheorghe, care se
întinde la numai 30 de kilometri de oraşul săsesc. Foarte mulţi locătari a acestui oraş
lucrează în Braşov, deci lor n-ar fi o dificultate, dacă copilul lor ar fi educat intr-o grădiniţă
din Braşov. În cel mai mare oraş din judeţul Covasna sunt aproape două mii de copii
maghiari intre trei şi şase ani.

39
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

În consecinţă putem afirma, că întreprinderea noastră va avea destui clienţi pentru


evoluţia sa, şi piaţa căreia i se adresează este şi va fi în continuă creştere, numărul
locatarilor înmulţindu-se tot mai mult.

6.2. Concurenţa

Concurenţa poate fi directă şi indirectă. Concurenţa directă se referă la celelalte


grădiniţe particulare şi de stat. În ceea ce priveşte celelalte grădiniţe aflate în apropiere,
este bine ca aceasta să le vizităm, ca să ştim ce pot oferi şi la ce preţuri, pentru ca noi să
putem oferi mai mult, la o calitate mai bună şi poate la acelaşi preţ. În acest fel vom putea
să atragem clienţii. Fiind o piaţă relativ nouă şi proaspătă, concurenţa în această regiune
nu este exagerat de mare.
Concurenţa indirectă este reprezentată de grădiniţele aflate în alte zone din ţară, precum
şi la grădiniţele din străinătate.
În municipiul Braşov sunt în total 8 grădiniţe particulare, care este un număr
echitabil în privinţa concurenţei (numai aceste opt au activitate publicitară) :
 Grădiniţa Little Friends
 Grădiniţa Pinocchio
 Grădiniţa Heidi
 Grădiniţa My Kids
 Grădiniţa Branduselor
 Grădiniţa New Young Generation
 Grădiniţa Kids Club
 Grădiniţa Bimbi und Maja
Analizând fiecare concurent în parte, observăm că aceştia au aproximativ aceleaşi
caracteristici. Cei mai mulţi dintre ei încearcă să atragă clienţii prin faptul că se învaţă la ei
o limbă străină, adică engleza şi germana. De aceea la aceste grădiniţe sunt şi mulţi copii
care nu sunt de naţionalitate română. Acest lucru este un dezavantaj pentru ele, deoarece
educătoarele ori nu pot să comunice cu ei, ori trebuie să le facă separat. Astfel nu poate să
obţină atenţia tutoror copiilor.
Un alt factor care ne avantajează este, că numai doi din opt au pagină web, care în secolul
al XXI-lea este un avantaj de remarcat.

40
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Însă avantajul cel mai mare faţă de concurenţii noştri este, că noi am făcut o
specializare, adică noi suntem interesaţi în numai un segment al clienturii grădiniţelor. Şi
acest segment, adică populaţia maghiară este în foarte mic procentaj şi clientura
concurenţei.
Dacă ne uităm dintr-un punct de vedere foarte strict al concurenţei, de fapt aceste
grădiniţe particulare nici nu ne sunt concurenţi, deoarece avem alţi clienţi.

6.3. Principalii furnizori

În cazul alegerii unui furnizor unic avantajele constau în posibilitatea obţinerii unor
preţuri preferenţiale, restrângerea operaţiilor administrative şi crearea unui climat de
încredere; dezavantajele sunt reprezentate de riscul apariţiei unor probleme în activitatea
furnizorului unic şi abuzurile determinate de poziţia de monopol pe piaţă.
Pentru grădiniţa “VUK” principalii furnizori sunt firmele care comercializează
băuturi nealcoolice, produse lactate, produse de patiserie, produse pentru menaj şi
menţinere a igienei, consumabile şi cele de la care vom procura alimentele necesare pentru
prepararea mâncărurilor. Trebuie să ţinem cont, ca furnizorii să fie cunoscuţi pentru
calitatea produselor lor şi pentru fermitatea cu care îşi onorează obligaţiile. Comenzile
către aceştia trebuie făcute din timp şi în cantităţile necesare pentru a ne putea servi
numărul de copii pe care le vom avea.
Principalii furnizori pentru produsele destinate alimentaţiei, igienei, pentru menaj,
lactate şi alte produse care pot fi stocate o perioadă mai mare de timp sunt firme care
comercializează Engros.
Pentru produsele care sunt perisabile, care trebuie servite cât mai proaspete,
principalii furnizori sunt producătorii locali. Trebuie să urmărim ca animalele de la care
provin lactatele să fie atestate ca sănătoase, iar produsele din carne să fie examinate
sanitar-veterinar.

