Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

FACULTATEA DE MANAGEMENT ŞI MARKETING

Planul de afaceri al cofetăriei Cakes and Cookies

Tabarcea Diana
Moiceanu Anca Iulia

Grupa 326, anul III

1
Cuprins:

1.Sinteza planului de afaceri(Rezumat)...............................................................


1.1. Descrierea succintă a firmei..........................................................................
1.2. Scopul întocmirii planului de afaceri............................................................
1.3. Prezentarea produselor...................................................................................
1.4. Prezentarea pieţei potenţiale a concurenţei şi strategia de marketing ..... .. .....
1.5. Cercetarea de piaţă ..........................................................................................
1.6.Avantajul competitiv al produselor..................................................................
1.7. Previziuni financiare pe 3-5 ani........................................................................

2.Istoricul Firmei S.C. Cakes and Cookies S.R.L....................................................


2.1.Date de identificare.............................................................................................

3.Descrierea produselor firmei şi metoda de producţie. ....................................


3.1 Descrierea clienţilor şi a surselor de aprovizionare .............. .................... .... ....
3.2 Ciclul produselor.....................................................................................................
3.3. Metoda de producţie folosită..................................................................................

4.Programul de marketing şi planul de vânzări........................................................

5.Programul de dezvoltarea al produselor.................................................................

6.Progamul activităţilor operaţionale.........................................................................


6.1.Programarea producţiei, gestiunea stocurilor de materii prime, programarea
aprovizionării...............................................................................................................
6.2. Previziuni privind creşterea capacităţii de producţie.............................................
6.3. Relaţiile contractuale cu furnizorii.........................................................................

7.Descrierea generală a afacerii.................................................................................


7.1.Misiunea şi obiective pe 3-5 ani.............................................................................
7.2.Analiza SWOT.........................................................................................................
7.3.Organigrama..............................................................................................................
7.4. Descrierea investiţiilor şi resurselor necesare dezvoltării firmei.............................

8.Planul financiar.........................................................................................................

9.Oferat finală a planului de afaceri...........................................................................


9.1.Marimea sumelor solicitate potenţialilor furnizori de fonduri..............................
9.2.Destinaţiile exacte ale sumelor solicitate şi condiţiile de parteneriat....................

10.Anexele...............................................................................................................

2
1.Sinteza planului de afaceri(Rezumat)

1.1. Descrierea succinta a firmei


S.C. Cakes and Cookies S.R.L. a luat fiinţă în 01.05.2012. Obiectul principal de
activitate al societății îl reprezintă „activităţi specifice pentru restaurante şi alimentaţie
publică”, conform codului CAEN 5530.
Sediul societăţii se află în Str. Prunaru, nr 2-4, bl. 6-7, sc. B, ap.12,sector 1,
Bucureşti, are codul fiscal RO 3900317 şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul J40/9319/2012.Firma deţine dreptul de proprietate asupra unui spaţiu închiriat
pentru producţie şi comercializare din zona Lujerului, Blv. Iuliu Maniu, nr.19, sector 6,
București. Mai exact firma deţine un laborator propriu având o suprafaţă de 100 m2 şi un
magazin de desfacere situat la adresa mai sus menţionată.
Codul unic de înregistrare este 3900317.
Societatea are doi acționari majoritari Tabarcea Diana şi Moiceanu Anca Iulia.

1.2. Scopul întocmirii planului de afaceri


Firma a efectuat un plan de afaceri elaborat datorită necesităţii unei investiţii în
sumă de 65 000 Ron pentru dezvoltarea continuă a firmei, pentru îmbunătăţirea calităţii
munci şi a produselor dar şi pentru satisfacerea cerinţelor tuturor clienţilor.

1.3. Prezentarea produselor


Gama de produse pe care noi o oferim clienţilor se concretizează prin diversitatea
produselor de patiserie, multitudinea sortimentelor de prăjituri şi torturi.

1.4. Prezentarea pieţei potenţiale a concurenţei şi strategia de marketing


Strategia de marketing
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie
îndreptată spre:
- ridicarea calităţii produsului;
- lărgirea sortimentului produsului;
- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele.
Pentru a-i determina pe clienţii să cumpere produsele fabricate de întreprindere,
conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate,
preţul convenabil. Produsele firmei vor fi distribuite direct consumatorului.

1.5. Cercetarea de piaţă


S.C. Cakes and Cookies S.R.L. a solicitat o cercetare de piată unei firmei
specializate din Bucureşti pentru a identifica imaginea cofetăriei în piaţă şi situaţia
generală a pieţei-ţintă. Cercetarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de
subiecţi.

3
1.6.Avantajul competitiv al produselor
Avantajul competitiv oferit de firma noastră, constă în faptul ca oferim clienţilor
libertatea de a-şi alege după bunul plac,designul,daca are vreo preferinţă în ceea ce
priveşte produsul ( arome, culori,ingrediente,etc) toate acestea fiind realizate într-un timp
cat se poate de scurt. Produsele făcute de noi sunt 100 % naturale.

1.7. Previziuni financiare pe 3-5 ani


Dorim ca pentru următoarea perioada de 3-5 să ne atingem targetul de 40 % din
cota de piaţă, să obţinem o creştere a profitului de 60/70 %. Totodată avem în vedere o
îmbunătăţire constantă a imaginii firmei.

2.Istoricul Firmei S.C. Cakes and Cookies S.R.L

2.1.Date de identificare.

S.C. Cakes and Cookies S.R.L. a luat ființa in 01.05.2012. Obiectul principal de
activitate al societăţii îl reprezintă „activităţi specifice pentru restaurante şi alimentaţie
publică”, conform codului CAEN 5530. Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legile române şi statul ei şi are forma juridică de societate cu răspundere limitată.
Societatea nu are filiale sau sucursale în ţară sau în străinătate.
Sediul societăţii se află în Str. Prunaru, nr 2-4, bl. 6-7, sc. B, ap.12,sector 1,
Bucureşti, are codul fiscal RO 3900317 şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul J40/9319/2012.Firma deţine dreptul de proprietate asupra unui spaţiu închiriat
pentru producţie şi comercializare din zona Lujerului, Blv. Iuliu Maniu, nr.19, sector 6,
București. Mai exact firma deţine un laborator propriu având o suprafaţă de 100 m2 şi un
magazin de desfacere situat la adresa mai sus menţionată.
Codul unic de înregistrare este 3900317.
Societatea are doi acționari majoritari Tabarcea Diana şi Moiceanu Anca Iulia.
Firma deţine conturi deschise la băncile: Raiffeisen ( RO 57 RZBR 0000 0700
1576 6227) si la Trezorerie (RO 86 TREZ 701 200 1010 22657).
Cadrul legal
Desfăşurarea tuturor activităţilor se desfăşoară cu aprobarea Ordinelor
Ministerului Sănătăţii nr. 975/16.12.1998 (privind aprobarea normelor igienico-sanitare
pentru alimente) şi nr. 976/16.12.1998 (privind producţia, prelucrarea, depozitarea,
păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor).
Pentru amplasarea, construcţia şi amenajarea spaţiilor s-a obţinut avizul sanitar al
direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a Municipiului Bucureşti, al agenţiilor de
protecţie a mediului şi a direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din Bucureşti.
Pentru înfiinţarea societăţii s-au obţinut următoarele autorizaţii:
-autorizaţia de funcţionare din punct de vedere sanitar-veterinar;
-autorizaţia sanitară de funcţionare;
-autorizaţia de mediu;
-autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
-autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor.
4
În plus, s-a obţinut licenţa de fabricaţie pentru produsele care urmează a fi servite
(s-a obţinut de la Direcţia Generală resurse şi politici agroalimentare din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Direcţiile Generale pentru agricultură
şi industrie alimentară judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, în a căror rază
teritorială se află unitatea).
Alte acte normative de care trebuie să se ţină cont sunt:
-Hotărârea nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igienă a
produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie
2002;
-Regulament din 25 iunie 1999 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu privire
la acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în
domeniul producţiei de produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331
din 13 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
-Metodologia din 14 iunie 2001 a Ministerului de Interne privind elaborarea
scenariilor de siguranţă la foc, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 12
septembrie 2001.

