Sunteți pe pagina 1din 11

Numele: Data:

Evaluare sumativă – Unitatea IX


Chiriac și Gheorghiță sunt în vizită la muzeul George Enescu din București.
Muzeul oferă copiilor situații în care să învețe lucruri interesante despre matematică,
mediu, muzică și științe.
1. La intrarea în muzeu, pe copii i-a întâmpinat un roboțel care le-a dat biletele de
acces. Privește cu atenție desenul roboțelului. Numără figurile geometrice și
scrie în tabel câte ai descoperit din fiecare.

2. În dreptul unor exponate, băieții puteau citi diverse provocări


matematice. Iată câteva dintre ele. Ajută-i tu să le rezolve corect.

Desenează un Desenează un Desenează două Desenează un


triunghi în cerc sub cub. pătrate în interiorul dreptunghi
interiorul sferei. dreptunghiului. în exteriorul
triunghiului.

Pagina 1 din 4
Evaluare sumativă – Unitatea IX
3. În curtea interioară a muzeului, se aflau trasee logice. Copiii erau invitați
să descopere regula și să completeze cu încă 5 elemente, conform regulii.
Acest joc, dezvoltă creierașul copiilor tare mult, de aceea, Chiriac și
Gheorghiță le-au rezolvat cu plăcere. Poți să încerci și tu?

4. Văzând pasiunea copiilor pentru muzică și muzeu, unul dintre


muzeografi le-a cerut ajutorul. Copiii trebuie să ajute la așezarea
instrumentelor muzicale în vitrine de sticlă asemănătoare ca formă.
Oare ghicești ce vitrine au ales cei doi băieți pentru fiecare instrument
muzical? Încercuiește varianta aleasă de tine.

Pagina 2 din 4
Evaluare sumativă – Unitatea IX
5. Băieții au dat o mână de ajutor și în magazinul muzeului. Au numărat
cutiile folosite de vânzătăare pentru împachetarea suvenirurilor. Află și
tu câte cutii sunt în depozitul magazinului.

6. În camerele muzeului, băieții au numărat vitrinele cu exponate. Apoi, au


observat ce formă au. Observă și tu datele din tabel și rezolvă cerința.

cu 6 mai
puține decât
46 12 Câte vitrine erau în total în muzeu?

7. Când au plecat din muzeu, cei doi prieteni deja știau o mulțime de lucruri
despre instrumentele muzicale. Au aflat că există instrumente muzicale
care produc sunete prin suflare, altele care produc sunete prin lovire, iar
alte instrumente produc sunete muzicale prin ciupire. Ajută-i pe băieți să
ordoneze instrumentele muzicale pe rafturile potrivite. Desenează câte
un cerc portocaliu sub fiecare instrument care se încadrează la categoria
indicată la începutul rândului.

SUFLARE

Pagina 3 din 4
Evaluare sumativă – Unitatea IX

LOVIRE

CIUPIRE

8. Desenează și tu un obiect folosind doar forme geometrice

A fost
super la muzeu!
Multumim
de ajutor!

Pagina 4 din 4
Evaluare sumativă - Unitatea IX

1. Competențe specifice
2.1. Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/ direcții date folosind sintagme de tipul: în, pe,
deasupra, dedesubt, lângă, în față, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, exterior
2.2. Recunoașterea unor figuri și corpuri geometrice în mediul apropiat și în reprezentări plane accesibile
(incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat
4.2. Identificarea unor consecințe ale unor acțiuni, fenomene, procese simple
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0-100,
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

Pagina 51 din
Pagina din 43
2. Matricea de specificații*

Competența
Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
specifică

- recunoașterea unor figuri


și corpuri geometrice în Item 1
mediul apropiat;

- identificarea interiorului și
exteriorului unei figuri; Item 2

- realizarea/ transcrierea
unor modele repetitive,
Item 3
respectând o
anumită regulă;
- recunoașterea și
descrirea formei
obiectelor/ fețelor Item 4
unor corpuri din
mediul apropiat;
- recunoașterea
corpurilor gemetrice;
Item 5

- rezolvarea unor
probleme, utilizând date Item 6
scrise într-un tabel;
- realizarea de asociații
între fenomene și
cauzele posibile; Item 7

- compunerea unui
spațiu plastic folosind ca
forme doar pătrate sau Item 8
doar cercuri.

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)

Pagina 52din
Pagina din43
3. Descriptori de performanță:

Competența Performanța
Itemul
specifică
Sarcina
Foarte bine Bine Suficient

- recunoașterea unor figuri


0-1
1. 2.2. și corpuri geometrice în 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
mediul apropiat;

- identificarea interiorului și 0-1


2. 2.1. 4 situații corecte 2-3 situații corecte
exteriorului unei figuri; situații corecte

- realizarea/ transcrierea unor


0-1
3. 3.1. modele repetitive, respectând o 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
anumită regulă;

- recunoașterea și descrirea
0-1
4. 2.2. formei obiectelor/ fețelor unor 4 situații corecte 2-3 situații corecte
situații corecte
corpuri din mediul apropiat;

- recunoașterea corpurilor 0-1


5. 2.2. 4 situații corecte 2-3 situații corecte
gemetrice; situații corecte

- rezolvarea unor probleme, Rezolvarea Rezolvarea


Rezolvarea parțială
6. 5..2. utilizând date scrise corectă cu greșeli
a problemei
într-un tabel; a problemei a problemei

- realizarea de asociații între


7. 4.2. 3 situații corecte 2 situații corecte 1 situație corectă
fenomene și cauzele posibile;

- compunerea unui spațiu


Respectare Respectarea Nerespecta
8. 2.2. plastic folosind ca forme doar
a cerinței parțială a cerinței rea cerinței
pătrate sau doar cercuri.

Pagina 53din
Pagina din43
Matematică și explorarea mediului: Evaluare sumativă– Unitatea IX

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 2.2. 2.1. 3.1. 2.2. 2.2. 5.2. 4.2. 2.2.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
Matematică și explorarea mediului: Evaluare sumativă– Unitatea IX

Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 2.2. 2.1. 3.1. 2.2. 2.2. 5.2. 4.2. 2.2.
Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
Matematică și explorarea mediului: Evaluare sumativă– Unitatea IX
Interpretarea detaliată a rezultatelor testului Graficul
Itemul Calificativ 30
29
Insuficient Suficient Bine Foarte bine
28
1. 27

2. 26
25
3. 24
23
4.
22
5. 21
20
6.
19
7. 18
17
8.
16
15
14
13
Analiza probei 12
11
Item
10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Obiectiv 9
8
Nr de elevi care au realizat 7
integral obiectivul 6
5
Nr de elevi care au 4
realizat parțial obiectivul 3
2
Nr de elevi care nu au 1
realizat obiectivul
FB B S I
Matematică și explorarea mediului: Evaluare sumativă– Unitatea IX
Concluzii

Puncte tari Puncte slabe Măsuri ameliorative