FACTORI DE SUCCES

41
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

1.Fantezia, constanţa, răbdarea, pasiunea, seriozitatea sunt calităţi


absolut necesare în orice activitate în care sunt implicaţi copiii. Lucrul cu cei
mici implică asumarea unor responsabilităţi deloc simple, cum ar fi asigurarea
confortului necesar, a securităţii mediului în care se desfăşoară activităţile şi a
unei hrane de calitate, pentru ca ei să aibă o dezvoltare armonioasă. Pentru a
înţelege pe copii şi pentru a reuşi să pătrundem în lumea lor, trebuie să avem o
imaginaţie bogată şi să fim pasionaţi de muncă pe care o facem.

2.Dragostea pentru copii este esenţială pentru cei care doresc să


înfiinţeze o grădiniţă. Lipsa acestei trăsături de caracter atrage după sine o serie
de alte dezavantaje-dezinteres, plictiseală, rea-voinţă – care afectează calitatea
serviciilor oferite şi, în final determina falimentul afacerii.

3.Piaţa grădiniţelor particulare este în continuă creştere. Decalajul tot


mai mare dintre serviciile oferite de instituţiile de învăţământ de stat şi cele
particulare determină o creştere a opţiunilor pentru cele din urmă. Din ce în ce
mai mulţi părinţi îşi doresc pentru copiii lor o îngrijire atentă, o hrănire
corespunzătoare, cursuri de limbi străine, informatică, muzică, dans modern,
pictură, modelare, sport, ceea ce nu există în grădiniţele de stat.
4.Anticiparea dorinţelor părinţilor creează un climat de încredere şi
profesionalism. Părinţii sunt foarte exigenţi în ceea ce priveşte condiţiile în care
copii lor urmează să stea, să se joace, să înveţe, să mănânce sau să doarmă şi,
din acest motiv, sunt plăcut impresionaţi dacă dorinţele lor sunt deja îndeplinite.
Pe de altă parte, acest lucru duce la consolidarea relaţiilor dintre părinţi şi, în
plus, orice părinte mulţumit îşi va exprima sentimentele de satisfacţie în faţa
altor părinţi. Ceea ce are ca rezultat creşterea numărului de clienţi.

5.Asigurarea unei game cât mai diversificate de servicii, la preţuri


rezonabile, ne poziţionează înaintea concurenţei. Oricine este interesat de
servicii diverse şi de calitate, pentru care trebuie să plătească mai puţin decât în
altă parte. Ca urmare, este bine oferirea în permanenţă ceva nou clienţilor şi
potenţialilor clienţi.

6.Alegerea unui amplasament corespunzător, într-o zonă cu spaţii verzi.

42
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Părinţii preferă, de obicei, ca sediul grădiniţei să fie amenajat într-o vilă, care să
aibă şi curte, unde cei mici să se poată juca în siguranţă. De asemenea, dotarea
cu echipamente adecvate este foarte importantă, atât în sălile de curs, cât şi la
baie şi în bucătărie.

7.Publicitatea prin mijloace potrivite face ca mesajul să ajungă la


clienţii, iar costurile de producţie să fie mai mici. Astfel, veniturile sunt aceleaşi
sau poate chiar mai mari, iar cheltuielile considerabil mai reduse. Mijloacele de
promovare diferă în funcţie de gradul de dezvoltare al afacerii.
Tabel nr. 5: Factori de succes

FACTORI DE RISC
1.Spaţiul insuficient. Sporirea numărului de copii înscrişi la grădiniţă
poate aglomera excesiv spaţiul existent şi, în această situaţie, riscul unei
epidemii creşte. Prin urmare, nu neglijaţi niciodată normele impuse de
Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă. Chiar dacă
posibilităţile financiare nu permit cumpărarea sau închirierea unei vile
alocaţi fiecărui copil un volum minim de aer de 5 mc.

2.Amenajarea necorespunzătoare a spaţiului perturbă activitatea de


educare şi dă naştere la controverse cu părinţii.