Obiectul de activitate conform statului este reprezentat de:


a) producţia, inclusiv aprovizionarea pentru producţie şi desfacere pe piaţa internă a
produselor obţinute prin prelucrarea industrială a cerealelor, a produselor de panificaţie şi
a produselor destinate producerii/confecţionării de prăjituri, torturi/produse de cofetărie.
b) comercializarea cu ridicata şi amănuntul a produselor şi mărfurilor alimentare şi
nealimentare de orice fel prin magazine proprii sau închiriate, concesionate sau în locuri
special amenajate – pieţe, târguri precum şi în sistem ambulant, prin tonete, rulote,
automagazine şi altele de acest fel;
c) în realizarea obiectului de activitate societatea comercială efectuează şi alte
operaţiuni privind dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea capacităţii de producţie.

Pregătire şi calificare
Am preferat ca personalul desemnat să lucreze în bucătărie să aibă o calificare şi o
experienţă în domeniu. Este necesar ca toate persoanele implicate în proces să fi absolvit
o instituţie /un curs de ştiinţa alimentaţiei.
Conducerea operativă a societăţii este asigurată de o echipă echilibrată şi bine
închegată, cu experiență. Singurul nou membru al echipei este doamna Monica Pevlescu
– ce va ocupa poziţia de şef de laborator. Componenţa acestei echipe se prezintă astfel:
a) Tabarcea Diana – administrator firmă
b) Moiceanu Iulia – Manager
c) Radu Andreea – Inspector resurse umane
d) Personalul calificat : în laborator 7 cofetari şi patiser, avem angajată o singură femeie
de serviciu şi 2 vânzători în magazin.
Există numeroase cursuri de cofetar–patiser, organizate de diverse instituţii, care
oferă la final, de obicei pe baza unui examen, certificate de calificare recunoscute la nivel
naţional. În funcţie de ritmul de desfăşurare şi de volumul de informaţii oferit, aceste
cursuri durează între 3 şi 9 luni şi costă între 100 şi 300 €.
5
Personalul angajat va trebui să dovedească însuşirea noţiunilor fundamentale de
igienă, prin absolvirea unui curs organizat de Institutul de Igienă.
În prezent societatea dispune de un capital social de 286.700 mii RON. Finanţarea
activităţii firmei se face predominant din surse proprii, la data întocmirii planului de
afaceri structura de finanţare a activităţii cuprindea în proporţie de 80% capitaluri proprii
si 20% datorii curente către furnizori şi instituţii ale statului.
Până în prezent firma nu şi-a consolidat încă poziţia pe piaţa, datorită înființării
sale curente, însă dorim sa ajungem la o cotă de piaţă de 40% în următorii 3 ani.

Structura actuala a cifrei de afaceri lunare este următoarea:

Structura lunară a Procent Valoare lunară Număr mediu de


cifrei de afaceri (Ron) clienți(zilnic)
Laborator 25% 275 ron 175
Servicii directe in 75% 110.560 560
incinta cofetăriei
TOTAL 100% 385.56 735

Cei 175 de clienţi sunt deserviţi zilnic de sectorul ,,laborator”,sunt generaţi de


comenzile a 12 companii,iar cei 560 de clienţi direcţi ai cofetăriei sunt serviţi de
personalul calificat, angajat şi se traduc într-un număr mediu zilnic de 4 clienţi/ masă (la
o capacitate a cofetăriei de 10 mese – aproximativ 40 de locuri, scaune şi bar 20 de
locuri).
3.Descrierea produselor firmei şi metoda de producţie
3.1.Descrierea clienţilor şi a surselor de aprovizionare.
Obiectivul unităţii este de a satisface pe deplin exigenţele clienţilor, având în
vedere că preocuparea oamenilor pentru preparate sănătoase şi curate este în creştere în
ultimii ani – conform studiilor de piaţă efectuate de Agenţia de monitorizare a tendinţelor
de consum în anul 2011.
Produsele fabricate şi oferite de firma noastră sunt produse finale, fiind realizate
pe piaţă consumatorului şi sunt orientate către persoane de toate vârstele.
Clienţii potenţiali ai întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele.
Pentru a-i determina pe clienţi să cumpere produsele fabricate de întreprindere,
conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate,
preţul convenabil. Produsele firmei vor fi distribuite direct consumatorului.
Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind
din costurile de producţie şi din alte cheltuieli.
Reclama produselor va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media, foi volante,
standuri luminescente şi pe automobilele care livrează produsele firmei.
Laboratorul nostru oferă un sortiment bogat de produse de cofetărie şi patiserie.
Produsele noastre sunt adresate tuturor persoanelor indiferent de scara socială. Întreaga

6
noastră gamă de produse este preparată în laboratorul propriu, făcând din acest lucru un
avantaj competitiv.
Lista de preţuri:
Denumire Modalitate de vânzare: Preţ/ ron
bucată/ kg
Afrodita buc 2,5
Boemă buc 2,75
Şoricel buc 3,0
Jeni buc 2,75
Fantezie buc 3,0
Ţigări cu nuci kg 11
Miniafrodita kg 12
Minimascote kg 12,5
Tort botez kg 40
Tort nuntă kg 45

Cofetăria şi laboratorul au reuşit să atragă şi să satisfacă pretenţiile unor noi clienţi


prin varietatea produselor de patiserie şi cofetărie, a sortimentelor de prăjituri şi băuturi
disponibile,dar şi prin diversitatea sortimentelor culinare.
Servicii oferite:
Sunt două feluri de deservire a consumatorilor:
- în mod direct – la una din mesele din cadrul cofetăriei şi mini restaurantului
- prin livrarea la domiciliu sau la biroul clientului a preparatelor comandate prin
telefon sau internet.
Aprovizionarea magazinului se face prin intermediul maşinilor speciale pentru
materiile prime necesare desfăşurării activităţii de producţie, aflate în dotarea societăţii.
Produsele oferite de noi conţin ingrediente de înaltă calitate. Specialităţile noastre se
concentrează mai mult pe diferite sortimente cu fructe de pădure ( coacăze, afine, mure,
zmeură, agrişe,afine roşii etc) dar avem si prăjituri sau torturi care conţin diferite
sortimente sau mix-uri de fructe ( portocale cu kiwi si ananas, struguri roşii cu grapefuit
şi portocale roşii, etc).
Totodată oferim clienţilor noștri o gama variată de sortimente de creme şi blaturi de
torturi sau prăjituri care conţin diferite arome, culori sau gusturi, toate făcute din
ingrediente naturale.
În general sectorul de patiserie este caracterizat prin procese tehnologice
preponderent semi-automatizate. În afara de faptul că acest moment contribuie la
creşterea flexibilităţii şi eficienţei producţiei, el permite menţinerea standardelor de
calitate. Inovaţiile substanţiale ale întreprinderilor de patiserie cer modificări ale
procesului de producţie. Dezvoltarea şi perfecţionarea ambalajelor necesita anumite
investiţii.
Neajunsurile tehnologice în comparaţie cu practicile internaţionale duc la o scădere
a procesului de producţie.
Prin utilizarea materialelor speciale de ambalare, este posibilă o perfecţionare a
produselor atât in termeni de calitate cât şi durata de păstrare. O tehnica nouă pentru

7
conservarea produselor de patiserie este atmosfera modificată, larg răspândită pentru
prăjituri,torturi dar si diverse sortimente de pateuri.
Firma noastră deţine licenţă pentru programul de contabilitate şi gestiune SAGA
Soft având un preţ aproximativ de 3500 euro şi Certificat de calitate IFS (International
Food Standard).

