Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE POST TRAINER/FORMATOR

DENUMIREA COMPANIEI:
SC ALINA MILIN BEAUTY STYLE SRL

1. DENUMIREA POSTULUI:
Trainer/ Formator

2. OBIECTIVUL POSTULUI:

Funcția de trainer/formator presupune instruirea anumitor angajați în vederea


dobândirii cunoştinţelor, abilităților și atitudinii în activitatea lor curentă.

3. RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:
- se consultă cu ordonatorul de training asupra abilităților ce trebuie dezvoltate:
- respectă programa stabilită cu ordonatorul de training;
- construiește metodologia de predare și se consultă cu ordonatorul de training
asupra acesteia;
- elaborează materialele de training, conform cu metodologia și programa stabilite.
- face o analiză a fiecărui cursant în parte și își notează punctele forte și punctele
slabe ale fiecărui;
- identifică nevoile fiecărui cursant și își adaptează metodologia la profilurile
cursanților;
- susține programele de training propriu-zise;
- întocmește rapoarte privind participarea fiecărui cursant la training
- oferă feedback fiecărui cursant;
- oferă feedback conducerii asupra fiecărui cursant.
- răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata trainingurilor

1/3
4. RELAȚIILE DE MUNCĂ

Formatorul este subordonat Directorului de resurse umane și Directorului general.


Formatorul colaborează cu ceilalţi angajaţi ai firmei.

5. ABILITĂȚI/CUNOȘTINȚE NECESARE
- Spirit analitic;
- Cunoașterea pachetului de programe Microsoft Office ;
- Abilitatea de a comunica eficient cu restul colegilor sau clienților firmei;
- Abilitatea de a lucra în condiții de stres ;
- Abilitatea de a-și prioritiza sarcinile.
- cunoştinţe de psihologie şi pedagogie;
- abilităţi de negociere, comunicare, coordonare şi planificare;
- obiectivitate, atitudine profesionistă;
- echilibru emoţional, constanță in atitudini şi manifestări;
- atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii.
-
6. MOBILITATE:

Formatorul își va desfășura activitatea în biroul din sediul firmei, situat la adresa
Strada Martir Cernaianu, nr 23, Timisoara.

7. CONDIȚIILE ASIGURATE:

Formatorul își va desfășura activitatea timp de 8 ore pe zi, de luni până vineri,
în intervalul 09.00 - 17.00.
Formatorul va beneficia de un concediu de odihnă anual plătit de 21 zile lucrătoare.
Programarea concediului de odihnă se va face conform dispozițiilor legale.

2/3
8. APLICARE:

Prezenta fișă de post este valabilă începând cu data de .....

Contract Individual de Muncă nr.__________/data________________ .

Semnătura angajatului: ___________________ .

Data:

DIRECTOR,

3/3