3.Organizarea defectuoasă a activităţii determină neîncrederea


părinţilor în instituţia şi, implicit, scăderea numărului de copii înscrişi.
-planificarea cât mai eficientă a activităţii şi respectarea acestor
planificări.
-stabilirea cu atenţie bugetul iniţial şi asigurarea fondurilor necesare
desfăşurării în bune condiţii a activităţii de început pentru minimum 2 luni de
zile.

4.Adaptarea dificilă a copiilor la noul mediu. În special copiii foarte


mici sunt deosebit de ataşaţi de părinţii lor şi plâng când sunt lăsaţi singuri la
grădiniţă. Atitudinea lor îi poate speria şi pe ceilalţi copii. Dacă situaţia nu

43
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

încetează după câteva zile, va trebui sa renunţe la copilul respectiv, pentru a


putea ocupa de ceilalţi.

5.Suprasolicitarea copiilor. Lecţiile de limbi străine, de arte, de pian,


oferă o educaţie solidă celor mici, iar părinţii vor fi cu siguranţă încântaţi de
cunoştinţele copiilor lor. E binecunoscut faptul că la vârste fragede oamenii
învaţă cu mai multă uşurinţă o limbă străină.

6.Alegerea personalului este deosebit de dificilă în orice afacere, dar


în cazul unei grădiniţe de copii e chiar mai dificilă. Munca cu cei mici
presupune însuşiri speciale, absolut necesare în astfel de activităţi. În plus,
angajaţii trebuie să aibă o pregătire de specialitate şi să ştie să lucreze la
proiecte în care sunt implicaţi copiii.
7.Atragerea clienţilor reprezintă un proces de lungă durată, care poate
fi stimulat printr-o promovare eficientă a serviciilor oferite şi prin
profesionalism. În momentul în care clienţii deja existenţi sunt mulţumiţi,
publicitatea se face din om în om, iar profiturile sunt considerabile. În caz
contrar însă, consecinţele reclamei negative sunt greu de reparat.

8.Neacreditarea instituţiei ( grădiniţa ) de învăţământ creează panică în


rândul părinţilor, ceea ce se va concretiza cu siguranţă în scăderea numărului
de solicitări pentru înscriere.
Tabel nr. 6: Factori de risc

44
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

6.4. Costuri şi Tarife


Informaţii financiare
Activitatea educaţională este organizată să se autofinanţează prin taxele de
şcolarizare, achitarea lor la timp asigurând funcţionarea grădiniţei la standarde ridicate.
Grădiniţa poate fi sponsorizată de către părinţi, prin urmare tarifele sunt următoarele:

Servicii educaţionale Lunar


(cu masă şi opţionale) ( cinci zile în avans)
1. Program : 7:30-12:30/12:00 – 17:00 700 RON
2. Program” Singur acasă”- Home Alone 60 RON / zi
-de weekend
-de vacanţă
Program 9:00- 16:30
3. Program cu reduceri: ( în cazul a mai multor -10%
copii dintr-o familie)
Tabel nr. 7: Servicii educaţionale
Nu se percepe taxa de înscriere, iar în tariful stabilit sunt incluse toate materialele
didactice, consumabile, masă şi tot ce este necesar pentru bună desfăşurare a activităţilor.

45
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Costuri fixe pe lună (2007)

Costuri de personal (salarii,


costuri sociale)
Număr Salariu Salariu Obligaţie
Salariu/pers Costuri salarii
salarizaţi net brut angajator
Director - manager 1 1200 1200 1640.85 689.54 2330.39
Personal administrativ 8
Contabil 1 500 500 636.83 267.62 904.45
Administrator 1 800 800 1067.13 448.44 1515.57
Bucătar 1 700 700 923.69 388.17 1311.86
Îngrijitoare 4 600 2400 3362.02 1412.83 4774.85
Asistentă medicală 1 800 800 1067.13 448.44 1515.57
Personal cadru didactic 9
Educatoare 4 900 3600 5083.19 2136.12 7219.31
Profesor de limba engleză 1 300 300 349.97 147.07 497.04
Profesor de dans modern 1 200 200 206.54 86.80 293.34
Profesor de instrument 1 300 300 349.97 147.07 497.04
Profesor de muzică 1 200 200 206.54 86.80 293.34
Psiholog/logoped 1 200 200 206.54 86.80 293.34
TOTAL 11200 15100.40 6345.68 21446.08
Tabel nr.8: Costuri fixe pe lună (2007)

46
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

La firma noastră costurile fixe fac mare parte din costurile totale. De aceea le
tratăm cu mare atenţie. Aceste costuri fixe se compun din salariile plătite în fiecare lună
către angajaţi. Baza acestor costuri este salariul brut. Salariile de aceea reprezintă atât
de mare cheltuială, pentru că sunt taxate de două ori. Pe o parte angajatorul trebuie să
plătească obligaţia angajatorului, pe partea cealaltă angajatul are obligaţii faţă de stat în
forma taxelor următoare : CAS (Contribuţii Asigurări Sociale), CASS (Contribuţii
Asigurări Sociale de Sănătate), Contribuţia de Şomaj, şi Impozitul pe Venit.