3.2. Ciclul produselor:


Produsele fabricate:
Producem o gamă variată de prăjituri, torturi si produse de patiserie.
Procesul de producţie constă în totalitatea acţiunilor echipei îndreptate cu ajutorul
diferitelor maşini, utilaje sau instalaţii asupra materiilor prime ingredientelor sau altor
componente în scopul transformării lor în produse de cofetărie şi patiserie.
Procesul tehnologic de producere a prăjiturilor constă in 5 paşi esenţiali:
- Dozarea ingredientelor folosite pentru preparare
- Malaxarea aluatului
- Divizarea şi dospirea aluatului
- Coacerea şi decorarea produselor
- Răcirea şi livrarea produselor
Firma noastră produce o gamă variată de prăjituri, un asortiment larg de produse de
patiserie şi covrigărie, biscuiţi, produse din gofra, diverse tipuri de torturi. Astăzi aproape
1000 de întreprinderi sunt cumpărători ai noştri. Pentru comoditatea cumpărătorilor
producţia se eliberează în ambalaje. Se utilizează diferite materiale de ambalaj: carton,
polipropilena. Împreună cu beneficiarii elaborăm tipuri speciale de ambalaj conform
cerinţelor clienţilor noştri.
Toată producţia se fabrică în strictă corespundere cu cerinţele standardelor de stat
cu utilizarea componentelor naturale curate biologic. Tehnologia de fabricare a
producţiei, calitatea ei se verifică permanent de către organele de control corespunzătoare
ale ţarii.
Tehnologiile firmei noastre depun toată abilitatea şi experienţa pentru calitatea
înaltă şi gustul bun al producţiei noastre de pe masa clienţilor noştri.

Analiza SWOT
Puncte forte: Puncte slabe:
- experiență în domeniu; - in curs de dezvoltare pentru o imagine
- echipă de conducere experimentată şi foarte bună pe piață;
unită; -imposibilitatea de a prelua comenzi mari
- amplasament favorabil al cofetăriei; de deservire la mai puțin de două zile
- strategie de marketing eficientă; până la data livrării,
- produse variate şi de calitate; -distanţa fată de centrul capitalei;
- raport preț/ calitate favorabil; -traficul aglomerat al zonelor de
- relații strânse cu un important post TV. amplasare;
- calitatea ridicată a produselor, -limitarea operaţiunilor de amenajare
-calitatea superioară a ingredientelor datorită caracteristicilor constructive ale
folosite, blocului (zona Lujerului).
-personal calificat cu experienţă.
8
Oportunităţi: Ameninţări:
- posibilități de obținere a unor fonduri -existenţa altor cofetării cu renume
Phare; internațional;
- program de lucru încărcat pentru - deschiderea unor restaurante similare în
persoanele din segmentul țintă; apropiere;
- cadrul legislativ favorabil pentru IMM;
- utilizarea la scară tot mai largă a
internetului (comenzi prin e-mail);
- construirea unui spaţiu modern in
apropierea laboratorului.

Avantajul competitiv oferit de firma noastră, constă în faptul ca oferim clienţilor


libertatea de a-şi alege după bunul plac,designul,daca are vreo preferinţă în ceea ce
priveşte produsul ( arome, culori,ingrediente,etc) toate acestea fiind realizate intr-un timp
cat se poate de scurt.
Evidenţierea necesităţii schimbărilor în cadrul firmei, fie tehnologice, fie a
tendinţelor tehnice pe plan intențional în acest domeniu se fac resimţite o data cu
dezvoltarea tot mai rapida a tehnologiilor şi a metodelor de producere a prăjiturilor,
aluaturilor,etc.
Pentru întreg procesul de producţie, laboratorul nostru ar avea nevoie de un investitor
pentru achiziţionarea de linii automatizate , semi-automatizate şi a unor linii de flux
mecanizate pentru facilitarea proceselor şi a intervenţiei cât mai mici a angajaților. Dorim
o perfecţionare a procesului ,,first touch”.Pentru dezvoltarea societăţii am avea nevoie de
utilaje de ultima generaţie, care ne-ar putea oferi un avantaj în faţa concurenţilor.

4.Programul de marketing si planul de vânzări

În concordanţă cu rezultatele cercetării de piaţă efectuate, clienţii-ţintă au din ce în


ce mai puţin timp şi abilităţi să pregătească pentru ei masa şi produse de patiserie sau de
cofetărie, preocupările lor
îndreptându-se în general către viaţa socială şi realizarea profesională. Societatea Cakes
and Cookies îşi propune să răspundă eficace acestor tendinţe ale persoanelor ce doresc să
servească produse „de casa” cu renume internațional, tradiționale si de cea mai buna
calitate.
Ţinta noastră comercială răspunde la întrebarea: Care sunt clienţii noștri
potenţiali?, iar ţinta de comunicare răspunde la întrebarea: Cui trebuie să ne adresăm
pentru a vinde sau a face să se vândă produsele noastre?
În cadrul sectorului terţiar serviciile de alimentaţie publică ocupă locul 14 la nivel
naţional, vânzările anuale fiind de aproximativ 9.500 lei (potrivit unui studiu publicat în
Buletinul Static nr. 7/ 2011). În aceste condiţii, activitatea serviciilor din
restaurante,cofetarii,patiserii private
reprezintă cca. 90% din totalul activității de alimentație publică. Conform cercetării de
piaţă comandate de societatea Cakes and Cookies românii cheltuiesc în medie 10% din
venituri pentru a lua masa în oraș.

9
Potrivit statisticilor oficiale, acest procent a înregistrat o evoluţie fluctuantă în
ultimii 4 ani. În anul 2011 veniturile din activitatea restaurantelor au crescut în termeni
reali, ajungând la 3% din veniturile sectorului terțiar. Aceasta tendință este explicată de
un raport întocmit de Agenția de monitorizare a tendințelor de consum ca fiind efectul
schimbării stilului de viață, climatului economic si creșterea varietății ofertei existente pe
piață.
Anual se deschid în medie de 5-10 restaurante, 90% fiind localizate în zone ușor
accesibile ale municipiului. Aceste activități se dezvoltă în special în zone bune, în
apropierea centrelor de afaceri/ spatiilor de birouri, calitatea ofertei scăzând în general o
data cu depărtarea de zona centrală.
Segmentul de piaţă ţintit de societatea noastră cuprinde atât adulţi,dar şi copii şi
oameni vârstnici, indiferent de religie, sex,ocupație, situaţie financiară,sau rasă.
Concurenta poate fi apreciată ca fiind foarte intensă în acest domeniu, la nivelul
municipiului activând peste 70 unităţi. Din acest motiv S.C.C&C S.R.L. încearcă să se
diferenţieze şi vine cu o oferta cât mai variabilă la preţuri accesibile, păstrând standardele
de calitate cu care încearcă sa-şi câștigat un segment de piață bine definit.
Dintre potenţialii concurenţi putem enumera: Tip Top, Cofetăria Alice, Casa Antonie,
Cofetăria Piticot, Ana Pan,etc.