Aceste taxe au următoarele valori :


 Obligaţia angajatorului : 30,6%
 CAS : 9,5%
 CASS : 6,5%
 Contribuţia de şomaj : 1%
 Impozitul pe venit : 16%

Valoare de bază cu care trebuie să calculăm este salariul brut. Angajatorul plăteşte
30,6% din ea. În cazul angajatului lucrurile sunt mai complicate. Mai întâi trebuie
scădem nişte deduceri ( 250 RON + 100 RON după fiecare persoană întreţinută de
persoana respectivă) valoarea salariului brut ca să obţinem suma pe care o taxăm cu
16% -impozitul pe venit.

47
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Costuri curente pe lună (medie 2007)

Cheltuieli de gaz, curent, apă/canal, gunoi Plata (RON)

Gaz 1000
Curent 400
Apă/canal 200
Gunoi 50
TOTAL 1650

Costuri administrative

Rechiziţii birotice 50
Comunicaţii: telefon, internet 75
Maşină xerox, maşina de imprimat 50
TOTAL 175

Materiale consumabile, materiale auxiliare

Alimente 4000
Materiale didactice 800
Alte materiale consumabile 300
TOTAL 5100

Total costuri curente pe lună 6925

Tabel nr.9: Cheltuieri curente pe lună (medie-2007)

48
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

6.5. Publicitate

 Pliante
 Broşuri
 Internet- pagina web
 Mass media
 Anunţuri-ziare locale

Publicitatea este un factor foarte esenţial în succesul acestei întreprinderi. Este primul
contact cu clientul, care formează prima impresie, ceea ce în cele mai multe cazuri
poate fi decisivă. De aceea noi punem accent pe reclamă. În vremea de astăzi pentru o
firmă cea mai avantajoasă publicitate este dacă are o pagină web, deoarece în acest mod
informaţia poate să ajungă la cele mai multe oameni, şi trebuie făcută numai o dată. Dar
avem nevoie şi de anunţuri în ziare şi reviste locale. Pliantele şi broşurile de aceea sunt
valoroase, pentru că ei nu conţin alte informaţii în afara publicităţii noastre, ca
internetul sau ziarul.

49
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

VII. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRARE

7.1. Personalul (echipa)

Personalul este unul din factorii cheie ai succesului al acestei afaceri şi de


dezvoltarea nivelului cultural al copiilor.
Cadrul profesoral va fi alcătuită din personal calificat pentru fiecare domeniu de
activitate, profesori cu studii superioare.

Organigrama Grădiniţei “VUK”

Manager General

Administrator/
Psiholog/ Asistenţă
Contabil Educatoare
logoped medicală

Bucătar Întreţinător Îngrijitoare

Figura nr.1 Organigrama Firmei

50
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Structura personalului:

Denumirea Număr angajaţi Observaţii


Manager/cadru didactic 1 -
Personal administrativ (auxiliar) 8 -
 Contabil 1 ½ normă
 Administrator 1 ½ normă
 Bucătar 1 -
 Îngrijitoare 4 -
 Asistenţă medicală 1 ½ normă
Personal cadru didactic 9 -
 Educatoare 4 -
 Profesor de limba engleză 1 Plată cu oră
 Profesor de dans modern 1 Plată cu oră
 Profesor de instrument 1 Plată cu oră
 Profesor de muzică 1 Plată cu oră
 Psiholog/logoped 1 Plată cu oră
Tabel nr. 10: Structura personalului

Programul personalului va fi următoarea:


a) Pentru educatoare:
- 2 cadru didactic va avea următorul program: orele 7:30 - 12:30

- 2 cadru didactic va avea următorul program: orele 12:00 - 17:00

b) Pentru îngrijitoare:
- 2 îngrijitoare: orele 6:00 - 14:00

- 2 îngrijitoare: orele 10:00 - 18:00

c) Pentru profesori:
Fiind activităţi opţionale, o dată pe săptămână sau la cererea părinţilor.

d) Pentru personal administrativ (auxiliar):

-Administratorul: - orele 8:00 -16:00

51
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

-Bucătar:- orele 6:00-14:00

-Asistenţa medicală:- orele 10:00-14:00

Alegerea personalului
Succesul oricărei afaceri depinde în mare măsură de calitatea angajaţilor,
dar când este vorba de o activitate în care sunt implicaţi copiii, alegerea personalului
devine de o importanţă maximă.
De obicei, la grădiniţe private o grupă este formată din 5 până la 8 copii cel
mult, de care se ocupă 2 educatoare, un psiholog şi o îngrijitoare.
În perioada 2002-2003 am predat cu normă întreagă la o grădiniţă de stat din
Sfântu Gheorghe. Pe lângă activităţile manageriale mă voi ocupa şi de activitate
instructiv-educativă având “atestat profesional specializare: Învăţătoare- Educatoare”
(Vezi Anexa)
Procesul de selecţie poate dura un timp îndelungat. Persoanele care lucrează în
grădiniţe trebuie să aibă o pregătire de specialitate şi să iubească copii. Educatoarele
trebuie să fi absolvit Colegiu - secţia Educatori, deoarece un învăţător se poate ocupa
eventual de copii de la grupa pregătitoare pentru şcoală, nu de cei mici, cu vârste
cuprinse între 3 şi 6 ani. Îngrijitoarele trebuie să aibă un liceu terminat cu diplomă de
bacalaureat.
Deoarece copiii preferă persoanele blânde, plăcute sub aspect fizic şi tinere, ca
mamele lor, trebuie ţinut cont de acest lucru în alegerea personalului.
Încrederea în sine şi în ceilalţi, pentru a putea acţiona cu spontaneitate,
atitudinea pozitivă şi dorinţa de a înţelege oamenii, capacitatea de a comunica eficient şi
de a aprecia eforturile de perfecţionare ale altora reprezintă doar câteva însuşiri
necesare pentru un angajat într-o grădiniţă.
Copiilor le place să fie activi, să se mişte, să se joace, iar preferinţele lor
trebuie folosite în procesul de învăţare. Din aceste motive, educatoarea trebuie ca în
primul rând să stabilească o relaţie de încredere cu cei mici, după care îi va motiva să
acţioneze independent, arătând interes pentru ceea ce fac copii, aprobând şi lăudând
succesele lor, tratând întrebările lor cu deosebită atenţie şi consolidându-le credinţa că
pot reuşi dacă se străduiesc. Simţul de iniţiativă al copiilor se dezvoltă prin asigurarea
libertăţii de a explora, de a descoperi, de a imagina şi de a crea, fără teamă de a greşi

52
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

sau de a proceda necorespunzător. Educatoarea trebuie să le explice celor mici ce este


acceptabil şi ce nu, ajutându-i astfel să-şi lărgească orizontul de înţelegere.
Capacitatea de efort susţinut este un alt criteriu important de care
întreprinzătorii ţin cont în selectarea candidaţilor. În plus, personalul care lucrează cu
cei mici trebuie să aibă deosebită stăpânire de sine, pentru a nu lăsa propriile
indispoziţii sau insatisfacţii să se reflecte în atitudinea de la serviciu. Din acest motiv,
sunt preferate persoanele tinere, fără obligaţii de familie, cu simţul umorului şi
flexibilitate în gândire, mai ales ca tipul de personalitate a educatoarelor exercită o
influenţă foarte mare asupra dezvoltării şi educării copiilor. Calităţile se dezvoltă în
timp, de-a lungul întregii cariere, dar cei care lucrează într-o grădiniţă trebuie să fie
buni observatori, să studieze cu atenţie şi obiectivitate comportamentul copiilor. “La
sfârşitul fiecărei zile, educatoarea trebuie să facă fiecărui copil o evaluare cum s-a
comportat , cum a răspuns la activităţile obligatorii pentru a găsi soluţii la eventualele
probleme”.
Lumea înconjurătoare este percepută de copii într-un mod foarte
subiectiv, relaţiile lor cu cei din jur contând pentru ei mai mult decât pentru adulţi. Ei
învaţă prin imitaţii şi din această cauză este esenţial să aibă o educatoare cu studii de
specialitate, pe care să o placă şi care la rândul ei, să-i placă pe copii.