Strategia de marketing
Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o strategie
îndreptată spre:
- ridicarea calităţii produsului;
- lărgirea sortimentului produsului;
- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea unii preţ convenabil pentru toate păturile sociale.
Firma noastră îşi propune sa-şi atingă targetul cotei de piață de 40% in următorii 3
ani, dar totodată doreşte deschiderea unui nou spațiu de desfacere în apropierea
laboratorului.
Strategia adoptata de firma noastră constă în: o data la 2 săptămâni, sunt oferite gratis
clienţilor,brioşe cu ciocolată sau vanilie,ornate cu cremă de căpşuni, banane sau pepene.
Politica de preț nu se va modifica, practicându-se în continuare un adaos comercial
acceptabil.
Vom avea pachete promoţionale de exemplu: o cafea şi un corn sau covrig începând de la
3 Ron porţia mică şi 5 Ron porţia mare. Prăjiturile se vor încadra între 2 Ron şi 6,5 Ron,
iar torturile se vor plăti la kilogram 43 Ron/ kg.
Politica de distribuţie. Pentru comenzi mari deţinem un microbuz frigorific, însă
căutăm un investitor pentru a ne ajuta să mai achiziţionăm încă unul facilitând astfel
distribuția comenzilor.
Momentan avem doar o singură unitate care conţine laborator şi spațiul de desfacere.
Condiţii de vânzare ale produselor.
Amenajări viitoare.
Dorim ca prin finanţarea unui furnizor să deschidem şi să amenajăm un nou spaţiu
de desfacere situat în apropierea laboratorului. Acesta se află într-o zonă ușor accesibilă,
10
în vecinătatea supermarketului Cora şi a unor importante centre de afaceri ale orașului.
Imobilul în care se va materializa proiectul de invenție necesită
unele renovări, îmbunătățiri si amenajări. Pentru aceasta se vor efectua lucrări de
consolidare a structurii de rezistentă si reparațiile necesare.
O atenție specială va fi acordată utilităților, finisajelor superioare si elementelor de
decor- geam termopan, lambriuri din lemn prețios, iluminat indirect, instalație de
climatizare, si altele. Incinta va cuprinde o sală de mese (27 mese), un spațiu pentru
separeuri (3 mese), garderobă, vestiare pentru angajați, grupuri sanitare, bucătărie,
depozit pentru restaurant si sala vitrinelor pentru preparatele de patiserie si cofetărie si
birourile. Restaurantul va beneficia de toate dotările necesare: mobilier,
utilaje de bucătărie, veselă. Valoarea totală a investiţiilor va fi de 12000 Ron din care:
- amenajările vor costa 4000 Ron
- dotări materiale in valoare de 8000 Ron.
Pentru realizarea amenajărilor vor fi necesare două luni fiind angajata firma
specializata.
Avem angajaţi cu pregătire superioară în domeniu. Primim comenzi atât telefonic,
în cadrul punctelor de desfacere (cofetăria propriu-zisă) dar şi online la adresa de mail
cakesandcookies@yahoo.com dar şi pe facebook Cakes and Cookies.
Condiţiile de plată aplicate de noi constau în plata cu card/cash în cadrul
cofetăriilor iar doar cu cardul online.
Programul de reclamă şi promovare al produselor constă în împărțirea de pliante cu
oferta de produse, fluturaşi, apariţii în revistele de specialitate şi cele cotidiene,radio şi tv
local,dar şi pe facebook prin descrierea produselor, vizionare de poze.

5.Programul de dezvoltarea al produselor

Cercetarea de piaţă

S.C. Cakes and Cookies S.R.L. a solicitat o cercetare de piață unei firmei
specializate din București pentru a identifica imaginea cofetăriei în piață şi situația
generală a pieței-țintă. Cercetarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de
subiecți. Rezultatele acestui sondaj se prezintă astfel:
- 65% dintre subiecți cumpără cel puțin de 4 ori/ săptămână de la cofetăriile din
clasa similară;
- 7% declară că iau în mod frecvent şi consuma produsele cofetăriei Cakes and
Cookies,
- 15% preferă cofetăriile mai pretenţioase;
- 25% preferă serviciile de livrare a produselor la domiciliu/ birou;
- 45% au auzit de produsele făcute de C&C, dar nu au cumpărat produse de la firma
noastră (60% sunt din zona de sud a municipiului);
- 15% nu au auzit de cofetăria Cakes andCookies ( numai 40% din aceștia
sunt din zona centrala a capitalei) ;
- 40% declară că au fost cel puțin o dată clienți ai cofetăriei, sau mini restaurantului;

11
- 60% consideră rezonabil sau atrăgător raportul calitate/ preţ pe care operatorul de
interviu l-a descris;
- conform declarațiilor lor, subiecții chestionați cheltuiesc în medie 10% din
veniturile lunare pentru a cumpăra prăjituri din oraș;
- 75% cred că vor apela mai des la serviciile restaurantelor si a celor de patiserie si
cofetărie in locul pregătirii si consumului lor la domiciliu în noul an.

Elemente de risc ce ar putea afecta evoluția activității societății sunt:


Calitatea conducerii- pentru aceasta se estimează un risc scăzut.
Justificarea acestui nivel de risc este dată de respectarea angajamentelor asumate până în
prezent, preocuparea permanentă pentru menținerea si dezvoltarea relațiilor de afaceri si
portofoliul de clienți, experiență profesională, structură organizatorică bună si capacitatea
mare de influențare.

Dinamica industriei- prezintă un risc mediu în lumina previziunilor favorabile la


nivel macroeconomic, trendului crescător al pieței, poziției concurențiale avantajoase,
strategiei realiste, corect dimensionate si direcționate. Un element de risc important îl
constituie totuși intenția unor lanțuri de restaurante de renume internațional de a-si
extinde prezenta în apropierea cofetăriei S.C.Cakes and Cookies S.R.L.
Viitoarea generaţie de produse. Dorim să avansăm pe piaţă cu o nouă gamă de
produse care includ diferite fructe exotice, cu diferite combinaţii de arome, culori, forme
şi designuri.
De asemenea dorim producerea unei game destinate exclusiv copiilor folosind doar
produse şi ingrediente bio. În ceea ce priveşte produsele pentru copii anticipăm o creştere
substanţială a comenzilor dar şi a consumului de viitoare produse din noul magazin de
desfacere.

6.Progamul activităţilor operaţionale

6.1.Programarea producţiei, gestiunea stocurilor de materii prime, programarea


aprovizionării
Stocurile:
Valoarea stocurilor este mică, având în vedere specificul activității, determinând
astfel o viteză de rotație a acestora foarte mare. Structura lor este reprezentată de mărfuri
(53%), materii prime (20%), produse finite (10%), ambalaje (10%) si produse
consumabile (7%).
Urmare a sporirii controlului asupra calității ingredientelor utilizate s-a anticipat o
diminuare importantă a volumului stocului.

6.2. Previziuni privind creşterea capacităţii de producţie

În funcţie de creşterea numărului de consumatori şi de noii cunoscători ai cofetăriei


noastre, anticipăm o mărire a consumului de produse de patiserie, prăjituri şi torturi.