53
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

VIII. PLAN DE INVESTIŢII

6
Nu este suficient însă să existe condiţiile, dacă nu există educatori bine pregătiţi
care să aplice o metodologie modernă.
O parte din investiţii trebuie să fie orientate spre achiziţia de jocuri, cărţi, etc. De
asemenea colaborarea cu un psiholog care să-i testeze pe copii este o investiţie care
trebuie luată în calcul.
Pentru a avea succes trebuie implementate şi strategia de promovare şi preţ. Acestea se
stabilesc în funcţie de ceea ce putem oferi iniţial. Dacă oferim condiţii de excepţie ne
vom adresa clasei de top (manageri, experţi contabili, ingineri IT, ingineri, medici,
profesori etc.) sau unui cartier de top. Dacă investiţia nu ne permite oferirea unor
servicii de top, va trebui să ne adresăm unui segment pe măsură. Acest lucru nu
înseamnă că trebui să facem rabat la calitate, ci poate însemna mai puţine servicii
incluse (spre exemplu, în cazul în care nu dispunem de resurse pentru a achiziţiona o
maşină, nu vom oferi serviciul de transport la domiciliu al copiilor). În implementarea
unei politici de preţ nu trebuie uitat că un preţ prea mic al serviciilor poate crea impresia
unui serviciu de slabă calitate. De asemenea, un preţ prea ridicat trebuie să corespundă
unui serviciu de calitate.

Investiţii necesare
Clădirea existentă necesită o amenajare corespunzătoare pentru a obţine o
clasificare de grădiniţă particulară.
Amenajarea constă în operaţii de ridicare a gradului de confort prin dotarea cu
mobilier, cu instalaţii noi sau modernizarea unora deja existente, dotarea bucătăriei,
dotarea sălii de curs cu echipamente necesare accesorii, amenajarea curţii şi a spaţiului
înconjurător.( arbori, subarbuşti)
Creditul de care avem nevoie o vom primi în forma unui împrumut pe cinci ani
de la o bancă . Acesta este o sumă de 100.000 RON, după care trebuie să plătim şi 20%
dobândă. Cealaltă parte a creditului iniţial reprezintă casa noastră, care va fi sediul
grădiniţei. Investiţia va consta în înfiinţarea firmei, în transformarea, reconstruirea
clădirii într-o grădiniţă şi promovarea acestuia.

6
Mici idei de afaceri

54
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Costuri de investiţii

Costuri de înfiinţare a firmei

Autorizaţii 1500
Înscrierea in Registrul Comerţului 500

TOTAL 2000
Clădiri şi echipamente

Amenajare şi dotări pentru 4 săli de curs ( dormitoare) 32000


Amenajarea şi dotarea sălii de festivităţi 6000
Amenajarea şi dotarea sălii de gimnastică 4000
Amenajări curte 8000
Amenajări şi dotări birou administrativ-contabil 5000
Amenajări şi dotări birou manager 5000
Amenajare bucătărie 15500
Amenajare sală de mese 2000
Amenajări şi dotări grupuri sanitare 3000
Dotări vestiar 5000
Dotări coridor 3000
Dotări magazie şi pivniţă 5000

TOTAL 93500
Publicitate

Pagină web 500


Publicitate în ziare şi magazine 2000
Pliante şi broşuri 2000

TOTAL 4500

Total costuri de investiţii 100000

Tabel nr.11: Structura investiţii necesare

55
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Anul
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9
10

1.Venituri 352500 352500 378750 378750 401250 401250 423750 435750 448125 470625

2.Costuri totale 291339 292895 302150 307530 313540 315850 322710 329950 336450 352700
2.1.Costuri fixe 223015 223015 231550 235150 239700 242000 245890 250500 252000 264500
2.1.1.Salarii 223015 223015 231550 235150 239700 242000 245890 250500 252000 264500
2.2.Costuri curente 68324 69880 70600 72380 73840 73850 76820 79450 84450 88200
2.2.1.Cheltuieri gaz,
apă, curent, gunoi 19800 20000 20500 22000 23000 23500 25000 26000 28000 30000
2.2.2.Costuri
administrative 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000 3200
2.2.3.Materiale
consumabile 40424 42680 43800 44980 46340 47750 49120 50650 53450 55000
2.2.Dobândă 6000 5000 4000 3000 2000
3.Amortizare
( a investiţiei) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