12
Dorim să atingem targetul de produse la cca 240 de porţii din fiecare prăjitură,
aproximativ 320 de produse de patiserie iar numărul torturilor făcute intr-o zi anticipăm
că va ajunge la 85 de bucăţi.
Volumul vânzărilor:
Privitor la acest element s-a estimat pentru anul 2012 o creştere de 25% a
veniturilor din vânzări fată de anul 2011, ca urmare a deschiderii noului restaurant şi
cofetărie. În anul 2013 s-a previzionat o creştere a veniturilor de 50% fată de anul 2012
ca efect al dublării capacității de deservire (restaurantul nou este exploatat pe toată
durata anului 2012, faţă de numai 6 luni în anul 2011). Pentru următorii doi ani (2013 şi
2014) s-a previzionat sporirea volumului activităţii, anticipate bazată pe: exploatarea
vadului comercial foarte bun, alocarea de sume suplimentare pentru reclamă şi
publicitate, creşterea capacităţii de deservire şi a gradului de ocupare (de la 70%
la 78%). Efectul este reprezentat de creşterea veniturilor cu 6% în 2014 faţă de 2013 şi
cu 5% în 2015 faţă de 2014.
Vânzările de mărfuri reprezintă 27% din cifra de afaceri totală (2%- provenit din
activităţile de laborator şi 25%- din desfăşurarea activităţii în incinta cofetăriei).
Datorită specificului activităţii, vânzările cu încasare sub 30 zile reprezintă 100% din
valoarea cifrei de afaceri.
Elemente de cost:
Costul mărfurilor vândute se menţin la aproximativ 45% din vânzările de mărfuri şi
reprezintă cca. 15 % din volumul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu materiile
prime anticipate pentru perioada de previziune constituie aproximativ 57% din totalul
cheltuielilor de exploatare. Nivelul costurilor indirecte ale societăţii se situează la
aproximativ 11% din totalul cheltuielilor de exploatare, iar cheltuielile cu amortizările
reprezintă aprox. 2.3% din aceasta din urmă.

6.3. Relaţiile contractuale cu furnizorii

Principalii furnizori de materii prime, ingrediente:

S.C. VINIFRUCT S.A. Sare, amelioratori 25kg


S.C.Boromir Prod. S.A. faina 450 kg
S.C. Rompak.S.R.L. drojdie 4 kg
S.C. Unirea S.A. Margarina 70 kg
S.C. ZeelandiaS.A. Ingredient pentru patiserie
S.C. Coca-Cola S.A. Băuturi răcoritoare 150 bax
S.C. LactisS.A. brânzeturi 460 kg
S.C. Metro Cash&Carry Romania Fructe,zahar,ulei 800 kg, 550 kg, 90 litri
S.R.L.
S.C. Bucovina S.A. sortimente lapte 560 litri

Enel Energie Muntenia S.A Energie electrica


GDF Suez Energy Romania Gaz metan
RDS/RCS Telecomunicaţii

13
7.Descrierea generală a afacerii

7.1.Misiunea şi obiective pe 3-5 ani

Prima cofetărie Cakes and Cookies a fost înfiinţată de puţin timp. Calitatea a fost
un obiectiv prioritar, astfel încât, încă de la început, clienții o asociază constant cu marca
firmei.
Încă din primele luni ale existentei sale, clienţii au ştiut că pot întotdeauna găsi produse
excelente de cofetărie, patiserie si panificație. Fiecare ingredient este selectat cu cea mai
mare atenție, fiind utilizate numai cele naturale.
Grija şi preocuparea permanentă pentru sănătatea clienților au făcut ca la Cakes and
Cookies sa fie folosite întotdeauna numai materii prime naturale şi proaspete, lipsite de
orice conservant. Odată preparate, produsele sunt imediat etalate pe rafturi. La dispoziţia
clienţilor stau permanent produse proaspete.
Primii angajaţi au fost cei mai buni cofetari din Bucureşti, cei care au dus mai
departe tradiţia cofetăriilor "Capsa" si "Nestor", vechi simboluri ale rafinamentului
culinar. Produsele obţinute conform rețetelor tradiționale romanești fac de asemenea
deliciul clienților.
Gustului ales al acestor produse li se datorează faima de "prăjituri de casa". În
magazine se găsesc peste 300 specialităţi de cofetărie, patiserie si panificaţie. În fiecare
lună se lansează noi produse. Se urmăreşte cum sunt ele apreciate şi acceptate de
cumpărători, pentru ca ei sunt aceia care decid dacă se vor produce în viitor.
Tot in cofetăria Cakes and Cookies, pot fi găsite şi produse speciale iar angajaţii
firmei sunt permanent instruiţi pentru a presta servicii de înalta clasă.
Planurile de viitor vizează deschiderea unui nou magazine de desfacere şi de ce nu, peste
câţiva ani în marile oraşe ale ţării.
Obiectivele propuse pentru următorii 3-5 ani constau în creşterea cotei de piaţă la
40%,creşterea profitului cu 60-70 %.
Unul dintre obiectivele fundamentale îl constituie îmbunătăţirea continuă şi neîntreruptă a
imaginii firmei, care se doreşte a fi una foarte bună.
Internetul va constitui unul din punctele forte foarte exploatate pe viitor. Accesul la
reţeaua de internet va facilita atât primirea şi începerea pregătirii comenzilor dar şi
uşurinţa plăţilor efectuate online.
După cum am mai spus nu vom înceta să creăm noi sortimente, noi forme sau noi
combinaţii de creme şi arome,diversitatea blaturilor va constitui o surpriză,vom fi mereu
în contact cu noul, vom avea permanent produse noi,destinate tuturor categoriilor de
persoane.
Managerul desemnat să conducă firma deţine cunoştinţe atât în domeniul IT dar şi
cunoştinţe de contabilitate.
Programul de recrutare pentru noul magazin de desfacere şi verificare a
personalului se va derula conform precizărilor din planul operaţional. Recrutarea
personalului se va executa de către inspectorul de resurse umane împreună cu managerul
firmei.
Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin
salariu fix şi se vor mai acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor

14
rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele individuale
ale fiecărui angajat.
Politica societăţii de management a resurselor umane presupune programe de
pregătire comună a angajaţilor, mai ales din perioada de acomodare şi verificare a
persoanelor nou angajate.
Organizarea afacerii este una mixtă în care, plecând de la o organizare de
responsabilităţi, se ajunge la organizarea pe produs respectiv pe viitoarele două locaţii
cofetărie-restaurant.
Conducerea operativă este asigurată de cei 3 membrii ai echipei manageriale aflaţi
în directa subordonare a directorului general. Activitatea celor două sedii de prestare de
servicii de alimentaţie publica este direct supravegheată de cei doi şefi care au în
subordine 13 angajaţi. Pentru noua investiţie se va recurge la aceeaşi structură a
personalului, numărul salariaţilor şi caracteristicile necesare angajării permiţând atingerea
volumului de activitate previzionat.

7.3.Organigrama

Organigrama

Administrator

Manager

Cofetari Şef laborator Cofetărie

şef

Inspector Laborator Cofetar Femeie Specialist Vânzători


resurse de promovare
umane srviciu

15
7.4. Descrierea investiţiilor şi resurselor necesare dezvoltării firmei

Investiţia totală de care firma are nevoie este de 65000 Ron. Aceştia vor fi utilizaţi
pentru achiziţionarea de utilaje , licenţe, softuri şi cele necesare desfăşurării activităţii
firmei.
Bugetul va fi alocat astfel:
- utilaje 30000 Ron
- licenţe şi softuri 20000 Ron
- alte cheltuieli/ cheltuieli neprevăzute 15000 Ron

Termenele de realizat:
- în 5 luni va fi amenajat spaţiul de desfăşurare a activităţii
- intr-o luna amplasarea şi montarea utilajelor din laborator
- în 3 săptămâni va fi montat mobilierul din cofetărie / mini restaurant.
Personalul căreia îi revine responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor firmei sunt
administratorul, managerul şi seful de laborator.