4.Profit brut 51161 49605 66600 61220 77710 75400 91040 95800 101675 107925
5.Impozit pe profit
(16%) 8185.76 7936.8 10656 9795.2 12433.6 12064 14566.4 15328 16268 17268

6.Profit net 42975.24 41668.2 55944 51424.8 65276.4 63336 76473.6 80472 85407 90657
Tabel nr.12:Cash-flow

56
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Evaluarea eficienţei alocării resurselor într-un proiect de investiţii se face cu


ajutorul unor analize bazate pe calcule actuariale complexe. Calculul actuarial
presupune translatarea unor valori la diferite momente de timp, în funcţie de raţiunea
analizei. Factorul de discontare are diferite forme, în funcţie de momentul de timp la
care se face actualizarea. Un rol important în cadrul acestei analize are indicatorul
valoarea actualizată netă (VAN).

Valoarea Netă Actualizată (VAN)

Acest indicator ne arată dacă merită să investim în proiect. Pentru calcularea


indicatorului trebuie să apreciem fluxul numerar din următorii ani din care se scade
suma investiţiei de bază. Dacă acest număr este mai mare decât 0, atunci merită să
realizăm această investiţie.
.

n
VAN   C 0   C t t
t 1  1 r 

Unde: C0 – valoarea investiţiei


Ct – valoarea profitului net al investiţiei
R – rata discontului

După calculele făcute valoarea indicatorului este de 36394.62 RON., sumă mult peste
0, ceea ce înseamnă că merită să realizăm investiţia.

57
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

IX. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Doresc ca planul prezentat în viitor să aibă succes, să fie util şi să servească la


formarea şi dezvoltarea copilului în următoarea perspectivă:
 Unicitatea copilului
 Abordarea copilului
 Pregătirea copilului pentru a învăţa
 Respectarea dreptului fundamental al copilului la joc
 Accesul copilului la educaţie activă şi creativă
 Formarea aptitudinii de şcolaritate, aşadar, o abordare complexă, din punct de
vedere socio-emoţional, cognitiv, estetic şi psiho-motor, cu accent pe
elementele formative
Premisele de la care pornesc în vederea implementării şi realizării acestui plan de
afaceri stau la baza conceptului de “ educaţie timpurie” şi de sprijinire diferenţiată, în
funcţie de capacităţile şi trebuinţele copilului, pe dezvoltarea lui, astfel încât acesta să
fie capabil de însuşirea valorilor umaniste.
Personalul care lucrează într-o grădiniţă trebuie să ofere siguranţă şi încredere
copiilor, încurajându-i să-şi exprime enervarea şi resentimentele în cuvinte pentru a se
putea elibera de energiile negative. Este firesc că în perioada de creştere să apară
deseori manifestări de ostilitate şi agresivitate la copii, generate de situaţia de
dependenţă şi de frustrările procesului de evoluţie. Acestea trebuie înlăturate cu mult
tact, pentru a nu determina reacţii de nesupunere sau sfidare. Corectarea
comportamentului inadecvat se face prin explicaţie logică şi prin indicarea unei
alternative acceptabile, astfel copii sunt neajutoraţi şi au tendinţa de a se opune
adulţilor. Lipsa de încredere se manifestă adesea printr-o atitudine non-operantă.
Copii sunt retraşi, evită contactul cu cei din jur, opun rezistenţa la orice încercare de
comunicare şi sunt pregătiţi tot timpul de atac, pentru a-şi apăra drepturile pe care se
tem că le vor pierde. Ei pot uneori să devină excesiv de agresivi şi în acest caz nu
trebuie certaţi, ci încurajaţi să se joace mai întâi cu un singur partener, situaţie în care
se solicită mai puţin puterea de adaptare. Educatoarea devine astfel persoana care
ajută copiii să se integreze, dar nu se amestecă în ceea ce fac ei. În cazuri foarte
dificile, este recomandabil ca o educatoare să se ocupe special de fiecare copil,
acordându-i o atenţie deosebită. Copiii timizi trebuie încurajaţi cu blândeţe să