8.Planul financiar

Contul de profit și pierdere:

Pentru primii 3 ani de activitate ai S.C. Cakes and Cookies S.R.L se previzionează un
profit net de 11.500 lei în primul an, 9500 lei în al doilea an și respectiv 10000 lei în al
treilea an.

Indicatori și indici de lichiditate

1. Lichiditatea curentă : active curente/datorii curente

2. Lichiditatea imediată: (active curente - stocuri)/ datorii curente


( )
( )
( )

Solvabilitatea

a. Solvabilitatea generală: active circulante/datorii curente

16
b. Solvabilitatea globală: (active circulante+active fixe)/datorii totale
( )
( )
( )

Indicatorii profitabilității

1. Marja profitului net: Profit net/Ca*100

2. Rata rentabilității activelor : Profitul net/active totale*1000

3. Rata rentabilității capitalurilor proprii: Profit net/capitaluri proprii*1000

Durata de recuperare a investițiilor

Rata dobânzii a fost considerată la o valoare de 5,75%.


An Venituri nete anuale Coeficient Venit Venit
de actualizat actualizat
actualizare cumulat
1 20.000 0,946 18.920 18.920
2 21.000 0,894 19.774 37.694
3 19.000 0,845 16.055 53.749
4 22.000 0,799 17.578 71.327
5 23.000 0,756 17.388 88.715

( )

Unde:

i = rata dobânzii

n= nr. de ani

17
( )

( )

( )

( )

( )

Observăm că în cel de-al 4-lea an s-a depășit valoarea investiției inițiale. Aceasta
înseamnă că în cel de-al treilea an s-au recuperat 53.749 lei, urmând ca în cel de-al 4-lea
an să se recupereze restul până la 65.000 lei.

Daca 17.578 lei ……….s-au recuperat în 12 luni

Atunci 11.251 lei…….s-au recuperate în X luni

Astfel rezultând că durata de recuperare a investiției de 65.000 lei este de 3 ani și


aproximativ 8 luni.

9.Oferat finală a planului de afaceri

9.1.Mărimea sumelor solicitate potenţialilor furnizori de fonduri

Necesarul de investiţie pe care firma noastră îl solicită de la un potenţial investitor


este de 65 000 Ron,termenii financiari în care se solicita sumele respective sunt în RON.

9.2.Destinaţiile exacte ale sumelor solicitate şi condiţiile de parteneriat

Bugetul va fi alocat astfel:


- utilaje 30000 Ron
- licenţe şi softuri 20000 Ron
- alte cheltuieli/ cheltuieli neprevăzute 15000 Ron
Condiţiile de parteneriat stabilite între noi şi potenţialul investitor se bazează pe un
contract de împrumut cu posibilitatea recuperării investiţiei într-un interval de timp
limitat adică 4 ani.

18
10.Anexele

Analiza SWOT
Puncte forte: Puncte slabe:
- experienţă în domeniu; - in curs de dezvoltare pentru o imagine
- echipă de conducere experimentată şi foarte bună pe piaţă;
unită; - imposibilitatea de a prelua comenzi mari
- amplasament favorabil al cofetăriei; de deservire la mai puţin de două zile
- strategie de marketing eficientă; până la data livrării,
- produse variate şi de calitate; - distanţa faţă de centrul capitalei;
- raport preţ/ calitate favorabil; - traficul aglomerat al zonelor de
- relaţii strânse cu un important post TV. amplasare;
- calitatea ridicată a produselor, -limitarea operaţiunilor de amenajare
- calitatea superioară a ingredientelor datorită caracteristicilor constructive ale
folosite, blocului (zona Lujerului).
- personal calificat cu experienţă.

Oportunităţi: Ameninţări:
- posibilităţi de obţinere a unor fonduri - existenţa altor cofetării cu renume
Phare; internaţional;
- program de lucru încărcat pentru - deschiderea unor restaurante similare în
persoanele din segmentul ţintă; apropiere;
- cadrul legislativ favorabil pentru IMM;
- utilizarea la scară tot mai largă a
internetului (comenzi prin e-mail);
- construirea unui spaţiu modern în
apropierea laboratorului.

TABEL 1
Indicatori 0 1 2
ACTIVE
Active circulante, din care: 33.200 93.000 69.700
Numerar la începutul perioadei 5.000 12.000 25.000
Numerar din activitatea de exploatare 12.000 25.000 5.000
Creanţe 13.500 21.500 16.500
Stocuri 11.700 34.500 23.200
Alte active circulante 1000 - -
Total active circulante - - -
Active fixe nete (inclusiv active financiare si 265.000 243.000 248.000
necorporale)
Total active fixe 265.000 243.000 248.000
TOTAL ACTIVE 298.200 336.000 317.700

19
PASIVE
Datorii curente, din care: 9.600 28.300 31.000
Deficit de numerar la începutul perioadei - - -
Credite pe termen scurt - - -
Furnizori 7.200 20.000 21.500
Alte datorii curente 2.400 8.300 9.500
Total datorii curente 9.600 28.300 31.000
Datorii pe termen lung, din care: - - -
Credite pe termen lung - - -
Provizioane - - -
Alte datorii pe termen lung - - -
TOTAL DATORII 3.600 28.300 31.000
Capital, din care:
Capital social 286.700 286.700 286.700
Profit repartizat in cursul anului 11.500 9.500 21.000
Profit repartizat din perioadele precedente - 11.500 9.500
TOTAL CAPITAL 298.200 307.700 317.700
TOTAL PASIVE 298.200 307.700 317.700

TABEL 2
Indicatori 0 1 2
INTRARI DE NUMERAR
Numerar din activitatea de exploatare 250.000 310.000 350.000
Profituri repartizate - - -
Amortizare 22.000 20.000 23.000
Numerar din activitatea financiara - - -
Profit din activitatea financiara - - -
Numerar din vânzarea activelor - - -
Numerar din activitatea excepţională - - -
Aport de capital in cursul perioadei - - -
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 272.000 330.000 373.000
IESIRI DE NUMERAR
Investiţii 25.000 15.000 25.000
Numerar pentru activitatea de exploatare 337.668,28 470.730 728.198,4
Numerar pentru activitatea financiara - - -
Creşterea capitalului de lucru - - -
Numerar pentru activitatea excepţională - - -
TOTAL IESIRI DE NUMERAR 362.668,28 485.730 753.198,4
SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR in anul curent 12.000 25.000 23.000
SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR cumulat 12.000 25.000 23.000

TABEL 3

Indicatori 0 1 2
CIFRA DE AFACERI, din care: 272.797 395.750 625.160
Volumul vânzărilor pe piaţa interna
Volumul vânzărilor pe piaţa externa - - -
TOTAL CIFRA DE AFACERI 272.797 395.750 625.160