58
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

participe la viaţa de grup, care le dă puterea şi curajul de a se exprimă prin


comportament şi de a deveni mai sociabili şi mai puţin dependenţi de adulţi. Le va fi
mai uşor să facă faţă situaţilor dificile şi se vor simţi mai siguri pe ei dacă educatoarea
le permite să poarte asupra lor un obiect preferat sau jucăria pe care o plac în mod
deosebit, ceea ce, pe de o parte, indică nevoia lor de ajutor şi, pe de altă parte, arată că
fac eforturi de a depăşi situaţia.
Totodată, programul grădiniţei trebuie să fie astfel conceput încât să
nu genereze frustrări. Cei mici au nevoie de cât mai puţine limitări, de acces uşor la
propriile lucruri şi la materialele de joacă. Adaptarea la viaţă de colectiv se face
treptat, mai întâi în grupuri mici, apoi în echipe şi să aibă apoi cu întreaga grupă. La
vârste fragede, oamenii au tendinţa să mimeze acţiunile celor din jur, ca urmare,
exemplul personal al educatoarei este deosebit de important pentru evoluţia lor. Ea nu
are voie să se enerveze sau să răspundă la agresivitate cu un comportament agresiv.
Astfel, le inspiră copiilor încrederea de care ei au nevoie pentru a nu se lăsa tulburaţi
de eventualele manifestări de respingere sau reacţii adverse care apar inevitabil de-a
lungul vieţii. De asemenea, audierea lecturilor, activităţilor muzicale, pictură,
modelajul, teatrul dezvoltă sentimente estetice şi au un efect benefic asupra relaţiei
copiilor cu lumea înconjurătoare. Recitarea poeziilor, interpretarea scenelor de teatru,
dans îi ajută să-şi exprime mai bine sentimentele. Dacă imaginile receptate sunt
pozitive, ele vor induce o reacţie pozitivă, aşadar, orice modalitate de educare a
simţului estetic contribuie la crearea unei relaţii favorabile dintre copii şi realitatea din
jurul lor.
Ne facem o datorie de conştiinţă să amintim că un edificiu care să reziste în
timp prin valoare şi frumuseţe, dar şi prin utilitate, aşa cum dorim să fie grădiniţa
noastră particulară
( sistemul nostru de învăţământ )- se construieşte de la temelie.
De aceea este necesară, alături de vocaţia profesională a educatoarei, continua
aspiraţie de autodepăşire, de formare permanentă, pentru a-i oferi copilului
perspectivă în devenirea sa.

59
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

Concluzii din punct de vedere financiar


-Capitalul nostru este o casă în Braşov şi 100.000 RON, în forma de împrumut de la o
bancă, cu dobândă 20% pe o durată de 5 ani.
-Aceste 100.000 RON sunt investite în forma :
Costuri de înfiinţare a firmei 2000
Clădiri şi echipamente 93500
Clădiri şi echipamente 4500

-Venituri : 470.625 RON (primul an)

9 luni 3 luni
35000 12500

-Costuri : 291.339 RON (primul an)


Salarii 223015
Cheltuiri gaz, apă, curent, gunoi 19800
Costuri administrative 2100
Materiale consumabile 40424
Dobândă 6000
Amortizare ( a investiţiei) 10000

-Profitul net pe primul an : 42975.24 RON


-Profitul net pe primii 10 ani:

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

42975.24 41668.2 55944 51424.8 65276.4 63336 76473.6 80472 85407 90657

Valoarea Netă Actualizată este de 36394.62 RON., sumă mult peste 0, ceea ce
înseamnă că merită să realizăm investiţia.

60
S.C. “VUK” S.R.L. Grădiniţă particulară- Plan de afaceri

BIBLIOGRAFIE

1. Ministerul Educaţiei Naţionale, Programa Activităţilor Instructiv-Educative în

grădiniţa de copii şi Regulamentul Învăţământului preşcolar, Editura V&I Integral,

Bucureşti 2000

2.Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală A Învăţământului

Preuniversitar, Regulamentul Învăţământului Preşcolar, Bucureşti 1999

3. Ministerul Învăţământului, Ghid Metodic de aplicare a programei activităţilor

instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editat de “S.C. Tribuna Învăţământului”,

Bucureşti 1997

4. Legea Educaţiei Naţionale nr. 84/1995

5. Legea Acreditării Instituţiilor de învăţământ particular nr. 88/1993

6. www.mimmc.ro.

61