20
CHELTUIELI CU PRODUCTIA VANDUTA, din 76.914 184.190 237.620
care:
Materii prime, materiale si mărfuri 55.400 130.490 150.500
Combustibili, energie electrica si alte utilităţi 14.500 19.700 20.000
Servicii prestate de terţi 11.960 7.500 8.000
Salarii 97.851 172.250 384.280
Prime şi contribuţii salariale - - -
Alte cheltuieli cu producţia vândută - - -
TOTAL CHELTUIELI CU PRODUCTIA 76.914 184.190 237.620
VANDUTA
Cheltuieli administrative 5.000 10.000 8.000
Cheltuieli de marketing 13.000 25.000 20.000
Amortizare 22.000 20.000 23.000
Venituri/cheltuieli nete din dobânzi - - -
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 166.914 239.190 288.620
PROFIT/PIERDERE DIN ACTIVITATEA - - -
EXCEPTIONALA
PROFIT BRUT 23.086 10.810 11.380
Impozit pe profit 1.586 1.380 1.380
PROFIT NET 11.556 9.500 10.000

Organigrama

Administrator

Manager

Cofetari Şef laborator Cofetărie

şef

Inspector Laborator Cofetar Femeie Specialist Vânzători


resurse de promovare
umane srviciu

21
Produse de PATISERIE Prăjituri, Torturi

Brânzoaice 100 gr Mering 60 gr


Bușeu cu nuca sui alune 80 gr Creme diplomat 60 gr
Corn cu mere 60 gr Amandine, Raluca 80 gr
Corn simplu 100 gr Savarine 100 gr
Corn vanilie si ciocolata 100 gr Ecler frișca, ciocolata 70 gr
Covrigi polonezi 80 gr Doboș 60 gr
Colac, Capete kg Doboș special 60 gr
Cornulețe cu rahat kg Ora 12 80 gr
Japoneze 150 gr Iser 55 gr
Japoneze 200 gr Nufăr 70 gr
Melci cu nuca si arahide 100 gr Cremșnit 60 gr
Mini pateuri:brânză, ciuperci kg Cremşnit cu frișca 100 gr
Mucenici 100 gr Caraiman 80 gr
Plăcinte cu brânza 100 gr Caramel 60 gr
Plăcintă brânză sărată kg Rulou cu frișca 40 gr
Plăcintă brânză dulce şi stafide kg Carpați 60 gr
Poale în brâu 80 gr Tarte cu fructe 100 gr
Ştrudel mere 80 gr Punci 100 gr
Ştrudel brânza 60 gr Amandine cu frișca 80 gr
Trigoane vanilie100 gr Bucegi 80 gr
Pateuri brânza 70 gr Fursec cu nuca 200kg
Foietaj vanilie şi fondant 80 gr Trufe 200kg
Foietaj mere 80 gr Krantz 60gr
Tort ciocolata crema jofre 1,5kg
Claudia 60gr Tort diplomat kg
Claudia in ciocolata 65gr Tort mireasa kg
Pateuri cu gem 150kg Tort modern kg
Saleuri chimen, susan 15 Tort doboș kg
Pricomigdale kg Pişcot şampanie kg
Desert nuca kg Bezele kg
Nuca glasata kg Fondante kg
Arahide prăjite kg Caramel kg
Tiramisu kg Citrona kg
Sfoglie kg Fursec ganaș kg
Saleu cu gem kg Bezele crema ganaș kg
Șarlota cu lămâie şi cocos kg Sprintate in ciocolata kg
Sprintate kg Saleuri cu cașcaval kg
Cornulețe cu nuca kg Fursec fantezie kg
Vișine in ciocolata kg Prăjitura Mureșana kg
Pateu crema ganaș kg Delice kg

Cercetarea de piaţă

S.C. Cakes and Cookies S.R.L. a solicitat o cercetare de piață unei firmei
specializate din Bucureşti pentru a identifica imaginea cofetăriei în piață şi situația
generală a pieței-țintă. Cercetarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de
subiecți. Rezultatele acestui sondaj se prezintă astfel:
- 65% dintre subiecți cumpără cel puţin de 4 ori/ săptămână de la cofetăriile din
clasa similară;
22
- 7% declară că iau în mod frecvent şi consumă produsele cofetăriei Cakes and
Cookies,
- 15% preferă cofetăriile mai pretenţioase;
- 25% preferă serviciile de livrare a produselor la domiciliu/ birou;
- 45% au auzit de produsele făcute de C&C, dar nu au cumpărat produse de la firma
noastră (60% sunt din zona de sud a municipiului);
- 15% nu au auzit de cofetăria Cakes and Cookies ( numai 40% din aceştia
sunt din zona centrala a capitalei) ;
- 40% declară că au fost cel puţin o dată clienţi ai cofetăriei, sau mini restaurantului;
- 60% consideră rezonabil sau atrăgător raportul calitate/ preţ pe care operatorul de
interviu l-a descris;
- conform declaraţiilor lor, subiecţii chestionaţi cheltuiesc în medie 10% din
veniturile lunare pentru a cumpăra prăjituri din oraş;
- 75% cred că vor apela mai des la serviciile restaurantelor şi a celor de patiserie şi
cofetărie în locul pregătirii şi consumului lor la domiciliu în noul an.

Oferte:

Cuptor Patiserie Mail.C 4.64


Caracteristici tehnice:
Dimensiuni: 888mm / 835mm / 560mm
Numar tavi: 4
Dimensiune tavi: 60x40 cm
Distanta intre tavi: 90 mm
Suprafata de coacere: 1 mp
Capacitate de coacere: 12-15Kg/ora
Tensiune de alimentare: 380 V
Putere instalata: 7 KW
Consum la coacere: 4,2 KW/h
Comanda digitala pentru mentinerea temperaturii intre 20 si 290 grade celsius.
Sistem de generare abur pentru produse dospite si foietaj danez.
Randament energetic:
Cu 4,2 KW/h se coace 12-15 Kg produs. Deci: 4,2 KW/h x aprox.0,5lei/KW = 2,1 Lei / Ora.
Rezulta costul unui kg copt: 0,14 - 0,17 Ron
Dospitor (inclus in pret):
Numar Tavi: 16
Sistem de mentinere automatizat a temperaturii si umiditatii.
Garantie: 24 luni.
Pret: In pret este inclus transportul, montajul, instruirea personalului si tehnologia de coacere. Asiguram service-
ul in timpul perioadei de garantie, postgarantie si necesarul pentru piese de schimb.

23
Cuptor Patiserie Mail.C 8.64

Caracteristici tehnice:
Dimensiuni: 888mm / 835mm / 1000mm
Numar tavi: 8
Dimensiune tavi: 60x40 cm
Distanta intre tavi: 90 mm
Suprafata de coacere: 2 mp
Capacitate de coacere: 24-30Kg/ora
Tensiune de alimentare: 380 V
Putere instalata: 12 KW
Consum la coacere: 7,2 KW/h
Comanda digitala pentru mentinerea temperaturii intre 20 si 290 grade celsius.
Sistem de generare abur pentru produse dospite si foietaj danez.
Randament energetic:
Cu 7,2 KW/h se coace 24-30 Kg produs. Deci: 7,2 KW/h x aprox.0,5lei/KW = 3,6 Lei / Ora.
Rezulta costul unui kg copt: 0,12 - 0,15 Ron
Dospitor (inclus in pret):
Numar Tavi: 16
Sistem de mentinere automatizat a temperaturii si umiditatii.
Garantie: 24 luni

Pret: In pret este inclus transportul, montajul, instruirea personalului si tehnologia de coacere. Asiguram service-
ul in timpul perioadei de garantie, postgarantie si necesarul pentru piese de schimb

24
Cuptor Patiserie Mail.C 16.64

Caracteristici tehnice:
Dimensiuni: 770mm / 1000mm / 2000mm
Numar tavi: 16-18
Dimensiune tavi: 60x40 cm
Distanta intre tavi: 90-115mm
Suprafata de coacere: 4-4,5 mp
Capacitate de coacere: 54-67,5Kg/ora
Tensiune de alimentare: 380 V
Putere instalata: 24 KW
Consum la coacere: 14,4 KW/h
Comanda digitala pentru mentinerea temperaturii intre 20 si 290 grade celsius.
Sistem de generare abur pentru produse dospite si foietaj danez.
Randament energetic:
Cu 14,4 KW/h se coace 54-67,5 Kg produs. Deci:14,4KW/h x aprox.0,5lei/KW = 7,2 Lei / Ora.
Rezulta costul unui kg copt: 0,10 - 0,13 Ron
Dospitor (optional):
Numar Tavi: 16
Sistem de mentinere automatizat a temperaturii si umiditatii.
Garantie: 24 luni.
Pret: In pret este inclus transportul, montajul, instruirea personalului si tehnologia de coacere. Asiguram
service-ul in timpul perioadei de garantie, postgarantie si necesarul pentru piese de schimb.

25
Model:
SV20 1V
Detalii produs
Malaxor tip spirala productie Italia
Dimensiuni 65X39X67h(cm)
Capacitate faina 13 kg
Capacitate coca 18 kg
Capacitate cuva 25 litri
Dimensiuni cuva Ø36X24cm
Tensiune 220v
Putere 0,75kw 1viteza
Greutate 75kg

Pret:
1185.00 EURO

Detalii produs

Volum cuva: 50 litri


- Alimentare: 220 V sau 380 V
- Putere: 1.5 Kw
- Productivitate: 128 kg. / h.
- Capacitate max. aluat / sarja: 42 kg.
- Dimensiuni: 53x87x80(h) cm.
- Greutate: 109 kg.
- Cuva, spirala si grila de protectie fabricate din inox
- Motor cu o viteza;
- TEMPORIZATOR SI ROTI incluse in pret
- Sistem de transmisie pe lant cu motoreductor cu baie de ulei
- Tara de origine: ITALIA
- Pretul nu include TVA.
- Garantie: 12 luni.
OPTIONAL: a 2-a viteza - PRET: 130 eur + T.V.A (numai pentru malaxoarele cu alimentare 380 V)
Malaxoarele cu brat fix sunt concepute pentru amestecarea aluaturilor cu texturi diferite: pentru pizza, paine,
covrigi, produse de patiserie - cofetarie, etc.
Fabricate integral in Italia, respectand normativele in vigoare ale Uniunii Europene privind igiena si protectia
contra accidentelor, asigura fiabilitate maxima.
26
Toate componentele care intra in contact cu alimentele sunt fabricate din otel inoxidabil iar structura este
construita din otel vopsit in camp electrostatic.
Grila de protectie este prevazuta cu microintrerupator de siguranta care va opri functionarea in cazul in care
aceasta este ridicata.
Sistem de transmisie pe lant cu motoreductor cu baie de ulei.
Prevazut cu temporizator si set de roti.

Frigider patiserie LIEBHERR

Pret:

1640.00 RON

Model:

BKv 4000

Detalii produs
Cod produs Frigider patiserie
Denumire Liebherr BKV4000

Detalii
Capacitate bruta (l) 400
Dimensiuni exterioare (cm) I/L/A:151/75,2/71
Dimensiuni interioare (cm) I/L/A:131,2/61,3/50,7
Adancime rafturi (mm) 406
Consum energetic in 24 h 1,85
Clasa climatica N (+32 C)
Reglaj temperatura interioara intre 2 si 15 C
Refrigerant R 600a
Tip de racire ventilat
Termometru digital extern
Comanda electronica -
Tensiune (V) 220-240
Putere (W) 160
Ventilator
Carcasa exterioara otel
Usa otel
Lumina interioara
Picioare reglabile -
Roti -
Rafturi - din care reglabile pe inaltime -
Material rafturi otel zincat
Sistem de inchidere standard
Deschidere usa spre dreapta (se poate modifica)
Lungime cablu alimentare (m) 2,4
Greutate bruta (kg) 93
Greutate neta (kg) 88

27
Frigider climatizare vin LIEBHERR
Pret:
3250.00 RON

Detalii produs
Cod produs Frigider climatizare vin
Denumire Liebherr WK4177

Detalii
Culoare : inox
Capacitate 169 sticle de 0.75 l
Temperatura reglabila intre 5şC pana la 22şC
Decongelare automata
Interior cu colturi rotunjite pentru o curatire facila
Compresor special fara vibratii
Iluminare interior cu comutator separat
5 rafturi lemn
Usa din sticla izolanta termic si fonic
Usa cu sens de deschidere modificabil
Maner metalic elegant tip bagheta
Sistem de inchidere cu cheie in standard
Amplasabil langa perete / intre corpuri de mobilier
Picioruse reglabile in inaltime
Volum brut/util compartiment refrigerare (l)
403 / 386
Consumul de energie in 365 de zile (kWh) 200
Clasa climatica SN-ST
Puterea electrica totala absorbita (W) 140
Nivel de zgomot (dB) 39
Agent de racire 100% ecologic R 600a
Tensiunea de alimentare (V) 220/230
Dimensiuni (cm) IxLxA: 164,4 x 66 x 68,3

28
Tava de copt pentru patiserie
Pret:
27.00 RON

Detalii produs
Tava de copt pentru patiserie
- dimens. (Lxlxh): 600 x 400 x 20 mm
- material : tabla decapata
La cerere se pot confectiona si alte dimensiuni.

Tava de scurgere din inox


Pret:
74.00 RON

Detalii produs
Tava de scurgere din inox
- dimens. (Lxlxh)600x400x20 mm
- material: inox AISI 304, finisaje mate
- gauri pentru scurgere diam. 5 mm.

29
palator din inox cu o cuva si polita inferioara 1200x700 mm
Pret:
340.00 EURO
Model:
SCP7-12

Detalii produs
Spalator din inox dimens cu o cuva si polita inferioara
- dimens 1200x700x850 mm
- 1 cuva dimens 500x500x300 mm
- picurator
- polita inferioara
- inaltator la perete 100 mm
- picioare reglabile pe inaltime
*pretul este in euro si nu contine TVA.

Masa inox cu polita inferioara - 2000x700x850


Pret:
1150.00 RON
Model:
ML

Detalii produs
Masa de lucru din inox cu polita inferioara :
- material : inox AISI 304
- cadru realizat prin sudura, din teava rectangulara din inox 25x25x1.5
- dimensiuni (Lxlxh): 1950x700x850 mm
- suruburi reglabile pe inaltime (50 mm)
- la cerere se pot confectiona orice alte dimensiuni.

30
Hota inox de perete cu filtre labirint - 1500x700
Pret:
1767.00 RON
Model:
HBT7-15

Detalii produs
Hota inox - gama Block - 1500 x 700 mm

Aplicatie/utilizare : bucatarii comerciale ( restaurant, fast food, cantina, catering) - captare si filtrare poluanti
rezultati in urma procesului de preparare al mancarurilor.
- structura monobloc
- realizata integral din INOX AISI 304, finisaje satinate
- dimensiune LxlxH : 1500 x 700 x 300 mm
- filtre antigrasime tip labirint incluse - 3 buc
- fatada port filtru din inox
- canal colector ( grasime, condens )
- robinet scurgere ( grasime, condens )
Accesorii optionale :
- ventilator exterior
- variator turatie ventilator
- iluminare incastrata pe lungime

31